66 Kysymystä ja vastausta holocaustista

IHR:n julkaisu

1. Mitä todisteita on sille, että Natsit tappoivat kuusi miljoonaa juutalaista?

Ei mitään. Kaikki mitä on, on sodanjälkeisiä todistuksia, useimmiten yksittäisiltä "eloonjääneiltä". Todistukset ovat ristiriitaisia, ja hyvin harvat väittävät itse asiassa nähneensä mitään "kaasutuksia". Mitään sen aikaisia asiakirjoja tai "kovia" todisteita ei ole: ei tuhkavuoria, ei krematorioita jotka olisivat pystyneet polttamaan miljoonia ruumiita, ei "ihmissaippuaa", ei ihmisihosta tehtyjä lampunvarjostimia, ei uskottavia väestötieteellisiä tilastoja.

2. Mitä todisteita on sille, että Natsit eivät tappaneet kuutta miljoonaa juutalaista?

Runsaasti oikeudellisia, väestötieteellisiä, analyyttisiä ja vertailevia todisteita osoittamaan sellaisen lukumäärän mahdottomaksi. Paljon toistettu "kuusi miljoonaa" on edesvastuutonta liioittelua.

3. Onko Simon Wiesenthal kirjoittanut, että "Saksan maaperällä ei ollut tuhoamisleirejä"?

Kyllä. Kuuluisa "natsinmetsästäjä" kirjoitti näin Stars and Stripes'issä 24 tammikuuta 1993. Hän väitti myös, että juutalaisten "kaasutuksia" tapahtui vain Puolassa.

4. Jos Dachau oli Saksassa ja jopa Wiesenthal sanoo, että se ei ollut tuhoamisleiri, miksi monet amerikkalaiset veteraanit sanovat sen olleen tuhoamisleiri?

Liittoutuneiden vallattua Dachaun monet sotilaat ja muut kuljetettiin leirin läpi ja heille näytettiin rakennus, jonka väitettiin olleen "kaasukammio". Joukkotiedotusvälineet väittävät edelleen laajasti, ja väärin, että Dachau oli "tuhoamisleiri".

5. Entä sitten Auschwitz? Onko mitään todisteita siitä, että kaasukammioita käytettiin siellä ihmisten tappamiseen?

Ei. Neuvostoliittolaisten valtaamaa Auschwitziä muutettiin sodan jälkeen, ja yksi huone rekonstruoitiin näyttämään suurelta "kaasukammiolta". Sen jälkeen kun Fred Leuchter, Amerikan johtava kaasukammioiden rakentamisen ja suunnittelun asiantuntija, tarkasti tämän ja muut Auschwitzin väitetyt kaasutuslaitokset, hän piti naurettavana väitettä että niitä oli käytetty tai olisi voitu käyttää teloituksiin.

6. Jos Auschwitz ei ollut "kuolemanleiri", mikä sen todellinen käyttötarkoitus oli?

Se oli internointikeskus ja osa suurisuuntaista teollisuuslaitosta. Siellä valmistettiin synteettistä polttoainetta ja sen asukkaita käytettiin työvoimana.

7. Kuka perusti ensimmäiset keskitysleirit?

Buurisodan aikana (1899-1902) brittiläiset pystyttivät Etelä-Afrikkaan "keskitysleireiksi" kutsumiaan leirejä afrikaansnaisia ja -lapsia varten. Noin 30 000 kuoli näissä helveteissä, jotka olivat yhtä kamalia kuin saksalaisten toisen maailmansodan aikaiset keskitysleirit.

8. Miten saksalaisten keskitysleirit erosivat amerikkalaisten "jälleensijoitusleireistä", joihin amerikanjapanilaiset internoitiin toisen maailmansodan aikana?

Ainoa merkittävä ero oli, että saksalaiset internoivat ihmisiä sillä perusteella, että he olivat todellisia tai epäiltyjä turvallisuusriskejä Saksan sotaponnistelujen kannalta, kun taas Rooseveltin hallinto internoi ihmisiä pelkästään rodun perusteella.

