Унищожението на Дрезден на 13 срещу 14 феруари 1945 г.

 

Нощта на 13 срещу 14 февруари 1945 г. Холокауст над Дрезден, известен като Флоренция на севера.Дрезден беше болничен град за ранени войници.Нито една военна единица, нито една противовъвздушна батарея бяха  разположени в града.Заедно с 600 000-те бежанци от Бреслау, населението на Дрезден беше близо 1,2 милиона души.Чърчил попитал за “предположение как да изпече 600 000 бежанци”.Той не се е интересувал как да удари военните съоръжения на  95 километра извън Дрезден.Над 700 000  фосфорни бомби са хвърлени над 1,2 милиона души.Една бомба на всеки двама.Температурата в центъра на града достигнала 1600о по целзий.Над 260 000 трупа и останки от трупове били преброени.Тези, които загинали в центъра на града не могат да бъдат издирени. Приблизително 500 000  деца ,жени, старци и ранени войници били избити за една нощ.