Српски народ у канџама Јевреја

Милорад Мојић

 

 

Поразна сведочанства из Талмуда и Шулхан аруха и примена њихова у садашњости

  

Књига Српски народ у канџама Јевреја” је, како њен аутор наглашава, била спремљена за штампу још 1940. године, али тадашње политичке (не)прилике нису дозволиле њено објављивање. Она представља плод дугогодишњег и напорног рада њеног аутора на превођењу и упоређивању различитих издања Талмуда и Шулхан аруха. Милорад Мојић је тридесетих година овог века у новинама објавио добар део материјала ове књиге. Због тога се и нашао на суду, на чувеном “Талмудском процесу”, који је покренула нека од јеврејских општина Краљевине Југославије. Но, Милорад Мојић је, заједно са својим братанцем доказао тачност и истинитост ових навода и превода, те је био ослобођен оптужбе. Тужба је одбачена као не основана. Водећи се аналогијом, слободни смо да закључимо да се и данас према овом штиву треба односити као на суду доказаним истинама, јер је готово све наводе из књиге аутор поткрепио одговарајућим доказима и чињеницама нађеним у оригиналним јеврејским документима.

На крају, казаћемо нешто о Милораду Мојићу, аутору ове књиге.

Милорад Мојић је пре рата био генерални тајник “Југословенског народног покрета Збор”, а за време рата је, као мајор, био комадант Петог српског добровоњачког корпуса. Његов пук је негде у зиму 1944. у источној Србији године био разбијен од Совјета, а Мојић се са једним делом војске успео довући до Загреба. У Загребу се, са остатком свог пука, сместио у један вагон на железничкој станици. Али, 7. децембра 1944. Милорад Мојић је, са још 39 људи (од којих четири жене) убијен од усташа.

 

Део предговора

Србољуба Лазаревића,

реиздање 1994.

 

 

 

 

ТОРА, ТАЛМУД И ШУЛХАН АРУХ

 

По јеврејском учењу, подсредством Мојсија, јеврејском народу дат је двоструки закон: писани и усмени. Писани закон састављен је у пет књига од Мојсија, које сачињавају главни део Старог Завета. вих пет књига Јевреји називају: Тора.

Усмени закон Мојсије није написао, него га је  усмено предао Јозуи, а овај најстаријим Јеврејима, па је на тај начин од генерације до генерације предаван, кроз столећа допуњен и прилагођен новим обичајима. Овај усмени закон, огроман по своме обиму, касније је написан. На овом трудном и великом послу радило је  око 2500 рабина пуних петстотина година, од 100 година пре Христа, до 400 година после Христовог рођења. Тај написани усмени закон зове се: Талмуд.

Талмуд је света књига за Јевреје. Он садржава не само религиозну науку Јевреја, него и грађанске законе: приватно право, породично право и казнено право.

Талмуд се састоји из два дела: Мишна и Гемара.

у Мишни су сакупљена предања усменог закона, а Гемара садржава међусобне разговоре рабина, као и разговоре вођене у школама између рабина и ученика.

Талмуд има 63 велика отсека, који се зову: трактати.Сваки трактат има назив који одговара тексту. Пошто је ово огромно дело било у великој мери непрегледно, временом се осетила потреба да се овај јеврејски законик систематски среди, што је познати рабин Мојсије бен Мајмон, зван и Мајмонидес и учинио, те је тако 1180 године створен први јеврејски законик под именом: Мишиах Тора или Јад Хазаках. Овај законик се састоји из 14 књига, а ове се деле не отсеке, који се зову: Хилхоти. Хилхоти се деле на мање делове који су означени параграфима.

Неколико столећа касније 1565. године шпански рабин Јосиф Каро саставио је нови верски кодекс под именом Шулхан арух.

Овај кодекс је 1578. године допуњен од пољског рабина Мојсија Исерлеса обичајима источних Јевреја.

Шулхан арухсе састоји из 4 књиге са насловима:

Орах хајим, Јорех деах, Кошен ха-мишпат и Ебен хаезер.

Књиге се деле на параграфе и потпараграфе.

 

 

ЈЕВРЕЈИ О ЗНАЧЕЊУ ТАЛМУДА И ШУЛХАН АРУХА

 

Шта је Талмуд и Шулхан арух за Јевреје?

Да видимо шта о њима кажу сами Јевреји.

Јеврејски лексикон издат 1930. године у Берлину пише “Талмуд је кроз столећа васпитач, одгајивач и учитељ Јеврејског народа.“

Јевреј Хајнрих Георг Леве који је 1840 године превео Шулхан арух на немачки у предговору вели: “Није важно колико лепог има у Талмуду, него је важна основна тенденција његова. Талмуд као целина је животни и правни закон за Јевреје.“

“Стари јеврејски култ, чија је база била и остаје Талмуд, даје јеврејству снагу која се не може порушити.“

Јеврејски историчар Грец у своме делу: “Историја Израиљаца“, у издању од 1877. године на страни 133 вели: “Шулхан арух је и данас за Јевреје религиозна норма, он је официјално Јеврејство.“

Јеврејски лексикон” пише: “Шилхан арух је постао надлежни ритуални и правни кодекс за Јеврејство, па је са својим многобројним коментарима, то и данас остао... Ретко је кад једно законско дело добило такав публицитет и такво признање као Шулхан арух.

Румунски Јевреј др. Аарон Бриман пише:

Шулхан арух је комплетни законик за све Јевреје, који је за њих обавезан и данас. Главни предмет при полагање испита за рабине је Шулхан арух, односно његово тачно познавање и знање; мањи изводи из Шулхан аруха служе као школски уџбеници за јеврејску омладину, као нека врста хришћанског катихизиса...

 

*              *              *              *

 

Могли бисмо да наведемо још много цитата јеврејскох научника и стручњака о томе шта значи и од колике је важности Талмуд и Шулхан арух за Јевреје, али мислимо да је потпуно довољно и ово неколико цитата па да и лаик увиди да је Талмуд и Шулхан арух за Јевреја више него за Хришћане: Свето писмо.

Талмуд и Шулхан арух су за Јевреје правило по којем се владају, васпитавају, по коме се понашају, живе, делају и мисле.

Они су за њих путоказ у животу њиховом.

Једном речју: Талмуд и Шулхан арух су за Јевреје све и сва.

А сада да видимо чему уче Јевреје њихови закони. Талмуд и Шулхан арух?

 

ЈЕВРЕЈ СЕ ИМА ПРИДРЖАВАТИ ЈЕВРЕЈСКИХ ЗАКОНА

 

Јевреј се не сме придржавати државних закона Нејевреја. Он се има придржавати државних закона Јевреја јер би ови иначе сувишни били.“ (Шулхан арух, Кошен ха-мишпат 368).

 

 

СМРТ ЗА ПРЕКРШАЈ ТАЛМУДА

 

Учења и закони Талмуда важнији су и имају се строжије примењивати од закона Торе. Ко прекрши закон Талмуда заслужује смрт.( Талмуд, Ерубин 21а).

 

 

БЕЗ ЈЕВРЕЈА НИШТА НЕ БИ БИЛО НА СВЕТУ

 

Да јевреја нема на свету, не би ни сунце сјало, ни киша падала, нити би икаква благослова било на земљи.“(Талмуд, Берах 101б).

 

 

ЈЕВРЕЈИ ИЗЈЕДНАЧЕНИ СА БОГОМ

               

                Ко Јевреја ошамари толико је учинио греха као да је самог Бога ударио.“ (Талмуд, Санхедрин 58б).

 

 

О РАДУ

 

                “Рад је веома штетан и мало доноси .“ (Талмуд, Гетин 680).

                “Нема горег и лошијег посла од обрађивања земље; јер кад ко 100 сребрника има у трговини може сваки дан меса и вина имати; ко пак уложи 100 сребрника у земљорадњу, може само соли и купуса јести.“(Талмуд, Јебамот 63а).

