Основните цели на юдомасонството

М. Есив

 

Съдържание:

1.      Основни принципи на юдомасонството

2.      Избиване на короновани особи по присъди на юдомасонството

3.      В какво се състои силата на масонството с какво и как се закрепва тя?

4.      Системата на тайното световно управление        

5.      Начините на масонската борба

6.      С какви лица се попълват франкмасонските ложи и възможна ли е борбата с юдомасонството?

7.      Походът на масоните срещу християнската религия

8.      Корените на световното зло

9.      Кръстоносният поход срещу юдомасонския болшевизъм

10. Руши ли масонството държавата и религията?

11. Бързо се пребоядисаха

 

Бога на масоните, в името на който тези чифутски чакали разрушават християнската религия, култура и семейство, за да прокарат пътя към световното господство на Израил.

 

Основни принципи на юдомасонството

 

Във всички страни на света, от началото на появата си, масонството има определена задача и, за да осъществи месианската идея на тайния Синедрион, то трябва да изпълни три основни принципи:

Да запази в пълна неизменност еврейската раса и да закрепи в нея завинаги твърдия дух на юдаизма.

Да унищожи християнството, престолите и националността на всички народности.

Да завладее всички световни богатства и да зароби човечеството.

В това направление систематически и неотклонно Израил води и развива борбата против Бога и човечеството, започната още в дълбока древност. Заблудени до фанатизъм, евреите вярват, че Яков, който се е борил с Бога, Го е победил и за това е получил името Израил, и за да запазят расата от асимилация, те строго се придържат към учението на Талмуда въведено от равините като религиозна догма. Историята ни говори, че евреите винаги, както и сега, са се намесвали в чуждите стопански работи, разстройвали са ги, а после са създавали свои, и с това е спомагало те да завладеят всички търговски пазари в свои ръце. Те с успех са се вмъквали в предприятията на другите народи и са преливали златото им в своите джобове. Остава им само да унищожат християнството и тогава те ще станат пълни господари на световните богатства,

Ала да унищожат християнството - това, разбира се, ще бъде неосъществима задача за евреите, макар че в това направление, благодарение на “нашите либерали”, те са постигнали вече значителни успехи. Да водят против християнството явно, открит поход, е наистина опасно, затова юдомасонството е избрало по-малко рискован път - пътя на разложението.

За тази цел те прибират в масонските ложи най-видните духовни лица и се мъчат да компрометират пред маловерните християнската религия.

Още в първите векове на единната Христова църква са започнали да се появяват религиозни ереси и секти. На чело на тези -секти са стояли покръстени и непокръстени евреи. По своята разюзданост и анархия тези секти са представлявали фактически революционното учение, основано върху общественото и икономическо неравенство на хората. Официалната литература ни сочи като идеолози на това учение Бакунин, Кропоткин, Толстой, Макс Ширнер и др., а всъщност анархизмът е клонче от общото сектантско дърво, насадено от юдомасонството. Квинтесенцията на революционната идеология има архаично-библейски произход, и първите й пионери са били евреи, а същинските корифеи на Талмудическата премъдрост са патриарси на върховната ложа на франкмасоните.

Не Яков ще бъде отсега името ти, а Израил, защото ти се бори с Бога и хората и надви”. (Битие 32, 26). Така е казал сам Бог, - Бог на Авраам, Исаак и Яков.

И ето благословеният Израил за победоносната си борба с Бога и хората открива на еврейството историческия път за борба с Бога и с хората.

Еврейската психология е запазила тези начала за всемирна борба и ги е превърнала в природно качество на еврейския дух.

Юдомасонството особено внимателно и горещо е възприело методите за борба с човечеството от второзаконието:

И ти ще изтребиш всички народи, които Господ Бог твой ти даде; да не ги пощади окото ти; и не служи на техните богове, защото това е примка за тебе”. (Вт.7,16).

И ще предаде техните царе в ръцете ти, и ти ще изличиш името им под небето; никой няма да устои срещу тебе, докато не ги изкорениш. (Вт. 7. 24). “И с лице до земята ще се кланят на тебе, Израиле, и ще лижат праха от нозете ти”.

Затова всички революционни идеи се основават от евреите върху онези библейски указания, които говорят за разбойничество, грабежи, унищожаване на всичко чуждо и обогатяване на Израила за сметка на избитите хора чрез революции.

А какво нещо е революцията? Революцията обобщава всички по-рано измислени престъпления от най-зверско естество.

Но главните отговорни палачи не са онези, които колят невинните жени и деца, а онези, които зад кулисите на юдаизма крещят: “Тяхната кръв за нас и нашите деца” - повтаря се същият революционен вик, който е приковал на кръста нашия Спасител, а сега ехото от този вик се носи и в Русия, а по-рано и в Испания. След 19 век, воплите от страданията на Исус Христос се чуват и в грохота на вдиганите във въздуха храмове и в тряска на залповете, с които слугите на Иуда разстрелват свещенослужителите или ги изгарят живи. И всичко това се върши по плановете на юдомасонството.

Неговото учение може да се сравни със стоглава хидра, която е успяла вече да свие гнездо в най-културните центрове на Европа и Америка, за да разпространи пожара на революцията във всички краища на света. Известният френски писател и философ граф де Мостър, добре осведомен за политическата дейност на тайните общества, в записките си на името на руския император Александър I пише:

Съществуват тайни общества, организирани от евреите специално, за да унищожат в Европа всички тронове и олтари. Тази секта щедро се поддържа от богатите евреи”. Било е напечатано също така и едно подробно предупреждение в страниците на вестник “Бе Молс!” от 1 ноември 1862 г.: “В Хамбург съществува едно тайно общество, с масонска форма, което е подчинено на неизвестни ръководители. Грамадното мнозинство от неговите членове са евреи. В Лондон съществуват две еврейски ложи, в които никога не е стъпвал християнски крак. В тези ложи са съединени всички ръководители на революционните елементи, които действуват тайно и в християнските ложи. А в Рим има една еврейска ложа, която е таен висш революционен Трибунал. Тайното еврейско общество е източник на всички религиозни спорове, което от векове създава разкол сред християнството”.

Равинът Исаак М. Визе още в 1855 г. казва, че масонството е изцяло еврейска институция, в която историята, степените, длъжностите и тълкуванията отначало и докрай са еврейски.

В 1832 г. основателят на тайната ложа в Торино, италианския масон, евреинът Пиколо Тигр, пише: “Върховната ложа желае, вие под каквито можете предлози да въвеждате в масонските ложи колкото се може повече князе и видни хора. Всеки принц, загубил законната надежда да получи трон, трябва да се стреми да го получи с помощта на революцията; всеки княз без право на престол е за нас добра находка; Ложата ще ги доведе до карбонаризма, нека те служат за примамка на глупците, интригантите, безделниците и разните мошеници. Те вършат нашата работа, а в същото Време са убедени, че работят за себе си. Под всякакъв предлог създавайте разни съюзи, общества, които да се занимават уж с търговия, промишленост, музика и изкуство. Събирайте невежествените си стада в определени места, назначавайте за водач някой благочестив, но ограничен и доверчив свещеник, който да се ползува с добра репутация, но който лесно би могъл да се съблазни.

След това на малки дози пускайте отровата в избраните сърца, правете това незабелязано, и много скоро ще останете учудени от успешните резултати. Най-важно, трябва да се мъчите да откъснете човека от семейството му, така, че да забрави семейните си задължения. По природа всеки човек е разположен да се отдалечава от домашните си грижи, да си дири развлечения и забранени удоволствия. Трябва постепенно да бъде приучен да намрази всекидневната си работа и едва след като бъде отделен от жена си и децата си, веднага трябва да му се внуши желанието да промени начина си на живот.

Човек по природа е наклонен да не се покорява, затова трябва да се раздуха това чувство до най-голямо напрежение и в същото време трябва да се следи, то да не достигне до крайност. Всичко това е необходимо за подготвяне на великото дело. Когато бъде внушено отвращение към семейството и религията, тогава трябва да се създаде желание за влизане в масонската ложа. Аз съм във възторг от човешката глупост и се чудя, защо още не са всички “гои” влезли в числото на зидарите за постройка на световен Соломонов храм?

Тайнствеността винаги се ползува с голямо обаяние сред хората.

Да бъде човек член на ложа, да се чувствува призван да пази някаква страшна тайна, която всъщност не се доверява никому - всичко това доставя наслада и ние го виждаме цял, изучваме го, узнаваме наклонностите му, навиците му и, когато се убедим, че е съзрял, изпращаме го в тайното общество, което по отношение на масонството е само едно тъмно преддверие”...

Луи Блам в своята “История на революцията” пише:

Трябва да бъде въведен читателят в онази бездна изкопана под олтарите и престолите от трупа наши революционери, които излязоха по дейни от енциклопедистите. Представете си общество от хора от разни страни, разни вярвания, съсловия, свързани със символични, съвместни ритуали, дадени под клетва, със задължение ненарушимо да пазят тайната на вътрешната организация; те се подлагат на изпитания; те се занимават стайните събрания с мистични церемонии, а в същото време и с благотворителност и се държат равни един на другиго, макар, че са разделени на три категории: “ученици”, “другари” и “майстори”.

Терорът във време на френската революция е бил ръководен от най-големите злодеи-масони от ложата “девет сестри”, а именно: Гара, Бриссо, Байли, Демулен, Кондорсе, Шанфор, Дантон и др...

Във всяка масонска ложа, гдето начело стои председател или майстор, е изобразена сияеща делта, на която е написано на еврейски “Йехова”. В основните си принципи масонството отрича идеите и формите на съществуващия ред. Вярно е, че масоните формално се подчиняват на законите и обичаите на държавата и уж хранят уважение към монарха, но фактически основната и главна задача е да го унищожат най-напред, да разрушат християнската църква и да изтребят свещенослужителите,

В монархическите страни масоните пият за здравето на монарха, а в републиканските -- за здравето на президента - но това е чисто лицемерие!

На масоните отгоре им се препоръчва да бъдат предпазливи, защото това ни най-малко не изменя основните им цели.

Съвременникът на френската революция от 1789 г. Абаг Барюел в мемоарите си е издал няколко документа, с които точно е установил фактическата революционна дейност на масоните.

А писателите Ернест, Жане и Дешан са публикували маса документи, от които ясно се вижда, че всички преврати и революции в 19 век са се извършвали по тайните планове и под ръководството на юдомасонството.

Френската революция, сараевското убийство, световната война, разгромът на Русия, превратът и гражданската война в Испания, убийството на крал Александър в Марсилия - достатъчно ясно свидетелствуват за основните цели и задачи на юдома­сонството!

Под прикритието на партийното сектантство масоните успешно са прокарвали в живота плановете си, но сега, когато целият свят е разделен на два враждуващи лагера, те срещат силна съпротива от страна на засилващия се “фашизъм” и “националсоциализъм”.

Затова днес масоните, както се казва, играят “ва банк”!

Залагането на комунизма изгуби, на народния фронт също остава да се започне война срещу фашизма и националсоциализма до последния червен войник.

Но ние от сега още можем да кажем, че последеният юдомасонски план е обречен на неуспех.

Народът вече разбира, че не тези причини за всекидневни сблъсквания делят света на два враждуващи лагера, а това, че масонската ложа, въведена в система от измислената човешка доктрина, води с юзди масата към робство, ложата, която Води борба с Бога и с християнската религия и се мъчи да замени Бога с човека от рода на Иуда, да постави на негово място един глупак, носител на лъжлива доктрина! Народът вече е разбрал, че от друга страна се откриват хоризонтите на жизнената правда, на онзи „у живот, с който човек е свикнал от хилядолетия, която правда ще го поведе към светло бъдеще.

Масонските планове са разгадани, и наближава вече времето, когато против “зидарите” ще започнат да се опълчват народите един след друг.

 

Избиване на короновани особи по присъди на юдомасонството

 

Историческите факти ясно са доказали, че зад гърба на терористичните организации винаги е имало скрити ръководители. Доказано е, че тези скрити ръководители подбират неуспехите политици и престъпници, създават от тях революционни групи, субсидират ги и ги вдъхновяват до фанатизъм и най-после, с ръцете на тези изкуствено създадени фанатици изпълняват присъдите на юдомасонската ложа над онези монарси, които с твърдата си воля и независимост, въпреки влиянието на масоните, сами водят страните си към културно развитие за благото на народите си.

Уловеният изпълнител на присъдата на масонската ложа е наказан, и работата се заглажда, а вярната на масоните преса насочва общественото мнение по лъжлив път. И само с течение на времето историята повдига завесите и печалната истина се разкрива.

Както е известно, английският император Леополд е бил отровен със сладкиши, понеже свитата излязла недостатъчно бдителна и вярна. В съда над английския крал Чарлз I главната роля е играл най-близкият съветник на Кромуел, евреинът Манесе Бен Исраел. Той като масон бляскаво е изпълнил ролята си и с това е извоювал в Англия права за едноверците си.

Италианският крал Хумберто е убит от Анжело Бреси по нареждането на еврейската масонска ложа Б'най Б'рит. Шведския крал Густав III е убит по нареждане на същата ложа от подкупения слуга Анкастрем Мангенксем, който след убийството избяга в Прусия, гдето тайните му ръководители, членове на ложата Б'най Б'рит, му събрали голяма сума пари и покровителствали убиеца до преклонна възраст.

Убийството на френския крал Людвик XVI и Мария Антоанета е предричано от евреина Белзамс, който в качеството си на фокусник, посещавал европейските дворове под името граф Капиостро. Пред революцията той показал на френската кралица в една бутилка отрязаната й глава.

Всъщност Калиостро е участвувал в тайното съвещание на Франкфурт на Майн, гдето е било изнесено решението на масонската ложа от 1786 год. да бъде унищожена френската династия, а после да се залее цялата страна с революционна кръв и да се подчини на “Богоизбраните”, които и досега готвеха на френска земя дохождането на световния Владика.

А убийството на австрийския престолонаследник в Сараево бе свързано е големите приготовления за европейската война, целта на която според юдомасонската програма е била да се съборят в най-големите държави троновете на монарсите, да се подпалят междуособици, да се предизвика във всички страни икономическа криза и безработица и всичко това е трябвало по сметките на тайните масонски ръководители, да се излее в световна революция. Това убийство бе приписано на сръбското правителство и Австро-Унгария, не проучила работата, под известен натиск, първа запали факела на световната война. Световното еврейство правилно бе пресметнало, че Русия ще бъде принудена да излезе в защита на Сърбия, а нейната намеса ще повлече подире си големи политически усложнения в световната война. И само това е било нужно на “избрания народ”, свикнал да жъне лаври върху морета от проляна кръв и сълзи.

А всъщност сараевското убийство е било организирано от английските масони посредством капитана от генералния щаб Танкусич. Той е бил техническият изпълнител на подготовката за убийството и е дал револверите на Принцип и Избринович, които проведоха в изпълнение еврейското нареждане.

Що се отнася до убийството на руските императори, да започнем от Царя мъченик, мъката на когото и досега притиска сърцата на руснаците. Да започнем с убийството на последния император Николай II.

Главният вдъхновител на убийството е бил евреинът масон Хаим Флиндлендер. Още в 1914 год. в брошурата си “Руската династия на Романовци на подсъдимата скамейка” той призовава едноверците си да организират убийството на Николай II в града Вержболово, след което смята да запали революцията още в началото на световната война. Ние знаем вече, че планът за убийството на цялото императорско семейство е бил изработи от масоните-евреи. А убийството на царското семейство е извършено от евреинът Юровски, под ръководството на евреина Янкел Свердлов.

