Protokoly obrad medrcow Sjonu
z 1920 r


 Tekst autentyczny z roku 1920 "Mane, Tekel, Upharsin!"

 

KSIEGA STRASZLIWA
Miedzynarodowy spisek żydowski przeciw chrzescijańskim narodom i chrzescijańskiej cywilizacji

Dosłowne tłumaczenie tajnych dokumentуw żydowskich wraz z objaśnieniami  -  Tekst autentyczny z roku 1920Drukowane w USA na zamуwienie:"Komitetu Obrony Wiary Chrystusowej"- Dobrym Obywatelom Państwa
Moze byc tylko ten, kto umilowal  - Lad, i ktуrego wszelkie poczynania  oparte sa na poczuciu praw Bozych.

 Niechaj mosci Żydowie wiedza, że nie   Polakom, nie Rosjanom, nie Anglikom   i nie Niemcom zawdzieczaja „Holokaust”   lecz swoim starszym braciom,   ktуrzy zawarli przymierze z diablem  -  Kto postepuje według tych szatanskich praw zawartych w tej ksiazce,  - deklaruje swoja przynaleznosc.     -  „Nastaly czasy  Anty-Chrysta i krуlestwo  szatana na ziemi”  Dla tych, ktуrzy dotad wierzyc nie chcieli, ze straszliwe tajemnicze widmo czai się u wrуt naszych.


C Z E S C  PIERWSZA

PROTOKУLY OBRAD Mędrcуw SYONU Kto je odkryl i jak dostaly się na światlo dzienne.

Pod fundamentami cywilizacji chrzescijańskiej ryja krety miedzynarodowego spisku nienawiśći.

„TEKST AUTENTYCZNY Z 1920R"

Objawienie i nieznane szczegуly.  - Kto jest autorem Protokуlуw!

Wypadki historyczne potwierdzaja ich autentycznosc.

W roku 1901-ym wreczyl pisarzowi rosyjskiemu Sergiuszowi Nilusowi przyjaciel jego Aleksiej Nikolajewicz Suchotin, były marszalek powiatowy, a pуzniej wicegubernator staropolski, rekopis. zatytulowany „ Protokуly Obrad Mędrcуw Syonu".  Wreczajac przyjacielowi manuskrypt, Suchotin rzekl:  „Oddaje te papiery do twego rozporządzenia.  Przeczytaj je, natchnij się ich trescia i wykorzystaj je dla dobra Chrzescijan.  W moich rekach mogłyby dalej lezec bezcelowo i bezuzytecznie.  Z politycznego punktu widzenia papiery te na nic się nie zdadzą, bo juz jest za pуzno.  Ale pod wzgledem duchowym - to rzecz odmienna.  Moze jednak jeszcze z pomoca Boza, beda z tego owoce".

 Suchotin objasnil Nilusa, że rekopis уw otrzymal od pewnej Rosjanki w najwiekszej tajemnicy.  Duplikat Protokуlуw wreczyla ona Sipiaginowi, ministrowi spraw wewnetrznych, ktуry wkrуtce potem zostal zamordowany.
 Gdzie i od kogo ten manuskrypt dostal się w jego rece, tego Rosjanka owa z latwo zrozumialych powodуw powiedziec nie chciala.  Nilus zabral się natychmiast do czytania tajemniczego rekopisu, a w miare jak go czytal, otwieraly się przed nim widnokregi i rozwiązywala się przed oczyma jego duszy ohydna zagadka, wiazaly się nici wypadkуw przeszlosci z terazniejszoscia, rozumiec poczynal zwiazek przyczyn i skutkуw, stawal przerazony przed widmem okropnej prawdy.
 Oto co Sergiej Nilus sam napisal w przedmowie do ostatniego wydania „Protokуlуw".
 „Ogloszenie tych „Protokуlуw", to ile mi wiadomo, pierwsze zdarcie zaslony z tajnego spisku żydowsko-masonskiego przeciw światu chrzescijańskiemu, spisku, ktуrego źrуdło jasno jest wskazane przez jego przywуdcуw.

 Pierwsze moje wydanie Protokуlуw nie wielkie poza scisle tajnymi kolami, wywarlo wrazenie.  Prasa juz to znajdujaca się w rekach żydowskich, juz to pozostajaca pod żydowskim kierownictwem i wpływami, przeszla nad ta ksiazka do porządku dziennego, co najwyzej wzmiankujac ja jako dzielo dzikiej wyobrazni, jako czczy wymysl.  Ale wsrуd wierzacych Chrzescijan „Protokуly" zrobily swoje i ksiazka moja miala powodzenie wprost nieoczekiwane.
 Uswiadomila ona ludzi i wtajemniczyla szerokie warstwy chrzescijańskie w sekrety wypadkуw obecnych...

 Te „Protokуly" to nic innego, jak strategiczne plany podbicia świata i rzucenia go pod nogi Izraela, opracowane przez przywуdcуw żydowskich, walczących z Bogiem.
 Plany przygotowywano w ciagu długich wiekуw rozpraszania żydуw, a odczytane przed Rada Starszyzny żydowskiej na pierwszym kongresię Syonistуw z Bazylei w sierpniu 1897-go roku przez „Ksiecia Wygnanego" Teodora Herzla.

 „Ksiaze Wygnany" albo „Ksiaze Wygnania" - po żydowsku „ Reszmalotarcha, albo Reszgoluta  - to tytul nadany przez ksiegi Talmudu Ksiazetom Izraela, ktуrych identycznosc ukrywana jest w scislej tajemnicy przez żydуw.

 Teodor Herzel, był oficjalnym korespondentem wiedenskiego dziennika „Neue Freie Presse" w Paryzu.  Dziennik ten subwencjonowany był przez wiedenskich Rotszyldуw.
 „Tak zwany ruch Syonistyczny objawil się po raz pierwszy przed trżydziestu, czy czterdziestu laty miedzy inteligencja żydowska jako wyraz tendencji ku powrotowi do ziemi obiecanej.  Powstanie tego ruchu przypisane jest Herzlowi...

 „Jaki sposobem te dokumenty, przedstawiajace „sacro-sanctum" marzen Izraela, a utrzymanie przez stulecia w tajemnicy przez jego przywуdcуw, dostaly się do wiadomosci ogуlu, to jest i prawdopodobnie pozostanie na zawsze niewyjasnionym.
 „Otrzymalem rekopis ich w roku 1901-ym, a juz w tym samym roku w cyrkularzu No. 18 Syonistycznego Komitetu Akcyi, Teodor Herzel uskarzal sie, że pewne tajne komunikaty mimo przestrogi nie zostaly w ukryciu i dostaly się w obrуt w sposуb zgola niepozadany.
 (Hertzel widocznie pisal tu jedynie o zakomunikowaniu tresci owych protokуlуw szerszym sferom żydowskim, podczas gdy mialy one pozostac tajemnica Starszyzny.  Od tych niewtajemniczonych Żydуw, niezawodnie rekopis Protokуlуw dostal się w rece gojуw.  Starszyzna Izraela byłaby umiala lepiej dochowac sekretu)

 „Aczkolwiek - pisze dalej Sergiej Nilus - był to po prostu przypadek, co nie umniejsza zgola znaczenia i wagi tego odkrycia.  Jest to palec Bozy, odslaniajacy zaslone Tajemnicy ukrywanej przez stulecia - to reka Boza wypisujaca na scianach wszystkich światyn chrzescijańskich ognistymi zgloskami slowa biblijne: „Mane Tekel Upharsin!....
 „Pierwszy kongres Syonistуw w Bazylei, podniecajac nieslychane nadzieje rozproszonego żydostwa, wyniуsl osobe Herzla w oczach żydуw na ogromne wyzyny.  Fakt ten nie pociagnal jednak za soba widocznych skutkуw.
 Natomiast rozpowszechnienie Protokуlуw wsrуd spoleczenstwa chrzescijańskiego nie pozostalo bez skutku".
 Tyle Sergiej Nilus.  Nie ulega watpliwosci, że posrednia przyczyna odkrycia tajemnicy żydowskiej był sam Herzel.
 Byl on ogуlnie gadatliwy i za te gadatliwosc zmuszony był swego czasu przepraszac Starszyzne Izraela.  A jesli on się wygadal, on Wtajemniczony, to cуz dziwnego że wygadac się mуgl naiwny żydek, w rece ktуrego inkryminowane dokumenty dostaly się były przypadkiem.

 O ile wiadomo zadna miarodajna „wladza" żydowska dotad nie wyparla się tych protokуlуw, a gdyby zreszta ukazalo się takie „dementi", to jakaz wage można by don przypisywac.  Wszakze te same protokуly wykazalyby, że takie „demeti" jest tylko manewrem etycznie dozwolonym przez autorуw spisku.

 Protokуly wydane zostaly kilkakrotnie w Rosji.  Ukazaly sie one w tlumaczeniach w Londynie, w Kopenhadze, w Szwecji, w Niemczech i w Polsce.   W Ameryce wydala je firma Small Maynard and Company w Bostonie.  Wydanie to jest juz dawno wyczerpane.  Czy rozkupili je Chrzescijanie, czy wykupili je Żydzi?  Drugie wydanie, ktуre ostatnimi czasy ukazac się mialo nakladem wielkiej firmy nowojorskiej, nagle dla nieznanych nam powodуw wstrzymano.

 spуłka wydajaca po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych te Protokуly, czyni to z obywatelskiego i chrzescijańskiego poczucia obowiazku.  Czlonkom jej nie tajnym jest, na jakie narazaja się niebezpieczeństwo ze strony podziemnych spiskowcуw.  Nie mniej wiedza oni, że kraj jest krajem wolnośći, w ktуrym nie ma i byc nie może miejsca na zadne knowania sekciarskie, na walki religijne i rasowe.  A poniewaz Protokуly te sa własnie, niczym innym jak streszczeniem spisku wymierzonego przeciw Chrzescijanom, przeto ogloszone i rozpowszechnione powinny byc w Ameryce jak najszerzej we wszystkich jezykach uzywanych  w mowie codziennej przez ludność Stanуw Zjednoczonych.  Uczynione to byc winno celem uswiadomienia mas i przestrzegania ich, aby mialy na bacznosci przeciw akcji tak sprzecznej z duchem naszej konstytucji.

 Ksiazka ta nie ma na celu budzenia antysemityzmu, przeciwnie wydawcom chodzi o zdemaskowanie niegodziwosci spiskowcуw w jezyku polskim, dostepnym znacznej częśći żydostwa w Ameryce, a to dlatego, by Żydzi sami poznawszy ohyde planуw knutych przez niektуrych sposrуd nich, mogłi otwarcie wystapic przeciw konspiratorom.
 Autorom ksiazki chodzi w wypelnianie go, a uskutecznione to byc może przede wszystkim za pomoca bardzo stanowczego, bardzo meskiego i bardzo otwartego wystapienia mas żydowskich przeciw knowaniu takich ludzi, jak ci, ktуrzy Protokуly te uważaja za ksiege wskazan politycznych dla calego plemienia Izraela.

 Poszerzamy tu te sprawe olbrzymiego, ogуlnoludzkiego znaczenia w tym duchu uczciwej troski o uratowanie normalnego rozwoju naszej chrzescijańskiej cywilizacji, w duchu obywatelskiej dbalosci o dobro ludnośći amerykanskiej mojzeszowego wyznania, w jakim ja omawia od szeregu miesiecy w znakomitym swym tygodniku „The Dearborn independent" Henry Ford slusznie uważany powszechnie za uosobienie amerykanskiej tezyzny i amerykanskich cnуt obywatelskich.

 Masy żydowskie, o ile się zdaje, nieswiadome sa zgola celуw i srodkуw uzywanych przez spiskowcуw, ktуrzy w szowinistycznym zaslepieniu i historycznej, cudacznej wierze w biblijna legende „narodu wybranego" chca szatanskim splotem intryg opanowac świat caly, zniszczyc chrzescijańska cywilizacje i chrzescijańska wiare i na tronie, ktуremu poklon ma oddac świat caly osadzic samodzierzawce, krуla żydowskiego z rodu Dawida.
 „Protokуly" ogloszone zostaly po raz pierwszy drukiem lat temu kilkadziesiat, kiedy nikomu jeszcze nie snila się pierwsza wojna światowa, kiedy nikt nie przypuszczal mozliwosci istnienia bolszewizmu i jego krwawych rządуw w Rosji.

 Kilkanascie lat minelo, a w tych kilkunastu latach, w ktуrych historia świata szla naprzуd gwaltownymi anormalnie szybkimi krokami,  wydarzyly się wypadki  bedace ziszczeniem doslownym wypadkуw przepowiedzianych w tych protokуlach.
 Straszliwa rewolucja bolszewicka i ohydna anarchia, ktуra Lenin i Braunstein Trocki nazywaja rządami swymi w Rosji, dziwnie się zgadza w drobnych nawet szczegуlach z programem, wykreslonym w „Protokуlach".  A nie mniej uwagi godnym jest fakt, że przecięż kazdemu nieuprzedzonemu czlowiekowi jest wiadomym, że caly przewrуt bolszewicki dokonany był przez Żydуw i że ci Żydzi sa dziś panami Rosji.

 Protokуlуw wszystkich jest dwadziescia cztery.  W kazdym z nich mуwca porusza specjalny punkt programu żydowskiego opanowania świata, opanowania go pod wzgledem politycznym i religijnym.  Praca to sumienna, wykazujaca niepospolita inteligencje jej autora i wysokie jego wyksztalcenie.  Z zimna i bezlitośna logika z ktуrej wyziera jednak graniczaca z obledem wiara w wyzszosc żydostwa ponad wszystkie narody świata i pogarda dla tych narodуw Gojуw, autor „Protokуlуw" przedstawia aeropagowi najwyzszych Wtajemniczonych Mędrcуw Syonu swуj plan gleboko obmyslany i madrze przedstawiany w niepospolitym umysle.  Plan ten jest straszliwy.  Srodki w nim zalecane sa wprost przerazajace.
 

 Jakiz jest ten plan i jakie jego srodki?

 Oto ich streszczenie:

 

- Nalezy zniszczyc wszystkie państwa chrzescijańskie za pomoca rewolucji i wojen domowych, ktуre wywolac nalezy obudzeniem i podzeganiem nienawiśći klasowych.
-Nalezy szerzyc hasła wolnośći, rуwnosci i braterstwa jako przynete dla tlumуw nieuswiadomionych.
-Nalezy dzialac stopniowo, budzic liberalizm w państwach o ustroju samowladnym, socjalizm w państwach konstytucyjnych.
 Żydzi przede wszystkim starac się muszą o zawladniecie zlotem wszystkich państw świata o „kontrolowanie" miedzynarodowego kapitalu.  W odpowiednich chwilach nalezy dopomagac do wybuchu wojen, nie dopuszczajac jednak by państwa zwycięskie korzystaly z nich terytorialnie.
Natomiast skutki tych wojen winny byc czesto ekonomicznej i finansowej natury, co oczywiscie uczyni żydуw posiadajacych kontrole tych finansуw, istotnymi, decydujacymi czynnikami.  Rуwnoczesnie dazyc nalezy do tego, by poszczegуlne państwa chrzescijańskie ponosily uszczerbek na swych prawach narodowych na korzysc miedzynarodowych praw żydowskich. (Porуwnaj specjalne paragrafy o ochronie praw mniejszosci, narzucone Polsce i Rumunii w dodatkowych traktatach paryskich)
 Żydzi powinni zdobyc sobie miarodajne a tajne wpływy w poszczegуlnych stronnictwach politycznych; znac przeszlosc kazdego polityka; wysuwac naprzуd tych, ktуrzy maja ciemne plamy na swojej przeszlosci, tak aby mуc w kazdej chwili szachowac ich ta przeszloscia.  Musza tez zdobyc kontrole nad prasa wszystkich krajуw.
 W liberalnych państwach konstytucyjnych Protokуly polecaja planowana akcje w kierunku niszczenia wierzen religijnych, w wyjatkiem religii żydowskiej.  W państwach zas w ktуrych plany te mogłyby spotkac się z oporem, nalezy imac się srodkуw gwaltownych przebiegуw, przekupstwa, zdrady, hipokryzji itp.
 Jako najpewniejszy srodek ku zniszczeniu spolecznego i ekonomicznego ustroju państw chrzescijańskich, Protokуly zalecaja zniszczenie dobrobytu ludуw za pomoca strajkуw, spekulacji, naglego podwyzszania i znizania zarobkуw robotnika, naglego pozbawiania go pracy to znowu przyuczania go do zbytku za pomoca wygуrowanych zarobkуw.
 Państwa chrzescijańskie nalezy oslabiac przede wszystkim ekonomicznie, obciazajac je olbrzymimi wewnetrznymi i zagranicznymi pożyczkami.
 Trzeba tworzyc chaos polityczny, spoleczny i ekonomiczny - trzeba demoralizowac ludność chrzescijańska obluznianiem wiezуw rodzinnych, przyzwyczajajac ja do zbytku rozpusty, bezreligijnosci i bezmyslnego radykalizmu.  Sianie niezgody wsrуd doroslych, spaczenie charakterуw dziatwy i mlodziezy w szkolach za pomoca systemуw i hasel o pieknie brzmiacych, postepowych tytulach, obalamucanie opinii publicznej za pomoca prasy pozostajacej na zlobie żydowskiego kapitalu: - oto srodki polecane na pierwsza faze tego miedzynarodowego anty-chrzescijańskiego spisku!
 Druga faza będzie epoka przejsciowa, epoka w ktуrej wpływy żydowskie beda juz doskonale ugruntowane, ale jeszcze tajne.  W epoce tej w kazdym państwie, będzie juz ukryty rząd żydowski, dzialajacy poza plecami nominalnego rządu Chrzescijan.
 Trzecia faza będzie objecie rządуw świata przez krуla żydowskiego z pokolenia Dawida.
 Oto tresc straszliwego dokumentu sprzysiezenia z ktуrego wnioskowac można, że od wiekуw istniala i istnieje wsrуd Żydуw tajna organizacja, oparta na trzech czynnikach moralnych, a mianowicie:
 1-ym - na tragicznej nienawiśći do chrzescijaństwa;
 2-gim- na bezmiernej zadzy i ambicji zapanowania nad światem
 3-cim - na szalenczej, oblakanej wierze w bezwzględna wyzszosc żydostwa ponad wszystkimi   innymi rasami i narodami.
 Jak zaznaczono na wstepie autentycznosc tych Protokуlуw o tyle bardziej zasluguje na wiare, że zadne miarodajne czynniki żydowskie nigdy oficjalnie jej nie zaprzeczaly.  Zreszta i zaprzeczanie takie oslabione byc by musialo chocby niezbitym na dloni lezacym faktem że metody zalecane w protokуlach w r. 1897-ym, a wiec dwadziescia trzy lata temu, uzyte zostaly z przewidzianym w tych Protokуlach skutkiem własnie w tych latach dzielących chwile obecna od daty ich sformulowania.

 Bardziej przekonywujacym od wszelkich zaprzeczen jest oswiadczenie jednego z najwybitniejszych przywуdcуw żydowskich Izraela Zangwilla, zlozone na posiedzeniu Konferencji Poale Zion, odbytej nie dawno w Londynie.
 Zadaniem tego Syonisty, rasa ktуra wydala takich mezуw jak „Beaconsfield, Reading, Montagu, Klotz, Kurt, Elsner, Trotzky" powinna byc uznana naleznym czlonkiem Ligi narodуw!  Dlatego wiec wyraziciela aspiracji i idealуw rasy żydowskiej Trotzky, ten typ spolecznego zbrodniarza, typ krwawego burzyciela spolecznego porządku, typ krwia niewinnych zbroczonego anarchisty, typ ten jest idealem, ktуry on Zangwill, stawia na rуwni z innymi żydami, ktуrzy dobili się wielkich stanowisk w państwach opartych na zasadach ladu i prawa jak Anglia i Francja, idealem ktуry podnosi wartosc i zaslugi żydostwa wobec świata i uprawnia Żydуw do specjalnego stanowiska w Lidze narodуw!!!
 (Oswiadczenie to znajdzie czytelnik w Jewish Chronile z 27 lutego 1920 r. nr. 2656 str. 28)
 Zanim przejdziemy do rozwazania tresci poszczegуlnych Protokуlуw, przypatrzmy się jeszcze jednemu dokumentowi, ktуry kazdemu inteligentnemu czytelnikowi da wiele do myslenia.
 Jest to odezwa, czy manifest „Do Żydуw wszechświata wydany w roku 1860-ym przez Izaaka Adolfa Cretnieux, Wielkiego Mistrza Lozy masonskiej we Francji i założyciela Alliance Israelite.  Oto tresc tego manifestu:
==========================

U gуry pod tekstem tablice Mojzeszowe.  Ponizej dwie wyciete rece, zlaczone w uscisku.

Pod spodem rycina przedstawiajaca kule ziemska.

 Motto:  „Wszyscy żydzi za jednego - jeden za wszystkich".

=========================================
 „Zwiazek ktуry pragniemy założyc nie będzie ani Francuskim ani Angielskim ani Izraelskim ani Niemieckim, ale Zwiazkiem Żydowskim, Zwiazkiem Powszechnym.
 „Inne ludy i rasy podzielone sa na narodowosci, - my jedynie nie mamy wspуlobywateli, ale jedynie wspуlwyznawcуw.
 Żyd pod zadnym warunkiem nie stanie się przyjacielem Chrzescijanina ani Muzulmanina, aż pуki nie nadejdzie chwila, w ktуrej wiara żydowska, jedyna wiara oparta na rozumie, nie zajasnieje nad światem.
 „Nasza narodowoscia jest religia ojcуw naszych; my nie uznajemy zadnej innej narodowosci.
 „Zyjemy w krajach obcych i nie możemy troszczyc się o zmienne ambicje krajуw, zupelnie dla nas obcych, podczas gdy nasze  własne zagadnienia moralne i materialne narazone sa na niebezpieczeństwa.
 „Nauczanie nauki żydowskiej objac musi caly świat"
 „Izraelici!!! Bez wzgledu na to, dokad was zawioda, choc rozproszeni po calym swiecie, musicie zawsze uważać się za czlonkуw Narodu Wybranego"
 „Jesli sobie zdajecie sprawe z tego, że Wiara waszych ojcуw jest waszym jedynym patriotyzmem - jesli sobie uswiadomicie fakt, że bez wzgledu na narodowosc, do ktуrej przystaliscie, zawsze przystaniecie i zawsze wierzycie, że tylko w żydostwie jest jedyna polityczna i religijna prawda -- jesli jestescie tym przekonaniem przesiaknieci - jesli tak jest, to wy, o żydowie świata calego przyjdzcie do nas i słuchajcie wolania naszego i dajcie nam wasze przyzwolenie!!!
 „Sprawa nasza jest wielka i swieta i powodzenie jej jest zapewnione.  Katolicyzm nasz wrуg odwieczny, lezy powalony w prochu, smiertelnie ranny w glowe.
 „Siec ktуra Izrael zarzucil na kule ziemska, rozszerza sie i rozciaga z dniem kazdym, a wielkopomne proroctwa świętych ksiag naszych, nareszcie się sprawdza".
 „Nadchodzi dzien, w ktуrym Jeruzalem stanie się dniem modlitwy dla wszystkich ludуw i narodуw, - dzien, w ktуrym sztandar żydowskiego jednobуstwa zaszumi ponad najodleglejsze lady".
 „Wykorzystajmy wszystkie sposobnosci!"
 „Potega nasza jest olbrzymia - nauczmy się uzywac tej potęgi dla naszej sprawy".
 „Czego możecie się obawiac?"
 „Zbliza sie  dzien, w ktуrym wszystkie bogactwa i skarby ziemi stana się własnoscia Izraela!"
Oto do czego dazyl, co wiedzial Izrael Adolphe Cremieux, wtajemniczony w tajemnice odwiecznej Konspiracji żydowskiej.
 I na cуz wobec takich odezw zdadzą się wszystkie zaprzeczenia, wszystkie dowody, że „Protokуly" sa falszerstwem Gojуw?

 Straszliwe niebezpieczeństwo zawislo nad chrzescijańskim światem, nad setkami milionуw wyznawcуw nauki Chrystusa.  Wyklute w czarnej głębi dawno minionych wiekуw, ukrywane w bezwzględnie, bezlitośnie straszliwie przestrzeganej tajemnicy, zorganizowane przez najchytrzejsze mуzgi z najwieksza rozwaga i przezornoscia, obmyslane z cala szatanska przebiegloscia zajadlych wrogуw Tego, ktуry milowac kazal blizniego swego, jak siebie samego - niebezpieczeństwo to wisi dziś nad światem na ksztalt sinej chmury, brzemiennej piorunami smierci.
 Pora się zastanowic, pora się otrzezwic, pora imac się przygotowan obronnych.
 Zloto świata wprawdzie juz przeszlo z rak naszych do rak wrogуw Chrystusa, ale jeszcze jest po naszej stronie przewazna liczba ludnośći, liczba glуw myslacych, zdolnych obmyslec srodki ratunku.  Pora jeszcze zanim przeciwnik, nie rozmnozy się jako gwiazdy na niebie i jako piasek nadmorski.
 I nie w brutalnych odruchach, nie w rzeziach ni okrutnych represjach lezy ratunek.  Tych nie pozwala uzywac chrzescijańska Cywilizacja.

 Ratunek lezy w uswiadomieniu szerokich mas chrzescijańskich, w uzyciu sprawiedliwych, legalnych reform spolecznych.

 Na ten ratunek jeszcze nie jest za pуzno. CZESC  D R U G A

PROTOKУL No. 1

 Ludzie o popedach zlych sa znacznie liczniejsi od zacnych, to tez najlepsze wyniki w rządzeniu ludzmi osiagnac można przy pomocy gwaltu i strachu, nie zas w drodze  rozpraw akademickich, kazdy czlowiek dazy do wladzy, kazdy pragnalby zostac dyktatorem, gdyby tylko mуgl, niech jednoczesnie rządko kto nie byłby gotуw poswiecic dobra ogуlnego dla celуw osobistych.

PRAWO POLEGA NA SILE
Co poskramialo zwierzeta drapiezne zwane ludzmi?
Co kierowalo dotychczas nimi?
 W okresię ksztaltowania się ustroju spolecznego, ludzie ulegali sile slepej i brutalnej, nastepnie zas prawu, ktуre nie jest niczym innym jak ta sama sila, lecz zamaskowana.  Stad wniosek, że według praw natury istota prawa jest sila.

WOLNOSC JEST IDEA NIEZNISZCZALNA
 Wolnosc polityczna jest idea, nie zas faktem.
 Idee te nalezy umiec stosowac wуwczas, kiedy zachodzi potrzeba zjednania dla swojej partii sil narodu przy pomocy ideowej o ile partia ta zamierza zwalczyc inna, stojaca u steru władzę.  Zadanie staje się znacznie latwiejsze, Jeżeli przeciwnik zarazi się rуwnież idea wolnośći, czyli tak zwana wolnomyslnoscia, dla ktуrej poczyni ustepstwa kosztem sily.  Wуwczas uwydatnia sie  triumf teorii naszej: natychmiast reka nowa według prawa natury chwyta porzucone wodze wladzy, bowiem slepa sila narodu nie może się ani jednego dnia obyc bez kierownictwa, nowa zas wladza tylko zajmuje miejsca dawnej, zwatlonej wskutek wolnomyslnosci.
 W naszych czasach miejsce wladcуw liberalnych zajela wladza zlota.  Byly czasy, kiedy rządzila wiara.  Idea wolnośći jest niezniszczalna, bowiem nikt nie umie korzystac z niej w sposуb umiarkowany.  Wystarcza dac narodowi na czas pewien prawo rządzenia soba, aby narуd rozpuscil sie zupelnie.  Z ta chwila zaczynaja się wasnie wewnetrzne, nabierajace wkrуtce formy walk socjalnych w ktуrych państwa spalaja sie, a znaczenie ich obraca się w popiуl.

DESPOTYZM KAPITALU ŻYDOWSKIEGO
 Czy dane państwo niszczeje wskutek wstrzasnien własnych, czy tez wasni wewnetrznych oddaja to państwo pod władzę wrogуw zewnetrznych, nalezy w kazdym razie uważać je za zgubione:  Jest ono w naszej mocy.
 Despotyzm kapitalu pozostajacego wyłącznie w naszym reku, podaje slomke, ktуrej państwo to, chcac nie chcac, trzymać się musi, bowiem w razie przeciwnym stacza się w przepasc.

WRУG WEWNETRZNY
 Gdyby ktos z głębi swej duszy liberalnej powiedzial, że rozumowanie podobne jest niemoralne, zapytam wуwczas: Jeżeli państwo posiada dwu wrogуw i Jeżeli w stosunku do wroga zewnetrznego wolno mu i nie jest uważane za niemoralne uzywanie wszelkich srodkуw walki, jako to: nie wtajemniczac przeciwnika w plany atakуw, czy obrony, napadac nan w nocy, lub przy uzyciu sil przewazajacych, - to na jakiej zasadzie można uważać za niedopuszczalne, samych srodkуw niemoralne uzywanie tych samych srodkуw walki w stosunku do gorszego wroga, gwalcacego ustrуj spoleczny i pomyslnosc.

TLUM. ANARCHIA
 Czy logika i rozum zdrowy pozwalaja miec nadzieje pomyslnego rządzenia tlumami przy pomocy perswazji rozsadnych i porozumienia, Jeżeli istnieje moznosc opozycji nawet bezmyslnej, lecz dogadzajacej narodowi, rozumujacemu powierzchownie?
 Rżądzac się wyłącznie poziomymi namietnosciami, zwyczajnymi tradycjami oraz teoriami sentymentalnymi, ludzie z tlumu i tlum ludzki ulegaja herezji partyjnej, stojacej na przeszkodzie wszelkiemu porozumieniu, nawet opartemu na gruncie perswazji najrozsadniejszych.  Wszelka decyzja tlumu zalezna jest od przypadkowej lub sztucznie stworzonej większości, nieswiadomej tajnikуw polityki i zdolnej powziac decyzje, bedaca zarodkiem anarchii w rządzeniu.

POLITYKA A MORALNOSC
 Polityka nie ma nic wspуlnego z moralnoscia.
Wladca powodujacy się moralnoscia, nie jest politykiem i jako taki nie może byc pewny swego tronu.  Kto pragnie rządzic, musi tym samym uciekac się do podstepуw i do obludy.  Wszelkie cnoty narodu, - szczerosc, uczciwosc, - sa w wadami w polityce, bowiem latwiej i pewniej niz wrуg najpotezniejszy, stracaja wladcуw z tronu.  Cnoty te powinny byc wlasciwoscia państw gojуw, my zas w zadnym razie nie powinnismy powodowac się nimi.

PRAWO SILNIEJSZEGO
 Prawo nasze polega na sile.
Wyraz „Prawo" zawiera w sobie mysl abstrakcyjna i niczym niedowiedziona.  Wyraz ten nie oznacza nic innego jak tylko: dajcie mi czego chce, bym w ten sposуb posiadl dowуd, zem silniejszy od was.
Gdzie się zaczyna prawo? Gdzie się ono konczy?
 W państwie o zle zorganizowanej wladzy, o prawach bez wyrazu, rządzonym przez wladce pozbawionego indywidualnosci wskutek: nadmiaru praw, powstalego z powodu liberalizmu, znajduje źrуdło nowego prawa, a mianowicie : rzucenia się na zasadzie prawa silniejszego, rozbicia calego istniejacego ukladu, pogwalcenia praw, przebudowy gmachu spolecznego, by wreszcie stac się wladca wszystkich, ktуrzy oddali na uzytek mуj swoje prawa sily, zrzeklszy się dobrowolnie w mysl zasad liberalnych.

CEL USWIECA SRODKI
 Chwilowe zlo, ktуre obecnie zmuszeni jestesmy popelniac, stanie się źrуdłem dobra, a mianowicie - wladzy niezachwianej.  Ona przywrуci prawidlowy bieg mechanizmowi zycia narodуw, zepsutemu przez liberalizm.  Wynik uswieca srodki.  W planach naszych winnismy zwrуcic uwage nie tyle na to, co dobre i moralne, ile na to, co potrzebne i uzyteczne, mamy do wykonania plan, okreslajacy zgodnie z zasadami strategii linie, od ktуrej odstapic nam nie wolno bez ryzyka narzekania na ruine pracy wielowiekowej.

SLEPY TLUM
 By opracowac plan dzialan celowych, nalezy z jednej strony wziac pod uwage podlosc, niestalosc i chwiejnosc tlumu, jego niezdolnosc pojmowania, z drugiej zas strony, szanowac warunki zycia własnego i pomyslnosci własnej.
 Nalezy zrozumiec, że potega tlumu jest slepa, nierozumna, niezdolna do rozwazenia, nasłuchujaca na wszelkie strony.  Slepy nie może prowadzic slepych i nie zawiesc ich do bram przepasci, a wiec jednostki z posrуd tlumu, parweniusze z ludu, nawet genialnie madrzy, lecz nie znajacy sie na polityce, nie moga wystepowac w charakterze kierownikуw tlumu bez doprowadzenia do zguby calego narodu.

ABECADLO POLITYCZNE
 Jedynie osobnik przygotowany od dziecinstwa do samo wladztwa zdolny jest pojac wyrazy zbudowane z liter politycznych.

WASNIE PARTYJNE
 Narуd pozostawiony samemu sobie, czyli parwenjuszom z własnego spoleczenstwa, sam siebie doprowadza do ruiny wskutek wasni partyjnych, wywolanych przez ubieganie się o władzę i godnosci, oraz wskutek wypływających z tego zaburzen.  Czyz mozliwe jest, by masy ludowe spokojnie, bez zawisci, rozwazyly i zalatwily sprawy kraju, ktуrych nie wolno laczyc z widokami osobistymi?  Czyz zdolne sa masy te do przeciwstawienia sie wrogom zewnetrznym?  Jest to nie do pomyslenia, bowiem plan rozbity na tyle częśći, ile glуw liczy tlum, przestaje byc caloscia i wskutek tego staje się niezrozumialym i niewykonalnym.

NAJWLASCIWSZA FORMA rządU-
TO SAMOWLADZTWO
 Tylko w umysle samowladcy moga wytworzyc się plany rozlegle i jasne w kolejnosci, regulujacej caly mechanizm maszyny państwowej.  Z powyzszego punktu, wnioskowac nalezy, że celowe w sensię dobra kraju rządy winny byc skoncentrowane w reku jednej osoby odpowiedzialnej.  Bez despotyzmu bezwzględnego nie może istniec cywilizacja prowadzona przez masy, lecz przez ich kierownika, kiedykolwiek byłby nim.  Tlum, to barbarzynca ujawniajacy przy kazdej sposobnosci swe barbarzynstwo.  Skoro tylko tlum zdobędzie wolność, przemienia się ona wkrуtce w anarchie, ktуra w istocie swej jest stopniem najwyzszym barbarzynstwa.

ALKOHOLIZM. KLASYCYZM. PRYWATA
 Spojrzycie na odurzone wуdka zwierzeta, do ktуrej, uzycia nadmiernego prawo otrzymywane jest razem z wolnośćia.  Czyzbyśmy mieli pozwolic, by i „nasi" doszli do podobnego stanu?  Narody gojуw odurzone sa przez napoje wyskokowe.  Mlodziez ich zatracila inteligencje wskutek klasycyzmu i wczesnej rozpusty, do ktуrej podjudzana była przez agentуw naszych w postaci guwernerуw, lokajуw, guwernantek w domach zamoznych, kelnerуw i kobiet naszych w miejscach rozrywek gojуw.  Do liczby ostatnich wlaczam rуwnież tak zwane „damy z towarzystwa" ktуre sa dobrowolnymi nasladowczyniami tamtych pod wzgledem zbytku i rozpusty.