 

 

РАД ЈЕ ЗА НЕЈЕВРЕЈЕ

 

                “Нејевреји су створани да служе Јевреје. Они морају орати, копати, сејати, косити, вршити. Јевреји су створени да све готово нађу. (Талмуд, Берахот 58а).

 

ЈЕВРЕЈСКО ЈУНАШТВО

 

                Јевреј нек иде последњи у рат. У том случају биће први код куће.“ (Талмуд, Тесахим 113а).

 

 

ЈЕВРЕЈСКО МИЛОСРЂЕ

 

                “Забрањено је бити милостив према Нејеврејима.“ (Талмуд, Рамбан).

                “Нејевреју не треба милост и помоћ указивати.“ (Талмуд, Јебамот 12а).

 

 

НИ У СМРТНОЈ ОПАСНОСТИ НЕЈЕВРЕЈУ НЕ ТРЕБА ПОМОЋИ

 

                “Ако једном Нејевреју прети опасност да се у једној реци удави, па ако се налази већ и близу смрти, Јевреј му не сме ићи у помоћ да га спасе.“ (Јад Хазаках, Абода Цара 10а).

 

 

НЕЈЕВРЕЈИ НИСУ ЉУДИ ВЕЋ ЖИВОТИЊЕ

 

                “Бог је створио Нејевреје, иако су они равни са животињама, и дао им је човечји облик, јер не доликује Јевреју да буде служен од стоке. Зато га служе животиње у човечијем облику. (Шулхан арух, Мудраш талпиот 225).

                Нејевреји, чија душа потиче од нечистог духа, називају се свињама.“ (Талмуд, Јалкут Рубени 12).

                “И зато кад један нејеврејски слуга или слушкиња умре, треба их ожалити онако, као кад један во или магарац цркне.“ (Талмуд, Брохес).

                “Између Нејевреја и Јевреја не постоји никаква веза. Јер месо Нејевреја је животињско месо, а њихово семе је животињско семе.“ (Талмуд, Јебамот 89а).

                “Нејевреј је као једно псето. Што више, записи уче да се псето има више поштовати од Нејевреја.“ (Талмуд, Екесегетрашиексод 22).

                “Месо Нејевреја је месо магареће, а семе коњско семе.“ (Талмуд, Јебамот 98а).

                “Онај који није обрезан и не држи сабат не назива се човеком.“ (Талмуд, Јалкут Рубени 39).

                “Нејевреј нема оца, јер  је он на ђубришту рођено псето.“ (Талмуд, Јебамот).

                “Ма колико имали народи света тело слично Израиљцима, ипак се они упоређени са човеком имају сматрати за мајмуне.“ (Талмуд, Шене Лукот 250).

                “Полни односи Нејевреја су исто као и полни односи животиња.“ (Талмуд, Санхедрин 74б).

                “Куће нејеврејске су куће животињске.“ (Талмуд, Леб. тоб. 46а).

                “Туђа жена која није кћи Израиља, парче је марве.“ (Талмуд, Абарбанел).

                “Нејеврејка у бременитном стању има се сматрати као бременита стока.“ (Шулхан арух, Кошен ха-мишпат 405).

                “Дете у утроби једне Нејеврејке није боље од животиње.“ (Шулхан арух, Јорех деах 240).

 

 

НЕЈЕВРЕЈКЕ СУ ПРОСТИТУТКЕ

 

                “Нејеврејке су нечисте и имају се сматрати проституткама.“ (Талмуд, Алода Кара 36б).

                “Све Нејеврејке су курве.“ (Талмуд, Евен хекор).

 

 

ПЕТ ЗАПОВЕСТИ ЗА ЈЕВРЕЈЕ

 

                “Јевреји морају научити ових пет ствари: 1. волите један другога. 2. Волите пљачку. 3. Волите банчење. 4. Мрзите ваше господаре. 5. Не говорите никада истину.“ (Талмуд, Песахим 113а).

 

 

ЛАЖ

 

                “Према Нејеврејима дозвољена је свака употреба лажи.“ (Талмуд, Берахот).

 

 

НЕПРАВДА

 

                “Не смеш Јевреју, твоме брату, учинити какву неправду. Нејевреју је дозвољено да учиниш све и сваку неправду.“ (Талмуд, Генеба 40а).

 

 

 

ЛИЦЕМЕРСТВО

 

                “Допуштено је пред нејеврејом претварати се да те не оштети и не уједе.“ (Талмуд, Лота 41б).

 

 

ЗЕЛЕНАШТВО

 

                “Бог је наредио да се Нејевреју новац позајми само уз зеленашку камату. Ми му на тај начин не помажемо него штетимо.“ (Талмуд, Сефер Миквод 73).

                “Јевреј треба свој иметак помоћу зеленаштва да повећа. Он треба помоћу зеленаштва Нејевреје да упропасти.“ (Талмуд, Баба Меција 70б).

 

 

КРИЈУМЧАРЕЊЕ

 

                “Дозвољено је нејеврејску власт преварити за царину. Дозвољено је кријумчарити.“ (Шулхан арух, Кошен ха-мишпат 369).

 

 

ПОДМИЋИВАЊЕ

 

                “Ако твоје претпостављене Нејевреје помоћу јела не можеш да придобијеш, ти их придоби помоћу новца.“ (Талмуд, Санхедрин).

 

 

ПРЕВАРА

 

                “Дозвољено је грешку једног Нејевреја искористити. Дозвољено му је дуг не платити. Дозвољено му је при рачуну преварити.“ (Шулхан арух, Кошен ха-мишпат 384б).

                “Ако два Јевреја направе какву трговину са Нејеврејом, те при томе један другоме помаже да Нејевреја на мери, тежини или броју преваре, добитак имају оба Јевреја да поделе.“ (Шулхан арух, Кошен ха-мишпат 183).

                “Дозвољено је Нејевреја довести у заблуду. Дужност је Нејевреја преварити. Ко то не учини долази у сумњу да Нејевреја воли, а ко Нејевреја воли тај мрзи Бога.“ (Талмуд, Расим).

                “Ако Јевреј нађе признаницу своју, коју је Нејевреју дао за од њега позајмљени новац, не треба да му је врати, јер обавеза престаје чим је њу Јевреј нашао. А ако би и поред тога Јевреј хтео Нејевреју признаницу да врати, рабин му мора рећи: “Ако хоћеш да славиш име Бога, не јачај моћ неверника и задржи оно што ти је од Бога по закону одређено.“ (Талмуд, Раби Јерухам, Сеф. меш. 51).

                “Јевреј може Нејевреја преварити и огулити, али свог ближњег Јевреја нетреба варати.“ (Талмуд, Баба мација 61а).

                “Ако би Јевреји читаве недеље лутали около и варали Нејевреје, нека се у суботу сви сакупе и испричају један другоме своје славне подвиге.“ (Талмуд, Раби Бенц).

 

 

СТРЕЉАЊЕ ЗА ПРЕВАРУ ЈЕВРЕЈА

 

                Нејевреј који Јевреја ма и за једну пару превари има се стрељати.“ (Талмуд, Санхедрин).

 

 

ЗАКИДАЊЕ НАДНИЦЕ

 

                Јевреју је дозвољено да од Нејевреја закине надницу.“ (Талмуд, Санхедрин).

 

 

ОТИМАЧИНА

 

                “Имање Нејевреја је као без господара. Јевреј има право да то имање узме у посед.“ (Шулхан арух, Кошен ха-мишпат).

 

 

КРАЂА И ПЉАЧКА

 

                “Ко Нејевреју врати нешто (украђено или опљачкано), томе бог никад опростити неће.“ (Талмуд, Санхедрин).