9. Miksi Saksan hallitus internoi juutalaisia leireihin?

Se piti juutalaisia suoranaisena uhkana kansalliselle turvallisuudelle. (Juutalaisia oli suunnaton määrä mukana kommunistisessa kumouksellisessa toiminnassa.) Kuitenkin kaikki turvallisuusriskeiksi epäillyt, eivät vain juutalaiset, olivat vaarassa joutua internoiduiksi.

10. Minkä vihamielisen toimenpiteen maailman juutalaiset tekivät Saksaa vastaan jo vuonna 1933?

Maaliskuussa 1933 kansainväliset juutalaisjärjestöt julistivat saksalaisten tavaroiden kansainvälisen boikotin.

11. Julistivatko maailman juutalaiset "sodan Saksaa vastaan"?

Kyllä. Sanomalehdet ympäri maailmaa raportoivat tästä. Etusivun otsikko London Daily Express'issä (24 maaliskuuta 1933) julisti esimerkiksi: "Juudea julistaa sodan Saksalle".

12. Tapahtuiko tämä ennen vai jälkeen sen kun "kuolemanleiritarinat" alkoivat?

Tämä oli vuosia ennen "kuolemanleiritarinoita", jotka alkoivat 1941-1942.

13. Mikä valtio saa kunnian ensimmäisistä siviileitä vastaan suunnatuista suurpommituksista?

Britannia. Toukokuun 11 päivänä 1940.

14. Kuinka monta "kaasukammiota" Auschwitzissä oli ihmisten tappamista varten?

Ei yhtään.

15. Kuinka monta juutalaista asui alueilla, jotka joutuivat Saksan hallintaan sodan aikana?

Vähemmän kuin kuusi miljoonaa.

16. Jos Natsit eivät tuhonneet Euroopan juutalaisia, mitä heille tapahtui?

Sodan jälkeen Euroopassa oli vielä elossa miljoonia juutalaisia. Satoja tuhansia (ehkä jopa puolitoista miljoonaa) oli kuollut eri syistä sodan aikana. Toiset olivat muuttaneet Palestiinaan, Yhdysvaltoihin ja muihin maihin. Vielä lisää juutalaisia lähti Euroopasta sodan jälkeen.

17. Kuinka monta juutalaista pakeni tai evakuoitiin syvälle Neuvostoliittoon?

Yli kaksi miljoonaa pakeni tai evakuoitiin neuvostoliittolaisten toimesta 1941-1942. Nämä juutalaiset eivät siten koskaan joutuneet Saksan vaikutuspiiriin.

18. Kuinka monta juutalaista lähti Euroopasta ennen sotaa, ollen siten saksalaisten tavoittamattomissa?

n. Miljoona. (Lukuun eivät sisälly Neuvostoliittoon siirtyneet.)

19. Jos Auschwitz ei ollut tuhoamisleiri, miksi komendantti Rudolf Höss tunnusti että se oli?

Brittiläiset sotilaspoliisit kiduttivat häntä, kuten yksi hänen kuulustelijoistaan myöhemmin myönsi.

20. Onko mitään todisteita amerikkalaisten, brittien ja neuvostoliittolaisten harjoittamasta saksalaisten vankien kidutuksesta "tunnustusten" puristamiseksi, käytettäväksi Nürnbergissä ja muissa oikeudenkäynneissä?

Kyllä. Kidutusta käytettiin paljon valheellisten "todisteiden" saamiseksi pahamaineisiin Nürnbergin oikeudenkäynteihin ja muihin sodanjälkeisiin "sotarikos" oikeudenkäynteihin.

