Einstein, man van de eeuw ?

 

In December 1999 promootte Time Magazine Albert Einstein als de Man van de eeuw. Dit mag geen verrassing zijn aangezien zowel Einstein als Time Magazine joods zijn. Maar wie was dit zogenaamde genie?

Er dient echter aan herinnert te worden dat Einsteins bijdrage aan de mensheid de atoomholocaust van Hiroshima en Nagasaki atoombommen welke bedoel waren voor Duitse steden is geweest, zulks in samenwerking met zijn joodse collegas, Leo Szilard (Spitz), Edward Teller, Eugene (Jeno) Wigner en Robert Oppenheimer; en voorts de milieuvergiftiging door de nucleaire industrie. Hier volgen een aantal feiten welke man het publiek heeft onthouden bij het scheppen van de mythe van deze Man van de Eeuw als een voorbeeld voor de Mensheid.

Laten we ons nu richten op de waarheid omtrent Einstein die zonder reden wordt beschouwd als het Grootste genie van de twintigste eeuw. Historici hebben altijd aangenomen dat David Hilbert, een Duits wiskundige, de juiste vergelijkingen met betrekking tot de relativiteit heeft ontdekt; voordat Einstein die mogelijk cruciale vergelijkingen heeft gecopieerd. Verder is de wiskundige vergelijking E=MC2 welke het atoom tijdperk aankondigde, ontdekt door Olinto de Prettoen, gepubliceerd in 1903. Einstein gebruikte De Prettos inzichten in 1905 doch laatstgenoemde kreeg nimmer de erkenning.

Zijn tegenstrijdige en twijfelachtige karakter komt naar voren wanneer de als pacifist bekend staande Einstein een vooraanstaand voorvechter werd van een oorlog tussen de Verenigde Staten en Duitsland en in het geheim de atoombom ontwikkelde. Wat weet men van het prive-leven van deze man die wordt voorgesteld als een vriendelijke vaderfiguur en professor? Einstein was een rokkenjager die ontrouw was aan zijn twee(!) echtgenotes, vervreemd was van zijn kinderen en vader van een onwettige dochter. Zij die interesse hebben in deze verborgen en onzuivere omstandigheden kunnen het boek The private lives of Albert Einstein, New York, 1994, geschreven door Highfield en Carter ter hand nemen. Het onflatterende portret van Einstein onthult zijn destructieve gevoelens die zijn persoonlijkheid beheersten en de totale wanorde die hij schiep in zijn prive leven. Zo is het van deze Man van de eeuw!

Maar hoe stond Einstein op de nominatie? Bedenk het volgende! In 1998 organiseerde Time de Time 100 Poll ГўвéČ“ verkiezing van de Persoon van de eeuw welke de gedachten van miljoenen mensen bezighield. Jesus Christus werd op de eerste plaats gekozen en de leider van het NationaalSocialistische Duitsland Adolf Hitler kwam op de tweede plaats te staan. Christus werd echter verwijderd aangezien hij niet in de 20e eeuw leefde waardoor Hitler bovenaan de lijst terecht kwam.

Hitler ontoelaatbaar

Het vooruitzicht dat Hitler de Man van de eeuw zou worden, was ontoelaatbaar! De door joden gecontroleerde massa media hadden de achterliggende zestig jaren benut om de financieel interessante Holocaust te verkondigen en een ware industrie op te zetten met als doel Hitler als een duivel voor te stellen. Zij wreven hem de beestachtige misdaden aan welke in werkelijkheid waren begaan door de communisten in de Sovjet Unie. Zij hebben er alles aan gedaan de waarheid te onderdrukken dat Hitler zijn volk steeds op de eerste plaats heeft gesteld, dat hij een sober leven leidde, geen salaris verlangde noch een gezin stichtte zodat hij zich geheel aan zijn volk kon wijden.

Het is niet toegestaan te horen van zijn prestaties als leider van een regering van daden in plaats van woorden: in zes jaar tijd kregen 6 miljoen werklozen weer werk terwijl er zelfs een miljoen betrekkingen beschikbaar kwamen en dit voornamelijk voor de herbewapening. De armoede verdween, een aanzienlijke verhoging van de levensstandaard vond plaats, 300.000 nieuwe woningen werden gebouwd en andere projecten op het gebied van sociale vooruitgang en volksgezondheid werden gelanceerd zoals bijvoorbeeld een toename van het aantal doctoren en verpleegsters. Er was een grote groei en de misdrijven namen af. Probeert u eens een lijst van positieve prestaties te vinden in de geschiedenisboeken. Indien u deze lijst niet vind, dient u zich af te vragen waarom bijna 80.000.000 mensen, verschillende malen, voor Hitler hebben gestemd of waarom tijdens de tweede wereldoorlog meer dan 1.000.000 vrijwilligers in zijn dienst hebben gestreden waaronder zelfs voormalige vijanden. Aan joodse propagandamythes behoort geen geloof te worden gehecht!

Joodse Groeperingen Angstig

In ieder geval was het vooruitzicht beangstigend genoeg om de machtige joodse groeperingen in aktie te brengen. Zij schoven de vermoorde Israelische premier Yitzhak Rabin naar voren; een tweederangsfiguur die zelfs niet voorkwam in de top twintig. Nadat enige tijd voorbij was gegaan en men de stem van het volk bleef negeren, koos een kleine joodse groep voor een andere jood: Albert Einstein!