                “Изгубљен предмет Нејевреја дозвољено је задржати.“ (Шулхан арух, Кошен ха-мишпат).

                “Јевреју је дозвољено да од лопова купи ствар.“ (Шулхан арух, Кошен ха-мишпат).

                “Закон немој красти односи се само на крађу од Јевреја. Крађа на Нејевреја је дозвољена.“ (Талмуд, Санхедрин).

                Опљачкати Нејевреја сасвим је дозвољено, а исто тако и надницу му задржати. (Талмуд, Бабан 111б).

                Када један ортак у послу нешто украде или опљачка мора добитак да подели са својим ортаком.“ (Шулхан арух, Кошен ха-мишпат 176).

 

 

БРАКОЛОМСТВО

 

                “Ванбрачни односи са једном Јеврејком заслужују смртну казну, а са Нејеврејком пак дозвољени су.“ (Талмуд, Санхедрин).

                “Браколомство са Нејеврејком не подлеже никаквој казни.“ (Талмуд, Кетубот 4б).

 

 

ОБЕСЧАШЋЕЊЕ

 

                “Јевреју је дозвољено да обесчасти Нејеврејку.“ (Талмуд, Јад Хасаках 2б).

 

 

ОСКРВНАВЉЕЊЕ

 

                Нејеврејско девојче старо 3 године и 1 дан може се оскрнавити.“ (Талмуд, Абода сара 37а).

 

 

КРИВОКЛЕТСТВО

 

                Ако је један Јевреј преварио или покрао једног Нејевреја, а при томе мора да положи заклетву у присуству других Јевреја који то знају, дозвољено је да се криво закуне.“ (Шулхан арух, Јорех деах 239а).

                “Ако је Јевреј једну Нејеврејку обечастио и злоупотребио, па ако се помоћу криве заклетве може решити казне, може криву заклетву без предомишљања да положи.“ (Шулхан арух, Јорех деах 232).

 

 

НЕЈЕВРЕЈ ПРЕД ЈЕВРЕЈСКИМ СУДИЈОМ

 

                “Ако Јевреј са Нејеврејом теби на суд долази мораш, ако по јеврејском закону Јевреју заправо можеш дати, учинити то, а Нејевреју кажи: “Тако је по нашим законима!“; аком пак можеш удесити да Јевреј по нејеврејским законима суд добије, нека га тако добије, а Нејевреју кажи: “Тако је по вашим законима.“ Ако пак ни по једном закону Јевреј нема право обманом обрлати Нејевреја.“  (Талмуд, Баба Кама 113а).

 

 

ТРОВАЊЕ

 

                Дозвољено је лекове на Нејеврејима испробавати, да би се установило да ли су лекови штетни.“ (Шулхан арух, Јорех деах 158а).

 

 

УБИСТВО

 

                “Стоји написано: немој убити. То значи да се не сме убити припадник јеврејског народа. Нејевреји међутим нису Израиљци и зато се они могу убити.“ (Талмуд, Генеба 57а).

                “Ти ћеш прогутати све народе које ти твој Бог даде. Немој  их штедети и немој служити њиховим боговима, јер ће то за тебе бити крај.“ (Тора, Мојс. 7, 16).

                “Тако смо ми у то време задобили све вароши и поубијали све људе и никог нисмо оставили у животу.“ (Тора, 5 Мојс. 34-35).

                “Ко пролива крв оних који нису Јевреји Богу жртву приноси.“ (Јалкут 772).

                “Нај поштенији међу Нејеврејима имају се убити.“ (Талмуд, С. бен Јохар 406).

                “Дозвољено је Нејевреју одузети тело и живот.“ (Талмуд, Сефер и Корим).

                “И најбољи међу Нејеврејима треба да се убити.“ (Талмуд, Мелхита 32б).

                “Најбољем Нејевреју узми живот само ако можеш.“ (Талмуд, Абода 62б).

                “Кољите Нејевреје као бестије. (Талмуд, Сохар).

 

 

ЗА УДАРАЦ ЈЕВРЕЈУ СМРТ

 

                “Као што је син од очевог тела тако је Јевреј од Божијег тела, те зато сваки Нејевреј, којиби се усудио да удари Јевреја мора главом платити.“ (Талмуд, Сан Хедрин 146).

  

 

УНИШТЕЊЕ ХРИШЋАНСТВА

 

                “За Јевреја постоји закон да све оно, што је у вези са хришћанском црквом, уништи.“ (Шулхан арух, Јорех деах 146).

 

 

БОГОХУЉЕЊЕ

 

                “Христос је син проститутке. Он је копиле. (Токдош Јежу).

                Христос је био луда. Он је мађионичар. Он се зове Бен штада (син проституткиње).“ (Талмуд, Сабат 104б).

                “Христос је син једне менструације. Он је: Бен пандреат, тј. син нечисте животиње.“ (Токдош Јежу).

                “Христос је на једном ђубришту сахрањено цркнуто псето.“ (Сахар).

 

 

МЕСИЈА

 

                “Месија ће доћи и повратити Краљевину Јеврејима, а остали народи сви ће њему и њима служити и потчињени бити.“ (Талмуд, Шаб 120а).

                “Кад Месија дође онда ће земља родити колаче и вунене хаљине, а жито ће крупно бити као два бубрега од највећег вола.“ (Талмуд, Кетубот 112б).

                “Тад ће сваки Јевреј имати 2800 слугу и 300 слушкиња.“ (Талмуд, Санхедрин 101а).

                “Пре тога биће страховит рат, који ће две трећине света уништити. У њему ће Јевреји толико оружија запленити да ће им требати 7 година да га сагору и истоне.“ (Талмуд, Мајене Јеш. 74, 4).

                “Тада ће Јевреји неизмерно богати бити јер ће благо целог света у њиховим рукама бити. Сви ће народи прећи у Јеврејску веру само хришћанима то неће дозвољено бити, него ће их потпуно искоренити, јер су пореклом од ђавола.“ (Талмуд, Јебамот 24б, Абода 3б). 

  

 

ЦИЉ ОВЕ БРОШУРЕ

 

Изнели смо само неколико десетина цитата из законика јеврејских са намером да се с њима и шира јавност, која је до сада о њима веома мало знала, упозна и да на тај начин, бар они који својом главом знају мислити, извуку потребне закључке и да на основу тих закључака створе објективан суд о народу који се тих законика углавном држи прилагођавајући их садашњем времену, духу и животу.

Цитата сличне садржине могли смо још стотинама навести навести, али пошто је наш циљ да у што сажетијем обиму, што прегледније и широким слојевима у што приступачнијој форми изнесемо друштвене и моралне основице јеврејског народа, како би Јевреје што боље упознали и њихово разорно делање разумели, сматрали смо да је напред изнети материјал за постизање наведене сврхе потпуно довољан.

 

 

ОВАКВЕ НЕ ЧОВЕЧНЕ ЗАКОНЕ НЕМА НИ ЈЕДАН НАРОД НА СВЕТУ

 

                Изнети материјал, иако по обиму свом мален, по садржини својој је запањујући, скоро невероватан. Човек и нехотице, кад тај материјал прочита, стане размишљати и пита се: да ли је то могуће да на овом свету постоји и један народ, ма и најнекултурнији и најпримитивнији, кога његова предања и закони уче да овако мисли, ради и живи, како то јеврејска предања и законици јеврејски н народ уче.

                Узалуд ћемо га тражити, јер у историји целог света такав народ нећемо наћи.

 

 

ДА ЛИ ИМА ДОБРИХ ЈЕВРЕЈА?

 

                Јевреји брижљиво чувају своје основне законе и свим силама настојавају да за њих Нејевреји не дознају.

                Имају и сувише разлога за то јер би у противном случају били потпуно разголићени и њихова гладна работа паклени планови, који су неописиве невоље и зла проузроковали другим народима другим народима, не би успевали тако лако и сигурно.

