Eesti juudipoliitika

http://www.ersp.ee/failid/file/Eesti%20juudipoliitika(3).doc

 

Tiit Madisson, www.ersp.ee toimetaja:

 

 

Eestis tekkis juudi kogukond 19. sajandil. Eesti Vabariigi ajal said juudid 1925. aastal kultuuriautonoomia. Tegutsesid rahvuslikud koolid, pühakojad, seltsid, üliõpilaskorporatsioonid, juudi kogukonna esindaja oli Riigikogu liige jne. Suhteliselt suur oli juutide osa tollases äritegevuses. Juudid on Eestis tundnud end igati võrdväärsete kodanikena, mida kirjeldab ka vastav kirjutis Wikipeedias (http://et.wikipedia.org/wiki/Eesti_juudid).

 

Kuna internetientsüklopeedia kõike infot kohaliku juudi kogukonna kohta millegipärast ei edasta, siis oleks objektiivsuse huvides sobiv lisada, et Eesti okupeerimisel liitus nõukogude võimuga suhteliselt suur osa kohalikust juudi kogukonnast. 1940.-1941. aastal tegutses N. Liidu repressiivorganis NKVD ja 1941. aastal asutatud hävituspataljonides, eriti nende juhtkonnas ebaproportsionaalselt suur arv patriootlike eestlaste juudi rahvusest represseerijaid (loe:Eesti rahva kannatuste aasta. Kogumik. Tallinn, 1994, lk 186-198, 527-552).

 

Pärast Eestisse jäänud umbes 1000 juudi rahvusest kodaniku hävitamist (hävitatute hulgas olid ka tabatud NKVD-lased ja hävituspataljonlased), kuulutasid Saksa võimud 1942. aasta jaanuaris Eesti Judenfreiks. Peale Teist maailmasõda hakkas juudi elanikkonna arv jõudsalt kasvama: 1970. aastal – 5288. Peale Eesti taasiseseisvumist vallandunud emigratsioonilaine on juute taas kahandanud: 1997.aasta – 2553, 2006. aastal oli Eestis vaid 1900 juudi rahvusest elanikku.

 

Juutide tugev mõju poliitikas on osaliselt seletatav sellega, et kohalikud rahajuudid rahastasid  1992. aastal toimunud parlamendivalimiste eel valimistel võitnud Isamaad, mistõttu sattusid selle valimisliidu poliitikud eesotsas peaminister Mart Laariga finantsjuutidest sõltuvusse. Tollane sõltuvus on aastatega järk-järgult suurenenud, mistõttu praegust administratsiooni võib häbenemata nimetada ZOG-valitsuseks (loe saidilt Estland88: http://www.estland88.com/?page=pages&id=13&lang=est).

 

1990ndate esimesel poolel võttis Eesti USA eeskujul kasutusele Milton Friedmani teooriale tugineva neoliberaalse majandusmudeli, mille läbi on hävitatud kodumaine (väike)ettevõtlus ja eelisarengu on saanud suured rahvusvahelised monopolid ning pangad. Selline majanduskurss on tekitanud tohutu varandusliku kihistumise ja soosinud vaid 5% elanikkonnast moodustavat jõukamaid kodanikke. Erilise püüdlikkuse eest Milton Friedmani poolt propageeritud vabaturu filosoofial põhineva äärmusliberaalse majanduse sisseseadmisel ja edendamisel Eestis on Mart Laari autasustatud 500 tuhande USA dollari suuruse “vabaduse auhinnaga”. See määrati “Eesti ime” läbiviimise eest, mille tulemil on Eesti majanduslikku ebavõrdsust mõõtva Gini koefitsendi järgi teisel “hinnalisel” kohal Euroopas (peale Portugali), globaliseerumises viie “edukama” hulgas maailmas. Mistõttu ongi Mart Laar 100% pälvinud maailma valitsevate finantsjuutide usalduse!