21. Miten holokaust-tarina hyödyttää juutalaisia tänä päivänä?

Se auttaa suojelemaan juutalaisia ryhmänä kritiikiltä. Eräänlaisena maallisena uskontona se luo henkisen siteen juutalaisten ja heidän johtajiensa välille. se on vahva ase juutalaisten rahastuskampanjoissa ja sitä käytetään perusteltaessa Yhdysvaltojen apua Israelille.

22. Miten se hyödyttää Israelin valtiota?

Sillä perustellaan niitä miljardien dollarien "korvauksia", jotka Saksa on maksanut Israelille ja monille yksittäisille "eloonjääneille". Sionistiset ja Israelille myötämieliset painostusryhmät käyttävät sitä sanellessaan, että Amerikan ulkopolitiikan Lähi-idässä on oltava Israelin etujen mukaista. Sitä käytetään pakottamaan amerikkalaiset veronmaksajat avustamaan Israelia vuosittain yhteensä miljardeilla dollareilla.

23. Miten monet kristityt papit käyttävät sitä?

Holokaust-tarinaa käytetään esimerkkinä todistamaan Vanhan testamentin ajatus juutalaisista pyhänä ja ikuisesti vainottuna "valittuna kansana".

24. Miten se hyödytti kommunisteja?

Se vei pois huomion Neuvostoliiton sodanlietsonnasta ja julmuuksista ennen toista maailmansotaa, sen aikana, ja sen jälkeen.

25. Miten se hyödyttää Britanniaa?

Hyvin paljon samalla tavalla kuin se hyödytti Neuvostoliittoa.

26. Onko mitään todisteita siitä, että Hitler antoi käskyn juutalaisten joukkomurhasta?

Ei.

27. Millaista kaasua Saksan sodanaikaisilla keskitysleireillä käytettiin?

Syaanivetykaasua Zyklon B:stä, kaupallisesta tuholaismyrkystä, jota käytettiin paljon kaikkialla Euroopassa.

28. Mihin tarkoitukseen Zyklon B:tä valmistettiin?

Se oli tuholaismyrkky, jota käytettiin vaatteiden ja tilojen desinfiointiin tappamalla kuumetautia kantavia täitä ja muita tuholaisia.

29. Oliko tämä tuote soveliasta joukkotuhotarkoituksiin?

Ei. Jos Natsit olisivat aikoneet käyttää myrkkykaasua ihmisten tappamiseen, paljon tehokkaampia tuotteita olisi ollut saatavissa. Zyklon B on hitaasti vaikuttava desinfiointiaine.

30. Miten kauan kestää tuulettaa alue Zyklon B-desinfiointikäsittelyn jälkeen?

Normaalisti noin 20 tuntia. Koko toimenpide on hyvin monimutkainen ja vaarallinen. Kaasunaamarit ovat välttämättömiä, ja on käytettävä vain koulutettua henkilökuntaa.

31. Auschwitzin komendantti Rudolf Höss sanoi, että hänen miehensä menivät "kaasukammioihin" poistamaan ruumiita kymmenen minuutin kuluttua siitä kun uhrit olivat kuolleet. Miten tämä voidaan selittää?

Sitä ei voida selittää, sillä jos he olisivat tehneet niin, he olisivat kokeneet saman kohtalon kuin "kaasutuksen" uhrit.

32. Höss sanoi "tunnustuksessaan" että hänen miehensä polttivat savukkeita vetäessään ruumiita ulos kaasukammioista, kymmenen minuuttia kaasutuksen jälkeen. eikö Zyklon B ole räjähtävää?

Kyllä. Hössin tunnustus on ilmeisen selvästi väärä.

33. Mikä oli tarkalleen se toimintatapa, jota Natsien väitetään käyttäneen juutalaisten tuhoamiseen?

Tarinat vaihtelevat kaasupurkkien pudottamisesta täysinäisiin huoneisiin katossa olevista aukoista, kaasun johtamisesta putkella suihkuihin, "höyrykammioista" "sähköteloituslaitteisiin". Miljoonia väitetään tapetun näillä tavoilla.