                Маска би тада са њиховог лица пала, па би они заведени и добронамерни, и многи други, -уколико нису обични плаћеници јеврејски- који у својој лаичности и незнању бране Јевреје, тврдећи да су и они људи као и други, да их има добрих и рђавих, брзо увидели своју страховиту заблуду и стекли уверење да народ који се од вајкада васпитивао у околости и страховитој мржњи према свима осталим народима, да народ који од малена васпитава своје синове у духу својих закона који их уче да су равни Богу, да су само Јевреји људи, а сви други народи да су животиње у човечијем облику створени само дад служе Јеврејима, који их уче да је Јеврејима према нејеврејским народима дозвољена употреба сваке лажи и неправде и да могу, шта више дужност им је, да их варају, пљачкају па чак и убијају, -увериће се тада и ти добронамерни и заведени, да такав народ није као остали народи, него да јејеврејски народ гнусни и подли непријатељ свим осталим народима.

                Зар може бити добар народ онај који у својим законима дозвољава и препоручује лицемерство, зеленаштво, кријумчарење, подмићивање, кривоклетство? Зар могу под таким околностима и условима и појединци таквог народа бити добри? Можда спољашње, али у свима је један исти дух, специјалан јеврејски злодух, који се код једних у већој, а код других у мањој мери испољава, боље речено који је код једних боље, а код других лошије маскиран.

                Зар је могуће да могу добри људи бити они чија вера их учи да мрзе све што није јеврејско, да буду немилосрдни према свим Нејеврејима, па чак да и у смртној опасности не пруже, ма и само прстом својим, помоћ припаднику другог народа.

                Зар  могу бити добри људи они које њихови закони уче да обесчашћују жене туђих народа шта више, страшно је и рећи, да им је дозвољено да оскрнаве невину дечицу од 3 године и 1 дана, што ни звер не чини, а камо ли човек.

                Нека заведени браниоци Јевреја упореде 10 заповести Божијих хришћанских народа који говоре о љубави, поштовању, добрим делима, поштењу са пет заповести јеврејских, које су у овој брошури цитиране, па нека онда добро промисле, да ли се Јевреји, који се у духу тих заповести васпитавају, могу уопште и упоредити, упогледу добрих и племенитих врлина, са хришћанским или другим народима, а камо ли да се са њима на равну меру ставе?

 

 

ГОЊЕЊЕ ОНИХ КОЈИ ОТКРИВАЈУ ЈЕВРЕЈСКЕ ТАЈНЕ

 

                Када се, и поред брижљивог чувања својих тајни да о њима остали народи не дознају, ипак догоди да се нађу појединци, који појединости из јеврејских заиста не човечних и грозних закона намеравају да обелодане, онда Јевреји чине све да би се то спречило, употребљавајући при том сва средства од потплаћиваља до претње. Ако све то не помаже онда се чини пресија помоћу власти (цензурисање, забрана издања и т.д.), а тек у крајњем случају иде се пред суд, где њихови вођи иду тако далеко да оспоравају важност и постојање тих закона, ударајући том приликом у сентименталне жице причом о прогону и мучењу Јевреја, који су увек лојални држављани и одлични патриоти.

                Писац ових редака, који је раније објавио у новинским чланцима извесне пасусе из јеврејских закона, одговарао је такође пред судом ради наведеног богохуљења, али у том т.зв. талмудском процесу Јевреји су извукли краћи крај јер је окривљени доказао да инкриминисани цитати из Торе, Талмуда и Шулхан аруха заиста постоје.

               

 

ТАЛМУД И ШУЛХАН АРУХ И ДАНАС У ПУНОЈ ВАЖНОСТИ

 

                А сада да видимо да ли је на месту одбрана Јевреја да су ти њихови закони важили само за оно време када су створени, а да сада немају стварног значаја ни вредности.

                Да је таква њихова тврдња скроз не истинита јасно се види из констатације самих јеврејских научника и стручњака, које смо на почетку брошуре навели.

                Тако Јевреј Хајнрих Георг Леве каже: ”Талмуд као целина је животни и правни закон за Јевреје.”

                Јеврејски историчар Грец вели: ”Шулхан арух је и данас за Јевреје религиозна норма, он је официелно Јеврејство.”

                Јевреј Др. Аарон Бриман тврди:  ”Шулхан арух је комплентан законик за све Јевреје, који је за њих обавезан и данас.”

                Када ти закони наводно данас већ нису у важности, зашто је, по тврђењу Јевреја Др. бримана, за рабине главни предмет при полагању испита тачно познавање Шулхан аруха? Зашто се изводи из Шулхан аруха употребљавају као уџбеници за јеврејску омладину!

                Одговори на ова питања намећу се сами: Рабини као носиоци Јеврејског духа, као васпитачи јеврејске омладине морају до танчине познавати јеврејске законе како би у духу њиховом васпитавали јеврејску омладину. Саниенти сат!

 

 

ЧИЉЕНИЦЕ ГОВОРЕ

 

                Да се Јевреји и данас тачно држе својих закона о томе јасно говоре многобројне чињенице.

                Ако узмемео ма који од цитата из ове брошуре па га упоредимо са радом и животом садашњих Јевреја, брзо ћемо доћи до уверења да их се Јевреји и данас, те још како, придржавају можда у финијој, али у последицама по Нејевреје много страшнијој форми.

                Узмимо цитате који говоре о раду. “Рад је штетан и мало доноси.“ Тако вели Талмуд. Под радом се наравно подразумева физички рад.

                Такво мишљење Талмуда о раду Јевреји и данас сто процентно акцентују и тачно се држе њега. Зато ћете тешко наићи на физичког радника Јевреја.

                Бадава ћете тражити Јевреја међу дрвосечама, туцачима камена, копачима, кубикашима, обалским радницима, носачима рударима, ковачима, обичним фабричким радницима, као и у сличним позицијама. Таквим ситницама, обичним стварима Јевреји се не баве. Нека се тиме Гоји (Нејевреји) занимају. Јевреји су радије банкари, индустријалци, трговци, директори, шефови и агенти; они су адвокати, лекари и инжињери.

                Њих нећете наћи међу земљорадницима, који лично у зноју свог лица, раде комадић земље. О, како би се они таквим прљавим послом бавили, када Талмудизричито каже: “Нема горег и лошијег посла од обрађивања земље...“ За такав посао су ту Нејевреји, нека се они муче са земљом, јер Талмуд јасно каже: “Нејевреји морају копати, орати, сејати, косити, вршити. Јевреји су створени да све готово нађу.“ Ту нема двоумице: јасно је и прецизно Јевреји има на готово да дођу. Зашто да се они који су по Талмуду Богу милији од анђела“ и они који су “од Бога постављени над свим народима“, баве тим животиљским послом, кад су ту Нејевреји који су опет по Талмуду “животиње у човечијем облику, створени да служе Јевреје.“

 

 

И СРПСКИ НАРОД ЈЕ БИО РОБ ЈЕВРЕЈА

 

Ако се за икоји народ може рећи да је роб јеврејски, онда се то међу првим може казати за српски народ на његову несрећу. А да та несрећа буде још већа, огроман ддео напаћеног српског народа и не зна чије је он робље. Народ види и осећа да је живот из дана у дан све тежи и мучнији, он осећа да много штошта није у реду, али не зна откуд долази, откуда проистиче зло и невоља која га све више и више притискује. Он криви факторе, који су фактично споредни, али је мало њих који прави извор, праве факторе тог зла јасно виде.

Није ни чудо јер су Јевреји мајстори у маскирању и претварању, што су такође научили из Талмуда, који каже: “Допуштено је пред Нејеврејима претварати се да не оштете или не уједе.”

