Slepenie plāni pret Vāciju un pasauli ir atklāti!

 

 

1933.g. 19. jūnijs. Tā sauktā pasaules ekonomikas konference Londonā. Šī konference ir tikai runāšanai, bez nekādas reālas darbības. Lai nu kā, bet žīdi izlēma konferenci izmantot saviem mērķiem.

 

Konferences nolūks ir izlemt un nodrošināt galvenās vadlīnijas, kas tiks vērstas pret Nacionālsociālistisko Vāciju. Tā ir žīdu finansu magnātu, Anglo-žīdu un Samuēla Volkmeijera organizēta sanāksme. Visi pasaules vadošie žīdi sanāk kopā, tai skaitā arī pasaules žīdisma politiskie līderi- rabīni.

 

„Trīs tūkstoši vīru, kuri pazīst viens otru, nosaka pasaules kārtību. Nekas nenotiek pret viņu gribu. Tie ir īstie valdītāji un nekronētie karaļi. Žīdi. ”

 

Šie trīs tūkstoši vīri turpina un pastiprina žīdu boikotu pret Vāciju. Viņi liksies mierā, bet visticamāk arī ne tad, kad Vācija tiks nospiesta uz ceļiem. Jo viņi saprot, ka Vācijas uzvara būs viņu valdīšanas beigas.

 

Pareģojumi

 

Nežīdiem nav ne jausmas par žīdu cīņas milzīgajiem apmēriem. Viņi nezina žīdu slepenos mērķus un šo mērķu sniegšanai izdarītos noziegumus vairāku tūkstošu gadu laikā, kā arī draudošās briesmas, ja žīdiem izdosies piepildīt iecerēto.

 

Visi šie slepenie mērķi ir izklāstīti t.s. „Ciānas gudro protokolos.” Tie satur pasaules iekarošanas plānu. Ciānas protokolos izteiktie žīdu uzdevumi:

 

1.           Visu nežīdu iznīcināšana

2.            

„Tev ir jāiznīcina visi pasaules cilvēki (nežīdi), bez nekādas žēlastības” (Deuteronomija 7:16.).

 

2. Zagļi un laupīšanas

 

„Visi bagātākie kritīs tev, ebrej, pie kājām, tā pat kā visas pasaules un cilvēku pārējie labumi. Tev būs skaistas un diženas pilsētas, kuras tu nebūsi būvējis un mājas, pilnas ar dažādām mantām, kuras tu pats nebūsi pircis. Tev būs vīna dārzi un olīvu lauki, kurus tu nebūsi stādījis un tu ēdīsi no tiem.” (Deuteronomija 6,).

 

         3. Masu slepkavības

 

„Un kad Kungs, tavs Dievs tevi sūtīja valdīt pār tiem (nežīdiem) un iznīcināt tos, tev viņi ir jāiznīcina pilnīgi: vīrieši un sievietes, un bērni, par dzīvnieki. Tu nedrīksti ar tiem salīgt mieru vai izjust žēlumu.”

 

 

Ciānas gudro protokoli

 

Nevienai citai nācijai uz pasaules nav tik daudz pareģojumu, un neviena cita nācija nekad neuzdrošinātos teikt, ka tie ieradušies iznīcināt pārējos un nozagt viņu īpašumu. Uz to spējīgi ir vienīgi žīdi. Viņi to visu attaisno ar „dieva- Jahves gribu”, viņi pat ir spējuši paliecināt lielu daļu pasaules, ka viņu uzdevumi ir svēti. Pasaule pati ļauj sevi apmānīt un klanīties žīdu priekšā.

 

Taču mēs to nepieļausim. Mēs paziņosim, ka tā sauktie „pareģojumi” ir zemiski krimināli žīdu mērķi. Šie briesmīgi necilvēki ir pelnījuši nāvi par savām zvērībām.

 

Ciānas gudro protokoli ir slepkavnieciski rakstu darbi, kuri sarakstīti 24 vispasaules žīdu sanāksmēs. Galvenie protokolu punkti:

 

1. Pasaules dominante.

 

„Pravieši mums ir teikuši, ka Dievs ir izvēlējies mūs- ebrejus, lai mēs valdītu pār pasauli. Tāpēc mums vajag kronēt karali. Tam būs jāvalda ar totālu teroru. ” ( 5-tais protokols)

 

2. Finansiālā labklājība

 

„Mēs pārņemsim kontroli pār presi. Prese kontrolē ļaužu uzskatus. Pateicoties tam, mums būs kalni ar zeltu, nemaz netērējot jūru savu asaru un asiņu .” (2-ais protokols)

 

3. Nežīdu līderu iznīcināšana

 

„Mēs liksim cilvēkiem sacelties pret cildeno un viņi paši to iznīcinās. ”

 