Като се изключи съда над Чарлз I и Людовик XVI, всички убийства на короновани особи са замисляни от евреите-ръководители в онзи период от царуването им, когато благодарение на волята и мъдростта на монарха страната бързо е прогресирала във всяко отношение на държавния живот. Тайният Синедрион, понеже се е страхувал да не загуби почва под краката си и не е искал от националния живот на страната да потече нормално към постепенно и последователно развитие, се е мъчил бързо да премахне всеки такъв монарх. В това отношение изключителни жертви са Александър II и крал Александър I. И единият и другият трагично загинаха на височайшите си постове, отдали всичките си сили за благото на народа.

Император Александър II бе убит в навечерието, когато щеше да дарува на народа конституция, а крал Александър бе убит в навечерието на обединението на славянството и закрепването на мира в Европа.

Историята на убийствата на коронованите особи е тясно свързана с тайните еврейски съюзи, които не търпят на престола монарси, политиката на които върви в разрез с еврейския мироглед.

Ако разровим световните революционни архиви, ще намерим в тях маса неопровержими доказателства, които свидетелствуват за активно участие на юдомасонството във всеки държавен смут и във всяка революция. Известният американски милиардер, евреинът Шиф, е похарчил десетки милиони долари за подмолна литература за подготовка на руската революция и за издръжката на тайни организации в Русия, но това стана известно едва когато червения пламък обхвана цялата страна.

А би рекъл човек, какво общо има евреинът Шиф с начина на управлението в Императорска Русия?!

Затова и в списанието на ционистите “Маскавей” евреинът Гааз под заглавие “Еврейската революция” писа:

Революцията в Русия е еврейска революция, защото наближава повратният пункт на еврейската история и вече на хоризонта се вижда световният властител от юдейска кръв.

Това обстоятелство съвпада с явлението, че половината от всички евреи живеят в Русия. Нашите братя - революционерите проявиха енергична дейност, за да свалят деспотичното правителство и да създадат там обетована земя за децата на Израиля. . .

А представителят на Световния съюз на евреите на едно събрание на революционната организация “Бунт” подчерта в речта си: “При всяка революционна схватка изпращайте на смърт “гоите”, защото еврейската кръв е скъпоценна: една капка еврейска кръв струва повече от цяло море кръв, пролята от “гоите”.

Тези факти, повтаряли се в течение на цели векове, привлякоха най-после вниманието на здравомислещите елементи и планомерно срещу евреите се опълчват народ подир народ. Ние ще бъдем свидетели, когато народите, изпитали върху собственото си тяло проклетата еврейска язва, с всички сили ще се мъчат да я изрежат, за да не се повтори вече.

 

В що се състои силата на масонството, с какво и как се закрепва тя?

 

Като организация от гледна точка на устойчивост масонските ложи не представляват по себе си нищо особено, но противниците на масонството във всичките си доклади, литературни произведения и дори в частни случайни разговори ги наричат такава сила, с която е почти невъзможно да се води борба. г , Това се дължи на туй, че масонството, като стара организация, още от първите дни на съществуването си, се огражда с тайни, пред които се прекланят дори най-сериозните му врагове. По този начин тайната е едно от най-силните средства за скриване целите на масонството, и то винаги се е представяло в някаква неясна, загадъчна обвивка. Но сега вече не е същото: загадката на масонството е разгадана и дори престъпно е да се пази повече мълчание за него.

Картите на масоните са открити, а веднъж открити, вече е възможно да бъде изкарай такъв коз, че да бъдат бити.

Този коз е намерен най-напред в Италия, а после и в Германия. Там вече няма почти никаква съпротива от страна на масоните. Техните карти са бити! Следователно, масонството не е толкова страшно, колкото го рисуват.

Още един, по-сериозен и по-сполучлив натиск и масонството ще изчезне в областта на преданието!

Наистина, масонството се държи и на други устои:

1. Гробната тайна, която нито един масон не издава дори и когато е разочарован и напусне масонската ложа.

2. Капиталът, на време концентриран в масонски ръце.

3. Лицата, чрез измама привлечени в масонската ложа, които имат високо обществено положение, против които не може всеки да рискува да каже нещо
компрометиращо и - най-важното, че Масонството от началото на създаването си провежда в живота идеите си без никаква съпротива.

Никой не се осмелява заради лицата, които имат власт, да надникне в храма на масонството и да се заинтересуват, с какво се занимава това анонимно общество?

Към коя категория принадлежи то? С какви средства съществува? Каква е програмата или целта му? Каква е причината за основаването му и, най-после, има ли то съответно разрешение за право на съществуване от правителството?!...

На това се е дължала силата на масонството, че то никога не е било подлагано на държавен контрол. Властите са виждали в него само благотворително учреждение. То се е ползувало с пълна екстериториалност, не е давало на никого никакъв отчет за дейността си и е било уверено, че никой няма да посмее да се намеси във вътрешните и външните му работи.

Масоните винаги са придавали голямо значение на печата, затова главната им задача е била да вземат пресата и цензурата в ръцете си. Всички редактори и издатели на най-разпространените вестници в света са евреи или техни поставени лица - масони.

Инструкциите по всички политически въпроси редакциите на вестниците получават от скритите общества посредством тайни агенти, снабдени със съответната парола.

А не еврейското общество сякаш с вързани очи, безпомощно се хвърля в хаоса на събитията, без да забелязва противника си.

Върховните ръководители на еврейските масонски ложи възвестяват правата на личността, свобода на словото, свобода на религията, свобода на мнението, свобода на печата, и, най-после, неприкосновеност на личността. С такива бутафорни лозунги са замаяни мозъците на франкмасоните християни, които влизат в ложите.. .

Ще рече човек - идеята е чудесна!

Но кой им е внушил, че те са призвани за строителство на благото на цялото човечество? И кой ще се възползува от това благо? Кой ще завладее държавните богатства? Разбира се, онзи, който опиянява масоните-неевреи с еврейска упойка и ги държи под наркоза, за да не чуват, как ще им снемат главите от раменете.

Подкупената преса им пее всеки ден дитирамби и им внушава, че те са велики строители на бъдещата световна държава, и че мисията им е мистична.

Разбира се, мистична в смисъл, чете са въведени в масонските ложи по таен начин, непонятен за тяхната магическа дипломация.

Влезлият в ложата нов масон бързо се издига в обществото и у него заякват съблазните, с помощта на които са го привлекли там, и той става послушно оръдие в ръцете на евреите.

За реклама, евреите привличат в ложите и монарси.

Те им обещават с помощта на масонството да издигнат държавата му на недостижима висота. А ако монархът има силна воля и не иска да стане масон, те скоро го унищожават.

Така е било организирано убийството на крал Александър под прикритието на усташката и македонска организации. А всъщност убийството е било извършено от масоните за неподчинение и неизпълнение на масонските нареждания,

Масоните, или по-право евреите, строго следят политиката на Балканите, понеже посредством балканските държави най-лесно може да се подпали война, най-вече от еврейството. Цялата работа на масонството се провежда в живота по една и съща система, с посредничеството на комунизма: да подринат устоите на държавата и да унищожат християнската религия.

Ние преживяваме изключителни времена, когато злото на масонската подмолна работа може във всяко време да се излее в нежелателна форма.

Насърчаваният от еврейството и масонството комунизъм може да добие застрашителни размери, както стана отначало в Русия, а после и в Испания.

Нека тежките преживявания на тия две страни послужат като предупреждение и за Балканския полуостров.

Трябва винаги да се помни, че болшевизмът е създаден от юдомасонството, че в болшевизма се отразява програмата на еврейството, основната цел на което е да унищожи християнския национализъм.

Трябва особено да не се забравя, че зад кулисите на юдомасонството се кове материалното благо на евреите и се подготвя робството на другите народи.

Така гнилата някога и послушно предана на еврейската и масонска сила руска преса измами руския народ, отклони го от здравия национален път и го подведе под властта на Иуда. Сега под еврейския ярем пъшка този пролетариат, с ръцете на когото бе разрушен държавния строй.

Пресата изигра в това нещастие низка и подла роля, като осветляваше лъжливо всички сбития.

Юдомасонството е завладяло световната преса, подчинило я е на строгия контраст на нейната световна диктатура, и сега още в някои демократични страни в страниците на вестниците се помества само1 онова, което е угодно на “избраните”, независимо от това, че има издадени специални закони по еврейския въпрос.

Ударът, нанесен от масоните на Русия, е един от най-големите успехи на масонството през последното столетие.

Но достатъчно е един натиск от страна на правителството и цялата тази сложна и тайна организация ще се разпадне и ще свърши своето пакостно съществуване!

 

Системата на тайното световно управление

 

Когато се говори за масонството, често се забравя, че тази световна организация е главният авангард на еврейството за завоюване на цялата вселена на Циона.

Ние нямаме достатъчно данни, от които да съдим от кога съществува масонството, но според тайните бележки на Соломон личи, че той се е възползувал от тясната сплотеност на зидарите, построили знаменития храм под ръководството на архитекта Адонирам, внушил масонските идеи на тези зидари, като ги вдъхновявал с мисълта, че всички народи трябва да служат и да се подчиняват само на Израиля. В записките се казва, че реформата на масонската организация станала по настояване на ционските мъдреци, с цел по мирен начин да се подчинят на Иудейския цар всички държави, а народите им да бъдат заробени. Следователно, масоните са съществували и преди Соломона, но в каква форма се е проявявала дейността им, за това нямаме писмени указания, фактът, че масонството е съществувало и е играло влиятелна политическа роля сред източните народи, се потвърждава от това, че Соломон е създавал нови закони след предварително съвещание с Адонирам, а последният вече е бил масон и е изпълнявал някакви тайни и загадъчни поръчения. Соломон, като узнал тайните замисли на Адонирам, които може би са застрашавали и самия него, организирал убийството на влиятелния царедворец, а за да не възбуди у народа подозрение и недоволство, устроил му царско погребение с неописуемо тържество. С течение на времето Соломон ликвидирал с всички изпълнители на това злодеяние.

Ала маята на масонството се развила сред групата зидари и със съдействието на мъдреците се разпространила като фалшива примамка из цялото земно кълбо.

В първоначалните масонски ложи членове били само избрани евреи.

Провеждайки тайна дипломатическа политика, те издигнали Иудейското царство до известната висота при цар Соломон.

Във време на Римското господство масоните-евреи използували при разните бунтове услугите на тълпата и разни престъпни елементи.

Масоните повличали тогава със себе си народните маси в пустинята и там организирали от тях бойни дружини.

След като Иисус Христос отказал на фарисеите ,да приеме еврейската корона и да застане на чело на въстанието им против римляните, масоните излели цялата си злоба върху Божия Син. Оттогава основен принцип на евреите е безпощадно преследване на християнството и на първо място - на православието.

Особено се засилила злобата им от момента на разрушаването на Йерусалим от Веспасиан. Християнската идея дала 80 000 доброволни жертви и при всяко избиване тайните подстрекатели и ръководители били масоните евреи.

Когато християнството възтържествувало по целия свят и евреите изгубили възможност открито да го преследват, тогава света на дванадесетте Иудини колена решил да засили тайните си организации със създаването на франкмасонска ложа от не еврейски елементи, за което били привлечени грамадно мнозинство членове от християнската среда.

Най-напред били основани две франкмасонски ложи “Великият изток” и “Великата ложа”.

Великият изток” съвършено отрича Бога и смята за свой бог сатаната, и в негово име се градят масонските храмове, а “Великата ложа” по принцип уж не отрича Бога, но поставя сатаната над Бога, като го нарича “Огнен херувим” и “висш гений над Бога.”

Тези две ложи са най-разпространени из целия свят. Също като еврейската ложа “Б'най Б'рит” те делят членовете си на 33 степени. Но понастоящем от 4 до 17 и от 19 до 29 включително се изпускат. Съществуват само 1, 2, 5,18, 30, 31, 32 и 33 степени, т. е. от трета степен масонът се повишава в 18, а от 18 - в 30. Това се дължи на мобилизационната епоха на масонските сили: всички лица, достигнали до З степен, са признати за способни и достойни за повишение в по-горна степен, без да минат по съществуващия по-рано ред. Тук игра не малка роля още отслабването на религиозното чувство сред християнската интелигенция, подронено от масонската агитация.

Тъй като според учението на окултизма е определено да се започне решителна борба с тронове и олтари от 1939 година и да се свърши в 1941 год., висшите тайни еврейски ложи са решили да засилят “масонската армия” с членове от 30 степен. Масонът от този ранг има особено значение. Тази степен се нарича в масонските среди девета, защото масоните от 30 степен се избира от девет висши членове. Затова масонът от 9-та степен носи името “кадош”, което значи “свят”. Колко са важни членовете-масони от тази степен, може да се съди по обстоятелството, че знаменитият американски масон Албърт Пайк, също “кадош”, носи името “черен анти-папа”.

Всъщност от 30-та степен масонът застава на пътя на Черната магия и сатанизма. Масоните от 30-та степен са най-послушното оръдие на еврейството. Тези слепи фигури на кадошизма никога не знаят същинската истина, с пяна на уста защищават масонството, а евреите се мъчат най-вече да използуват тези доброволни, защитници-маниаци. Масонът от тази степен започва активна борба с християнството. В секретния ритуал това се изразява така: “Realization materielle des doctrines gnostiques”.

Характерно е и това обстоятелство, че при посвещението в тази степен се запалват 13 свещи. На тайната вечеря заедно с нашия Спасител са били 13 души. Един от тях Иуда помогна на фарисеите да прекъснат Христовото учение. В чест на Иуда предателя, който получи 30 сребърника, е установена 30-та степен. Степента “Кадош” е степен на мъстта. При посвещението в “Кадош” масоните символистично сякаш отмъщават на Филип Красивия и на папа Климент V за смъртта на великия майстор на Тамплиерите, евреина Яков Буринион де Моле. Де Моле е бил осъден на смърт и екзекутиран на 11 март 1314 година. При церемонията на посвещението в първите степени, т. е; до З0-та, масоните повтарят: “Трябва да се отмъсти за убийството на Адонирам, великия архитект на Соломоновия храм”.

В 30-та степен Адонирам е заменен от Яков Моле;

При посвещението в степента “Кадош” цялата церемония е наситена с мъст, изразена в следните думи:

Искаш ли нещо?” - “Отмъщение”. - “На кого?”-”На всички светски и духовни тирани”. - “Къде стоиш на колене?” - “На гроба на великия майстор”. - “Какво си стъпнал с нозе?” - “Кръста, кралската корона и папските тиари”...

Всяка година на 11 март масоните на всичките си ложи инсценират отмъщението на Филип Красивия за унищожението на Тамплиерите.

Една восъчна фигура с корона на главата и с тяло, пълно с червено вино предварително бива подхвърлена на гаври. После го осъждат на смърт, отрязват му главата, короната хвърлят на земята, всички я тъпчат с нозе, а проляното вино символизира проляната кралска кръв.

Същата демонстрация се повтаря всяка година и с манекена на папа Климент V.

Масоните от степента “Кадош” носят кръста под обувката си.

В този безсъвестен и отвратителен масонски ритуал се изразява мъстта към Спасителя и гаврата с неговия кръст.

Получилите 30-та степен християни стават фактически вече евреи и затова гледат на кръста със същите очи, както евреите, и тука вече душата на масона е изпълнена от чисто еврейска злоба. Кръстът! Това позорно оръдие за екзекуция, на което евреите са разпънали Христа, е свят символ за Християнството. “Трябва да се унищожи християнската религия и нейният символ!” Така говорят вече 2000 години синовете Иудини, а между това Кръстът е станал пазител на цялата вселена. Кръстът краси църквите, Кръстът огражда монарси, Кръстът е покровител на държавата, Кръстът е оръжие против злото, Кръстът е слова на всички светии! Евреите се страхуват от Кръста и в безсилната си злоба се мъчат да го унищожат,...

