Juutalainen raha - Suomen tuho

 

 

Suomen tuhoava juutalainen pankkiyhtälö on:

 

Velka – (velka + korko) = Suomen kohtalo. Kun tätä yhtälöä sievennetään, saadaan

 

Velka – velka – korko = Suomen kohtalo, eli

 

– korko = Suomen kohtalo.

 

Yksinkertaista ja selvää. Tällä yhtälöllä juutalaiset ovat tarkoituksella tuhonneet ei-juutalaisen Suomen ja myös tulevat viemään tuhon äärimmäiseen loppuun saakka.

 

Suomen johto, joka on suostunut kansalliseen itsemurhaan, on tietoisesti hyväksynyt tämän yhtälön määrätessään, että maassa on käytettävä juutalaista rahaa laillisena maksuvälineenä. Suomen tuhoajia ovat siis juutalaisten lisäksi maamme päättäjät. Sanalla ”juutalainen” tarkoitan juutalaisten lisäksi niitä ei-juutalaisia, jotka ovat juutalaisten palveluksessa tuhoamassa ei-juutalaisia kansoja tällä yhtälöllä, maanpettureita siis. Koko tuhoamisjärjestelmä joka tapauksessa on juutalaisessa kontrollissa ja johdossa (ns. kansainväliset juutalaiset pankkiiriliikkeet, keskuspankit ja ”keskuspankkien keskuspankki” Bank for International Settlements, BIS, kaikki juutalaispankkiirien kontrolloimia). Tarkoittamieni juutalaisten joukosta on luettava pois vain ne juutalaiset, jotka sanoin ja teoin ovat sanoutuneet irti yhtälöstä. Ne juutalaiset, jotka vaikenevat rotuveljiensä yhtälöstä, tulevat yhtälöön kanssasyyllisiksi, vaikkeivät olisikaan yhtälön varsinaisia toteuttajia. Juutalaiseen uskontoon (Talmud ja muut autoritatiiviset rabbiiniset kirjoitukset) näet kuuluu tämä yhtälö ja ei-juutalaisten tuhoaminen. Ei-juutalaisten tuhoaminen, siis esimerkiksi maassamme käytössä oleva juutalainen raha, on juutalaisille jumalanpalvelusta, jota he voivat harjoittaa hyvällä omallatunnolla. He riemuitsevat sitä enemmän mitä enemmän ei-juutalaiset tuhoutuvat.

 

Juutalaisen pankkiyhtälön tarkoituksena on tuhota kaikki ei-juutalaiset, koko maailma.

 

JUUTALAISEN RAHAN OLEMUS

 

Suomen kohtalo saadaan siis selville yhtälön vasemmasta puolesta. Siinä mainittava ”velka” = liikenteessä oleva rahamäärä. Korko on liikenteessä olevalle rahamäärälle eli Suomen velan kokonaismäärälle laskettava korko. Yhtälö kertoo, että juutalaiset ovat lainanneet suomalaisille täällä liikenteessä olevat rahat ja että takaisin juutalaisille on maksettava kaikki nuo rahat ja lisäksi sille laskettu korko. Juutalaisille on maksettava takaisin enemmän kuin liikenteessä on edes rahaa. Tämä on Suomen kohtalo: korko, jota ei voida mitenkään maksaa, liikkeellähän on rahaa vain velan pääoman verran, ja korko on maksettava rahana. Suomen kohtalo on joka hetki ”– korko”, joka on juutalainen hirttonaru suomalaisten kaulan ympärillä. Toisaalta murha, toisaalta itsetuho.

 

Miten niin? No niin, että korko voidaan maksaa takaisin vain ottamalla pankeista lainaksi lisää juutalaista rahaa koronmaksua varten. Kuitenkin tällekin täytyy maksaa korkoa, ja velkaorjuus (joka syntyy jo lähtötilanteesta, mahdottoman yhtälön vuoksi) syvenee jatkuvasti, ja lopulta maa hirttäytyy juutalaiseen rahaan, eikä asiaa voi auttaa mitenkään. Tietenkin on mahdollista lievittää korkorasitusta ryhtymällä viemään ulkomaille tavaroita ja palveluita, mutta niistä saatava ulkomainen raha ei lähimainkaan riitä kaikkien korkojen maksamiseen, ja lisäksi kaikki muutkin maat ovat juutalaisen rahan muodostamassa hirsipuussa ja yrittävät harjoittaa vientiä niin paljon kuin kykenevät, myös Suomeen, josta silloin valuu rahaa ulkomaille. Tässä esityksessäni en ota huomioon tätä ulkomaanvientiä, ja tarkastelen Suomea ikään kuin suljettuna tilana, mitä täällä tapahtuu, jos otetaan huomioon vain maan sisäiset tapahtumat.

 

Asian kirkkaasti ymmärtämiseksi on määriteltävä juutalainen raha. Mitä se on? Yllä on jo sanottu, että se on velkaa. Se ei ole mitään muuta kuin velkaa. Jokainen seteli, joka maailmassa on liikenteessä (juutalaiset ovat vieneet juutalaisen rahan ympäri maailmaa), on jonkun lainaksi ottama. Joka ikinen seteli maailmassa raksuttaa siis koko ajan korkoa juutalaisten taskuun.

 

Jos Suomesta koottaisiin kaikki liikenteessä oleva raha yhteen kasaan, kasa osoittaisi vain sen määrän, jonka suomalaiset ovat lainanneet juutalaisten kontrolloimilta pankeilta. Jos kaikki velka maksettaisiin pankeille takaisin yhtaikaa, liikenteeseen ei jäisi yhtään rahaa. Yhteiskuntamme pyörii puhtaasti velan turvin, mikä on suuri häväistys. Ja koska velan lisäksi on maksettava myös korko, yhteiskuntamme pyörii puhtaasti yhä pahenevan velkaorjuuden turvin, mikä on siis Suomen tuho. Kyseessä on käsittämätön mielettömyys, ehdoin tahdoin tehtävä itsemurha. Suurin mahdollinen loukkaus suomalaisia kohtaan on se, että hallitus luottaa siihen, että enemmistö suomalaisista menee velkaan, jotta maahan saadaan rahaa!

 

Juutalainen raha syntyy velkana velanottohetkellä. Kun ihmiset hakevat pankeista lainaa, he saavat lainaksi aina aivan uutta rahaa, jota ei ole koskaan ennen ollut olemassa. Pankit eivät koskaan lainaa sitä rahaa, joka on pankeissa ihmisten talletustileillä. Sitä juutalaiset eivät lainaa, koska he joutuvat maksamaan siitä korkoa tallettaja-asiakkailleen, eikä sellaista rahaa kannata lainata eteenpäin. Juutalaiset tekevät sen vuoksi aivan uutta rahaa, josta saadaan täysi korkotuotto ja täysimääräinen kuristusote ei-juutalaisesta kaulasta.

 

Juutalaiset synnyttävät siis kaiken rahan tyhjästä. Kun asiakas astuu pankkiin hakemaan lainaa ja kun takauksista on päästy yhteisymmärrykseen, lainattava rahamäärä syntyy pelkkänä kirjanpitotoimena. Lainamäärä eli rahamäärä yksinkertaisesti vain kirjataan pankin kirjoihin (pankki merkitsee sen varallisuudekseen, koska kerran takaisin on luvattu maksaa!) ja uutta rahaa on syntynyt ja liikkeellä olevan rahan määrä on lisääntynyt tuon lainasumman (velan) verran! Näin, kun lainasumma on ilmestynyt numeroiksi tietokoneiden näytöille, on juutalaisen silmänkääntötempun tuloksena – kuin taikurin luomana – syntynyt uutta rahaa liikenteeseen. Ja jos laina otetaan ulos käteisenä, niin nekin ovat vain tuota tyhjästä luotua taikurirahaa. Setelien painatuskustannukset ovat hyvin pieniä, eikä niillä ole tässä mitään merkitystä. Mainittakoon myös, että pankit voivat pitää itseäänkin asiakkaana ja luoda itselleen tyhjästä rahaa investointeihinsa.

 

Professori J. K. Galbright on sanonut: ”Prosessi, jonka avulla pankit luovat rahaa, on niin yksinkertainen, ettei mieli tahdo ottaa uskoakseen sitä.”

 

Professori Henry Liu on sanonut: ”(Rahajärjestelmä on) julma huijaus, koska järjestelmässä ei todellisuudessa ole lainkaan ’oikeaa’ rahaa, ainoastaan velkoja pankkiireille rahoista, jotka he loivat kirjanpitotoimena - - kaikki tehdään silmänkääntötemppuna vain koska hallitukset ovat antaneet heille luvan tehdä niin.”

 

Kyseessä on laillistettu rahanväärennystoiminta. Jos kuka muu tahansa toimisi näin, hän joutuisi oikeudelliseen vastuuseen rahanväärentämisestä. Kaikki maassamme liikkeellä olevat setelit ovat laillistettujen juutalaisten rahanväärentäjien ”luomia” seteleitä.

 

Kyseessä on myös koronkiskonta, jolla tarkoitetaan näennäisille lainoille perittävää korkoa. Juutalainen ei tee mitään todellista työtä tuon rahansa hankkimiseksi ja silti perii siitä korkoa. Joskus koronkiskonta on määritelty ”liiallisen” koron tai ”yli lain salliman” menevän koron perimiseksi tai koron perimiseksi ”tuottamattomista” lainoista (esim. kulutusluotoista) ”tuottavien” lainojen (laina menee tavaroiden tai palveluiden lisäämiseen, mikä mahdollistaa koron maksun voitosta) lisäksi. Nykyisin koronkiskonta on kuitenkin määriteltävä tyhjälle taikurirahalle perittäväksi koroksi.

 

Lainanottaja siirtää sitten lainaksi saamansa summan tietokonenumeroina tai käteisenä liikenteeseen, ja ajan mittaan tämä velka – eli ”raha” – siirtyy takaisin eri pankkien talletustileille aitona rahana, jota pankit voivat käyttää varantonaan, jonka turvin ne voivat luoda yhä uutta lainaa tyhjästä (ne eivät siis lainaa tileillä olevia rahoja, ne jäävät sataprosenttisesti koskemattomiksi, vaan luovat varantoprosentin salliman määrän uutena taikurirahana).

 

Kaikki liikenteessä oleva raha on synnytetty aivan uutena taikurirahana, joka on siis puhtaasti velkaa. Mitä enemmän suomalaiset ottavat lainaa, sitä enemmän liikenteessä on rahaa, ja mitä vähemmän suomalaiset ottavat lainaa, sitä vähemmän liikenteessä on rahaa.

 

Tämä maassamme käytössä oleva juutalainen raha synnyttää, kuten sanottu, väkisin velkaorjuuden. Yhteiskunta velkaantuu täysin väkisin kaikilla tasoilla. Liikkeellä on rahaa vain otetun velan verran, mutta takaisin on maksettava (rahana) velka + korko. Korkoa varten rahaa ei kuitenkaan luoda, sitä luodaan vain lainan verran!

 

Tässä maatamme on tarkasteltava kokonaisuutena, sillä yksittäiset ihmiset tietenkin voivat erilaisin toimin saada rahaa koronmaksujaan varten. Koska maassamme on koko ajan maksettava takaisin pankeille enemmän kuin maassamme on edes rahaa, jonkun on aina jossakin otettava uutta velkaa korkojen maksamista varten.

 

Jos joku esimerkiksi kahta työtä tekemällä saa kasaan riittävästi rahaa korkoihinsa, ne rahat ovat muualta pois, jolloin syntyy entistä suurempi paine ottaa lisää lainaa. Jos joku on hyvin rikas, hän suuresti imee rahaa pois muualta yhteiskunnasta ja aiheuttaa suuren paineen ottaa lisää velkaa korkojen maksamiseksi. Usein käy myös niin, ettei kaikkea painetta pureta uuden lainan ottamisella, vaan velat ja korot jäävät maksamatta, jolloin vakuutena oleva omaisuus siirtyy juutalaisille. Tällä tavalla vähitellen – koska lainoja on täysin mahdoton maksaa koskaan kokonaan takaisin – maamme varallisuus valuu kansainvälisille pankkiireille.