ZASADY I PODSTAWY rządU ŻYDOWSKIEGO
 Haslem naszym jest sila i podstep.  W sprawach polityki zwycięza tylko sila, zwlaszcza jesli ukryta jest poza zaletami, niezbednymi mezуw stanu.  Gwalt powinien byc zasada,  podstep zas i obluda - przepisami dla rządуw, ktуre nie chca złozyć korony u stуp przedstawicieli jakiej nowej potęgi.  Jest to zlo, stanowiace jedyny srodek osiagniecia celu, w ktуrym jest dobro narodu żydowskiego.  Toteż nie powinnismy się cofac przed korupcja pieniezna, oszustwem i zdrada, o ile ma to dopomуc do osiagniecia celu naszego.  W polityce nalezy umiec brac bez wahania własnosc cudza, Jeżeli przy jej pomocy zdobędziemy uleglosc i władzę.

TERROR
 Państwo nasze kroczac droga podboju ma prawo zastapienia okropnosci wojny przez mniej dostrzegalne, ale więcej celowe egzekucje, przy ktуrych pomocy nalezy podtrzymywac terror, usposabiajacy do slepego posluszenstwa.  Sprawiedliwa lecz nieublagana surowosc stanowi najwyzszy czynnik sily dla państwa; nie tylko dla zysku, lecz rуwnież w imie obowiazku, dla zwycięstwa przyszlego, musimy byc wierni programowi gwaltu i obludy.  Zasada zrealizowania jest o tyle silna, o ile srodki, ktуrych uzywa.  Dlatego tez nie tyle przy pomocy samych srodkуw ile dzieki doktrynie bezwzględnosci osiagniemy triumf i oddamy wszystkie rządy we wladanie panszczyzniane naszego „Nadrządu".  Wystarczy by wiedziano, że jestesmy nieublagani, a ustana zaraz wypadki nieposluszenstwa.

WOLNOSC - RУWNOSC - BRATERSTWO
 Bylo to jeszcze w czasach starozytnych, kiedy po raz pierwszy rzucilismy narodowi wyrazy: „wolność, rуwnosc, braterstwo", wyrazy od tej chwili tyle razy powtуrzone przez papugi bezmyslnie, ktуre że wszystkich stron zlecialy się na te przynete.  Wraz z nia uniosly dobrobyt świata, istotna wolność jednostki, tak chroniona dawniej od ucisku tlumu.
 Rozumiani rzekomo, inteligentni goje nie wyczuli abstrakcyjnosci wyrazуw wypowiedzianych, nie zauwazyli sprzecznosci w ich tresci i stosunku do siebie, nie spostrzegli, że w naturze nie ma rуwnież i nie może istniec wolność, że natura sama ustalila nierуwnosc rozumуw, charakterуw i zdolnosci, jak rуwnież i podleglosci prawom swoim.  Nie zrozumieli że tlum to potega slepa, że parweniusze, wybrani sposrуd tlumu do objecia rządуw, w dziedzinie polityki sa rуwnież slepi jak tlum, że czlowiek nawet ograniczony, lecz swiadomy jej tajnikуw, może rządzic, nie wtajemniczony zas nawet geniusz nie jest w stanie zrozumiec nic z polityki.

ZASADY rządU DYNASTYCZNEGO
 Wszystkiego powyzszego goje nie wzieli pod uwage, a tymczasem na tym opieraly się rządy dynastyczne: ojciec wtajemniczal syna w bieg spraw politycznych, lecz w ten sposуb, by nikt prуcz czlonkуw dynastii nie znal tego biegu i nie mуgl zdradzic jego tajnikуw narodowi rżądzacemu.  Z czasem zapominano o istotnej  tresci  dynastycznego przekazywania rzeczywistej sytuacji spraw politycznych, co dopomogło do prowadzenia sprawy naszej.

ZNIESIENIE PRZYWILEJУW ARYSTOKRACJI GOJУW
 Wyrazy : „wolność, rуwnosc, braterstwo", gloszone przez agentуw slepych, sciagaly do szeregуw naszych z calego świata legiony, ktуre z zapalem niosly nasze sztandary.  A tymczasem wyrazy te były to czerwie, toczace pomyslnosc gojуw, niszczace wszedzie pokуj, spokojnosc, solidarnosc, burzace wszelkie podstawy ich państw.  Zobaczycie nastepnie, ze to sprowadzilo triumf nasz: dalo nam miedzy innymi moznosc zdobycia najwazniejszego atutu- zniesienia przywilejуw, innymi slowy, samej istoty arystokracji gojуw, ktуra była jedyna oslona narodуw i krajуw przeciwko nam.

NOWA ARYSTOKRACJA
 Na gruzach arystokracji rządowej umiescilismy na czele wszystkiego arystokracje pieniezna z posrуd inteligencji naszej.  Jako cenzus dla tej nowej arystokracji nowej ustanowilismy bogactwo, zalezne od nas, oraz nauke, szerzona przez Mędrcуw naszych.

WYRACHOWANIA PSYCHOLOGICZNE
 Triumf nasz stal się tym latwiejszy, że w stosunkach z ludzmi, niezbednymi dla nas, oddzialywalismy zawsze na najczulsze struny ludzkiego jestestwa, na chciwosc, na wieczyste niezaspokojone potrzeby materialne.  Kazda z wymienionych slabosci ludzkich, wzieta oddzielnie, zdolna jest zabic wszelka inicjatywe oddajac wole ludzi do dyspozycji nabywcy ich dzialalnosci.

ABSTRAKCJA WOLNOSCI
 Abstrakcja wolnośći dala moznosc przekonania tlumu, że rząd jest niczym innym, jak tylko administratorem z ramienia wlascicieli kraju, czyli - narodu, oraz że można go zmieniac jak zniszczone rekawiczki.

MOZNOSC ZMIANY PRZEDSTAWICIELI NARODU
 Moznosc zmiany przedstawicieli narodu oddala ich do dyspozycji naszej i niejako naszemu przeznaczeniu.

 

PROTOKУL No. 2

WOJNA EKONOMICZNA, JAKO PODSTAWA PRZEWAGI ŻYDOWSKIEJ
 
 Jest rzecza dla nas niezbedna, by wojny nie przynosily korzysci terytorialnych, bowiem przyniosloby to wojne na grunt ekonomiczny, a w tej dziedzinie narody w pomocy naszej dostrzegaja potege naszej przewagi, taki zas stan rzeczy odda obydwie strony do dyspozycji naszej agentury miedzynarodowej posiadajacej miliony oczu, dla ktуrych zadne granice nie istnieja.  Wуwczas nasze prawa miedzynarodowe zniwecza wlasciwe prawa narodowe i beda rządzily narodami w ten sam sposуb, w jaki prawo cywilne zarżądza stosunkami wzajemnymi poddanych danego państwa.

ADMINISTRACJA NA POKAZ I „RADCY TAJNI"
 Administratorzy wybierani przez nas z posrуd tlumu w zaleznosci od ich zdolnosci niewolniczych, nie beda osobami przygotowanymi do rządzenia, dlatego tez z łatwośćia stana się w grze naszej pionkami kierowanymi przez uczonych naszych i doradcуw genialnych, specjalistуw ksztalconych od dziecinstwa w sztuce rządzenia sprawami calego świata.  Jak wiadomo specjalisci nasi, ci niezbedni do rządzenia czerpali z naszych planуw politycznych, z doswiadczenia historii, z badan kazdej chwili biezacej.  Goje nie rżądza się wiadomosciami praktycznymi, zdobytymi w drodze obiektywnych badan historycznych, lecz rutyna teoretyczna, pozbawiona wszelkiego pogladu praktycznego na jej wyniki.  To tez nie warto liczyc się z nimi.  Niech się ciesza tymczasem, lub niech zyja nadziejami nowych uciech, albo wspomnieniami juz przezytych. Niech dla nich gra role najwazniejsza to, co nakazalismy im uważać za wskazania nauki (teorii).  By osiagnac cel powyzszy, wzbudzamy przy pomocy prasy naszej slepe zaufanie dla wskazan tych.  Inteligencja gojуw będzie dumna z posiadanych umiejetnosci i bez sprawdzenia logicznego zastosuje w praktyce wszystkie zaczerpniete z nauki wiadomosci, zestawione odpowiednio przez agentуw naszych w celach ksztaltowania umyslуw w kierunkach dla nas pozytecznych.

POWODZENIE KIERUNKУW DESTRUKCYJNYCH W NAUCE
 Nie myslicie że twierdzenia nasze, sa bezpodstawne: zwrуccie uwage na przygotowane przez nas powodzenie darwinizmu, marksizmu i nietscheanizmu.  Wplyw demoralizujacy tych kierunkуw powinien byc, dla nas przynajmniej, az nadto widoczny.

ZDOLNOSC PRZYSTOSOWANIA SIE W POLITYCE
 Musimy liczyc się że wspуłczesnym biegiem mysli, z charakterami i tendencjami narodуw, zeby nie czynic omylek w polityce i w zarżądzaniu sprawami administracyjnymi.  Triumf systemu naszego, ktуrego częśći mechanizmu można zestawiac rozmaicie, odpowiednio do charakteru narodуw, spotykanych na naszej drodze, - nie może miec powodzenia, o ile zastosowanie w praktyce systemu tego nie będzie oparte na wynikach przeszlosci z terazniejszoscia.

ROLA PRASY
 Państwa wspуłczesne posiadaja w reku swoim olbrzymia sile, wytwarzajaca ruch mysli w narodach, - to prasa.  Rola prasy polega na zaznaczeniu zadan niezbednych, na komunikowaniu skarg narodu, na wyrazaniu a nawet tworzeniu niezadowolenia.  Prasa jest ucielesnieniem wolnośći mуwienia.  Państwa nie umialy wykorzystac tej sily i oto znalazla się ona w naszych rekach.  Przez nia zdobylismy wpływy, pozostajace na uboczu i w cieniu, dzieki niej zgromadzilismy w posiadaniu naszym zloto, nie baczac na to, ze zmuszeni byłismy wylawiac je że strumienia krwi i lez...

WARTOSC ZLOTA I CENNOSC OFIAR ŻYDOWSKICH
 Wyrуwnalismy to skladajac w ofierze wielu sposrуd naszego narodu.  Kazda ofiara z naszej strony w oczach Boga naszego, warta jest tysiąca gojуw.
 

PROTOKУL No. 3

ZMIJA SYMBOLICZNA I JEJ ZNACZENIE
 Dzis moge wam zakomunikowac, że cel nasz jest juz o kilka krokуw od nas.  Pozostaje niewielka przestrzen, by cala droga, ktуra odbylismy, zwarla się w krag Zmii Symbolicznej, wyobrazajacej nasz narуd.
 Kiedy krag уw zamknie się wszystkie państwa europejskie beda ujete jak gdyby w potezne obcegi.

CHWIEJNOSC WAGI KONSTYTUCYJNEJ
 Wspуlczesna waga konstytucyjna wkrуtce runie, bowiem ustawilismy ja dokladnie, by nie przestala chwiac się dopуki nie przetrze się jej podstawa.  Goje mysleli że wykuja ja dosc mocno i oczekiwali wciaz, że waga odzyskala rуwnowage.  Lecz podstawa a mianowicie - krуlujacy, zalonieci sa przez swoich przedstawicieli, ktуrzy szaleja, porwani urokiem wladzy niekontrolowanej i nieodpowiedzialnej.  Wladze te zawdzieczaja terrorowi, ktуrego widmo krazy po palacach.  Nie majac dostepu do narodu własnego, krуlujacy nie moga juz porozumiec się z nimi i swoje sily wzmуc przeciwko zadnym wladzy.  Rozdzielone przez nas : sila wladcуw posiadajacych zdolnosc widzenia, od slepej sily narodu - utraciły wszelkie znaczenie, bowiem kazda poszczegуlnie, jak slepiec pozbawiony jest kija, jest niedołężna.

WLADZA I AMBICJA
 Aby pobudzic zadnych wladzy do naduzywania jej przeciwstawilismy wzajemnie sobie wszystkie sily, rozwijajac ich tendencje liberalne do niepodleglosci.
 W kierunku tym powolalismy do zycia wszelka przedsiebiorczosc, uzbroilismy wszystkie partie, umiescilismy władzę jako cel dla wszystkich ambicji.
Z państw uczynilismy władzę jako cel dla wszystkich ambicji. Z Państw uczynilismy areny, na ktуrych rozgrywaja się zamieszki.  Niezadługo zamieszki i bankructwa rozpoczna się wszedzie.

„GADANIE" PARLAMENTARNE.  PAMFLETY
NADUZYCIE WLADZY
 Niewyczerpane gaduly zamienily posiedzenia parlamentуw i zgromadzen administracyjnych na konkursy krasomуwcze.  Śmiali dziennikarze i bezceremonialni pamflecisci napadają codziennie, na personel administracyjny.  Naduzycia wladzy przygotuja upadek ostateczny wszelkich instytucji i wszystko runie do gуry nogami pod ciosem oszalalego tlumu.

NIEWOLA EKONOMICZNA.  „PRAWO LUDU"
 Nedza przykula narody do pracy mocniej niz przykuwala je niewola i prawa panszczyzniane.  Od ostatnich można było się uwolnic w ten lub inny sposуb, od nedzy zas oderwac się jest niemożliwym.
W konstytucji zawarlismy prawa, ktуre dla nas sa prawami fikcyjnymi, nie zas rzeczywistymi.
Wszystkie tak zwane „prawa ludu" moga istniec jedynie jako idea, niemożliwa do urzeczywistnienia w praktyce.  Jaka wartosc dla proletariusze pracujacego, zgietego w palak pod ciężarem pracy ponad sily, zgnebionego przez los - posiada otrzymane przez gadulуw prawa gadania, przez dziennikarzy-prawa pisania rуznych glupstw wspуlrzedne z rzeczami dennymi, - Jeżeli proletariat nie ma z konstytucji innych korzysci ponad marne okruchy, ktуre rzucalismy mu że stolu naszego za oddawanie glosуw w mysl wskazan naszych kreatur i naszych agentуw?  Dla nedzarzy prawa republikanskie sa gorzka ironia, bowiem potrzeba pracy, omal że nie na dniуwke, nie pozwala im w rzeczywistosci korzystac z tych praw, ale za to odbiera gwarancje zarobku stalego i pewnego, uzalezniajac g od porozumienia miedzy przedsiebiorcami lub towarzyszami pracy.

DOROBKIEWICZE I ARYSTOKRACJA
 Pod kierunkiem naszym lud zniszczyl arystokracje, ktуra stanowila jego ochrone naturalna i karmicielke a to dla zyskуw własnych, zwiazanych w sposуb nierozerwalny z dobrobytem ludu.  Obecnie wobec zniszczenia arystokracji lud popadl pod ucisk dorobkiewiczуw sprytnych, wzbogaconych, ktуrzy niby jarzmo bezlitośne zwalili się na robotnikуw.

ARMIA MASONSKO-ZYDOWSKA
 Staniemy się niejako oswobodzicielami robotnikуw spod tego jarzma, kiedy zaproponujemy im wstapienie do szeregуw naszej armii, czyli do socjalistуw, anarchistуw i komunistуw, ktуrych stale popieramy rzekomo na zasadzie prawa braterskiej solidarnosci ogуlno-ludzkiej naszego masonstwa spolecznego.  Arystokracje, korzystajaca na podstawie prawa pracy robotnika, obchodzilo zywo to, by robotnicy byłi syci, zdrowi i krzepcy.

WYRADZANIE SIE GOJУW
 Glуd wytwarza dla kapitalu pewniejsze prawa do robotnika, niz te ktуrymi obdarzyla arystokracje prawna  wladza monarchiczna. - Przy pomocy nedzy i wypływającej stad zawistnej nienawiśći, rządzimy tlumem i dlonmi jego miazdzymy wszystkich, ktуrzy staja na drodze do naszych celуw.

TLUM I KORONACJA WLADCУW WSZECHSWIATA
 Kiedy nadejdzie czas koronacji naszego wladcy wszechświata, wуwczas te same rece zmiota wszystko, co mogłoby stanowic przeszkode.

TRESC ZASADNICZA PROGRAMU SZKУL LUDOWYCH
 Goje odzwyczaili się od myslenia bez pomocy naszych rad naukowych.  Jako dowуd dlaczego nie pojmuja koniecznosci tego, czego my z chwila, kiedy nastanie nasze krуlestwo, będziemy bezwzględnie przestrzegali, a mianowicie: w szkolach ludowych nalezy przede wszystkim wykladac jedyna nauke, prawdziwa, najpierwsza że wszystkich, - nauke o ukladzie zycia ludzkiego, o bycie spolecznym, wymagajacym podzialu pracy, a wiec podzialu ludzi na stany.  Niezbedne jest by wszyscy wiedzieli, że rуwnosc istniec nie może wobec prawa rуznic w rodzajach dzialalnosci, że nie może byc wobec prawa jednakowo odpowiedzialny ktos, ktуry postepowaniem swoim kompromituje caly stan i ktos inny, nie narazajacy na szwank nikogo, prуcz honoru własnego.

TAJEMNICA NAUKI USTROJU SPOLECZNEGO
 Nauka prawidlowa ustroju spolecznego, do ktуrego tajnikуw nie dopuszczamy gojуw i masonуw, wykazywalaby wszystkim, że miejsce pracy i praca sama winny byc zachowane dla okreslonych sfer, Jeżeli dazyc mamy do tego by praca nie była źrуdłem meki ludzkiej, spowodowanej przez nieodpowiednie do danego rodzaju pracy wychowanie.  Studiujac te nauke, narody zaczna dobrowolnie ulegac wladzy oraz wprowadzonemu przez nia ustrojowi państwowemu.  Przy obecnym stanie nauki i przy stworzonym przez nas jej kierunku, lud wierzacy slepo drukowanemu slowu, zywi wskutek nieswiadomosci swej i podsunietych mu blednych pojec, nienawiść do wszystkich stanуw, ktуre uważa za wyzsze, bowiem nie rozumie znaczenia kazdego stanu.

OGУLNE PRZESILENIE EKONOMICZNE
 Nienawisc powyzsza wyrasta na gruncie przesilenia ekonomicznego, ktуre wstrzyma wszystkie operacje gieldowe i ruch w przemysłe.  Stworzywszy dostepnymi dla nas sposobami tajnymi przy pomocy zlota, bedacego wyłącznie we wladaniu naszym, ogуlne przesilenie ekonomiczne, wyslemy na ulice jednoczesnie we wszystkich krajach europejskich cale tlumy robotnikуw.  Tlumy te z rozkosza beda przelewaly krew tych, ktуrym w prostocie ducha zazdroszcza od najmlodszych lat, a ktуrych dobytek beda mogły wуwczas grabic.

NIETYKALNOSC „NASZYCH"
 Naszych tlumy nie tkna, bowiem chwila napadуw będzie nam wiadoma i beda przedsiewziete srodki zapewniajace bezpieczenstwo.

DESPOTYZM ŻYDOWSKI JAKO PaństwO ROZUMU
 Przekonalismy juz, że postep zaprowadzi gojуw do państwa rozumu.  Takim własnie będzie despotyzm nasz, bowiem będzie umial w drodze rozsadnej surowosci uspokoic wszelkie wzburzenia i wyszczuc wolnomyslnosc że wszystkich instytucji.

UTRATA KIEROWNIKA I WIELKA REWOLUCJA FRANCUSKA
 Kiedy lud dostrzegl, że w imie wolnośći czynione sa wszelkie ustepstwa i ulgi, wyobrazil sobie, że jest wladca i rzucil się do wladzy, lecz rzecz prosta, jak kazdy slepiec, natrafil na mase przeszkуd.  Wуwczas zaczal goraczkowo szukac kierownika, nie domysliwszy sie, że nalezy powrуcic do stanu poprzedniego, i zlozyl pelnomocnictwa u naszych stуp.
 Przypomnijcie sobie rewolucje francuska, ktуrej nadalismy miano „wielkiej".  Tajniki jej przygotowania sa nam znane bowiem jest cala dzielem rak naszych.

CESARZ DESPOTA Z KRWI SYONSKIEJ
 Od chwili tej prowadzimy lud od jednego rozczarowania do drugiego, a to w celu, by wyrzekl się na rzecz Cesarza-despoty z krwi SYONSKIEJ, ktуrego przygotowujemy dla calego świata.

PRZYCZYNY NIETYKALNOSCI ŻYDOWSKIEJ
 Obecnie jako sila miedzynarodowa jestesmy nietykalnymi, bowiem w razie napaści bronia nas państwa inne.  Niewyczerpana podlosc narodуw gojуw plaszczacych się wobec sily, bezlitośnych w stosunku do slabych, bezwzględnych dla bledуw, poblazliwych dla zbrodni, nie chcacych znosic w przeszlosci ustroju wolnego, cierpliwych aż do meczenstwa wobec gwaltуw i smialego despotyzmu, - to wszystko wspуldziala naszej niepodleglosci.  Goje znosza takie naduzycia że strony wspуłczesnych premierуw-dyktatorуw.  Za popelnienie najmniejszego z tych naduzyc scieliby glowy dwudziestu krуlom.

ROLA TAJNYCH AGENTУW ŻYDOWSKICH
 Czym można objasnic zjawiska takie, niekonsekwencje że strony mas ludowych w stosunku do faktуw, jak by się zdawalo, tej samej kategorii?  Objaw ten znajduje uzasadnienie w tem, że dyktatorzy owi przez agitatorуw swych podsuwaja ludowi mysl, że dopuszczajac się naduzyc, szkodza państwom dla celуw wyzszych, a mianowicie, dla osiagniecia pomyslnosci ludуw, dla ich braterstwa miedzynarodowego, dla solidarnosci i rуwnouprawnienia.  Rzecz prosta, nie jest wzmiankowane przy tym, polaczenie podobne będzie dokonane jedynie pod wladza nasza.  I oto lud gani niewinnych, usprawiedliwia winnych, stopniowo umacniajac się w przekonaniu, że wolno mu robic, co tylko zechce.  Wskutek takiego stanu rzeczy, narуd burzy wszystko, co ma cechy stalosci i na kazdym kroku doprowadza do zaburzen.

WOLNOSC
 Wyraz „Wolnosc" wystawia spoleczenstwo na walke przeciwko wszelkiej wladzy, nawet Boskiej i przyrodzonej.  Oto przyczyna, dla ktуrej przy objeciu wladzy będziemy zmuszeni wykreslic wyraz że slownika jako, okreslenie zasady sily zwierzecej zamieniajacej tlum w stado zwierzat krwiozerczych.  Prawda że zwierzeta to po opiciu się krwi zasypiaja i wуwczas latwo zakuc je w kajdany, ale jesli nie dac im krwi, wуwczas nie spia i walcza.
 

PROTOKУL No. 4

FAZY RZECZYPOSPOLITEJ
 Kazda rzeczpospolita pochodzi od faz.  Pierwsze z nich stanowia pierwsze dni szalu slepca, miotajacego się na wszystkie strony - drugie demagogia, rodzaca anarchie, ktуra bezwzględnie prowadzi do despotyzmu, lecz nie do jawnego, uprawnionego, a wiec tym samym odpowiedzialnego, ale do niewidziałnego i niewidomego, niemniej jednak dotkliwego despotyzmu jakiejkolwiek organizacji tajnej, dzialajacej tym bezwzględnej, bo z ukrycia, zza plecуw rуznych agentуw, ktуrych zmienianie nie tylko szkodzi lecz nawet dopomaga do rozwoju sily tajemnej, pozbywajacej się wskutek tego koniecznosci wydatkуw na zaplacenie agentуw za długotrwala prace.

 MASONSTWO ZEWNETRZNE
 Kto lub co zdolne jest obalic sile niewidziałna?  A sila nasza jest własnie taka.  Masoneria zewnetrzna sluzy do ukrycia jej oraz jej celуw, plan zas dzialan tej sily, a nawet miejsce, gdzie się znajduje, nie będzie nigdy ludziom wiadome.

WOLNOSC I WIARA
 Lecz i wolność mogłaby byc nieszkodliwa i istniec w państwie bez uszczerbku dla pomyslnosci narodуw, gdyby oparta była na zasadach wiary w Boga; na braterstwie ludzkosci, lecz poza obrebem mysli o rуwnosci, ktуrej przecza podstawy tworzenia, jakie ustalily podleglosc.  Narуd posiadajacy wiare podobna byłby rządzony przez rady parafialne i kroczyłby naprzуd spokojnie kierowany przez swego pasterza duchowego, posluszny Boskiemu podzialowi na ziemi.  Oto przyczyna, dla ktуrej musimy podkopac wiare, wyrwac z umyslуw gojуw zasady Bуstwa i ducha, zmieniwszy wszystko przez wyliczenia arytmetyczne i potrzeby materialne.

MIEDZYNARODOWA KONKURENCJA PRZEMYSLOWO-HANDLOWA.
 ROLA SPEKULACJI
 Chcac by umysly gojуw nie zdazyly myslec i spostrzegac, nalezy zwrуcic je w kierunku przemysłu i handlu.  Wуwczas wszystkie narody dazyc beda do zyskуw i w walce nie zauważa swego wroga wspуlnego.  A wolność doprowadzila spoleczenstwo gojуw do rozkladu i ruiny, nalezy przemysł wprowadzic na droge spekulacji.  W wyniku to, co przemysł odbierze ziemi, nie pozostanie przy wlascicielach, lecz przejdzie do spekulacji, czyli do kas naszych.

KULT ZLOTA
 Natezona walka o supremacje, wstrzasu w zyciu ekonomicznym, wytworza, a nawet juz wytworzyly inny rodzaj spoleczenstwa zimnego, bez serca i pelnego rozczarowan.  Spoleczenstwa takie przejete beda wstretem do religii i polityki wyzszej.  Kierownikiem ich będzie jedynie: wyrachowanie, czyli zloto, dla ktуrego beda mialy kult prawdziwy za uciechy materialne, jakie ono dac może.  Wуwczas nie dla sluzenia dobrej sprawie, nawet nie dla dostatku, lecz jedynie z nienawiśći do klas uprzywilejowanych, nizsze sfery gojуw pуjda wraz z nami przeciwko naszym konkurentom o władzę - gojom inteligentnym.
 

PROTOKУL No. 5

STWORZENIE WZMOZONEJ CENTRALIZACJI ZArządУW
 Jaka forme zarządu administracyjnego można nadac spoleczenstwom, w ktуrych specjalnosc wdarla się wszedzie, gdzie do bogactw dojsc można tylko przy pomocy sprytnych na wpуl oszukanczych afer, gdzie panuje rozpusta, gdzie moralnosc podtrzymywana jest tylko przez system kar i surowe prawa, nic zas przez przyjete dobrowolne zasady, gdzie uczucia dla wiary i ojczyzny zginely wskutek rozwoju pogladуw kosmopolitycznych?  Jaka forme rządu nadac spoleczenstwom podobnym, Jeżeli nie ta despotyczna, ktуra okresle nastepnie?  Stworzymy wzmozona centralizacje wladzy, by ujac w rece wszelkie spoleczne sily.  Uregulujemy mechanicznie, przy pomocy praw nowych, wszystkie czynnosci naszych poddanych w zyciu politycznym.  Prawa te skasuja po kolei wszystkie ulgi i swobody, tolerowane przez gojуw, a krуlestwo nasze, zaznaczy się takim wspanialym despotyzmem, że będzie on w stanie zawsze i wszedzie zmiazdzyc przeciwdzialajacych, niezadowolonych gojуw.  Moze kto nam zarzuci, że despotyzm, o ktуrym mowa, niezgodny jest z postepem wspуłczesnym.  Dowiode że jest wprost przeciwnie.

DROGI DO ZAGARNIECIA WLADZY PRZEZ TAJNE ORGANIZACJE
 W owych czasach, kiedy ludy uważaly panujących za przejaw woli Boskiej, wуwczas ulegaly bez szemrania samowladztwu krуlуw, lecz poczawszy od chwili, kiedy podsunelismy ludom mysl o prawach własnych, zaczely one uważać panujących za zwyklych smiertelnikуw.  Cech uswiecania przez wybуr Boski znikly z czola krуlуw w oczach ludуw, kiedy zas pozbawilismy je wiary w Boga, wуwczas wladza wyrzucona była na ulice wraz z własnoscia publiczna zagarnieta przez nas.  Prуcz tego talent rządzenia masami i osobami przy pomocy zrecznie dobranej teorii i frazeologii, przepisуw o wspуlzyciu i wszelkich innych podstepуw o ktуrych goje nie maja pojecia - nalezy do celуw specyficznych naszej madrosci administracyjnej, wyksztalconej na analizie, na takich subtelnosciach rozumowania tak samo, jak nie mamy ich w sferze solidarnosci i ukladania planуw politycznych.  Jedynie ich Jezuici mogłiby pod tym wzgledem rуwnac się z nami, lecz potrafilismy ich zdyskredytowac w oczach tlumu bezmyslnego, jako organizacje jawna pozostajac sami w ukryciu z nasza organizacja tajna.  Zreszta, czyz to  dla świata nie jest obojetne, kto będzie jego wladca: glowa kosciola katolickiego - czy nasz despota z krwi syjonskiej?
Dla nas jako dla narodu wybranego, sprawa ta bynajmniej nie jest obojetna.

PRZYCZYNY niemożNOSCI ISTNIENIA ZGODY MIEDZY PaństwAMI
 Chwilowo mogłaby dac sobie rade z nami wszechświatowa koalicja gojуw, lecz przed zjawiskiem podobnym jestesmy zabezpieczeni przez owe ziarna wasni miedzypaństwowej, ktуre juz z gruntu wyrwac się nie daja.  Przeciwstawilismy wzajemne wyrachowania osobiste i narodowe gojуw, nienawiśći religijne i plemienne, hodowane przez nas w sercach gojуw w ciagu 20 wiekуw.  Dzieki temu wszystkiemu, zadne państwo wyciagajace dlon nie spotka sie z usciskiem zyczliwym, bowiem kazdy czlowiek musi myslec, że porozumienie się przeciwko nam jest dla niego niekorzystne.  Jestesmy zbyt silni, trzeba się liczyc z nami.  nawet nielicznego przymierza państwa stworzyc nie moga bez tego, zebyśmy nie brali udzialu tajnego.

ZYDZI JAKO NARУD WYBRANY
 Per Me regnat - Przezemnie panują krуlowie.  Prorocy zas zapowiedzieli nam, że wybrani jestesmy przez samego Boga do panowania nad Swiatem.  Bуg dal nam genialnosc, byśmy mogłi uskutecznic to zadanie. Gdyby obуz przeciwny był genialny, wуwczas mуglby walczyc z nami, ale przybysz nie ma zadnej wartosci dawnego obywatela.  Walka byłaby bezlitośna, jakiej jeszcze świat nie widział.  Zreszta genialnosc gojуw była spуzniona.

ZLOTO JAKO SILNIK MECHANIZMУW PaństwOWYCH
 Wszelkie kola mechanizmуw państwowych poruszaja się dzieki dzialaniu silnika, pozostajacego w rekach naszych.  Silnik ten - to zloto.  Wymyslona przez Mędrcуw naszych nauka ekonomii politycznej od dawna juz wskazuje na krуlewska powage kapitalu.

MONOPOLE W HANDLU I PRZEMYSLE
 By kapital mуgl dzialac bez skrepowania, winien dazyc do swobody organizowania monopolуw w przemysłe i handlu, o co juz dobija się we wszystkich częśćiach świata dlon niewidziałna.  Swoboda ta daje wage polityczna przemysłowcom, co posluzy do ucisku ludu.  Obecnie rozbrajanie narodуw jest sprawa najwazniejsza, niz popychanie ich do wojny, doniosniejsze jest wyzyskiwanie na korzysc nasza zagorzalych namietnosci, niz gaszenie ich.  Wazniejszym jest przejac i komentowac po swojemu mysli cudze, niz je wypelniac.

DONIOSLOSC KRYTYKI
 Zadaniem naczelnym naszego rządu jest oslabienie rozumu spolecznego przez krytyke, oduczania od rozwazan, mogacych wywolac opуr, zwrуcenie sil intelektualnych w kierunku beztresciwego krasomуwstwa.

INSTYTUCJE „NA POKAZ"
 We wszystkich epokach ludy i osobistosci poszczegуlne braly slowo za czyn, zadawalajac się tym, co było na pokaz, nader rządko zwracajac uwage, czy na gruncie spolecznym, po obietnicy nastepowalo wykonanie.  To tez zorganizujemy instytucje na pokaz, ktуre w sposуb wymowny beda dowodzily swego dobroczynnego wpływu na postep.

PRZEMECZENIE NA WSKUTEK NADMIARU KRASOMУWSTWA
 Przyswуjmy sobie fizjognomie liberalna wszystkich partii, wszystkich kierunkуw i zaopatrzmy w nia rуwnież i mуwcуw, ktуrych zadaniem będzie mуwic tyle, by doprowadzilo to ludzi do przemeczenia wskutek nadmiaru krasomуwstwa, do wstretu do mуwcуw.

JAK OWLADNAC OPINIA SPOLECZNA
 Aby owladnac opinia spoleczna, nalezy ja doprowadzic do dezorientacji, gloszac z rуznych stron tyle pogladуw sprzecznych i tak długo, dopуki goje nie zbladza w tym labiryncie i nie zrozumieja, że najlepiej jest nie miec zadnych przekonan, co do spraw politycznych, ktуrych spoleczenstwo nie może byc swiadome, bowiem swiadomy jest ich tylko ten, kto kieruje spoleczenstwem.  Oto tajemnica pierwsza.
 Druga, ktуrej posiadanie jest niezbedne dla sprawowania z powodzeniem rządуw, polega na tym, by o tyle rozplenic wady narodowe, przyzwyczajenia, namietnosci, warunki wspуlzycia, aby nikt nie mуgl zrozumiec tego chaosu oraz zeby ludzie przestali pojmowac się wzajemnie.  Srodek ten posluzy jeszcze do zasiania wasni wsrуd wszystkich partii, do rozczlonkowania sil zbrojnych, ktуre nie chca jeszcze ukorzyc się przed nami, do wyzucia z odwagi wszelkiej inicjatywy osobistej, zdolnej choc troche szkodzic sprawie naszej.

DONIOSLOSC INICJATYWY OSOBISTEJ
 Nie ma nic rуwnie niebezpiecznego, jak inicjatywa osobista.  Jeżeli jest genialna wуwczas może dokazac więcej niz miliony ludzi, wsrуd ktуrych zasialismy wasn.  Musimy tak pokierowac wychowaniem spoleczenstw gojуw, zeby wobec kazdej sprawy, wymagajacej inicjatywy, opuszczali rece w bezradnej bezczynnosci.  Natezenie i wypływające że swobody dzialania, w starciu że swoboda inna, wyczerpuje sily.  Jest to źrуdło powaznych wstrzasуw moralnych, rozczarowan, niepowodzen.

„NADrząd"
 Przy pomocy wszystkiego wymienionego o tyle zmeczymy gojуw, ze zmusimy ich do zaproponowania nam objecia wladzy miedzynarodowej, ktуra dzieki swemu przysposobieniu będzie w stanie polaczyc wszystkie sily państwowe calego świata i utworzyc „Nadrząd".  Na miejscu wladcуw wspуłczesnych postawimy strasżydlo, ktуre będzie nosilo miano Nadrządowej Administracji.  Rece jego beda wyciagniete we wszystkie strony, jak kleszcze, przy tak kolosalnej organizacji, że nie może ona nie zwycięzyc narodуw.
 

PROTOKУL No. 6

MONOPOLE; ZALEZNOSC OD NICH MAJATKU GOJУW
 Wkrуtce zaczniemy organizowac olbrzymie monopole, zbiorniki kolosalnych bogactw, od ktуrych nawet znaczne majatki gojуw beda zalezne o tyle, ze zatona wraz z kredytem państw nazajutrz po katastrofie politycznej.  Niechaj ekonomisci rozwaza donioslosc tej kombinacji.  Wszelkimi sposobami powinnismy podnosic znaczenie naszego Nadrządu, wystawiajac go jako protektora, wynagradzajacego  wszystkich, ktуrzy poddadzą się nam dobrowolnie.

WYZUCIE ARYSTOKRACJI Z ZIEMI
 Arystokracja gojуw, jako sila polityczna nie istnieje i nie mamy potrzeby liczenia się nia, lecz jako posiadaczka terenуw szkodliwa jest dla nas z tego powodu, że może byc samodzielna co do zrуdel swego utrzymania.  Wobec tego za wszelka cene musimy wyzuc ja z ziemi.