Следващите три степени се наричат висши административни; между тях са разпределени специални роли: 31-та степен е Велик инспектор-инквизитор-командор. Главната задача на масоните от тази степен е пропагандата за засилване на масонството.

32-та степен е Княз на кралската тайна. И наистина, те провеждат тайно възложената им програма. Главната им задача е следната:

1.      Унищожение на християнската религия.

2.      Разрушаване на троновете под лозунга “свобода, равенство и братство”.

3.      Създаване на шпионска мрежа в полза на бъдещото еврейско могъществено царство.

4.      Заробване на не евреите.

И, най-после, последната от видимите степени, 33-та степен е Суверен генерал, Велик инспектор.

Ал. Керенски и Милюков бяха масони от 32 степен, Троцки - масон от 33 степен на ложата “Memphis Jesraell

През пролетта на 1919 година в Москва дошла специална комисия и му е предала особени тайни поръчения от световен мащаб, които и досега остават неизвестни.

Но не е трудно да ги отгатне човек:

Създаване на народен фронт в Испания и Франция, подготовка на държавен преврат в Белгия и организиране на “прословутото бранническо” сред руската емиграция! ...

И всички тези трима масони повече или по-малко сполучливо изпълниха ролите си!.. Първата масонска ложа е била основана в Лондон в 1717 година, по примера на която възникнали и други: в Париж в 1736 г., в Единбург в 1736 г., в Дъблин в 1730 г., в Берлин в 1744 г., в Хага в 1756 г, в Стокхолм в 1760 г. , във Франкфурт в 1783 г., в Хамбург в 1811 г., в Дрезден в 1811 г., в Белград в 1812 г, във Виена в 1818 г, в Брюксел в 1836 г., в Женева в 1844 г., в Копенхаген в 1858 г., в Лисабон в 1859 г., в Рим в 1861 г, в Атина в 1868 г., в Мадрид в 1889 г., в Християния в 1891 г. Всички тия ложи са изиграли важна роля при разгрома на Наполеон и изобщо са били нагласени за историческите събития по определен план на тайните ръководители... Освен тези най-важни ложи, във всяка държава има още три вида масонски ложи:

1.      Еврейска

2.      Хуманитарна

3.      Християнска

Най-многочленната и най-могъщата е еврейската ложа на ордена “Б'най Б'рит”, което значи “синове на съюза”.

Тя е основана в четиридесетте години на миналия век в Америка и централното управление се намира в Ню-Йорк. Клонове от тази ложа има във всички страни на света.

Втората еврейска ложа се нарича “Одд фелоу”, което значи “особени ратници”. Тя също е организирана в Америка и е създадена специално за разпространение на болшевизма във всички страни на света, затова в нея се допускат жени и работници не евреи по произход.

Тя има спомагателна ложа “Ревека Стенек”. За членове на тази ложа се приемат изключително момичета до 18 годишна възраст, с красива външност.

Възпитават ги евреи-масони от висша степен, а впоследствие те стават шпионки и привличат авторитетни политически дейци в масонските ложи.

Хуманитарните ложи са създадени по типа на франкмасонските. В тях могат да бъдат членове мъже от разни народности. Тяхната задача е да слеят всички религии в една и да подчинят властта на бъдещите републикански щати под скиптъра на еврейски монарх.

Така наречените християнски ложи само съществуват под това име, но фактически и те са еврейски. Там всичко се крепи върху лъжа и измама. Под християнската окраска евреите приемат там арийските народи с единствената цел да ги измамят и да ги накарат да служат в полза на “избраните”.

Нито един франкмасон не е посветен в тайните, в крайната цел, която преследват масоните от тъй наречените невидими степени на посвещение, за които ще говорим по-долу.

Всички франкмасони, дори от най-висшите степени, откровено признават, че източниците, от които те получават своите директиви, им са неизвестни - това е тайна на висши политически организации. Такива са следните общества: първите масони от “невидимите степени” са евреи, членове в ложата “Б'най Б'рит”. На тях им е възложен и тайният контрол на всички масонски ложи. От тяхната среда се свиква “света на дванадесетте колена Иудини”. Вторите масони от “невидимите степени” са “Аллианце Исраелле Унижерсалле - Алит” (световен еврейски съюз). Той е организиран от френския евреин Исаак Адолф Креме в 1836 година, който го е управлявал до 1880 г.

Алит”, както е прието съкратено да се нарича, е имал в Париж централен комитет от 63 членове масони от висше посвещение; които се свикваха на заседание като депутати от всички еврейски общини от цялото земно кълбо.

От този “централен комитет” 25 дежурни членове живееха постоянно в Париж.

Алит” работил под фирмата на благотворителността, а именно:

Давал на евреите материална помощ и защитавал правата им във всички държави, но тайно чрез специални лица, ръководил светското ГПУ и посочвал за разстрелване лицата от арийски произход.

Субсидирал всякакви съчинения, които разлагат нравствените устои на младото християнско поколение.

Субсидирал пресата, която защищава еврейските интереси и напада родолюбивите организации.

За руската революция и за испанските сбития “ Алит” и з разходвал грамадни суми.

Алит” майсторски прикрива намеренията и целите на тайното еврейско правителство под външността на културни начинания.

А всъщност той върши упорита политическа работа за разрушаване на християнската религия и култура, “Алит” умело прибира в редовете си лицата с политически авторитет. В Русия за защита на евреина Бейлис “Алит” успя да привлече на страната на еврейските интереси маститите адвокати: Н. Карабчевски, Маклаков и др. П. Милюков беше постоянен сътрудник на еврейските литературни издания и систематически пишеше за “тежкото състояние” на евреите в Русия при царския режим. “Алит” щедро субсидира цял легион светски шпиони и им дава инструкции.

Трети масони от “невидимите степени” са масоните от така наречения “Съвет на седемте” - Тайно върховно управление.

От тяхната среда се избира “некоронованият еврейски цар - патриарх - властелин на света”.

Под неговото лично председателство заседава еврейски Синедрион за обсъждане на по-сложните еврейски въпроси.

В Синедриона влизат членовете на “Алит” и “Съвета на седемте” Какви въпроси се разглеждат в Синедриона, никой не знае, дори самите франкмасони. Този световен конспиративен трибунал е обвит с непроницаем мрак ...

Съществува и един съвет на дванадесетте колена Иудини. Неговата функция се състои в избиране на “некоронования еврейски цар - патриарх - властител на света”.

Този съвет се състои от най-висша степен на ложата “Б'най Б'рит”. В неговия състав влизат само дванадесет души. Те се сбират веднъж на всеки седем години, заседават с маски и не се познават един другиго. Така, в тъмна и тайнствена обстановка се избира “Владетелят на света!”

Най-после било още едно пробно временно еврейско правителство с явни функции, но тайни замисли - прословутото Общество на народите, създадено от “света на седемте”, заедно с “Алит”.

То не оправда възложените му задачи, и затова предизвика тревога зад кулисите на цялото юдомасонство.

Ционските мъдреци, разработвайки програмата на световния заговор, особено много са разчитали на масонските организации.

В 15 протокол е казано: “Ние преди да се възцарим ще създадем и умножим масонските ложи във всички страни на света и ще турим в тях най-видни деятели. Тези ложи ще ни служат като справочно място и влиятелно средство. В тези ложи ние ще концентрираме всичките революционни и либерални елементи. Най-тайните политически програми ще ни бъдат известни и ще попаднат под нашето ръководство още в деня на появата си”.

За създаването на народен фронт се говори в протокол трети: “Ние, евреите, ще станем спасители на работниците, ще им предложим да влязат в редовете на нашата армия, състояща се от социалисти, анархисти и комунисти, на които ние винаги даваме и морална и материална подкрепа”.

Прот. XIII. За да отвлечем вниманието на народните маси от нашата политическа работа, ние ще ги съблазним ту с увеселения, игри и развлечения”.

Прот. XIV. “Когато се възцарим, ще ни бъде нежелателна всяка друга религия, освен нашата, с която е свързана съдбата ни от началото на избира­
нето ни и която ни е помогнала да покорим всички народи”.

В това се заключава цялата премъдрост на сплетеното юдомасонство.

Има и допълнителни еврейски институти, които управляват цялото човечество в икономическо отношение - това са паричната и стокова борси. Те са създадени, за да създават натиск върху правителствата. Борсата управлява икономическия живот на целия свят, но тя изцяло се намира в здравите ръце на “Богоизбраните” и с машинациите си може да провали всяка държава, затова по силата на необходимостта, правителствата се съгласяват с новите цени на стоките и с новите курсове на валутата.

В 1916 год. се свършваше трактът за търговски сделки между Русия и Германия. За да предизвикат война между тези две силни държави евреите-борсаджии покачиха цените на суровите стоки в Русия, с които се хранеше Германия и в същото време създадоха лоши митнически условия за внасянето на тази стока в Германия. Русия нямаше сметка да изнася стоки в чужбина, а Германия в същото време нямаше сметка да плаща толкова много за сурови материали.

И в едната и в другата страна се яви недостиг. На тази почва евреите искаха да отслабят две могъщи държави и да запалят пожара на революцията. Но услужливите масони изпревариха тази комбинация, убиха австрийския престолонаследник и запалиха пожара в по-широк мащаб.

Паричната борса също така гради плановете си по определена програма от юдомасонството с валутни девалвации от една страна и понижаване курса на валутата от друга.

На тази почва се явява брожение сред народните маси и се подготвя неблагоприятно политическо движение и недоволство в страната.

Най-после, всички отдавна са се убедили, че съвременните парламенти особено са изложени на влиянието на масоните.

Причината за епидемичното сменяне на кабинетите в държавите трябва да се търси зад кулисите на юдомасонството. Там се плетат сатанински интриги по определен план, за да поставят на министерските постове свои хора. С такива лица масоните прокарват плановете си и целите си в живота, по-лесно предизвикват негодувание сред народните маси и ги тикат по пътя на революцията. По-нататък картината е известна: избиване на духовенството, интелигенцията и заможни селяни и изобщо на всички национално мислещи хора.

Всичко това се върши, за да се свали от държавата националната глава, а безжизненият труп ще се управлява от евреин, който ще прилага към тъмната маса всички ритуални и еврейски гаври.

Едва тогава слепците, с ръцете на които се е извършила революцията, ще разберат заблуждението си, но ще бъде вече късно те ще бъдат изкарани от строя, а работниците и селяните ще бъдат закрепостени от Иуда и те ще работят за него при невероятно тежки условия.

В това именно се състои основната система на световното управление!..

 

Начините на масонската борба

 

Аргументацията на политическата борба на еврейството с “гоите” се гради изключително върху библейски оказания. Евреите горещо са възприели от Библията всичко онова, което говори в тяхна материална полза, т. е. онези начини, с които древният Израил си е създавал богатства, като е изтребвал всичко живо, а златото, среброто и добитъка е прибирал за себе си.

Само това те признават за закон, даден им отгоре; но отричат и дори забраняват да се възприема добродетелта, която е била проповядвана на евреите от пророците.

В Талмуда, в който строго се придържа съвременното еврейство, се казва: “Сине мой! Обръщай по-голямо внимание на думите на писателите-равинисти-талмудисти, отколкото на библейските сказания, защото в последните има само предписание и забраняване на всичко онова, за което ни е дал право нашият праотец Исус Навин.

А който не изпълнява това и отстъпи от думите на равините, той заслужава позорна смърт”.

Така гласи трактатът Ерубин 21 б, (Талмуд).

Безбожник е онзи, който чете Библията и Мишна и не спазва предписанията на ционските мъдреци” (Гемер). Така гласи вторият тракт на Сота 22-а.

Достатъчно е внимателно да се прочете книгата “Изход”, книгата на “Исус Навин”, книгата “Парали-поменон”, от които ясно се вижда, че евреите винаги са се стремили и се стремят да завладеят всички земни блага, при което, трудът за добиване на тези богатства изцяло остана за сметка на другите племена.

Цялата история говори, че евреинът никога не е бил производител, а жив благодарение на свойствените му машинации, като не се гнуси от никакви средства.

Талмудът разрешава на евреина да граби, да краде, да върши мошеничества, да мами, да убива, “гоите”, а главното да търгува, като не се спира пред незаконни средства.

Кой продава скрито хероин, кокаин и морфин, тъй вредни за човешкия организъм? - Изключително евреите.

Евреите, лежали в затвора и вършили разни мошенически сделки, не са губили уважението на сродниците и са продължавали да играят авторитетна политическа роля. В дадения случай ние имаме пример в Съветска Русия. Всички евреи, бивши мошеници, сега заемат министерски постове.

Да посочим макар един – Литвинов Филкещайн, известен преди революцията с мошеничеството си и разните си тъмни авантюри, а между туй, до неотдавна пред него се кланяха всички дипломатически представители на Европа. Америка на свой ред правеше пред “мистър” Литвинов нов реверанс и внимателно се вслушваше в неговия “авторитетен” глас.

Картината на действията на еврейския народ, която се повтаря в същата неизменна и винаги нахална форма, през цялата еврейска история и досега не е научила християните да стоят на стража на интересите си.

За да се застраховаме от лошото еврейско влияние, трябва да помним и да се ръководим от сказанията на нашите свети Отци:

Както птичарникът е изпълнен с птици, така и домовете на евреите са пълни с плячка, добита с измама. По този начин те са се издигнали и забогатели”. (Иеремия, 5, 27),

Ще промени ли негърът кожата си и тигърът петната си? Така и евреите са свикнали да вършат всякакво зло, могат ли те да вършат добро? (Иер., 13, , 23).

Само от тези два стиха от пророческото сказание може да се направи ясно заключение за еврейския народ. Това племе за материалните си изгоди не се спира пред нищо, затова св. пророк Исай е казал: “Слушайте сега, дом Давидов: не стига, дето досаждате на хората, вие досаждате и на моя Бог”. (Исай, 7,13). Независимо от това, че еврейският народ винаги живее с чуждия труд и всички богатства по-рано е добивал с войни, а сега с измама, той е още и злопаметен и отмъстителен, намесва се в чуждите работи, само да предизвика междуособици. Цар Саул избивал амаликите и всичкия им имот прибирал в своя полза за това, че някога амаликите в пустинята пречели на Израиля, който идел от Египет, и най-напред той решил да види сметките си с амали­ките, а после да се залови и с другите народи. Затова и сам Бог казал на Самуил: “Жал ми е, че съм направил цар Саул; защото той се отвърна от мене и думите ми не изпълни” (кн. първа на Самуил, 15, 2 и П).

Когато Самуил упреквал Саул за нарушение на Божите заповеди, той обяснявал, че всичко, взето от амаликите, ще бъде принесено в жертва на Бога. А на свой ред Самуил предупреждавал Саул, че такива жертви и в такова количество не са угодни на Бога. Ала това предупреждение не спряло Саула, и той продължавал да постъпва така и с другите племена.

Всичко това евреите са извлекли от библейските сказания на Талмуда си и се ръководят от него и до сега. А останалите библейски оказания, които напомнят за еврейския морал, за изпълнение на заповедите Божи и за любов към ближния, евреите са предали на вечна забрава.

Мнозина от съвременните “либерали” съзнателно затварят очи и казват: “евреите са също такива хора като нас и не бива да ги преследваме ...”

В повечето случаи подобни заключения се чуват от устата на масоните, които се мъчат по всички начини да оправдаят евреите, дори и сега. Досега човечеството още не си е изяснило, какво нещо е болшевизмът и от къде води той началото си? Вярно ли е, че болшевизмът води началото си от Карл Маркс? Така мислят мнозина и са уверени, че болшевишкото начало е излязло от “Капиталът” на Карл Маркс, но дали е така?