 

Tämä juutalainen rahasysteemi tuomitsee yhteiskunnan väkisin yhä suurempaan velkaantumiseen. Aina jossakin on otettava uutta lainaa velvoitteista selviämiseksi, ja näin velkaantuminen pahenee koko ajan väkisin. Syntyy velkakierre, josta ei ole mahdollista selvitä. Lopulta velkakupla puhkeaa ja syntyy laskukausi, lama tai romahdus. Nämä johtuvat siis aina juutalaisesta rahasta eli koronkiskonnasta. Usein – ja ehkä näinä aikoina piankin – juutalaispankkiirit tekevät niin, että lopettavat lainaamisen ja nostavat korkoja, jolloin rahan määrä yhteiskunnassa laskee radikaalilla tavalla ja kaikki yhteiskunnan toiminnat lamaantuvat. Kaikki romahtaa. Tällöin velkoja ei kyetä maksamaan, ja suuri määrä maan varallisuutta (lainojen vakuutena oleva omaisuus) siirtyy juutalaispankkiireille, joista tulee silloin lopullisesti maan todellisia valtiaita ja herroja. Pankit eivät siis pelkää taloudellisia kriisejä; ne ovat niille (tai varsinaisesti niiden osakkeenomistajille) hyvin tuottoisia. Maan varallisuutta he saavat helposti haltuunsa myös siten, että he aiheuttamiensa lama- ja kriisiolojen aikana ostavat sitä pilkkahinnalla. Näin on tapahtunut Suomessa; maamme on täysin kansainvälisen juutalaisuuden kontrollissa ja kaikki politiikka täällä tähtää juutalaisen tahdon toteuttamiseen (maamme tuhoamiseen). On huomattava, että kaikki nousu- ja laskukaudet ja taloudelliset kriisit ovat aina seurausta juutalaisesta rahasta ja aina tarkoin suunniteltuja. Niiden avulla ryöstetään kansat.

 

On hyvä tarkastella myös ”rahan” käsitettä. Juutalainen raha on siis velkaa; setelimme ovat velkaa, joku on ottanut ne pankista lainaksi. Tällainen raha ei siis ole mitään varallisuutta. Joka on kerännyt itselleen paljon tätä rahaa, hän on vain vienyt sitä pois muilta ja niin, suhteellisesti, tullut ”rikkaaksi”. Kyseessä on eräässä mielessä väkivaltatoimi muita kohtaan, mutta tämä ei johdu niinkään kerääjästä vaan sairaasta rahajärjestelmästä (terveessä rahajärjestelmässä, jossa raha on palkkio töistä tai palveluksista, ei velka, varallisuuden kertyminen oman työn tuloksena on hieno asia). Juutalainen raha ei ole varallisuutta eikä se ole edes ”tyhjää”, se on miinusmerkkinen asia, velka.

 

Nykyisin rahaa ei ole sidottu enää arvometalleihin, kultaan tai hopeaan. Varantovaatimukset ovat minimaalisia, ja varantoina käytetään lähinnä enää tuota tyhjästä taikuritoimena luotua rahaa, euromaissa 2%:n verran, USA:ssa 10%:n verran talletusten kokonaismääristä. Nämäkin varantovaatimukset voidaan hyvin kiertää esim. myymällä lainoja ns. ”varjolainaajille” (sijoittajille), kuten esimerkiksi eläkeyhtiöille, jolloin syntyy tilaa uusille lainoille, kun entisiä poistuu pankin kirjoista. Rahaa voidaan nykyisin luoda lainoina käytännössä rajattomat määrät.

 

Rahalla itsellään ei siis ole enää mitään omaa arvoa, ja raha tulisikin aina käsittää puhtaasti vaihdon välineeksi (ostamisen ja myymisen välineeksi). Kun raha on nykyisin menettänyt kaiken oman arvonsa, niin että setelit ovat pelkkiä tyhjiä paperinpalasia ja tietokonenumerot pelkkiä numeroita vailla todellista arvoa, niin siinä ei ole sinänsä mitään väärää. Kyseessä on sopimusvarainen asia; vaihdon välineenähän voidaan käyttää itse asiassa mitä tahansa, vaikka nappeja. Vääryys on siinä, että vaihdon välineestä tehdään tuote, jota myydään ja ostetaan ja josta siis peritään korkoa (eli hintaa) yksityisen voiton saamiseksi (pankit ovat yksityisiä yrityksiä). Näin rahan välineluonne vääristyy ja koko yhteiskunnan taloudellinen rakenne vääristyy, vinoutuu ja lopulta romahtaa. Mikään ei suju luonnollisella tavalla.

 

Kuinka ihmeessä yhteiskunnan välttämättä tarvitsema vaihdon väline, jolla itsellään ei ole mitään arvoa, voi olla velka pankille, velka, jolle peritään jopa korkoa! Tämä, että pankit lainaavat korkoa vastaan meille meidän välttämättä tarvitsemamme vaihdon välineen, on syvästi rikollista. Lisäksi se on täysin mieletöntä! Juutalaiset ovat varastaneet yhteiskuntamme välttämättä tarvitseman vaihdon välineen ja tehneet siitä kauppatavaraa, joka hyödyttää vain heitä (heillä on monopoli korollisen rahan luomiseen). Näin he ovat tehneet Suomesta ja muista maailman kansoista pelkkää kauppatavaraa. Totuus on, että nykyisin juutalaiset voivat ostaa ja myydä kansoja mielensä mukaan.

 

Pankeilla ja juutalaisilla ei ole mitään todellista lainattavaa. Ne lainaavat vain tuota huijaustaan, meidän omaa tuhoamme, numeroiden ja paperinpalojen muodossa. Koska setelit itsessään ovat täysin arvottomia, pankit ovat rutiköyhiä. Ne vain siirtelevät tyhjiä, ”seteleiksi” kutsuttuja paperinpaloja ja tietokoneruudulla pyöriviä tyhjiä numeroita. Kaikki maailman kulta, hopea ja muu todellinen varallisuus on siirtynyt juutalaisten omaan omistukseen, liikepankkien osakkeenomistajille, jotka omistavat myös keskuspankit, koska keskuspankit ovat jäsenpankkeinaan olevien liikepankkien omistamia (tämän juutalaiset tietenkin pyrkivät salaamaan, ja he naamioivat keskuspankit muka valtioiden tai valtioliittojen omistamiksi).

 

Koska maassamme ei ole todellista vaihdon välinettä, maassamme ei ole todellista talouttakaan. Täällä on vain vaihdon vääristämisen ja estämisen väline ja vääristetty ja estetty talous. Taloutemme on kaapattu ja raiskattu. Raha- ja pankkijärjestelmämme on puhdasta varastamista, ja meidät on uitettu juutalaisen varastamisen orjaleiriin EU:hun ja sen varsinaiseen ytimeen ja komentokeskukseen Euroopan keskuspankkiin (EKP:hen), jotta meidät voidaan ryöstää ja tuhota sen yhteisellä velkavaluutalla kokonaan ja lopullisesti ja myös armottomasti.

 

Tästä kauhistuttavasta (sitä se on, kun sen tajuaa) juutalaisesta varastamissysteemistä saa selkeämmän kokonaiskuvan, kun tarkastellaan myös sitä, kuinka tämä koronkiskontajärjestelmä on syntynyt.

 

JUUTALAISEN RAHAN HISTORIA

 

Nykyinen juutalainen rahajärjestelmä sai alkunsa kultasepistä 1600-luvulla, vaikka kautta historian juutalaiset ovat harjoittaneet koronkiskontaa. Tuolloin kaupankäynnin maksuvälineenä käytettiin arvometalleja, kultaa ja hopeaa (myös niistä valmistettuja kolikkoja). Koska kauppiaiden ja liikemiesten oli vaivalloista kuljetella mukanaan painavia metalleja, syntyi seuraava systeemi: kauppiaat ja liikemiehet pyysivät paikallisia kultaseppiä ottamaan varastoonsa heidän arvometallinsa ja vartioimaan niitä. Vastineeksi kultasepät antaisivat heille kuitit vastaanottamistaan kulta- ja hopeamääristä. Kauppaa ryhdyttiin käymään näillä paperikuiteilla, joita nykyisin sanotaan seteleiksi.

 

Alun perin näillä seteleillä siis oli todellinen arvo: ne voitiin vaihtaa täydestä määrästä kultaan tai hopeaan. Kevyillä vastikeseteleillä kaupankäynti sujui paljon sutjakkaammin, eikä raskaita metalleja tarvinnut kuljettaa mukana.

 

Kultasepät olivat enimmäkseen juutalaisia. Juutalaiset, jotka ovat tarkkoja ja innovatiivisia ihmisiä raha-asioissa ja itsensä rikastuttamisessa, havaitsivat hyvin nopeasti tämän systeemin porsaanreiän: kauppiaat eivät koskaan tulleet yhtaikaa vaihtamaan seteleitä metalleikseen, ja niin kaupunkien kultaseppien holveissa lojui aina käyttämätöntä arvometallia ikään kuin tyhjän panttina. Jopa useimmiten heillä oli holveissaan lähes kaikki tuo kulta ja hopea, koska kaupankäynti käytiin lähes kokonaan noilla paperikuiteilla.

 

Syntyi juutalainen oivallus: Juutalaiset kultasepät, joiden tehtäväksi oli annettu tuo kullan ja hopean säilyttäminen, ryhtyivät lainaamaan eteenpäin tuota heidän varastoissaan olevaa arvometallia! Sitähän oli mahtavat määrät! Käyttämättä! Tosin se ei ollut heidän omaa kultaansa tai hopeaansa, mutta se ei haitannut, koska varsinaiset omistajat eivät asiaa koskaan huomaisi, koska kerran eivät koskaan yhtaikaa tulleet vaatimaan metalliaan. Juutalaiset kultasepät kykenivät toimimaan salassa ja kehittämään systeemiään rauhassa.

 

Heidän ei edes tarvinnut lainata itse metallia. He yksinkertaisesti kirjoittivat säilömistään ja muiden omistamista arvometalleista uusia vastikekuitteja (eli niitä ”seteleitä”) ja lainasivat niitä korkoa vastaan. Niillähän kauppaa käytiin. Kultasepät saattoivat lainata tällä tavalla eteenpäin hallussaan olevan kullan/hopean jopa 10-kertaisesti (käytännössä – varmuussyistä - useimmiten kuitenkin nelin- tai viisinkertaisesti). Riitti, kun heillä oli arvometallia holveissaan 10%:n verran kirjoittamistaan vastikekuiteista. 90% kuiteista eli seteleistä oli siis katteettomia, mutta se ei haitannut siitä yksinkertaisesta syystä, että asia ei koskaan tullut ilmi (koska kaikki eivät koskaan yhtaikaa tulleet vaatimaan kultaansa/hopeaansa).

 

He siis lainasivat hallussaan olevan arvometallimäärän usealle ihmiselle yhtaikaa. Jos joku myy saman lehmän usealle eri ihmiselle yhtaikaa, hän joutuisi heti rikosoikeudelliseen vastuuseen petoksesta, mutta tässä juutalaista rahaa koskevassa asiassa syyllisyys ei koskaan tullut ilmi, koska juutalaiset eivät lainanneet arvometallia suoraan vaan käyttivät vastikkeeksi kirjoitettuja kuitteja.

 

Mitä tästä seurasi? Juutalaisen huijauksen tai keinottelun (siitähän tässä on kysymys) tuloksena liikenteessä oli kymmenkertainen varallisuusmäärä kuitteina, joista 90% oli katteettomia. Voi hyvin kuvitella, että tuolloin tuon juutalaisen keinottelusysteemin valtaan joutuneet yhteisöt alkoivat aluksi ”vaurastua”, kun liikenteeseen ilmestyi yhtäkkiä kymmenkertainen ”varallisuusmäärä” verrattuna entisiin kulta- ja hopeamääriin. Kuitenkin tuo ”varallisuus” oli pääasiassa silmänlumetta, velkaa, ja tuollainen talous oli tosiasiassa tyhjän päällä. Mutta tätä ei kukaan kysellyt, kun kaikki näytti menestyvän. Ihmisen perusluonteeseenhan kuuluu ahneus, joka vaientaa rehellisyyden.

 

Myös juutalaiset alkoivat menestyä ja nousta kaupungeissa määräävään asemaan. He saivat lainaamistaan vastikkeettomista kuiteista korkorahaa itselleen suunnattomat määrät ilmaiseksi (pohjanahan oli heidän hallussaan ollut kulta- ja hopeamäärä kymmenkertaisena)! Juutalaiset lainasivat eteenpäin heille kuulumatonta omaisuutta kuittien muodossa ja perivät näistä lainoistaan korkoa. Rahaa virtasi juutalaisten taskuihin ilmaiseksi suuria määriä, ja näin syntyi nykyisinkin vallalla oleva juutalainen raha- ja pankkijärjestelmä, joka perustuu siis huijaukseen, katteettomaan ja tyhjään rahaan, jolle peritään korkoa. Tällaiseen koronkiskontaan perustuu, kuten yllä kuvattiin, nykyinenkin euromaiden raha- ja pankkijärjestelmä.

