66 Küsimust ja vastust holokausti-legendi teemadel

IHR-i väljaanne

1. Milliseid tõendeid on sellest, et natsionaalsotsialistid tapsid kuus miljonit juuti?

Mitte mingisuguseid. Kõik, mis on olemas, on pärast sõda antud tunnistused, peamiselt üksikutelt ”ellujäänutelt”. Tunnistused on väga vastuolulised ning ainult väga vähesed väidavad, et nad oleksid ise näinud mingeid ”gaasitamisi”. Tolleaegseid dokumente või ”tõsiseid” tõendeid ei ole olemas: ei ole olemas tuhamägesid, ei selliseid krematooriume, milles oleks võinud ära põletada miljoneid laipu, pole olemas ”inimseepi”, pole inimese nahast valmistatud lambikupleid, pole tõsiselt võetavat demograafilist statistikat.

2. Milliseid tõendeid on sellest, et natsionaalsotsialistid ei tapnud kuut miljonit juuti?

Päris palju juriidilisi, demograafilisi, analüütilisi ning võrdlevaid tõendeid, et näidata sellise arvu absurdsust. Palju korratud "kuus miljonit" on vastutustundetu liialdamine.

3. Kas Simon Wiesenthal on kirjutanud, et "Saksamaa aladel hävituslaagreid ei olnud"?

Jah. Kuulus ”natsikütt” kirjutas nii ajakirjas Stars and Stripes 24. jaanuaril 1993. Ühtlasi väitis ta, et juutide ”gaasitamisi” toimus ainult Poolas.

4. Kui Saksamaal asunud Dachau laager ei olnud ka Wiesenthali sõnutsi hävituslaager, milleks paljud ameerika veteranid ütlevad, et ta oli hävituslaager?

Kui liitlasväed olid Dachau vallutanud, viidi paljud sõdurid sinna laagriga tutvuma ja nendele näidati hoonet, mille kohta väideti, et selles oli olnud ”gaasikamber”. Massimeedia väidab jätkuvalt ja ekslikult, et Dachau oli ”hävituslaager”.

5. Aga siis Auschwitz? Kas selle kohta, et seal oleks inimeste tapmiseks kasutatud gaasikambreid, on mingeid tõendeid?

Ei ole. Nõukogude Liidu poolt vallutatud Auschwitzi ehitati pärast sõda ümber selliselt, et üks hoone rekonstrueeriti nii, et ta paistis suure ”gaasikambri” moodi välja. Pärast seda, kui Fred Leuchter, Ameerika juhtiv gaasikambrite ehitamise ja planeerimise spetsialist, kontrollis seda ning ka teisi Auschwitzis asuvaid väidetavaid gaasirajatisi, pidas ta absurdseks väidet, et neid oleks võinud kasutada hukkamisteks.

6. Juhul kui Auschwitz ei olnud "surmalaager", mis selle tõeline eesmärk siis oli?

Ta oli interneerimiskeskus ja osa suurejoonelist tööstuskompleksist. Seal valmistati sünteetilist kütust ja laagrielanike kasutati tööjõuna.

7. Kes rajasid esimesed koonduslaagrid?

Buurisõja ajal (1899-1902) rajasid britid Lõuna-Aafrikas buuri naiste ja laste jaoks laagreid, mida nad ise "koonduslaagriteks” nimetasid. Umbes 30 000 inimest suri nendes põrgulikes tingimustes, mis olid sama õudsed kui sakslaste koonduslaagrid Teise maailmasõja ajal.

8. Kuidas erinesid saksa koonduslaagrid ameeriklaste ”uuestipaigutuslaagritest”, kuhu Teise maailmasõja ajal ameerika jaapanlased interneeriti?

Ainus märkimisväärne erinevus seisnes selles, et sakslased interneerisid inimesi sellel alusel, et nad olid Saksamaa pingutustele sõjas tõelised julgeolukuriskid või neid kahtlustati selles, seevastu Roosevelti valitsus interneeris inimesi ainuüksi nende rassilise päritolu alusel.

9. Mispärast Saksamaa valitsus interneeris juutid laagritesse?

Ta pidas juute otsese ohuna oma rahvuslikule julgeolekule. (Juutide osalus kommunistlikus revolutsionäärilises tegevuses oli ulatuslik). Kõiki, keda  julgeolekuriskiks peeti, seega mitte ainult juute, ähvardas võimalik interneerimine.