ZADLUZENIE ZIEMI
 Najlepszym sposobem po temu jest powiekszenie ciężarуw, czyli zadluzenie ziemi.  Sposуb ten utrzyma własnosc ziemska w stanie bezwzględnego pognebienia.  Arystokracja gojуw, dziedziczenie, nie umiejaca sie zadowolic malym, szybko zbankrutuje.

HANDEL, PRZEMYSL I SPEKULACJA
 Jednoczesnie nalezy w sposуb wzmozony popierac handel, przemysł, a glуwnie spekulacje, ktуrej rola polega na stanowieniu przeciwwagi dla przemysłu; bez spekulacji przemysł pomnozy kapitaly prywatne, podniesie rolnictwo, uwolniwszy ziemie od zadluzenia, wywolanego przez pożyczki udzieląne przez banki ziemskie.  Nalezy zeby przemysł, wyssal z ziemi i prace i kapitaly, oraz zeby przez spekulacje oddal w rece nasze  wszystkie pieniądze calego świata, a tym samym usunal wszystkich gojуw do szeregуw proletariatu.  Wуwczas goje ukorza się przed nami, byłeby wyjednac dla siebie prawo istnienia.

ZBYTEK
 Aby zniszczyc przemysł gojуw damy spekulacji do pomocy zasiana przez nas wsrуd gojуw potrzebe zbytku, pochlaniajacego wszystko.

PODNIESIENIE PLACY ZAROBKOWEJ I PODROZENIE
ARTYKULУW PIERWSZEJ POTRZEBY
 Podniesiemy place zarobkowa, co jednak nie przyniesię zadnej korzysci robotnikom, bowiem jednoczesnie wywolamy drozyzne artykulуw pierwszej potrzeby, spowodowana rzekomo upadkiem rolnictwa i hodowli.  Oprуcz tego podkopiemy zrecznie i gleboko źrуdła wytwуrczosci, przyzwyczaiwszy robotnikуw do anarchii i naduzywania napojуw wyskokowych, jednoczesnie zas zarządzimy wszystkie srodki do wyzucia z ziemi wszystkich gojуw inteligentnych.

TAJEMNY CEL PROPAGOWANIA TEORII EKONOMICZNYCH
 Chcac, aby goje nie spostrzegli przedwczesnie istotnego celu dzialan, zakryjemy go rzekomym dazeniem do sluzenia klasię robotniczej oraz wielkim zasadom ekonomicznym, propagandowym czynnie przez nasze teorie ekonomiczne.
 

PROTOKУL No. 7

CEL WZMOZONYCH ZBROJEN
 Wzmożenie zbrojen, zwiekszenie skladu osobistego policji sa nieodzownymi dopelnieniami planуw wyzej wymienionych.  Niezbedne jest doprowadzenie do tego, zeby poza nami, istnialy we wszystkich państwach, tylko masy proletariatu, garsc oddanych nam milionerуw, policjanci i żolnierze.

FERMENT, WASNIE I NIEZGODA NA CALYM SWIECIE
 W calej Europie, a przy jej stosunkach i na innych ladach rуwnież winnismy wywolac ferment, wasnie i niezgode.  Wyplywa z tego zysk podwуjny: po pierwsze utrzymujemy w respekcie wszystkie kraje.  Wiadome, ze od woli naszej zalezy wywolac zaburzenia, lub zaprowadzic lad.  Wszystkie te kraje juz przyzwyczaily się do uważania nas za ucisk niezbedny.  Po drugie:- przy pomocy intryg splaczemy nici laczace nas z rządami wszystkich państw za pomoca polityki, traktatуw ekonomicznych lub zobowiazan pienieznych.  Aby osiagnac cel powyzszy, musimy uzbroic się w wielki spryt w czasię ukladania i zawierania umуw, lecz w dziedzinie tego, co nazywa się jezykiem urzedowym będziemy zachowywali taktyke wrecz odmienna; będziemy udawali uczciwych i ustepliwych.  W ten sposуb narody i rządy gojуw, ktуrych nauczylismy patrzenia tylko na strone zewnetrzna tego, co im proponujemy, beda nas uważaly za dobroczyncуw i zbawcуw rodzaju ludzkiego.

UKRУCENIE PRZY POMOCY WOJEN I WOJNY POWSZECHNEJ
PRZECIWDZIALANIA że STRONY GOJУW
 Na kazdy objaw przeciwdzialania musimy miec moznosc wywolania wojny z sasiadami w tym kraju, ktуry osmieli się sprzeciwiac naszym planom.  W wypadku kiedy i sasiedzi ci postanowia dzialac zbiorowo - przeciwko nam, musimy odeprzec atak podobny przy pomocy wojny powszechnej.

TAJEMNICA JAKO CZYNNIK POWODZENIA W POLITYCE.
PRASA I OPINIA PUBLICZNA.
 Glуwnym  czynnikiem powodzenia w polityce jest tajnosc jej zamierzen: slowa nie powinny byc zgodne z dzialaniami dyplomaty.  Do czynnosci pozytecznych dla naszego obszernego planu, bliskiego juz upragnionego konca, winnismy zmuszac rządy gojуw przy pomocy rzekomo opinii publicznej, urobionej w tajemnicy przez nas za posrednictwem tak zwanego „wielkiego mocarstwa" czyli prasy, pozostajacej, z malymi wyjatkami, z ktуrych liczyc się nie warto, - calkowicie w naszych rekach.

ARMATY AMERYKANSKIE, CHINSKIE I JAPONSKIE
 Jednym slowem, aby strescic nasz system ukrуcenia rządуw w Europie, poszczegуlnym rządom pokazemy sile nasza przy pomocy zamachуw, czyli terroru, wszystkim zas, jesli dopuscimy do powstania przeciwko nam, odpowiemy armatami amerykanskimi, chinskimi lub japonskimi.
 

PROTOKУL No. 8

DWUZNACZNE KORZYSTANIE Z KODEKSU PRAW
 Musimy zapewnić sobie wszelkie srodki, ktуrych przeciwnicy mogłiby uzyc przeciwko nam.  będziemy musieli w subtelnosciach i kruczkach slownika prawnego wyszukac usprawiedliwienia w tych wypadkach, kiedy będziemy uważali za odpowiednie powziac decyzje, mogace wydac się zbyt smialymi lub niesprawiedliwymi, bowiem jest rzecza wazna ujecie decyzji tych w takie wyrazenia, ktуreby mialy pozуr wyzszych przepisуw moralnych.

WSPУLPRACOWNICY TAJNEGO rządU ŻYDOWSKIEGO
 rząd nasz winien otoczyc się wszelkimi silami cywilizacji, wsrуd ktуrych będzie musial dzialac, to tez otoczy się publicystami, prawnikami, praktycznymi administratorami, dyplomatami i wreszcie ludzmi, przygotowanymi przez specjalne wychowanie nadksztalcace w naszych szkolach specjalnych.

SZKOLY SPECJALNE I WYCHOWANIE NADKSZTALCACE
 Ludzie ci beda znali wszystkie tajemnice bytu spolecznego, beda znali wszystkie jezyki,  zlozone z politycznych zglosek i wyrazуw, beda znali podklad natury ludzkiej, jej struny najwrazliwsze, na ktуrych beda musieli umiec grac.  Struny te -- to ustrуj umyslуw gojуw, i ich tendencje, braki wady i zalety, wlasciwosci klas i stanуw.  Rzecz zrozumiala, że wspуlpracownicy genialni naszej wladzy, o ktуrych mowa, nie beda wzieci z posrуd gojуw, ktуrzy przywykli do wykonywania swej pracy administracyjnej, nie dbajac o to, co nalezy przez nia osiagnac, nie myslac o tym, na co się ona zdala.  Administratorzy gojуw podpisuja papiery, nie przeczytawszy ich, pracuja zas w urzedach dla zysku lub powodowani ambicja.

EKONOMISCI I MILIONERZY
 Otaczamy nasz rząd, calym szlabanem ekonomistуw.  Oto dlaczego nauki ekonomiczne stanowia glуwny przedmiot wykladуw dla Żydуw.  będzie nas okrazala cala plejada bankierуw, przemysłowcуw i kapitalistуw, a przede wszystkim milionerуw, bowiem w istocie wszystko beda rozstrzygaly cyfry.

KOMU POWIERZAC STANOWISKA ODPOWIEDZIALNE W rządZIE
 Tymczasem pуki, jeszcze nie jest bezpiecznie powierzac stanowiska odpowiedzialne braciom naszym, żydom, będziemy obsadzali je przez ludzi, ktуrych przeszlosc i charakter wykopaly przepasc miedzy nimi a ludami, i ktуrzy w razie opornosci naszym wskazaniom, beda musieli oczekiwac sadu, albo wygnania.  Wobec tego beda bronili spraw naszych do ostatecznego tchu.
 

PROTOKУL No. 9

STOSOWANIE ZASAD ŻYDOWSKICH W SPRAWIE WYCHOWANIA NARODУW
 Stosujac zasady nasze, nalezy zwrуcic uwage na charakter narodu, w ktуrego kraju ma się przebywac i dzialac.  Ogуlnie jednakowe wszedzie stosowanie zasad tych, przed uskutecznianiem ponownego wychowania narodуw na nasza modle, nie może miec powodzenia. Dzialajac ostroznie w stosowaniu ich, przekonacie sie, że nie minie nawet 10 lat, a charakter najodporniejszy zmieni sie, a wуwczas nowy narуd zaliczymy do juz nam uleglych.

HASLO ŻYDOWSKIE
 Slowa liberalnego, w istocie zas naszego żydowskiego hasła, - „wolność, rуwnosc, braterstwo", kiedy juz obejmiemy panowanie, zastapimy przez slowa juz nie hasła, lecz ideologii: „prawo wolnośći, obowiazek rуwnosci, ideal braterstwa".  Powiemy i ... chwycimy kozla za rogi... De facto starlismy juz wszystkie rządy, prуcz naszego, choc de jure jest ich jeszcze wiele.  Obecnie, juz niektуre państwa zaczynaja protestowac przeciwko nam, czynia to tylko dla formy, według uznania naszego i w mysl polecen naszych, bowiem antysemityzm jest nam potrzebny dla rządzenia naszymi mlodszymi bracmi.

POTEGA DYKTATURY ŻYDOWSKIEJ
 Wyjasniac tego nie bede, bowiem było to juz niejednokrotnie tematem konferencji naszych.  W rzeczywistosci przeszkody dla nas nie istnieja.  Nadrząd nasz znajduje się w warunkach takiej ekstralegalnosci, ktуra zwykle okreslano przy pomocy mocnego i energicznego wyrazu - dyktatura. Z zupelna sumiennoscia moge stwierdzic, że w danym momencie my jestesmy prawodawcami, my rozsadzimy i decydujemy sprawy, my kazemy lub uniewinniamy, my jako dowуdca wszystkich wojsk naszych usadowilismy się na koniu wodza naczelnego.  rządzimy wola niewzruszona, bowiem w naszych rekach pozostaja szczatki partii ongi silnej, obecnie ujarzmionej przez nas.  Wladcami niepohamowanymi ambicjami, zacieklymi zemstami, nienawiśćiami zajadlymi.

TERROR.  KTO SLUZY ŻYDOM?
 My jestesmy źrуdłem terroru wszechobejmujacego.  Mamy na uslugach ludzi wszelkich pogladуw, wszelkich zasad: odnowicieli monarchii, demagogуw, socjalistуw, komunistуw oraz wszelkich utopistуw.
 Wszystkich zaprzegalismy do pracy.  Kazdy z nich na swoja reke toczy jak czerw resztki wladzy, usiluje obalic caly ustalony uklad. Wszystkie państwa sa przemeczone wskutek tych dzialan: wzywaja do pokoju, gotowe dla niego poswiecic wszystko: lecz my im spokoju nie udzielimy, dopуki jawnie i kornie nie uznaja naszego nadrządu miedzynarodowego.
 Ludy wolaja, że niezbedne jest rozstrzygniecie kwestii socjalnej w drodze porozumienia miedzynarodowego.  Rozczlonkowanie na partie oddalo je wszystkie do dyspozycji naszej, bowiem chcac prowadzic walke konkurencyjna, nalezy miec pieniądze, ktуre calkowicie sa w posiadaniu naszym.

PODZIAL SIL „WIDZACYCH" I „SLEPYCH" W PaństwACH GOJУW
 Moglibyśmy obawiac się u gojуw polaczenia widzacej sily panującej ze slepa sila ludуw, lecz zastosowalismy wszelkie srodki przeciwko mozliwosci podobnej: miedzy obiema silami wznieslismy mur w postaci wzajemnego terroryzowania sie.  W ten sposуb slepa sila ludуw stanowi dla nas punkt oparcia i my, wyłącznie my, będziemy kierowali nia, rzecz prosta, w mysl naszych celуw.

LACZNOSC WLADZY Z NARODEM
  Chcac, aby slepiec nie był w stanie uwolnic się od kierownictwa naszego, musimy niekiedy wchodzic w scisla lacznosc z nim, Jeżeli nie osobiscie, to przez najwierniejszych braci naszych. Kiedy staniemy się juz wladza uznana, wуwczas będziemy się porozumiewali z narodem osobiscie na placach publicznych i ksztalcic go będziemy co do spraw politycznych w takim kierunku, jaki uznamy za potrzebny.  To, co powie przedstawiciel rządu lub sam panujący, nie może zaraz nie stac się wiadome calemu  państwu, bowiem szybko będzie rozgloszone przez lud.

SAMOWOLA LIBERALNA
 By nie zniszczyc przedwczesnie instytucji gojуw, dotknelismy instytucji tych dlonia i zebralismy w niej konce sprezyn mechanizmu.  Sprezyny były ulozone w scislym, lecz wlasciwym porządku, a my zamienilismy go na bezladna samowole liberalna.

OWLADNIECIE WYKSZTALCENIA I WYCHOWANIA
 Wtracilismy się do jurysdykcji, do systemu wyborczego, do prasy, do wolnośći osobistej, a przede wszystkim do wyksztalcenia i wychowania, jako kamieni wegielnych wolnego bytowania.

FALSZYWE TEORIE
 Oglupilismy, odurzylismy i zdemoralizowalismy mlodziez gojуw przy pomocy wychowania w zasadach znanych nam jako falszywe, lecz wpajanych przez nas.

KOMENTOWANIE PRAW
 Poza istniejacymi prawami, nie zmieniajac ich istoty, lecz tylko znieksztalcajac je przez sprzeczne komentowanie, stworzylismy cos wspanialego ze wzgledu na wyniki.  Znalazly one wyraz poczatkowo w tym, że komentowanie zamaskowalo prawa, nastepnie zas zupelnie zakrylo je od oczu rządуw, a to wskutek niemożnosci poznania prawodawstwa tak skomplikowanego.  Oto źrуdło sadуw teorii sumienia.
 Twierdzicie, że goje rzuca się na nas z bronia w reku, Jeżeli przedwczesnie zrozumieja o co chodzi.  Przeciwko temu posiadamy na zachodzie moznosc uzycia tego manewru, że zadrza serca najdzielniejsze: to tunele dla kolei podziemnych, ktуre do tego czasu beda przeprowadzone we wszystkich stolicach.

TUNELE PODZIEMNE
 W chwili odpowiedniej beda one wysadzane w powietrze wraz ze wszystkimi organizacjami i dokumentami państwowymi.
 

PROTOKУL No. 10

POZORY W POLITYCE
 Dzis zaczynam od powtуrzenia rzeczy juz powiedzianych i prosze byscie pamietali, że rządy i narody w polityce zadowalaja się pozorami.  Jakzez maja wgladac w tresci spraw, Jeżeli dla ich przedstawicieli najwazniejsza kwestia jest uciecha.  Nader wazne jest, by nasza polityka była swiadoma tego.  Pomoże nam to przy przejsciu od omawiania podzialu wladzy, swobody slowa, prasy, religii (wiary), prawa zrzeszania sie, rуwnosci przed prawem, nietykalnosci majatku, mieszkania, podatkуw (idea podatku ukrytego), odwrotnej sily praw.
 Wszystkie kwestie wymienione sa tego rodzaju, że nie nalezy nigdy dotykac ich wprost i w sposуb dla narodu widoczny.  W wypadkach koniecznosci poruszeni ich, nie powinno się ich wyliczac, lecz tylko oswiadczyc, bez szczegуlowego omawiania, że uznajemy zasady prawa wspуłczesnego. Donioslosc przemilczenia zasady pozostawia nam swobodę wykluczenia niespostrzezenie z niej rуznych szczegуlуw; o ile wymienilibyśmy je, wуwczas stana się one niejako darowanymi.

GENIALNOSC PODLOSCI
 Narody zywia specjalna milosc i szacunek dla geniuszуw sily politycznej i na wszelkie z ich strony gwalty odpowiadaja: podle, bo podle, ale jakie zreczne! Szwindel, ale jak wykonany, jak wspaniale i bezczelnie!  Przewidujemy zaprzegniecie wszystkich narodуw do pracy nad wzniesieniem przez nas projektowanego gmachu kapitalnego.  Oto dlaczego musimy przede wszystkim zebrac zapas i zapewnić sobie te wprost zuchwala dzielnosc i moc ducha, ktуra wcielona w dzialaczy naszych zlamie wszystkie przeszkody na drodze naszej.

CO ZAPOWIADA ŻYDOWSKI PRZEWRУT PaństwOWY
 Dokonawszy naszego przewrotu państwowego, powiemy narodom: „Wszystko szlo nad wyraz zle, wszyscy sa przemeczeni cierpieniami. Burzymy przyczyny mek waszych: narodowosci, granice rуznice jednostek monetarnych.  Rzecz prosta, macie prawo wydac wyrok na nas, lecz czyz może byc on sprawiedliwy, Jeżeli go zatwierdzicie pierwej, niz zbadacie to co my wam dajemy?"  Wуwczas wezma nas na rece i beda niesli w porywie jednomyslnym zachwytu, nadziei i  pragnien.  Glosowanie, uczynione srodkiem zdobycia panowania przez nas, dzieki przyuczeniu don nawet najmniejszych jednostek z liczby czlonkуw ludnośći a to przez stworzenie ugуd i zebran grup pewnych - prżyda nam się wуwczas i po raz ostatni odegra role jako jednomyslne, wywolane przez chec poznania nas blizej, zanim by nas potepiono.

GLOSOWANIE POWSZECHNE
 Toteż musimy dopuscic do glosowania wszystkich, bez rуznic klas i cenzusu, aby wprowadzic absolutyzm większości, czego nie można wymusic na klasach inteligentnych posiadajacy cenzus.

WARTOSC OSOBISTA
 W ten sposуb przyzwyczaiwszy wszystkich do pojecia o wartosci osobistej, zniszczymy wpływy rodziny u gojуw oraz jej wartosc wychowawcza, polozymy kres wysuwaniu się rozumуw indywidualnych, ktуrym tlum, przez nas kierowany, nie da wysunac sie, ani nawet wypowiedziec.  Tlum przyzwyczail się do słuchania tylko nas, bowiem placimy mu za posłuch i uwage. W ten sposуb stworzymy potege slepa, niezdolna poruszac się bez kierownictwa naszych agentуw ktуrzy zajmuja miejsca jej przywуdcуw.  Ludy poddadzą się temu rygorowi widzac, że od przywуdcуw tych zaleza zarobki, wsparcia i otrzymanie wszelkiego dobra.

GENIALNY KIEROWNIK ŻYDOSTWA
 Plan rządzenia powinien byc przygotowany przez jedna glowe, bowiem nie można by go było ocalic, gdybyśmy dopuscili do rozdrobnienia na kawalki w licznych umyslach, dlatego tez możemy znac plan dzialania, lecz nie wolno nam potepiac go, aby nie naruszyc jego genialnosci, zwiazku jego częśći skladowych sily praktycznej, zawartych w utajonym znaczeniu kazdego punktu.  Jeżeli dyskutowac nad praca taka i zmienic ja przez liczne glosowania, wуwczas odcisna się na niej wszelkie nieporozumienia myslowe, ktуre nie wnikly w głębie i zwiazek zamierzen i pracy.  Niezbedne jest dla nas posiadanie planуw silnych i obmyslonych celowo.  Dlatego tez nie powinnismy rzucac pracy naszego kierownika genialnego na rozszarpanie przez tlum, lub nawet przez ograniczone co do liczby czlonkуw stowarzyszen.  Plany te tymczasem nie wywrуca do gуry dnem instytucji wspуłczesnych zmieniajac tylko ich ekonomie, czyli cala kombinacje ich pochodu, ktуry tym sposobem skieruje się droga wskazana w naszych planach.

INSTYTUCJE I ICH FUNKCJE
 Pod rуznymi nazwami we wszystkich krajach istnieje mniej więcej to samo.  Przedstawicielstwo narodowe, ministerstwa, senat, rady państwa, ciala prawodawcze i wykonawcze.  nie ma potrzeby wyjasniania mechanizmu stosunkуw wzajemnych pomiędzy powyzszymi instytucjami, jest to bowiem powszechnie znane.  Nalezy tylko zwrуcic uwage, że kazda z wymienionych instytucji odpowiada pewnej donioslej funkcji państwowej.  Prosze zauwazyc, ze przymiotnik „doniosly" stosuje nie do instytucji, lecz do funkcji, a wiec nie instytucje lecz ich funkcje sa doniosle.  Instytucje podzielily miedzy soba wszystkie funkcje zarżądzania - administracyjna, prawodawcza i wykonawcza.  To tez zaczely dzialac w oragnizmie państwowym jak narządy w ciele ludzkim.  Jeżeli uszkodzimy jedna część maszyny państwowej, państwo niby czlowiek zachoruje i umrze.

TRUCIZNA LIBERALIZMU
 Kiedy wprowadzilismy do organizmu państwowego trucizne liberalizmu, cala jego kompleksja polityczna ulegla zmianie : państwa zapadly na chorobe smiertelna - zakazenie krwi.  Nie pozostaje nic, jak oczekiwac konca ich agonii.

KONSTYTUCJA JAKO SZKOLA WASNI PARTYJNYCH.
ERA REPUBLIKANSKA.  PREZYDENCI JAKO KREATURY ŻYDOSTWA.
 Z liberalizmu zrodziły się państwa konstytucyjne, ktуre zastapily zbawcze dla gojуw samowladztwo.
 Konstytucja zas, jak to dobrze wiecie nie jest niczym innym jak tylko szkola wasni, nieladu, sporуw, niezgody, czczej agitacji partyjnej, tendencji partyjnej - slowem sa to szkoly wszystkiego co pozbawia indywidualnosci dzialalnosc państwowa.  Trybuna parlamentarna, nie mniej niz prasa skazala panujących na bezczynnosc i bezsilnosc.  Wskutek tego uczynila ich niepotrzebnymi, zbytecznymi, co było powodem obalenia tronуw w wielu państwach.  Wуwczas stalo się mozliwe powstanie ery republikanskiej i wуwczas to własnie zastapilismy wladce przez karykature rządu-preżydenta, wzietego z tlumu, że srodowiska naszych kreatur i niewolnikуw.  To bylo podstawa miny umieszczonej przez nas pod narodem gojуw, a wlasciwie pod narodami gojуw.

ODPOWIEDZIALNOSC PREZYDENTУW
   Wkrуtce będzie przez nas wprowadzona odpowiedzialnosc preżydentуw.  Wtedy juz bez ceremonii będziemy wprowadzali to, za co odpowiedzialnosc spadnie na nasza kreature.  Co nas to obchodzi, ze rozrzedza szeregi osуb, dazacych do wladzy, że powstana zamieszki wskutek niemożnosci znalezienia preżydentуw, ktуre ostatecznie zdezorganizuja państwa.

ROLA IZBY DEPUTOWANYCH I PREZYDENTA
 Aby plan nasz doprowadzil do powyzszych wynikуw, będziemy organizowali wybory takich preżydentуw, w ktуrych przeszlosci istnieje jakas niewyjasniona ciemna sprawa.  Wуwczas beda oni wiernymi wykonawcami naszych planуw, a to w obawie rewelacji oraz z powodu wrodzonej kazdemu kto doszedl do wladzy daznosci zachowania dla siebie przywilejуw i zaszczytуw zwiazanych z godnoscia preżydenta.  Izba deputowanych będzie oslaniala, bronila i wybierala preżydentуw, lecz odbierzemy jej atrybucje wnoszenia projektуw praw i ich zmiany.  Atrybucje te przekazemy preżydentowi odpowiedzialnemu - zabawce w naszych rekach.  Rzecz prosta, iz wуwczas wladza preżydenta stanie się celem najrуzniejszych napaści.  Toteż damy mu samoobrone w formie prawa odwolywania się do narodu, do jego decyzji poza  jego przedstawicielami, czyli do tego samego naszego slepego popychadla - większości z sposrуd tlumu.  Niezaleznie od tego nadamy preżydentowi prawo wprowadzania stanu wojennego.
 Umotywujemy to w taki sposуb, że preżydent jako szef armii calego kraju winien miec moznosc rozporżądzania nia w wypadkach, kiedy zachodzi potrzeba obrony nowej konstytucji republikanskiej, do czego jest najzupelniej uprawniony jako przedstawiciel odpowiedzialny tej konstytucji.  Zrozumiale jest, że w warunkach podobnych, klucz od światyni będzie pozostawal w naszym reku i nikt prуcz nas nie będzie kierowal sila prawodawcza.

NOWA KONSTYTUCJA REPUBLIKANSKA
 Poza tym z chwila wprowadzenia nowej konstytucji republikanskiej odbierzemy Izbie prawo interpelacji co do zarządzen rządowych, pod pretekstem zachowania tajemnicy państwowej.  Prуcz tego sprowadzimy do minimum liczbe przedstawicieli, a tym samym ograniczymy namietnosci polityczne.  Jeżeli zas one wbrew oczekiwaniom wybuchna takze i w owym minimum, to zanulujemy je przez odwolanie  się do większości calego narodu.  Mianowanie preżydentуw i Vice preżydentуw Izby i Senatu będzie zalezec od preżydenta.  Nieustajace sesje parlamentуw zredukujemy do paru miesiecy.  Poza tym preżydent jako naczelnik wladzy wykonawczej będzie mial prawo zwolywania parlamentu lub zarżądzania w sesjach przerw, ktуre moga trwac aż do naznaczenia terminu nowej sesji.  Aby skutki tych dzialan bezprawnych w swej istocie nie wypadly przedwczesnie dla naszych planуw na wprowadzona przez nas odpowiedzialnosc preżydenta podsuniemy ministrom oraz ich przedstawicielom wyzszej administracji otaczajacym preżydenta, mysl obchodzenia jego zarządzen własnymi srodkami, za co oni, a nie preżydent, beda ponosili odpowiedzialnosc.  Szczegуlnie zalecamy powierzanie wykonywania tej roli Senatowi, Radzie Państwa lub Radzie Ministrуw, nie zas poszczegуlnym osobom.
 Preżydent będzie według naszego uznania komentowal tresci tych sposrуd istniejacych praw, ktуre dadzą  się tlumaczyc w sposуb rуznoraki.  będzie rуwnież kasowal je, Jeżeli wskazemy mu, że zachodzi tego potrzeba.  Prуcz tego preżydentowi będzie przyslugiwal przywilej wnoszenia praw tymczasowych, a nawet wprowadzenia nowych zmian do pracy konstytucyjno-państwowej.  Jako motyw w obydwu przypadkach beda podawane wyzsze wymagania dobra państwowego.

PRZEJSCIE DO SAMOWLADZTWA ŻYDOWSKIEGO
 Stosowanie tych srodkуw da nam moznosc stopniowego zniszczenia krok za krokiem, wszystkiego co poczatkowo przy przejeciu przez nas naszych praw musielismy wprowadzic do konstytucji państwowych jako srodki przejsciowe do niespostrzezonego zniesienia wszystkich konstytucji, kiedy nastanie czas zniesienia rządu przez nasze samowladztwo.

CHWILA PROKLAMOWANIA KRУLA WSZECHSWIATA
 Uznanie naszego samowladcy może nastapic rуwnież przez zniesienie konstytucji.  Chwila ta nastanie w państwach i bankructwami wladcуw zorganizowanymi przez nas zawolaja: „Zabierzcie ich, a dajcie nam jednego wladce wszechświata, ktуry by zjednoczyl nas i zniуsl przyczyny wasni, a mianowicie granice narodowosciowe, wyznaniowe, wyrachowania państwowe, ktуre by daly nam spokуj i pokуj, niemożliwe do osiagniecia przy obecnych wladzach i przedstawicielach".

SZCZEPIENIE CHORУB ORAZ PODSTEPY ŻYDOSTWA
 Wiecie doskonale, że dla stworzenia moznosci wyrazenia pragnien podobnych przez wszystkie narody niezbedne jest macic we wszystkich krajach stosunki narodowe  i rządy, aby przemeczyc ogуl nieladem, nienawiśćia, walka, a nawet meczenstwem, glodem i nedza.  Wуwczas goje nie beda widzieli innego wyjscia jak tylko oddanie się zupelnie i ostatecznie pod nasza władzę  Gdybyśmy dali narodom wytchnienie, wуwczas nie wiadomo, czy kiedykolwiek nastapilaby ta upragniona chwila.
 

 PROTOKУL No. 11

PROGRAM NOWEJ KONSTYTUCJI
 Rada Państwa będzie sluzyla do zaznaczenia wladzy osoby rżądzacej.  Rada ta, jako część ciala prawodawczego, istniejaca na pokaz będzie stanowila niejako komitet redagujac prawa i dekrety wladzy.  Oto program przygotowanej nowej konstytucji : My będziemy tworzyli prawa i wykonywali rządy.
 1. W formie projektu skladanych cialu prawodawczemu.
 2. Przy pomocy dekretуw preżydenta w formie postanowien ogуlnych orzeczen senatu, uchwal      rady Państwa i decyzji   ministerialnych.
 3. W chwili zas odpowiedniej - w formie przewrotu państwowego.

NIEKTУRE PROGRAMY PROPONOWANEGO PRZEWROTU
 Ustaliwszy mniej więcej modus agendi, zajmiemy się szczegуlami tych kombinacji, przy ktуrych uzyciu mamy dokonac zmiany dzialania maszyn państwowych w kierunku wymienionym.  Kombinacje te to: swoboda prasy, prawo zrzeszania sie, wolność sumienia, zasady systemu wyborczego i wiele innych objawуw, ktуre muszą zniknac z repertuaru ludzkosci lub ulec zasadniczej zmianie zaraz po ogloszeniu nowej konstytucji.  Dopiero wtedy będziemy mogłi oglosic wszystkie nasze postanowienia.  Pуzniej bowiem wszelkie zmiany beda niebezpieczne.  A oto przyczyny: Jeżeli zmiany te wprowadzone beda w kierunku rygoru i ograniczen - może to spowodowac wybuch rozpaczy wywolany obawa nowych zmian w tym samym kierunku.  Jeżeli zas zmiana ta będzie dokonana w kierunku nowych ulg, wуwczas może byc powiedziane, ze przyznalismy się do slabosci, co poderwie autorytet niezlomnosci nowej wladzy lub tez może wytworzyc przekonanie, że przejal nasz strach i zmuszenie jestesmy do ustepstw, za ktуre nikt nie będzie nam wdzieczny, beda one bowiem uważane za nalezne.  Jedno i drugie byłoby szkodliwe dla powagi nowej konstytucji.  Konieczne jest, zeby z chwila jej ogloszenia oszolomione przez dokonanie przewrotu narody, bedace jeszcze pod wpływem terroru i niepewnosci, zrozumialy, że jestesmy o tyle silni, nietykalni i pelni potęgi, ze w zadnym razie nie będziemy liczyc się z narodami i nie tylko nie zwrуcimy uwagi na ich sad i życzenia, lecz nawet gotowi jestesmy i zdolni z niezwalczona sila zgniesc ich wyrazanie i przejawianie w kazdej chwili i na kazdym miejscu - że wzielismy od razu wszystko, co uważalismy za niezbedne i w zadnym razie nie będziemy dzielili się nasza wladza.  Wуwczas że strachu zamkna oczy na wszystko i beda oczekiwali co z tego wyniknie.

GOJE TO BARANY
 Goje to stado baranуw, my zas jestesmy wobec nich jako wilki.  Wiecie wszak, co się stanie z owcami kiedy do owczarni zakradna się wilki?  Zamkna oni oczy jeszcze i z tej przyczyny, że obiecamy im zwrot wszystkich zapewnionych im swobуd po zwycięzeniu wrogуw pokoju i pokonaniu wszystkich partii.  Czy warto wspominac o tym jak długo oczekiwac beda tego zwrotu?

MASONERIA TAJNA, I JEJ „LOZE" NA POKAZ
 W jakim innym celu wymyslilismy i nakazalismy gojom cala te polityke, nie dajac im moznosci zbadania jej tresci - Jeżeli nie w tym, zeby osiagnac to co jest prosta droga niedoskonale dla naszego rozsianego plemienia.  Posluzylo to jako fundament dla naszej organizacji masonerii tajnej, ktуra nie jest znana oraz dla celуw istnienia nawet nie podejrzewaja te bydleta-goje, zneceni przez nas do szeregуw armii, loz masonskich „na pokaz", istniejacych dla zamydlenia oczu gojom.  Bуg obdarzyl nasz narуd wybrany rozproszeniem.  W tej pozornej naszej slabosci znalazla wyraz cala potega, ktуra teraz doprowadzila nas do progu wladzy wszechświatowej.  Obecnie niewiele pozostaje juz do nadbudowania na fundamencie założonym.
 

PROTOKУL No. 12

ZYDOWSKIE POJMOWANIE WYRAZU „WOLNOSC"
 Wyraz „wolność", ktуry może byc pojmowany rуznorodnie, my okreslamy jak nastepuje : „Wolnosc" jest prawem czynienia tego, na co kodeks pozwala.  Podobne pojmowanie posluzy nam w chwili odpowiedniej do tego, aby cala wolność była w naszym reku, bowiem prawa beda tworzyly lub niszczyly tylko to, co mysl programu powyzszego uznamy za wlasciwe.

PRZYSZLOSC PRASY W PaństwIE ŻYDOWSKIM
 Z prasa zalatwimy się w taki sposуb: Jaka role gra obecnie prasa? Sluzy ona do podniecania potrzebnych nam namietnosci lub tez - egoizmom partyjnym.  Bywa bezwartosciowa, niesprawiedliwa, klamliwa i większośc ludzi nie rozumie czemu ona sluzy. Osiodlajmy ja i wezmy mocno w cugle.  Tak samo postapimy z pozostala prasa, bowiem nie mamy się co bronic od napaści prasy, Jeżeli pozostaniemy jako cel tylko dla ksiazek i broszur.  Przeksztalcimy уw kosztowny obecnie, z uwagi na koniecznosc cenzurowania, - wytwуr jawnosci, w źrуdło dochodуw dla naszego państwa: obciazymy wydawnictwa specjalnym podatkiem w markach stemplowych oraz skladaniem kaucji przy organizowaniu organуw prasy lub drukarn, co zabezpieczy nasz rząd od wszelkich napaści że strony prasy.  Za ewentualna napaśc będziemy karali bezwzględnie.  Srodki takie jak: marki i kaucje oraz zabezpieczone przez nie kary dadzą państwu olbrzymi dochуd.  Co prawda gazety partyjne mogłyby nie zalowac pieniedzy, to tez będziemy je zamykali juz po drugiej napaści.  Nikt bezkarnie nie będzie mуgl zacmic aureoli naszej nieomylnosci rządowej.  Pretekstem do zamkniecia wydawnictwa będzie to, że dany organ prasy podnieca umysly bez przyczyny i podstawy.  Zwrуccie uwage na to, że miedzy napadającymi na nas beda i przez nas stworzone organy, lecz nie beda wystepowaly jedynie przeciwko punktom, ktуrych zmiane postanowilismy.