 

Todellisuus alkoi kuitenkin pian paljastua. Koska lähes kaikki kaupunkilaisten kulta oli kultaseppien holveissa, korkoihin oli vaikea löytää kultaa, ja jos korkoja maksettiin kuittiseteleillä, niistäkin oli puutetta, koska niitä ei oltu kirjoitettu korkoja varten vaan ainoastaan velan määrän verran. Siksi jouduttiin ottamaan yhä uutta lainaa korkojen maksamiseksi, ja niin kaupungit joutuivat yhä syvenevään velkaorjuuteen. Lainojen vakuutena ollutta omaisuutta alkoi valua kultaseppien haltuun. Kun kupla tuli liian suureksi, kultasepät lakkasivat lainaamasta ja nostivat korkoja. Syntyi taloudellinen romahdus, ja suuret määrät vakuutena ollutta kaupunkilaisten (ja koko maan) omaisuutta joutui juutalaiskultaseppien haltuun. Ja taas aloitettiin alusta. Näin juutalaiset hyvin nopeasti saivat haltuunsa ja kontrolliinsa kokonaisia maita. Samalla heitä alettiin vihata, ja historian aikana heidät on näiden rahavehkeilyidensä vuoksi karkotettu monia kymmeniä, ehkä satoja, kertoja monista maista (samaa yritti kansallissosialistinen Saksakin, jonka talouden juutalainen raha ja juutalaisten tahallaan provosoima ja heille hyvin tuottoisa ensimmäinen maailmansota [ja alkava toinen maailmansota] olivat tuhonneet).

 

Kultasepänliike muuttui pankiksi, kun koronkiskonta laajeni. Pankeille perustettiin yhä uusia konttoreita. Niissä noita katteettomia kuitteja eli seteleitä lainattiin ihmisille ja koko yhteiskunnalle korkoa vastaan vaihdon välineiksi. Vain 10% noista seteleistä oli ”oikeita” ja 90% katteettomia. Pankkien holveissa oli ”seteleiden” vastikkeena arvometallia vain 10-20% liikkeellä olevien ”seteleiden” määrästä, koska koskaan asiakkaat eivät yhtaikaa tulleet vaihtamaan seteleitään kullaksi/hopeaksi. Syntyi fraktionaalinen varanto eli osittainen varanto, joka oli siis noin kymmenesosa liikkeellä olevien seteleiden määrästä.

 

Koska juutalaiset salasivat petoksensa, he saattoivat rauhassa jatkaa todellista ihmisten ja kansojen kuppaamista: heillä oli yhteiskunnan tarvitsema vaihdon väline, raha, omassa yksityisessä kontrollissaan, ja he perivät siitä itselleen korkoa. Näin he kaappasivat kontrolliinsa ihmiset ja valtiot. Heistä tuli todellisia herroja, ja maailma siirtyi juutalaiseen orjuuteen.

 

JUUTALAISEN RAHAN KÄYTTÖ

 

On huomattava, että rahasta vain pieni osa (muutama prosentti) on seteleinä ja kolikkoina; suurin osa on tietokonenäytön numeroina sähköisessä muodossa. Suurin osa rahaliikennettä on siis pelkkää kirjanpitotointa: tietokoneruudun numeroita muutellaan tapahtumien mukaisesti. Näistä numeroista, joiden tulisi olla neutraali vaihdon väline, pankkien takana oleva kansainvälinen juutalainen pankkimafia perii meiltä korkoa! En lakkaa ihmettelemästä, miten tällainen rikollinen raha- ja pankkijärjestelmä on voitu Suomeen hyväksyä! Pelkästä talouden toiminnasta sakotetaan!

 

Kuka omistaa rahan? Kuka omistaa yhteiskunnassamme tapahtuvan ostamisen ja myymisen välineen? Lainanottaja ei sitä omista, koska velka on maksettava takaisin. Rahan omistaa sen lainannut juutalainen, ja lainanottajan on palautettava se hänelle takaisin. Talouden vaihdon väline palautettava juutalaiselle! Koska yhteiskunnassamme lainassa olevan rahan omistaa juutalainen ja koska se on maksettava juutalaiselle takaisin, rahojen (velkojen) vakuutena oleva varallisuus on koko ajan kiinnitetty juutalaiselle. Pankeilla on vakuuskiinnitys (panttikiinnitys) niin suureen osaan kansallisvarallisuudestamme kuin sille ollaan velkaa, so. lähes koko liikkeellä olevan rahamäärän verran. Ja se on suuri summa.

 

Juutalainen luo siis itselleen rahaa sinun avullasi lainaamasi summan verran. Kun palautat rahan pankkiin eli maksat pois velkasi, velkasi pyyhkiytyy pois ja liikenteessä olevan rahan määrä pienenee velkasummasi verran. Raha kuitenkaan ei pyyhkiydy pois, vaikka se on luotu tyhjästä. Juutalainen pitää rahan omana täytenä rahanaan ja käyttää sitä hyödykseen pankkinsa toiminnassa. Lainasi on siis jo sellaisenaan juutalaisen rahaa, jonka sinä hänelle luot, ja tuon rahasumman lisäksi hän hyötyy sinusta maksamasi korot. Hyötyypä hän sinusta enemmänkin, sillä hän voi käyttää takaisin maksamaasi vaihdon välinettä (”rahaa”) pesämunana eli varantona, jonka turvin hän voi lainata eteenpäin moninkertaisen määrän ja kerätä vieläkin suuremman korkomäärän.

 

Yllä todettiin, että euromaissa pankeilta vaaditaan 2%:n varannot. Pankit voivat siis lainata eteenpäin 98%:n verran pankeissa olevista talletuksista. Kuten sanottu, he eivät lainaa näitä asiakkaittensa tileillä olevia rahoja vaan luovat tuota 98%:n määrää varten aivan uutta rahaa tyhjästä. Asiakkaiden tileillä oleviin rahoihin ei kosketa. Pankkien varannot saavat nykyisin olla tuota tyhjästä luotua rahaa; mitään todellisia varantoja pankeissa ei ole. Koska varantojen ei tarvitse enää olla likvidissä muodossa (esim. käteisenä), ne ovat usein valtion obligaatioina tai muina sijoituksina. Kuinka nämä vaikuttavat lainaamiseen? Asettavatko ne sille todella rajoja? Eivät, sillä ne täytyy ostaa, jolloin rahaa siirtyy liikenteeseen ja päätyessään taas pankkitileille se mahdollistaa uuden lainaamisen. Käytännössä ne siis rajoittamisen sijaan lisäävät lainaamista ja rahanluontia tyhjästä. Se osa varannoista, joka pankeilla on rahana, on kuorittu asiakkaiden maksamista korkomaksuista, mikä edellyttää sitä, että asiakkaiden talletuksille maksetut korot ovat selkeästi pienemmät kuin lainakorot. Tämän ilmiön tuntevat varmasti kaikki, ja syynä siihen on pankkien tarve turvata varantonsa ja mahdollisimman suuri antolainaus, jolla saadaan suuret korkotulot.

 

Kun sinä siis maksat velkasi pois, pankki sisällyttää sen (kuten maksamasi korotkin) niihin talletuksiin, joiden pohjalta se voi luoda uutta rahaa (lainaa) 98%:n verran niiden määrästä. Jos pankissa on talletuksia miljoona euroa, se voi lainata eteenpäin 980 000 euroa ja luoda sitä varten uutta rahaa, joka lisää liikkeellä olevan rahan määrää. Tuo lainattu 980 000 euroa siirtyy talouteen, jossa sitä käytetään ostamiseen ja myymiseen, ja lopulta se siirtyy eri pankkien tileille talletuksina. Jälleen näistä talletuksista pankit voivat luoda uutena rahana pankkilainaa 98%:n verran eli 98% 980 000:sta = 960 400. Jälleen tapahtuu kierros ja rahat palautuvat jälleen pankkitileille ja taas uusien lainojen pesämuniksi, ja tällä kolmannella kierroksella voidaan antaa lainaksi 941 192 euroa. Kierroksia tapahtuu suuri määrä ennen kuin summa sammuu, ja lopputulos kaikista kierroksista on se, että liikkeellä olevan rahan määrä on kasvanut 50-kertaiseksi alkuperäiseen lainasummaan verrattuna.

 

Ja juutalainen on perinyt tästä maksuvälineemme väärinkäytöstä suuret korot itselleen! Pankki perii lainoista aina korkoa. On koko ajan pidettävä mielessä kokonaisuus: Raha luodaan vain velkana, korkoon ei rahaa luoda. Liikenteessä olevan rahan määrä on sama kuin pankeista lainaksi otettu määrä, mutta takaisin on maksettava tuo lainattu määrä + korko (tämä rahana)! Takaisin on maksettava enemmän kuin liikenteessä on edes rahaa! Yhtälö on mahdoton, ja kyseessä on velkaan orjuuttaminen, johon päättäjämme ovat meidät kansalaiset syösseet hyväksyessään juutalaisen rahan maksuvälineeksemme. Nykyiset päättäjämme ovat siis vihollisiamme, ja hallintomme on juutalaisten, varsinkin sionistijuutalaisten, kontrolloima. Suomessa on toisen maailmansodan jälkeen toiminut sionistinen nukkehallinto, ja on säälittävää havaita, ettei maalla ole varsinaista omaa johtoa.

 

Juutalainen raha on velkagiljotiini. Varantovaatimus on euromaissa vain 2%, jotta ulos voidaan lainata suuret määrät maksuvälinettä (”rahaa”) ja asettaa ikeeksemme suuret määrät korkoja, joita varten ei luoda eikä siis ensinkään ole olemassa rahaa. Näin Eurooppa saadaan kuristettua kuoliaaksi nopeasti, kun tukehdumme velkoihin ja korkoihin ja juutalaiset saavat haltuunsa vakuutena olevan omaisuutemme. Tällainen toiminta ei ole missään suhteessa reaalitalouteen; se on luonteeltaan vain röyhkeää varastamista, joka sekoittaa ja lamaa talouden ja ennen kaikkea tekee siitä keinotekoisen, kun maksuvälinettä käytetään kauppatuotteena.

 

Tämä velkagiljotiini on juutalaisten varsinainen ase ei-juutalaisten tuhoamiseksi (heidän uskontonsa päämääränähän on tuhota ei-juutalaiset, jolloin heidän Messiaansa tulee). Juutalaiset lainaavat meille meidän omaa maksuvälinettämme, jolle he perivät korkoa luomatta kuitenkaan korkoa varten rahaa. Takaisinmaksuun maksuvälineen määrä ei yksinkertaisesti riitä. Korkohan on maksettava rahana, eivätkä tässä auta vähääkään luonnonvarat, ahkera työnteko, kahden tai kolmen työn tekeminen (tarkastelen Suomea kokonaisuutena enkä huomioi yksityisten ihmisten järjestelyitä, joilla he omalla kohdallaan selviävät koroista), sillä ne eivät lisää liikkeellä olevan rahan määrää – rahahan syntyy vain velkana. Rahatalous on totaalisesti irti todellisesta taloudesta. Luonnonvarojen, tavaroiden ja palveluiden myynti ulkomaille tietenkin auttaa tilannetta, mutta, kuten alussa sanoin, tarkastelen Suomea suljettuna tilana, jotta juutalaisen rahan luonne tulisi selvemmin esiin.

 

Velkagiljotiinista voidaan yrittää päästä irti ottamalla koronmaksua varten lisää lainaa, mutta niin velkakierre vain pahenee ja hukumme velkaorjuuteen nopeammin. Jotkut – varsinkin jos pankit eivät myönnä uutta lainaa(!) – eivät pysty maksamaan velkojaan ja korkojaan, jolloin lainojen vakuutena ollut omaisuus siirtyy juutalaisten haltuun. Velkagiljotiini, juutalainen raha, on täysin mieletön, koska jo lähtökohtaisesti se siirtää koko Suomen varallisuuksineen, työn tuloksineen ja säästöineen kansainvälisille juutalaisille pankkiireille: jo lähtökohtaisesti pankeille on maksettava takaisin enemmän kuin liikkeellä on edes rahaa.

 

Koko ajan, joka sekunti, takaisin on maksettava enemmän kuin liikkeellä on rahaa, joten koko ajan on otettava uutta velkaa koroista selviämiseksi. Uudelle velallekin on maksettava korkoa, ja lopulta hukutaan velkaan ja syntyneessä taloudellisessa kriisissä varallisuutemme joutuu pankeille lainojen vakuuksina ja myös siksi, että kriisitilanteessa pankit pystyvät pilkkahintaan ostamaan Suomesta kaiken haluamansa. Odotan tällaista kriisiä ja Suomen lopullista vararikkoa syksyksi.