10. Millise vaenuliku akti Saksamaa vastu maailma juudid korraldasid juba 1933. aastal?

1933. aasta märtsis kuulutasid rahvusvahelised juudiorganisatsioonid saksa toodetele ülemaailmse boikoti.

11. Kas maailma juudid kuulutasid ”Saksamaale sõja"?

Jah. Ajalehed raporteerisid sellest üle maailma. Esilehe pealkiri ajalehes London Daily Express (24, märtsil 1933) kuulutas näiteks: "Judea kuulutab Saksamaale sõja".

12. Kas see toimus enne või pärast seda, kui jutud ”surmalaagritest” algasid?

See toimus aastaid enne ”surmalaagrijutte”, mis algasid aastatel 1941-1942.

13. Millisele riigile kuulub ”au” esimese massilise tsiviilelanikkonda vastu sooritatud terroripommitamise eest?

Suurbritanniale. Esimene pommitamine toimus 11. mail 1940. a.

14. Mitu ”gaasikambrit” Auschwitzis inimeste tapmiseks oli?

Mitte ainsatki.

15. Mitu juuti elas aladel, mis jäid Saksamaa kätte sõja käigus?

Vähem kui kuus miljonit.

16. Juhul kui natsionaalsotsialistid ei tapnud Euroopa juute, mis nendega siis juhtus?

Pärast sõda oli Euroopas endiselt elus miljoneid juute. Sajad tuhanded (võib-olla isegi poolteist miljonit) olid sõja ajal erinevatel põhjustel surnud. Osad olid kolinud Palestiinasse, USA-sse ja mujale. Pärast sõja lõppu kolisid Euroopast välja veel paljud juudid.

17. Kui paljud juudid põgenesid või evakueeriti sügavale Nõukogude Liitu?

Rohkem kui kaks miljonit põgenes või evakueeriti nõukogude võimu poolt aastatal 1941.-1942. Seega need juudid ei sattunud kunagi sakslaste mõjusfääri.

18. Kui palju juute lahkus Euroopast enne sõda olles seega sakslastele mitte kättesaadavad?

Umbes üks miljon. (see ei sisalda neid juute, kes kolisid Nõukogude Liitu)

19. Kui Auschwitz ei olnud hävituslaager, miks komandant Rudolf Höss siis tunnistas, et oli?

Briti sõjaväepolitseinikud piinasid teda, nagu seda hiljem tunnistas üles üks Hössi ülekuulajatest.

20. Kas saksa sõjavangide piinamisest ameerika, briti ja nõukogude võimude poolt ”tunnistusteste” saamiseks Nürnbergi ja teiste protsesside tarbeks on tõendeid?

Jah. Piinamist kasutati laialdaselt ”õigete tunnistuste” saamiseks kurikuulsate Nürnbergi protsesside ning teiste sõjajärgsete ”sõjakuritegude” protsesside tarbeks.

21. Kuidas on holokausti-legendist kasu juutidele tänapäeval?

Ta aitab kaitsta juute kui inimrühma kriitika eest. Teatud moodi justkui ilmaliku usundina loob ta juutide ja nende juhtide vahele vaimse seose. Ta on tugev relv juutide rahastamiskampaaniates ja seda kasutatakse USA Iisraelile antud abi põhjendusena.

22. Kuidas sellest lõikab kasu Iisraeli riik?

Sellega põhjendatakse neid miljardite dollarite ”kompensatsioone”, mida Saksamaa on Iisraelile ja paljudete ”ellujäänutele” maksnud. Sionistlikud ja Iisraelimeelsed survegrupid kasutavad seda diktaadiks, et USA välispoliitika Lähis-Idas peab toetama Iisraeli riiki. Seda kasutatakse, et sundida ameerika maksumaksjad toetama Iisraeli riiki iga-aastaselt kokku miljardite dollarite ulatuses.

23. Kuidas seda kasutavad mõned kristlikud vaimulikud?

Holokausti-legendi kasutatakse näitena, mis peaks kinnitama Vanas Testamendis toodud mõtet juutidest püha ja alati tagakiusatud ”valitud rahvana”.

24. Mis kasu sellest oli kommunistidel?

Ta juhtis tähelepanu kõrvale Nõukogude Liidu sõjaõhutamisest ja julmustest enne Teist maailmasõda, selle ajal ja pärast seda.

25. Mis kasu sellest on Suurbritannial?

Paljuski sarnaselt sellega, nagu tast oli kasu Nõukogude liidule.