KONTROLA PRASY
 Zadna wiadomosc nie przedostanie się do spoleczenstwa bez kontroli naszej. Cel ten osiagniemy juz obecnie w ten sposуb, że wszelkie nowosci wydawnicze otrzymywane sa przez kilka agentur, ktуre centralizuja ruch wydawniczy calego świata.  Agentury te wуwczas beda wyłącznymi naszymi instytucjami i beda oglaszaly tylko to, co my im wskazemy.
 Jeżeli obecnie potrafimy zawladnac mуzgami spoleczenstw gojуw do tego stopnia, że wszystkie prawie patrza na zdarzenia światowe przez kolorowe szybki okularуw, ktуre my im zakladamy, Jeżeli obecnie nie istnieja dla nas w zadnym państwie przeszkody, tamujace droge do tak nazywanych przez glupote gojуw tajemnic państwowych, - to jakze będzie wуwczas, kiedy zostaniemy uznanymi wladcami świata w osobie naszego wladcy wszechświatowego.  Powrуcmy do przeszlosci prasy.  Ktokolwiek będzie chcial zostac wydawca, ksiegarzem lub drukarzem będzie zmuszony wyjednac sobie dyplom odpowiedni, ktуry w razie wykroczenia będzie niezwlocznie odbierany.

CZYM JEST POSTEP W POJECIU ŻYDУW?
 Wobec zastosowania sposobуw powyzszych narzedzie mysli stanie się srodkiem wychowawczym w reku rządu naszego, ktуry nie pozwoli juz masonom ludowym blakac się w ostepach i marzeniach o dobroczynnym wpływie postepu.  Komu z nas niewiadome jest, że te dobrodziejstwa urojone stanowia droge do marzen bezsensownych, z ktуrych powstaly stosunki anarchiczne miedzy ludzmi a rządami, bowiem postep, a wlasciwie idea postepu naprowadzila na mysl o wszelkiego rodzaju emancypacji, nie ustalajac jej granic.  Wszyscy tak zwani wolnomyslni sa anarchistami Jeżeli nie czynu, to mysli.  Kazdy z nich ugania się za majakami wolnośći, wpadajac przy tym w samowole, czyli anarchie protestu dla protestu.

JESZCZE O PRASIE
 Przejdzmy do prasy.  Obciazymy ja zarуwno jak i wszelkie druki podatkiem, pobieranym w markach od arkusza oraz kaucjami.  Ksiazki, liczace mniej niz trżydziesci arkuszy, beda placily podatek zdwojony.  Zaliczamy je do kategorii broszur, zeby z jednej strony zmniejszyc liczbe wydawnictw periodycznych, stanowiacych najskuteczniejsza trucizne drukowana, z drugiej zas - srodek ten zmusi literatуw do pisania ksiazek tak obszernych, ze nikt ich nie będzie czytal, zwlaszcza wobec ich drozyzny.   Nasze wydawnictwa własne, majace zwrуcic ruch umyslуw w kierunku przez nas wybranym, beda tanie i zyskaja wielka poczytnosc.  Podatki poloza kres lichym popedom literackim, system zas kar wytworzy zaleznosc literatуw do nas.  Gdyby nawet znalezli się chetni do pisania przeciwko nam, to jednak nie znajda wydawcуw, ktуrzy by się podjeli drukowania.  Przed przyjeciem do druku jakiegokolwiek dzielą, wydawca albo drukarz będzie musial wyjednac od wladz pozwolenie.  W ten sposуb zawczasu poznamy knowania, skierowane przeciwko nam i zanulujemy je oglaszajac wczesniej wyjasnienia na ten temat.  Literatura i dziennikarstwo sa to dwa najwyzsze czynniki wychowawcze, dlatego tez rząd nasz będzie wlascicielem większości dziennikуw.  Z centralizuje to wpływ szkodliwy prasy prywatnej, a zarazem stworzy olbrzymi wpływ na umysly.  Jeżeli wydamy pozwolenie na 10 dziennikуw, to sami otworzymy 30 i będziemy stale utrzymywac ten stosunek.  Ogуl nie powinien domyslac się tego, wydawane wiec przez nas dzienniki beda z pozoru krancowo przeciwnych kierunkуw i zdania, co wzbudzi do wydawnictw tych zaufanie i pociagnie do nich przeciwnikуw naszych, niedomyslajacych się niczego.  W ten sposуb wpadna oni w nasze sidla i beda unieszkodliwieni.

 Na pierwszym planie beda staly organy o charakterze scisle urzedowym.  Te beda pilnowaly zawsze naszych interesуw, to tez wpływ beda posiadaly bardzo nikly.  Na drugim planie umiescimy pуlurzedуwki ktуrych zadaniem będzie necenie obojetnych.  Trzeci plan zajmie nasza rzekoma opozycja, w ktуrej bodajby jeden z organуw będzie stanowil antypody nasze.  Przeciwnicy nasi beda uważali owa rzekoma opozycje za zwolennikуw swoich i otworza przed nami karty.
 Dzienniki nasze beda przedstawialy, kierunki najrozmaitsze; arystokratyczny, republikanski, rewolucyjny, a nawet anarchistyczny, lecz tylko dopуty, rzecz prosta, dopуki zyc będzie konstytucja.  Jak bozek indyjski Wisznu, beda one posiadaly sto rak, z ktуrych kazda będzie wyczuwal puls jakiegos kierunku mysli spolecznej.  Kazdy puls zacznie bic w sposуb przyspieszony, wуwczas rece te zwrуca opinie w kierunku celуw naszych, bowiem osobnik podniecony traci rozsadek i latwo poddaje się nakazom.  Glupcy, ktуrzy beda mysleli, że powtarzaja zdanie dziennika reprezentujacego ich obуz, powtarzac beda nasze mysli lub te, ktуre beda dla nas pozadane.  Wyobrazajac sobie że krocza za organem partii swojej, beda szli za sztandarem, ktуrym my im wywiesimy.

 Chcac skierowac odpowiednio do tego milicje gazetowa, musimy cala sprawe zorganizowac że szczegуlna dbaloscia.  Pod nazwa centralnego wydzialu prasowego stworzymy zebrania literackie, na ktуrych agenci nasi beda niespostrzezenie rzucali hasła i dawali sygnaly.  Sprzeciwiajac się zawsze powierzchownie naszym poczynaniom, bez dotykania ich istoty, organy nasze beda prowadzily polemike bezwartosciowa z dziennikarzami urzedowymi jedynie w celu, aby dac nam przyczyne do wypowiedzenia się więcej szczegуlowo niz to mogłismy uskutecznic w pierwiastkowych oswiadczeniach urzedowych.  Rzecz prosta, iz będzie to z pozytkiem dla nas.
 napaści na nas spowoduja jeszcze i to, że poddani upewniaja sie do zupelnej swobody gadania, nasi zas agenci beda mieli podstawy do twierdzenia, ze dzienniki wystepujace przeciwko nam, zajmuja się czcza paplanina, bowiem nie sa zdolne znalezc istotnych przyczyn do rzeczowego obalenia tresci rozporządzen naszych.
 Podobnie niedostrzegalne dla uwagi spolecznej, nie mniej jednak pewne zarządzenia, w sposуb najpewniejszy skieruja zaufanie w strone naszego rządu.  Dzieki zarządzeniom tym będziemy w zakresię spraw politycznych w miare potrzeby pobudzali lub uspakajali umysly, przekonywali lub dezorientowali, przez drukowanie to prawdy, to znуw klamstw, to pewnych danych, - to znуw przeczenia im, odpowiednio do tego, czy przyjeto je dobrze, czy tez zle.  Zawsze jednak będziemy ostroznie badali grunt, zanim uczynimy krok.  będziemy odnosili nad przeciwnikami naszymi pewne zwycięstwa, bowiem, tamci nie beda rozporżądzali organami prasy, w ktуrych mogłiby wypowiedziec sie calkowicie, a to z powodu wymienionych wyzej zarządzen przeciwko prasie.  Kamienie probiercze, uzyte przez nas w prasię trzeciej kategorii, beda w razie potrzeby energicznie umieszczone przez nasze pisma urzedowe.

SOLIDARNOSC ŻYDУW W PRASIE WSPУLCZESNEJ
 Juz obecnie bodajby w formach przestrzeganych przez dziennikarstwo francuskie istnieje solidarnosc masonska, wyrazona w hasłe : wszystkie organy prasy zwiazane sa wzajemnie tajemnica zawodowa.
 Zaden z czlonуw tej prasy, na ksztalt augurуw starozytnych nie wyda tajemnicy informacji swoich, Jeżeli nie postanowiono, oglosic ich.  Zaden z dziennikarzy nie zdecyduje się na zdradzenie tej tajemnicy bowiem zaden z nich nie jest przyjmowany do świata literackiego, o ile nie mial w przeszlosci jakiejs haniebnej rany.  Rany te ujawnionoby zaraz, dopуki zas sa ukryte aureola dziennikarza przyciaga przekonania większości.  Tlumy z zapalem krocza za nim.

OBUDZENIE ZADAN SPOLECZNYCH NA PROWINCJI
 Wyrachowanie nasze dotyczy zwlaszcza prowincji.  Konieczne jest, byśmy tam obudzili te pragnienia i daznosci, przy pomocy ktуrych mogłibyśmy w kazdej chwili zaatakowac stolice, przedstawiajac je za niezalezne pragnienia i daznosci prowincji.  Rzecz prosta, iz źrуdłem my będziemy zawsze.  Potrzebne nam to, by niekiedy, dopуki nie posiadamy jeszcze pelni wladzy, - stolice bywaly oplatane przez prowincjonalna opinie narodu, czyli większości zorganizowanej sztucznie przez naszych agentуw.
 Potrzebne nam to, by stolice w momencie psychologicznym nie potrzebowaly nad faktem dokonanym debatowac bodajby dlatego, że znalazl on uznanie większości prowincjonalnej.

NIEOMYLNOSC NOWEGO USTROJU
  W okresię nowego ustroju bedacego przejsciem do panowania naszego, nie można pozwolic na demaskowanie przez prase nieuczciwosci spolecznej.  Konieczne jest, by myslano, że nowy ustrуj zadowolil wszystkich o tyle, ze nawet znikla przestepczosc.
 Przejawy przestepczosci moga byc znane tylko ofiarom lub swiadkom przypadkowym.
 

PROTOKУL No. 13

POTRZEBA CHLEBA POWSZEDNIEGO
 Potrzeba chleba powszedniego zmusza gojуw do milczenia i do zostania naszymi uleglymi slugami. Agenci sposrуd nich przyjeci do naszej prasy beda w mysl rozkazуw naszych rozpisywali się o tym, co według nas będzie nieodpowiednie do oglaszania bezposredniego w dokumentach urzedowych, my zas tymczasem korzystajac z podjetej dyskusji przeprowadzimy zarządzenia pozadane i ofiarujemy je ogуlowi, jako fakt dokonany.  Nikt nie osmieli się domagac odwolania rzeczy juz przesadzonej tym więcej, że przedstawimy ja jako ulepszenie.
 Jednoczesnie prasa zwrуci umysly w kierunku nowych spraw.

KWESTIE POLITYCZNE
 Nauczylismy wszak ludzi szukania wiecznie czegos nowego.  Do dyskusji nad tymi sprawami nowymi rzuca się bezmуzgowi kierownicy losуw niezdolni dotychczas pojac, że nie maja wyobrazenia o tym, do czego sie biora.  Kwestie polityki dostepne sa wyłącznie dla twуrcуw i kierownikуw jej w ciagu wielu wiekуw.  że wszystkiego tego stanie się widoczne, ze ubiegajac się o zdanie tlumu, ustawimy bieg nowego mechanizmu.  Mozecie zauwazyc, że szukamy niejako uznania nie dla czynуw, lecz dla slуw wygloszonych przez nas w danej kwestii.  Glosimy stale, że mysla kierownicza, naszych poczynan jest nadzieja, a nawet pewnosc sluzenia dobru powszechnemu.

SPRAWY PRZEMYSLOWE
 Aby odciagnac ludzi zbyt niespokojnych od debatowania nad kwestiami politycznymi rzekomo przeprowadzamy obecnie nowe zagadnienia, a mianowicie - sprawy przemysłowe.  Niech sobie szaleja na tym terenie.  Masy zgadzaja się na prуznowanie, na odpoczynek po rzekomej dzialalnosci politycznej, (ktуrej nauczylismy ich, aby przy pomocy tego walczyc przeciwko rządom gojуw), - jedynie pod warunkiem posiadania nowego zajecia, zawierajacego, jak to im wskazujemy, rуwnież tresc polityczna.

UCIECHY - DOMY LUDOWE
 W obawie, że ludzie owi sami dojda do jakis wnioskуw, odwracamy ich uwage przy pomocy uciech, zabaw, namietnosci, domуw ludowych. Nie - zadługo przy posrednictwie prasy zaczniemy oglaszac konkursy w dziedzinie sztuki, sportu wszelakiego rodzaju: sporty te odwrуca ostatecznie umysly od kwestii, w ktуrych zakresię musielibyśmy walczyc z nimi.  Odzwyczaiwszy się stopniowo coraz więcej od myslenia samodzielnego, ludzie zaczna rozmawiac z nami w uniesieniu, bowiem my jedynie zaczniemy propagowac nowe kierunki mysli za posrednictwem takich, rzecz prosta osуb z ktуrymi o solidaryzowanie się możemy byc pomawiani.

„PRAWDA JEST JEDNA"
 Rola utopistуw liberalnych będzie ostatecznie ukonczona, kiedy wladza nasza zyska uznanie.  Do tej chwili prżydadzą się nam bardzo.  W mysl tego będziemy jeszcze zwracali umysly w kierunku wszystkich fantastycznych wymyslonych teorii, rzekomo nowych i postepowych.  Wszak z zupelnym powodzeniem zawrуcilismy postepem bez mуzgu glowy gojуw i nie ma wsrуd nich ani jednego rozumiejacego, że wyraz ten, o ile nie dotyczy wynalazkуw materialnych, nie ma nic wspуlnego z prawda, bo ta jest jedna i nie ma w niej miejsca dla postepu.  Postep jako idea falszywa, sluzy do zagmatwania prawdy, by nikt nie znalazl jej prуcz nas, ktуrzy jej strzezemy.

WIELKIE PROBLEMATY
 Kiedy juz obejmiemy władzę, mуwcy nasi beda glosili wielkie problemy, ktуreby poruszaly cala ludzkosc w tym celu, by koniec koncуw uznala nasze dobroczynne rządy.  Ktуz wуwczas podejrzewac może, że wszystkie problematy owe były przez nas dobrane w mysl planu politycznego, ktуrego nikt nie mуgl odgadnac w ciagu wiekуw.
 

PROTOKУL No. 14

RELIGIA PRZYSZLOSCI
 Kiedy juz zaczniemy krуlowac, istnienie innej religii będzie dla nas niepozadane, poza naszym kultem jedynego bуstwa, z ktуrym losy nas lacza wskutek tego, że jestesmy narodem wybranym i przez ktуre losy nasze zwiazane sa z losami świata.
 Dlatego tez powinnismy zburzyc wszelkie wierzenia.  Jesli z tego powodu powstana ateisci wspуłczesni, to jako stopien przejsciowy, nie przeszkodza naszym zamiarom, beda zas przykladem dla tych pokolen, ktуre beda słuchaly naszych kazan o religii mojzeszowej.  Religia ta, bedaca systemem trwalym i scisle obmyslanym, doprowadzila do podboju przez nas wszystkich narodуw.  Podkreslac będziemy rуwnież jej prawde mistyczna, na ktуrej, jak to będziemy glosili, polega cala jej sila wychowawcza.  Wуwczas przy kazdej sposobnosci będziemy drukowali artykuly, w ktуrych przeprowadzimy porуwnanie miedzy poprzednimi, a naszymi dobroczynnymi rządami.
 Laska pokoju, bodajby wymuszonego, uwydatni jeszcze więcej dodatnie strony rządu naszego.
 Omylki administracji gojуw będziemy opisywali w barwach najjaskrawszych.  Wszczepimy taki wstret do nich, że narody beda wolaly pokуj w stanie niewoli panszczyznianej, niz prawa owej znamienitej wolnośći, ktуre jak tak zmeczyly, wyczerpaly źrуdła ludzkiego istnienia, bedac eksploatowane przez tlum awanturnikуw nie wiedzacych, co czynia... Bezuzyteczne zmiany rządуw, do czego my podbechtywalismy gojуw, podkopujac gmachy ich państw, - do takiego stopnia naprzykrza sie narodom, że beda one wolaly znosic od nas wszystko, byłe tylko nie były narazone na powtуrne przezycie tych samych zaburzen i przeciwnosci.  My zas będziemy że szczegуlnym naciskiem uwydatniali bledy historyczne gojуw, ktуre w ciagu tylu wiekуw meczyly ludzkosc, wskutek braku przenikliwosci we wszystkim, co dotyczy istotnego dobra.  W pogoni za fantastycznymi projektami dobra spolecznego, rządy gojуw nie spostrzegly, że projekty coraz więcej psuly, a nie poprawialy stan stosunkуw powszechnych, na ktуrych gruntuje się zycie ludzkie. Cala sila naszych zasad i srodkуw będzie zawarta w tym, że beda przez nas gloszone i komentowane jako kontrast jaskrawy zgangrenowanego dawnego ustroju spolecznego.

NIEDOSTEPNOSC POZNANIA TAJNIKУW RELIGII PRZYSZLOSCI
 Filozofowie nasi beda omawiali wszelkie braki wierzen gojуw, lecz nikt nigdy nie będzie krytykowal wiary naszej z jej istotnego punktu widzenia, bowiem nikt nie pozna jej gruntownie, prуcz ludzi naszych, ktуrzy nigdy nie osmiela się zdradzic jej tajnikуw.*

 *- Gruntowne poznanie z kim Żydzi się sprzymierzyli znajdzie czytelnik w ksiazce „Krуlestwo Szatana" wydanej przez Catholic Publishing, w rozdziale o tym samym tytule.

PORNOGRAFIA I PRZYSZLOSC SLOWA DRUKOWANEGO
 W krajach, uważanych za stojace na czele stworzylismy literature szalona, brudna, wstydliwa.  Przez czas pewien po objeciu wladzy będziemy popierali rozwуj tej literatury, by uwypuklic kontrast programуw i glosуw, ktуre zbiegna z wyzyn naszych.
 Medrcy nasi wychowani do kierowania gojami, beda ukladali mowy, projekty, artykuly, przy ktуrych pomocy będziemy wpływali na umysly, kierujac je w strone wybranych przez nas pojec i nauk.
 

PROTOKУL No. 15

JEDNORAZOWY PRZEWRУT WSZECHSWIATOWY
 Kiedy nareszcie zapanujemy niepodzielnie przy pomocy przewrotуw państwowych, przygotowanych wszedzie na ten sam dzien po ostatecznym uznaniu nieuzytecznosci wszystkich rządуw istniejacych, (do chwili tej minie jeszcze czasu niemalo, byc może - wiek caly) - wуwczas postaramy sie, by przeciwko nam nie było spiskуw.  W tym celu bez milosierdzia będziemy skazywali na smierc kazdego, kto z bronia w reku sprzeciwiac się będzie objeciu przez nas panowania.

EGZEKUCJE
 Utworzenie jakiegokolwiek stowarzyszenia tajnego rуwnież będzie karane smiercia.  Istniejace obecnie znamy, bowiem sluzyly i sluza nam.  Skasujemy je; czlonkуw zas wyslemy do ladуw odleglych od Europy.

PRZYSZLE LOSY MASONУW - GOJУW
 Podobnie postapimy z tymi gojami masonami, ktуrzy wiedza zbyt wiele.  Ci ktуrych dla jakichkolwiek przyczyn ulaskawimy, beda wiecznie lekali się zeslania.  Wydamy prawo, w mysl ktуrego wszyscy byłi czlonkowie stowarzyszen tajnych beda wysylani z Europy, jako srodowiska wladzy naszej.  Decyzje rządu naszego beda ostateczne i bezapelacyjne.

MISTYCZNOSC WLADZY
 W stowarzyszeniach gojуw, gdzie zasialismy ziarna nieladu i ciaglych protestуw, można przywrуcic porządek tylko przy uzyciu srodkуw bezwzględnych, dowodzacych istnienia niezlomnej wladzy.  Nie warto zwracac uwagi na ofiary skladane na oltarzu przyszlej pomyslnosci.  Na osiagnieciu pomyslnosci  chociazby kosztem ofiar,  polega obowiazek kazdej wladzy swiadomej, że istnienie jej polega nie na przywilejach, lecz na obowiazkach.  Glуwnym czynnikiem niewzruszonosci wladzy jest utrwalenie nimbu potęgi, ktуry można zdobyc jednynie przez wspaniala niezlomnosc wladzy, ktуra posiadalaby cechy nietykalnosci, wypływające z przyczny mistycznych - z wyboru Boskiego.  Takim było własnie do ostatnich czasуw samowladztwo rosyjskie, jedyny poza papiestwem, powazny wrуg nasz.  Przypomnijcie sobie, że zalane krwia Wlochy nie tknely wlosa z glowy Sulli, ktуry krew te wytoczyl.  Sulla dzieki swej odwadze stal się bуstwem w oczach narodu, choc znecal sie  nad nim.  Dzielny powrуt Sulli do Rzymu uczynil go nietykalnym.  Narуd nie tyka czlowieka, ktуry zahypnotyzuje go swoim mestwem i sila ducha.

ROZMNAZANIE LУZ MASONSKICH
 Tymczasem do chwili, kiedy obejmiemy władzę, będziemy stwarzali i rozmnazali loze wolnomularskie we wszystkich państwach świata.  Wciagniemy do lуz tych wszystkich przyszlych i obecnych dzialaczy wybitnych, bowiem loze te beda centralnym punktem informacyjnym i osrodkiem wpływуw.

ZArząd CENTRALNY Mędrcуw
 Wszystkie loze poddamy jednemu znanemu tylko przez nas zarządowi, zlozonemu z Mędrcуw naszych.  Loze beda posiadaly przedstawiciela, maskujacego уw centralny zarząd masonerii oraz gloszacego hasła i programy.  W lozach tych zadzerzgniemy wezel że wszystkimi czynnikami rewolucyjnymi i wolnomyslnymi.  Beda się one skladaly z przedstawicieli wszystkich klas  spolecznych.  Najtajniejsze protokуly polityczne beda nam znane i podlegle naszemu kierownictwu od chwili ich powstania.  W liczbie czlonkуw lуz beda prawie wszyscy agenci policji narodowej i miedzynarodowej, bowiem ich wspуlpraca jest dla nas niezbedna.  Policja ma moznosc nie tylko zalatwienia się po swojemu z opornymi, lecz rуwnież i ukrywania dziel naszych, stwarzania przyczyn do niezadowolen itd.

MASONERIA JAKO KIEROWNIK WSZYSTKICH STOWARZYSZEN TAJNYCH
 Do stowarzyszen tajnych zapisuja się zwykle najchetniej aferzysci, karierowicze i w ogуle ludzie po wiekszej częśći lekkomyslni, z ktуrymi prowadzenie interesуw nie będzie dla nas trudne.  Oni beda wprowadzali w ruch mechanizm maszyny wymyslonej przez nas... Jeżeli w swiecie tym powstanie zamet, będzie to znaczylo, że potrzebowalismy go zamacic, aby zbyt wielka solidarnosc jego rozprzegla sie.  Jeżeli zas w lonie świata tego powstanie spisek, to na czele nie będzie stal nikt inny, jak tylko najwierniejszy ze slug naszych.  Jest to naturalne, że my, nie zas kto inny, będziemy kierowali sprawami i czynnosciami masonerii, poniewaz wiemy, dokad prowadzimy, znamy cel ostateczny kazdego dzialania, goje zas nie wiedza, nawet nie znaja wynikуw bezposrednich: obchodzi ich zwykle chwilowe zadowolenie ambicji przy wykonywaniu projektуw.  Nie wiedza o tym, że sam projekt nie powstal z inicjatywy, lecz dzieki poddaniu przez nas mysli odpowiedniej.

DONIOSLOSC POWODZENIA PUBLICZNEGO
 Goje zapisuja się do lуz, jedni - powodowani ciekawoscia lub tez nadzieja dobrania się ta droga do centrum spolecznego, inni zas zeby uzyskac moznosc wypowiedzenia publicznego swoich niezniszczalnych i bezpodstawnych marzen : ci pragna oklaskуw i emocji, ktуra daje powodzenie, a ktуrej im nie szczedzimy.  Nie wzbraniajmy im tego powodzenia, by korzystac z powstalej na tym tle zarozumialosci i przekonania o wartosci własnej.  Przy pomocy tych czynnikуw ludzie niespostrzezenie przejmuja się nakazami naszymi nie strzegac się ich w przekonaniu, że nieomylnosc wytwarza mysli własne, ale cudzych nie przyjmuje.  Nie wyobrazcie sobie jak latwo najrozumniejszych gojуw doprowadzic do naiwnosci nieswiadomej, o ile przekonani sa o wartosci własnej, a jednoczesnie, jak latwo przy pomocy najmniejszego niepowodzenia, bodajby braku oklaskуw, pozbawic ich pewnosci siebie i doprowadzic do zupelnej uleglosci, skoro tylko zapewnić im nowe powodzenie.  O ile nasi lekcewaza powodzenie, byłe przeprowadzic plan dany o tyle goje gotowi sa zaniedbac wszelkie plany dla chwilowego powodzenia.

KOLEKTYWIZM
 Psychologia powyzsza gojуw ulatwia nam znacznie zadanie kierowania nimi.  Te z pozoru tygrysy, maja dusze baranуw, w glowach zas przeciagi.  Dzieki nam wsiedli na konika marzen o pochlonieciu indywidualnosci ludzkiej przez jednostke symboliczna kolektywizmu.  Nie pojeli jeszcze i nie pojma nigdy mysli, że „kolektywizm" stanowi jawne pogwalcenie praw najwazniejszych natury, ktуra od poczatku świata tworzyla jednostki, niepodobne do innych, majace na celu własnie indywidualnosc. Jeżeli byłismy zdolni doprowadzic ich do takiego szalonego zaslepienia, czyz nie dowodzi ta z zadziwiajaca wyrazistoscia do jakiego stopnia umysl gojуw nie jest po ludzku rozwiniety w porуwnaniu z umyslem naszym!  Okolicznosc ta jest dla nas glуwna gwarancja powodzenia.

OFIARY
 Do jakiego stopnia siegala przenikliwosc naszych Mędrcуw w starozytnosci! Twierdzili oni, że dla dopiecia celu powaznego nie nalezy cofac się przed uzyciem pewnych srodkуw lub liczyc ofiary skladane, aby osiagnac cel.  My nie liczylismy ofiar z posrуd nasilenia bydlecego gojуw, choc zlozylismy ofiare z wielu naszych.  Lecz za to wzamian stworzylismy dla naszych taka sytuacje na swiecie, o jakiej nawet marzyc nie mogłi.  Stosunkowo nieliczne ofiary  z posrуd nas uchronily od zguby narodowosc nasza.

EGZEKUCJE NAD MASONAMI
 Smierc jest nieuniknionym koncem kazdego zycia.  Lepiej jest przyspieszyc koniec tych, ktуrzy przeszkadzaja naszej sprawie niz nas, ktуrzy jestesmy jej twуrcami.  Masonуw będziemy tracili w taki sposуb, że nikt, prуcz braci naszych, nie będzie się mуgl domyslec tego, nawet same ofiary : wszystkie one umieraja w chwili, kiedy zachodzi tego potrzeba, na pozуr wskutek chorуb normalnych.  Wiedzac o tym, nawet bracia nie osmielaja się protestowac.
 Stosujac srodki podobne, wyrwalismy z masonstwa wszelki zarodek protestu przeciwko zarządzeniom naszym.  Gloszac gojom liberalizm, jednoczesnie trzymamy narуd nasz i agentуw w ryzach bezwzględnego posluszenstwa.

UPADEK POWAGI PRAW I WLADZY
 Pod wpływem naszym wykonanie praw gojуw spadlo do minimum.  Powaga prawa jest zachwiana przez komentowanie wolnomyslne, wprowadzone przez nas do tej sfery.  W najwazniejszych sprawach politycznych i zasadniczych sady wydaja wyroki w mysl wskazan naszych, widza sprawy w takim swietle, w jakim je zabarwimy dla administracji gojуw, rzecz prosta, przez osoby przedstawione, z ktуrymi na pozуr nie mamy nic wspуlnego oraz przy pomocy gazet i innych srodkуw.  Nawet senatorowie i przedstawiciele wyzszych administracji korzystaja z rad naszych.  Zwierzecy par excelence, umysl gojуw niezdolny jest  do analizy o obserwacji, tym więcej zas nie może przwiedziec, co ma na celu odpowiednie przedstawienie danej sprawy.

WYBRANCY
 W tej rуznicy co do zdolnosci myslenia daja się latwo upatrzec cechy czlowieczenstwa oraz tego, że jestesmy narodem wybranym. To odrуznia nasz umysl od instynktownego, zwierzecego umyslu gojуw, ktуrzy widza, lecz nie zdolni sa przewidziec lub dokonac wynalazku: (z wyjatkiem wynalazkуw materialnych).  Z powyzszego jasnym się staje, że natura sama przeznaczyla dla nas kierownictwo i rządy świata.

ZWIEZLOSC I JASNOSC PRAW W PRZYSZLYM PaństwIE
 Kiedy przyjdzie okres naszych rządуw jawnych oraz zaznaczenia dla nas ich dobroczynnego wpływu, wtedy przerobimy wszystkie prawodawstwa.
 Prawa przez nas utworzone beda zwiezle, jasne, niewzruszone i bez wszystkich komentarzy, totez kazdy będzie w stanie poznac je gruntownie.  Zasadniczym rysem będzie posluszenstwo dla zwierzchnosci, deprawowanie do stopnia najwyzszego.  Wуwczas znikna wszelkie naduzycia wskutek odpowiedzialnosci wszystkich bez wyjatku wobec wladzy przedstawiciela wyzszych sfer rżądzacych.

SRODKI PRZECIWKO NADUZYCIOM WLADZ
 Naduzycia wladz, stojacych nizej od tych instancji ostatniej beda karane z taka bezwzględnoscia, że kazdy straci chec do eksperymentуw w tym rodzaju.  będziemy skrzetnie badali kazde dzialanie administracji państwowej, od ktуrej zalezny jest bieg maszyny państwowej, bowiem demoralizacja administracji powoduje demoralizacje ogуlna.  Ani jeden fakt pogwalcenia prawa ani naduzycia wladzy nie pozostanie bez przykladnej kary.

SUROWOSC KAR
 Ukrywanie wykroczen, solidarna poblazliwosc miedzy osobami pracujacymi w administracji,- wszystko to zniknie wobec pierwszych przykladуw wymierzania surowych kar.  Aureola wladzy naszej wymaga stosowania kar celowych, czyli surowych za najmniejsze zachwianie jej powagi dla zysku osobistego.  Delikwent, ukarany nawet nieproporcjonalnie w stosunku do winy, będzie niejako żolnierzem, ginacym na posterunku administracyjnym w imie pozytku dla wladzy, zasad i prawa ktуre nie dopuszczaja przejscia z drogi spolecznej na osobista ludzi, kierujacych rydwanem spolecznym.  Na przyklad: sedziowie nasi beda wiedzieli, że pragnac pochwalic się nierozsadnym milosierdziem, gwalca przepisy sprawiedliwosci, stworzone w celu poprawy ludzi przy pomocy kar za przestepstwa, nie zas dla manifestowania zalet duchowych sedziego.  Przejawianie zalet tych jest zupelnie odpowiednie w zyciu prywatnym, lecz nie na gruncie spolecznym, stanowiacym podstawe wychowawcza ludzi.

WIEK PREKLUZYJNY SEDZIУW
 Nasz personel sadowy będzie pracowal nie dluzej, jak do 35 lat, po pierwsze dlatego, że starcy z wiekszym uporem obstaja przy powzietym z gуry zadaniu, trudniej poddajac się rozporządzeniom nowym, po drugie, zas dlatego, że da nam to moznosc osiagniecia łatwośći w przenoszeniu personelu, ktуry z tym mniejsza trudnoscia ugnie się pod uciskiem naszym: kto zechce pozostac na zajmowanym stanowisku, będzie musial byc slepo posluszny, zeby zasluzyc na to.

LIBERALIZM SEDZIУW I WLADZY
 Wogуle sedziowie nasi wybierani beda sposrуd takich ludzi, ktуrzy beda dobrze wiedzieli, że zadaniem ich jest karanie i stosowanie prawa, nie zas marzenia o przejawianiu liberalizmu kosztem państwowego planu wychowawczego jak to sobie obecnie wyobrazaja goje.  Przenoszenie sedziуw spowoduje, prуcz tego, zmniejszenie solidarnosci zbiorowej kolegуw i przykuje wszystkich do interesуw państwa, od ktуrego będzie los ich zalezal.  Mlode pokolenie sedziуw będzie wychowane w pogladach, że niedopuszczalne sa naduzycia podobne, ktуreby mogły zepsuc porządek ustalony we wzajemnych stosunkach poddanych.  Obecni sedziowie gojуw, poblazliwi sa na wszelkie przestepstwa, nie maja bowiem wlasciwego pogladu na swoje obowiazki, a to dlatego że wladcy obecni, mianujac sedziуw, nie troszcza się o wpojenie w nich poczucia obowiazku i zrozumienia zadan.  Goje oferuja poddanym swoim zyskowne stanowiska, nie myslac nawet wyjasnic im, po co je utworzono.  Z tej przyczyny rządy gojуw burzone sa przez ich własne sily, przez dzialania ich własnej administracji.
 Niechze dla rządu naszego będzie jeszcze jedna lekcja ten przyklad, do jakich wynikуw doprowadzaja dzialania podobne.  Wykorzenimy wolnomyslnosc ze wszystkich waznych stanowisk strategicznych w rządzie naszym, od ktуrych zalezy wychowanie ludzi, podleglych naszemu ustrojowi spolecznemu.  Stanowiska takie zajmowane beda jedynie przez osoby wyksztalcone przez nas, w kierunku zarżądzania administracyjnego.  Na ewentualny zarzut, ze dymisje starych urzednikуw obciaza znacznie skarb, moge odpowiedziec, ze po pierwsze wzamian utraconej posady, beda otrzymywali inna, prywatna, przygotowana dla nich wczesniej, po drugie zas przypomne, że w naszym posiadaniu beda pieniądze calego świata, a wiec rząd nasz nie ma przyczyn liczenia się z kosztami.

ABSOLUTYZM ŻYDOSTWA
 Absolutyzm nasz będzie pod kazdym wzgledem konsekwentnym, to tez wola nasza w kazdej tej decyzji, będzie szanowana i wykonywana bezwzględnie: wola ta będzie ignorowala wszelkie szemranie, wszelkie niezadowolenie, tepiac kazdy ich czynny przejaw przy pomocy przykladnych kar.

PRAWO KASACJI
 Zniesiemy prawo kasacji, pozostawiajac je w wyłącznym naszym rozporządzeniu, a wlasciwie przekazujac je wladcy, bowiem nie powinnismy pozwolic na to, by w umyslach mogło powstac przypuszczenie że mianowani przez nas sedziowie mogłi wydac wyrok bledny.  Gdyby cos podobnego zaszlo, wуwczas sami skasujemy wyrok, ukarawszy jednoczesnie sedziego za niepojmowanie obowiazkуw, tak przykladnie, że wypadek podobny nie powtуrzy się więcej.
 Powtarzam że będziemy przecięż wiedzieli o kazdym kroku naszej administracji, ktуra trzeba tylko pilnowac, zeby narуd był z nas zadowolony, ma on bowiem prawo wymagania od dobrego rządu, rуwnież od dobrego urzednika.