 

Maatamme johtavien ihmisten maahamme tuoma juutalainen raha- ja pankkijärjestelmä kiristää velanmaksupaineessa tilannetta niin, että uudesta velanotosta huolimatta jossakin aina repeää: tullaan totaalisen maksukyvyttömiksi ja menetetään pankeille kaikki. Vika ei kuitenkaan ole ihmisten tai yritysten vaan tämän mielettömän ja petomaisen juutalaisen rahan. Syy on juutalaisten. Kaiken juutalainen tekee naurettavan helposti, alussa esitetyllä yhtälöllä, tyhjästä luomallaan velkarahalla, jolle hän perii korkoa jättämällä luomatta korkoa varten rahaa. Ainoa, mitä juutalaisen tarvitsee maailman tuhoamiseksi tehdä, on istua kirjoituspöytänsä ääressä, kirjoittaa kirjoihinsa tyhjästä luomansa lainasumma ja ottaa vastaan velkakirja, jossa luvataan maksaa takaisin korkoineen. Näin on tuhottu koko maailma.

 

Velka kasvaa huimaa vauhtia: viime vuoden lopussa valtionvelka oli jo 54,4 miljardia (tammi-maaliskuussa 2009 valtio ja kunnat velkaantuivat jopa 7,5 miljardia yhteisen velan noustessa 70,6 miljardiin euroon), kotitalouksien velka oli viime vuoden lopussa 90,5 miljardia, ja kotitalouksilla oli enemmän velkaa kuin tuloja. Bruttokansantuote oli 185 miljardia viime vuonna, ja valtion budjetti liikkuu vajaan 50 miljardin tuntumassa. Valtion ja kotitalouksien yhteinen velka oli viime vuonna 54,4 + 90,5 = 144,9 miljardia euroa eli 27 500 euroa joka ikistä suomalaista kohti (valtionvelkakin on veronmaksajien velka). Velka oli tyhjästä, omasta maksuvälineestämme, jonka juutalaiset ovat ryöstäneet ja jota he kauppaavat meille. Jos valtion ja kotitalouksien velan koron määräksi arvioidaan 4,5%, silloin suomalaiset maksoivat juutalaisrahalle korkoa viime vuonna 6,5 miljardia euroa, 1 235 euroa asukasta kohti. Pelkkää korkoa! Mukaan tulevat lisäksi teollisuuden, kuntien ja yhteisöjen veloista maksetut korot. Kaikki nämä korot maksetaan tyhjästä, omasta maksuvälineestämme. Kun tätä puntaroi, on aika ottaa KAIKKI juutalaispankkiirit kiinni ja sulkea heidät petoksesta, huijauksesta, varastamisesta ja koronkiskonnasta vankilaan ja raskaimmin syylliset on hirtettävä (lakia on muutettava niin, että kuolemantuomio tulee käyttöön).

 

Englannin pankin johtaja Josiah Stamp lausui vuonna 1937 pitämässään julkisessa puheessa: ”Nykyinen pankkijärjestelmä valmistaa rahaa tyhjästä. Tämä prosessi on ehkä kaikkein uskomattomin silmänkääntötemppu, joka koskaan on keksitty. Pankkitoiminta on siinnyt vääryydessä ja syntynyt synnissä. Pankkiirit omistavat maailman; ota se pois heiltä mutta jätä heille valta luoda luottoa, ja yhdellä kynänvedolla he luovat tarpeeksi rahaa ostaa se takaisin - - Jos tahdotte olla pankkiirien orjia ja maksaa oman orjuutenne kustannukset, antakaa pankkien luoda rahaa.”

 

Henry Ford on sanonut: ”Ehkä on hyvä, että ihmiset eivät ymmärrä pankki- ja rahajärjestelmäämme, sillä jos he ymmärtäisivät sen, silloin varmasti syntyisi vallankumous ennen huomisaamua.”

 

SEURAUKSET JUUTALAISESTA RAHASTA

 

Koska juutalainen raha on täysin mieletön varastaessaan maksuvälineemme itselleen, kaupatessaan sitä meille ja kiskoessaan meiltä siitä korkoa, myös taloutemme ja muu elämämme kaikilla tasoilla menee sekaisin, jopa päälaelleen. Lopulta tuhoudumme, ellei juutalaisesta rahasta ja siis EU:sta ja EKP:sta sanouduta irti ja luoda omaa palkkioon, ei velkaan, perustuvaa rahajärjestelmää, jossa raha on ostamisen ja myymisen väline, ei muuta.

 

On häkellyttävää tajuta, että nykyinen raha- ja pankkijärjestelmämme on täydellisesti erossa varsinaisesta taloudesta. Sillä ei ole mitään yhteyttä työntekoomme, varallisuuteemme, säästöihimme, luonnonvaroihimme tai kansalliseen ahkeruuteemme, rehellisyyteemme ja muiden huomioimiseemme. Hinnoitetulla (korollisella) maksuvälineellään, jota meille suvaitaan lainata, raha- ja pankkijärjestelmämme yksinkertaisesti vain sitoo meidät velkaorjuuteen, sekoittaa ja tuhoaa taloutemme ja ryöstää meiltä kaiken näkemättä mitään muuta. Se on kuin taloudesta erillään toimiva kone, joka imee meiltä kaiken pois ja vie kaikelta edellytykset. Kun menetämme kontrollin rahaamme, menetämme itsenäisyytemme kaikissa asioissa, ei ainoastaan taloudellisissa. Siksi juutalaisuus perversseine ilmiöineen vallitsee Suomessa. Kaikki - hallinto, tiedotusvälineet, kirkko, koululaitos, yliopistot, terveydenhuolto, politiikka, teollisuus, työnteko, jopa perheet - ovat juutalaistuneet, ja koska juutalaisuus ilmoittaa olevansa murhaa, valehtelua, tappamista, tuhoamista, orjuuttamista, kommunismia (globalisaatiota), rasismia (vain juutalaiset ovat ihmisiä, ei-juutalaiset ovat tuhottavia elukoita), huijaamista, pettämistä, juonittelua, eksyttämistä, väärän valan tekemistä, vihaa, varastamista, ryöstämistä, huorintekemistä, raiskaamista, pedofiliaa (lapsiin sekaantumista), homoseksuaalisuutta ja koronkiskontaa,

 

http://vilaurio.blogspot.com/2008/01/juutalaisuuden-opinkappaleet.html,

 

niin silloin kaikki hyvä Suomesta häviää ja peto syö ja tuhoaa meidät. Meitä syöstään turmelukseen ja tuhoon kaikin mahdollisin hallinnollisin, poliittisin, tiedotuksellisin, kasvatuksellisin, uskonnollisin (valekristinusko) ja jopa laillisin keinoin. Mitään ei jätetä tuhoamatta ja minkään ei sallita kasvaa.

 

Vaikka meillä olisi kuinka suuret luonnonvarat tahansa ja tekisimme töitä hartiavoimin, niin silti tukehtuisimme juutalaiseen rahaan, joka on velkaa. Luonnonvarat ja työnteko eivät ole rahaa eikä niillä sen vuoksi voi maksaa velkoja eikä korkoja. Maan sisäiset myynti- ja ostotapahtumat eivät millään tavalla muuta maassa olevan rahan määrää. Rahamme on velkaa, eikä sillä ole mitään tekemistä varallisuuden tai työnteon kanssa. Ilman rahaa ei voi elää ja toimia, ja siksi on otettava velkaa. Velalle on maksettava korkoa rahana, mutta korkoihin ei luoda rahaa. Ellei luonnonvaroja saada myytyä ulkomaille, varallisuutemme, luonnonvaramme ja työntekomme eivät vähimmässäkään määrin pelasta meitä tukehtumasta juutalaiseen rahaan ja menettämästä kaikkea.

 

Velkaorjuuden myötä olemme joutuneet juutalaisorjuuteen kaikissa muissakin asioissa. Täällä määrää juutalainen, joka on ”isästä perkeleestä”, murhaaja ja valehtelija (Joh. 8:44) ja ”kaikkien ihmisten vihollinen” ( 1. Tess. 2:15). Maatamme määräilee vihollinen, ja vihollinen – tämä on viimein tunnustettava julkisestikin – on ajettava pois. Tämän vihollisen päämääränä on tavalla tai toisella hävittää maan päältä ei-juutalaiset (niitä lukuun ottamatta, jotka he tarvitsevat palvelijoikseen ja orjikseen tuottamaan heille ikuisen parasiittielämän), ja on väärin sallia heidän tehdä sitä. Juutalainen tappaa meitä paitsi rahajärjestelmällään myös aiheuttamillaan sodilla, nälänhädillä, epidemioilla (sikaflunssat jne.), taloudellisilla kriiseillä ja ehkä myös – kun hän tuntee tulleensa tarpeeksi voimakkaaksi - avoimilla teloituksilla (kuten Neuvostoliitossa ja Kiinassa). Juutalaiset ovat olleet kaikkien viimeisten vuosisatojen aikana käytyjen suurempien sotien takana, ja kommunismillaan he ovat murhanneet noin sata miljoonaa ihmistä.

 

Kavaluutta, lahjontaa, väkivaltaa ja uhkailua käyttämällä juutalaiset ovat saaneet levitettyä myrkyllisen rahansa kaikkialle maailmaan. Mikään maa maan päällä ei kykene koskaan maksamaan velkojaan pois kansainvälisille juutalaispankkiireille (johdossa Rothschildit, Warburgit, Schiffit, Seifit, Lehmanit, Lazardit jne.), koska juutalainen raha on velkaa ja koska korkoon ei luoda rahaa. Juutalainen velka on aina – kun tarkastellaan maata kokonaisuutena – mahdoton maksaa takaisin, ja se edellyttää yhä uutta ja uutta velanottoa. Jos velkaa ei otettaisi lainkaan, ei olisi olemassa rahaakaan eikä yhteiskunta toimisi. Juutalainen raha on massatuhoase, joka kauhean pandemian tavoin tuhoaa koko maailman.

 

Thomas Jefferson on sanonut: ”Jos amerikkalaiset koskaan sallivat pankkien kontrolloida heidän rahansa liikkeelle laskemista, ensin inflaation avulla, sitten deflaation avulla, pankit ja korporaatiot, jotka kasvavat heidän ympärilleen, tulevat viemään ihmisiltä kaiken omaisuuden, niin että lopulta heidän lapsensa havaitsevat olevansa kodittomia mantereella, jonka heidän isänsä valtasivat. Rahan liikkeelle laskemisen oikeus tulisi ottaa pois pankeilta ja pitää se kongressilla ja kansalla, joille se kuuluu. Uskon vilpittömästi, että pankkilaitokset, joilla on oikeus laskea liikkeelle rahaa, ovat vaarallisempia kuin armeijat.”

 

Tämä juutalainen rahajärjestelmä on juutalaisten ympäri maailmaa rakentamien erityisten yhteiskuntajärjestelmien runkona. Kommunismi on tyypillisesti juutalainen luomus, ja kommunistisen yhteiskunnan ytimenä on valtiollinen keskuspankki, joka todellisuudessa on juutalainen pankki, koska kommunistit ovat ydin- ja johtojoukon osalta aina juutalaisia (esimerkiksi Neuvostoliitto oli Venäjän juutalaismiehitys). Kommunistinen valtio = juutalaiset = koronkiskonta = tuho.

 

Kapitalistisissa maissa on toimittu hieman eri tavoin: USA:ssa esimerkiksi on keskuspankkina valtiolliseksi naamioitu yksityinen juutalainen keskuspankki Federal Reserve Bank (FED). USA:ssa systeemi on todella irvokas: FED lainaa USA:n valtiolle sen tarvitsemat rahat (sen omat rahat!) korkoa vastaan, ja korko otetaan kansalaisilta veroina. Ei ole ihme, että USA on pitkään ollut täysin juutalaisten kontrollissa oleva maa. Kuka vain hallitsee maan rahaa, se hallitsee koko maata. Kapitalistinen valtio = juutalaiset = koronkiskonta = tuho.

 

Nämä molemmat, kommunismi ja kapitalismi, ovat ytimeltään ryöstämisvälineitä. Kyseessä on varastaminen. Keinona koronkiskonta. Juutalaiset varastavat systeemeillään ihmisiltä ja kansoilta kaiken. Kontrollia on vaikea ottaa enää juutalaisilta pois, koska he ovat synnyttäneet raudanlujan ja fasistisen väkivaltakoneiston raha- ja pankkijärjestelmänsä ympärille. Fasismi tarkoittaa valtion ja korporaatioiden sulautumista yhteen, ja esimerkiksi USA:ssa FED ja kongressi ovat käytännössä yhtä (USA on fasistinen valtio). Kun vastassa on valtioiden ja juutalaisen rahajärjestelmän yhteensulautuma, on vaikea lähteä irtaantumaan juutalaisesta rahasta, koska silloin joudutaan samalla uudistamaan koko valtiojärjestelmä. Suomessakin valtio on täysin naimisissa juutalaisen rahan kanssa.