Нема вештијих и бољих глумаца и редитеља од Јевреја на читавом свету. Али они веома ретко, скоро никада не излазе на позорницу.

Уместо њих на позорници се појављују њихове лутке: добро плаћене хришћанске слуге, који онако играју како то јеврејски глумци и редитељи захтевају. Како Јевреји за лутке везани конопац трзају, тако лутке играју.

А те лутке, јеврејске и народне изроде, могли сте наћи у целој држави, у свим гранама народне делатности.

Било их је свуда и на сваком месту. У влади, у парламенту, у свим политичким партијама, код свих власти, у државним и приватним установама, у привредним и социјалним удружењима, у националним и интернационалним, у културним, у хуманим и спортским свугде се наилазило на Јевреје односно јеврејске слуге. Јевреји по потреби маскирани у позадини, иза кулиса у тами, а слуге њихове на сцени, у пуној светлости, много пута и они у маскама националистичким, културним и сличним.

А све те слуге јеврејске радиле су онако како то интереси Јевреја, а на огромну штету нашег народа, захтевају. И отуда зло и невоља по народ, а добро по Јевреје. И отуда је и чињеница да народ није у стању да се противу зла ефикасно бори јер он види хришћанске лутке и њих криви за све што не ваља,  а не види редитеље његових мука и патња.

А Јевреји, искоришћавајући робље живели су без муке и труда, богато, весело и расипнички и са уживањем су мучили своје робове, који су иначе по Талмуду: животиње у човечијем облику да служе Јевреје.

 

 

 

БАНКАРСТВО, ИНДУСТРИЈА И ВЕЛЕТРГОВИНА ОГРОМНИМ ДЕЛОМ У ЈЕВРЕЈСКИМ РУКАМА

 

Грамзивост и похлепа Јевреја за златом и земаљским добрима довољно је позната широм целог света. Да би до њих дошли они средства не бирају. И најнеморалнија и најгаднија средства добро им долазе као оруђе. Лажно књиговодство, лажни биланси, прикривено избегавање обавеза, подмићивање, корупција, зеленаштво, фалсификати, лицемерство, лаж, превара, обмана, шверц, кривоклетство, па чак и рафимиране пљачке и отимачина и злочин- све то Јевреји употребљавају да би свој циљ постигли. И чине они сва та недела без гриже савести, мирне душе и ревносно јер за све то имају и сувише “моралне основе” у Талмуду и Шулхан аруху, који их уче па им чак наређују да тако раде.

Под оваквим околностима није ни чудо што су банкарство, индустрија и велетрговина, та животоносна била народна, огромним делом налазили у њиховим рукама и поред тога што су Јевреји чинили свега пола процента од укупног броја становништва наше државе.

Сила и моћ Јевреја налази се баш у том њиховом малом броју, а огромном капиталу. Јер што је већи капитал, а мањи број људи који са њим располаже, тим је снага и сила тих људи значајнија и већа, а тиме је и опасност која држави и народу од тих људи прети, свестранија и већа.

Податке које ниже дајемо о банкарству, индустрији и велетрговини црпели смо из јеврејских извора, а односе се на стање од пре неколико година. Подацима о доцнијем стању не располажемо али је сигурно да се то стање за минуле године још више променило у корист Јевреја, а на штету српског народа.

 

 

БАНКАРСТВО 

Ако би данас поставили питање у којим су новчаним заводима Југославије били заинтересовани Јевреји, читаоце би издало стрпњење читајући имена тих многобројних банака и новчаних завода- толики је њихов број.

                Обрнуто питање било би много једноставније, а одговор би био веома лак јер се на прстима могу избројати оне веће кредитне установе у којима нема Јевреја.

                Шта више од 20 главних новчаних завода није било ни једног без Јевреја, не укључујући ту ни Народну Банку.

                У Народној банци у есконтним одборима који одлучују о додељивању кредита Јевреји су били заступљени овако: у филијали Вараждин од5 чланова 3 Јевреја, у Битољу од7 Чланова 3 Јевреја, у Осјеку 3 Јевреја, у Сарајеву, Скопљу, Панчеву по 2, а по један у Бања Луци, Петровграду, Вршцу, Загребу, Марибору, Мостару, Нишу, Новом Саду, па чак и на Цетињу.

                Кредити Народне Банке 1926 год. код чије су чије су поделе одлучивали Јевреји износили су преко 1300 милиона динара, од укупне своте од 1401 милиона динара. Од ове огромне своте пољопривреда је добила свега 8,5 милиона динара док су банкарство, индустрија и трговина добили све остало, што пак у стварности значи да су огроман део уживали и искоришћавали Јевреји.

                У Хипотекарног Банци заступник управитеља и главни секретар био је Јевреј.          

У Занатској  Банци има Јевреја и у Управном одбору и по филијалама.

И у београдском банкарству утицај Јевреја је одлучујући. У 20 већих новчаних завода у Београду од 152 члана управе 86 су били Јевреји, а од 30 директора 20 су били Јевреји.

Од 5 главних банака које су 1928 год. радиле на територији Босне и Херцеговине, изузев једне, све су биле у рукама Јевреја.

Поред већих новчаних завода у нас било је још преко 300 мањих банака у рукама Јевреја.

Мењачке радње налазиле су се са 90% у јеврејским рукама.

 

 

БЕРЗЕ

 

                Утицај Јевреја у југословенској привреди одлично се види из курсних листова појединих берзи.

На загребачкој берзи од 20 нотираних акција новчаних завода 11 се односило на јеврејске; од 16 нотираних акција индустријских предузећа све се односило на предузећа јеврејске интересне сфере; од 3 нотиране акције трговачких предузећа, две су се односиле на јеврејске.

На београдској берзи: од 19 нотираних београдских новчаних завода 11 се односило на јеврејске; од 14 нотираних индустријских предузећа 7 се односило на јеврејска.

На Љубљанској берзи: од 4 нотиране акције новчаних завода 2 се односиле на јеврејске; од 9 нотираних акција индустријских и трговачких предузећа 6 се односило на јеврејска.

На новосадској берзи: све нотиране акције се односиле на јеврејске установе.

 

 

ОСИГУРАВАЈУЋА ДРУШТВА

 

90 процената целокупног осигуравајућег посла у нашој држави налазило се у рукама домаћих и страних Јевреја.

Нејеврејски осигуравајући заводи у нашој држави много су били слабији финансијски од јеврејских, па су услед тога у многоме зависили од њих.

Највећи посао имала је “Сава”; она је била у рукама италијанских Јевреја.

Веома успешно ради и “Јадранско осигуравајуће друштво”, које је било у рукама италијанских, бечких и пештанских Јевреја.

“Дунав” је предузеће бечких Јевреја.

“Росија-Фонсијер” је у рукама наших, пештанских и тршћанских Јевреја.

“Уједињено осигуравајуће друштво” било је концерн наших и страних Јевреја.

И у свим осталим осигуравајућим друштвима: француским, енглеским, швајцарским и другим, главну реч су водили Јевреји.

 

 

МЛИНСКА ИНДУСТРИЈА 

У нашој држави било је око 650 парних и моторних млинова, са дневним капацитетом око 800 вагона жита.

Претежна већина великих млинова налазила се у рукама Јевреја, а скоро сви велики млинови у Војводини и Хрватској били су у рукама страних махом мађарских Јевреја.

Добар део ових предузећа је после рата “национализован”, али тај вео национализације је толико избледео, да се она чак и формално једва примећивала.

У 20 највећих млинских предузећа од 185 чланова управа 94 су били Јевреја, а од 40 директора и њихових заменика 34 су били Јевреји.

Коментар овоме је излишан.

 

 

ИНДУСТРИЈА ШЕЋЕРА 

У нашој држави било је свега 8 великих фабрика шећера од којих су 6 приватне, 2 државне. Годишњи капацитет њихов је 12.500 вагона шећера и око 6.000 вагона сувих резанаца.