26. Kas on olemas mingeid tõendeid selle kohta, et Hitler andis juutide massimõrvaks käsu?

Ei.

27. Millist gaasi sõjaaegsetes saksa koonduslaagrites kasutati?

Tsüaniidgaasi Zyklon B, putukamürki, mida kasutati laialdaselt kõikjal Euroopas.

28. Miss otstarbeks valmistati Zyklon B-d?

Ta oli putukamürk, mida kasutati riiete ja ruumide detsinfitseerimiseks, ta tappis tüüfust levitavaid täisid ja teisi kahjureid.

29. Kas see toode oleks sobinud massilisteks hukkamisteks?

Ei. Juhul kui natsionaalsotsialistid oleksid soovinud kasutada inimeste tapmiseks mürgigaasi, oleks saadaval olnud palju tõhusamaid tooteid. Zyklon B on aeglaselt mõjub desinfitseerimisaine.

30. Kaua peab ruumi tuulutada pärast detsifitseerimistöötlemist Zyklon B-ga?

Tavaliselt umbes 20 tundi. Terve toiming on väga keeruline ja ohtlik. Gaasimaskid on vältimatud ja kõne alla tuleb ainult koolitatud personal.

31. Auschwitzi komandant Rudolf Höss ütles, et tema mehed sisenesid "gaasikambritesse" laipu ära tooma kümne minuti möödumisel sellest, kui ohvrid olid surnud. Kuidas see on seletatav?

See polegi seletatav, sest juhul, kui nad oleksid seda teinud, oleks neid tabanud sama saatus kui ”gaasitamise” ohvreid.

32. Oma ”tunnistuses” ütles Höss, et ta mehed tõmbasid suitsu, kui nad tirisid laipu gaasikambritest pärast gaasitamist välja kümne minuti möödumisel gaasitamisest. Kas Zyklon B ei olegi plahvatusohtlik?

On küll. Ilmselge, et Hössi tunnistus on vale.

33. Milline oli täpselt see viis, mida väidetakse et natsionaalsotsialistid juutide hävitamiseks kasutasid?

Legendid on erinevad: alates gaasikanistrite kukutamisest inimesi täis ruumidesse läbi laes olevate aukude, gaasi juhtimisest mööda torustikke duššidesse, ”aurukambritest” kuni ”elektrooniliste hukkamisseadmeteni” välja. Väidetakse, et miljoneid tapeti nendel viisidel.

34. Kuidas oleks massiliste hukkamisete plaani olnud võimalik saladuses hoida, kui sellise alusel oleks olnud kavatsus tappa?

Selle saladuses hoidmine oleks olnud võimatu. Fakt on, et massilisi gaasitamisi ei toimunud. Hävitamisjutud said oma alguse sõja-aja hirmutamispropagandast.

35. Juhul kui juute oli kavas tappa ja nad teadsid oma saatuse, mispärast nad läksid vastu panemata sinna, kuhu neid viia taheti?

Nad ei võidelnud vastu, kuna nad ei uskunud, et neid oleks olnud kavas tappa.

36. Palju juute koonduslaagrites hukkus?

Kompetentsed hinnagud jäävad vahemikku umbes 300 000 kuni 500 000.

37. Kuidas nad surid?

Põhiliselt korduvatesse tüüfuse epideemiatesse, mis laastasid sõjaaegset Euroopat, ühtlasi alatoitumuse ja ravi puudulikkuse tagajärjel sõja viimaste kuude vältel, kui liitlased olid pommitanud puruks praktiliselt võttes kõik maantee- ja raudteeühendused.

38. Mis asi on tüüfus?

Tüüfust on haigus, mida esineb alati, kui inimesi on suurel määral koos ebahügieenilistes oludes. Seda levitasid täid, mida oli juustes ja riietes palju. Irooniline küll, kuid juhul kui sakslased oleksid kasutanud Zyklon B-gaasi rohkem, oleks ehk laagritest ellujäänud juute olnud rohkem.

39. Mis vahe selles on, kas Teise maailmasõja ajal hukkus kuus miljonit juuti või 300.000 juuti?

5 700 000.

40. Mõned ”surmalaagritest” ellu jäänud tunnistajad räägivad, et nägid kuidas laipu visati maa sisse kaevatud aukudesse põletamiseks. Palju kütust oleks selleks vaja läinud?