PATRYARCHALNY RODZAJ WLADZY PRZYSZLEGO WLADCY.
UBУSTWIANIE WLADCY
 rząd nasz będzie mial charakter patryarchalnej opieki ojcowskiej ze strony naszego wladcy.  Narуd nasz i poddani beda uważali go za ojca, dbalego o kazda czynnosc, o kazdy przejaw stosunku wzajemnego poddanych oraz przejaw stosunku do wladcy.  Wуwczas w takim stopniu przejma się mysla, że niemożliwe jest obejsc się bez takiego kierownictwa i opieki, o ile się chce zyc w spokoju, iz uznaja samowladztwo naszego wladcy z czcia zblizona do ubуstwiania, zwlaszcza kiedy się przekonaja, że wladza funkcjonariuszy naszych nie zastepuje jego wladzy, bowiem jest tylko slepym jej wykonaniem.  Beda zadowoleni, że uregulowalismy wszystko w ich zyciu, jak to robia rodzice rozsadni pragnacy wychowac dzieci w zasadach posluszenstwa i obowiazku.  Wszak narody w stosunku do tajnikуw polityki naszej sa wiecznymi dziecmi.  Tak samo jak ich rządy.

PRAWO SILNIEJSZEGO JAKO JEDYNE PRAWO
 Jak widzicie despotyzm nasz ugruntowany będzie na prawie i obowiazku: zmuszanie do spelnienia obowiazku jest atrybucja rządu, bedacego ojcem dla poddanych. rząd ma po swojej stronie prawo silniejszego, aby korzystac z tego prawa do skierowania ludzkosci w strone ustroju okreslonego i naturalnego, czyli w strone posluszenstwa.  Wszystko na swiecie jest posluszne, Jeżeli nie ludziom to okolicznosciom albo naturze własnej, lecz w kazdym razie czemus silniejszemu.  Badzmy zatem czyms silniejszym w imie dobra.  Obowiazani jestesmy bez wahania poswiecac jednostki gwalcac porządek ustalony, bowiem w przykladnym karaniu zla spoczywa doniosle zadanie wychowawcze.

KRУL IZRAELSKI PATRIARCHA SWIATA
 Kiedy krуl izraelski wdzieje na swoje swieto czolo korone, zaofiarowana mu przez Europe, z ta chwila stanie się patryarcha świata.  Ofiary niezbedne, zlozone, dla niego, z powodu swej celowosci nigdy nie dorуwnaja liczbie ofiar, zlozonych w ciagu wiekуw przez manie wielkosci, zawarta w konkurencji rządуw gojуw.  Krуl nasz będzie nieustannie obcowal z narodem, wyglaszajac dla niego z trybuny przemуwienia, ktуre fama rozniesie natychmiast po swiecie.
 

PROTOKУL No. 16

UNIESZKODLIWIENIE UNIWERSYTETУW
 Aby zniszczyc wszelkie sily zbrojne, oprуcz naszej, unieszkodliwimy pierwszy stopien zbiorowosci, czyli uniwersytety, przeksztalciwszy je w kierunku nowym.  Dyrekcje ich i profesorowie beda przygotowywani do zawodu swego przy pomocy tajnych szczegуlowych programуw dzialania, od ktуrych nie beda mogłi odstepowac bezkarnie.  Profesorowie beda mianowani ze szczegуlna oglednoscia i w zupelnosci zalezni od rządu.  Z programu wykladуw wykluczymy prawo państwowe, zarуwno - jak i wszystko co dotyczy spraw politycznych,  Nauki te beda wykladane niewielu dziesiatkom osуb, wybranych z liczby wtajemniczonych dzieki wybitnym zdolnosciom. Uniwersytety nie powinny wypuszczac że swoich murуw mlokosуw smazacych plany konstytucji, jakby komedie albo tragedie, i zajmujacych się sprawami politycznymi, o ktуrych nawet ojcowie ich nie mieli nigdy najmniejszego pojecia.  Niewlasciwie skierowane wtajemniczenie znaczej liczby osуb w sprawy polityczne wytwarza utopistуw i zlych poddanych, jak to sami możecie sprawdzic na przykladzie ogуlnego wychowania gojуw w tym kierunku.  Dla nas było konieczne wprowadzenie do ich wychowania tych wszystkich zasad, ktуre tak swietnie poderwaly ich ustrуj.  Kiedy obejmiemy władzę, wуwczas usuniemy z wychowania wszelkie przedmioty, wywolujace zamet i uczynily z mlodziezy posluszne dzieci wladzy, przywiazane do wladzy, jako punktu oparcia i nadziei pokoju.

ZASTAPIENIE KLASYCYZMU
 Klasycyzm oraz wszelkie studia nad historia starozytna, zawierajaca więcej zlych, niz dobrych przykladуw, zastapimy przez studia nad programem przyszlosci.  Wykreslimy z pamieci ludzi wszystkie fakty z wiekуw minionych, niepozadane dla nas, pozostawiajac tylko te, ktуre uwydatniaja wszelkie omylki rządуw gojуw.  Nauka zycia praktycznego, ustroju obowiazujacego, stosunkуw wzajemnych miedzy ludzmi, unikania zlych przykladуw egoistycznych, siejacych zaraze zla oraz wszelkie podobne kwestie o charakterze wychowawczym beda staly na czele programu wykladуw, ulozonego według specjalnego planu dla kazdego.  Nauczanie w zadnym razie nie będzie uogуlniane.  Podobne postawienie sprawy jest szczegуlnie wazne.

WYCHOWANIE I STAN
 Kazdy stan spoleczny winien byc wychowany w scislym rozgraniczeniu odpowiednio do pracy i przeznaczenia. Geniusze przypadkowe zawsze umialy i beda umialy wslizgnac się do innych stanуw.  Zupelnym szalenstwem byloby dla tych wypadkуw nielicznych pozwalac wchodzic do szeregуw cudzych ludziom bez zdolnosci, odbierajac stanowiska osobom odpowiednim z pochodzenia i zajecia.  Wiecie sami jakie to dalo wyniki gojom, ktуrzy dopuszczali do podobnie jaskrawego nonsensu.

REKLAMOWANIE WLADZY „KIEROWNIKA" W SZKOLACH
 Chcac zeby wladca zajal pewne miejsce w sercach i umyslach poddanych, nalezy w czasię dzialalnosci jego prowadzic w szkolach i na placach publicznych wyklady o dzieląch jego, znaczeniu i wszystkich dobroczynnych zapoczatkowaniach.

SKASOWANIE WSZELKIEGO NAUCZANIA WOLNEGO
 Skasujemy wszystkie nauczanie wolne.  Mlodziez uczaca sie będzie miala prawo zbierania się wraz z rodzicami z zakladach naukowych niby w klubach.  W czasię zebran tych w dni świateczne, profesorowie beda miewali odczyty rzekomo wolne, na temat stosunkуw ludzkich, o zasadach przykladu, o represjach, powstajacych na tle nieswiadomosci stosunkуw, wreszcie o filozofii nowych teorii, nieujawnionych jeszcze światu. Teorie te podniesiemy do znaczenia dogmatуw wiary, jako stanowiace stopien przejsciowy do niej.  Przedstawiwszy program dzialan naszych w terazniejszosci i przyszlosci, przeczytam wam podstawy tych teorii.

NIEPODLEGLOSC MYSLI
 Wiedzac dzieki doswiadczeniu wielu wiekуw, że ludzie zyja i powoduja się ideami, że idee te sa wchlaniane za posrednictwem wychowania, dawanego z jednakowym powodzeniem ludziom wszelkiego wieku, przy uzyciu, rzecz prosta, odmiennych systemуw, - polkniemy i skonfiskujemy na korzysc nasza ostatnie przejawy niepodleglosci mysli, ktуre juz od dawna zwracamy w kierunku potrzebnych nam spraw i idei.  System skracania mysli jest juz czynny w formie ukrуcenia tak zwanego systemu nauki pogladowej, majacej zmienic gojуw w bezmyslne ulegle zwierzeta potrzebujace metody pogladowej, by nauczyc sie czegos.  Jeden z najlepszych agentуw naszych we Francji, a mianowicie Bourgeois, oglosil juz nowy program wychowania pogladowego.
 

PROTOKУL No. 17

ADWOKATURA
 Adwokatura wytwarza ludzi zimnych, okrutnych, upartych, pozbawionych zasad, zajmujacych zawsze stanowisko bezosobowe, czysto legalne.  Przyzwyczajeni do traktowania wszystkiego z punktu widzenia korzysci dla obrony, nie zas z punktu dobra spolecznego jej wynikуw - zwykle nie odmawiaja podjecia się zadnej obrony, domagaja się za wszelka cene uniewinnienia, czepiajac się drobnych kruczkуw jurysprudencji i w ten sposуb demoralizuja sad.
 Dlatego tez zawуd ten scisniemy w waskich ramkach, ktуre sprowadza go do strefy urzedniczo-wykonawczej. Adwokaci, zarуwno jak i sedziowie, beda pozbawieni prawa porozumiewania się że stronami, otrzymujac sprawy jedynie od wladz sadowych, badajac je tylko na zasadzie podan i dowodуw, broniac klientуw swoich, na zasadzie faktуw ustalonych przez badanie slowne.  Honorarium otrzymywac beda bez wzgledu na zalety obrony.  Beda to zwykli referenci spraw na rzecz sprawiedliwosci, stanowiacy przewage dla prokuratorуw, ktуrzy beda referentami na rzecz oskarzenia: skrуci to procedure sadowa.  W ten sposуb wprowadzona będzie obrona uczciwa bezstronna, nie dal zyskуw, lecz z przekonania.  Polozy to kres praktykowanemu obecnie przekupywaniu kolegуw obroncуw oraz ich porozumiewaniu sie, by tylko ten kto placi, wygrywal sprawy.

WPLYW KLERU GOJУW
 Postaralismy się juz zdyskredytowac duchowienstwo gojуw i w ten sposуb uniemożliwic poslannictwo jego, ktуre obecnie mogłoby nam bardzo przeszkadzac.  Wplywy duchowienstwa z kazdym dniem maleja.  Wolnosc sumienia jest teraz gloszona wszedzie, a wiec lata jedynie dzielą nas od chwili zupelnego upadku chrzescijaństwa.  Z sektami i innymi wyznaniami damy sobie rade jeszcze latwiej, lecz mуwic o tym byłoby przedwczesnie.  Klerykalizm i klerykуw ujmiemy w takie karby, zeby ich wpływy zwrуcily się w kierunku odwrotnym do ich ruchu poprzedniego.
 Kiedy nadejdzie chwila ostatecznego zniszczenia dworu papieskiego, wуwczas palec niewidziałnej reki wskaze w strone dworu tego, kiedy zas narody rzuca się tam, wystapimy w charakterze obroncуw jego, by nie dopuscic do znacznego upuszczenia krwi.  Przy pomocy dywersji tej wedrzemy się do wnetrza tego dworu, ktуrego nie opuscimy, nie zniszczywszy uprzednio calej jego sily.

KRУL ŻYDOWSKI JAKO PAPIEZ PATRIARCHA
 Krуl żydowski będzie rzeczywistym papiezem calego świata, patriarcha kosciola miedzynarodowego.
 Lecz dopуki nie wychowamy mlodziezy w zasadach nowych wiar przejsciowych, a nastepnie - naszej, nie zaszczepimy jawnie kosciola istniejacego, ktуry będziemy zwalczali przez krytyke, wywolujaca schizmy.
ORGANIZACJA POLICJI OCHOTNICZEJ
 Nasza prasa wspуłczesna w ogуle będzie pietnowala sprawy państwowe, religijne, brak zdolnosci gojуw, wszystko to w wyrazeniach pogardliwych, zeby na wszelki sposуb ponizyc ich tak, jak to umie zrobic tylko nasze genialne plemie.  Państwo nasze będzie apologia bozka Wisznu, stanowiacego wcielenie tego państwa : w stu dloniach naszych dzierzyc będziemy sprezyny maszyny spolecznej.  będziemy wiedzieli o wszystkim przy pomocy policji urzedowej, ktуra w formie, opracowanej przez nas pozwala rządom widziec wiele rzeczy.  Zgodnie z programem naszym, trzecia część poddanych naszych będzie sledzila pozostale częśći w poczuciu obowiazku w mysl zasady sluzenia dobrowolnie państwu.  W czasach tych zajecie szpiega i denuncjanta nie będzie hanba.  Przeciwnie nawet - będzie chwalebne.  Denuncjacje bezpodstawne beda surowo karane, by zapobiec szerzeniu się naduzyc w tym kierunku.  Agenci nasi beda nalezec zarуwno do wyzszych, jak i do nizszych klas spolecznych, do sfery świata administracji.  Beda tu rуwnież wydawcy, drukarze, ksiegarze, subiekci, robotnicy, stangreci, lokaje itd.  Policja będzie rуwnież nieupowazniona do jakiejkolwiek samowoli, a wiec pozbawiona wladzy, będzie tylko świadczyła i denuncjonowala. Kontrola jej doniesien, oraz ewentualne areszty beda zalezne od grupy odpowiedzialnych kontrolerуw do spraw policji.  Aresztowan będzie dokonywal korpus zandarmerii.
 Osoba, ktуra nie zawiadomi o czyms widzianym lub slyszanym z zakresu kwestii politycznych będzie pociagana do odpowiedzialnosci za ukrywanie, o ile da się to udowodnic.

SZPIEGOSTWO NA WZУR SZPIEGOSTWA KAHALNEGO
 Podobnie jak dziś bracia nasi pod odpowiedzialnoscia osobista obowiazani sa denuncjowac przed kahalem odstepcуw lub osoby dzialajace przeciwko niemu.  tak samo w naszym państwie wszechświatowym wszystkich naszych poddanych obowiazywac będzie przestrzeganie sluzenia państwu w tym kierunku.

NADUZYCIA WLADZY
 Organizacja taka wypelni naduzycia wladzy dokonywane przy pomocy sily, przekupstwa, slowem to co poprzednio wprowadzilismy do obyczajуw gojуw przy pomocy rad i teorii praw nadczlowieczenstwa.  Lecz czyz inaczej mogłibyśmy osiagnac zwiekszenie nieladu w ich administracji?  W liczbie srodkуw odnosnych jednym z najwiekszych sa agenci  sluzacy do przywrуcenia porządku a posiadajacy moznosc przejawiania i rozwijania tej dzialalnosci destrukcyjnej swych zlych instynktуw, samowoli a przede wszystkim - lapownictwa.
 

PROTOKУL No. 18

SRODKI OCHRONNE
 Jeżeli będziemy potrzebowali zastosowac wzmozone srodki ochronne (najstraszniejsza trucizna dla powagi wladzy), urządzimy wуwczas symulowane zaburzenia lub wybuch niezadowolenia wyrazanego przez uzdolnionych mуwcуw, do ktуrych przylacza się zaraz wspуlmyslacy.  Da nam to powуd do rewizji i dozoru że strony naszych slug pracujacych w policji gojуw.

JAWNOSC SRODKУW OCHRONY JAKO ZGUBA DLA WLADZY
 Poniewaz większośc spiskowcуw dziala z milosci do sztuki, a z  zamilowania do gadulstwa - nie będziemy niepokoili ich przed rozpoczeciem dzialan z ich strony, lecz tylko wprowadzimy do ich sfery elementy obserwacyjne.  Nalezy pamietac, że powaga wladzy maleje przez wykrywanie czestych spiskуw: jest to niejako przyznaniem się do bezsilnosci lub jeszcze co gorsze do własnej nieslusznosci.  Wiadomo wam, że zniszczylismy powage panujących przez czeste zamachy dokonywane przez naszych agentуw, bedacych slepymi baranami w naszym stadzie.  Wystarcza kilka zdan liberalnych, by sklonic ich do popelnienia zbrodni byłe tylko posiadala ona zabarwienie polityczne.  Zmusimy panujących do przyznania się do bezsilnosci przez ogloszenie jawnych srodkуw ochrony i w ten sposуb zniszczymy powage wladzy.

OCHRONA KRУLA ŻYDOWSKIEGO
 Wladca nasz będzie strzezony przez niewidoczna straz, bowiem nie dopuscimy do tego, by powstalo przypuszczenie, że istnieje przeciwko niemu spisek, z ktуrym nie bedac zdolny walczyc, musi się przed nim chowac.  Gdybyśmy dopuscili do istnienia takiego przypuszczenia, jak to robia goje - tym samym podpisalibyśmy wyrok, Jeżeli nie na niego samego, to na dynastie jego, w niedalekiej przyszlosci.
 Wedle scisle zachowawczych pozorуw wladca nasz będzie uzywal wladzy swej dla dobra narodu, nigdy zas dla celуw własnych lub dynastycznych.  To tez dzieki zachowaniu podobnego decourm, wladza jego będzie wzbudzala szacunek i będzie strzezona przez samych poddanych ktуrzy beda ja ubуstwiali, swiadomi, że z nia zwiazana jest pomyslnosc kazdego obywatela, bowiem od wladzy tej zalezy porządek ustroju spolecznego.  Strzec wladce jawnie, to znaczy uznac slabosc organizacji jego sily.
 Wladca nasz w czasię wystapien publicznych będzie zawsze otoczony tlumem, jak gdyby ciekawych mezczyzn i kobiet, ktуrzy zajma pierwsze szeregi kolo niego niby przypadkowo i beda rzekomo przez poszanowanie ladu wstrzymywali innych.  Jeżeli w tlumie znajdzie się petent, usilujacy podac prosbe przedzierajac się przez szeregi, wуwczas pierwsze z tych osуb powinny przejac prosbe i w oczach petenta podac ja wladcy.  Aureola wladzy wymaga dla swego istnienia, by narуd mуgl, mуwic: „gdyby o tym krуl wiedzial", albo: „krуl o tym wie".

POWAGA MISTYCZNA WLADZY
 Z chwila utworzenia ochrony urzedowej znika powaga mistyczna wladzy.  Kazdy posiadajacy pewna doze smialosci uważa się za jej gospodarza.  Wywrotowiec zyskuje swiadomosc swojej sily i czeka momentu odpowiedniego do wykonania zamachu na władzę.  Gojom glosilismy cos wrecz przeciwnego, ale widzimy przyklady, do czego doprowadzily srodki ochrony jawnej!

ARESZTOWANIA ZA NAJMNIEJSZYM PODEJRZENIEM
 Przestepcy beda u nas aresztowani przy pierwszym podejrzeniu, o tyle o ile uzasadnionym podejrzeniu: nie nalezy w obawie popelnienia ewentualnej pomylki dawac moznosc ucieczki osobom podejrzanym o przestepstwo polityczne, za ktуre karac będziemy istotnie bez litości.  Jeżeli do pewnego stopnia dopuszczalne jest badanie pobudek w wykroczeniach zwyklych, to - nie będzie uniewinnienia dla osуb, zajmujacych się kwestiami, ktуrych nikt, prуcz rządu, nie rozumie.  Zreszta nawet nie wszystkie rządy znaja się na prawdziwej polityce.
 

PROTOKУL No. 19

PRAWO SKLADANIA PRУSB I PROJEKTУW
 Nie pozwalajac na samodzielne zajmowanie się polityka, będziemy natomiast popierali wszelkie podania i petycje podajace do uznania rządu rуzne projekty polepszenia bytu narodowego : ujawni to nam braki lub kaprysy naszych poddanych, na ktуre będziemy odpowiadali wykonaniem lub uzasadnionym odrzuceniem, ktуre uwidoczni krуtkowzrocznosc osoby, mylnie rozumiejacej.

SPOSУB SADZENIA PRZESTEPSTW POLITYCZNYCH
 Chcac przestepcуw politycznych pozbawic nimbu dzielnosci będziemy ich sadzili na lawie oskarzonych obok zlodziei, zabуjcуw oraz innych brudnych i wstretnych przestepcуw.  Wуwczas w umyslach ogуlu zjednoczy sie pojecie takich przestepstw z haniebnoscia wszelkich innych.  W wyniku wszystkie beda jednakowo pogardzane.  Usilujemy i o ile mi się zdaje osiagnelismy to, że goje nie odgadli takiego sposobu walki z intrygami.  W tym celu w prasię i w przemуwieniach, a posrednio nawet w rozsadnie  ulozonych podrecznikach historii, reklamowalismy meczenstwo przestepcуw politycznych, poniesione za idee pomyslnosci mas spolecznych.  Zniechecilo to jednoczesnie do wybrania tej samej drogi.
 

PROTOKУL No. 20

PROGRAM FINANSOWY
 Dzis zajmiemy się programem finansowym, ktуry umiescilem na koncu referatu mego, jako najtrudniejszy, ostateczny i zdecydowany punkt planуw naszych.  Zaczynajac referat przypominam wam to, co wzmiankowalem wczesniej, że o wyniku ogуlnym dzialan decyduje sprawa cyfr.
 Z chwila objecia wladzy rząd nasz samowladczy będzie unikal, w mysl zasady samozachowawczej, zbyt wielkiego obciazenia mas podatkami, nie zapominajac o swej roli ojca i opiekuna, poniewaz jednak organizacja państwa pociaga znaczne koszty, niezbedne jest posiadac odpowiednie fundusze.  Dlatego tez nalezy że szczegуlna skrupulatnoscia opracowac sprawe pod tym wzgledem.

PODATEK POSTEPOWY
 rząd nasz, przy ktуrym krуl będzie mial fikcje legalna posiadania wszystkiego znajdujacego się w państwie (latwo to wprowadzic w czyn) - ma prawo do uciekania się do uprawnionego wycofania, wszystkich sum, a to w celu regulowania ich obrotu w państwie.  Wynika stad, że pobieranie podatkуw najlepiej zaczac od podatku postepowego od własnosci.   W ten sposуb podatki beda oplacane bez zbytniego obciazenia lub rujnowania, jako procent odpowiedni od majatku.  Bogacze winni rozumiec, że obowiazkiem ich jest oddawac część swego nadmiaru na uzytek państwa, bowiem państwo to gwarantuje im pewnosc wladania majatkiem pozostalym oraz zyski uczciwe.  Mуwie - uczciwe, gdyż kontrola nad majatkami uniemożliwi grabieze uprawnione.  Powyzsza reforma spoleczna musi isc z gуry, przyszedl juz bowiem na nia czas i niezbedna jest jako gwarancja pokoju.
 Podatek pobierany od nedzarza jest nasieniem rewolucji i szkodzi państwu, tracacemu wielkie w pogoni za malym. Niezaleznie od tego podatku, obciazajace kapitalistуw zmniejsza wzrost bogactwa w rekach prywatnych, w ktуrych obecnie skoncentrowalismy je jako przeciwwage rządowej sily gojуw, - finansуw państwa.  Podatek zwiekszamy procentowo w stosunku do kapitalu, da znacznie wiekszy dochуd niz obecnie z korzyscia dla nas jedynie z tego powodu, że wzniecaja wzburzenie umyslуw i niezadowolenie miedzy gojami.
 Sila, o ktуra oprze się krуl nasz polega na rуwnowadze i gwarancji pokoju; dla utrzymywania ich kapitalisci muszą ustapic cos że swych dochodуw, aby zapewnić bezpieczenstwo dzialania maszynie państwowej.  Potrzeby państwa winni pokrywac ci, dla ktуrych nie jest to ciężarem i ktуrzy maja co dac.

 Srodek ten wypelni nienawiść biedaka do bogacza, w ktуrym biedak będzie widział niezbedna podpore finansowa państwa, budowniczego pomyslnosci i pokoju, bowiem zrozumie, że bogacze dostarczaja srodkуw niezbednych dla osiagniecia tego.
 Zeby platnicy inteligentni nie czułi się zbyt pokrzywdzeni  przez oplaty nowe, beda otrzymywali dokladne sprawozdania co do dysponowania nimi.

 Wyjatek w tym wzgledzie beda stanowily sumy przeznaczone na pokrycie potrzeb tronu i administracji. Panujacy nie będzie posiadal własnego majatku, bowiem wszystko, co jest w państwie stanowi jego własnosc.  W przeciwnym razie powstalaby sprzecznosc: posiadanie funduszуw osobistych: pociagneloby za soba skasowanie prawa do własnosci powszechnej.
 Krewni panującego, prуcz nastepcуw utrzymywanych kosztem państwa, beda zajmowali stanowiska urzednikуw państwowych lub pracowali, aby zyskac prawo własnosci; przywileje krwi krуlewskiej nie powinny sluzyc do rozkladania skarbu państwa.

POBORY POSTEPOWE
 Akty kupna i sprzedazy, otrzymywanie pieniedzy, spadkуw, beda obciazone podatkiem w markach.  Nieujawnienie bezwarunkowo imiennie własnosci pienieznej lub wszelakiej innej transakcji, obciazy poprzedniego posiadacza oplata częśći odpowiedniego podatku za czas od dokonania transakcji do chwili wykrycia, że nie była zameldowana.  Dokumenty cedujace, winny byc co tydzien skladane w miejscowej kasię rządowej że wskazaniem imienia, nazwiska, miejsca stalego zamieszkania byłego i nowego posiadacza.  System cedowania imiennego winien byc stosowany poczawszy od okreslonej sumy poborуw, wyzej niz zwykle koszty kupna.  Za sprzedaz rzeczy niezbednych pobierany będzie podatek w stemplach, wynoszacy okreslony procent od wartosci towaru.
 A teraz policzcie ilokrotnie podatki takie pokryja dochody państw gojуw!

KASY FUNDUSZУW PaństwA
 Kasa funduszуw państwa będzie zawierala okreslony zapas gotowizny, sumy zas, przewyzszajace ten zapas, winny byc zwracane do obiegu.  Z sum tych beda organizowane roboty publiczne.  Inicjatywa robуt takich, wpływa że zrуdel urzedowych przywiaze klase pracujaca do interesуw państwa i do wladcуw.  Czesc sum tych będzie rуwnież na nagrody za wynalazki i produkcje.
 W zadnym razie nie nalezy zatrzymywac gotуwki w kasach ponad owa ilosc okreslona, obliczona hojnie, bowiem pieniądz powinien byc w obrocie, wszelki zas zastуj w tym kierunku odbija się zgubnie na bieg spraw mechanizmu państwowego, dla ktуrego pieniądz stanowi rodzaj smaru: przerwa w stosowaniu smaru może zatrzymać bieg prawidlowy mechanizmu.
 Zastapienie częśći monety obiegowej papierami procentowymi wywolalo własnie zastуj podobny.  Skutki tego sa juz dziś dostateczne widoczne.

SPRAWOZDANIA
 Biuro sprawozdawcze będzie rуwnież przez nas zorganizowane.  Wladca nasz będzie mуgl znalezc tam w kazdej chwili sprawozdanie szczegуlowe z przychodu i rozchodu państwa z wyjatkiem za miesiac biezacy, jeszcze nie zestawionego
 Jedyna osoba, ktуra nie będzie miala przyczyny do grabienia kas państwowych będzie wlasciciel ich, a nasz wladca, dlatego tez jego kontrola usunie moznosc zmarnowania lub roztrwonienia funduszуw.

STOSOWANIE  REPREZENTACJI
 Wszelka reprezentacja dla etykiety będzie skasowana, jako odbierajaca wladcy cenny czas, potrzebny mu do kontrolowania i obmyslania.  Wуwczas potega wladcy nie będzie się rozdrabniala na faworytуw otaczajacych tron dla dodania mu blasku i wspanialosci i przywiazujacych wage jedynie do spraw własnych, nie zas do interesуw państwowych.

ZASTУJ KAPITALУW
  Przesilenie ekonomiczne wywolalismy u gojуw przez wycofanie pieniedzy z obiegu.  Wielkie kapitaly powstawaly w zastoju i wypompowaly pieniądze  z państw, ktуre zmuszone bywaly do zwrуcenia się po pożyczki do tych kapitalуw.  Pozyczki te obciazaly procentami finanse państwa, oddaly je kapitalom we wladanie panszczyzniane.  Koncentracja przemysłu w rekach kapitalistуw, ktуrzy zagarneli caly przemysł ludowy, wyssala z ludu, a tym samym i z państwa wszelkie soki.

EMISJA PIENIEDZY
 Obecnie emitowanie znakуw opienieznych nie odpowiada zapotrzebowaniu to tez nie może zaspokoic wszystkich potrzeb.  Emisje pieniedzy powinny byc zastosowane do przyrostu ludnośći, przy czym dzieci od dnia przyjscia na świat powinny byc wliczane rуwnież.  Skontrolowanie emisji jest sprawa zasadnicza dla calego świata.

WALUTA ZLOTA
 Wiecie o tym że waluta zlota była zgubna dla państw, ktуre ja wprowadzily, albowiem nie mogła zaspokoic popytu na pieniądze tym więcej, ze wycofalismy o ile było mozliwe, zloto z obiegu.

WALUTA OPARTA NA WARTOSCI SILY ROBOCZEJ
 U nas powinna byc wprowadzona waluta oparta na wartosci roboczej.  Moze byc sobie na przyklad papierowa albo drewniana.  Dokonamy emisji według potrzeb normalnych, kazdego poddanego, powiekszajac emisje w stosunku do ilosci urodzen, zmniejszajac zas odpowiednio do smiertelnosci.  Obliczeniami będzie zarżądzal kazdy departament (jednostka administracyjna francuska), kazdy okreg.

BUDZET
 By uniknac opуznienia w asygnowaniu pieniedzy na potrzeby państwa, dekret wladzy będzie okreslal wysokosc wyplaty: sposуb ten usunie protektorat rządu nad jednymi instytucjami że szkoda dla innych.  Budzety dochodуw i wydatkуw beda prowadzone rуwnolegle, by jeden nie zaciemnial drugiego.
 Projektowane przez nas reformy zasad instytucji finansowych gojуw, przyobleczemy w takie ksztalty, że nie zatrwoza nikogo.  Wykazemy niezbednosc reform z powodu tego homerycznego nieporządku, do ktуrego doszedl nielad finansowy u gojуw.  Nielad ten jak to wskazemy, polega na tem, ze po pierwsze - goje zaczynaja od naznaczenia budzetu zwyklego, ktуry z roku na rok wzrasta.  Przyczyna jest ta, że budzet ten, zachowany jest przez  pуl roku, potem zadany jest budzet uzupelniajacy, ktуrym szafuja przez trzy miesiace, nastepnie - budzet podatkowy, wszystko zas konczy się budzetem likwidacyjnym.  Poniewaz zas budzet na rok nastepny obliczany bywa odpowiednio do sumy ogуlnej budzetu poprzedniego, przeto corocznie odejscie od normy wynosi 50 %.  Wskutek tego budzet roczny potraja sie  w ciagu 10 lat.  Dzieki temu stanowi rzeczy, tolerowanemu przez państwa gojуw, kasy ich opustoszaly. Okres pożyczek, ktуry nastapil bezposrednio potem, dokonal reszty i doprowadzil  wszystkie państwa gojуw do bankructwa.  Rozumiecie dobrze, że gospodarka podobna, ktуrej nauczylismy gojуw, nie może byc zastosowana u nas.

POZYCZKI PaństwOWE
 Kazda pożyczka dowodzi niemocy państwa oraz niezrozumienia spraw państwowych.  Pozyczki, niby miecz Demoklesa, wisza nad glowami wladcуw, ktуrzy zamiast czerpac z kieszenie poddanych przy pomocy podatnikуw chwilowych, ida prosic naszych bankierуw o jalmuzne.  Pozyczki zewnetrzne sa to pijawki, ktуrych nie ma moznosci odjecia od ciala państwowego, dopуki same nie odpadna lub tez państwo ich nie zrzuci.  Państwa gojуw nie tylko nie zrzucaja ich, lecz nawet przystawiaja ciagle, to tez muszą zginac wskutek dobrowolnej utraty krwi.  Czyz pożyczka, a zwlaszcza zewnetrzna, jest wlasciwie czym innym?  Pozyczka jest to wystawienie przez państwo weksli, stanowiacych zobowiazanie procentowe odpowiednie do sumy kapitalu pożyczkowego.  Jeżeli pożyczka jest na 5% to w ciagu dwudziestu lat państwo wyplaci sume procentowa rуwna sumie pożyczki, w ciagu 40 lat podwуjna, w ciagu 60 lat potrуjna, a dług pozostanie długiem.

 Z obrachunku powyzszego staje się widoczne, że przy formie podatku poglуwnego państwo odbiera biedakom ostatnie grosze, by mуc zaspokoic bogaczy cudzoziemskich, od ktуrych pożyczylo pieniedzy, zamiast zebrac te grosze na potrzeby swoje bez placenia procentуw.
 Dopуki pożyczki były tylko wewnetrzne, goje przenosili pieniądze z kieszeni biedakуw do kas kapitalistуw.  Z chwila kiedy przeplacilismy osobe odpowiednia, zeby przeniesc pożyczki na grunt zewnetrzny, wуwczas zasoby wszystkich państw poplynely do kas naszych i wszyscy goje zaczeli nam placic haracz poddanczy.
 Lekkomyslnosc gojуw panujących w stosunku do spraw państwa, sprzedajnosc ministrуw lub ignorancja w zakresię spraw finansowych innych osуb, stojacych u steru, spowodowaly zadluzenia państw w kasach naszych zobowiazaniami, niemożliwymi do splacenia.  Ale ilez to pracy i pieniedzy kosztowalo nas!

SERIE JEDNOPROCENTOWE
 Do zastoju gotуwki nie dopuscimy, nie będzie tez państwowych papierуw procentowych, prуcz serii jednoprocentowych.  Nie chcemy, zeby placenie procentуw oddawalo potege państwa do wyssania pijawkom.  Prawo emisji papierуw procentowych będzie przyslugiwalo jedynie towarzystwom przemysłowym, ktуrym nie trudno będzie z zyskуw pokrywac procenty.  Państwo z pieniedzy pożyczonych nie ma dochodуw, bowiem zuzywa pożyczki na wydatki, nie zas wszystkie operacje.

PAPIERY PRZEMYSLOWE
 Papiery przemysłowe beda kupowane rуwnież i przez państwo, ktуre zamiast placic, jak obecnie danine od pożyczek stanie się z wyrachowania wierzycielem.  Sposуb ten usunie zastуj pieniedzy, pasozytnictwo i lenistwo, pozyteczne dla nas u gojуw niezaleznych, lecz niepozadane w sferze objetej rządami naszymi.
 Jakaz to jaskrawa niedomyslnosc że strony zwierzecych umyslуw gojуw, ktуra znajduje wyraz w tym, że pożyczajac od nas na procent niezrozumieli iz ta sama sume z dodatkiem procentуw beda czerpali z własnych kieszeni państwowych, by uregulowac wierzytelnosci nasze.  Cуz było prostszego nad wziecie pieniedzy potrzebnych wprost od własnych poddanych.  Jednoczesnie dowodzi to genialnosci naszego umyslu wybranego, bowiem umielismy przedstawic sprawe pożyczek w sposуb taki, że goje upatrzyli w nich nawet korzysc własna.
 System obrachunkуw zorganizujmy w sposуb taki, że ani wladca, ani najmniejszy z urzednikуw nie będzie w stanie wydac najmniejszej kwoty bez naruszenia rуwnowagi tego, na co była przeznaczona lub uzyc jej inaczej, niz to wskaze okreslony plan dzialania.  rządzic bez planu okreslonego jest rzecza niemożliwa.  Kroczac droga okreslona, lecz z zasobami nieokreslonymi, gina bohaterowie.

WLADCY GOJУW.  FAWORYCI
 Wladcy gojуw usunieci zgodnie z radami naszymi od prac państwowych dla zajecia się przyjeciami, etykieta, uciechami, - sluzyli za parawan rządom naszym.  Sprawozdania faworytуw, zastepujacych swych panуw w dziedzinie spraw, ukladane były przez naszych agentуw i zaspakajaly za kazdym razem umysly krуtkowzroczne obietnicami, że przewidywane sa w przyszlosci oszczednosci i ulepszenia.  Z jakiegoz źrуdła oszczednosci? Z podatkуw nowych? - mogłi zapytac, lecz nie zapytali czytajac nasze sprawozdania i projekty.  Wiecie do czego doprowadzila ich podobna obojetnosc, do jakiego rozstroju finansowego, pomimo bezwzględnej zadziwiajacej pracowitosci ich ludуw.
 