Све приватне фабрике шећера налазиле су се у рукама Јевреја; национализација њихова је само на папиру.

У 4 највеће фабрике шећера после “национализовања” од 52 члана управе били су 22 Јевреји, а од 8 директора и заменика 6 су били Јевреји.

Чланови управе Нејевреји су углавном масони, “угледни” људи, министри, бивши министри, проф. универзитета и т. д. који својим “угледом” покривају немилосрдну пљачку оних фабрика, на штету сељака, радника, и државе, примајући за то масне тантијаме.

Чиста добит ових фабрика редовно далеко премашује основни капитал.

 

 

ИНДУСТРИЈА АЛКОХОЛА

 

Великих алкохолних индустрија у нашој држави било је 14 са капацитетом од 24 милиона литара апсолутног алкохола. Осим њих било је и 34 пиварска предузећа са капацитетом  од 1.500.000 хектолитара. Јевреја није било у свега 3 предузећа.

У 12 највећих предузећа Јевреји су овако били заступљени: од 110 чланова управа 58 су били Јевреји, док су остали добро плаћене хришћанске слуге Јевреја. Од 24 директора и заменика 22 су Јевреји.

 

 

ИНДУСТРИЈА ПРЕХРАНЕ 

Овде спадају разна предузећа за прераду и конзервирање. И у овој грани индустрије доминирали су Јевреји, који су у управама 20 највећих предузећа имали апсолутну већину, добар део од њих је био искључиво у њиховим рукама. 

 

ДРВАРСКА ИНДУСТРИЈА

 

Највећа и најважнија грана индустријске продукције у Југославији је била индустрија дрва.

У нашој држави било је око 650 већих предузећа дрварске индустрије, а поред ових око 2000 мањих, нарочито пилана на води. Док су мала предузећа већим делом била у рукама наших људи , велика предузећа су била скоро сва у рукама овдашњих и страних Јевреја.

У 23 највећа дрварска предузећа од 210 чланова управа 125 су били Јевреји, од 56 директора 44 Јевреји.

Једна од највећих дрварских фирми А.Д. Гутман, за чије је везана срамна Нашичка афера, свијина је мађарских Јевреја. Она има сопствене пилане , фабрику танина, бачава, камене мајдане, ливницу гвожђа, рибогојство, 50.000 јутара шуме, 150 км. своје железнице и т. д.

“А.Д. за експлоатацију дрва” је била интересна сфера бечких и пештанских Јевреја. У њихов концерн спадају “Босанско друштво за производњу дрва” у Бања Луци, “ Славекс”, “Загребачка фабрика бачава” и друга предузећа.

“Нихан” је такође јеврејска фирма , са “Дугоселом” и “Југотанином”.

У рукама Јевреја  налазила су се и ова крупна предузећа: “Славонија”, “Нашичка фабрика и парна пилана”, “Индустрија дрва Драх”, “Шумско индустријско предузеће Добрлин Дрвар” у Сарајеву, “Криваја”, “Игар”, “Јела”, “Босна”, “Уна”, “Варда”, “Викторија” и т.д.

 

 

ГРАЂЕВИНСКА ИНДУСТРИЈА 

Од грађевинских индустрија најважнија је индустрија цемента; сва велика предузећа ове важне индустрије налазила се у рукама Јевреја или су била под њиховим одлучним утицајем .

У 8 највећих цементних предузећа од 85 чланова управе 55 су били Јевреји, а од 21 директора 18 Јевреји.

“Беочинска фабрика каје”, са обртом од 80 милиона динара била је у рукама наших и мађарских Јевреја.

“Сплит” у Сплиту са обртом од 170 милиона динара у рукама Италијанских Јевреја.

“Далмација” је такође својина италијанских Јевреја.

“Кроација”, “Јадранско Бауксит”, “Адрија Бауксит” били су у рукама наших и италијанских Јевреја, а “Ла Далмасијен” наших и француских Јевреја. 

 

ХЕМИЈСКА ИНДУСТРИЈА 

Сва предузећа хемијске индустрије налазила су се у рукама Јевреја, што се јасно види из ове статистике: у 28 великих предузећа од 233 чланова управа 132 су били Јевреји, а од 56 директора 44 Јевреји.

Највећа предузећа су: “Даница” у Загребу са обртом преко 100 милиона динара. Претседник, потпретседник и сви директори били су Јевреји. “Творница за душник” (Словенија). Обрт 50 милиона. Већина акција у јеврејским рукама.

“Зорка” (Загреб и Суботица). Обрт 50 милиона. У њој су ангажовани аустријски, чешки, мађарски и наши Јевреји.

Јевреји су мали пресудну улогу и у предузећима: Енглеско- Југословенска Дестилација, Англо- Југословенско Петролејско а.д. Стандард Ојл, Вакуум Ојл и т.д. 

 

ИНДУСТРИЈА ЖЕЉЕЗА И РУДАРСТВО 

У нашој држави постојало је око 300 већих предузећа машинске, жељезне, електротехночке и електричне индустрије.

У свим овим предузећима утицај Јевреја је био велики.

Рударску индустрију у Србији заузели су у главном странци, а у осталим крајевима странци и Јевреји.

Неколико примера:

“Трбовљанско угљарско друштво” у Љубљани је једно од највећих индустријских предузећа на Балкану. Годишњи обрт је преко пола милијарде. Утицај Јевреја у овом предузећу је био веома велики, а нарочито од 1924 год. када је Банк де Пе преузела велики број акција.

“Прва југословенска фабрика вагона, стројева и мостова” у Броду са акц. Капиталом од 110 милиона динара потпуно је била у рукама Јевреја.

У 6 највећих предузећа ове индустрије имало је међу члановима управа 30 Јевреја, а од 11 директора 7 су били Јевреји. 

 

ТЕКСТИЛНА ИНДУСТРИЈА 

Текстилних и конфекциских предузећа у нашој земљи било је око 250.

Изузев две велике српске фирме, фирме Илића и Тео каровића, сва важнија предузећа текстилне индустрије налазила су се у рукама Јевреја. 

 

ГРАФИЧКА И ПАПИРНА ИНДУСТРИЈА 

У главним предузећима наше индустрије папира и графичке индустрије Јевреји су били заступљени овако: у 6 највећих предузећа у управама налазило се 24 Јевреја, а од 11  директора 6 Јевреја. Јевреја нема једино у фабрици хартије М. Вапа а.д. и Пантић и друг.

 

КОЖАРСКА ИНДУСТРИЈА 

Већих предузећа у нашој држави било је преко 100, а она су огромним делом била у рукама Јевреја.

Највећа предузећа кожарске индустрије “Загребачка фабрика кожа” била је искључиво у јеврејским рукама.

 

ВЕЛЕТРГОВИНА И ЗАСТУПСТВО 

Чим се банкарство и индустрија претежним делом својим налази у рукама Јевреја, онда је веома лако погодити да се исто тако и велетрговина и заступства готових индустријских артикала налазе огромним делом у рукама Јевреја. Када се томе још дода и чињеница да су се продукти пољопривреде налазили скоро искључиво у јеврејским рукама, добија се потпуна слика господарства коју су Јевреји имали у нашој држави.

 

СВЕМОЋНИ ЈЕВРЕЈСКИ КАПИТАЛ 

Предњи кратки преглед јесно показује огромну моћ Јевреја у Југославији. А када се томе још дода под звучним националним и хришћанским фирмама и вешто маскирани јеврејски капитал, као и чињенице да је и чисто нејеврејски капитал већим делом диригован и контролисан од много јачегјеврејског капитала, онда и лаику мора бити јесно да је у несрећној нашој држави фактички и апсолутни господар било свемоћно Јеврејство.

