Посвещава се на осемдесетата годишнина от издаването на първият брой на "Der Stürmer"

95 години "Der Stürmer"!!!

 

20 април 1923 - 20 април 2018 г.

 

Отново сме тук!