 

Ja kun ollaan juutalaisessa kontrollissa, silloin edessä ei ole muuta kuin hirttonarussa kitumista: tuhoutumista, sortumista, kärsimystä, kuolemaa, menettämistä, toivottomuutta ja lopulta koko kansan tuhoutuminen. Nuoriso ja lapset kärsivät, koska he vaistoavat, että jotain on hirvittävällä tavalla väärin. Jo nyt olemme juutalaisessa otteessa menettäneet itsenäisyytemme, rahamme, rahapolitiikkamme, kulttuurimme, tiedotusvälineidemme itsenäisyyden, suuressa määrin perheemme, valtamme koulujen opetussisältöön, puolustusvoimamme (sotii ulkomailla juutalaisten puolesta), kirkkomme puhtaan opin, tieteemme, moraalimme, kurimme, sovintomme, ryhtimme, elämänilomme, yhteisöllisyytemme, koko suomalaisuuden. Yhä enenevästi meistä tulee juutalaisuuden orjia. Kaikki, mitä teemme, hyödyttää viime kädessä juutalaisia ja omaa tuhoutumistamme. Juutalaiset ovat hyvää vauhtia pääsemässä päämääräänsä, ei-juutalaisten tuhoamiseen.

 

Pääaseena heillä on juutalainen raha. EU on suunniteltu ja luotu Euroopan kansojen verettömäksi tuhoamiseksi Coudenhove-Kalergin suunnitelman mukaisesti. EU:n ytimenä on riippumaton Euroopan keskuspankki EKP, joka on täysin juutalaisessa kontrollissa BIS:n kautta (Bank for International Settlements), joka on juutalaisten keskuspankkien keskuspankki ja joka suoraan hallitsee maailman kaikkea setelirahaa (myös USA:n, Venäjän, Israelin, EKP:n ja Kiinan). Sen takana ovat Rothschildit ja muut suuret juutalaispankkiirit, maailman hirvittävin rikollisuus;

 

http://vilaurio.blogspot.com/2008/02/suomen-tuhoamisohjelma.html

 

Järjestäytynyt rikollisuus on kaapannut meidät, ja päättäjämme ovat heidän käskyläisiään - räikeänä esimerkkinä tänne suunnitelmallisesti tuotavat suuret siirtolaismäärät, joiden avulla täältä hävitetään isänmaallisuus, kansallistunto, yhteinen ryhti, kulttuuri, uskonto jne. ja tehdään meistä väkisin sekakansaa ja juutalaisvaltiaiden kuuliaisia orjia ”Uudessa maailmanjärjestyksessä” eli murhanhimoisten juutalaisrikollisten diktatuurissa, todellisessa maanpäällisessä helvetissä.

 

Jo nyt olemme velkahelvetissä. Kaikkialla on velkaa. Yhteiskunta on velkaantunut kaikilla tasoilla, valtiota myöten! Eikö tämä ole merkillistä? Mihinkään ei riitä kunnolla rahaa, ja monet hyödylliset ja tuottoisatkin asiat ja hankkeet kuivuvat kokoon rahanpuutteen takia. Eikö tämä ole luonnotonta? Kuinka maksuvälineen puuttumisen sallitaan hallita koko taloutta ja jopa kuristaa se hengiltä? Kuinka vaivaisen apuvälineen puute voi olla ratkaisevaa ja miksei apuvälineen määrää nosteta tai korvata puutteellista apuvälinettä paremmalla, jotta asiat alkaisivat sujua asiallisesti ja häiriöttä?

 

Täysin mielettömiä ovat ne kaikkialla esitettävät näytelmät, ettei ole rahaa, on leikattava, on kulutettava vähemmän, on kilpailtava tehokkaammin, on tehtävä tiukempia menosuunnitelmia, on lisättävä tuotantoa, on säästettävä, on maksettava lisää veroja. Jotain ei voida tehdä, koska ”ei ole rahaa”! Raha, joka on vain vaihdon väline, on kaiken mitta, tavallaan ”viimeinen todellisuus”! On täydellistä pellenäytelmää, jos tietokonenumeroiden ja tyhjien paperinpalojen (”seteleiden”) määrän sallitaan määrittää se, voidaanko jotakin tehdä vai eikö voida. Nuo tietokoneiden näyttöjen numerot ja paperinpalat tulee hylätä ja on alettava tehdä, mitä tehdä täytyy, ja maksuvälineeksi on yhteisellä sopimuksella otettava vaikka Monopoli-pelin rahat tai erilaisin numeroin varustetut napit.

 

Kokonaisia laitoksia - sairaaloita, kouluja, kirjastoja, postitoimistoja jne. – on suljettu, koska noita paperinpaloja ja tietokonenumeroita puuttuu! Eikä juuri kukaan ole herännyt tähän klovninäytökseen ja alkanut vaatia asioiden korjaamista äärettömän yksinkertaisesti: on luotava toimiva ostamisen ja myymisen väline entisen toimimattoman tilalle! Näin yksinkertaista kaikki on!

 

Noiden laitosten sulkemisten täydellinen mielettömyys käy selvemmin ilmi, kun ajatellaan, että ne ovat pätevine henkilökuntineen jo olemassa, aivan valmiina! Miksei muka niitä voisi käyttää? Tyhjien paperinpalojen puutteen takia? Absurdia! Mikä ihme estää käyttämästä välttämättä tarvittavia laitoksia, jotka ovat jo olemassa ja joissa on jo valmiina pätevä henkilökunta?

 

Nykyinen raha- ja pankkijärjestelmä on absoluuttisen kelvoton: se palvelee yksityistä juutalaista etua ja pyörii todellista elämästä ja todellisesta taloudesta totaalisesti sivussa ainoastaan tyhjentäen meidät vaihdon välineestämme kuten Karhukoplan tyhjennysletku Roope Ankan rahasäiliön rahoista.

 

Yksityinen juutalainen raha tappaa kaiken. Ei ole olemassa yhtäkään järkevää perustetta sille, että yksityiset pankit saisivat luoda tyhjästä rahaa velkana ja toimittaa sitä liikenteeseen. Jopa sellainen on maan valloittamista, ja juuri niin Suomi on vallattu. Suomalaisten on otettava Suomi, siis itsensä, takaisin itselleen.

 

John Adams on sanonut: ”On olemassa kaksi tapaa vallata ja orjuuttaa joku kansa, toinen on miekka, toinen on velka.” Miekka tarkoittaa sotaa ja velka juutalaista rahaa. Keskuspankkimme EKP:n varsinainen toimintaidea on sitoa meidät velkarahajärjestelmään, jossa meidät orjuutetaan piiskalla nimeltä korko. Kun rahan määrä yhteisössämme kasvaa, silloin kasvaa vain velka ja juutalaiselle alistava korko, jonka maksamiseen ei ole olemassa rahaa.

 

Syy kaikkeen maksukyvyttömyyteen ja rahan puutteeseen on se, että rahajärjestelmämme perustuu velkaan. Vararikot ja velkojen vakuutena olleen omaisuuden siirtyminen pankeille on ymmärrettävä siitä toivottomasta ja mahdottomasta taistelusta käsin, jota riittämättömästä rahasta käydään. Rahaa on aina riittämättömästi, koska se on velkaa, joka on maksettava pankeille takaisin koron kera, johon ei ole lainkaan luotu rahaa. Kokonaisuutena ottaen yhteisössä on aina kaikista velan koroista muodostuvan summan verran puutetta rahasta. Aina joku jää ilman rahaa, ja rahasta käydään kiivasta kamppailua kaikkialla. Jos joku saa kerättyä itselleen paljon rahaa, se on muualta pois, ja niin kerääjä aiheuttaa ympäristössään surkeutta ja kärsimystä. Velan määrä kasvaa koko ajan, koska aina on (korkojen aiheuttaman) rahan puutteen vuoksi otettava lisää velkaa. Seuraavalla sukupolvella on aina velkaa enemmän kuin edellisellä.

 

Kun pankki luo tyhjästä rahaa lainana asiakkaalleen ja asiakas ryhtyy käyttämään rahaansa, liikkeellä olevan rahan määrä kasvaa tuon lainan verran. Ja koska korkojen vuoksi, joiden maksamiseen ei ole luotu lainkaan rahaa, jatkuvasti on pakko ottaa lisää velkaa (kokonaisuutena katsoen), liikkeellä olevan rahan määrä kasvaa koko ajan. Tämä merkitsee velkamäärän ja korkojen jatkuvaa kasvua. Kun tämä velkaantumiskupla sitten tulee puhkeamisvaiheeseensa eikä lisävelkaa enää voida ottaa, pankki suunnitelmallisesti lopettaa lainanannon ja nostaa korkoja, jolloin maksukyvyttömyyden vuoksi lainojen vakuutena ollutta omaisuutta siirtyy suuret määrät pankkien haltuun. Rahan määrä laskee, jolloin yhteiskunnan toiminta suuresti lamaantuu. Pankit hyötyvät romahduksesta vararikkojen lisäksi myös siten, että ne hintojen romahtaessa ostavat haluamaansa omaisuutta itselleen pilkkahintaan. Kun sitten selvitystilat on selvitetty, aloitetaan ”alusta” ja lainanantoa aletaan taas suunnitelmallisesti lisätä. Jälleen otetaan velkaa ja rahan määrä alkaa lisääntyä. Tämä on ”nousukausi”, joka todellisuudessa ei ole mikään nousukausi, sillä siinä vain velan määrä kasvaa.

 

Aiheuttamillaan taloudellisilla lamakausilla juutalainen raha synnyttää suunnattomasti kärsimystä, surkeutta, köyhyyttä, työttömyyttä, korkeita veroja, nälkää, kuolemia, kaiken menettämistä, perheiden hajoamista, avioeroja (rahan puutteesta syytetään ymmärtämättömästi sen hankkimiseen ”kyvytöntä” puolisoa) jne. Kaikki tämä vain siksi, että tietokonenäytön tyhjiä numeroita ja seteleiksi kutsuttuja tyhjiä paperinpaloja ei ole riittävästi.

 

Systeemi, jossa raha luodaan velkana, johtaa väistämättä tällaisiin alati toistuviin lasku- ja nousukausiin, joita erottaa vain yksi tekijä: liikenteessä olevan rahan määrä (laskukautena rahan määrä laskee ja nousukautena kasvaa). Taloudelliset kriisit johtuvat aina juutalaisesta rahasta itsestään, ja toistuvat lasku- ja nousukaudet ovat kuin lypsämisliikkeitä, joilla yhteiskunnat lypsetään tyhjiksi kaikesta varallisuudesta. Lainanantoa ja korkotasoa säätelemällä pankkiirit kykenevät luomaan nousu- ja laskukausia, jopa lamakausia ja romahduksia, aivan mielensä mukaan ja hyötymään niistä. Kaikki maailman taloudelliset tapahtumat ovat tarkasti suunniteltuja, eikä mikään ”kriisi” tule sattumalta.

 

Juutalaisessa raha- ja pankkijärjestelmässä velkaannutaan siis väkisin kaikilla yhteiskunnan tasoilla. Yksityisen ihmisen käytettävissä olevan rahan määrä vähene, kun hän joutuu (keskimäärin) yhä enemmän ottamaan velkaa ja yhä enemmän maksamaan korkoja. Samaan aikaan tavaroiden ja palveluiden tuottajat, valmistajat, kuljettajat, jälleenmyyjät jne. velkaantuvat nekin, kun ne joutuvat ottamaan lainaa investointeihinsa. Ne joutuvat siirtämään lainanhoitokulunsa hintoihin. Näin juutalainen raha synnyttää markkinoille pahan vääristymän: tavaroiden ja palveluiden hinnat eivät enää vastaa ostajien maksukykyä.

 

Tulos on, että tavaroita ja palveluita jää ylimäärä. Niitä ei ole varaa ostaa. Tästä seuraa verinen kilpailu, joka leimaa koko yhteiskunnan (syy on siis juutalaisen rahan, ei ihmisten tai tuottajien). Valmistajat pyrkivät kilpailun vuoksi pitämään hintansa niin alhaalla kuin mahdollista, ja ne pyrkivät kuluja vähentääkseen karsimaan työvoimansa määrää. Jäljellä olevan työvoiman on työskenneltävä entistä kovemmin ja entistä tehokkaammin. Jälleenmyyjät alkavat tuoda ulkomailta halvempia tuotteita, mikä entisestään kiristää kilpailua. Pienet ja keskisuuret maatilat häviävät, ja suuret jäävät kilpailemaan keskenään. Seuraa sitten se, minkä me kaikki voimme todistaa ympäriltämme: valmistajat alkavat tuottaa halpatuotteita, jotka eivät kestä kauan (jopa ruokatuotteiden ravintoarvot huononevat!). Pinnalta ne ovat kauniita, mutta ne ovat huonolaatuista tavaraa. Tavaroita mainostetaan ylen määrin, ja kaikkialla - kaduilla, postilaatikoissa, tiedotusvälineissä jne. – törmää väkisin mainoksiin. Eräs väistämätön seuraus juutalaisesta rahasta on myös se, että tuotantoa aletaan siirtää halvempiin maihin. Tähän liittyy myös kiristystä: yhtiöt saattavat vaatia valtiovallalta avustuksia tai verohelpotuksia hintana siitä, etteivät siirrä tuotantoaan ulkomaille.