 

Kui valdav enamus Euroopa Liidu osariike on Iisraeli-Palestiina konfliktis nõrgemate ja tagakiusatavate poolel, siis Eesti valitsused on pretsedenditult toetanud iisraellaste jõupoliitikat araabia palestiina rahva kallal, kes 1947. aasta ÜRO otsuse järgi pidid Palestiinas moodustama oma riigi. Suuresti tänu kohalikele eesti judofiilsetele poliitikutele on Eesti olnud USA üks innukamaid toetajaid Iraagi ja Afganistani okupeerimisel, mis on toimunud mõjuka USA neokonservatiivse juudilobi survel.

 

Juudid moodustavad marginaalse osa Eesti elanikkonnast, kuid tänu “väljavalitute” passionaarsusele, kokkukuuluvustundele ja aktiivsusele mõjutavad nad oluliselt (osa)riigi poliitikat ja majandust, vähemal määral kultuuri.

 

Alljärgnevalt avaldame Eesti tuntud juutide nimekirja (ka pooljuudid). Loomulikult ei ole äratoodud nimekiri mõeldud kellegi pahatahtlikuks sildistamiseks. Valdav enamik nimekirjas äratoodud juudi rahvusest Eesti Vabariigi kodanikke on igati austamisväärsed inimesed. Imestamis- ja kiiduväärne on asjaolu, et väikelinna Lihula jagu rahvast on Eesti poliitikale, majandusele ja kultuurile pakkunud nii palju võimekaid inimesi. (Nimekirja täiendatakse.)

 

 

POLIITIKUD, ARVAMUSLIIDRID, ÜHISKONNATEGELASED

 

Barabaner, Hanon – vene ühiskonna arvamusliider, loozhi B´nai Brith liige

Bronstein, Mihhail – majandusteadlane, arvamusliider, end ENSV Ülemnõukogu liige

Golomb, Samuel – Tallinna juudi kooli direktor, juudi ühiskonnategelane

Gurin-Loov, Evgenia – juudi ajaloo uurija, juudi ühiskonnategelane (surnud)

Gramberg, Gennadi – ETV toimetaja, vene ühiskonna arvamusliider

Gräzin, Igor – Riigikogu liige, Reformierakonna poliitik

Ilves, Toomas Hendrik – Eesti Vabariigi president, end Trilateraalse Komisjoni liige

Jakobson, Alla – end Eesti Juudi Kogukonna esimees, juudi ühiskonnategelane

Jänes, Laine - EV kultuuriminister, end Tartu linnapea, RE poliitik

Järvi, Raivo – Riigikogu liige, Reformierakonna poliitik

Kallas, Siim – Euroopa Liidu Komisjoni liige, end EV peaminister

Kaplinski, Jaan – luuletaja-filosoof, arvamusliider

Kot, Shmuel – Eesti juudi koguduse pearabi

Laud, Cilja – end rahvastikuministri nõunik, Eesti Juudi Kogukonna aktivist

Lillemets, Marica – ajakirjanik (Leonid Apananski elukaaslane), arvamusliider

Linter, Dmitri – Notšnoi Dozori aktivist

Lotman, Aleksei – Riigikogu liige, Erakond Eestimaa Rohelised poliitik

Lotman, Mihhail – õppejõud-semiootik, end Riigikogu liige, IRL poliitik

Luik, Jüri – EV suursaadik USA-s, IRL poliitik

Reva, Maksim – Nõtšnoi Dozori aktivist

Rõtov, Igor – ajalehe Äripäev peatoimetaja, arvamusliider

Saks, Katrin – Tallinna volikogu liige, end EL Parlamendi liige, SDE poliitik

Saks, Elhonen – ajalehe Hašachar toimetaja, juudi-eesti kultuuritegelane

Shein, Hagi – end Riigikogu liige, SDE poliitik

Sundelevitš, Ilja – end Eesti Juudi Kogukonna esimees, ühiskonnategelane

Stalnuhhin, Mihhail – Narva volikogu esimees, end Riigikogu liige, KE poliitik

Stelmach, Irina – ajakirjanik, Erakond Eesti Kristlikud Demokraadid poliitik

Stelmach, Nikolai – Tallinna volikogu liige, IRL poliitik

Zarenkov, Andrei – Eesti Antifašistliku Komitee esimees

Tuch, Boris – ajalehe Vesti peatoimetaja, vene ühiskonna arvamusliider

Trapido, Toomas – Riigikogu liige, Erakond Eestimaa Rohelised poliitik

Velman, Vladimir – Riigikogu liige, Keskerakonna poliitik

Vseviov, David – õppejõud-ajaloolane, arvamusliider

Vulf, Susan – Tartu juudi koguduse esimees

 