Най-напред, Карл Маркс няма такъв талант да напише такъв грамаден труд. Той е разполагал с такъв ограничен умствен багаж, че едва ли би му стигнал умът да създаде такава обширна комунистическа програма. “Капиталът” е съставен от цяла комисия, назначена за тази цел от върховния еврейски кагал. Карл Маркс е бил избран само за фирма, и той фигурира като автор изключително за замазване на очите. Върховният кагал под негово име е посял лошите семена сред народните маси, само за, да прокара с ръцете на трудещите се път към Сиона и да създаде могъщо иудейско влияние над всички народи и нации.

Ако направим внимателно разбор на всички войни на древния Израил, ще дойдем до заключение, че методите на съвременния войнстващ болшевизъм по нищо не се различават от онези насилнически начини, които евреите са прилагали във време на своето могъщо царство. Тогава са съществували лозунгите: “Избивай всичко живо, а златото, среброто, едрия и дребен добитък вземи за себе си”, и при възцаряването на болшевизма евреите провъзгласиха нов лозунг на стар глас: “граби ограбеното”, “смърт на империализма и буржоата” и “война на дворците, а мир на колибите”. Под тези лозунги евреите в Русия заграбиха всичко в свои ръце. Империализъм, капитал, дворци и дори колиби, а руския народ заселиха в концентрационни лагери, в бараки, в затвори и го накараха да служи на “избраните” с “вяра и правда” за нищожни подаяния.

Както тогава, така и сега се формираха бойни дружини от лентяи, углавни престъпници и най-различни диви елементи.

Нима цар Саул не е казвал на бойните си дружини; “Ще подгоним филистимяните през нощта и ще ти грабим до сутринта? (Първа книга на Самуил, 14,36).

Когато Саул взел в ръцете си властта над Израиля, той воювал с всичките си съседи: с Моав, със синовете на Амон, с Едом, със суванските царе, с филистимляните и др. (Първа книга на Самуил, 14, 47), а сега неговите потомци взеха властта над нещастният руски народ и под лозунга “световна революция” се мъчат да завоюват цялата вселена за Циона.

Както тогава, така и сега, евреите се ръководят от убийства и грабежи. Създавайки болшевизма в Русия, те са разчитали, че болшевишкият комунизъм ще унищожи по цял свят християнската култура, цивилизацията и православната религия на първо място, а после и другите. Тези сметки на войнствения Иуда не се оправдаха. Както показаха събитията от последните години, комунизмът се натъкна на възродилия се във всички страни национализъм и се оказа недостатъчно силен, за да се справи с него 1932 година е година на обрат в европейската политика.

С дохождането на Хитлер на власт целият живот на Германия потече по нов път. Там се създаде център за борба с юдомасонските заговори. Това накара върховния кагал да промени тактиката си за борба с националните сили, като измени дори ръководните методи на древното иудейство. Залагането върху комунизма за завладяването на света претърпя поражение. Светска Русия, която беше аванпост на войнствуващото юдомасонство изгуби значението си, а новите условия поискаха и нови форми за борба с победоносния националсоциализъм. Тогава бе намерен изход от образуването на блока, наречен “народен фронт”.

Тайните създатели на “народния фронт” обявиха програма върху най-широки начала: всички врагове на международния фашизъм се поканват да участвуват в новообразувания блок.

По този начин в народния фронт бяха въвлечени-партиите на II, III и IV интернационал.

За засилване на политическите сили на противниците на Хитлер, масоните пристъпиха към създаването на още един, така наречения международен блок, но и това се оказа недостатъчно.

Тогава масоните привлякоха Съветска Русия в обществото на народите и й дадоха голяма роля в световната политика. Беше сключено тайно съглашение между Англия, Франция и Съветът, за което в Москва най-напред отидоха Ерио, а после и Идън.

Достатъчно ясно е за нас, в чии интереси е било необходимо да се създават тези блокове под ръководството на Обществото на народите.

Безспорен е също така фактът, че в кабинета на Сарро имаше дванадесет министри масони, които подготвяха вземането на властта от “народния фронт”.

Троцки, като масон от висша степен, активно помагаше за създаването на “народния фронт”.

За тази цел той се засели временно в Париж и живя под покровителството на лидера на масонската ложа “Великия изток на Франция”, Шотан. Троц­ки имаше близки връзки с Ерио и мнозина политически деятели от народния фронт.

Познавайки прекрасно емигрантските кръгове и техните работи, той устройваше провокационни компании и образува прословутото “бранничество”.

Троцки ръководеше също така и Милюков.

Цялата тази масонска работа се заключаваше в това бързо да се организира борбата със световния фашизъм, да се ликвидира Хитлерова Германия и да се създадат Европейски щати под върховното управление на “международните”.

След това да се споразумеят със СССР и тогава вече да се направят Съединени щати на целия свят, под скиптъра на владетел от рода Соломонов, което е и заветната мечта и най-главната цел на масонския световен заговор.

Троцки в донесението си до масона-лидер Шотан пише: “Ако бях на власт в СССР, веднага след вземането на властта от Хитлер, щях да обявя в СССР всеобща мобилизация, за да не дам възможност на Хитлер да се закрепи, защото по-нататък Хитлер с движението си ще представлява несъкрушима крепост”. Масонът Троцки не се е излъгал! Наистина днес Германия представлява несъкрушима крепост! И ето, зад кулисите на юдомасонството се вдига тревога - Хитлеровото движение постоянно расте и се разширява и скоро така ще се разрасне, че ще събори може би комунизма, а после ще се разправи и с масонството.

Понеже масонството е разчитало според политическите вярвания на окултистите да започне решителната борба за завладяване на света в 1936 г. (черна година) и да я свърши към 1942 г., - няма да бъде погрешно твърдението ни, ако кажем, че до този срок: “Светлината ще победи тъмнината и ще настъпи желаният мир в целия свят”.

И едва тогава всички народи, научени на страшни изпитания, ще намерят пътя за разрешение на спорните въпроси без кръвопролития, ще намери мястото си под слънцето и Великата, християнската, православна страна - светата Рус!

 

С какви лица се попълват франкмасонските ложи и възможна ли е борбата с юдомасонството?

 

Този въпрос е много деликатен, както в обществените, така и в правителствените кръгове, да не се говори за него, да не се засягат онези елементи, които използувайки нашето мълчание, създават финансова и икономическа криза, изкуствено предизвикват безработица, субсидират пресата и с нейна помощ систематически всяват смутове.

Измъчените народи, в нищета и тревога след тежката световна война, дирят изход из наистина създалото се плачевно положение и не забелязват кой е главният виновник за световния хаос от бедствията и моралното разложение?! ..  А наред с тази нищета сноват охранени роботърговци от-”хуманния век”.

Те са евреите и с тях и господа масоните!

Най-голямото нещастие на човечеството носят двете световни мрежи от злодейски вертепи.

Както едната, така и другата са създадени от еврейството, намират се в неговите ръце и своеобразно се експлоатират от него.

Няма да сбъркаме, ако проведем паралел в родственото значение между франкмасонството и публичните вертепи.

Те еднакво се крият от честните хора с тази разлика само, че публичният вертеп е достъпен за посетителите, пожелали да се потопят в тази кал, а масонският вертеп отваря вратата си само на членовете си; там повече се спазват “семейните традиции”, но те еднакво развращават народа.

Проститутката скланя към разврат и морално падение мъжете, привлича в публичния дом лековерните жени, разпространява венерическите болести, търгува с тялото си и обогатява евреина.

Масоните също с всевъзможни съблазни примамват непознатите си в ложата, постепенно ги превръщат в автомати, с тяхна помощ сеят смут и раздор между държавите, разпространяват лъжливи и вредни за държавата идеи, насъскват партиите една срещу друга, един народ срещу друг, държава срещу държава, и с това обогатяват пак евреите, но вече с по-широк размах.

Както в публичните вертепи, така и в масонските ложи честни, съзнателни хора не отиват. Те знаят, че там се върши систематично злодеяние.

Нима жената, която обича семейството си, дома си, обществото си, нравите и обичаите, ще отиде в публичен дом?

Нима честният и верен патриот, който обича родината си, уважава нейния държавен строй, традициите й, националното си общество, близките си - ще се съгласи ли той да стане член на масонската ложа?

Както в публичния дом, така и в масонската организация, влизат хора безпринципни, изгубили срам, съвест и чест. Хора, заразени от порока на животинския егоизъм, порока на лъжливото честолюбие и склонни към всевъзможни предателства.

Тези хора са изгубили човешкия си духовен облик и поставят личните си, животински интереси над Родината по-горе от националната култура и цивилизация.

Те не са способни да се жертвуват за процъфтяването на страната, защото по душа и характер те са най-често страхливци.

Проститутката с продажбата на тялото си добива средства за разкошен, но също животински живот. Тя дава средства за съществуване и на господаря си - съдържателя на вертепа - евреина, но в същото време трепери пред него и го смята за свой господар. Тя се страхува само от погледа му. Достатъчно е този затлъстял евреин (обикновено всички съдържатели на вертепи са затлъстели до безобразие) сурово да погледне тази, която всъщност го храни, и проститутката раболепничи пред него и изпълнява всичките му долнопробни желания.

Също така и масонът!

След всички изпитания при посвещението в ложата, той става безподобен страхливец. Той не изнася в обществото масонските тайни не защото е дал клетва там, а защото е страхливец.

В неговата душа в “стаята на размишление” (последното изпитание при посвещението, където ново посветеният подписва завещанието), се вмъква такъв страх, че той се страхува дори да помисли за работите на масонството, а камо ли дати обнародва.

В тази “стая за размишление” всеки новопостъпил масон прочита един надпис със следното съдържание.

Ако сте дошли тук от суетно любопитство, или заради личен интерес, нека веднага ви стане ясно, че вие сте вече тук и сте жертва в името на една идея и цел за постигане на една висша задача”.

Този надпис с огнения си шрифт се вписва в душата на ново посветения масон и той става манекен на еврейската, скрита и подла политическа машинация.

Франкмасонските ложи се попълнят с членове не евреи от четири категории:

Богати, но много ограничени хора, които страдат от манията за величие, стават членове на масонската ложа, внасят доброволно щедри пожертвувания за провеждане в живота на “идеите” и самодоволно мечтаят, че за тях не само ще се говори, но дори и ще се пише.

Несполучили - офицери, адвокати, чиновници, търговци, лекари, инженери -. постъпват в ложата с надеждата, че масонската солидарност ще създаде кариера за професионалистите, а на търговците ще даде кредит за получаване на стоки.

Заблудени фанатици, които самоуверено са убедени, че те строят световния храм на Соломон и създават “равенство и братство” в целия свят.

Високопоставени лица, включително до короновани особи, които евреите привличат главно за реклама с най-различни лъжливи обещания, или заплахи.

Всички тези господа не знаят крайната цел и задача на юдомасонството, но поради късогледството си, правят големи услуги на еврейството. .

Наистина, сред масонството съществува голяма солидарност. Всички желания на новите членове се задоволяват, поставят ги в такива условия, че те изцяло се превръщат в послушна робска агентура.

Шпионират, предават и продават Родината си на едро и на дребно, и в това се състои цялата премъдрост на франкмасонската солидарност.

Има ли основание да се преследва юдомасонството, да се води борба с него, и как да се води? На този въпрос трябва да отговори цивилизованата съвест на целия културен свят.

Ние вече заявяваме утвърдително, че с масонството трябва да се води най-безпощадна борба с всички средства, защото това са вредни микроби, които систематически разяждат държавния организъм.

Най-добрият начин за борба с юдомасонството е да се издаде специален закон, който да забранява на масоните да бъдат на държавна служба; ако масонът е лекар или адвокат - да му се забрани да се занимава с частна практика, да не се приема в обществото и изобщо да се третира наравно с проститутката.

Има също така масони и сред висшето християнско духовенство. Спрямо тях трябва да се приложат най-строги мерки на наказание. Независимо от това, че такова духовно лице трябва с установяване на факта за принадлежността му към масонската организация незабавно и публично да бъде лишено от духовно звание, необходимо е също така то да бъде отлъчено от църквата, защото само присъствието на такова лице в християнския храм осквернява олтара и символа на Христовата вяра.

Тези мерки ще убият всяко желание у индивида да постъпва в масонските ложи. Разбира се, тогава масонството ще стане строго конспиративно и ще. работи подмолно. За това ще бъде необходимо да се уреди специален отдел на службата при полицията, който да следи за масонството и при откриването му - да подвежда под съдебна отговорност, наравно с комунистите, защото това са две неразделни разрушителни политически партии.

Всеки знае, че масонските общества не са научни и не са благотворителни, не са търговски и не са индустриални, а чието политически, е тайни замисли по въпроса за разрушението на държавите, християнската вяра и всички национални устои.

Комунизмът - това е изпълнителният отдел на юдомасонтвото.

Масоните дават директиви на комунистите, а последните привеждат в изпълнение възложените им програми.

В дадения случай комунистите са убийците, а масоните са подстрекателите.

Затова именно Холандия, Дания и Швейцария еднакво са обявили извън закона и комунистите и масоните.

Не говорим вече за Германия и Италия, гдето масонството е поставено сега при такива условия, че само по себе си трябва да изчезне.

Ако масонството и в другите държави бъде поставено в такова положение, то само по себе си ще загине, и едва тогава няма да има нито политически, нито икономически, нито дори финансови кризи, няма да има и безработица във всички страни.

Още веднъж повтаряме, че юдомасонството създава тежки условия на живот с цел да предизвика избухване на революции и да превърне държавите в кървави арени на самоизтребление, а върху купищата трупове и моретата проляна християнска кръв да изгради световния Соломонов храм и да постави владетел от еврейска кръв на престола за управляване на всички народи.

 

Походът на масоните срещу християнската религия

 

За потвърждение на нашето заключение за масонската антинационална и антихристиянска дейност, необходимо е да се запознаем със стратегическите планове на воюващата масонска Велика ложа по въпроса за разрушението на православната религия. За да постигнат целта си, тайните ръководители, масоните-евреи, чрез членовете си масоните-християни, прилагат дипломатически план, посредством който постепенно изтръгват от чувствата на народните маси догмите на християнската вяра.

В едно официално масонско издание се казва, че характерът на християнската религия е наситен със самохвалство и демагогия, че мохамеданите, будистите и другите народности имат по-възвишени вярвания, отколкото християните, които са разделени на три враждуващи части, с претенции да докажат превъзходството на своята истина пред другите, и най-после, авторът заключава, че заповедите на Спасителя са помрачени от хората с първобитни бунтарски инстинкти, че дивите расови и национални надменности витаят над християнската нива и като зли плевели заглушават великото семе на Евангелието.

По този повод в същото издание се казва, че масонството трябва да се намеси в църковната организация и духовните учебни заведения, за да изработи нова програма за религиозно учение, понеже съществуващото сега заслужава пълно презрение.

Кого смятат масоните за вредни и зли (“лоши”) плевели, заглушаващи семето на Евангелието, се вижда от масонското издание.

На друго място авторът вече преминава в решителна атака против православното духовенство и казва: “А свещеникът? Той се разхождаше самодоволно из селото събираше със снизходителен жест отляво и дясно поздравите на селяните, които му целуват ръка..!. В къщата му пълно доволство... Един свещеник предаде Апостола.

Юда предаде Христа...

По-нататък авторът заключава:

Към кого клони нашата душа? Към свещеника-предател или към Апостола-революционер?

Към коронованите блудници, или към мъченика Хамлет?”