„Mēs apelēsim par pašu cilvēku tiesībām un liksim viņiem savus līderus uzskatīt par parastiem mirstīgajiem. Teiciens: „Ar Dieva žēlastību ” zaudēs savu jēgu. Kad mēs būsim ļaudīm laupījuši ticību Dievam, arī kroņa spēks sabruks. Un to mēs pasludināsim par publisko īpašumu”

 

”Palūkojieties uz Franču Revolūciju, kuru sauc par „lielo”. Tās noslēpumus mēs lieliski zinām, jo tas bija mūsu roku darbs.” (No 4-tā un 5-tā protokola)

 

4. Masu slepkavības

 

„Mēs izmantosim visus iespējamos veidus, piemēram, ar naudas palīdzību ievedīsim viņus ekonomiskā krīzē. Mēs izmetīsim milzum daudz darbinieku uz ielas. Masas ar lielāko prieku izlies to cilvēku asinis, kurus mēs definēsim kā viņu ienaidniekus. ”

 

Protokolu ģenialitāte

 

Iepriekš apskatījām 1897. gadā sarakstītos protokolus. Jebkurš, kas tos izlasīs sapratīs, ka tie ir ģeniāli. Ģeniāli tādā ziņā, ka žīdi izmantoja Marksisma kustību, lai liktu ļaudīm sacelties pret cildenumu . Tie sakūdīja cilvēkus revolūcijai Krievijā, Austrijā, Vācijā. Viņi izraisīja ekonomiskās krīzes un izmeta strādniekus uz ielas. Vairāk nekā 30 miljoni cilvēku tika nogalināti Padomju Savienībā, žīdu Trotcka un Sinovjeva u.c. vadībā. Citās zemēs marksisti tika sūtīti cīņā pret „fašistiem un hitleriešiem”. Žīdi strādā stingrā Ciānas gudro protokolu vadībā.

 

Kriminālā sabiedrība

 

Žīdi ļoti labi apzinās, ka ir pastrādājuši briesmu darbus. Un arī to, ja nežīdi uzzinās par viņu šausmu lietām, tie varēs apvienoties cīņā pret žīdismu. Tāpēc protokolos ir teikts tā:

 

„Visu nežīdu sadarbība varētu mūs pazudināt. Taču mēs no tā esam pasargāti, tāpēc, ka nežīdi savā starpā ir pārāk sašķelti un dažādi. ”. (5-tais protokols)

 

Žīdi šis atšķirības ir padziļinājuši un paplašinājuši visiespējamākajos veidos. Bet viņi apzinās, ka dažreiz uzrodas spēcīgi varoņi, kas mēģina apvienot nežīdus kopējai cīņai. Par to teikts tā:

 

„Nekas nav bīstamāks par spēcīgu personību. Ja tā tiek apvienota ar radošu garu, tad šāda personība var miljonus mums uzticamu cilvēku atdalīt no mums.” (5-tais protokols)

 

Jēzus Kristus bija šāds varonis. Viņš cīnījās pret žīdiem visu savu mūžu. Viņš runāja visnosodošākās lietas, kādas ir runātas pret žīdiem. Viņš teica:

 

„Jūs esat no sava tēva- sātana, u jums gribas piepildīt sava tēva kārtības. Viņš no paša sākuma ir bijis slepkava un nestāv patiesībā, jo patiesība nav viņā. Melus runādams, viņš runā pēc savas dabas, jo viņš ir melis un melu tēvs.”

 

Žīdi nodeva Kristu. Viņi sarīkoja rituālo slepkavību Golgātā. Taču Kristietība ir attīstījusies, un ja nebūtu žīda Paula, kurš Bībeli un faktus ir sagrozījis un viltojis, tad Kristietība būtu lielākā pasaules antisemītiskā kustība.

 

Iznīcināt!

 

„Pat ja būs garīgs varonis, kas izveidosies pretinieku nometnē un sāks karu ar mums, tas vienalga tiks uzvarēts. Jaunpienācējs nevar stāties pretim tik pieredzējušam karotājam. Kauja starp mums un viņu varētu būt nežēlīga un tāda veida cīņu pasaule vēl nebūs pieredzējusi. Šis garīgais varonis nāks par vēlu. ”

 

Žīdi pārrēķinājās. Varonis nenāca pārāk vēlu. Pasaule zina viņa vārdu- Ādolfs Hitlers, kas ir Fīrers Vācijas atbrīvošanas kustībai. Zīdi tiks nīcināti bez žēlastības. Un mums arī jācīnās tāpat . Žīdu cilvēki ir Sātana cilvēki. Viņi ir slepkavas un noziedznieki. Viņus ir jāiznīcina pasaulei redzot.

 

Jūliuss Štreihers.

 

"Die Geheimpläne gegen Deutschland enthüllt," Der Stürmer, #34/1933.