Palju rohkem kui mida saksalased oleksid suutnud hankida, sest sõja ajal oli kütusest suur puudus.

41. Kas laipu on võimalik maa sisse kaevatud aukudes põletada?

Ei. Hapniku puudumisel on võimatu, et leegid põletaksid sel moel laibad tuhaks.

42. Holokausti ajaloolased väidavad, et natsionaalsotsialistid suutsid laipu umbes kümne minutiga ära põletada. Palju ühe laiba ärapõletamine spetsialistidest krematooriumitöötajate hinnangul aega võtab?

Umbes poolteist tundi, kuid suuremad luud vajavad töötlemist ka pärast seda.

43. Milleks saksa koonduslaagrites krematooriumid olid?

Et surnud inimeste laibad oleks saanud tõhusalt ja hügieeniliselt hävitada.

44. Juhul kui Saksamaa käes olnud alade kõikide laagrite krematooriumid oleksid olnud terve aja 100-protsendiliselt töös, palju oleks olnud suurim võimalik laipade arv, mis oleks olnud võimalik kogu selle aja jooksul ära põletada?

Umbes 430 600.

45. Kas krematooriumi on võimalik kasutada alaliselt?

Ei. Viiskümmend protsenti ajast on julge hinnang (12 tundi päevas). Krematooriumi ahjusid tuleb põhjalikult ja regulaarselt puhastada, kui nad on aktiivses kasutuses.

46. Palju tuhka ühe laiba ärapõletamisest alles jääb?

Kui luud on täielikult jahvatatud, jääb tuhka umbes ühe kingakasti jagu.

47. Juhul kui natsionaalsotsialistid põletasid ära kuus miljonit inimest, mis juhtus tuhaga?

See vajaks "seletamist". Kuuest miljonist laibast oleks tekkinud õige palju tonne tuhka, kuid mingitest suurtest tuhamägedest, mis oleksid pidanud laagrites olema, pole tõendeid.

48. Kas liitlaste õhuluurefotodel Auschwitzist (mis on tehtud ajal, mil väidetakse, et ”gaasikambrid” ja krematooriumid olid täistuuridel töös) on tõendeid hukkamistest?

Ei. Nendel fotodel pole jälgegi sellisest tohutust suitsukogusest, mis väidetavalt hõljus alaliselt laagri kohal, ja nendel pole näha ka tõendeid ”lahtistest aukudest maas”, milles laipu väidetavalt oleks põletatud.

49. Milline oli Saksamaa 1935. aasta ”Nürnbergi seaduste” põhiline sisu?

Nad keelavad ära abielu- ja intiimsuhted sakslaste ja juutide vahel, nii nagu Iisraeli seadused tänapäeval.

50. Kas Nürnbergi seadustel oli USA-s varasemaid analooge?

Juba aastaid enne Hitler Kolmandat Riiki olid enamik USA osariikidest kehtestanud seadusi, mis keelasid ära erinevast rassist isikute abielud.

51. Mida teab holokausti küsimusega seoses raporteerida rahvusvaheline Punane Rist?

Rahvusvahelise Punase Risti delegatsiooni raport kontrollikäigust Auschwitzis 1944. aasta septembris räägib, et interneeritutel oli õigus postipakke vastu võtta ja et kuulujutud gaasikambritest ei leidnud mitte mingisugust tõestust.

52. Milline oli Vatikani roll ajal, mil väidetavalt kuus miljonit juuti tapeti?

Juhul kui vähitamisplaan oleks eksisteerinud, oleks Vatikan oma positsiooni tõttu olnud selles kindlasti teadlik. Kuna aga plaani olemas ei olnud, polnud ka Vatikanil vajadust selle vastu häält tõsta – mida ta ka ei teinud.

53. Milliseid tõendeid on olemas selle kohta, et Hitler oli väidetavas käimasolnud juutide hukkamiskavast teadlik?

Mitte mingeid.

54. Kas natsionaalsotsialistid ja sionistid tegid koostööd?

Hitleri valitsus allkirjastas juba 1933. aastal sionistidega lepingu, mis lubas juutidel välja rännata Saksamaal Palestiinasse ning suure koguse kapitali kaasa võtta.

55. Kuidas suri Anne Frank?

Pärast interneerimise üleelamist Auschwitzis hukkus ta Bergen-Belseni laagris tüüfusesse vaid mõned nädalad enne sõja lõppu. Teda ei tapetud gaasiga.