Целта на масоните е ясна: да подронят авторитета на духовенството, да изтръгнат от съзнанието на народните маси всеки принцип за Божество и да започнат революция. Ето защо в същата статия авторът призовава братята си масони да се сплотят и да започнат енергична борба с национално-мислещите елементи, за да създадат за човечеството “по-висши” духовни начала. Християнската религия според него, трябва да бъде унищожена и забравена завинаги, като неотговаряща на “идеалите на масонската програма”.

Ако вие, господа масони, имате такива висши начала защо не ги обнародвате?

Защо ги държите в тайна и не запознаете с тях народните маси?

Защо вие с идеите си за “възвишено начало” се криете като престъпници?

Защо на всяка стъпка и във всички случаи предупреждават “членовете си масони”, колкото може по-строго да пазят тайната на масонските ритуали и идеи?!

Ние знаем, че всички други благонамерени организации откровено и честно проповядват идеите си и се мъчат да запознаят с програмата и обществената си дейност най-широки кръгове от народните маси, от всички политически възгледи, посоки и разбирания. Крият злите си замисли само престъпните, тъмни банди.

Не бъдете и вие такава тъмна банда, не бъдете мошеници, бандити, крадци, открийте картите си пред лицето на целия свят и кажете честно в какво се състои задачата на вашето вселенско общество, което е предназначено да работи в областта и за развиване на нравствено и умствено съвършенство на цялото човечество?”

И какво е това единство, което искате да въведете под ръководството на “великия архитект на цялата вселена, в служба на когото трябва да бъдат всички?”

Преди около две хиляди години йудеите разпънаха на кръста нашия Господ и Спасителят, умирайки, каза: “Отче, прости им, защото те не знаят какво правят!...”

Сега вие, братя масони, за втори път разпъвате Божия Син, и той пак казва: “Отче, прости им, защото те не знаят в, името на какви идеи заблуждават човечеството и сеят смут във всички краища на света!...”

Но ако вие, господа масони, не знаете политическата си роля, ние ще ви я кажем!

Вие сте гнусни и злобни слуги на онези лъжепророци, които готвят пътя за дохождането на Антихриста!

Вие се прикривате зад фирмата строители, а всъщност разрушавате престоли и олтари, семейство, религията и всичко добро.

Вие проповядвате за висши духовни материи, а в същото време отравяте младото поколение с отровите на отрицанието и болшевизма!

Вие тръбите в своите “градежи” за свобода, равенство и братство, за права, за любов и истина, а между това какво лицемерие звучи във вашата уста, каква лъжа е всичко това, лъжа и безкрай лъжа!

 

Корените на световното зло

 

Върху корицата на книгата на Р. Вилтон: “Последните дни на Романовци”, издадена на френски език, е нарисуван със странни знаци един надпис. Това е копие от онзи надпис, начертан в зимника на Ипатевския дом, гдето е било убито цялото царско семейство. Надписът е направен с кабалистични знаци. На трето място виждаме гръцката буква ламбда. Двата знака преди нея са изображения на същата буква на древноеврейски и армейски език, по този начин се обединяват три езика от еврейската история; религиозният, народният и политическият.

На кабалистически език буквата “Л” означава сърце. Чертата, с която свършва надписът, означава, че заповедта на висшите сили е изпълнена.

По този начин ние получаваме пълното значение на тези загадъчни знаци: “Тук бе убит главата на религията, народа и държавата; заповедта е изпълнена”.

Този надпис хвърля лъч светлина върху тъмните деяния на задкулисната сила, насочена против цялото човечество.

Така обяснява Вилтон в книгата си разшифроването на надписа според кабалистичната наука.

Но има и друго разшифроване според окултните  учения, което доказва, че подобни тайнствени надписи имат скрита цел.

Тайнственият език се състои от 22 букви и всяка буква сдържа в себе си една скрита мисъл.

Буквите, образуващи надписа в стаята, гдето е било извършено убийството на царското семейст­во, са обърнати. Този. начин на писане има особено значение. Този надпис трябва да се чете отдясно наляво.

Бързописното изобразяване на първата буква “Ламед” означава господство на древно-еврейския език, Втората буква, също “Ламед” в самарянска транскрипция, има същото значение.

Третата буква, гръцката “Ламбда”, съответствува на названието на първите две.

В собствен смисъл буквата “Ламед” означава “разгъната ръка” - това е съкращение на един древен египетски йероглиф, представляващ човек, кой? то разгъва бицепса си като за удар.

Оттук произлиза символичният смисъл на дума? та “отмъщение” и най-после, като развитие на същия символ - насилствената смърт. А скрития смисъл на корена на двойната буква “Ламед”, запазила се в арабския език, означава “отчаяние на разкъсания на четири човек”.

Кабалистичната буква “Ламед” служи като символ на две определения, а именно: цар и сърце.

Ако добавим тези данни към резултатите от изследването на буквата “Ламед”, разшифроването ни води до следното заключение: „насилствена смърт в сърцето на царя”.

Поради това, че по понятията на капала с разрушаването на “царя на тялото”, т. е. сърцето, целият човешки организъм загива, то и със смъртта на царя, като сърце на държавата, цялата държава е осъдена на разрушение.

А в окултен смисъл: “Тук царят е пренесен в жертва за разрушаване на държавата”.

Наклонената линия, с която свършва надписът, служи, съгласно магията, като указание за това, че лицето, начертало загадъчния надпис, е действувало не по собствен начин, а по заповед на висшата тайна воля при изпълнението на ритуала на черната магия. Затова е и закрепен терористичният акт от капал и етичната формула в изпълнително изобразяване.

И тъй според учението на капала душата на човека се състои от три части: горна част “нишана” (умът)у средна “ругах” (душа) и нисша част “невеж” (подсъзнание). Тази душа управлява материалното тяло на човека.

Древните мъдреци са помествали частите на душата в човешкото тяло така: “нишана” - в мозъка, “руах” - в сърцето и “нефеш” - в черния дроб.

Сърцето, казва кабала, е цар на тялото, понеже то съдържа принципа на живота.

Тялото престава да живее, когато “руах” го напусне.

По такъв начин, според учението на кабала, държавата е - тялото, а царят - сърцето. За да се превърне държавата в безжизнено тяло, трябва да се убие царят сърце. Кабала пояснява също така, че сърцето се съдържа в думата “цар” (мелех).

Сърцето е централно по отношение към мозъка и черния дроб и начертаването на думата “цар” сдържа в себе си пълен символ на човешкото естество.

Сърцето между мозъка и черния дроб запазва положението си в царственото определение, също както и буквата “Ламед”, която го обозначава (съдържа го в себе си) е разположена между буквите “мем” и “каф”, т. е. между мозъка и черния дроб.

Само по този начин, задълбочавайки се в тайните на еврейската кабала, можем да разгадаем всички кабалистични знаци, начертани след извършването на всяко ритуално престъпление. Главният масонски знак е “триъгълникът” и, за да разгадаем неговото значение, необходимо е да пристъпим към него също така от страна на практическата част на кабалистическото учение.

Дванадесетият аркан, който съответствува на древно еврейската буква “памет” ни дава ключа за разкриването на основната масонска тайна.

Този аркан представлява човек, провесен за единия крак на една греда, прикрепена на двата си края за две дървета, всяко с по шест отрязани клона.

Ръцете на този човек са завързани за гърба му и са разположени така, че образувате основата на един триъгълник, на върхът на който е обърнатата надолу глава на обесения.

Двадесетият аркан или триъгълникът, главен знак на масонството, служи като знак на насилствената смърт, като наказание за престъпление.

А в окултното си значение той служи също като символ на жертвата.

Всички окултни учения за свръхестественото имат за крайна цел запазването на властта над околните и сношаване със задгробния свят. В древността тези познания ревниво са се пазели в тайните на храмовете, известни само на малцина посветени. Кандидатът за посвещение в тази тайнствена наука върви само по пътя на постепенното посвещение състоящо се от продължителен и тежък стаж, жестоки изпитания на волята и трудни изпитания на търпението. Всички тези мерки са имали за единствена цел да не дадат на необучения адет сведения за такива части от науката, с които той би могъл да злоупотреби, понеже тази наука е давала на човека свръхестествена власт над неизвестните сили.

Източникът на върховното посвещение се губи в дълбочината на вековете, в люлката на човечеството. Еврейският народ е получил в наследство тайните, открити от митически личности, или от патриарсите, притежавали свръхестествена власт и духовна сила.

Тази власт и досега управлява невидимо всички масонски организации, които безпрекословно изпълняват изхождащите от нея разпореждания.

Тя се крие зад кулисите на масонските ложи, в така наречените “невидими степени на посвещение.” Най-древните документи за черната магия, достигнали до епохата на нашето време, съществуват само като част на откъслеци на санскритски, самарянски, халдейски и древноеврейски език и др.

Те представляват за нас извънредно голям интерес, защото в тях се е запазила почти изцяло древната окултна наука.

Мойсей, основателят на еврейската религия и цивилизация, е бил възпитан в един египетски храм и е получил там пълно посвещение в култа на Хермес, откъдето е заел много за религията и бита на своя народ. Цялата религия е пълна с указания за магически действия, които призовават и управляват сили, досега още неизвестни.

В книгата “Битие” Мойсей е изложил принципите на космогоничната теория, “Изход” и отчасти “Ле­вите” сдържат магически и религиозни ритуали.

Разбира се, ритуалните убийства са съществували и съществуват и ако проследим всички процеси за ритуални убийства, за пореден път ще се убедим, че всички тези престъпления са били отбелязвани с мистични надписи по тялото на жертвата, или на мястото, където е бил извършен ритуалът.

В тези диви и зверски престъпления взема участие; разбира се, само тайната организация, която е свързана с просветените и притежава окултна сила, разкрита в източниците на древно еврейската напука.

За пълнота на картината на надписа в Ипатиевския дом, начертан след убийството на царското семейство, необходимо е да се разясни причината за избирането на трите езика - древно еврейския, самарянския и гръцкия - за начертаването на буквата “Л”.

От гледна точка на кабалиста. Библията не може да бъде преведена, без да бъде изопачена, на нито един чужд език, и нито един превод не може да отговори на оригинала, освен на древноеврейски, самарянски и гръцки, които се смятат за достойни да бъдат изразители на божественото откровение. Изказвайки мисълта си на тези три езика, всеки евреин смята, че той е изпълнил обреда, даден му от висшите повелители на света.

Изпълнителят на ритуала в подземието на Ипатиевския дом с надписа си на трите езика известява на всички народи:.

Тука, по заповед на тайните сили, царят бе принесен в жертва за разрушаване на държавата му”

Само при мисълта за подобни окултни действия, мъчително чувство на страх обзема човека!

Този надпис като древна заплаха е насочен срещу целия свят!

Действието на злото е упорито, непримиримо и скрито в дълбочината на кабалистичното учение, но за съжаление, човечеството, погълнато от личните си интереси, удоволствията и работата си, залисано във всекидневната житейска суета, не придава никакво значение на предупреждаващото “мене, факел, фарес”!

Юдомасонството е неуморим работник! То продължава да нарежда мрежите си, да изменя съблазните, предназначени за жадното и сляпо човечество и да вярва, че ще дойде ден, когато то ще прегради на човечеството последния изход.

Но наближава спасението! И то се крепи не в силата на германското оръжие и не в потоците проляна кръв, а в единната ръководна идея, в силата на волята, която въодушевява и подпомага великата цел. Появата на Адолф Хитлер с неговото националсоциалистическо движение събуди стремеж към една от най-великите революции в областта на политиката и на целия народен мироглед. Такава революция едва ли е преживявал някой друг европейски народ.

Тя доведе Германия до нов подем и до необходимостта да възобнови борбата.

Победата на златото в 1914 год. излезе призрачен еврейски успех, и сега кръвта, т. е. творческата расова сила побеждава експлоататорските юдомасонски сили, които искаха да се разпространят по целия свят.

Алфред Розенберг произнесе по този повод голяма реч и между другото, каза: “Сега ние водим решителна борба против либерализма и марксизма, против еврейството и масонството”.

Евреите и масоните създадоха епохата на капитализма и плутокрацията, която свършва сега със страшна катастрофа на народите, признали златото за основа на целия държавен, обществен и политически живот.

Ръководството и тайното управление премина в ръцете на политическите заговорници и други углавни престъпници. От Франция еманципацията на евреите бързо проникна и в други държави. Когато преди около 300 години Кромуел застана начело на железните си войски в Лондон, тогава най-много ликуваше световното еврейство.

Хилядогодишните изгнаници добиха политически права и от всички краища на земята се заточиха “избраните” към новата обетована земя, Лондон стана нов Йерусалим.

Постепенно, но в същото време и бързо, евреите завзеха в свои ръце цялата английска търговия и индустрия; и с това подчиниха английския народ и създадоха почетно еврейско име в Англия. С помощта на законодателството на Гарденберг евреите получиха права в Прусия, а после и в цяла Германия. По думите на Фихте те станаха не само граждани на еврейската без териториална държава, пръсната из всички страни на света, но имаха същите граждански права на държавите, където живееха”.

Безсрамният шпионаж на умножилите се еврейски банкери им осигури предимство над държавните сили на другите народи. Това предимство нарастваше постоянно, и скоро всички държави, както монархически, така и републикански, бяха принудени да се съобразяват с финансовата мощ на еврейството.

След еврейската еманципация последва еманципацията на негрите. Един френски министър (евреин-масон) заяви, че няма никаква разлика между белите и черните, че всички те са еднакво французи и че във Франция има не четиридесет, а сто милиона граждани! Ако това равноправие бе станало закон за френския живот, френският народ щеше да изчезне от лицето на земята, и на негово място щеше да остане едно мулатско племе. В резултат от тази еманципация сред френските министри за пръв път в Европа се появи негър.

Ролята на масонството във френската революция трябва да бъде отбелязана добре. Лозунгите на тази революция са възникнали и са се разпространили с  помощта на масонските ложи. Преди двеста години в масонските ложи се е зародила прословутата формула “свобода, равенство и братство”. Тези думи са украсявали повечето масонски “храмове”.

Духовните водачи на XVIII век, в това число и водачите на революцията, са били почти всички масони.

Дори Наполеон е бил принуден да държи сметка за масонството и е назначил брата си Йосиф за гросмайстор на френските масони. Бюстът на Мариана - “френската република” - във френската ложа Великия изток, носи надписа “масонска република”.

Затова няма нищо чудно, че празнуването на стогодишнината от революцията в 1789 год. е било организирано почти изключително от юдомасоните. Представителят на френската ложа на Великия изток заявил в речта си, че всички държави, които още не са имали 1789 година, трябва да я преживят”.

И този ден”, завършил той, не е далече: Към този ден ние се стремим с всички сили. Той е мамещият ни светъл идеал на бъдещето”.

Общо масонският конгрес през 1900 година наново а провъзгласил същия лозунг, и председателят му завършил речта си с думите: “Викът “Да живее световната република”, скоро ще престане да бъде платоническо желание”.

Понастоящем в Париж започват да печатат списъци на членовете на висшите масонски органи. В “света” на Великия Изток има един руснак-доктор Воронов, който през 1938-39 год. заемаше длъжността другар-председател.

Воронов е известният специалист по “подмладяването”, който “продължи” живота на председателя на чехословашката република Масарик и на мнозина други, не по-малко видни личности.

Между французите в “Съвета” са влизали: бившият депутат на град Париж, Перон (председател на Съвета), бивши сенатори, депутати, професори, писатели, журналисти, индустриалци, видни съдии, инженери, доктори и др. такива.

Освен това започнато е интересно пресмятане броя на масоните в парижките висши школи.

Резултатите, както казвате, надминали най-песимистичните предположения.