PROTOKУL No 21

POZYCZKI WEWNETRZNE
 Do powiedzianego na zebraniu poprzednim dodam jeszcze wyjasnienie co do pożyczek wewnetrznych.  O zewnetrznych nie bede juz mуwil, bowiem one zasilaly nas pieniedzmi narodowymi gojуw, dla naszego zas państwa cudzoziemcy nie beda istnieli, jak w ogуle cokolwiek zewnetrznego.
 Korzystalismy że sprzedajnosci administratorуw oraz z niedbalstwa wladcуw, aby otrzymać kwoty podwуjne, potrуjne itd.  pożyczajac rządom gojуw pieniądze zupelnie ich państwom niepotrzebne.  Czyzby mуgl kto uczynic cos podobnego w stosunku do nas? Toteż wyjasnie szczegуlowo jedynie sprawy pożyczek wewnetrznych.  Oglaszajac zawarcie pożyczki podobnej, państwa otwieraja zapisy na weksle swoje, czyli na papiery procentowe.  By uczynic je dostepnymi dla wszystkich, cena naznaczana bywa od setek, tysiecy, przy czym pierwsi odbiorcy otrzymuja rodzaj rabatu.  Nazajutrz cena bywa podniesiona, rzekomo dlatego że wszyscy rzucili się do kupowania pożyczki.  Po kilkunastu dniach kasy skarbu sa tak przepelnione, ze niewiadomo co robic z pieniedzmi ( po cуz było je brac?)  Zapisy pokrywaja rzekomo pożyczke kilkakrotnie na tym polega cala sprawa.  Oto jakim zaufaniem ciesza się weksle państwa!

PASSYWA I PODATKI
 Kiedy juz odegrano te komedie, powstaje fakt wytworzonych passywуw, przytem bardzo ciężkich.  Dla pokrycia procentуw, trzeba zaciagnac nowe pożyczki, nie umarzajace, lecz powiekszajace dług zasadniczy.  Po wyczerpaniu kredytu, trzeba przy pomocy podatkуw oplacic procenty od długu, lecz nie sam dług.  Podatki te sa to passywa, uzywane na pokrycie passywуw...

KONSEKWENCJE
 Potem nastepuje czas konwersji, ktуre zmniejszaja sume procentуw, lecz nie sam dług, i nie moga byc dokonane bez zgody wierzycieli: przy oglaszaniu konwersji proponowany jest zwrot pieniedzy osobom, ktуre nie chca konwertowac swych walorуw.  Gdyby wszyscy posiadacze nie zgodzili się na nia, wуwczas państwa zlapalyby się na własna wedke, bowiem okazaloby się dluznikami niewyplacalnymi.  Na szczęśćie nieznajacy się na sprawach finansowych wierzyciele rządуw gojуw zawsze woleli straty na konkursie i zmniejszenie procentu, niz ryzyko nowej lokaty, co niejednokrotnie pozwalalo państwom pozbyc się wielomilionowych passywуw.  Obecnie przy pożyczkach zewnetrznych goje nie moga urżądzac takich figielkуw, wiedza bowiem, ze zadamy zwrotu pieniedzy.
 W ten sposуb wykazanie niewyplacalnosci najlepiej dowiedzie krajom braki zwiazku miedzy interesami narodуw i ich rządуw.

KASY OSZCZEDNOSCI I RENTA
 Zwracam wasza pilna uwage na te okolicznosc oraz na następująca : obecnie wszystkie pożyczki wewnetrzne skonsolidowane sa przez tzw. długi lotne tj. mniej więcej bliskich terminach.  długi te sa to pieniądze czerpane z kas oszczednosciowych i zapasowych.  Pozostajac przez czas dluzszy w dysponowaniu państwa, fundusze te ulatniaja się na pokrycie procentуw od pożyczek zagranicznych.
 Fundusze kas zamieniane sa przez rente na taka sume.  Owa renta zatyka wszelkie dziury w skarbie państw gojуw.

SKASOWANIE GIELD
 Wstapiwszy na tron wszechświatowy, skasujemy bezwzględnie wszelkie podobne wykrety finansowe, jako nieodpowiadajace interesom naszym.  Zniesione beda rуwnież gieldy pieniezne, bowiem nie pozwolimy, by powaga wladzy naszej chwiala się na wskutek fluktuacji cen walorуw naszych.  Cena ich będzie okreslona przez prawo w stosunku do wartosci istotnej bez moznosci zwyzki, lub tez znizki.  (Zwyzka bywa przyczyna znizki.  Od tego zaczelismy nasze operacje z walorami gojуw)

TAKSOWANIE WALORУW PRZEMYSLOWYCH
 Gieldy zastapimy przez olbrzymie instytucje rządowe do taksowania walorуw przemysłowych w mysl wzgledуw państwowych.  Instytucje te beda w moznosci rzucenia w jednym dniu na rynek papierуw za 500 milionуw, lub nabycia za taka sume.  W ten sposуb wszystkie przedsiebiorstwa przemysłowe beda zalezne od nas.  Mozecie wyobrazic sobie, jaka przez to zyskamy potege.
 

PROTOKУL No. 22

TAJEMNICA PRZYSZLOSCI
 We wszystkim, o czym wam dotychczas mуwilem, staralem się szczegуlowo zarysowac przed wami tajemnice faktуw obecnych i minionych, donioslych zdarzen w niedalekiej przyszlosci oraz tajniki zasad nowych stosunkуw z gojami i operacji finansowych.  Na ten temat musze jeszcze niewiele dorzucic.  W naszym reku pozostaje najwieksza sila wspуłczesna - zloto : w ciagu dwu dni możemy z kas naszych wydostac  dowolna ilosc zlota.

WIELOWIEKOWE ZLO JAKO PODSTAWA PRZYSZLEGO DOBRA
 Czyz trzeba jeszcze dodawac, że krуlowanie nasze dane nam jest od Boga?  Czyz posiadanie takich bogactw nie jest dowodem, że zlo, ktуrego musielismy się dopuszczac w ciagu tylu wiekуw, w wyniku doprowadzilo do dobra, do wprowadzenia ladu we wszystkim!  Lad będzie zaprowadzany, chociaz przy uzyciu pewnej przemocy.  będziemy musieli dowiesc, ze jestesmy dobroczyncami przywracajacymi dobro istotne i wolność osobista.  Damy ludziom korzysc z pokoju, że stosunkуw normalnych, z poszanowania godnosci, pod warunkiem jednak stosowania się do praw wprowadzonych przez nas.  Wyjasnimy wszystkim, że wolność nie polega na samowoli i wyuzdaniu, zarуwno jak sila i godnosc nie stanowia prawa do gloszenia zasad wywrotowych w rodzaju swobody sumienia, rуwnosci itd., a wolność osobista w zadnym razie nie daje prawa do podniecania siebie i innych przez wyglaszanie wstretnych przemуwien na bezladnych zebraniach, lecz że wolność istotna to nietykalnosc obywateli stosujacych się dokladnie i uczciwie do praw wspуlzycia, że godnosc ludzka zawarta jest w poczuciu prawa oraz w zrozumieniu bezprawia, nie zas tylko w fantazjowaniu na temat własnego  - Ja.

AUREOLA WLADZY  MISTYCZNA CZESC DLA NIEJ
    Wladza nasza będzie wslawiona bowiem będzie potezna oraz będzie rządzila i kierowala zamiast wlec się za przywуdcami i mуwcami, rzucajacymi bezsensowne, nazywane wielkimi zasadami a bedace scislej mуwiac niczym innym jak utopia.  Wladza nasza będzie twуrczynia porządku, w ktуrym zawarte jest cale szczęśćie ludzkie.  Aureola tej wladzy wzbudzi dla niej mistyczna część narodуw, ktуre ukorza się przed nia.  Prawdziwa sila nie zrzeka się zadnych praw nawet Boskich -- nikt nie smie zblizyc się do niej z zamiarem odebrania choc zdzbla jej potęgi.
 

PROTOKУL No. 23

ZMNIEJSZENIE WYRABIANIA PRZEDMIOTУW ZBYTKU.
PRZEMYSL LUDOWY.  STRAJKI
 Chcac przyzwyczaic narody do posluszenstwa nalezy nauczyc je skromnosci.  Trzeba wiec będzie zmniejszyc wyrabianie przedmiotуw zbytku.  Wplynie to na poprawe obyczajуw, zepsutych przez konkurencje na tle zbytku.  Przywrуcimy przemysł ludowy co poderwie fabrykantуw.  Jest to niezbedne, bowiem wielcy fabrykanci podniecaja - choc nie zawsze swiadomie - masy robotnicze przeciwko rządowi.  Przemysl ludowy nie zna strajkуw.  Okolicznosc ta jednoczy go z ustalonym ustrojem a wiec i z solidarnoscia wladzy.  Strajki sa sprawa najniebezpieczniejsza dla rządu.  Skoncza się one z chwila, kiedy my posiadziemy władzę.

ZAKAZ PIJaństwA
 Pijaństwo będzie rуwnież zakazane przez prawo i karane jako  wystepek przeciwko czlowieczenstwu  ludzi, zmieniajacych się pod wpływem alkoholu w zwierzeta.  Poddani ulegaja slepo tylko silnej, niezaleznej od nich wladzy, w ktуrej znajduja obrone i poparcie przeciwko razom biczуw socjalnych.  Musza w nim widziec uosobienie sily i potęgi.

ZABICIE DAWNEGO SPOLECZENSTWA I JEGO WSKRZESZENIA W NOWEJ FORMIE
 Wladca, ktуry zastapi istniejace obecnie rządy wegetujace wsrуd spoleczenstwa, zdemoralizowanych przez nas, burzacych się nawet przeciwko wladzy Boskiej, dotknietych pozarem anarchii - winien przede wszystkim zajac się gaszeniem tego ognia trawiacego wszystko.  Dlatego tez powinien zabic takie spoleczenstwa, chociazby zatopiwszy je w ich własnej krwi, aby je wskrzesic pod postacia prawidlowo zorganizowanego wojska, walczącego swiadomie z wszelka zaraza mogaca dotknac organizm państwowy.

WYBRANIEC BOZY
 Ten wybraniec Bozy przeznaczony jest do zlamania sil szalonych, rżądzacych przez instynkt nie zas przez rozum... przez zwierzecosc, lecz nie przez czlowieczenstwo. Sily te triumfuja obecnie w przejawach grabiezy i wszelkich gwaltуw pod maska zasad wolnośći i prawa.  Zburzyly one caly porządek spoleczny by na nim wzniesc tron krуla żydowskiego, lecz rola ich się skonczy z chwila kiedy on obejmie władzę.  Wуwczas będziemy mogłi powiedziec do narodуw...dziekujcie Bogu i padnijcie na twarz przed tym, ktуry ma na czole pieczec przeznaczenia.  Gwiazda jego kierowal sam Bуg, by nikt inny tylko уw wybraniec nie mуgl uwolnic was od wszystkich wymienionych zgubnych sil i od wszelkiego zla.
 

PROTOKУL No. 24

UMOCNIENIE PODSTAW DYNASTII KRУLA DAWIDA
 Przejde obecnie do sprawy umocnienia podstaw dynastii krуla Dawida, ktуre będzie polegalo przede wszystkim na tym co zawieralo w sobie sile niezbedna do utrzymania przez Mędrcуw naszych kierownictwa spraw wszechświatowych do kierowania ksztalceniem mysli calej ludzkosci.

PRZYSPOSOBIENIE KRУLA
 Kilku czlonkуw rodu Dawidowego będzie przysposabialo krуlуw, kierujac się nie prawem dziedzictwa, lecz wybitnymi zdolnosciami.  Ci beda wtajemniczali krуla w najtajniejsze szczegуly polityki i w plany rządуw tak jednak, by nikt nie poznal ich tajemnic.
 Postepowanie podobne będzie mialo na celu zaznaczenie wobec wszystkich, ze rządy nie moga byc powierzane nikomu nie wtajemniczonemu w arkana sztuki rządzenia.  Tylko takim osobom będzie wykladane praktyczne zastosowanie wymienionych planуw przez porуwnywanie wielowiekowych doswiadczen.  Wszelkie obserwacje nad drogami ekonomiczno-politycznymi oraz nad naukami spolecznymi, slowem - calkowity duch praw ustalony w sposуb niewzruszony przez sama nature dla uregulowania stosunkуw ludzkich.

USUWANIE BEZPOSREDNICH NASTEPCУW
  Nastepcy bezposredni czesto beda usuwani od tronu o ile w okresie nauki ujawnia lekkomyslnosc, slabosc charakteru lub inne zgubne dla wladzy cechy wytwarzajace niezdolnosc rządzenia, a same przez się zgubne dla celуw krуlowania.  Jedynie osoby bezwzględnie odpowiednie do stanowczego a czasem okrutnego lecz niezachwianego sprawowania rządуw otrzymaja ich ster od Mędrcуw naszych.  W razie przejawienia upadku woli lub innych ujemnych cech, krуlowie winni beda - w mysl prawa - oddawac rządy do innych odpowiednich rak.  Plany dzialan krуlewskich w chwili biezacej a tym bardziej plany przyszle nie beda znane nawet dla tych, ktуrzy beda nazywani najblizszymi doradcami krуla.

KRУL ŻYDOWSKI I TRZEJ WTAJEMNICZAJACY
  Jedynie Krуl i trzej wtajemniczajacy go beda znali przyszlosc.  W osobie krуla rżądzacego z niewzruszona sila soba i ludzkoscia, wszyscy beda widzieli niejako los i jego drogi niewiadome.  Nikt nie będzie wiedzial co chce osiagnac krуl przez rozporządzenia swoje, a wiec nikt tez nie będzie smial zagrodzic drogi do niewiadomego.  Rzecz prosta koniecznym jest, zeby zdolnosci umyslowe krуla odpowiadaly większości planуw tu okreslonych.  Oto dlaczego krуl będzie mуgl objac rządy a nie inaczej jak po zbadaniu umyslowosci przez wymienionych Mędrcуw. Zeby narуd znal i kochal swego krуla koniecznym jest, by wladca przemawiał publicznie do narodu.
 Doprowadzi to do niezbednego polaczenia dwуch sil rozdzielonych obecnie przez nas przy pomocy terroru.  Terror ten był do pewnego czasu dla nas niezbedny, by te rozdzielone sily poddaly się naszej wladzy.

NIESKAZITELNOSC MORALNA KRУLA ŻYDOWSKIEGO
 Krуl żydowski nie może ulegac wladzy swych namietnosci a zwlaszcza - lubieznosci.  Zadna z wlasciwosci jego charakteru nie może pozwolic na panowanie instynktуw zwierzecych nad umyslem.  Lubieznosc najwięcej oslabia zdolnosci umyslowe i zaciemnia jasnosc pogladуw zwracajac mysli w kierunku najgorszej zwierzecej strony dzialan ludzkich.  Punkt oparcia ludzkosci jakim będzie wladca wszechświata że swietego nasienia Dawidowego, winien złozyć ludom w ofierze wszelkie sklonnosci osobiste.  Wladca nasz musi byc pod kazdym wzgledem bez zarzutu.
 

OBJASNIENIA I KOMENTARZE DO

PROTOKУLУW

I
Dlaczego Protokoly Mędrcуw Syjonu uważać nalezy za autentyczne. - Zgodnosc zapowiedzianego planu z wypadkami w Rosji - Przewrуt rosyjski.
 

 Zanim przejdziemy do rozpatrywania wielu uderzajacych zgodnosci miedzynarodowego spisku żydowskiego z planem Protokуlуw, przypatrzmy sie przede wszystkim tej bijacej w oczy zgodnosci, ktуra wystepuje na tle wypadkуw rosyjskich ostatniej doby.  Kto jest ojcem duchowym bolszewizmu?  Kto wprowadzil bolszewizm do Rosji i kto kieruje tym bolszewizmem w tym rozpadajacym się państwie carуw.  Żydzi w wielu tutejszych pismach staraja się zbalamucic amerykanska opinie publiczna przeczac, jakoby żywioł żydowski gral dominujaca role w Sowdepii.
 Jedyna skuteczna, miazdzaca wprost odpowiedzia na te wykrety jest imienna lista komisarzy bolszewickich, w ktуrych rekach spoczywa obecnie rząd w Rosji.

Uzywane nazwisko    Prawdziwe nazwisko   Narodowosc
Trotzky                      Bronstein                        Żyd
Stieklow                     Nachamkes                    Żyd
Martow                      Cederbaum                    Żyd
Zinowjew                  Apfelbaum                      Żyd
Guiew                      Drapkin                            Żyd
Kamieniow               Rosenfeld                        Żyd
Suchanow                 Gimmer                          Żyd
Sagerski                  Krachman                        Żyd
Bogdanow                 Silberstein                      Żyd
Giedrojew               Goldman                          Żyd
Uryckij                  Radomylski                        Żyd
Wolodarski             Cohen                             Żyd
Swierdlow     Nazwisko prawdziwe               Żyd
Kamkow                 Katz                             Żyd
Ganeckij             Forstenberg                        Żyd
Dan                  Hurewicz                            Żyd
Mieszkowskij     Goldberg                            Żyd
Parwus                  Heifant                         Żyd
Riazanow         Goldenbach                        Żyd
Martynow         Zymbar                             Żyd
Czernomorskij     Czernomodnik                Żyd
Piatnickij             Zewin                             Żyd
Abrahamowicz     Rein                             Żyd
Solacew          Kleichman                        Żyd
Zwiezdicz         Fonstein                         Żyd
Radek              Sobelsohn                        Żyd
Litwinow         Finkelstein                        Żyd
Makiakowskij     Rosenblum                    Żyd
Lapinskij         Lewinsohn                        Żyd
Bobrew              Natalsohn                    Żyd
Akselrod             Ortodoks                    Żyd
Garyn              Harfeld                         Żyd
Glazunow         Schulze                         Żyd
Joffe      prawdziwe nazwisko               Żyd
Lebiediewa         Simon                     Żydуwka
Kaminski         Hoffman                        Żyd
Naut               Hinzburg                        Żyd
Zagorski          Krachmalnik                Żyd
Izgojew              Goldman                    Żyd
Wladymirow     Feldman                    Żyd
Bunakow         Fundameatski            Żyd
Manuilski     prawdziwe nazwisko       Żyd
Laryn              Lurje                         Żyd

 Zaprzeczac faktowi, że bolszewizm jest kontrolowany przez żydуw jest poprostu nonsensem.  Jeżeli w Rosji 90 procent komisarzy bolszewickiej to Żydzi, Jeżeli dyktatorem bolszewickiej rewolucji na Wegrzech był Żyd Bela Kun ( prawdziwe nazwisko Moryc Kohn), Jeżeli podczas tej rewolucji w państwie posiadajacym ludność 95% chrzescijańska na 10 ministrуw było 8 Żydуw, jesli wezmiemy pod uwage, że przywуdcami bolszewizmu w Niemczech byli Żydzi : Karol Libknecht i Rуza Luxemburg, jesli zastanowimy się nad tym, że amerykanski socjalizm zgola nie tajacy swych sympatii do bolszewizmu jest niemal wyłącznie kierowany przez Żydуw - to doprawdy trzeba byc slepym albo co najmniej slepo uprzedzonym, aby nie wierzyc i nie widziec skad bolszewizm plynie i komu sluzy jako narzedzie.  Mуwimy „za narzedzie", bo z protokolуw obrad Mędrcуw Syjonu jest widocznym, że państwo żydowskie do ktуrego ustanowienia spisek уw zmierza, zgola nie będzie bolszewickim ani wolnośćiowym, ani liberalnym.  Ma to byc teokracja żydowska z krуlem samowladnym na czele, oddanym jednak pod dozуr wtajemniczonych Mędrcуw.  Zadnych parlamentуw, zadnych rządуw większości.  Dla tych Medrcy Syjonu maja tylko pogarde: tlum jest glupi a rządy większości wioda do bezladu.

A uzycie hasel wolnośćiowych i radykalnych jako wedki na glupich Gojуw - jest więcej niz perfidna ohyda... Jest w tym straszliwa tragedia tych mas chrzescijańskich, ktуre daja się uniesc ponetnym hasłom i wierza w szczytne hasła wolnośći i postepu, a ktуre zgola nie zdaja sobie sprawy, ze biegna w przepasc jak stado baranуw.  Tlumy te zrozumialy, że owe hasła chrzescijańskie rуwnosci i bratniej milosci zostaly zatrute bakteria nienawiśći klasowej umieszczona w nich podstepnie przez żydowskich twуrcуw nowoczesnego socjalizmu.  Kto jest twуrca socjalizmu?  Jest ich dwуch: Ferdynand Lassallie i Karol Marx.  Ferdynand Lassalle urodził się w 1825 r. we Wroclawiu z rodzicуw Żydуw.  Prowadzil on dziennik swoich przygуd i spostrzezen.  W dzienniku tym pod data 30 lipca 1840r., omawiajac sprawe „mordуw rytualnych" poruszona wуwczas w prasie i odpierajac zarzuty Żydom czynione Lassalle pisze... ale czas niebawem nadejdzie, kiedy w istocie zabierzemy się do krwi chrzescijańskiej.  Aide toi et Ciel taidera /pomagaj sobie, a niebo ci dopomoże/.  Kostki sa gotowe.

Wszystko zalezy teraz od gracza.  Karol Marx rуwnież Żyd urodził się w roku 1818 w Niemczech w prowincji nadrenskiej.  Autor Manifestu Komunistycznego i wlasciwy twуrca obecnego socjalizmu.  Jest  on tez uważany przez bolszewikуw, ktуrzy stawiaja mu w zniszczonych miastach rosyjskich pomniki.  Libknecht starszy, rуwnież Żyd, socjalistyczny lider i długoletni powiernik Marxa pisze w swoich pamietnikach, że cale zycie Marxa było poswiecenie dzielu Zemsty.  Jakiej zemsty? Na kim?  Nie trudno się domyslec. Żydzi, ktуrzy wystepuja z twierdzeniem, że nie uważaja się za narуd, ale jedynie za wyznawcуw żydowskiej wiary w rzeczywistosci dzialaja w jednym tylko kierunku, za jedna sprawe walcza: za narodowa sprawe żydowska.  Na tym własnie miedzynarodowym „kamuflazu" polega cala groza niebezpieczeństwa żydowskiego.

 Cywilizacja chrzescijańska nie stoi w obecnosci jawnego przeciwnika, ktуrego mogłaby zwalcząc otwartymi srodkami dozwolonymi przez te cywilizacje i etyke chrzescijańska, ale wobec wroga ukrytego, ktуry wciaz zapewnia, ze wrogiem nie jest, a rуwnoczesnie podziemnymi spiskami podkopuje istnienie chrzescijańskich spoleczenstw.  Nie twierdzimy, że wszyscy Żydzi sa naszymi wrogami - owszem, jestesmy przekonani, że znaczna ich część nie wie wcale ci się swieci.  Rzecz oczywista, że szatansko przebiegli spiskowcy sa zbyt madrzy by wtajemniczac masy żydowskie w misteria tak straszliwego spisku.  Nie watpimy wcale, że jest mnуstwo Żydуw, ktуrzy uczciwie odnosza się do spoleczenstw, w ktуrych zyja i sumiennie spelniaja swe obowiazki jako obywatele państw do ktуrych przynaleza.  Niemniej zarуwno te Protokoly i ich sprawdzian w postaci wypadkуw zaszlych miedzy ich ogloszeniem a chwila obecna sa niezbitym dowodem, że chrzescijaństwu grozi niebezpieczny i potezny wrуg.  To tez niniejsza ksiazka ma byc zgola nawolywaniem do antysemityzmu, do nielegalnego wystepowania przeciw Żydom.  Wprost przeciwnie.  Chodzi  w niej o to, by wykazac cala wyzszosc etyki chrzescijańskiej, według ktуrej cel nie uswieca srodkуw.

 Ale rуwnoczesnie zadaniem tej ksiazki jest otworzenie oczu tym, ktуrzy dotad nie wierzyli albo naiwnie nie chcieli wierzyc.  Stwierdzamy, wykazujemy niebezpieczeństwo  a kazdy rozumny i logiczny czytelnik powinien z tych przeslanek wywnioskowac że kto nie chce utonac musi pуki czas pomyslec o ratunku.  A ratunek polega oczywiscie na wysilkach w uniemożliwieniu zakusуw i poczynan wroga.
 Jesli spiskowcy daza do demoralizacji spoleczenstw chrzescijańskich to nalezy im przeciwdzialac.  Jesli chca oni zawladnac opinia publiczna - nie nalezy do tego wszelkimi silami dopuscic.  Jesli budza nienawiśći klasowe - trzeba je lagodzic.  Jesli podziemna droga daza do zwiekszenia krzywd  i niesprawiedliwosci spolecznej trzeba temu tez przeciwdzialac.  Etyce mуwiacej „oko za oko, zab za zab" przeciwstawic trzeba wzniosla nauke Mistrza "Kochaj blizniego swego, jak siebie samego".  Krzywd tych nie wyrуwna i zlemu nie zapobiegnie socjalizm, twуr etyki i duszy żydowskiej i slepe narzedzie w reku spiskowcуw uzyte dla ich celуw.  Najlepszym przykladem tej powolnośći socjalizmu w rekach tych, ktуrych kodeksem sa „Protokoly Obrad Mędrcуw Syjonu" jest historia ostatnich trzech lat Rosji.  Historia ta to litera za litera, krok za krokiem, wypadek po wypadku -- wykonanie planu szatanskiego „Protokуlуw".

Rozbudzenie nienawiśći klasowych, wzajemne wymordowywanie się Chrzescijan, prześladowanie wszystkich wyznan oprуcz religii żydowskiej.  Zniszczenie politycznie i ekonomicznie poteznego niegdys państwa, zdemoralizowanie az do rozbestwienia szerokich mas, wreszcie objecie wladzy przez żydowskich spiskowcуw.  A publiczna tajemnica jest, że tej pozornie anty kapitalistycznej rewolucji pomagali przede wszystkim milionerzy żydowscy w rуznych krajach.  Oczywiscie wiedzieli oni, że żydowskiemu kapitalowi nic nie zagraza w tej rewolucji, ktуrej ukrytym celem jest zniszczenie cywilizacji i wiary chrzescijańskiej.  Wiadomo jest, że bolszewicy prześladuja prawosławnych jako chrzescijan, ze morduja popуw i zniewazaja cerkwie w ohydny i bezwstydny sposуb. Wiadomo jest jednak rуwnież, że szczegуlna opieka otaczaja synagogi i hedery żydowskie.  W żydowskiej gazecie „Dzien" z dnia 24 czerwca 1919r. znajdowala się korespondencja europejska niejakiego N. Shiffin'a zatytulowana „Radosne wiesci  z Rosji", w ktуrej korespondent donosil, że Syjonisci zorganizowali w calej Rosji kooperatywy żydowskie, subwencjonowane przez Sowiety, ktуre tez przejely  pod swуj zarząd wszystkie szkoly żydowskie z jezykiem wykladowym hebrajskim. Szkoly te wcielone zostaly do organizacji publicznych szkуl sowieckich.

 Otуz zauwazyc tu nalezy, że jezyk hebrajski jest jezykiem czysto religijnym, w ktуrym pisany jest Talmud.  Żydzi hebrajskiego jezyka nigdy w potocznej mowie nie uzywaja.  To tez hebrajski sluzyc może wyłącznie do religijnych studiуw.  A zatem bolszewicy oslaniaja swa opieka wyznanie mojzeszowe, podczas gdy rуwnoczesnie zwalczaja religie katolicka i prawosławie.
 Jak zas prześladuja chrzescijańskie wyznania, o tem przekonac się można z bardzo ciekawej broszury, ktуra niedawno wyszla drukiem w Anglii pod tytulem „The Russian Chruch under the Boshwviks"- („Kosciуl rosyjski pod bolszewikami").  Autor tej broszury, pop Sergiej Orlow, wykazuje ze bolszewicy wymordowali kilkunastu biskupуw i kilkuset popуw prawosławnych, ze wielu z nich pogrzebali zywcem, że zamykaja cerkwie, że zamieniaja je na teatrzyki, że na kazdym kroku obrazaja religijne uczucia ludnośći.

 Oto malenka ilustracja tej wscieklej nienawiśći bolszewikуw do chrzescijaństwa, wyjeta z dziennika Times z 3 grudnia 1919r,; jest to opis wypadkуw w Odessię zajetej przez bolszewikуw: „Nastepnej niedzieli - pisze korespondent - po poludniu, przechodzilem przez ogrуd miejski, kiedy spostrzeglem grupe żolnierzy bolszewickich zniewazajacych Ikone, przedstawiajaca twarzy Chrystusa w Cierniowej Koronie.
 Jeden żolnierz plul w obraz, podczas gdy jego towarzysze smiali się i krzyczeli z radosci.  Potem podarli obraz na strzepy, tanczyli na nim i zdeptali go w bloto"

 Bolszewicy w propagandzie swej staraja się wytlumaczyc ludziom nie widzacym dalej swego nosa, że bolszewizm, to wolność, to braterstwo, to postep.  I w istocie postep to jest, ale jedynie w kierunku zrealizowania planu „Protokolуw".  O wolnośći w Swodepii  mowy zadnej nie ma.  Sowiety to najstraszniejsza tyrania i autokracja jaka świat widział.  Samodzerzawie okrutne carуw wraz z calym przelewem krwi przestepcуw politycznych, wraz z calym rozbestwieniem Ochrany, wraz z meczarniami lochуw petropawlowskich i grozy katorgii syberyjskiej - samodzerzawie tych carуw to dziecinna zabawka wobec autokratycznych rządуw Lenina i Trotzkiego.  Ale nie mogło byc inaczej, jesli wykonawcy bolszewiccy Protokolуw trzymać się mieli przekazania w nich wymienionego: Cywilizacja nie może istniec bez bezwzględnego despotyzmu bo rządуw nie moga sprawowac tlumy, ale ich przywуdca, kimkolwiek by on byl"

 Dzis patrzac na powalona przez bolszewikуw Rosje na tego niegdys olbrzymiego kolosa, nie podobna nie przypomniec sobie slуw Pierwszego Protokуlu:
 „Haslem naszym jest Potega i Hipokryzja...Wyrazy - Wolnosc, Rуwnosc, Braterstwo, gloszone przez agentуw naszych slepych, sciagaly do szeregуw naszych z calego świata legiony, ktуre z zapalem niosly nasze sztandary.  A tymczasem wyrazy te były to czerwie, toczace pomyslnosc Gojуw, niszczace wszedzie pokуj, spokojnosc, solidarnosc, burzace wszelkie podstawy ich państw..."
 Straszliwe ziszczenie planu, straszliwe ziszczenie przepowiedni Protokуlуw!
 A Rosja nie jest jedynym krajem, w ktуrym te przepowiednie sie ziszczaja, aczkolwiek najdalej posunela się ona na tej drodze.

 Wszedzie we wszystkich krajach widzimy to planowe, systematyczne koncentrowanie kapitalu w rekach żydowskich - wszedzie jestesmy swiadkami opanowywania prasy i opinii publicznej przez Żydуw wszedzie tumani sie puste glowy demagogуw i jeszcze bardziej puste ich słuchaczy i zwolennikуw hasłami nienawiśći klasowych - wszedzie rosnie demoralizacja i zepsucie i żądza zbytku, a rуwnoczesnie niezadowolenie i rozgoryczenie.
 Wszystko to sa objawy planowane i przepowiadane w Protokolach.  Protokoly te wyszly na jaw kilkanascie lat temu, kiedy symptomy dziś wystepujace na ciele spoleczenstw nie były jeszcze tak wyrazne jak dzisiaj.  Ale choroba, ale zarazek tkwily juz w ciele ludzkosci, bo praca spiskowcуw setek lat wstecz siega, swiadoma i celowa, nieublagana w swej bezwstydnej, szatanskiej logice.
 Czy takie sprawdzenie przepowiedni, zgodne w tak drobnych szczegуlach, może byc dzielem przypadku?
 Trzeba byc naiwnym dzieckiem, albo otumanionym, oglupialym do reszty bolszewikiem, by w taka przypadkowosc wierzyc.
 

=========================================================

II
 Żydzi a Polska - Wyjatkowe prawa zapewnione żydom w Traktacie pokojowym.  -- Skad zazartosc i zajadlosc Żydуw przeciw Polsce.  Wszechświatowa kampania.  - Plan akcji zrozumialy na tle „Protokуlуw"

 Odkad sprawa polska stala się przedmiotem miedzynarodowej dyskusji i odkad Niepodleglosc Polski zostala ogloszona, zauwazyc było można nagly i niczym nie wytlumaczony rozrost antypatii żydowskich przeciw Polsce.
 Polska przez długie wieki była schronieniem dla żydуw.  Przesladowani we wszystkich krajach uciekali oni do Polski, gdzie znajdowali spokojny przytulek, opieke prawna i moznosc odprawiania swych praktyk religijnych.  W Polsce nie palono ich na stosach, nie poddawano torturom inkwizycji, to tez żydzi uważali Polske za raj ziemski.
 O ile nam wiadomo w miedzynarodowym planie Spiskowcуw nie było wуwczas jeszcze wzmianki o Polsce, bo Polska lezala powalona, slaba, nie liczono się nia na wielkiej arenie polityki miedzynarodowej.
 Ale Polska powstala z martwych, stala się znуw czynnikiem we wszechświatowej polityce.  I oto jestesmy swiadkami naglego i gwaltownego rozwydrzenia żydowskiej propagandy przeciw Polsce we wszystkich krajach świata?
 Skad ta nagla nienawiść i jakiej jej uzasadnienie?
 Przede wszystkim powstanie Polski, wchodzacej klinem miedzy dwie najpotezniejsze placуwki.
 Spiskowcуw, było tym ostatnim bardzo nie na reke.  Po drugie odrodzenie Polski wprowadzalo do grona narodуw chrzescijańskich, ktуre zwalczaja jedna więcej jednostke państwowa, na pozуr może nie bardzo potezna, w rzeczywistosci jednak bardzo niebezpieczna dla Żydуw.  A niebezpieczna jest dla nich Polska dlatego, że ze wszystkich bodaj narodуw Europy jest ta Polska najbardziej chrzescijańska.  Nie wiodla Ona nigdy zadnych wojen zaborczych, nie prześladowala zadnych ras ani wierzen, powodowala się w swym zyciu politycznym i spolecznym przede wszystkim chrzescijańska zasada milosci blizniego.

 Powstanie Polski Niepodleglej było srogim ciosem dla Spiskowcуw dla dwуch wyzej wymienionych powodуw, do ktуrych jednakowoz przyznawac się nie mogłi przed światem.  To tez trzeba było wynalezc jakis pozуr, jakis pretekst dla umotywowania wrogiego stanowiska, zajetego przez miedzynarodowe żydostwo wobec Polski tak na Konferencji Pokojowej jak i w prasię zagranicznej.
 I oto wynaleziono ohydna bajke o pogromach żydуw w Polsce.  Ze pogromуw tych nie było o tym wie kazdy Polak, o tym zaświadczyłi wszyscy bezinteresowni obcokrajowcy, ktуrzy stosunki te badali w Polsce.  Nie mniej basnie o pogromach nie ustaly.

 Nie ulega najmniejszej kwestii, że w zawierusze wojennej żydуw; niewatpliwie niejeden z nich zostal poturbowany.  Nie ulega tez najmniejszej kwestii, że ludność Polski jest nieprzyjaznie dla Żydуw usposobiona i ze ta nieprzyjazn jest doskonale uzasadniona.  Żydzi jako lichwiarze wyzyskiwali uboga ludność wiejska  juz przed wojna; żydzi -- litwacy, schroniwszy się z prześladowujacej ich Rosji do Polski, laczyli się z wrogami Polski - - Moskalami we wspуlnej akcji.  Podczas wojny, żydzi znowu szli reka w reke z Niemcami przeciwko Polsce, wyslugiwali się im jako szpiedzy i donosiciele i za ich sprawa niejeden polski patriota dostal się do wiezienia albo na stryczek.  Żydzi tez podczas austiacko-niemieckiej okupacji pochwycili w swoje rece wszystkie dostawy wojskowe dla naszych wrogуw i w tym charakterze lupili i niszczyli Polske bez litości.