 

Talous kaiken kaikkiaan muuttuu niin radikaalisti, ettei se enää missään suhteessa vastaa ihmisten tahtoa ja toiveita. Juutalaisesta rahasta johtuvat suuret talouden kasvupaineet eivät ensinkään vastaa tarvetta tai kysyntää. Verukkeeksi puhutaan ”edistyksestä”, mutta se pitää sisällään vain ihmisten tuhoamisen rahan hyväksi. Kyseessä on armoton tappelu rahasta, jonka takana on juutalainen rahajärjestelmä. Tämä käy ilmi jo siitä, että talouden ohjaamisessa keskitytään miltei yksinomaan koron määrien manipulointiin, pankkien toimiin siis. Jo historia todistaa, että suurin uhka maailman rauhalle ja vakaudelle on juutalainen pankkijärjestelmä ja kansojen omistuksesta, kontrollista ja valvonnasta irrotetut keskuspankit. Juutalainen raha on viime kädessä syypää maailman nykyiseen rauhattomuuteen, epävakauteen ja uhkaavuuteen – ja sotiin.

 

Armoton taistelu rahasta ja jatkuva taloudellinen paine vaikuttavat luonnollisesti myös yksityisen ihmisen asemaan ja tuntemuksiin. Monet ryhtyvät tekemään kahta tai kolmea työtä. Tehdään pitkiä päiviä, tulolähteistä tapellaan avoimen tai salaisen vihamielisesti ja armottomasti. Jotkut hankkivat rahansa lainakulujaan varten prostituutiolla, uhkapeleillä tai huumeiden myynnillä. Rikollisuus kasvaa. Yhteiskunta menee rappiolle, eivätkä ihmiset enää välitä toisista. Itsekkyys ja epäluottamus leimaa kaikkea. Inhimillisyys häviää, ja susi syö suden. Perheen ja suvun jäsenet riitelevät. Välit pannaan poikki. Tahallaan lietsotulla feminismillä naiset on ajettu työmarkkinoille, jolloin perheiden tukipylväät horjuvat ja lasten kasvatus tulee laiminlyödyksi. Jopa lapsia murhataan aborteissa, koska lapset häiritsevät vanhempien uraa. Jotkut lyövät hanskat naulaan ja ryhtyvät juomaan viinaa. Jotkut ryhtyvät kouluammuskelijoiksi. Kaikki tämä tulosta juutalaisesta rahasta. Yritykset selvittää tilannetta siirtämällä rahaa rikkailta köyhille eivät auta, sillä rahan puute johtuu juutalaisesta rahajärjestelmästä itsestään.

 

Ja kaiken tämän keskellä juutalainen pankkiiri rikastuu meidän rahoillamme ja voi hyvin. Hän asettuu hyvän ja pahan yläpuolelle, eikä hän käytännössä voi rikkoa lakia, sillä hän on laki. Juutalainen pankkitoiminta on äärettömän yksinkertaista, eikä se edellytä älykkyyttä. Se edellyttää täydellistä häikäilemättömyyttä ja täydellistä moraalittomuutta. Hänelle lainananto on turvallista, sillä lainat on turvattu vakuuksilla. Lainanottaja taas voi pitkäaikaisissa luotoissa (esim. asuntolainoissa) korkojen kertyessä joutua maksamaan ottamansa lainan takaisin kaksin- tai kolminkertaisena.

 

Inflaatio myös on väistämätön seuraus juutalaisesta rahasta. Inflaatiolla tarkoitetaan rahayksikön, esimerkiksi euron, arvon alenemisesta johtuvaa rahan ostokyvyn alenemista, mikä johtuu rahan määrän lisääntymisestä (suhteessa tavaroiden ja palveluiden määrään) ja johtaa yleiseen hintatason nousuun. Rahan määrä lisääntyy, kun lainanotto pankeista lisääntyy, ja tähän juutalainen raha pakottaa. Juutalainen raha johtaa väkisin inflaatioon, koska velkaa on otettava yhä enemmän ja enemmän ja rahan määrä yhä kasvaa. Tällöin rahaa on tuotteiden määrään nähden enemmän, jolloin hintataso nousee. Pankit eivät kykene estämään inflaatiota esim. koronnostoilla, sillä koronnostot ainoastaan hidastavat inflaatiota, eivät estä sitä. Velanottoa ei voi juutalaisessa rahasysteemissä estää, sillä juutalainen rahasysteemi on velanottoa.

 

Ihmiset kaikkialla maailmassa joutuvat kansainvälisen juutalaisen pankkimafian orjuuteen. Tämä tarkoittaa järjestäytyneen rikollisuuden valtaan joutumista. Tämän pankkimafian tarkoituksena on luoda niin paljon rahaa, velkaa ja lainanottoa kuin mahdollista oman voittonsa maksimoimiseksi. Se lypsää meitä järjestelmällisesti lama- ja nousukausilla välittämättä aiheuttamastaan inhimillisestä kärsimyksestä ja tuhosta vähääkään. Euroopan keskuspankki julistautuu täysin riippumattomaksi, riippumattomaksi EU:sta ja sen jäsenmaista ja niiden hallituksista, meistä, sinusta ja minusta, ettei vain mikään pääse estämään sen omistajapankkien osakkeenomistajien saalistusta. EKP riistää siis kontrollin ja valvonnan kokonaan pois niiltä, jotka velkaantuvat. Se siis ikään kuin sitoo meidät köysillä, jotta saa taskuistamme helpommin kaiken omaisuutemme.

 

Juutalainen pankkimafia on kansoilta ryöstämällään omaisuudella ostanut omistukseensa suurimman osan maailman tiedotusvälineistä. Suomalaisetkin lehdet ja televisio- ja radiokanavat ovat joko juutalaisessa omistuksessa tai juutalaisessa kontrollissa. Juutalaiset omistavat kansainväliset uutistoimistot, joten se lähde, josta tiedotusvälineemme uutisensa saavat, on myrkyttynyt. Näiden tiedotusvälineiden kautta he pystyvät muokkaamaan yleistä mielipidettä esim. pankkien suhteen, asettamaan uhkakuvia, pelottelemaan, johtamaan harhaan, valehtelemaan jne. Ennen kaikkea he – ja tämä on tärkeää – pystyvät näin siirtämään huomion pois juutalaisesta rahasta, juutalaisesta raha- ja pankkijärjestelmästä, joka säätelee kaikkea maallista elämää ja tuhoaa kaiken.

 

Pankkiireilla on valta päättää, kenelle antavat lainaa ja kenelle eivät. Näin he pysyvät varmistamaan sen, että ”meidän” rahamme, maamme koko talous, palvelee heidän etujaan. He pystyvät säätelemään maan taloutta ja tuotantoa, yleistä politiikkaa, koululaitosta, kirkkoa, kaikkea, koska kaikki on velkojen myötä heidän orjuudessaan. Lainahanaansa säätelemällä he pystyvät synnyttämään inflaatiota ja deflaatiota mielensä mukaan ja horjuttamaan suuriakin yrityksiä ja jopa hallituksia, ja suurten lainanottajien tulee pitää tämä mielessään lainojen ehtoja täyttäessään.

 

Taloudellinen paine pyrkii purkautumaan maan rajojen ulkopuolelle. Yllä kuvattiin, kuinka tavaroita ja palveluita jää ylimäärä, kun kuluttajien ostokyky heikkenee ja tuotteiden hinnat nousevat sekä kuluttajia että tuottajia vaivaavan velkaorjuuden vuoksi. Niinpä syntyy paine viedä nuo myymättä jääneet tavarat ja palvelut ulkomaille. Tämä ponnistus kuitenkin kumoutuu oleellisesti siihen, että kaikki muutkin maat pyrkivät toimimaan niin, koska niillä on sama ongelma. Maailmanmarkkinoille syntyy sekava (samanlaiset tavarat kulkevat edestakaisin pitkin maailmaa) ja raivokas kilpailu.

 

Varsinkin suuret yhtiöt alkavat vaatia rajoittamatonta pääsyä jokaisen maan markkinoille eli niin sanottua ”vapaakauppaa”. Syntyy erilaisia vapaakauppa-alueita, joista EU on yksi esimerkki. EU:n synnynkin – siis maiden rajojen hävittämisen Euroopasta - takana on suuressa määrin juutalainen raha, joka synnyttää kaikkialla kiivasta tappelua rahasta ja markkinaosuuksista. Vienti on hyväksi kansakunnan taloudelle, koska sen avulla saadaan ulkomailta rahaa kotimaan talouteen ja pankkilainojen korkoihin. Kuitenkin, kun jotkut maat onnistuvat selviytymään voimakkaiksi vientimaiksi, toisten osaksi jää tuon viennin vastaanotto, tuonti. Kansainvälisen kilpailun takana on kaikkien maiden velkaantuminen, juutalainen raha.

 

Maat, jotka joutuvat suurten vientimaiden puristuksessa tuontimaiksi, saavat talouteensa alijäämän, kun heidän rahaansa valuu ulkomaille maksuina. Alijäämän kasvaessa lähestytään selvitystilaa, kun rahat häviävät ulkomaille mutta velka jää edelleen kotimaahan. Mutta juutalaiset pankkiirit keksivät ratkaisun tähänkin: he perustivat Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) auttamaan näitä suuriin alijäämiin jääneitä maita.

 

Kuten kaikessa juutalaisessa toiminnassa, tämäkin kuitenkin vain pahentaa asiaa. Juutalaisen ajattelutavan ymmärtäen tämä apu annettiin ja annetaan lainana! Lainalle peritään korkoa! IMF:n lainaksi antamat rahat ovat yllä kuvattua tyhjästä luotua rahaa sitä IMF:n varantoa vastaan, jonka läntiset maat ovat IMF:lle luovuttaneet (tämän IMF:lle luovuttamansa rahan ne ovat hankkineet ottamalla lainaa, ja niiden veronmaksajat siis maksavat sen).

 

Tulos IMF:n lainasta on se, että lainan vastaanottanut maa velkaantuu yhä pahemmin. Kuitenkin se saamansa lainan turvin kykenee jatkamaan kaupankäyntiään ja tuomaan tuotteita maahan rikkaista maista. Miten tässä sitten käy? IMF:n lainaamat rahat menevät tuotteiden maksuina rikkaille maille! Köyhän maan on kuitenkin maksettava velka takaisin korkoineen. Näin rikkaat maat IMF:n avulla häikäilemättömästi käyttävät hyväkseen köyhiä maita: köyhät maat ottavat lainaa lisätäkseen sillä rikkaiden maiden rahan määrää!

 

Jotta köyhät maat saisivat varoja velkojensa korkojen maksuun ja jotta ne saisivat taloutensa enemmän tasapainoon, niiden on pakko viedä ulkomaille lähes kaikki, mitä ne pystyvät tuottamaan. Ne joutuvat vaikeassa tilanteessa käyttämään hyväkseen kaikkia mahdollisia lähteitä: metsiä, malmiesiintymiä, maataloutta. Nykyisin köyhien maiden tulot eivät edes riitä IMF-lainojen (ja muiden läntisten lainojen) korkojen maksuun! Länsimaiden silmitön röyhkeys näkyy siinä, että vaikka köyhien maiden vuosien mittaan maksamat korot ovat jo enemmän kuin varsinaiset alkuperäiset lainat itsessään (ne on siis tässä suhteessa jo maksettu takaisin), velka kuitenkin jatkuvien korkojen vuoksi yhä kasvaa. Köyhät maat kärsivät suuresta rahanpuutteesta, jolloin ne joutuvat leikkaamaan terveydenhuollon ja koulutuksen menoja. Juutalaisen rahan vuoksi surkea köyhyys vallitsee keskellä suuria luonnonrikkauksia. Lainojensa ehdoissa IMF määrää, että lainanottajamaiden on poistettava tullimuurinsa tai pienennettävä sitä ja avattava markkinansa ulkomaiselle kilpailulle! Näin koko surkeuden aiheuttanutta tilaa pakotetaan jatkamaan! Maksimaalista saalistusta ja hyväksikäyttöä! IMF on tuhonnut monta alijäämistä kärsinyttä maata. IMF on rikollisten yksi ase.

