101 godina lista "Der Stürmer"!!!

 

 

20.4.1923 - 20.4.2024

 

 

Ponovo smo s vama!