34. Kuinka joukkotuhoamisohjelma olisi voitu pitää salassa niiltä jotka oli tarkoitus tappaa?

Sitä ei olisi voitu pitää salassa. Tosiasia on, että joukkokaasutuksia ei ollut. Tuhoamistarinat saivat alkunsa sota-ajan kauhupropagandasta.

35. Jos juutalaiset jotka oli tarkoitus tappaa tiesivät heitä odottavan kohtalon, miksi me menivät saksalaisten mukaan vastustamatta?

He eivät taistelleet vastaan koska he eivät uskoneet, että oli mitään aikomusta tappaa heidät.

36. Kuinka monta juutalaista kuoli keskitysleireillä?

Pätevät arviot vaihtelevat noin 300 000:sta 500 000:een.

37. Kuinka he kuolivat?

Pääasiassa toistuviin kuumetautiepidemioihin, jotka tekivät tuhojaan sodan repimässä Euroopassa sodan aikana, samoin aliravitsemukseen ja lääkehoidon puutteeseen konfliktin viimeisinä kuukausina, kun liittoutuneet olivat pommittaneet rikki käytännöllisesti katsoen kaikki tie- ja rautatieyhteydet.

38. Mikä kuumetauti on?

Tämä tauti esiintyy aina kun paljon ihmisiä on sullottu yhteen epähygieenisiin olosuhteisiin. Sitä levittävät täit joita on runsaasti hiuksissa ja vaatteissa. Ironista, mutta jos saksalaiset olisivat käyttäneet enemmän Zyklon B:tä, enemmän juutalaisia olisi saattanut selvitä hengissä leireiltä.

39. Mikä ero sillä on, kuoliko toisen maailmansodan aikana kuusi miljoonaa vai 300 000 juutalaista?

5 700 000.

40. Jotkut juutalaiset "kuolemanleireiltä" selvinneet kertovat nähneensä ruumiita heitetyn kuoppiin poltettavaksi. Miten paljon polttoainetta siihen olisi tarvittu?

Paljon enemmän kuin mitä saksalaiset pystyivät saamaan, koska sodan aikana oli tuntuva polttoainepula.

41. Voidaanko ruumiita polttaa kuopissa?

Ei. Hapen puutteesta johtuen on mahdotonta, että liekit polttaisivat ihmisruumiit loppuun tällä tavalla.

42. Holokaust-historioitsijat väittävät, että Natsit pystyivät polttamaan ruumiita noin kymmenessä minuutissa. Miten kauan yhden ruumiin polttaminen kestää ammattimaisten krematorionkäyttäjien mukaan?

Noin puolitoista tuntia, vaikka isommat luut vaativat lisäkäsittelyä sen jälkeenkin.

43. Miksi saksalaisten keskitysleireissä oli krematoriouuneja?

Jotta olisi tehokkaasti ja hygieenisesti saatu hävitetyksi kuolleiden ruumiit.

44. Jos Saksan vallassa olevien alueiden kaikkien leirien kaikki krematoriot olisivat olleet käytössä koko ajan sataprosenttisesti, mikä on suurin mahdollinen ruumiiden määrä joka olisi ollut mahdollista polttaa koko sinä aikana kun krematoriot olivat toiminnassa?

Noin 430 600.

45. Voidaanko krematoriouunia käyttää jatkuvasti?

Ei. Viisikymmentä prosenttia ajasta on runsas arvio (12 tuntia päivässä). Krematoriouunit on puhdistettava perusteellisesti ja säännöllisesti, kun ne ovat kovassa käytössä.

46. Miten paljon tuhkaa yhden ruumiin polttamisesta jää jäljelle?

Kun luut on kokonaan jauhettu, noin yksi kenkälaatikollinen.