56. Kas Anne Franki päevik on ehtne?

Ei ole. Prantslasest doktor Faurissoni kogutud tõendite alusel on päevik kirjanduslik bluff.

57. Aga palju nähtud vabastatud saksa laargite fotod ja filmidklipid, millel näidatakse nälginud laipu hunnikute viisi? Kas need fotod on võltsitud?

Fotosid on võimalik võltsida, kuid palju lihtsam on lisada foto juurde eksitav tekst või filmi katkendile eksitav kommentaar. Nälgitud surnukehade hunnikud ei tähenda seda, et inimesed tapeti gaasiga või et nad näljutati surnuks tahtlikult. Tegelikult olid need vohavate epideemiate ohvrid või sõja lõpus valitsenud toiduainepuuduse tekitanud traagiliste näljasurmade ohvrid.

58. Kes mõtles välja mõiste ”genotsiid”?

Poola juut Rafael Lemkin 1944. a. avaldatud raamatus.

59. Kas sellised filmid nagu ”Schindleri nimekiri” ja ”Sõja tuuled” on ajaloolised dokumentaalfilmid?

Ei. Taolised filmid on fiktiivsed dramatiseeringud, mille aluseks on ajaloo vaba tõlgendamine. Paljud inimesed paraku arvavad, et need ongi tõetruu ajalookirjeldus.

60. Mitu holokausti-legendi vähemalt mõne osa valeks tõendavat raamatut on antud välja?

Tosinate kaupa. Ja uusi on ilmumisel.

61. Mis juhtus, kui Institute for Historical Review pakkus 50 000 dollarit sellele, kes suudaks töestada, et Auschwitzis tapeti juute gaasiga?

Mingeid tõendeid auhinna saamiseks ei laekunud, kuid endine Auschwitzi elanik Mel Mermelstein nõudis Instituudilt kohtu teel 17 miljoni dollari hüvitist, väites, et ei saanud tänu auhinnapakkumisele magada ja ta äritegevus kannatas, ning auhinna pakkumine toetus ”tunnustatud fakti solvavale eitamisele".

62. Aga süüdistus, et need, kes kahtlevad holokausti-legendis, on vaid antisemiidid või ”uusnatsid”?

See on poriloopimine, mille eesmärgiks on juhtida tähelepanu faktidest ja põhjendatud vastuväidetest eemale. Teadlaste, kes tõendavad holokausti-legendi väited valeks, hulgas on inimesi, kes esindavad kõiki religioone ja konfessioone ning on erineva etnilise taustaga (nende hulgas on ka juute). Holokausti-legendi tõevastasuse tõendamise ja antisemitismi või uusnatsismi vahele mingeid võrdusmärke panna ei saa. Järjest suurem hulk ka juudi teadlasi tunnistab avalikult, et holokausti-legendi põhilistele väidetel puuduvad tõendid.

63. Mis on juhtunud ”revisionistlike” ajaloolastega, kes on asutud holokausti-legendit vastustama?

Nad on sattunud poriloopimiskampaaniate objektiks, nad on kaotanud oma akadeemilised töökohad, jäänud oma pensionist ilma; nende omandit on kahjustatud ja nad on sattunud ka füüsilise vägivalla ohvriks.

64. Kas Institute for Historical Review (IHR) on sattunud kättemaksuaktide objektiks, kui ta on püüdnud kaitsta õigust sõnavabadusele ning teaduse vabadusele?

IHR-i vastu on toimunud kolm pommiatentaati ja ta ruumid hävisid täielikult 4. juulil 1984. a. toimepandud kuritegeliku süütamisese tagajärjel. Telefoni teel on saadud mitmeid tapmisähvardusi. Meedia kajastused IHR-i kohta on olnud valdavalt vaenulikud.

65. Mispärast saavad revisionistide seisukohad meedias nii vähe tähelepanu?

Poliitilisten põhjustel ei soovi võimuaparaat mingeid tõsisemaid diskussioone holokausti-legendiga seoses olevate faktide teemadel.

66. Kust ma võiksin saada rohkem informatsiooni Holikausti-legendi ”teise poole” kohta ning andmeid Teise maailmasõda revisionistliku ajalookäsitluse nägemustega kohta?

The Institute for Historical Review on tootnud suure valiku kirjalikku ja audiovisuaalset materijali nendel teemadel. Tasub tutvuda ka instituudi kodulehel oleva materjaliga: Institute for Historial Review