В Колеж де Франс и в Сорбоната във факултетите “летр” (историко-филологически), “сеанс” (физико-математически) и фармацевтичен 70 на сто от целия педагогически персонал са били членове на масонските ложи. В Консерваторията и “Ар е мет” (изкуство и занаяти) 60 на сто масони и само медицинския факултет е излязъл наполовина чист от масонското зло: 50 на сто от професорите били масони.

Този масонски щаб е ръководил научната дейност на Франция и народното образование...

В резултат от всичко казано, ясно е, че масонските световни ложи са били един от главните виновници за световната война през 1914 година. Иудейските капиталисти, обединени със световното масонство и със зависещите от тях политически партии, започнаха световната борба на златото с кръвта.

Борбата на златото с кръвта навлезе сега в решителна фаза.

Националсоциалистическата революция радикално разреши въпроса и съдържа с помощта на новия идеал победа на иудейско-демократическите държави.

Френското правителство закри масонските ложи и направи първите стъпки за разрешаване на еврейския въпрос.

Испания, Румъния, Словакия, Норвегия и България последваха в това отношение Германия и Италия.

И тъй, сама съдбата постави Върховният кагал в такива условия, че той е принуден на всеослушание да крещи за помощ и да бие тревога. От всички краища на света идват не утешителни за юдомасонството сведения, че цялата еврейска политическа работа, провеждана от тайни общества в течение на 200 години, е обречена сега на провал.

Консервативното движение във всички държави расте добива застрашителни размери; неговите черни ескадрони започват да действуват активно дори в нашата най-вярна страна, Англия”, крещят евреите.

Нито комунизмът, нито народният фронт, нито лъжливите мотиви на съвременната война, вече не помагат.

Не на живот, а на смърт трябва да се борят те!

Евреите играят последната си игра, затова целият еврейски финансов свят е готов да даде на Англия подкрепление, разбира се само в злато, понеже евреите сами не воюват, а проливат кръвта изключително на християните. А Англия на свой ред би искала с всички сили да помогне на болшевизма, поне морално, поне да достави нещо друго - храна, самолети, оръжие, бензин и др. Тя не е в състояние. До каква степен на цинизъм и материализъм е достигнала англосаксонската раса! Какъв страх чувствува тя пред победоносното шествие на Оста. Но на кого искате да помогнат правителствата на Лондон и на Вашингтон? На комунистите юдомасони, които експлоатират една нещастна .страна, на убийците на Царя и на неговото семейство, на изобретателите на нечовешки мъчения в скривалищата на ЧК, измъчвали офицери, чиновници, свещеници, студенти, на систематическите грабители на руското богатство!

Ето на кого се готвят да помогнат демократическите правителства!

А на същинската, историческата, истинска Русия отива на помощ Германия, която ще надвие съпротивата на болшевишките войски, носители на разрушителни идеи и насилие.

В лицето на националсоциалистите от недрата на самия живот възникна могъщото движение, кое­то носи на света победа.

Победата на този идеал означава истинската световна революция на двадесетия век.

Часовете минават, и времето за разплата с еврейството наближава. Наближава времето, когато народът ще припомни на Израиля онези безбройни злодеяния, които по негова милост са били извършени в Родината му, в подземията на ГПУ.

Народът ще се разплаща за разрушението на църквите, за разрушаването на цялото стопанство, за унищожаването на семейството, за оплюването на религията, за кощунствата над символите на Христовата вяра, за унищожаването на правото на собственост, за разстрелването на роднините и близките, за осмиването и поруганието, за измамата, за нахалното и безкрайно лицемерие, за разделянето на децата и за всички безбройни еврейски престъпления, без брой и без край....

Когато дойде часът за разплата, каква дълга сметка ще бъде това!

Най-жестокото наказание за евреите ще бъде зрелището на освободените от тяхно робство затворници, прекратяване на убийствата, разрешаване свободно, без страх, да се говори, да се работи, свободно да се диша!

В същото време за евреите няма да се намери нито един свободен отдушник на цялото земно кълбо.

Часовете вярват, и идва време да се отговаря!” Само тогава ще се унищожи най-после злокачествената язва на световния заговор!...

 

Кръстоносният поход срещу юдомасонския болшевизъм

 

Денят 22 юни 1941 год. ще бъде отбелязан със златни букви в страниците на световната история. В този ден гениалният водач на немския народ Адолф Хитлер започна решителна борба за унищожаване на еврейския болшевизъм и за спасение на цялото човечество под слънцето от комунистическата гангрена, която под покровителството на юдомасонството заседна върху бившата императорска земя и застрашава целия цивилизован свят.

Денят на борбата, благословен, настана, и германската победоносна войска бързо осъществява свещения поход по протежение на 3000 километра - от Ледовития океан до Черното море.

Това настъпление не е насочено против руския народ и против Русия -то е насочено против юдоболшевишкия режим и против садистите-ръководители.

Победоносните войски на Германия носят на народа на Русия с войнишките си щикове социална правда, възстановяване на религията, възстановяване На селското стопанство - свобода на труда на работниците, частната собственост, инициатива в творчеството и нов държавен ред на управление, основан върху националсоциалистическите разумни начала в обновена Европа:

На първо време народите ще се приобщават към новия икономически и политически строй и с този акт ще засилят противо-плутократическия фронт на силите от Оста Берлин-Рим-Токио.

Милионната руска емиграция ще има възможност да се върне в родния си край. Тя ще донесе в Родината си християнската религия, запазила се в техните сърца, култура и морал.

Руският народ от двете страни на границата изстрада с личния си опит така наречения “светски рай”, където царува кръвта, гладът, мъченията, гдето се измъчват безпризорни деца, колхозни роби и безправни граждани. Многогодишната емигрантска съпротива на болшевизма, грамадното търпение в нужди и унижения, горещата любов към Родината, са ценно състояние на целия културен свят.

Едва сега народите на Европа, с изключение на английската и американската плутокрации, разбраха, каква опасност носи на народите на мира измисленият от еврейството зверски, кървав комунизъм!

Едва сега, когато в пределите на Русия нахлуха германските победоносни войски, народите на Ев­ропа разбраха, каква е била системата на комунистическия начин на управление! Болшевиките в продължение на 24 години са били способни само да разстрелват беззащитните и невъоръжени мирни жители, но когато Провидението ги тикна да се сразят с немската армия, която носи не на думи, а на дело освобождението на народите, червената армия се оказа неспособно, галено дете на комунистическия зверски режим на юдомасонската партия. Сегашните събития показаха, доколко се оправдаха всички болшевишки хвалби, заплахи и дрънкане на оръжие!

В течение на много години се поддържаше и насаждаше лъжа, устройваха се величествени, бутафорски паради - и тези зрелища на мнима сила и мощ създаваха лъжлива представа и неправилни схващания в Европа и у светското, убито и унищожено гражданство.

Сега дойде време да се покажат на дело, да проявят подготовката си на бойното поле, да покажат въоръжението си и “опитното” маневриране на “светските еврейски маршали” - и всички видяха поразителни резултати и нечувани в историята поражения.

Рухна като прогнила театрална декорация цялото светско военно -изкуство, изградено върху юдомасонското болшевишко управление.

И причината за това разпадане не се крие само в лошата подготовка, в гладната и лошо въоръжена комунистическа червена армия, не, причината се крие в негодността на целия болшевишки строй, който през всичкото време на съществуването си се е стремял изключително само към моментен, временен пропаганден резултат, а не е преследвал ни най-малко уреждането на здрав и практичен държавен живот. Поради това индустрията, продоволствието и обучението са били поставени върху основата на голям и несъществуващ всъщност размах, а колосалната пропаганда вътре и в чужбина насаждаше в тъпите глави немощната комунистическа идеология, която няма здрави основи. И когато дойде време за изпитание, когато трябваше да покажат на дело постиженията си, настана масова и нечувана в историята катастрофа.

Руският народ не злорадствува, когато вижда пълното проваляне на болшевишката система, коя­то винаги му е била чужда, защото той очакваше това и знаеше, че рано или късно това трябва да стане.

Но той се радва, че скоро ще бъде свободен от юдомасонския гнет, който ги лишаваше от възможността да развие творческите си сили.

Режимът, който го сковаваше със зверския си терор и го правеше роб на разрушителните стремления на Иуда.

Руският народ ще заживее своя национален живот.

Като се освободи от еврейските опекуни, той ще се приобщи към строителството на новия европейски ред, и ще прояви творчеството си за благото и щастието на всички народи.

Ето защо ние трябва да се радваме на победата на немското оръжие! Защото само немците носят освобождение на цяла Европа от юдо-комунистическата опасност, която се сили да хвърли целия свят в потоци кръв и разрушение...

Всички други събития отидоха на заден план, защото днес се води решителното сражение на две идеи, на два различни мирогледа.

Националсоциалистическата идея на ред, справедливост, творчество, строителство и възход води борба със силите на разрушението, които отричат морала, семейството, които сеят смут, безбожие и заробват народните маси.

Свещеното знаме на борбата е вдигнато. Иуда бие тревога, масонството е в паника, а болшевизмът е на края на своята гибел!...

 

Руши ли масонството държавата и религията?

 

За да се даде на този въпрос положителен отговор трябва да се знае, как постепенно се подготвят масоните за целта, която лежи в основата на масонските организации.

Размерът на тази малка брошура не позволява по-подробно да разгледаме онези етапи на масонското учение, които постепенно правят човека на страната, където живее, заклет враг и на държава, и на религия, разбира се, най-вече на християнската.

Кадошът е масон, посветен в тридесета степен. Тази степен на един древен и приет шотландски обряд - рицарят Кадош или рицарят на Белия и Черен орел - е описана с големи подробности от големи познавачи на масонството, като Рагон, Тесие и др.

В степента рицар Кадош, - казва Рагон, - се крие резюмето на най-висшата философия; това е необходимият завършек на цялото масонство; това е огнище на мъдростта, по което могат да бъдат допуснати само избрани... В тази степен е изразена крайната цел на масонството: трите последни 31,32 и 33 степени са чисто административни. . . Рицарят Кадош трябва да бъде готов да изпълни всичко, което се поиска от него за тържеството на масонския орден...”

Както е известно, тази степен е посветена на паметта на ордена Тамплиери, унищожен от Филип Красивия и папа Климент V.

Думата “Кадош” означава на еврейски -свят, ос­ветен и очистен от всякакви религиозни християн­ски и държавно патриотични, от гледна точка на еврейството, предразсъдъци.

Наименуването на кадош-рицар от Черния и Бял орел сочи според масонския книжник Рагон, двете начала, които владеят света - доброто и злото. Но ние знаем от същия този Рагон и от други масонски книжовници, че според масонското учение началата, които владеят света са, мъжкото и женско нача­ло; споменаването на доброто и злото не е нищо друго, освен алегория.

Масонските писатели особено подчертават, че степента Кадош е чисто философска, и че кинжалът, които играе в тази степен такава важна роля, също не е истински, а философски. А запознаването с ритуала на кадоша разкрива същинската истина, че натуралистичната философия има тука второстепен­но значение; главна роля играе проповядването революции, безбожие и анархия, доведена до крайни предели. Не напразно в ръкописите на английското масонство, Кадошът се нарича “Killer”, което значи “убиец” (Deschamps, “Les Sosietes et la Sosiete”, -том III, стр. 318).

Нека мислено проникнем в това “мрачно светилище”, както нарича събранието на кадошите френският историк Луи Блам. Ложата от тази степен тряб­ва, да има четири отделни стаи. Първата стая е тапицирана с черна материя и мрачно се осветява от една малка лампичка с триъгълна форма, окачена на тавана. Тази стая се съединява с една гробница, сред която има покрит с черно покривало ковчег. Това е кабинетът за размишления, предназначен за подготвяне на кандидата за обреда на посвещение­то. Там владее гробна тишина, и цялата обстановка е с оглед да направи на посвещавания Кадош мрачно, зловещо впечатление. От ковчега се чува глух глас, който задава на кандидата установените за ритуала въпроси, а също така го и предупреждава за опасността, която го застрашава като проповедник на истинската философия, “като напомня за участта на Сократ, Исус и Галил ей.” Тук се долавя намерението да се приравни Спасителя с представителите на човешката мъдрост.

Ако не чувствуваш у себе си смелостта да се изложиш на най-ужасни опасности”, чува се глас от ковчега, “върви си оттука”. Същият глас продължава към кандидата за Кадош, който остава твърд и непоколебим:

Въздавай на Висшето същество поклонение, свободно от “суеверията” на християнската религия и държавната власт, където живееш. Бъди верен на обетите си и помни, че първата добродетел на философа-Кадош е умението да пази свято масонската тайна”.

Изпитанията при посвещаването в 30-та степен Кадош са различни. Ако се съди по описанието на абат Баррюел, изпитанията са доста неприятни. Кандидатът бива отведен в едно дълбоко, тъмно подземие, като кладенец, от който се издига тясна кула до нивото на ложата;

Посвещаваният бива вързан и заключен. В такова безпомощно положение започват да ги издигат във въздуха с особен механизъм, който прави адски шум и трясък. Издигането става бавно, с цели часове; от време на време посвещаваният изведнъж пада на дъното на тъмния кладенец и пак започва да се издига, при което, какъвто и да чувствува, нито един звук не трябва да излиза от устата му. Има и други изпитания, още по-неприятни и до такава степен раз­стройващи посвещения, че го свестяват с помощта на възбуждащи капки, подкожни инжекции, за да може да издържи до край обреда на посвещението. (BarrielMetoires pour sdrvile du jacombinisme” т. II. стр. 209, 210).

Втората стая, където завеждат кандидата след из­тезанията, е покрита в бяла материя; на средата й има два олтара: на единия има урна, пълна с горещ спирт, на другия - огнище с горещи въглени, а до него - тамян. На източната стена към делта, а на нея лежи орел с разперени криле. В тази стая -във време на посещението се допускат само великият жрец, кандидатът и неговият поръчител.

Смъртен падна ничком!” - казва великият жрец на посвещавания, който хвърля шепа тамян в жара­вата и се просва на земята. - “О, всемогъща мъдрост”, - викна жрецът, - “тебе се кланяме и тебе призоваваме... О, ти, първопричина на всичко съществуващо и владетел на света вечен разум! Научи ни да внушим на този жадуващ за истина, кол­ко велика и свещена е твоята масонска религия; подкрепи неговите колебливи стъпки по този път... За тебе сборът от безброй много същества създа­ва едно цяло могъщо царство, на Израиля... Ти си светилник, който единствен е в обаяние да разпръсне мрака на християнската религия, който скрива от нашите погледи природата. Очисти с дъха си този посветен от всички християнски религиозни пред­разсъдъци и го направи достоен да ти въздаде хва­ла”.

После, след като кандидатът изслуша жреца си, въвеждат го в третата стая, тъй наречения “Ареопаг” или събрание на мъдрите. Тази стая е облечена в небесно-синя материя, и сводовете й са осеяни със звезди. В дъното има маса, покрита с небесносин килим, около който седят двама братя от най-висша степен - надзирател и един брат оратор. Предсе­дателства първият надзирател; в ръцете си той държи златен скиптър; вторият надзирател държи златна­та ръка на правосъдието; братът оратор държи в ръцете си меч. От двете страни на ложата има ска­мейки, на които сядат рицари. Това е иудейското правителство в пълен състав и с всички атрибути на еврейската световна власт. Председателят на Ареопага се обръща към поръчителя на кандидата и му напомня, какви качества се изискват от масона, който дръзва да иска посвещение в тайните на ор­дена: безупречна репутация, вярност на масонския орден, усърдие и твърдост, които изключват вся­каква боязън от държавната власт, свобода от всич­ки християнски религиозни предразсъдъци, висш ра­зум, който може да достигне познанието на ма­сонското учение и да проникне под тъмните покри­ви, скриващи от смъртните тайни на природата.