До овакве силе и моћи Јевреји су могли доћи само зато што су се у свом делању строгопридржавали упутстава и учења фамозног Талмуда и Шулхан аруха, које смо у првом делу ове брошуре приказали.

А да су се Јевреји при невероватно брзом нагомилавању тог огромног капитала обично служили Талмудом и Шулхан арухом, јер на иоле поштен начин до таквог богатства немогуће је доћи, види се јасно из њихових делања у нашој земљи. 

 

ТАЛМУДСКИ ПОДВИЗИ 

Има ли афере веће у нашој земљи а да иницијатори и коловође нису били Јевреји?

Узмимо, примера ради, огромну Нашичку аферу. Јеврејска клика Гутман, Сор, Шлезингер и компанија подмитивши не само мале службенике и чиновнике, већ и начелнике, посланике и министре успели су да оштете државу са неколико стотина милиона динара. Исекли су најлепше славонске шуме те су дрво и друге прерађевине кријумчарили у иностранство не плаћајући царину. Чинили су они то јер их је тако научио Талмуд и Шулхан арух, који вели: Ако твоје предпостављене нејевреје помоћу јела не можеш да придобујеш, ти их придоби помоћу новца” (Талмуд, Санхедрин). Да би у својој пљачкашкој намери успели Јевреји су употребили и једно и друго. Предпостављеним властима, високим чиновницима, утицајним личностима, посланицима и министрима приређивали су богате гозбе: вечере, банкете и забаве, приређивали су сјајне ловове, слали скупоцене поклоне и просипали на подмићивање новац. Просипали су милионе да би се напљачкали стотине милиона. И није ни чудо што су у потпуности успели у свом гангстерском подухвату. Посланици и министри из разних политичких партија, које је народ изабрао да њега и државу штите, изневерили су и издали су и народ и државу и уместо да енергично спрече, они су се напротив дали од Јевреја купити, те су омогућили и помогли огромну превару, кријумчарење и пљачку јеврејске лоповске клике.

Јевреји, при свему томе, нису се осећали кривим јер им њихови закони веле: Дозвољено је Нејевреја преварити.” (Шулхан арух, Кошен ха-мишпат). “Дозвољено је нејеврејску власт преварити за царину. Дозвољено је кријумчарити.” (Шулхан арух, Кошен ха-мишпат 369). ”Имање Нејевреја је као без господара. Јевреј има право да га узме у посед.” (Шулхан арух, Кошен ха-мишпат).”Опљачкати Нејевреја сасвим је дозвољено.” (Талмуд, Бабам 111б).

Јевреји су дакле тачно примењивали наведена упутства својих закона.

Сличних афера великог стила има много. Довољно је ако напоменемо само неколико као: афера са шпиритусом, са тенисом, са угљом, Кривају, Беочинску кају и т.д. творци и носиоци свију тих афера су Јевреји потпомогнути хришћанским плаћеним изродима.

Сећате ли се огромне афере са шверцом валуте која је срозала вредност народног новца. У тој афери која је под називом Црна берза недељама пунила ступце наших листова, учесници и коловође су само Јевреји.

Прочитајте казне Министарства финансија по валутним кривцима: огромним делом јеврејске фирме.

Пре извесног времена дневни листови донели су белешку како је суботичка полиција казнила 80 трговаца због нагомилавања дугова и поскупљивању робе: осим једног сви су били Јевреји.

Пре кратког времена могли смо читати махинације јеврејске фирме Дајч која је лажним вођењем пословних књига оштетила државу са ситницом од 10 милиона динара.

Сличних талмудских подвига имате на стотине за које се зна, а сасвим сигурно на хиљаде за које се не зна.

Моралну подлогу за извршење ових и сличних кривичних дела Јевреји су обично нашли у Талмуду и Шулхан аруху, који су им служили за путоказ и дали им подстрека за вршење истих. 

 

НЕДЕЛА СКОРО БЕЗ ИКАКВЕ КАЗНЕ 

Колика је моћ Јевреја јасно се види по томе што су они за своја недела, иако се њихова кривица потпуно докаже, скоро увек избегавали одговарајуће строге казне.

Шта се догодило са пљачкашима из Нашичке афере? Првостепени суд пошто је установио тешку кривицу њихову казнио их је са необично благом казном, по неколико месеци затвора, уместо да су, и више него заслужено, омастили конопац. Али Јевреји ни са том преблагом скоро никаквом казном нису били задовољни. Успели су да их другостепени суд, - пошто је на нашу највећу срамоту првобитни судски сенат, који је требао да им суди, смењен, -ослободи.

Шта је било са учесницима фамозне Црне берзе? Уместо да су кратким путем на вешалима свршили, они су са незнатним казнама испливали, те на слободи и надаље неометано обављали свој уносни посао.

А и остали јеврејски крупни афераши, упропаститељи нашег народа нису много горе пролазили. У најгорем случају, ако никако не могу да избегну строжију казну, ако им и кривоклетство, лицемерство и остали талмудски трикови не помогну да се испод строге казне извуку, онда они још увек пронађу неку душевну ману, неурачунљивост и т.д., те уместо да су у затвору или на вешалима они се лечепо луксузним сенаторијумима и то наравно брзо и успешно, да би затим  поново наставили свој прекинути, омиљени и уносни занат. 

 

СЕЉАК ЈЕ БИО РОБ ЈЕВРЕЈСКИ 

Наша земља је сељачка земља. Око 80% њеног становништва бави се земљорадњом. Огромни део обрадиве земље налази се у сељачким рукама. Али поред свега тога прави господар те земље није био сељак, и поред тога што има тапију или је грунтовни власник, него јеврејски капитал. Сељак је тапијом или грунтовницом био везан, као роб ланцима, за ту своју земљу и осуђен да целог века свог копа, оре, сеје, коси, врши, да се труди и мучи, зноји и кулучи, а да од свега тога има веома мало или ништа. Када би требало, после свршеног напорног и тешког рада, да види плод своје муке, труда и зноја, када треба своје сељачке производе, праведно и сразмерно уложеном раду, да уновчи, како би себе и породицу својудостојно опскрбио и децу своју на пут извео, онда се сељак најмање пита. Кад је трудан сељачки посао свршен, када су пшеница, кукуруз и остали сељачки производи спремни за продају, тада су ступили на позорницу Јевреји, који су целокупну трговину сељачких производа имали у својим рукама и одређивали цену. Није одређивао цени плоду своје муке и зноја сељак, него Јеврејин, који ни прстом својим није мрднуо, који је дошао на готово. А те цене су такве, да малим и средњим сељацима, који су у огромном броју, када плате порез, прирез, кутлук, и остале дажбине, не остајаше ни толико да људски обскрбе, обуку и исхране своју породицу него злопате и муче се , док су на њиховој грбачи, на њиховој патњи и муци, Јевреји, који им много пута у пролеће по дуплој цени продају њихову сопствену пшеницу да би нахранили гладну децу своју, зарађивали без муке и зноја милионе и милионе.

Сељак је, дакле, огромним делом својим био најобичнији роб јеврејски везан за своју земљу, осуђен да до смрти своје кулучи и  злопати, а да му плод његовог труда односе фактички господари његови, Јевреји, који се и при овој гадној работи својој тачни придржавају Талмуда, који каже: “Нејевреји су створени да служе Јевреје. Они морају копати, орати, сејати, косити, вршити. Јевреји су створени да све готово нађу.”(Талмуд, Берахот 58а).

А при куповини труда сељачког, када га поред ниске цене, још и на квалитету, кантару и рачуну преваре, Јевреји се и тада придржавају Шулхан аруха који велиДозвољено је Нејевреја преварити.” (Шулхан арух, Кошен ха-мишпат). “Дозвољено је Нејевреја при рачуну преварити.” (Шулхан арух, Кошен ха-мишпат 384б). “Ако дав Јевреја један другоме помажу да Нејевреја на мери, тежини или броју преваре, добитак имају оба Јевреја да поделе.” (Шулхан арух, Кошен ха-мишпат 183). 