47. Jos Natsit olisivat polttaneet kuusi miljoonaa ihmistä, mitä tuhkalle tapahtui?

Se jää "selitettäväksi". Kuudesta miljoonasta ruumiista olisi tullut monta tonnia tuhkaa, mutta mistään suurista tuhkavarastoista ei ole mitään todisteita.

48. Näkyykö liittoutuneiden ilmatiedustelukuvista Auschwitzistä (jotka on otettu silloin kun "kaasukammioiden" ja krematorioiden väitetään olleen käynnissä täysillä) todisteita tuhoamisesta?

Ei. Tosiasiassa näissä kuvissa ei näy jälkeäkään siitä valtavasta savumäärästä jonka väitetään jatkuvasti olleen leirin yläpuolella, eikä niissä näy todisteita "avoimista kuopista" joissa ruumiita väitetään poltetun.

49. Mikä oli Saksan vuoden 1935 'Nürnbergin lakien' pääsisältö?

Ne kieltävät avioliiton ja sukupuolisuhteet saksalaisten ja juutalaisten välillä, samalla tavalla kuin Israelin lait tänä päivänä.

50. Oliko Nürnbergin laeilla amerikkalaisia ennakkotapauksia?

Vuosia ennen Hitlerin Kolmatta Valtakuntaa useimmat Yhdysvaltojen osavaltiot olivat säätäneet lakeja, jotka estivät erirotuisten ihmisten avioliiton.

51. Mitä kansainvälisellä Punaisella Ristillä on raportoitavanaan holokaust-kysymyksen suhteen?

Kansainvälisen Punaisen Ristin delegaation käynnistä Auschwitzissä syyskuussa 1944 tehty virallinen raportti kertoo että internoidut saivat vastaanottaa paketteja, ja että huhuja kaasukammioista ei voitu todistaa.

52. Mikä oli Vatikaanin rooli aikana, jolloin kuusi miljoonaa ihmistä väitetään tapetun?

Jos olisi ollut olemassa tuhoamissuunnitelma, Vatikaani olisi varmasti ollut siinä asemassa, että olisi ollut asiasta tietoinen. Mutta koska suunnitelmaa ei ollut, Vatikaanilla ei ollut tarvetta korottaa ääntään sitä vastaan, eikä se niin tehnytkään.

53. Mitä todisteita on siitä, että Hitler tiesi käynnissä olevasta juutalaisten tuhoamisohjelmasta?

Ei mitään.

54. Tekivätkö Natsit ja Sionistit yhteistyötä?

Jo vuonna 1933 Hitlerin hallitus allekirjoitti Sionistien kanssa sopimuksen, joka salli juutalaisten muuttaa Saksasta Palestiinaan ja viedä suuria määriä pääomaa mukanaan.

55. Miten Anne Frank kuoli?

Selvittyään elossa internoinnista Auschwitzissä hän menehtyi kuumetautiin Bergen-Belsenin leirissä vain muutamaa viikkoa ennen sodan loppua. Häntä ei tapettu kaasulla.

56. Onko Anne Frankin päiväkirja aito?

Ei. Ranskalaisen tri Faurissonin kokoamien todisteiden perusteella päiväkirja on kirjallinen huijaus.

57. Entä tutut valokuvat ja filmiaineisto vapautetuista saksalaisten leireistä, joissa näytetään kasoittain riutuneita ruumiita? Onko ne väärennetty?

Valokuvia voidaan väärentää, mutta on paljon helpompaa lisätä vain harhaanjohtava otsikko valokuvaan tai selostus filminpätkään. Riutuneiden ruumiiden kasat eivät tarkoita sitä, että nämä ihmiset tapettiin kaasulla tai harkitusti näännytettiin kuoliaaksi. Itse asiassa nämä olivat raivoavien kulkutautien tai leireillä sodan lopussa vallinneen ruoan puutteen aiheuttaman nälkäkuoleman traagisia uhreja.

58. Kuka keksi käsitteen 'kansanmurha'?

Puolanjuutalainen Rafael Lemkin 1944 julkaistussa kirjassa.