 W kazdym innym kraju taka dzialalnosc żydуw byłaby się spotkala ze straszliwym odwetem że strony ludnośći.  W Polsce jednak nie przyszlo do zadnych pogromуw, do zadnej krwawej zemsty, ktуra przecięż acz nie moralnie to jednak psychologicznie, byłaby zupelnie uzasadniona.  W dodatku od wybuchu bolszewickiej rewolucji, a więcej jeszcze od nastania bolszewickich rządуw we wschodnim sasiedztwie Polski zauwazyc było można wsrуd żydуw w Polsce bardzo dazenie ku Sowietom.
 Ogromnie wielka ilosc żydуw w Polsce okazala zupelny brak polskiego poczucia obywatelskiego i polskiego patriotyzmu.  Wielu z nich było wprost zdrajcami Polski, jak się to okazalo w czasię ostatniego najazdu bolszewickiego, kiedy to żydzi w niektуrych częśćiach kraju uzbroiwszy sie, przechodzili na strone bolszewikуw.

 Pewien general polski ukazujac zagranicznym dziennikarzom chmare żydуw miejscowych, ktуrzy przeszli na strone Sowietуw a ktуrych on nastepnie wzial do niewoli, rzekl:  „Według prawa mуglbym ich wszystkich rozstrzelac, bo to sa zdrajcy.  Wypuszczam ich jednak na wolność, bo gdybym ich rozstrzelal, to w prasię zagranicznej rozeszlaby się pogloska o pogromie dokonanym przez armie polska."

 Żydzi w Polsce bardzo lekko odpokutowali za przewinienia i grzechy popelnione przez nich wobec Polski.  A pokuta ta była tak lekka własnie dlatego, że narуd polski nie jest msciwy, że przebacza nawet tam, gdzie kazdy inny narуd cywilizowany byłby bezlitośnie wymierzyl sprawiedliwosc winowajcom.
 Zadnych pogromуw w Polsce nie było.  A tych kilkuset żydуw (280 według raportu Margenthaua) to ofiary zamieszek,  ktуre nie mialy zgola zadnego rasowego, ale tylko ekonomiczny charakter.
 W pismach żydowskich rozpisywali się rozmaici polakozerczy korespondenci o targaniu o obcinaniu brуd żydowskich przez żolnierzy polskich.  Nie watpimy, że niejeden polski żolnierz niejednokrotnie żyda za brode wytargal; nie watpimy, że niejednemu brode obcieto, ale rуwnoczesnie sadzimy, ze był to stosunkowo lagodny objaw uzasadnionej niecheci, zwlaszcza w czasach wojennych, w ktуrych od prostego żolnierza nie podobna spodziewac się wersalskich obyczajуw.

 Prasa zagraniczna, jak wiadomo, w znacznej częśći pozostajaca pod kontrola żydowska, rozdmuchala ty wypadki do nieslychanych rozmiarуw i na tym tle stworzyla legende o pogromach żydowskich w Polsce. Legenda ta to ohydne oszczerstwo - ale zarazem to tylko część programu miedzynarodowych Spiskowcуw - to tylko dalszy ciag obracania w czyn planu „protokolуw".

 Akcja przeciw Polsce rozpoczela się juz podczas Konferencji Pokojowej w Paryzu.  Tam to żydzi, ktуrzy do stolicy nad Sekwana przysłali byłi potezna deklaracje, wymogłi na Aliantach, że ci zmusili Polske do podpisania specjalnego traktatu, nadajacego Żydom w Polsce, specjalne, nieslychane wprost prawa i przywileje.  Dr Dillon, jeden z najwybitniejszych i najglebszych dziennikarzy świata, w ksiazce swej pod tytulem  „The inside Story of the Peace Conference" ( Za kulisami Konferencji Pokojowej) powiada, że znaczna ilosc delegatуw wierzyla, że „poza plecami Anglosasуw byly wpływy żydowskie".  A dalej ; „Odkad światem rządzic beda Anglo-Saskie narody, ktуre znowu ulegac beda żywiołom  żydowskim".  (patrz str. 106, 107 amerykanskiego wydania ksiazki Dillona).
 Oto doslowny tekst dwуch artykulуw tego nieslychanego, dodatkowego traktatu, ktуry narzucony zostal Polsce bezposrednio przez Aliantуw, posrednio zas przez wpływy wszechpoteznego miedzynarodowego Judaizmu:

Artykul 9   - „Poland will provide in the public educational system i towns and districts in which a considerable proportion of Polish speech are residents adequate facilities for ensuring that in the primary schools the instretion shall be given to the children of such nationals trough the medium of their own language.  This provision shall not teaching of Polish language obligatory in the said shools.
 In towns and district where there is a considerable proportion o f Polish nationals belonging to racial, religious or linguistic minorities, these minorities shall be assured an equitable share in the enjoyment and application of the sums which may be provided out of the public finds under the State, municipal or other budget, for educational, religious or charitable purposes.
 The provision of this article shall apply to Polish citizens of German speech only in that part of Poland, which was German teritory  on August 1, 1914.

Artykul 10 - Educational Committiees appointed locally by the Jewish Committees of Poland will, subject to the general control of the State, provide for distribution of the proportional share of the public funds allocated to the Jewish schools in accordance with Article 9, and for the organization and management of these  schools.

 The provisions of Article 9 cinserning the use of language in schools shall apply to these schools".
 Artykuly te to daleko więcej anizeli zapewnienie żydom rуwnosci wobec prawa, - to raczej wprowadzenie zupelnie nowego pierwiastka w dziedzine prawa miedzynarodowego, to utworzenie państwa w państwie,  to utworzenie jednostki prawno-panstowej, ktуrej przyznaje się prawo dochodzenia jej zadan wbrew i przeciw rządowi narodowemu.
 Nie potrzeba byc bardzo przenikliwym aby się domyslic, że ponad tymi prawami wyjatkowymi, ponad tymi przywilejami nieslychanymi dla żydуw w Polsce unosi się ten sam duch opiekunczy, ktуry czarne swoje skrżydla roztacza na Liga Narodуw.

 Ale Niewidziałne Mocarstwo miedzynarodowe nie zadowolilo się wymuszaniem owego niesprawiedliwego traktatu nie zadowolilo się wymuszeniem owego niesprawiedliwego traktatu na Polsce.  Kampania przeciw Polsce nie ustala;  snac obawialo się Ono jeszcze, że Polska i z tym dodatkiem przewieszonym do jej umуw miedzynarodowych jak sledz popielcowy, będzie za silna, za niebezpieczna, bo zanadto chrzescijańska.  Kiedy zwycięskie wojska polskie posunely się z wiosna ku dawnym granicom Rzeczypspolitej, miedzynarodowy Judaizm rozpoczal w prasię calego świata nagonke przeciw Polsce oskarzajac ja o imperialistyczne zachcianki na niekorzysc nieszczesliwej i ucisnionej bolszewickiej Rosji.  I ci sami ludzie, ktуrzy niegdys lubili ubierac się w toge liberalizmu i w teoretycznym natchnieniu prawili o zbrodni miedzynarodowej, ktуra były trzy rozbiory Polski, nagle zaczeli Polsce zarzucac, że zaborczo wdziera się w rdzenne rosyjskie krainy.  Oczywiscie liberalizm ich z żydowskiego plynacy natchnienia i dziś żydowskiej, subtelnej sympatii dla dziś żydowskiej Rosji ulegal.

 Na wszystkie oszczerstwa o krzywdach dziejacych się żydom w Polsce nie warto i bezskutecznym byłoby odpowiadac.  Daty i argumenty na nic się tu nie zdadzą, bo Niewidziałne Mocarstwo wie doskonale, że żydom w Polsce zadna krzywda się nie dziala.  Chociazby wydano tysiące ksiazek, udowadniajacych czarno na bialym, że w Polsce pogromуw nie było, to wrogowie nasi i tak opowiadaniami o tych pogromach zapelniac beda dalej prase calego, bo wszystkie srodki sa dla nich dobre, jesli tylko sluzyc moga do celu, ktуrym Polska wbila się miedzy Niemcy a Rosje - do celu, ktуrym jest zgnebienie i zniszczenie najbardziej chrzescijańskiego państwa w Europie - Polski.

III
 Co warte sa żydowskie protesty przeciw autentycznosci Protokolуw.  - Dowody na ta autentycznosc dostarczono przez samych żydуw. - Wolnomularstwo jako narzedzie w rekach Niewidziałnego Mocarstwa.  - Ogуlne uwagi o „Protokolach".

 Ostatnimi czasy pojawilo się w prasię amerykanskiej mnуstwo protestуw żydowskich przeciw „Protokolom".
 Rуzni dzialacze żydowscy, rabini i pisarze bardzo rozgniewali się przeciw ogloszeniu tych dokumentуw, a zwlaszcza przeciw Fordowi, za szczegуlowe ich omawianie w jego tygodniku „The Dearborn Independent".

 Bardzo byc może, że wsrуd tych protestujacych żydуw sa ludzie dobrej wiary, ktуrzy sami nie wierza w autentycznosc „Protokolуw".  Nic dziwnego.  Spiskowcy, ktуrzy od setek lat snuli nic tego ohydnego spisku, byłi i sa za madrzy, by wtajemniczac wen masy żydowskie.  Jestesmy przekonani, że i wsrуd żydуw Spisek antychrzescijański Mędrcуw Syjonu napotkalby przeciwnikуw, ktуrym to dzielo szatanskiej nienawiśći byloby wstretne.

 Ale ci protestujacy dzialacze żydowscy nie od protestуw winni zaczynac, a raczej od zbadania sprawy, a nastepnie pracowac winni nad wykorzenieniem z mas żydowskich tej fatalnej nienawiśći do chrzescijaństwa, na ktуrej podlozu oparta jest cala dzialalnosc spiskowcуw.  Chrzescijanie nie czuja do żydуw nienawiśći, nie tylko dlatego, że im na to nie pozwala oparta na milosci blizniego nauka Chrystusa, ale takze dlatego, że nienawiść taka bylaby sprzeczna z liberalnym, lagodnym duchem nowozytnej cywilizacji.  Chrzescijanie maja dla żydуw daleko więcej politowania niz uczuc wrogich, a jesli czasem oburzenie ich na wyzysk żydowski, na lichwe, na ich bolszewickie sklonnosci i dzialalnosc, objawia się w formie brutalnej (jak w Rosji, na Ukrainie, na Wegrzech lub w Rumunii), to czyny takie popelniane sa zawsze przez ciemne tlumy nie umiejace się pohamowac i sa zawsze potepiane przez wszystkich uczciwych i światlych Chrzescijan.

 Natomiast nie slyszelismy nigdy o jakims zbiorowym wystapieniu światlych żydуw przeciw grzechom popelnianym przez ich wspуlbraci.  Nie spotkalismy się nigdy z jakas ksiazka lub jakims apelem światlejszych żydуw do ich wspуlwyznawcуw, aby np.: poniechali lichwy, wyzysku, podstepnego wspуlzawodnictwa handlowego itp. czynуw, ktуre  nieraz doprowadzaly do rozpaczy ludność państw srodkowo-europejskich.
 Nie slyszelismy nigdy o zadnej odezwie miarodajnych żydуw do owych Litwakуw, ktуrzy ucieklszy do Polski przed prześladowaniem moskiewskim, laczyli się z wrogami Polski i pomagali rusyfikatorom w ich barbarzynskiej dzialalnosci.

 Nie znana jest nam tez jakakolwiek akcja wpływowych żydуw przeciw postepowaniu tych żydуw w Polsce , ktуrzy podczas okupacji pruskiej i austriackiej, bratali się z Niemcami, razem z nim wyniszczali kraj, a co gorsza wyslugiwali się jemu jako denuncjatorzy i szpiedzy i tysiące niewinnych Polakуw zaprowadzi na pruskie i austriackie szubienice.
 Nie slyszelismy o takim zbiorowym lub indywidualnym wystapieniu światlejszych Żydуw - natomiast znana jest i nam owa publiczna tajemnica, ze milionerzy żydowscy w rуznych krajach popierali i popieraja bolszewizm.  Kapitalisci popierajacy najzajadlejszych wrogуw Kapitalu ! -- Doprawdy cudaczne to na pozуr zjawisko.  Na pozуr jednak tylko.  Bo kazdy czlowiek majacy piec zdrowych klepek i troche prostego „mackowego rozumu", latwo z tych przeslanek pewne wnioski wyciagnac może.

 Jeżeli kapital żydowski popiera bolszewickich wrogуw kapitalu, Jeżeli we wszystkich rewolucjach zawsze, jak o tym swiadczy historia, to czynil, to jasnym jest, że dzialalnosci bolszewikуw się nie obawia.  Musial zatem otrzymać od nich zapewnienie, że dzialalnosc komunizmu przeciw jemu jest skierowana.  A jesli nie jest, to oczywiscie, musi miedzy stronami istniec jakies porozumienie, jakis wspуlny cel.

 Oto wniosek, ktуry narzuca się kazdemu zdrowo myslacemu czlowiekowi, oto konkluzja, ktуra nie może byc obca kierownikom politycznym państw chrzescijańskich.  Niestety, kierownicy ci nieraz sa bezsilni, nieraz im widziec nie wolno... Niewidziałne Mocarstwo ma swoich ludzi na wszystkich placуwkach i rozporżądza srodkami tak straszliwymi, że tylko bohaterskie dusze mogłyby się ich nie uleknac.  Ale na posterunkach, gdzieby takich własnie dusz było potrzeba, tam ich nie ma, bo tam ich nie dopuszczaja spiskowcy.

 Jak wyzej zaznaczono, podnosza się protesty żydowskie przeciw oglaszaniu „Protokуlуw" -- nie slychac nic natomiast o protestach przeciw winom żydostwa.
 Co znacza protesty przeciw „Protokolom" co znacza oburzenia, co warte sa wykrety, gdy przeciwstawimy im to co w gadatliwej niebacznosci pisali sami Żydzi o żydach?

 Przytoczylismy w poprzednich rozdzialach уw ziejacy nienawiśćia do chrzescijaństwa apel żydуw, wyszly z pod piуra wielkiego mistrza francuskiej lozy masonskiej Izaaka Adolfa Creemieux.  Przypatrzymy się teraz zestawieniu tego, co na temat aspiracji żydowskich i stosunku żydуw do świata chrzescijańskiego mуwia z jednej strony „Protokoly", z drugiej zas wspуłczesni i starsi pisarze i dzialacze żydowscy.
 
1. Oswiadczenia tajne
Protokуl 5 - Prorocy zapowiedzieli nam, że jestesmy wybrani przez samego Boga do panowania nad światem.
Protokуl 15 - Kiedy Krуl Izraelski wdzieje na swoje swiete czolo korone, ofiarowana mu przez Europe, z ta chwila stanie się patriarcha świata.
 Oswiadczenia jawne
 Zadanie nasze jest wielkie i swiete i powodzenie jego zapewnione.  Katolicyzm, nasz wrуg odwieczny, lezy powalony w prochu, ranny w glowe....
 Zbliza się dzien w ktуrym wszystkie bogactwa świata stana sie własnoscia Synуw Izraela.. - Odezwa Cremieux do Żydуw świata.
 rządy wszystkich państw, ciężko pokarane antysemityzmem, sluzyc beda własnym interesom, pomagajac  nam do osiagniecia suwerennosci, ktуrej pragniemy.  - T. Hryl - Państwo Żydowskie.
 Żydzi stanowczo odrzucaja idee zlania sie  z innymi narodowosciami i silnie trwaja przy swej przez wieki zywionej nadziei osiagniecia panowania nad światem. - Dr Mandelstam w mowie na kongresię syjonistуw w Bazylei w 1898r.
 Nie kazdemu jest dane zrozumiec to, co jeszcze nie jest ukonczone.... Prawdopodobienstwo osiagniecia naszych zadan i celуw wzrasta wraz z liczba żydуw i ich sila.  Obecnie mamy prawo byc zadowoleni z przyjecia, ktуrego aspiracje doznaly u poteg tego świata.  Nie zadajcie od waszego Komitetu Wykonawczego więcej niz domyslnikуw.
 W tym wzgledzie musicie miec w nim zupelne zaufanie.  Mozecie natomiast dowoli interpretowac go co do wszystkich innych spraw. - T. Herzel w mowie na kongresię syjonistycznym w Londynie 13 sierpnia 1900 roku.

2. Oswiadczenie tajne
Protokуl 3.  - Jako potega miedzynarodowa jestesmy obecnie niepokonani... Pozostaje niewielka przestrzen, by cala droga, ktуra przebylismy, zwarla się w krag Zmii Symbolicznej, wyobrazajacej nasz narуd.  Gdy krag уw się zamknie, wszystkie państwa europejskie beda ujete jakby w potezne obcegi.

Oswiadczenie jawne
 Nikt skutecznie skrzywdzic nas nie może... Sama niemożliwosc dostania się do skуry żydowskiej, podnieca nienawiść do żydуw.  - T. Herzel, Państwo Żydowskie.
 Gdzie my powstajemy, tam powstaje wraz z nami straszliwa potega naszej sakiewki.... Kazde urzedowe pogwalcenie wolnośći żydowskich nieodwolalnie sprowadza przesilenia ekonomiczne.  Dlatego tez zadnej broni skutecznie przeciw nam uzyc nie można, bo bron ta rani reke, ktуra nia wlada. - T. Herzel, Państwo Żydowskie.
 rząd Palestyny (w rekach żydowskich) zlozony z Mezуw Madrosci i ludzi intelektualnych kierowac będzie ruchem ekonomicznym nie tylko na Wschodzie i w Anatoli, ale prawdopodobnie na calym swiecie. - La Vielle France, no. 108, 13 luty 1919, str. 21.

3.  Oswiadczenie tajne.
Protokуl 1.  - Haslem naszym jest sila i podstep ... Gwalt powinien byc zasada, podstep zas i obluda przepisem dla rządуw.  To tez nie powinnismy się cofac przed korupcja pieniezna, oszustwem i zdrada, o ile to ma dopomуc do osiagniecia celu naszego.  W polityce nalezy umiec brac bez wahania własnosc cudza, Jeżeli przy jej pomocy zdobędziemy uleglosc i władzę.

Oswiadczenie jawne
 Interes rewolucji wymaga fizycznego unicestwienia burzuazji, - Mowa komisarza bolszewickiego Apfelbauma-Zinowiewa.  Krew i brak litości muszą byc naszymi hasłami.  Z mowy Bronsteina Trockiego.

4.  Oswiadczenie tajne
Protokуl 3. -- Wystapimy wobec robotnikуw w roli oswobodzicieli z pod tego jarzma, kiedy zaproponujemy im  wstapienie do szeregуw armii naszej, czyli do socjalistуw, anarchistуw i komunistуw, ktуrych stale popieramy rzekomo na zasadzie prawa braterskiej solidarnosci.
Protokуl 6. -- Chcac aby Goje nie spostrzegli przedwczesnie istotnego celu dzialan, zakryjemy go rzekomym dazeniem do sluzenia klasie robotniczej oraz wielkim zasadom ekonomicznym, propagowanym przez nas czynnie.

Oswiadczenie jawne
 „Kiedy żyd mysl swoja i troska swoja poswieci sprawie robotnikуw, wywlaszczonych i wydziedziczonych świata, wewnetrzny jego radykalizm takze dociera do jadra sprawy i wуwczas w Niemczech staje się on Marxsem i Lassalem, Hass'em lub Edwardem Bernsteinem; w Austrii Wiktorem Adlerem lub Fryderykiem Adlerem; w Rosji Trockim.  Wezmy pod uwage sytuacje w Niemczech i w Rosji.  Rewolucja wyzwala sily twуrcze i oto jak znaczny zespуl żydуw jest zaraz do uzycia do bezposredniej sluzby.  Socjalni rewolucjonisci i Mienszewicy i Bolszewicy, socjalisci z mniejszosci i większości - jakkolwiek się zowia-- ... Żydуw znalezc można wsrуd zaufania godnych przywуdcуw i rutynowanych wspуlpracownikуw wszystkich tych partii rewolucyjnych."  -- Z przedmowy wygloszonej przez rabina Magnesa na Pierwszym żydowskim kongresię pracy w Nowym Jorku, 16 Stycznia 1919.  Patrz Jewish Forum, str. 722, wyd. z roku 1919.

 „Ich (tj. żydуw) udzial w obecnym socjalizmie był i jest nadal, jak dobrze wiadomo, bardzo znaczny. Żydуw, można znalezc na przeciwleglych biegunach wspуłczesnego spoleczenstwa.  Znalezc ich można wsrуd przedstawicieli finansowego i przemysłowego kapitalizmu tak samo jak wsrуd tych, ktуrzy gwaltownie protestowali przeciw kapitalizmowi.  Rotschild jest antyteza Marxa i Lasalle'a; walka o pieniądze z jednej strony, walka przeciw pieniądzom z drugiej jako przeciwwaga, a wszechświatowe widoki spekulatora gieldowego przeciwwaza miedzynarodowy ruch proletariacki i rewolucyjny.  Marx byl tym, ktуry dal pierwsza podniete do założenia Miedzynarodуwki, manifestem swoim z roku 1817-go, zredagowanego przezen wraz z Engelsem.  Natomiast nie można powiedziec, że to on „założyl" Miedzynarodуwke, jak to twierdza ci, ktуrzy uparcie uważaja Miedzynarodуwke, jako tajne stowarzyszenie, pozostajace pod kontrola żydуw.  Wiele było powodуw do zorganizowania Miedzynarodуwki, ale od Marxa wyszedl pomysl Kongresu Pracy, ktуry sie odbyl w Londynie w r. 1864 - tym , i ktуrego skutkiem było założenie Miedzynarodуwki.  Żydzi stanowili w niej bardzo znaczny procent; w jej Radzie Generalnej zasiadal Karl Marx jako Sekretarz dla Niemiec i Rosji, i James Cohen, jako Sekretarz dla Danii.  Wielu Żydowskich czlonkуw Miedzynarodуwki bralo nastepnie udzial w Komunie, gdzie znalezli wielu wspуlwyznawcуw.  W organizacji partii socjalistycznej żydzi najwiekszy wzieli udzial. Marx i Lasalle w Niemczech; Aaron Liberman i Adler w Austrii; Dobrojan Ghera w Rumunii, sa lub byłi swego czasu jej twуrcami przywуdcami.  Żydzi w Rosji zasluguja tutaj na specjalna uwage.  Mlodzi żydowscy studenci, ktуrzy zaledwie uciekli z Getta, odegrali wazna role  w propagandzie nihilistycznej, niektуrzy z nich, a były miedzy nimi i kobiety, oddali zycie za sprawe Wyzwolenia.  A do tych mlodych żydowskich lekarzy i adwokatуw dołączyc trzeba tych licznych robotnikуw na wygnaniu, ktуrzy w Londynie i w Nowym Jorku założyli wazne stowarzyszenia robotnikуw, ktуre sa centrami socjalistycznej, a nawet anarchistycznej propagandy".  -- Bernard Layare „Anti-Semityzm" str. 312 - 314.
----------------------------------------

 Jeżeli z jednej strony wezmiemy pod uwage zaciekla dzialalnosc żydуw we wszystkich ruchach socjalistycznych, rewolucyjnych, komunistycznych i anarchistycznych, a z drugiej strony wyrazona przez ich liderуw w „Protokolach" pogarde dla tlumu, potepienie wszystkich aspiracji wolnośćiowych i demokratycznych i dazenie ich, jako do ostatecznego celu, do zaprowadzenia na calym swiecie despotycznych, teokratycznych rządуw Krуla żydowskiego z pokolenia Dawida, to w pierwszej chwili nie możemy zrozumiec, jak jedno z drugim skojarzyc.

 Rozwiazanie tej pozornej sprzecznosci znajdujemy jednak w samych „Protokolach".  Ta cala propaganda socjalistyczna i bolszewicka żydуw, to tylko srodek uswiecony w ich oczach przez cel.  To srodek ktуrego oni uzywaja by zdemoralizowac, by oslabic zniszczyc spoleczenstwa chrzescijańskie, by doprowadzic te ostatnie do takiego stopnia wspуłczesnego materialnego i moralnego rozkladu, by w chwili rozpaczy zdaly się nawet na pуjscie pod jarzmo żydowskie.
 Rozwiazanie tej zagadki znajdujemy w „Protokole nr 5.
„Tak tym wszystkim zmeczymy gojуw, że zmusimy ich do ofiarowania nam miedzynarodowej potęgi, ktуra z natury rzeczy umozliwi nam pochloniecie, bez zniszczenia ich, wszystkich sil rządowych świata, i utworzenie „Nad - rządu".  W miejsce nowoczesnych wladcуw postawimy wуwczas potwora, ktуry się zwac będzie Nad - rządowa Administracja.  Rece jego wyciagniete beda we wszystkich kierunkach jak kleszcze tak, że olbrzymia ta organizacja niechybnie zwycięzy wszystkie narody."

 Czytajac te slowa nie podobna oprzec się mysli, że do osiagniecia jednego z tych posrednich celуw, do stworzenia owego Nad-rządu, zblizyli sie  juz Medrcowie Syjonu wskutek utworzenia Ligi Narodуw.  Humanitarna na pozуr, szlachetna instytucja ta majaca na celu zapobiezenie na przyszlosc rozlewowi krwi, okrucienstwem wojny, jest w istocie takim Nad-rządem, ktуry latwiej będzie opanowac, nizby to można uczynic rozdrabniajac akcje na piecdziesiat poszczegуlnych państw.  Jeżeli dalej wezmiemy pod uwage, ze w Lidze tej przewodza masoni, bedacy czestokroc bezwiednie, slepym narzedziem w rekach Niewidziałnego Mocarstwa Mędrcуw Syjonu, to oczywiscie nie można na powstanie tej Ligi Narodуw patrzec bez trwogi, bez straszliwej troski o przyszlosc chrzescijaństwa i cywilizacji.
 Wypadki szybkim krokiem postepujace od wybuchu wielkiej wojny - to jakby odbicie tego, co „Protokoly" przepowiadaly dwadziescia kilka lat temu.
 Dzielo zemsty postepuje blyskawicznie naprzуd.
 I tu nasuwa się pytanie, jakie jest duchowe podloze tej calej akcji żydowskiej, jakie momenty psychiczne pchaja tych ludzi w tym kierunku.  Skad ta nienawiść, skad to pragnienie zemsty, skad ta imperialistyczna zachlannosc i ta wiara we własna wyzszosc?

 Przede wszystkim nalezy pamietac, że zemsta nie jest  dla tych ludzi czyms niemoralnym.  Nie masz u nich przykazania : Kochaj blizniego jak siebie samego - natomiast powiedziane jest w ich kregach: „Dzielo zemsty slodkie jest - oraz - oko za oko, zab za zab".  Dalej nalezy miec na uwadze, że ci ludzie dotad zachowali wiare swa w to, ze sa narodem wybranym i dotad pisma starego zakonu tlumacza w sensię doslownym.  Poza tym trzeba miec na wzgledzie orientacje i psychologie tych ludzi, sklonnych do mistycyzmu, do tajemnic, do spiskуw; wreszcie fakt że przez długie stulecia byłi oni narodem wlуczegуw miedzynarodowych, pozbawionych swej ojczyzny, prześladowanych nieraz bardzo okrutnie we wszystkich krajach europejskich oprуcz Polski.

 Mistycyzm orientalny, semicka żądza zemsty, zabobony juz nie sredniowieczne, ale starozytne, wreszcie wspomnienia wiekowych krzywd, oto podloze duchowe, na ktуrym jedynie rozwinac się mogła taka jadowita roslina jak owe „Protokoly".
 Powtarzam raz jeszcze, że nie podobna za ten szatanski plan Mędrcуw Syjonu winic wszystkich żydуw, winic calej rasy.  Masy żydowskie o tym calym straszliwym planie nic nie wiedza; nieliczni przeczuwaja go; drobna ilosc Wtajemniczonych zna go.  Masy żydowskie sa pograzone w ciemnocie i dlatego własnie moga ci Medrcowie pozwolic sobie na plany tych rozmiarуw bez liczenia się z nimi.  Zreszta według teorii „Protokolуw" masy te sa slepe nie umiejace rozumowac.
 Masy te jednak były nie tylko biernym, nieswiadomym narzedziem w reku Mędrcуw.  Wrodzony wszystkim semitom zmysl kupiecki i nieslychana żądza zysku, doprowadzone do szczytu doskonalosci w ciagu wiekуw, podczas ktуrych żydzi nie dopuszczani byłi do zadnych stanowisk spolecznych i politycznych, przyczynily się znakomicie do osiagniecia pierwszego z celуw Spisku: - do zagarniecia przez Izrael bogactw świata.
-------------------------------------------

 Nie ulega watpliwosci, że „Protokoly Mędrcуw Syjonu" sa jedynym z najciekawszych dokumentуw historycznych i światowych wydanych w dwudziestym wieku.  Wydane przed wybuchem wielkiej wojny, doczekaly się olbrzymiego rozpowszechnienia dopiero po tej wojnie dlatego własnie, że wypadki wojenne tresci tej Ksiegi szczegуlnego dodaly znaczenia.  Przed wojna uważano socjalistуw i rуznych rewolucjonistуw i komunistуw za troche narwanych ludzi, ktуrzy wspуlczujac z losami klas biedniejszych pragneli przychylic im nieba, nie zwazajac na to, czy srodki przez nich ku temu zalecane sa rozsadne, bezpieczne i w ogуle prowadzace do celu.  Dopiero po wojnie ludzkosc nagle stanela oko w oko z rzeczywistoscia.  Wуwczas dopiero spostrzegla ona, co i kto kieruje tym calym ruchem miedzynarodowym, i jakie sa jego cele.

 Zaperzeni, oburzeni powodzeniem przywуdcy rosyjskiego bolszewizmu niebacznie odkryli przed Swiatem chrzescijańskim karty Spisku Niewidzialnego Mocarstwa.  A odkryli je nie tylko postawieniem na czele calego tego ruchu prawie wyłącznie żydуw. Uczynili to przede wszystkim wysunieciem na pierwszy plan i z arogancka otwartoscia „dyktatury Proletariatu".  Bo czymze jest ta dyktatura, Jeżeli nie obrуceniem w perzyne tych wszystkich aspiracji ku Wolnosci, Rуwnosci i Braterstwu, ktуre dotychczas były hasłami wszystkich postepowych ludzi świata?  Nie jest to zaprzeczenie wszelkiemu braterstwu i wolnośći i rуwnosci, to wysuwanie naprzуd spoleczenstwa jednej tylko klasy i to  nieznacznej tylko mniejszosci, z pokrzywdzeniem wszystkich innych z pokrzywdzeniem większości narodu.
 Wiec na to dazylismy do idealуw demokratycznych, do zrуwnania wszystkich obywateli wobec prawa, do wyrуwnania nierуwnosci spolecznych, do zniesienia klasowych rуznic, do dania wszystkim tych samych sposobnosci materialnego i umyslowego rozwoju, - by w ostatecznym wyniku uprzywilejowac tylko jedna klase i to mniejszosc z krzywda większości?
 Trzy lata blisko trzymaja się bolszewicy u steru nieszczesnej Rosji i jaki jest tego wynik?  Oto powrуt do tyranii i despotyzmu, gorszych niz za czasуw carskich, wraz z rуwnoczesnym zupelnym wyniszczeniem calego kraju.  (Czesc planu Protokolуw).

 Znikly ostatnie slady cywilizacji w Rosji, zapanowalo barbarzynstwo, a pozorna dyktatura proletariatu okazala się zwykla tyrania żydowskich komisarzy bolszewickich, opływających w dostatki podczas gdy miliony ludnośći gina z zimna, glodu i zarazy.
 Zaden car nie wyslal do lochуw, na szubienice i na Sybir tylu nieszczesliwych, ilu ich zamordowal krwiozerczy Trocki i jego czerezywczajka w przeciagu ostatnich trzech lat.  Zamiast wolnośći - niewola; zamiast rуwnosci --krzywda; zamiast braterstwa - barbarzynstwo i mordy -- oto bolszewicka dyktatura Proletariatu, oto czego się doczekal świat, wierzacy naiwnie, ze socjalistami, komunistami, rewolucjonistami, anarchistami powoduje szlachetna milosc blizniego.

 Podczas gdy przez sto kilkadziesiat lat, od czasуw wielkiego Montesquieu świat chrzescijański wil się w srogiej mece, podczas gdy ludzkosc dazyla do idealуw chrzescijańskich ogуlnego braterstwa na ziemi, zniesienia krzywd i nierуwnosci -- Medrcy Syjonu gdzies w tajemniczym ukryciu zacierali rece z radoscia, patrzyli spoza czarnej zaslony z szatanskim usmiechem w im juz z gуry znana przyszlosc.  I dziś gdy Bronstein Trotzki tak swietnie przeprowadza ich plany niszczenia cywilizacji chrzescijańskiej --  powodzenie rozpala na ich bladych twarzach rumience straszliwego, piekielnego zadowolenia.  A glupi Chrzescijanie o niczym nie wiedza, niczego sie nie domyslaja, ida jak barany pod nуz, z zawiazanymi oczyma staczaja sie w przepasc.

 Slepe i gluche sa masy, slepi i glusi sa przewodnicy nie chcacy wierzyc w mozliwosc takiego zla.  A przede wszystkim slepi i glusi sa ci wszyscy, ktуrzy powstepowali do lуz masonskich, przyneceni do nich hasłami braterstwa, niewiedzacy, że te loze sa narzedziem Niewidziałnego Mocarstwa.
 Ciekawym historii Lуz Masonskich, ich celуw ukrytych a nieznanych nawet masonom wyzszych stopni, poleca się przeczytanie niezwykle ciekawej ksiazki, wydanej w roku 1920 przez wielka nowojorska firme wydawnicza Putmanуw, pod tytulem „The causes of the World Unrest".
 Prawdziwa dzialalnosc Niewidziałnego Mocarstwa staje w tej ksiazce w straszliwej, potwornej nagosci przed struchlalym czytelnikiem.
 

IV    Konkluzje
 Wydawcy tej ksiazki puszczaja ja miedzy czytelnikуw polskich w Ameryce dlatego, że ogloszenie jej uważali sobie za obowiazek spoleczny.  Nie wolno temu, ktуry wie, taic prawdy przed mniej uswiadomionym bratem-obywatelem.
 Ale samo zakomunikowanie prawdy nie wystarcza. Trzeba z niej sobie zdac sprawe, trzeba z wniosku umiec wyciagnac konkluzje.
 Ksiazka ta nie ma na celu zaspokojenia prуznych ciekawosci.  Celem jej jest uswiadomienie, obudzenie checi ku zapobiezeniu straszliwemu niebezpieczeństwu.  A niebezpieczeństwo to jest tak grozne, jest tak okropne, że nie wolno go ani chwili lekcewazyc.
 Nie na to walczylo chrzescijaństwo przez blisko dwa tysiące lat o zasade milosci blizniego - nie na to stworzylo ono taka bezcenna cywilizacje, aby nad światem zapanowal despotyczny Krуl - Patriarcha z pokolenia Dawidowego.
 Nie moga na darmo pуjsc meki serdeczne tych milionуw, ktуre wierzyly w postep ludzkosci, w Wolnosc i Swobode, ktуre za idee te przelaly krew i kladly swe zywoty.  Nie wolno ludom chrzescijańskim pozwolic, by opluwane, zniszczone były wiekowe ich trudy i walki o lepsze jutro.  Nie wolno dopuscic do tego, by nad światem, nad ktуrym raz zapanowal Krzyz, hasło milosci, - rozciagnela się czarna plachta nienawiśći, ciemnoty i despotyzmu.
 Jak do tego nie dopuscic?  Co czynic by strasznej zapobiec katastrofie?  Jak przeszkodzic krуlestwu antychrysta na ziemi?
 Sposуb jest tylko jeden: -- uswiadomienie wszystkich Chrzescijan, - uswiadomienie przez nich mas żydowskich.