 

Ehkä on paikallaan mainita koko rikoskolmikko: IMF, Maailmanpankki ja BIS. Maailmanpankki lainaa korkoa vastaan rahaa sitä tarvitseville hallituksille, ja kun ne sitten velkakierteessä alkavat tulla maksukyvyttömiksi, IMF rientää avuksi ja pelastaa tilanteen jäsenvaltioidensa veronmaksajien rahoilla antamalla lainaksi rahaa korkoa vastaan ja asettamalla omia, yksityisten pankkiirien mielen mukaisia ehtojaan. BIS seisoo välissä, hoitaa kansainvälistä rahaliikennettä ja kerää siitä maksut itselleen.

 

BIS on perustettu 1930, IMF ja Maailmanpankki 1945 Bretton Woods –konferenssissa (myös tullisopimus GATT syntyi silloin). Bretton Woodsissa suunniteltiin tuo velka-ansa, jolla koko maailma tuttuun tapaan oli tarkoitus sitoa ja vangita velkaan.

 

BIS on tekemisissä keskuspankkien kanssa (helpottaa kansainvälistä rahaliikennettä ja myöntää pikalainoina ns. ”bridge loans”, ”siltalainoja”, tarvitsevien maiden keskuspankeille ennen kuin niiden hallitukset saavat varsinaiset Maailmanpankin tai IMF:n lainat, joilla ”siltalaina” sitten maksetaan pois). Tämä yksityinen BIS on salamyhkäinen ja äärettömän voimakas keskuspankkien keskuspankki, joka säätelee pankkien korkoja ja varantovaatimuksia ja niiden myötä koko maailmaa. Se päättää valuuttojen devalvoinneista tai tukemisista ja pankkitoiminnan säännöistä. Se kykenee kaatamaan tai nostamaan kokonaisia talouksia. Sen ydintehtävänä on palvella kansainvälisen (pääasiassa juutalaisen) yksityisen pankkijärjestelmän etuja jopa kansallisten talouksien tuhoutumisen uhalla (tarvittaessa se pakottaa kansat suurtyöttömyyteen ja kehityksen pysähtymiseen, etteivät pankkiirien edut vain kärsi). Se myös toi Eurooppaan yhteisvaluutta euron ja EKP:n ja riisui kansalliset keskuspankit, esimerkiksi Suomen pankin, kaikista kansallisista siteistä palvelemaan yksin juutalaisia pankkiireja. Se nauttii hallinnollista immuniteettia, ei maksa veroja, ei ole tilivelvollinen kenellekään, sillä on omat poliisivoimat ja se on lain yläpuolella ja täysin itsenäinen. Rahoituksensa se saa jäsenpankeiltaan. Tällaiseen asemaan siis järjestäytynyt rikollisuus maailmassa on kohonnut. Kansainvälinen pankkimafia ehkä on tekemässä BIS:stä koko maailman keskuspankkia, jolloin kenties nykyiset keskuspankit lakkautetaan.

 

IMF on tekemisissä hallitusten kanssa (antaa lainaa sitä tarvitseville hallituksille ja ottaa vastaan rikkaitten jäsenvaltioittensa sille antamaa veronmaksajien rahaa). Yllä mainittuihin IMF:n lainaehtoihin kuuluvat: ”terve rahapolitiikka” eli talouden menoja karsittava, jotta talous saadaan yksityisten pankkiirien mielen mukaiseksi (säästettävä terveydenhuolto-, koulutus- ja eläkemenoissa), vapaakauppa sallittava, yksityistämistä toteutettava, tuotanto ohjattava vientiin, jotta ko. maa saa rahaa maksaa IMF:n lainan korot. Tällaiset vaatimukset ovat suuresti miellyttäneet yksityisiä pankkiireja, ja heidän etujensa nimissä on tuhottu kokonaisia talouksia, syösty kansoja kurjuuteen ja viety niiltä vapaus ja riippumattomuus. Nykyisin IMF:stä ollaan ehkä tekemässä koko maailman valtiovarainministeriötä, ja onhan se näky, kun järjestäytynyt rikollisuus poseeraa maailman raha-asiainministeriönä.

 

Maailmanpankki myöntää myös lainoja, mutta se rahoittaa itsensä ottamalla lainaa pankeista ja kelluttamalla arvopapereita. Tämän rikollisremmin lainojen on tarkoitus muodostua lainanottajamaiden velkataakaksi, jotta IMF myöhemmin voi sitten ehtoineen tulla ottamaan maan lopullisesti haltuunsa veronmaksajien rahoilla. Myös Maailmanpankki asettaa lainoilleen ehtoja: se määrää, millainen politiikka, kulttuuri ja talous on sallittavaa, ts. se orjuuttaa asiakkaansa. Se rikastuttaa suurhankkijoita, monikansallisia yrityksiä ja diktaattoreita, kunhan nämä tekevät ”oikeita” asioita (työntekijöiden oikeuksia poljetaan, vastaansanojat vaiennetaan, alkuperäisasukkaiden oikeus maahan mitätöidään, vastustavat instituutiot raivataan pois tieltä jne.). USA:n entinen valtiovarainministeri Robert Rubin kiteytti tavoitteen näin: ”Ihmisoikeuksien ja kaupan välisen yhteyden lopettaminen on erittäin hyvä tavoite.” Rikollisremmi haluaa talouden ja moraalin erilleen, mikä todistaa, ettei sen toiminnassa alun alkaenkaan ole moraalia.

 

Sisäpiiriläisenä asioita näkemässä ollut Carrol Quigley kirjoittaa kirjassaan ”Tragedy and Hope” (1966): ”Rahakapitalismilla oli toinen kauaskantoinen päämäärä, ei enempää eikä vähempää kuin luoda maailmaan yksityisissä käsissä oleva taloudellinen kontrollisysteemi, joka kykenee hallitsemaan jokaisen maan poliittista systeemiä ja koko maailman taloutta. Yhteistyössä toimivien maailman keskuspankkien oli määrä kontrolloida tätä systeemiä feodaalisella tavalla salaisilla sopimuksilla, joita solmittaisiin usein pidettävissä yksityisissä kokouksissa ja konferensseissa. Systeemin huippuna olisi Bank for International Settlements Baselissa Sveitsissä, yksityinen pankki, jonka omistavat ja jota kontrolloivat maailman keskuspankit, jotka itse ovat yksityisiä yrityksiä.”

 

On vielä mainittava se, että juutalaiset pankkiirit pyrkivät synnyttämään tietoisesti tilanteita, joissa valtioiden tai kansalaisten velanotto kasvaa (palautan tässä mieleen, että tarkoitan ”juutalaisella” myös niitä ei-juutalaisia, jotka ovat mukana juutalaisessa raha- ja pankkijärjestelmässä ja muissa juutalaisissa liiketoimissa, koska he toimillaan ovat edesauttamassa juutalaisten agendaa – puhun siis tekojen mitan mukaan). Suurin tulonlähde juutalaisille ovat olleet sodat kautta historian. He ovat juonitelleet lukemattomia sotia, ja esimerkiksi molemmat viime vuosisadan maailmansodat olivat heidän tarkoituksellisesti aiheuttamiaan heidän taloudellisten ja poliittisten päämääriensä hyväksi. Heidän omallatunnollaan on satojen miljoonien sodissa kuolleiden henki. Juutalaiset rahoittavat sodan kaikkia osapuolia ja sitovat ne syvään velkaorjuuteen. Sitten he rahoittavat jälleenrakennustyötä, joka sekin vaatii runsasta velanottoa ja työntää rahaa juutalaiseen taskuun.

 

Lisäksi on erilaisia liikkeitä, esimerkiksi kommunismi, sosiaalidemokratia ja liberalismi, jotka pyrkivät laajaan julkiseen rahankäyttöön, jolloin valtio velkaantuu ja joutuu yhä syvemmälle velkaorjuuteen mutta juutalainen pankkiiritoiminta hyötyy. Tällaiset liikkeet toimivat siis rikkaiden ja juutalaisten hyväksi.

 

Viime aikoina velanottoa lisääväksi asiaksi on keksitty ”ilmastonmuutos” (nykyiset ilmastonmuutokset ovat kuitenkin aivan normaaleja luonnon kiertokulkuja, eikä mitään poikkeavaa ilmastonmuutosta ole tapahtumassa). Ilmastonmuutoksen nimissä valtiot pakotetaan monenlaisiin rajoituksiin ja toimiin, jotka nielevät rahaa, ja niin joudutaan ottamaan maailmanlaajasti paljon lainaa, ja taas juutalainen pankkiiri hieroo käsiään. Myös viime aikoina tietoisesti laboratorioissa synnytetty sikaflunssa mainosrummutuksineen lisää maailmanlaajasti influnssalääkkeiden ja –rokotteiden myyntiä (lääketeollisuutta hallitsevat samat tahot, jotka hallitsevat juutalaista rahaa) ja on jopa johtanut siihen, että valtiot ovat ottaneet velkaa hankkiakseen suuret määrät lääkkeitä ja rokotteita (Suomessakin puhutaan jopa mahdollisista miljardiluokan kuluista, vaikka kukaan ei ole täällä mihinkään sikaflunssaan kuollut).

 

Feminismi on ajanut naiset työmarkkinoille, jolloin on saatu lisää veronmaksajia valtioiden ja kuntien velanottoa varten ja lisää velanottajia erilaisia projekteja varten. Näin pankkien kupattavien asiakkaiden lukumäärä on saatu tuplattua.

 

Yksi mielettömyys on se, että pankit hyötyvät luonnonkatastrofeistakin, kun muut kärsivät. Katastrofitilanteissa joudutaan näet ottamaan lainaa, ja niin juutalainen raha- ja pankkijärjestelmä pyörii iloisesti keskellä katastrofia tuottaen juutalaisille voittoa.

 

OIKEA TIE

 

Juutalaisen rahan myötä ihmiset ovat menettäneet kontrollin omaan elämäänsä. Heistä on tullut orjia. Nykyinen yhteiskuntajärjestelmä on valjastettu palvelemaan juutalaisen rahan etua, ja se, joka mielessään ryhtyy kyselemään, mikä hänen tarkoituksensa täällä oikein on ja kenen hyväksi hän opiskelee ja tekee työtä, saattaa joutua – varsinkin jos hän on rehellinen ja vastuuntuntoinen – syvän sisäisen kriisin valtaan. Terve omatunto ei salli työskennellä vääryyden ja rikollisuuden hyväksi.

 

Juutalaiset tietenkin pyrkivät kynsin hampain pitämään kiinni raha- ja pankkijärjestelmästään ja peittämään sen todellisen luonteen. Siksi sen hyväksi käydyt kamppailutkin naamioidaan erilaisten verukkeiden alle. Monissa arabimaissa ei esimerkiksi sallita korkoa, ja siksi juutalaisten johtamat rikkaat maat pyrkivät erilaisin keinoin, jopa sodilla, saamaan ne kontrolliinsa, jotta sinnekin saadaan pystytettyä juutalainen rahajärjestelmä (koronkiskontajärjestelmä). Hitlerin Saksa irrottautui juutalaisesta rahasta, ja siksi koko ”sivistynyt maailma” yhteisvoimin hyökkäsi sen kimppuun ja tuhosi sen miltei maan tasalle. Niiltä, joiden katsotaan voivan nousta vastustamaan juutalaista raha- ja pankkijärjestelmää, ollaan kaikkialla maailmassa riisumassa aseita pois. Juutalainen raha on oleva tulevan ”Uuden maailmanjärjestyksen” (lue: juutalaisen kommunistisen diktatuurin) ydin. Järjestäytynyt rikollisuus on väkisin nousemassa maailman johtoon.

 

Tämän estämiseksi on erottava EU:sta ja EKP:sta ja siirryttävä omaan velattomaan ja korottomaan rahaan. Juutalaiset pankkiirit on kansainvälisellä yhteistyöllä otettava kiinni ja suljettava vankilaan ihmiskunnanvastaisesta toiminnasta. Heidän maksettavakseen on pantava kaikki korot ja muut heidän pankkitoiminnallaan aiheuttamansa vahingot, koska he ovat ne aiheuttaneetkin.

 

Kun maassamme päästään siirtymään omaan velattomaan ja korottomaan rahaan, rahan luomisoikeus tulee antaa yksin maan hallinnolle, kuten luonnollista on. Rahan nimeksi sopii entinen markka. Valtio (siis me kaikki yhdessä edustajiemme välityksellä) itse painattaa omaa suomalaista rahaa jonkin sovitun määrän.

 

Sitten ryhdytään työhön! Valtio maksaa jokaisesta sille suoritetusta työstä tai palvelusta korvauksen tuona omana rahana. Näin raha leviää liikenteeseen. Kyseessä on siis oikea raha, ei velka. Tämä raha on myös koroton. Parasiitti ei pääse väliin eikä juutalainen raha pääse tuhoamaan meitä.