Поръчителят отговаря за кандидата, като за са­мия себе си и го въвежда в четвъртата стая, нарече­на Сенат, в която заседава Върховният съвет на ве­ликите избрани рицари кадоши. Последната стая е облечена в червена материя. На изток има трон, над който сякаш лети във въздуха двуглав орел с разпе­рени криле, с корона между двете глави; в ноктите си той държи кинжал или меч.

В това “светилище” на масонството има още кръст и змия с три глави. На едната има корона, на друга­та папска тиара, а на третата меч. Посвещаваният е с шапка със спуснати поли, отпред на която е изоб­разено сребърно слънце със златни лъчи; по среда­та на слънцето е нарисувано око, а отстрани на това слънце има две букви - “Н. А.” (Nekom Adonai - преведено от еврейски - отмъщение Господне).

На въпроса за възрастта, “Кадошът” отговаря; “Аз съм на 100 години и повече не броя”.

В този “Сенат” председателят се нарича Велик майстор, или Велик властелин.

На кандидата дават кинжал с бяла дръжка и чер­но острие и го завеждат при кръста и змията с трите глави. “Кръстът”, - казват му, - “има същото зна­чение като буквата “Т” в древните мистерии - това е фаллус. Змията тука означава злото начало; трите й глави с емблеми на злоупотребленията, които се вършат от трите висши класи на обществото”.

 “Главата увенчана с корона, означава монарси­те. Главата с папската тиара означава властта на папата и изобщо църквата. Главата с меча изобра­зява армията, която защищава монарсите и църкви­те. Всеки от вашите посветени, който заема ниякак-ва обществена или държавна длъжност, е задължен в интересите на масонството да прави всичко, за да унищожи, разруши до основи тези три висши класи на обществото”.

След тези поучения кандидатът се заклева да се бори с предразсъдъците, невежеството и суеверие­то” на християнската религия, да изкоренява с всич­ки средства държавния строй и да отмъщава на вис­шите сановници на държавната власт, като ги подхвърля на участта, на която ги осъди масонският орден”.

Ритуалният знак на рицарите кадоши се състои в това - да поднесат дясната си ръка към оръдието, с лявата да уловят кандидата и да го повдигнат уж над главата на монарха или на папата, като за нанасяне на удар с думите: “Некам Адонай!” - отмъщение Господне!

Такъв е най-смекчаващият обред на посвещени­ето в степента рицар Кадош. Но масонският писа­тел Рагон, трудовете на когото са признати за орто­доксални от масонските власти, говори, че има ня­колко варианта на този обряд на посвещение, в за­висимост от това/как се развива и прилага в една или друга масонска организация идеята за отмъще­ние. “Един от тези варианти”, - казва Рагон, - “съдържа наистина идеи за отмъщение, които не са за одобряване”.

В една слабо осветена стая, покрита с черна материя, има ковчег, на капака на който със сложе­ни три мъртвешки глави; средната, с венец от лаври и иммортели, лежи върху черна възглавничка; дру­гата глава, от лявата страна, е с папска тиара; тре­тата, отдясно е увенчана с кралска корона”.

Великият майстор нанася удар с кинжала в гла­вата с тиарата и казва: “Омраза за измамата и смърт за престъплението! “Посвещаваният прави същото и повтаря същите думи”.

После Великият майстор, а след него и посвещаваният, застават на колене пред главата с лавро­вия венец и казват: “Вечна слава на мъченика за добродетелта! Нека неговото, мъчение ни служи за урок! Нека се съединим, за да унищожим тиранията и измамата”.

В заключение Великият майстор и посвещаваният удрят с кинжала главата, увенчана с корона, с думите “Омраза за тиранията, смърт на престъпле­нието!” (RajonRituel de kadoch”, стр. 66-68).

Двете глави от фигуриращите в този обред с тиа­рата и с корената изобразяват папа Климент V-и  френски крал Филип Красивия, които са унищожили в началото на XІV век, кабалистическият орден на рицарите на храма, Тамплиери, прародителите на съвременните масони. А украсената с лавров венец глава изобразява последния Велик майстор на този орден, евреина Яков Моле, изгорен на кладата, на 11 март, 1314 година.

Друг вариант на обреда на помещението, в сте­пента рицар Кадош е описан от към мекия изследо­вател Еккерт.

На посвещавания, след като произнесе клетва­та, дават кинжал и слагат в нозете му разпятието. “Потъпчи с нозе този образ на суеверието”, - каз­ва Великият майстор, - стъпчи го!”

Ако посвещаваният откаже да изпълни това, за замазване на очите го одобряват и Великият май­стор лицемерно възхвалява благочестието му. Такъв “наивен” масон посвещават в рицар Кадош, но не му откриват главните тайни на тази степен...

А ако кандидатът без колебание изпълни кощунст­вената заповед и потьпче с крака разпятието, за­веждат го до масонския олтар, около който има три човешки чучела или три трупа, ако успеят да наме­рят и го накарат да,удря с кинжала по тези места на чучелата или труповете, където предварително са били сложени мехури, напълнени с кръв. Посвеща­ваният нанася удари, кръвта го опръсква... Заповяд­ват му да отсече главите на чучелата, той изпълнява това, улавя отрязаните глави за косите и вика: “Некам!” - Отмъщение!

Хората, които ти уби, казва Великият майстор на кандидата, - “изобразяват суеверието, краля и па­пата. В името на суеверието, краля и папата вършат нечувани престъпления. Като унищожиш тях, ти ще заслужиш да бъдеш посветен в тайната на истински­те масони. (Е. Ekkert, “Le Frank-maconnerie bans sa varitable signification”, том II, стр. 333. Превод от немски).

Степента рицар Кадош е квинт-есенцията на масонското учение и съществува сега във всички масонски ритуали. Обредът на посвещението в тази степен е разработен в Америка в 1797 година от че­тирима евреи: Митчел, Далхо, Де-ла-Мотте и Аврам Александър, а от Америка се е разпространила из всички страни на света. (Clavel, “Histoire rittoresque de la France-maconerie”, стр. 207).

Както се вижда от гореприведения ритуал на по­свещението, масонството приучва в първите степе­ни членовете си на лицемерна проповед за любов, братство, търпимост, хуманност и подчинение на властите и законите, а всъщност постепенно довеж­да последователите си до пълно отрицание на хрис­тиянската религия, на държавната власт и до фана­тична омраза към всички авторитетни лица, които не са в масонската организация.

При това не може да се отрече изкуството на тайните масонски ръководители от неизвестни степени, които умело поддържат заслепението на по­слушното стадо на последователите си, не забеляз­ващи, че по произход, по съдържание и по форма масонството е най-чист продукт на световното еврейство...

Няма нищо чудно, че в кабинета на масона К. Г. се зароди в 1934 г. Заговор срещу монархическия строй, защото в този кабинет министрите бяха ма­сони от 30-та степен. Ала и след като масонският заговор не се увенча с успех, Великият майстор за­пасният генерал М. в 1938 г. прояви още едно лице­мерие; той изпрати на монарха най-лицемерната поздравителна телеграма по случай едно годишно тържество.

Само от такова двуличие масоните са прикриват и задкулисно вършат своето Каиново дело.

Още една заслуга пред масонския орден прояви братът цензор Д. в 1940 г., когато България се убеди в подлостта на масонска Англия и съедини своята съдба с политиката на Германия. ,

Написана беше една малка книга “Идеологията на англо-германската война”. Цялото съдържание на тази брошура говори в полза на България и отваря очите на онези, които не познаваха подлата полити­ка на английската дипломация спрямо България. Тази брошура авторът лично връчи на г. Д. като цен­зор, за преглед. Последният посрещна автора мно­го любезно и обеща веднага да я прегледа и да я върне за печат.

Но когато г. Д. разгърна брошурата и прочете на първа страница: “Непримирими врагове на нацио-налсоциалистическа Германия са международни евреи и масоните...”, г. цензорът изведнъж промени тона си и каза: “Не, тази книга не може да бъде раз­решена”.

Това предварително решение на г. Д. беше на пръв поглед много странно и непонятно. Защо да не може да бъде напечатана една такава брошура с дълбоко-национално и полезно за всеки българин съдържа­ние?

Всички опити и старания да се получи разреше­ние за печатането на тази брошура се оказаха без­полезни. Но каква е работата? Защо г. цензорът така усърдно бе взел всички мерки, тая брошура да не излезе на бял свят? Естеството на тази поръчка може да се установи само с помощта на тайното масон­ско издание “Зидарски преглед”, гдето на стр. 1.12- 122, книга 6, 1938 г. е напечатан един градеж (лек­ция), четен в масонския храм на Великата ложа в България от “брата” Зм. Гор. - това е литературния псевдоним на цензора, който бе решил на всяка цена да не допусне печатането на брошурата, в която бяха приведени исторически документи и факти за престъпната политика на Англия спрямо България и зловредната работа на масонските организации на арената на международната политика.

Това обстоятелство за пореден път потвържда­ва, че всички масони, дори нисшите степени зад кулисите на масонските ложи работят не за благото на държавата, а в полза на ордена на тайните съю­зи. Тук се чувствува позивите на заместващия Вели­кия майстор на британските масони лорд Харвурд, разпратен до международните ложи да спасяват Ан­глия като покровителка на масонския орден с всич­ки средства: саботажи, създаване на скъпотия и спе­кулация, вдигане на революции, кризи и безработи­ца- всичко това предвижда програмата на масон­ските организации и само на такъв един изкуствено създаден хаос във всички воюващи и неутрални стра­ни разчита Англия, като на свой най-верен съюзник в настоящата война.

Саморазтуриха се”...

Управлението на великата ложа на България е дошло до убеждението, че наистина масонството е и антирелигиозно и антидържавно. Вследствие на това единодушно “братята” решили доброволно “да се саморазтурят”, без да чакат времето, когато ще започнат да ги гонят национално-мислещите пред­ставители на властта. Но преди да публикуват реше­нието си за саморазтуряне на българското масонство, управлението предварително и по извънреден начин е изнесло посредством верния си “брат” Лю­бен Ив. Бошков всичките си масонски “реликви” и тайни документи на съхранение в Америка. Това до­казва, че “братята” масони се надяват да възобно­вят съществуването си, а за сега работят по скрити пътища под фирмата “Дружество Подем”, със смет­ката, че тяхната “покровителка”, Англия в края на краищата ще победи Германия и те пак ще изпълзят из скривалищата си на повърхността. С такава на­дежда живее всеки масон от Великата ложа.

Ние още помним, как печатът гръмогласно разтръби, че масонската ложа в Югославия е разтурена от властите, че най-видните й членове са арестувани и че югославското правителство е издало дори спе­циален закон за преследване на масоните. Но в ре­зултат се оказа, че това е обикновена измама за “глу­павия свят”. Югославските масони са изпълнявали всичко точно по програмата дадена им от лорд Хар-вурд, за да останат верни на британските си “бра­тя”. Такова явление може да се очаква от всички ма­сони, които са се обявили за саморазтуряне. Една организация, която е основана върху лъжа, измама и върху принципа на тайна, разрушителна работа, не може да се откаже от програмните си привички, отровени от дяволски ритуали, също както и прости­тутката, която заявява, че вече не търгува със своя разврат.

Както масонството, така и проституцията се оце­няват еднакво. Завладените от порока елементи не могат да заслужат никакво доверие!..Толкова пове­че, че масоните нахално разправят за добродетелта си дори и след като са разобличени с масови доку­ментални данни.

Масонът Кадош инженер Димитър Ив. Ведър в книгата си “Свободно зидарство”, издадена в 1938 година излага масонството в най-ярки и светли бои. Но като чете човек описанието на масонския обред на посвещението в 30-та степен рицар кадош може да си представи, на какви тъмни дела са способни рицарите кадоши! А Ведър с гордост е поместил пор­трета си в масонска форма на Кадош на първа стра­ница на книгата си. Почти във всяка страница той нарича тези, които не са в масонската ложа профа­ни, но писанията му наистина са предназначени за онези профани, които са постъпили в масонските ложи. И за да ги удържи сега, когато върховните ръко­водители бият тревога зад кулисите на юдомасонст-вото, той а решил да пее хвалебствени оди на ма­сонския орден в книгата си, като е поместил в нея за по-голяма убедителност и един списък на автори­тетни лица, които ние привеждаме тук:

У нас в България има също бележити свободни зидари с различно обществено положение, възгле­ди и занаяти, у които идеята на широка търпимост, човещина, социално равенство, бяха тяхното висо­ко лично достойнство и не бяха нито против Бога, нито против родината. Такива на първо място мо­жем да споменем:

Н. В. княз Александър I, покровител на свободни­те зидари.

Иван Николов Ведър 1827-1898, ваш езиковед, кореспондент на чуждустранни вестници, основател учител на българското основно училище в с. Маха­лата (Плевенско) в качеството му на английски ма-сон-евреи, повлиял гр. Русе да не бъде опожарен и населението му изклано от турците в Освободител­ната война, основател на първото и второто свобод­но зидарство в България.

Министрите: Д-р К. Стоилов, д-р Михаил К. Сара­фов, К. Величков, Тод. Иванчов, Найден Бенев, Мих. Танев, Ал. Радев, Янко Д. Стоенчев, Сим, Радев, Н. Колушев, Т, Марков, Д. Ризов, Кимон Георгиев, Димо Казасов и др.

Професорите: Г. Златарски, Ник. Милев, Ал. То­доров - Балан, Юр. Ковачев, Петко Стоянов, Вл. Моллов, Ст. Киркович, Ал. Станишев, Ник. Абаджиев, Д. Дюлгеров, Г. Пашев, Б. филов, Ст. Братованов и др.

Инженерите: Д. Ив. Ведър, Ил. Пенев, Ник. Шива­ров, Вл. Павлов Ив. Филипов, П. Геров, Ст. Малчев, Грую В. Павлов, Грую Цаков, Г. Ясноков, В. Пачеджиев Д. Кл. Кръстев, Л. Ив. Божков, Еф. Г. Дяков и др.

Архитектите: Г. Апостолов, Г. Фингов, Вл. Д. Ведър и др.

Духовниците: Д. Фурнаджиев, Ив. Сачанов, Со-фрони Ников, Свещ. В. Караджов, Свещ. д-р Кр. Цонев и др.

Учителите: Драган Танков, Г. Ангелов, Д Михай­лов, В. Узунов, Еф. Спространов, Кир. Димитров, Ив.

Кръстев, Юр. Захариев, Д. Табаков, Мл. Панчев, Ив. Площаков, Даниел Бланшау, Ст.'Донев, Ив. Грозев, В. Манов и д р.

Лекарите: Ив. Пенков, Ст. П. Михайловски, Ст. К. Сарафов, Хр. Стойчев, К. Станишев, Вл. Руменов, Стоян Джубелиев, Ив. Големанов, Хр. Аджаров, Хр. Тантилов, Ал.Доганов, Андрей Башев и др.

Юристите: г. Боженски, Ив. П. Божков, Ил. С. Боб-чев, Ив, Стоянов, Ник. Мустаков, Борис Вазов, Д. Томалевски, Д Груев, Хр. Мутафов и др.

Военни: М. М. Мариков - адютант на Н. В. княз Александър I: генералите: Г. Тодоров, Г. Сапунаров. Д. Мустаков, Ал. Протогеррв, П. Мивилав, Миленко Балкански, К. Николов, П. Дървингов, К. Кратунков, Б. Сирканов, Хр. Христов, Н, Нидев и др.