 Nie zemsta, nie pogromami rosyjskimi się tego dokona.  Zemsta za soba gorsza jeszcze wiedzie zemste.
 Niech kazdy, kto te ksiazke przeczyta, da ja do przeczytania drugiemu.
 Wszyscy powinni znac prawde, wszyscy w rozumnym poczuciu obywatelskiego obowiazku, winni przylozyc swa cegielke do dzielą naprawy.  Podeprzec trzeba mury naszej Cywilizacji uswiadomieniem, usunieciem smierc niosacej obojetnosci, naiwnosci i glupoty.
 Trzeba otwierac oczy tym, ktуrzy niebacznie leca na przynete blyskotliwych hasel przewrotowcуw, trzeba im pokazywac, kto tym przewrotem kieruje, w jaki sposуb, dla jakiego celu, i jakie sa juz dziś wiadome skutki tego przewrotu.
 Milionom Chrzescijan zagraza nieliczna garstka spiskowcуw -- ale za ta garstka leza miliony, ba, miliardy zlota.  Na krzyz, godlo cywilizacji i postepu i Wolnosci, nastaje jez nie zloty Cielec, ale Koziol Zloty.
 Olbrzymi ruch musi powstac w swiecie chrzescijańskim; ruch oświatowy, ruch ku nauczaniu, ruch ku jedynemu ratunkowi.

 Ruch ten oparty musi byc na prawdzie i na sprawiedliwosci.
 Narody chrzescijańskie zrozumiec musza, że unicestwienie potęgi zlota Niewidziałnego Mocarstwa jest koniecznoscia.  Nie zloto, ale sprawiedliwosc rządzic musi światem.  Nie do Dyktatury Proletariatu nam isc, ale do zniesienia rуznic klasowych.  Nie sciężkami gwaltu, podstepуw i spiskуw nam chodzic, ale droga  ustaw uchwalonych przez większośc chrzescijaństwa i Demokracji nam potrzeba, a nie Bolszewizmu.
 Nie w „Protokolach" szukac nam madrosci, ale w Ewangelii i w tej przedziwnej Konstytucji tej Wielkiej Rzeczypospolitej Waszyngtona i Lincolna, w ktуrej, miejmy nadzieje, znajdziemy dostateczne srodki na unicestwienie Spisku Nienawisci.
 

DODATEK

ODWIECZNE DAZENIA ŻYDУW

 Chcemy tu zestawic dwa dokumenty, jeden wspуłczesny, a drugi bardzo stary.

 „Deutsches Wochenblatt" z dnia 25,II, 1920 oglasza następujący dokument, ktуry znaleziono w kieszeni zabitego w walkach z bolszewikami dowуdcy batalionu Sundera, pisany w jezyku żydowskim, a oświetlajacy ich tajna organizacje w Rosji.

„Tajne"
 „Do przewodniczacego oddzialуw miedzynarodowego zwiazku żydуw.
 Żydzi !!! Godzina naszego zupelnego zwycięstwa zbliża sie.  Stoimy w przededniu panowania nad światem. Dawniejsze marzenia nasze ziscily sie.  Bezsilni do niedawna jeszcze, możemy teraz triumfowac.

 Przywlaszczylismy sobie władzę w Rosji. Pierwsze nasze plany udaly sie, lecz nie zapominajmy, że Rosjanie, choc teraz sa pod naszym panowaniem, nie przestana byc naszymi smiertelnymi wrogami.
 Wzielismy ludowi rosyjskiemu wszystko, zrobilismy dawnych naszych panуw naszymi niewolnikami.
 Przeciwko naszym wrogom nalezy wystepowac z cala brutalnoscia, bez litości.  Musimy im wziac ich najlepszych wodzуw, musimy siac nienawiść partyjna i walke domowa pomiędzy robotnikami i ludnośćia wiejska. Musimy pracowac  wszelkimi silami, ale ostroznie.
 Glosimy wszedzie i zawsze nacjonalna polityke naszego narodu. Walczymy o nasze wieczne idealy.
 Komitet centralny petersburskiego oddzialu miedzynarodowego zwiazku żydуw."
Jest to dokument wspуłczesny.  A oto inny dokument.

 Znajduje się w ksiazce żydowskiej Zohar (II,58b); „Pewna tradycja  nas uczy, że w epoce przyjscia Mesjasza 70 zwierzchnikуw niebieskich rżądzacych 70 narodami ziemi, zwrуccie wszystkie legie świata na wojne że świętym miastem Jerozolima.  Spiskowac beda przeciwko Swietemu - niech będzie błogosławiony - i powiedza - Podbijemy najpierw Pana, po tym jego narуd i jego światynie.  Ale Swiety - niech będzie błogosławiony - rozesmieje się z nich, jak napisano:
 „Krуl mieszka w niebiosach, nasmieje się z nich".  W tej chwili Swiety - niech będzie błogosławiony - rozwinie swa potege i wytepi ich że świata, jako napisano: „Oto kazn, ktуra uderzy Pan wszystkie narody, walczące przeciw Jeruzalem.  Kazdy czlowiek z tych narodуw będzie zywcem gnil".
 Ksiega Zohar powstala w XIII wieku, ale opiera się na bardzo starych tradycjach, z ktуrego to powodu mniemano nawet, że pochodzi z II wieku.
 W przytoczonym przez nas ustepie ksiegi Zohar widzimy ten sam zawistny i ekskluzywny nastrуj, ktуry nas uderza w znalezionej odezwie.
 Ale walka o swiete Jeruzalem nie rozgrywa się tylko w Palestynie.  Ona wre wszedzie.  Wre we Francji, w Niemczech, w Polsce, w Rosji.

 Daremnie literatura polska ostrzegala przed wojna, co im grozi ze strony żydostwa. Liberalowie rosyjscy uwierzyli żydom, że tylko niekulturalny antysemityzm może stawiac im takie zarzuty.  Za te ignorancje zaplacili ojczyzna.
 Obecnie w Niemczech budzi się antysemityzm z niezmierna sila.  Wlasnie nadeslano nam z Wielkopolski ciekawe odezwy i publikacje. Antysemici niemieccy twierdza, że przed wojna decydowalo o losach Niemiec 300 wielkich finansistуw żydowskich i że na kongresię wersalskim żydzi wciaz byłi panami sytuacji.  Zreszta i u nas pan Morgetau w czasię swego pobytu wyznal bodaj z pewna satysfakcja, że żydzi wywierali wpływ na obrady kongresu.  Zas w sejmie poslowie żydowscy po uchwaleniu swiecenia niedzieli grozili nam, że stracimy Wilno, Minsk i szereg innych miast.
 Watpimy jednak, czy wszystkie narody świata dadzą się przez żydуw tak otumanic, jak dali się Rosjanie. Napewno zas Polska otumanic się nie da.
 Zreszta gdyby tu byłi najpierw Rosjanie a potem Niemcy, żydzi przedwczesnie czułi sie  naszymi panami.  Ilez to razy grozili ludnośći, że glowami polskimi beda brukowane ulice!!!
 Odkryli u nas swoje karty za wczesnie.
 Odżydzanie Państwa Polskiego staje się hasłem powszechnym.
 Wedle wiadomosci ktуre nas obchodza, żydom nie jest w tej chwili w Polsce dobrze.   Rozpoczyna się ich emigracja.
 A dokad?  Jest nam wszystko jedno.  Maja przecięż swoja Palestyne.  Ale im do niej nie spieszno.  Jest to jedyny narуd, ktуry nie teskni do swojej ojczyzny.  Chce miec Jerozolime w Petersburgu, w Warszawie, w Berlinie, w Paryzu, w Londynie.  A kto tam reke podniesie na Jerozolime, ten ich zdaniem „będzie zywcem gnil"
    (Mysl Niepodlegla" - 10 kwietnia 1920).

2
ZBROJNY BUNT ŻYDУW
 W „Mysli Niepodleglej" z dnia 5 lipca 1919 w artykule „Przed wojna domowa z żydami" ostrzegalismy ogуl polski, że czeka nas z żydami zbrojne starcie.  Wiedzielismy doskonale, że strona zaczepna beda żydzi.
 Nie brakowalo jawnych pogrуzek.  Gdy w czwartek dnia 18 grudnia 1919 roku sejm w glosowaniu imiennym uchwalil swietowanie niedzieli jako dnia odpoczynkowego, obowiazujacego we wszystkich państwach cywilizowanego zachodu, posel Grinbaum krzyknal: „ W tej chwili straciliscie, panowie, Wilno, Minsk i Grodno".

 Cуz znaczyl ten okrzyk?  Znaczyl, że żydzi jawnie przeszli na strone naszych wrogуw.  Slowa te padly przecięż z ust posla i czlonka Tymczasowej Żydowskiej Rady Narodowej.
 Zachowanie się żydуw w obecnej fazie wojny polsko-bolszewickiej zupelnie odpowiadalo pogrуzce posla Grinbauma.

 W Kaluszynie żydzi obrzucali kwiatami wkraczajace wojska bolszewickie, a dzialo się to w obecnosci delegatуw rządu polskiego.
 W Siedlcach na znak sympatii przemalowali swe szyldy polskie na rosyjskie.
 A bynajmniej nie skonczylo się na tych objawach zdrady w formie sielankowej.
 W Nasielsku żydzi wstepowali gromadnie do armii bolszewickiej.  Byli to żydzi w wieku poborowym i w wieku niepoborowym.
 W Hrubieszowie żydzi strzelali do cofajacego się wojska polskiego.
 Jak oświadczył komunikat sztabu z dnia 19 sierpnia w Siedlcach wzieto do niewoli oddzial żydowski z bronia w reku, ktуry to oddzial walczyl po stronie bolszewickiej.
 Takiz komunikat sztabu z dnia 21 sierpnia glosi, że z Grodna przybyla bolszewikom na pomoc miejscowa ludność żydowska, ktуra wydatnie zasilila szeregi bolszewickie.
 Tak samo ludność żydowska wyslala przeciwko naszym wojskom ochotniczy oddzial żydowski, ktуry walczyl po stronie bolszewickiej.

 Defensywa Ministerstwa Spraw Wojskowych wytoczyla 75 żydom sprawe o bolszewicka agitacje przewaznie w wojsku w lipcu i sierpniu.  Oto nazwiska tych agitatorуw: 1) Wizenberg. 2)Maks Horwitz, 3) Molondea Lejb, 4) Henryk Landau, 5) Henryk Zortman, 6) Roman Weinstok, 7) Lejba Szneller, 8) Pejsach Goldstein, 9) Oskar Kohn, 10) Henryk Rosental, 11) Hibal Rauer, 12) Rуza Pawlon, 13) Jуzef Eifa, 14) Abraham Heller, 15) Salomon Kutner, 16) Izaak Kort, 17) Herman Liberman, 18) Kazimierz Laucer, 19) Szmul Frager, 20) Nisson Rosenblum, 21) Jehuda Szapiro, 22) Jуzef Rosenblatt, 23) Eliasz Rosenzweig, 24) Moszek Sztrojt, 25) Hersz Salomon Szpak, 26) Piotr Szelenbaun, 27) Herman Pormet, 28) Alfred Witelstein, 29) Fajwel Blum, 30) Moszek Pormet, 31) Dawid Gelbras, 32) Abraham Himmelbarb, 33) Salomon Kutner, 34) Mojzesz London, 35) Jakub Rosenblum, 36) Aleksander Wejnberg, 37) Mordka Chudy, 38) Jakub Kaufman, 39) Jakub Gielbart, 40) HerszRysels, 41) Jakub Sztokman, 42) Jakub Sorkes, 43) Moszek Sztrojt, 44) Samuel Cukerwar, 45) Pinkus Bakalar, 46) Hersz Abracham Brener, 47) Jakub Dutlinger, 48) Szewel Epstein, 49)Lejzor Grojser, 50) SenderKaner, 51) Jan Lauer, 52) Ludwik Librach, 53) Iżydor Muszkatenblut, 54) Noch Mitelberg, 55) Abraham Parmet, 56) Szaja Perec, 57) Abram Pernuter, 58) Lejzor Pajas, 59) Markus Perling, 60) Szyma Rapaport, 61) Jуzej Rosenband, 62) Maucycy Rosendband, 63) Mordko Rotenberg, 64) Jakub Randoniski, 65) Rubin Sztutman, 66) Jakub Stalberg, 67) Chant Wolf, 68) Dawid Winogron, 69) Boleslaw Zandberg, 70) Mozes Zweigenhalf, 71) Joel czy Joen Zylberg, 72) Mendel Chaim Blum, 73) Izaak Bogin, 74) Szmul Mordka, Rubinstein, 75) Hersz Szop.

 W spisię powyzszym widnieja nie tylko żydzi z imionami mojzeszуw, Noechуw, Izaakуw, ale takze Henrykуw Kazimierzуw i Boleslawуw.  Znajdujemy nie tylko szeregowcуw, ale takze i oficerуw.
 Żydzi swoim zwyczajem chca obecnie przedstawic te fakty zagranica w zupelnie innym swietle.  To nie maja byc fakty jawnej zdrady i jawnego buntu z bronia w reku na korzysc bolszewickiego najazdu, ale fakty, nietolerancji polskiej, rasowych polskich uprzedzen i .... pogromуw.
 Byc może, że znaczna część prasy zagranicznej, pozostajaca na zoldzie żydowskim lub wprost wychodzaca za żydowskie pieniądze, będzie prуbowala oklamac świat i jawna zdrade żydowska przemalowac na nietolerancje polska, jak przemalowywano szyldy w Siedlcach z polskich na rosyjskie... Ale mamy tu na miejscu swiadkуw w postaci urzedowych przedstawicieli zagranicy, mielismy wojskowa misje francuska, wiec prawda się nie ukryje.
 Natomiast w chwili, kiedy wreszcie koalicja dochodzi do wniosku, ze trzeba za wszelka cene zdusic bolszewizm, rosyjski, jako zagrazajacy powszechnemu pokojowi i cywilizacji zachodu, stwierdzono fakt, że żydzi nasi staneli zbrojnie po stronie bolszewizmu...
    („Mysl Niepodlegla" - 4 wrzesnia 1929)
 -----------------------------------------------------------------------------
3
FRONT SEMICKI
 Akcja żydуw calego świata przeciwko Polsce zaczyna w czasach ostatnich ujawniac się coraz wyrazniej w państwach z nami sprzymierzonych i państwach neutralnych, glуwnie jednak w Londynie.  Żydzi wypowiedzieli walke nieublagana państwowosci polskiej.  Na szeregu zjazdach i konferencjach chwala się wypowiedzenie Polsce wojny ekonomicznej i ideowej.  Poniewaz żydzi posiadaja niezwykle spoista organizacje, przeto za pomoca niej daza do wytwarzania FRONTU SEMICKIEGO celem podboju Polski.  Srodkуw im nie brak.   Powstaja towarzystwa, spуłki, zbiera się skladki, slowem organizuje się akcja, jakiej jeszcze nie było.
 Do jakiego stopnia żydzi sa rzeczywiscie na calym swiecie zorganizowani, dowodzi to, co nam opowiadal jeden z podrуznikуw.  Oto w dzikich, skalistych gуrach pуlnocnego Kurdystanu, w osadach, do ktуrych można dotrzec sciężkami nad glebokimi jarami, znajduje się doskonale zorganizowana kolonia żydowska z rabinem na czele, ktуra nalezy do światowego zwiazku „Alliance Israelite" posiadajacego filie rozrzucone po calym globie ziemskim.  Cale żydostwo pilnie słucha ich wskazan.  Posiada swoje  szkoly, szpitale, instytucje humanitarne, olbrzymie stosunki i wpływy, tym bardziej, ze w krajach zachodu żydzi w ten sposуb przystosowali się do srodowisk, ze nie zrywajac z żydostwem, uchodza za ludzi wzorowo i przykladnie miejscowych, nawet za patriotуw i podpory spoleczenstwa.
 Toteż tego FRONTU SEMICKIEGO nie powinnismy lekcewazyc, przeciwnie, trzeba brac go bardzo powaznie.

 Musimy za pomoca odpowiedniej literatury i prasy otwierac spoleczenstwu oczy na grozace niebezpieczeństwo, wykazywac, że żydzi popieraja w spoleczenstwie naszym wszelkie dazenia rozkladowe, że prowadza z nami systematyczna walke ekonomiczna, że wdzieraja się pomiędzy nas pod maska chrztu i polskiego nazwiska, że nalezy ich usuwac że stanowisk państwowych, nie dawac im dostaw, w szczegуlnosci dostaw dla wojska, że powinnismy najusilniej popierac rozwуj naszych polskich kooperacji celem usuniecia stopniowego handlu żydowskiego, ze nalezy im utrudniac otrzymanie koncesji na przedsiebiorstwa przemysłowe, slowem oczyscic FRONT POLSKI z żywiołu niepewnego i zdrajczego.
 W tej walce nie my jestesmy strona wyzywajaca, ale żydzi.  Nam przypada w udziale samoobrona.
      (Mysl Niepodlegla"  - 3 lipca 1920)

ZYD WSCHODNI DO ŻYDУW ZACHODNICH
 Oryginal dokumentu drukowanego ponizej, znajduje się w Zurychu w tajnych żydowskich archiwach wojennych.  Naszemu korespondetowi udalo się go odpisac.  Zuzytkowal go częśćiowo w numerach „Gazette de Lusanne" z dn. 30 wrzesnia oraz 2 i 4 pazdziernika 1910r. podczas kampanii antypolskiej prowadzonej przez żydуw, ktуrzy polemizowali z nim z tego powodu w kilku pismach.  Jest to memorial żyda wschodniego Jana Freya uzywajacego pseudonim Ahasver.  W memoriale tym Frey przedstawia  deżyderaty żydуw wschodnich do uzytku żydуw zachodnich. Oryginal jest napisany po niemiecku.  Ujawnienie tego ciekawego dokumentu wywolalo wsrуd żydуw w Szwajcarii duze niezadowolenie.
 Nasze stanowisko w kwestii rozwiązanie jednego z najwazniejszych zagadnien wojny światowej, przez Ahasvera (Jean Frey), Zurych 30303.

 W Nr. 41450 „Timesa" z 13 kwietnia 1917 roku korespondent piotrogrodzki tego pisma zwraca się do żydуw zachodnich z następującym napomnieniem.
 „Musze niestety stwierdzic, że żydzi nie zachowuja się wlasciwie.  Mlodziez żydowska stala się igraszka w rekach bezwzględnych wierzycieli i zajadlych nieprzyjaciуl Rosji.  Oby ich wspуlwyznawcy z Wielkiej Brytanii zwrуcili im uwage na niebezpieczeństwo, wynikajace z takiego postepowania".
 W takiej chwili, jak obecna gdy na sto lat rozstrzygaja się najwazniejsze zagadnienia świata, a wsrуd nich kwestia żydowska, interesy poszczegуlnych żydуw nie moga grac gуry nad interesami calego narodu żydowskiego.

 Narуd żydowski jako masa nie mieszka w Paryzu, Londynie lub Florencji, lecz w krajach, dzielących Rosje od Niemiec, wiec w Kurlandii, na Litwie, w Polsce w Galicji, na Wegrzech i w Rumunii.  Z pomiędzy 11.558.610 żydуw, rozproszonych po calej ziemi, zyje w Polsce 1.321.100 tj. 1405 żydуw na 10.000 mieszkancуw, na Bukowinie 96.150 tj. 1317 żydуw na 10.000 mieszkancуw, w Rosji i na Litwie etc. 3.578.227 tj. 1.112 żydуw na 10.000 mieszkancуw, w Galicji 851.378 tj. 1100 żydуw na 10.000 mieszancуw, na Wegrzech 851.378 tj. 442 żydуw na 10.000 mieszkancуw, razem wiec 6.921.878 żydуw, gdy w Anglii tylko 266.652 tj. 65 żydуw na 10.000 mieszkancуw a we Wloszech 35.617 tj. 11 żydуw na 10.000 mieszkancуw.
 Podczas krуtkiego okresu zbierania tych cyfr stosunek zmienil się jeszcze bardziej na korzysc krajуw żydowskich (Polski, Wegier, i Galicji), poniewaz żydzi wschodni bardzo się rozrastaja: np. w Polsce 21.13 na tysiąc, w Rosji 18.06 na tysiąc, na Wegrzech 16.85 na tysiąc, gdy w Prusach tylko 3.11 na tysiąc, w Anglii 2,17 na tysiąc a we Francji zaledwie 1.32 na tysiąc.  Toteż wykazuje się dziś we Francji zaledwie 1 000 000 żydуw, gdy w Polsce 2 000 000 a w reszcie Rosji przeszlo 4 000 000.
 Nie przecze że na zachodzie żydom się bardzo dobrze powodzi, we Frankfurcie nad Menem w roku 1900 żyd mial przeciętnie 3000 marek dochodu.  W rzedzie opodatkowanych żydzi  stanowili 16,93%.  Milionerami byli przewaznie żydzi.  We Francji, gdzie żydzi stanowia zaledwie 0,25% ludnośći, skupiali w rekach swoich więcej niz 28% majatku ruchomego, sa wiec przeciętnie 85 razy bogatsi od chrzescijan.  Po wojnie stosunek ten w Europie srodkowej i zachodniej jeszcze potezniej  zmienil sie na korzysc żydуw.

 Wszystko to prawda, ale jeszcze nie prowadzi do tego, by glodujacy „Żydzi wschodni", radujac się z powodu zamoznosci swych wspуlwyznawcуw w Paryzu i Londynie, mieli zapomniec, że rozwiązanie kwestii żydowskiej polega na prawidlowym rozstrzygnieciu kwestii bytu siedmiu milionуw żydуw wschodnich.  Zas kwestia ta musi byc rozwiązana bez wzgledu na to, czy przez to na te troche żydуw paryskich i londynskich krzywo spojrza egzaltowani szowinisci francuscy, albo że Anglik dojdzie do wniosku, iz żyd londynski w istocie nie jest prawdziwym Anglikiem, ale żydem, chocby się kryl najstaranniej że swym wyznaniem.
 My natomiast żydzi wschodni, jestesmy tylko żydami, to możemy i tego chcemy, gdy żyd paryski jest w najlepszym wypadku „czlonkiem wspierajacym" naszej spolecznosci.  W walce o byt żydzi polscy otrzymywali od swych zagranicznych a przebogatych wspуlwyznawcуw rządko cos więcej nad jalmuzne.  Wiadomo przecięż, że w Moskwie owych kilku milionerуw żydowskich najenergiczniej sie  krzatalo  okolo tego, by utrzymać zakaz mieszkania w Rosji srodkowej biednych żydуw, „nie nalezacych do gildij", albowiem to wytworzyloby niemila konkurencje.  A ci moskiewscy wspуlwyznawcy dziwnym sposobem wychowuja swych synуw prawie bez wyjatku po angielsku.
 A przeto żydzi wschodni nie moga liczyc z laskawa przestroga piotrogrodzkiego korespondenta „Timesa" muszą sami pomyslec o swojej przyszlosci, gdyby to nawet nie dogadzalo ich wspуlwyznawcom z Wielkiej Brytanii.  Stojac na tym jednym racjonalnym stanowisku, musimy dzisiaj, gdy bije godzina dwunasta na zegarze wojny światowej, jasno i wyraznie wobec calego świata powiedziec, czy to się podoba, lub nie, naszym wspуlwyznawcom paryskim i londynskim, że interesy narodu żydowskiego, tej masy, liczącej siedem milionуw jednostek w Kurlandii, na Litwie w Polsce, Galicji, na Wegrzech, domagaja się bezwzględnie i stanowczo absolutnego zwycięstwa Niemiec na calej linii.

 Wypadki światowe daza olbrzymimi krokami do rozwiązania ostatecznego; nie ma wtedy czasu na teoretyczne utopie.  Dzis trzeba brac fakty niewatpliwie za podstawe do rozwiązania tego najtrudniejszego zagadnienia europejskiego.

 A faktem jest niewatpliwym, że z owych dwunastu milionуw żydуw ziemi aż siedem milionуw zyje rуwninie sarmackiej miedzy Niemcami a Rosja, o jednej kulturze i mowie, i że nie da się ich stamtad wysadzic; nastepnie, ze nieprzebrane bogactwa Rosji może eksploatowac tylko niemiecka pilnosc i niemiecka energia na korzysc gospodarki calego świata; wreszcie, że tylko żydzi moga pomуc ekspansji niemieckiej na wschуd, jak i wszedzie.   Bo nie tylko jezyk niemiecki (Mittelhochdeutsch)  laczy Żyda i Niemca; pokrewienstwo duchowe obu narodуw sprawia, że przy zdobywaniu ekonomicznym calego świata wzajemnie sie  absolutnie uzupelniaja.

Bez agentуw żydowskich niemieckie towary nie byłyby zdobyly rynku światowego.  To samo poczucie rzeczywistosci, ten sam duch przedsiebiorczy, ta sama zdolnosc przystosowania się ujmowala klienta, stare zrozumienie wielkiej wartosci wciaz rosnacego obrotu, gdyby nawet chwilowo koszty produkcji, przewyzszaly ceny sprzedazne, ta sama łatwość kredytu, to samo zrozumienie koniecznosci unieszkodliwienia konkurencji - oto, co żydуw robi naturalnymi sprzymierzencami Niemcуw w ekonomicznym podboju świata.
 Gdziekolwiek rosnie wpływ żydowski, tam automatycznie, rosnie takze wywуz niemiecki, nawet w Rosji ktуra barbarzynskimi rogatkami chciala się zabezpieczyc przeciwko temu prawu natury, Niemcy zawdzieczaja wzrost swego wywozu agentom żydowsko-niemieckim pochodzącym przewaznie z rosyjskiej Polski.  Bez fabrykantуw niemieckich świat nie mуglby istniec, a bez żydowskich sprzedawcуw fabrykaty nie byłyby sprzedawane.  Gwaltowne ograniczenie niemieckiej produkcji pozbawiloby żydуw najwazniejszego srodka utrzymania.  I na odwrуt, oddanie żydуw pod panowanie obce, nie niemieckie, pozbawiloby Niemcуw ich najlepszych agentуw i  ich najruchliwszych pionierуw.
 Nie można spuscic z oka tej korelacji przy regulowaniu światowych stosunkуw powojennych.  Niemcy muszą posiadac w rekach srodki, ktуre zapewnilyby ich przemysłowi tania zywnosc i tanie sily robocze; zas żydom trzeba dac moznosc, by się rozwijali przy Niemcach pod ich opieka.

 Juz w drugim roku wielkiej wojny światowej zwycięski orez niemiecki przez zajecie Polski, Kurlandii i Rumunii wywalczyl to rozwiązanie, i trzeba tylko utrzymać na trwale, to co kosztowalo tyle krwi i ofiar.  A to nam obiecal kanclerz niemiecki, rozumiejac dobrze interesy niemieckie i żydowskie, że zostanie utrzymane.  Kraje ktуre dzielą Niemcy od Rosji, tej najwiekszej kolonii świata, muszą na stale pod majestatem niemieckim stac się nowa ojczyzna żydowska, stad żydzi beda calemu światu sprzedawali wytwory niemieckiego przemysłu i stad wozic się będzie dla ludnośći niemieckiej plody rolne.
 Narуd z tak kolosalna energia i ekspansywnoscia, jak Niemcy nie potrzebuje bariery, nie potrzebuje sciany, przeciwnie musi posiasc caly system mostуw, po ktуrych olbrzymi wywуz jego toczyłby się gladko za granice.  Kraje jak, Kurlandia, Litwa, Polska, Galicja, Wegry i Rumunia, muszą byc wychowane przez administracje niemiecka do tego, by potroily swa wydajnosc rolna i dostarczyly sil roboczych i żolnierskich światowej potedze niemieckiej.  Zamieszkali tam żydzi beda posrednikami miedzy tymi dwiema kulturami tak nierуwnej wartosci.

 Mimo wrodzonej niecheci do postepowania ladu świata zyjace na wschуd od Niemiec a bardziej rozwiniete narody uznaly juz te dziejowa koniecznosc i to tego się zastosowaly.  Postepowy element wegierski nie tylko bez wahania stanal po stronie Niemiec, przeciwko opozycji  reakcyjnego madziarstwa, ale bardzo się przyczynil do przyspieszenia rozwiązania kwestii przemoca.  W Rumunii wpływy antysemickie spowodowaly przechylenie się na strone Rosji. Toteż na skutki tego kroku nie trzeba było długo czekać.

 Nikt chyba nie zaprzeczy, że Galicja stoi kulturalnie i ekonomicznie wyzej od Rosyjskiej Polski, nawiedzonej silna agitacja panslawistyczna i antysemicka.  Przeciwko wszelkim tradycjom narodowym, a z poswieceniem rуznych „świętych nakazуw patriotycznych" Galicja, kierowana przez liberalistyczne kola srodkowej Europy, wybrala sobie natychmiast miejsce u boku Niemiec, a nawet starala się porwac że soba swych braci z Polski rosyjskiej do walki o postep.  Niestety stuletnie panowanie rosyjskie nie pozostalo bez stalego,  a rozkladajacego wpływu na dusze polska i tylko wsrуd ludnośći żydowskiej w Polsce rosyjskiej sprawa niemiecka znalazla wiernych zwolennikуw. Nawet wielkoduszny akt deklaracji niepodleglosci Polski nie mуgl porwac narodu polskiego do walki pod zwycięskimi sztandarami niemieckimi.  Toteż narуd polski sam będzie musial sobie przypisac ostateczne konsekwencje tego wszystkiego.

 Ale wsrуd dwуch milionуw żydуw polskich i czterech milionуw żydуw rosyjskich nie było ani chwili watpliwosci, z kim narуd żydowski powinien trzymać.
 Z momentem wypowiedzenia pierwszej wojny serca wszystkich żydуw byly po stronie Niemcуw.  Wszystko co żydowskie, lub co czuło po żydowsku, bylo w obozie niemieckim, mimo barbarzynskich prześladowan Rosjan i Polakуw, silnie pomagajac sprawie Niemiec... Byl to zaiste widok wzruszający, z jaka radoscia i z jak szczerym cieplem żydzi witali żolnierzy niemieckich.  W przeciwienstwie do ludnośći polskiej, ktуra politycznie zaszczuta, widziała w wybawcach tylko „Prusakуw" (in den Betreiern nur Prusaken sah). żydzi z calego serca wiwatowali na część wkraczajacych Niemcуw zarуwno w Warszawie i Lwowie, jak i Temeszwarze i Bukareszcie.

 Żydzie nie potrzebowali długo czekać na błogosławione skutki niemieckiej wdziecznosci.  W Polsce rosyjskiej, zaledwie po dwуch latach wyzwolenia, żydzi zdobyli przewaznie większośc w reprezentantach miejskich.  W Lodzi wogуle razem z Niemcami stanowiac żywioł panujący.  Mają w calym kraju własne szkoly, gimnazja w jezyku żydowskim, teatry, instytucje kulturalne itp.  Do przyszlej Niemieckiej kampanii ekonomicznej celem zdobycia Rosji i reszty świata juz dziś przyspasabia się polskich żydуw i ukazuje się im najswietniejsze horoskopy.
 A tu przeciwko owemu naturalnemu rozwiązaniu sprawy żydowskiej, dziś wedle życzenia piotrogrodzkiego korespondenta „Timesa" winno się mobilizowac miliarderуw żydowskich Londynu, ktуrzy maja się o to starac, nie dla koalicji usposobieniu prowizorycznemu rządowi kadetуw petersburskich ! Kadeci byłi zawsze bardzo liberalistyczni.   Tak, ale ogуlne założenie było inne, niz obecnie.  Gdy się planowalo uchodzące za pewne porozumienie pomiędzy Berlinem a Piotrogrodem, jeszcze przed upadkiem domu Romanуw, kadeci mieli byc skuteczna opozycja przeciwko obskurnym rosyjskim prawosławno-nacjonalisycznym kolom, by w ten sposуb zapewnić żywiołowi żydowskiemu swobodę ruchуw na terytorium rosyjskim.

 Ale dziś gdy kadeci przerzucili się na strone koalicji, gdy stali się przywуdcami nienawiśći do Niemcуw i zniszczenia w Rosji wszelkich wpływуw niemieckich, gdy poparli hasło walki ekonomicznej z Niemcami, w zaden sposуb nie moga liczyc na poparcie żydуw.  My żydzi nie możemy z założonymi rekami czekać, aż nas tymczasowy rząd rosyjski sprzeda żywiołowi nacjonalistyczno-prawosławnemu, by sam utrzymal się u wladzy.  Musimy starac się o to, byśmy w Polsce, a może w calej Rosji, dostali się pod berło niemieckie.  W tej walce na zycie i smierc cala nasza nadzieja opiera się na zwycięstwie niemieckim, ktуre może byc jedynie źrуdłem naszej potęgi.  Mimo przestrogi piotrogrodzkiego korespondenta „Timesa" wszystko, co jest żydowskie i co z żydami trzyma, musi zwycięstwo Niemiec uważać za swoje własne zwycięstwo.
 Zurych, w kwietniu 1917 roku.

 Cyfry wyjete z dzielą dr Ar. Rupiusa „Juden der Gegenwart"
 Oto jest dokument pierwszorzędny, gdyż żyd wschodni wyklada żydom zachodnim to, o co dotad tylko pomawiano żydуw wschodnich, albo co można zaledwie wnioskowac z ich ulamkowych wynurzen.  Aczkolwiek rozwiązanie historyczne jest zgola inne, lecz przekonania żydowskie zmianie ulec nie mogły.  Przegrana Niemcуw stala się ich przegrana, a przeto wspуlnie beda się ratowali i knuli spiski przeciwko nam oraz przeciwko calej koalicji.
    („Mysl Niepodlegla" - 14 lutego 1920 roku)

DWA WYNURZENIA RABINA KUPFERSOCHA
 W aktach szefa administracji przy niemieckim jeneral-gubernatorstwie warszawskim w fascykule „Verschidenes" na stronie 1 znajduje się następujące powinszowanie noworoczne z dnia 3 stycznia 1919 roku wielkiego rabina A.I. Kupferstocha, Warszawa ul Nalewki 11, zaadresowanego
 „Jego Ekscelencji Pana Szefa Zarządu Cywilnego w Warszawie"
 „Wielce Szanowny Panie!" Jako najwierniejszy patriota niemiecki pozwalam sobie złozyć Panu z głębi serca życzenia Noworoczne" etc.
 opuszczam dalszy tekst i wiersz na cześć Niemiec.
 Natomiast w Polskim Archiwum Wojennym, ul: długa 13, znajduje się tegoz rabina A.I. Kupferstocha zamieszkalego juz przy ulicy Swietojerskiej nr. 32/5 powinszowanie noworoczne z dnia 1 stycznia 1919r. zaadresowane
 „Do wielmożnego Pana Ksawerego Praus, Minister Oświaty w Warszawie", tej tresci:
 „Szanowny Panie! jako honorowy duchowny rabin, nie partyjny i oddany polski patriota, osmielam sie, miedzy wszystkimi Panu dobrozyczacymi, wyrazic moje serdeczne noworoczne błogosławienstwo!".
 Opuszczamy rуwnież dalszy tekst z unoszeniem się nad Polska.
 Do powinszowania noworocznego, przeslanego szefowi byłej administracji niemieckiej, rabin Kupferstich dołączyl polityczne proroctwo o wielkosci Niemiec, zaczerpniete z pism rabina z Zelechowa i rabina Don Izaaka Abarbanela z Hiszpanii.
 A do powinszowania noworocznego, przysłanego ministrowi polskiemu, rabin Kupferstoch dołączyl polityczne proroctwo o wielkosci Polski, zaczerpniete z tychże pism rabina Abusza z Zelechowa i rabina Don Izaaka Abarbanela z Hiszpanii.
     („Mysl Niepodlegla"  - 29 maja 1920r)
 W listopadzie 1920-go roku Banki Nowojorskie zawiadomiły miarodajne czynniki polskie, że Polska nie może otrzymać od nich kredytуw ani pożyczek, dopуki bezwzględnie nie podda się orzeczeniom Ligi Narodуw.
 Wiadomo, że w wyborach listopadowych tegoz roku olbrzymia większośc obywateli amerykanskich oświadczyła się przeciw Lidze Narodуw.  W czyim zatem imieniu przemawiały zatem do Polski w ten sposуb rzeczone banki?
 Oczywiscie nie winie Ameryki.  Mocarstwa Mędrcуw Syjonu, ktуre nie tylko kontrolują finanse i banki świata, ale ktуrego dzieckiem duchowym jest rуwnież Liga Narodуw, уw scentralizowany Nadrząd.

MANE, TEKEL, UPHARISIN !
THE END.
Przekazał jasiek z toronto z Polonijnego Stowarzyszenia Narodu Polskiego
(1993)