PANGANDUS, ÄRITEGEVUS

 

Apananski, Leonid – pankur, end Revalia panga omanik, mitme erakonna sponsor

Berman, Fjodor – tööstur, BLRT Grupp omanik, juudi koguduse juhatuse liige

Blitštein, Maksim – ettevõtja, SWEKO Projekt AS omanik

Burtsev, Mihhail – pankur, end AS Koneston omanik, Isamaa sponsor

Burõhh, Mihhail – ettevõtja, OÜ Estkompexim osanik

Geller, Igor – ettevõtja, AS Kolle ja AS Kai Konstruktor omanik

Gertsman, Julius – ettevõtja, end AS Koneston omanik, Isamaa sponsor

Glikman, Leon – vandeadvokaat, Glikman & Partnerid omanik, loozhi B´nai Brith liige, kaitsepolitsei jur nõustaja

Gorbatšov, Mihhail – “metalliärimees”, Krasnodari grupeeringu juht (tapetud)

Haitov, Vitali – meediaettevõtja, end ajalehe Estonija omanik (tapetud)

Eivin, Leonid – transiidiettevõtja, Letofin AS omanik

Eivin, Mark – transiidieetevõtja, Letofin AS omanik

Ever, Gennadi – ettevõtja, Estonija ja Vesti end omanik, end Tallinna vol liige (tapetud)

Iljušin, Dmitri – pankur, end Nowe panga omanik, Isamaa sponsor

Kaasik, Viktor – vandeadvokaat, Kaasik & Co omanik

Kofkin, Aleksandr – ettevõtja, OÜ Estkompexim omanik, Keskerakonna sponsor

Kropova, Irina – pankur, end Nowe panga omanik, Isamaa sponsor

Levin, Simon S – vandeadvokaat, Eesti Advokatuuri juhatuse esimees

Liksutov, Maksim – transiidiettevõtja, Transgroup AS omanik

Lobkovski, Juri – ettevõtja, end AS Koneston omanik, Isamaa sponsor

Luman, Toomas – ettevõtja, Eesti Ehitus AS suuromanik, mitme partei sponsor

Nazarati, Boris – pankur, end Revalia panga osanik, Isamaa sponsor

Oks, Boris – ettevõtja, end AS Eesti Tubakas omanik, juudi koguduse vanem

Rapoport, Juri – transiidiettevõtja, Transgroup AS osanik

Reisner, Jaanus – pankur, end Nowe panga osanik, Isamaa sponsor

Rivkin, Mark – ettevõtja, Malio AS omanik

Rozenblat, Dmitri – vandeadvokaat, Lepik& Luhaäär LAWIN osanik

Rubis, Aleksandr – pankur, end Nowe panga ja Sotsiaalpank omanik, Isamaa sponsor

Siff, Endel – ettevõtja, N-Terminali omanik, mitme erakonna sponsor

Zeiger, Peedu – ettevõtja, OÜ Estkompexim osanik

Vichman, Marcel – ettevõtja, Go Group ja paljude firmade omanik

 

KULTUURITEGELASED, NÄITLEJAD

 

Baskin, Heino – satiirik-näitleja, teatri direktor

Baskin, Roman – näitleja-lavastaja

Ever, Ita – näitleja

Klas, Eri – dirigent, juudi koguduse juhatuse liige

Levin, Mai – kunstiteadlane

Pärt, Arvo – ülemaailmse tuntusega eesti helilooja

Skulskaja, Jelena – kirjanik

Zukerman, Aleksandr - teleajakirjanik

Toman, Eduard – näitleja

Turovski, Aleksei – loodusteadlane

Veller, Mihhail - kirjanik