59. Ovatko sellaiset elokuvat kuin 'Schindlerin lista' ja 'sodan tuulet' dokumentteja?

Eivät. Sellaiset filmit ovat fiktiivisiä dramatisointeja, jotka perustuvat vapaaseen historiantulkintaan. Pahaksi onneksi aivan liian monet ihmiset hyväksyvät ne historiankuvauksina.

60. Kuinka monta tavanomaisen holokaust-kertomuksen jonkin kohdan vääräksi todistavaa kirjaa on julkaistu?

Tusinoittain. Lisää on tulossa.

61. Mitä tapahtui kun Institute for Historical Review tarjosi $ 50 000 sille, joka voisi todistaa, että Auschwitzissä tapettiin juutalaisia kaasulla?

Mitään todisteita ei toimitettu palkkion saamiseksi, mutta entinen Auschwitzin asukas Mel Mermelstein vaati oikeudessa instituutilta 17 miljoonan dollarin korvausta, väittäen että palkkiotarjouksen takia hän ei saanut nukutuksi ja hänen liiketoimensa kärsivät, ja vetosi "tunnustetun tosiasian loukkaavaan kiistämiseen".

62. Entä syytös, että ne jotka asettavat kyseenalaiseksi holokaust-tarinan ovat vain antisemitistejä tai uusnatseja?

Tämä on loanheittoa, jonka tarkoituksena on vetää huomio pois tosiasioista ja rehellisistä vastaväitteistä. Tutkijoita, jotka osoittavat vääräksi holokaust-tarinan väitteitä, on kaikista uskontokunnista ja etnis-uskonnollisista taustoista (juutalaiset mukaan lukien). Holokaustin vääräksi todistamisen ja antisemitismin tai uusnatsismin välillä ei ole mitään korrelaatiota. Kasvava määrä juutalaisia tutkijoita myöntää avoimesti, että holokaustin pääväitteiden todisteet puuttuvat.

63. Mitä on tapahtunut 'revisionisti' historioitsijoille, jotka ovat asettuneet vastustamaan holokaust-tarinaa?

He ovat joutuneet loanheittokampanjoiden kohteeksi, menettäneet akateemisia virkojaan, eläkkeitään; heidän omaisuuttaan on tuhottu ja he ovat joutuneet fyysisen väkivallan uhreiksi.

64. Onko Institute for Historical Review (IHR) kärsinyt kostoiskuista yrittäessään ylläpitää oikeutta sananvapauteen ja akateemiseen vapauteen?

IHR:ää on pommitettu kolmesti ja se tuhoutui täysin 4. huhtikuuta 1984 rikollisessa tuhopolttohyökkäyksessä. Puhelimitse on tullut lukuisia tappouhkauksia. Median raportit IHR:stä ovat olleet voittopuolisesti vihamielisiä.

65. Miksi revisionistien näkökanta saa niin vähän julkisuutta?

Poliittisista syistä valtakoneisto ei halua mitään syvällistä keskustelua holokaust-tarinan ympärillä olevista tosiasioista.

Holokausti-revisionismin vastaiseen taisteluun omistautunut Nizkor.org -sivusto yritti kumota tämän artikkelin tiedot tyypillisen juutalaiseen tapaansa, eli pelkällä sanakikkailulla ja ihmisten päiden sekoittamisella huippuunsa hiotuilla valehtelutekniikoilla, mutta Ernst Zündel ei tingi totuudesta; tässä Zündelin vastaus Nizkorille: http://www.zundelsite.org/english/debate/
debatetoc.html

Muutamia linkkejä:

Institute for Historial Review
Garaudy
Air Photo Evidence
Committiee for Open Debate on the Holocaust
Ernst Zundel
Revisionism
Adelaide Institute
Focal Point Publications
Carlos Whitlock Porter
Campaign for Radical truth in History