Полковниците: Стефан Нонков, Вл. Павлов, Ив. Стойчев, Кл. Кръстев, Ив. Димитров, пл. Цанев, Ал. Самерджиев, Сим. Попов, Ив. Михайлов, Пенчо поп Кръстев. Д. фичев, Сава Ивиков, П. Къшлакев и др. Майорите: В. Юруков, Н. Рачев и др.

Капитан М. Костов.

Книжари и печатари: Янко С. Ковачев, Тодор Бъчваров, Ст. Ютинчев, Симеон Симеонов и др.

Аптекари и дрогисти: Г. Силаги, Ил. Зурков, Мих: Г. Силпов, Д. Гарванов, Пат. Начашев, Р. Джераси и др.

Зъболекарите: К. Табаков, Мих. Стоинчев, Г. Бан­ски Кръстю Милков, д-р Ис. Джераси и др.

Финансистите: Г. Харалампиев, Д. Кличиян, Б. Дамянов, Дончо Атанасов. Д. Кършов, Д. Палавеев, М. Константинов, Кр. Мутафов, г. Коцев и др.

Лесничеи и агрономи: Г. Кюрпчиев, Ив. Бързаков и др.

Разни звания и професии: Г. Велков - Шипчен­ски герой, Сава Станков - н-к тарифа бюро Б. Д. Ж. Панайот Ласинов - дипломат, чиновник, Пяпков - капеник-композитор, Ефтим Лимонов - авед. Ж. П. Депо, Лаз. П. Кисепинчев - предприемач, фил. Си-мидов - индустриалец, П. Чернев - бивш кмет на София, Д. Карамфилович - основател на Черв. кръст, Панайот Я. Попов - бивш кмет на гр. Русе, Захари Стоянов - юрист, революционер и писател.

Публицистите-писатели: Михалаки Георгиев, Д. Мишев Добри Немиров, Стоян Коледаров, Юр. Ба-дев и мн. др (Ив. Ведър - Франкмасонството стр. 48 и 49).

Като помества този списък на авторитетни лица, авторът смята да привлече колкото може членове в Масонската ложа от една страна, а от друга той, както изобщо масоните, прави всичко тора за рек­лама и се мъчи с това да внесе успокоение в задку­лисната тревога на юдомасонството. Ала на нас всички тези комбинации са ни известни и не са нови. В епохата на започналото гонение срещу масонст-вото, авторът дал клетва за вярно служене на ма­сонските цели, стъпкал Разпятието на Спасителя, обезглавил краля и папата, не е можал да измисли нещо друго за поддържане на масонския дух на сво­ите слаби братя.

Всичко това се върши за вярно служене на “из­браните”, което се потвърждава от следващото по-долу поименно обръщение на верните еврейски слу­ги към министър-председателя по въпроса за зако­на за защита на нацията.

 

                                                         До Господина министър председателя.

                                                         копие: председателя на Народното събрание.

                                                         Тук

Уважаеми Господин Министър,

 

Подписаните български писатели счетохме за уместно да се отнесем към Вас със следната молба:

На 8 того се публикуваха изявления на Министъ­ра на вътрешните работи. От тях се вижда, че прави­телството е решило да внесе в Народното събрание законопроекта за защита на нацията, от изявления­та се разбира, че с този закон се отнемат граждан­ските права на едно малцинство в страната.

Ние сме много зачудени, дори сме смутени, за­гдето се е наложило в България да се мисли за по­добен закон, когато не се чувствува нацията ни да е нападната или насилена от кого и да е.

Ние намираме, че такъв закон ще бъде много па­костен за нашия народ.

Нашето законодателство не бива да отбележи един закон, който да пороби една част български поданици и ще остави една черна страница в наша­та най-нова история.

Българското племе в своето историческо минало е било преследвано и унищожавано. Нашите бащи живо помнеха срама на игото. Още личат у нас, как­то казва народният поет “Синина от бича, слепи от робството”.

Нима и ние по подражание трябва да тръгнем по един опасен път и да отречем себе си като свободен и културен народ?

Ние не защищаваме едно или друго малцинство: нашата цел е по-скоро да защитим доброто име на нашия народ, създадено в културния свят и да пре­дупредим ония, от които зависи това - да не допус­нат с изработването на подобен закон да се накърни престижът на страната и завоюваните традиции на вяра търпимост и човещина.

В името на културата и за доброто име на Бълга­рия, ние Ви молим да попречите да се създаде един закон, чиито печални последици ще помрачат наше­то законодателство и ще оставят най-тежки споме­ни.

 

Приемете нашите най-отлични почитания.

София, октомври 1940 год.

 

Подписали:

 

Т. Г. Влайков, Елин Пелин, Григор-Чешмеджиев, Елисавета Багряна, Мария Грубешлкева, Людмил Стоянов, Д. Б. Митов, Петър Горянски, Никола Дже­ров, Стилиян Чилингиров, К. Константинов, Хр. Цанков-Дерижен, Трифон Кунев, Минко Генов, Николай Лилиев, Младен Исаев, Мирослав Минев, Анна Ка­менова, Владимир Русалиев, Илийчо Волин, Н. П. Икономов.

 

Нужни ли са никакви данни за доказателство, че масоните и масонствуващите, т. е., тези, които се намират под еврейско влияние, не могат да бъдат патриоти на родината си, затова, защото са отрове­ни от отровата на безбожието, отровата на упорст­вото, нахалството, измамата и лъжата!

Струва ни се, че е излишно да се правят комента­рии по това заявление.

 

Бързо се пребоядисаха

 

Книгата “Българската общественост за расизма и антисемитизма” е изпълнена със злобност и омра­за към расизма и неговите последователи. В тази книга се подвизават шестдесет автора, все отбор юнаци, започвайки от бивши министри, пррфееори, общественици, и свършвайки с писатели, журналис­ти, художници и артисти. Всички те люто порицават расизма и неговите създатели, както и държавата, която го е поставила в основата на своето управле­ние. Порицава се там на много места и Великият водач на Райха Адолф Хитлер. Тези раболепни културтрегери на българския народ изказват и своето дълбоко-съболезнование на еврейството, което било гонено от расизма незаслужено.

 

Ето някои бисери, от тая срамна, книга:

 

За мен съществуват само човеци. Всяко разде­ление на хората по религия, по раса, по поданство, е абсурд.

Андрей Николов, професор

 

Расизмът на днешното националсоциалистическо движение има началото си за глупавата и пълна с тъпи предубеждения...”

Д-р С. Златаров, професор

 

Расизмът е човешка заблуда! Заблудата на луд, излязъл от клетката на умопомрачените. Накичен с лъжливия знак на гения, той е възлязъл на най-висо­ката точка на обществената пирамида, говори сме­ли речи, и кани, и молепсва една плеяда болезнени от амбиция и унижение политици, й обявява война на една раса против всички останали човешки раси в нашия голям дом-човешката планета. Старият девиз на зоологията - “човек за човека е звяр”, днес преминава в една колективна, но все същата вар­варска формула. Наистина, пътят на човека е едно преодоляване на заблуда след заблуда. Едно търка­ляне на съзрения човек надолу из пропастта, към гибелта. Обществото на народите. Към едно върхов­но обединение върви светът. Расизмът го тласка по един обратен път! Германският великан в бързия си, революционен растеж)тболедува!. Германският дух още от времето на Бисмарк боледуваше от една ма­ния; лъжливо величие и омраза към другите. Герма­ния се опълчи против Русия като метод и, заедно с това, против евреите. Германският силен стремеж към обособяване дойде до своя краен предел, до едно криво мислене”.

Ботьо Савов, писател

 

Редакцията на изданието ме пита: какво е мне­нието ми върху гонението на евреите в днешна Гер­мания, и не бих “ли желал да го изкажа печатно?

В момента, когато Ми се задава тоя въпрос, аз - като преподавател по философия - неволно си спомням за огромното участие на евреите във фи­лософския живот на съвременна Германия и се- пи­там: нима това им е отплатата, за която тия дарови-ти хора дадоха толкова много за славата на немска­та философия и на немската култура изобщо?”

Д.Михалчев, професор

 

Абсурдно е да бъдеш против стремеж за запаз­ване расовата индивидуалност. Стремежът към со­циално самосъхранение е вреден и той се изразява толкова по-силно, колкото по-ярко е расовото са­мосъзнание. Еврейството не изгуби своя расов об­лик, понеже не се подчини на посегателствата върху неговото народностно чувство. Това е, защото иде­ята за раса е всякога била будна в него. Тази буд-ност аз виждам и в спонтанния повик срещу Хитлер, отправен почти от всички страни, където има евреи. Тъй и трябва да бъде. Богат е оня народ, който пази своя образ чист от расови примеси. Така и еврейст-вото спокойно може да се нареди към богатите от тоя род. От всичко това се вижда, че расизмът е най-малко чужд на еврейството - оня расизъм, който е против посегателствата на личната и духовна сво­бода.

Какво е в Германия, кое собствено е тласнало Хитлер към гонитба на евреите, всичко това ни е неясно. Има нещо, което стои пред всичко, а това всичко е твърде голямо и твърде разнообразно в Германия, за да не можем да бъдем толкова консер­ванти”.

Добри Немиров, председател на съюза на българските писатели

 

Свободното зидарство е създадено от христия­ни (строители на църкви, иконописци, ваятели на верски статуи и др.). Отпосле в организацията започнали да допускат и евреи, тъй като една от цели­те на сдружението е да разпространява и засилва чувството на братство между хората, независимо от вярата и народността им. Заблудата, че свободното зидарство било еврейски интернационал, е пръска­на от йезуити, а след това разпространявана от антисемити.

Противниците на свободното зидарство твърдят, че в това движение се употребяват тайни думи на еврейски език и че главната цел на свободните зи­
дари е да възстановят Соломоновия храм, сиреч да създадат международна еврейска република или монархия с ца'р-патриарх-евреин. Това не е вярно. Някои от тайните думи са еврейски, защото са заети от библията - християнското свещено писание; други имате египетски, халдейски и латински произход. Главният символ - Соломоновият храм -означава целокупното човечество, съставено от нравствено издигнати, просветени и честни люде, както всяка голяма сграда се състои от добре отделени и плътно скрепени камъни. За скреп на камъните в сградата служи циментът, а на людете - братолюбието и взаимопомощта. Целта на движението е да работи за постоянното усъвършенствуване на индивидите, та по тоя начин и цялото човечество да стигне до съвършенство.      

Обикновено евреите образуват свои ложи, в които не членуват християни, но могат да ги и слушат, що се говори там. Начело на местните организации велики ложи, послушенства, ведомства, федерации и др.) не стоят евреи. Според официал­ното издание на организацията - “Годишник на зи­дарското сдружение”, излизащ в Берн - по цял свят има около 4,000,000 свободни зидари. От тях са евреи не повече от 60,000 души, сиреч, общият про­цент на членуващите евреи е 1,5% (едно и половина на сто)”.

Николай Райнов, професор

 

Като теория расизмът е несъстоятелен, а като практика - предизвикателен. Това обяснява и ан­тисемитизма в неговите най различни прояви във всички времена и у всички народи. Това обяснява и факта, че антисемитските движения са били винаги дело на отделни личности, повече или по малко из­дигнати, повече или по-малко популярни, повече или по-малко амбициозни, но никога не са добивали все­народен характер, никога не са имали характерни белези на исторически народни движения. Дори в класическите страни на противо еврейските погро­ми, като Полша и Румъния, антисемитизмът никога не е достигал размерите на едно широко обществе­но течение, а за народно движение и дума не може да става. Дори в тия страни антисемитизмът е но­сил винаги следите на болната амбиция и на необуз­даното желание на отделни личности да играят го­ляма обществена роля, след като са се издигнали лесно върху вълните на едно изкуствено създадено “движение”.

Последният пример на расистката теория и прак­тика, прилагани в наши дни най-широко от една го­ляма европейска държава, също така ни убеждава, че расизмът няма и не може да има своите корени в съзнанието на широките народни маси. И ако в слу­чая, за който говорим, не може да става дума за авантюристични подвизи на лекомислени кариери­сти, все пак расизмът се явява като инструмент на висша държавна политика, ръководена от волята на едно лице. И именно в тази голяма европейска държава, в която расизмът като теория бе разгънат в най-голямата му широта, а на практика получи и официалната благословия и подкрепа на държава­та, най-добре пролича, колко непопулярно е това учение като теория и колко пагубни стопански по­следици има то като практика. Затова, без да бъдат прилагани повече противо еврейските закони, на­последък се яви дори една реакция точно в обратна посока, като се пречи на еврейски семейства да се изселват от страната”.

П. К. Чинков, публицист

 

Евреите, след финикийците, са най-енергичният на род из древните времена. Управлението им сдържа много демократични елементи, които векове след това намират прием в европейските страни. Теорията за расизма е пакостна за света. Рано е още да се преценява обективно хитлеризмът, както и фашизмът и болшевизмът. Икономическите и по­литически противоречия между държавите са тъй големи, че ние не знаем, на къде ще избягат крайно­стите”.

 

П. Карапетров, писател

 

Аз съм реалист и зная, че теориите се градят върху факти и опити. А фактите говорят тъкмо обрат­но за расизма. Нека се отговори: защо голяма част от видните германски артисти са евреи? Защо най-големите режисьори на Германия, Райнхард и Еснер, са евреи? И то чистокръвни евреи, които издигнаха и прославиха германския театър в целия свят и за­това бяха изгонени вън от Германия. Защо значи­телна част от великите германски учени, музиканти, финансисти, писатели са евреи?

Стефан Киров, председател на съюза на артистите

 

Расизмът е едно ненормално движение, мога да кажа, дори некултурно. Няма “висши” и “нисши” на­роди. На земята има само човеци. Расисткото дви­жение в Германия има социална подкладка. И зато­ва, когато слушам за преследвания срещу известни хора само - изключително поради националната им принадлежност, моята съвест се бунтува, човешко­то ми съзнание протестира, и аз се чувствувам уни­зен като човек”.

Ст. Македонски, оперен артист

 

Главните сили на световното зло - еврейството - са разбити, но авангарда на тези сили - масонството - и досега още защищава юдеиските пози­ции.

Великата ложа на Англия се е обърнала към всич­ки масони в света с позив да се окаже на Германия съпротива и да й се пречи в нейната борба активно и пасивно с всички средства и възможности, за да не се допусне пълното разгромяване на еврейство­то и масонството. Тази заповед свято се изпълнява от масоните в целия свят.

В някои държави масоните обявиха, че сами се разтурят, но властта не изпускаха и здраво я държат в своите ръце, като не допускат на отговорните и важните държавни длъжности лица враждебни на масонството и юдейството. На високите места все “случайно” се назначават така наречени “бивши ма­сони”, а и министерските портфейли се заемат пре­имуществено от “бивши” масони.

Тези “вълци в овча кожа” незримо и неусетно се опитват да прокарват масонските идеи в живота.

Ние неведнъж чухме вече от устата на Чърчил, че Англия може да победи Германия само чрез всеоб­ща революция във всички страни на Европа, и в тази насока трябва да помагат всички масони в света, защото Англия е покровителка на международното еврейство и масонство.

Във войната 1914-1918 г. масоните и юдеите напразно се опитваха да достигнат целта си, без да бъдат принудени да се прикриват. През тази война, обаче, обстоятелствата се промениха и затова масоните се обърнаха изведнъж в “бивши масони”, бързо се пребоядисаха в друг цвят., от бесни защитници на юдейството се преобърнаха, без свян, в антисемити, но високите постове държат и масонската робота си вършат. Та що от това, че временно, трябва да се наметне овча кожа? Не за пръв път в историята масоните си служат с тази стара изпитана тактика и не веднъж с това “царствено” изкуство са побеждавали своите наивни врагове.