 

И РАДНИК ЈЕ БИО РОБ ЈЕВРЕЈСКИ 

Индустрија у нашој земљи, као што се то јасно види из прегледа нашег, огромним делом налазила се у Јеврејским рукама, што значи да су Јевреји били господари највећег дела радништва, који је за свој мучан и напоран посао тако слабо награђиван да је једва у стању да састави крај са крајем. Радник који има велику породицу није у стању да својој породици обезбеди ни довољну исхрану, а о другим животним потребама да и не говоримо. Живот радника и њихових породица под оваквим околностима је био право мучење. Заиста тешка је судбина радника које Јевреји немилосрдни искоришћују до потпуне исцрпљености. За мизерну награду радник је био присиљен, често пута у нездравим фабричким просторијама, у прљавштини, диму и прашини, у зноју свог лица и тела од изнемоглости да кулучи само зато да би господари његови, у огромној већини Јевреји, његовом снагом и муком зарадили безбројне милионе, живећи богато и расипнички, задовољно и безбрижно, остављајући радника да са својом породицом често пута до глади скапава.

По њим то тако мора бити, јер се они физичким послом и тако не баве, пошто по талмуду: Рад (физички) је веома штетан и мало доноси.” (Талмуд, Гетин). А иначе рад њима ни не приличи јер су они опет по Талмуду: “Од Бога постављени над свима народима.” (Талмуд, Берах 101б). За рад је јеврејски Бог по Талмуду створио Нејевреје: “Нејевреји су створени да служе Јевреје.” (Талмуд, Усбамот 63а), а пошто су сви Нејевреји животиње и захваљујући само томе што служе Јевреје добили су човечији облик (Шулхан арух, Мудраш талпиот 225), то нека буду срећни и задовољни јер би у противном били животиње у животињском облику.

Када се све ово зна онда се не треба чудити ако су Јевреји према радницима немилосрдни, тим пре што их и Талмуд учи: “Забрањено је бити милостив према Нејеврејима.” (Талмуд, Рамбан).

Не треба се чудити што Јевреји чине многе неправде раднику, јер по Талмуду: “Јевреју је дозвољено да учини све и сваку неправду.” (Талмуд, Генеба 40а).

Не треба се чудити ако Јевреји своје раднике преваре и огуле јер по Талмуду: “Јеврејин може Нејевреја преварити и огулити.” (Талмуд, Баба меција 61а).

Не треба се чудити ако Јевреји и ону мизерну надницу раднику много пута закину јер по Талмуду: ”Нејевреју је дозвољено да од Нејевреја закине надницу.” (Талмуд, Санхедрин).

  

ОСТАЛЕ ПРОФЕСИЈЕ 

И остале професије нису биле у Југославији у много бољем положају од сељака и радника.

Трговци су обични продавци индустријских производа, који су у огромној већини јеврејски. Од тога свога рада многобројни мали трговци једва имају толико колико им је потребно за свакидашњи живот, док главну корист имају Јевреји произвођачи чије производе радници израђују, а трговци продају, док они наређжују, управљају и уживају муку својих хришћанских робова.

Занатлије већим делом само животаре. Пошто су они у многим занатима ситна конкуренција јеврејској индустрији, то их она све више потискује и упропашћује и полако али сигурно ствара од њих обичне најамне раднике- робове.

Слободне професије су  већином потпуно зависне од Јевреја који претежни део капитала имају у својим рукама те су тако у стању да слободним професијама највише омогуће, а по потреби противницима својим често пута и да онемогуће, егзистенцију њихову.

А чиновнички апарат? Када се зна да је велики број чиновника и службеника веома слабо онда није чудо што су они добрим делом, у исчекивању мрвица са богате трпезе јеврејске, према овима били веома услужни, постајући на тај начин несвесно оруђе у рукама Јевреја.

 

КАКО ЈЕ ТО МОГУЋЕ? 

Како је то могуће, питају се многи у чуду, да Јевреји којих је у нашој држави свега 0,5% од укупног броја становништва, господаре над целим нашим народом?

Постарали су се Јевреји да то буде могуће, постарали су се они да народ не буде сложан и задовољан, јер би иначе њима за навек одзвонило. Створили су лажну демократију са лажним паролама: једнакост, братство и слобода. Из те лажне демократије произишле су политичке партије које су успеле да у потпуно поцепају и посвађају наш народ.

Због политичких партија сељак је ишао против сељака иако су им интереси њихови били једни исти. Радник је ишао против радника, занатлија против занатлије, трговац против трговца. Наравно да овакав несложан, по партијама подељен и посвађан народ не представља никакву снагу и није у стаљу да се одупре никаквој опасности и злу. Народ је остао немоћан и на тај начин су Јевреји, који су свађу народну још више потстрекивали, неограничено загосподарили и нашим народом створивши од њега себи слуге и робове и употребљавајући га као оруђе за постизање својих крајњиј мрачних циљева.

А да би своје мрачне циљеве што пре постигли поред лажне демократије употребили су и остала своја оруђа: масонерију и комунизам, који су већ и онако оронули организам народни потпуно руинирали и народ наш довели на руб пропасти.

 

САТАНСКИ ПЛАН ЈЕВРЕЈА

Све оно што су Јевреји чинили по Југославији, исто то су радили и по осталим државама по једном одавно скованом плану са извесним циљем. Шта је њихов циљ? На ово питање даје нам јасан одговор Талмуд који каже: Месија ће доћи и повратити крељевину Јудејима, а остали народи сви ће њему и њима служити и потчињени бити.” (Талмуд, Шаб. 120а).

“Тада ће сваки јеврај имати 2000 и 300 слушкиња.”(Талмуд, Санхедрин 101а).

Талмуд дакле јасно обележава циљ Јевреја. Све народе на свету потчинити Јеврејима и сви народи на свету имају да служе Јеврејима.

Како ће се доћи до овог циља? И на ово даје Талмуд одговор: “Пре тога биће страховит рат, који ће две трећине света уништити...”

А ако резултат свега тога долази владавина Јевреја над целим светом и истребљење хришћанских народа: “Тада ће Јевреји неизмерно богати бити јер ће благо читавог света у њиховим рукама бити. Сви ће народи тада прећи у јеврејску веру, само Хришћанима то неће дозвољено бити, него ће их потпуно искоренити јер су пореклом од ђавола.” (Талмуд, Јебамот 24б, Абода 3б).

Зар ти, драги читаоче, овај садашњи рат* не личи на спровођење сатанског плана јеврејског који је предвиђен у Талмуду?

Зар не видиш како Јеврејство злджочиначки употребљује своје два најопаснија, исто тако злочиначка, оруђа: комунизам и масонерију, за постигнуће својих паклених намера?

 

*              *              *

 

Јеврејство је највеће зло садашњице. Оно је најподмуклији и најопаснији противник свију хришћанских народа. Јеврејство се због тога мора брзо и енергично ликвидирати, јер у противном случају неминовна је пропаст хришћанске цивилизације и хришћанског света.

Пресудна борба за решење тог судбоносног питања у пуном је јеку.

Од исхода те борбе зависи и будућност нашег народа и наше Отаџбине.

И зато у овој борби мораји сви истински патријоти дати све од себе да се победа над Јеврејством што пре и што ефикасније извојује.

Иначе је наша пропаст неминовна.

Ова је брошура  била спремна за штампу још 1940. год. Како тадашње политичке прилике у Југославији то нису дозвољавале, она излази тек данас (1941. године) и то саображена приликама у Србији. (Прим. издавача).

* Мисли се на Други светски рат- опаска приређивача другог издања