 

Jokainen pääsee vaurastumaan terveesti omalla työllään. Koko kansa herää toimintaan ja yhteiseen työhön: syntyy mielekkyys kaikkeen (nythän työnteossa ei juuri ole mieltä, kun kaikki työn tulos viime kädessä valuu juutalaisen loisentaskuun). Heikoille, sairaille ja työkyvyttömille sovitaan yhdessä yhteinen apu ja sen määrä. Valtionvelka maksetaan pois omalla rahalla tai julistamalla valtion velkakirjat laillisiksi maksuvälineiksi.

 

Kansa nousee hyvin nopeasti kukoistukseen ja menestykseen. Syntyy terve isänmaallisuus ja muiden kansojen kunnioittaminen. Taiteet ja tieteet alkavat uudelleen kukoistaa.

 

Kansa tervehtyy, kun sairastuttava parasiitti on ravisteltu pois.

 

SITAATTEJA

 

USA:n valtiovarainministeri Robert B. Anderson 1959: ”Kun pankki myöntää lainan, se yksinkertaisesti lisää lainan määrän lainanottajan talletustilille. Rahaa ei oteta kenenkään toisen talletuksista; sitä ei kukaan ole sitä ennen maksanut pankille. Se on uutta rahaa, jonka pankki luo lainanottajan käyttöön.”

 

Richard Walbaum 1992: ”Rahasysteemimme takaa sen, että velan täytyy kasvaa riippumatta siitä, mitä ihmiset, liikemiehet tai hallitus tekevät tai jättävät tekemättä, tai siitä, pitävätkö he budjettinsa tasapainossa vai eivät.”

 

USA:n Atlantan FED:n luottopäällikkö Robert H. Hemphill v. 1934: ”Olemme täysin riippuvaisia liikepankeista. Jonkun on lainattava jokainen dollari, joka meillä on liikenteessä, käteisenä tai luottona. Jos pankit luovat runsaasti synteettistä rahaa, olemme vauraita, jos eivät, näemme nälkää. Olemme täysin ilman pysyvää rahajärjestelmää. Kun asiasta saa täyden kuvan, toivottoman tilanteemme traaginen mielettömyys on miltei mahdoton uskoa, mutta siinä se on. Se on kaikkein tärkein asia, jota älykkäät ihmiset voivat tutkia ja pohtia. Se on niin tärkeä, että nykyinen sivilisaatiomme saattaa luhistua, ellei sitä ymmärretä laajalti ja ellei puutoksia korjata pian.”

 

”Mikä on juutalaisuuden perusta? Käytännön intohimo ja ahneus voiton saamiseen. Mihin voidaan pelkistää juutalaisen uskonnollinen palvonta? Kiskontaan. Mikä on hänen todellinen jumalansa? Raha!” (Karl Marx, sitaatti British Guardian -lehdessä, heinä-elokuu 1924).

 

”Tässä ihmiskunnan uudessa järjestyksessä Israelin pojat, levinneinä kaikkialle maailmaan, tulevat kaikkialla ilman vastarintaa muodostamaan johtavan luokan, etenkin jos he onnistuvat saamaan työtätekevät joukot joidenkin omiensa tiukkaan kontrolliin. Niiden kansojen hallitukset, jotka muodostavat tämän kansainvälisen yhteisön, tulevat kaikki vaivatta siirtymään juutalaisten käsiin proletariaatin voiton varjolla. Yksityisestä omistamisesta tekevät sitten lopun juutalaisrodun hallitsijat, jotka kontrolloivat kaikkialla yleisiä varoja. Näin toteutuu Talmudin lupaus, että kun Messiaan aika saapuu, juutalaiset tulevat omistamaan kaikkien maan päällä olevien ihmisten omaisuuden” (Karl Marxin kirjeenvaihdosta, siteerattuna teoksessa ”Judaism in Action”, s. 108).

 

”Muistakaa, lapseni, että koko maailman täytyy kuulua meille, juutalaisille, ja ei-juutalaiset, jotka ovat vain eläinten ulostetta, eivät saa omistaa mitään.” (Mayer Amschel Rothschild lapsilleen, The Secret World Government, s. 94).

 

Reginald McKenna: ”Ne, jotka kontrolloivat kansakunnan luottoja, ohjaavat hallitusten politiikkaa ja ihmisten kohtaloita.”

 

USA:n presidentti James A. Garfield: ”Kuka vain kontrolloi jonkin maan rahavaroja, se hallitsee kaikkea sen lainsäädäntöä ja kauppaa.”

 

Juutalainen pankkiiri Meyer Rotschild v. 1790: ”Antakaa minun painaa ja kontrolloida kansakunnan rahaa, ja minä en välitä, kuka sen lait kirjoittaa.”

 

Tri Franz Pick: ”Rahan kohtalo on ja aina tulee olemaan kansan kohtalo.”

 

USA:n kongressin jäsen Louis McFadden: ”Laki keskuspankista synnytti kansainvälisten pankkiirien ja teollisuusmiesten yhdessä kontrolloiman supervaltion maailman orjuuttamiseksi heidän omien mielihalujensa mukaisesti."

 

Louis McFadden: ”Meillä on tässä maassa yksi turmeltuneimmista instituutioista, joita maailma on koskaan tuntenut. Tarkoitan keskuspankkia.”

 

Deirdre Manifold: ”USA:n keskuspankki on rahadiktatuuri, jolla on absoluuttinen valta yli Amerikan kansan ja epäsuorasti yli koko maailman.”

 

John F. Hylan, New York Cityn pormestari 26.3.1922: ”Todellinen uhka tasavallallemme on näkymätön hallitus, joka, kuin jättiläismäinen mustekala, levittäytyy limaisena kaupunkimme, valtiomme ja kansamme ylle. Sen johdossa on pieni joukko pankkiiriliikkeitä, joita yleensä kutsutaan ’kansainvälisiksi pankkiireiksi.’ Tämä pieni voimakkaiden kansainvälisten pankkiirien klikki käytännössä pyörittää hallintoamme omien itsekkäiden päämääriensä hyväksi.”

 

Arundhati Roy: ”Maailman kauppajärjestö, Maailmanpankki, Kansainvälinen valuuttarahasto ja muut rahainstituutiot käytännössä kirjoittavat talouspolitiikan ja parlamentin lainsäädännön, Röyhkeyden ja häikäilemättömyyden tappavalla yhdistelmällä ne vievät moukarinsa hauraisiin, toisistaan riippuvaisiin ja historiallisesti sekaviin yhteiskuntiin ja tuhoavat ne kaikki 'uudistuksen' hämmentävän lipun alla.”

 

Amerikan pankkiiriyhdistys v. 1924: ”Pääoman täytyy puolustaa itseään kaikin mahdollisin tavoin, sekä yhteenliittymillä että lainsäädännöllä. Velat täytyy periä ja lunastusoikeudet julistaa menetetyiksi niin pian kuin mahdollista. Kun oikeuskäsittelyissä kansa menettää kotinsa, heistä tulee mukautuvampia ja vaurauden keskusmahdin harjoittaman voimakkaan hallinnon on johtavien rahamiesten alaisuudessa helpompi hallita heitä.”

 

David Rockefeller Trilateraalikomission kokouksessa 1991: ”Olemme kiitollisia The Washington Postille, The New York Timesille, Time-lehdelle ja muille hienoille julkaisuille, joiden johtajat ovat olleet mukana kokouksissamme ja pitäneet kiinni vaitiololupauksestaan yli neljänkymmenen vuoden ajan. Meidän olisi ollut mahdotonta viedä eteenpäin maailmansuunnitelmaamme, jos olisimme joutuneet julkisuuden valokeilaan noina vuosina. Mutta maailma on nyt paljon sivistyneempi ja valmis kulkemaan kohti maailmanhallitusta. Intellektuaalisen eliitin ja maailman pankkiirien ylikansallinen valta on varmasti parempi kuin viime vuosisatoina harjoitettu kansallinen itsemääräämisoikeus.”

 

Anthony Sutton: ”Mikään ei ole vaarallisempaa eliitin vallalle kuin se, että kansa oivaltaa ja ymmärtää rahavarojen yksityisen kontrollin.”

 

USA:n presidentti Andrew Jackson: ”Jos ihmiset vain ymmärtäisivät raha- ja pankkijärjestelmämme huutavan epäoikeudenmukaisuuden, syntyisi vallankumous ennen seuraavaa päivää.”

 

Presidentti Andrew Jackson 1833 hämärille pankkimoguleille: ”Te olette varkaiden joukkio – käärmeitä. Aion kitkeä teidät pois, ja pyhän Jumalan kautta minä kitken teidät pois!”

 

Presidentti Andrew Jackson: ”(Pankkikartelli) on monipäinen hirviö, joka syö tavallisen ihmisen lihan.”

 

Thomas Edison: ”Jos hallitus voi laskea liikkeelle dollarin velkakirjan, se voi aivan yhtä hyvin laskea liikkeelle dollarin setelin.”

 

Presidentti Franklin Roosevelt 21.11.1933: ”Todellinen totuus on, kuten te ja minä tiedämme, että suurten keskusten rahapiirit ovat omistaneet hallituksen Andrew Jacksonin päivistä lähtien.”

 

Lontoossa ilmestyvä Jewish Watch totesi 16.1.1918: ”Kansainvälinen juutalaisuus pakotti Euroopan sotaan, ei pelkästään ottaakseen itselleen suuren osan maailman kullasta vaan myös aloittaakseen tuon saamansa kullan avulla uuden juutalaisen maailmansodan (siis toisen maailmansodan).” Juutalaiset tiesivät jo ensimmäisen maailmansodan aikoina, että he tulevat järjestämään vielä toisen maailmansodan.

 

”Vasta viime aikoina rotumme on antanut maailmalle uuden profeetan, mutta hänellä on kahdet kasvot ja hänellä on kaksi nimeä; toisaalta hänen nimensä on Rothschild, kaikkien kapitalistien johtaja; toisaalta Karl Marx, niiden apostoli, jotka tahtovat tuhota muut.” (Blumenthal, Judisk Tidskrift, nro 57, 1929).

 

Chigaco Evening American 3.12.1923: ”Rothschildit voivat aloittaa ja estää sotia. Heidän sanansa voi tehdä tai hajottaa valtakuntia.”

 

”On mahdotonta erottaa juutalaista kommunismia juutalaisesta kapitalismista - - Pitäkööt kristityt mielessään, että kansainväliset juutalaiset kommunistit ja kapitalistit pyrkivät lopulta tuhoamaan kaikki ei-juutalaiset hallitukset, hallitsemaan maailmaa ja luomaan kaikkialle maailmaan samanlaiset olot kuin he loivat Neuvostoliittoon. He pyrkivät murhaamaan kaikki kristityt ja pyyhkäisemään pois koko kristinuskon” (Gerald Winrod: The Jewish Assault on Christianity, s. 43, 46).

 

”Juutalaiset ovat demokratian ja sen vuoksi myös rahavallan henkisiä isiä - - juutalaiset elementit ovat eteenpäin vievinä voimina sekä kommunismin että kapitalismin takana” (Tri Oscar Levy, The World Significance of The Russian Revolution, esipuhe).

 

”Venäjän bolševismin takana olevat todelliset voimat ovat juutalaisia voimia, ja bolševismi on itse asiassa juutalainen ase heidän tulevan messiaanisen valtakuntansa pystyttämiseksi” (Dennis Fahey: The Rulers of Russia, s. 25).

 

Karl Marx Kommunistisessa Manifestossa: ”Progressiivinen verotus ja keskuspankki ovat välttämättömiä kommunistisen hallinnon muodostamisessa.”

 

Lenin: "Kun maahan luodaan keskuspankki, silloin se on tehty 90-prosenttisesti kommunistiseksi."

 

"Jotkut sanovat sitä kommunismiksi, minä sanon sitä juutalaisuudeksi" (kuuluisa juutalaisrabbi Stephen Wise v. 1923 Jewish Chronicle –lehdessä, kun häneltä pyydettiin mielipidettä kommunismista, entiseltä nimeltään bolševismi).

 

"Me juutalaiset, me olemme tuhoajia ja pysymme tuhoajina. Ette voi tehdä mitään, mikä tyydyttäisi vaatimuksiamme ja tarpeitamme. Me tulemme ikuisesti tuhoamaan, koska tahdomme maailman, joka on meidän omamme" (juutalainen Maurice Samuels kirjassaan "You Gentiles", s. 155).

 

Jerusalemilainen historioitsija Jesiah Tishbi kertoo: "Israelin läsnäolo kansojen joukossa parantaa maailman mutta ei maailman kansoja - - se ei tuo kansoja lähemmäksi pyhyyttä vaan päinvastoin ottaa heiltä pyhyyden pois ja niin TUHOAA HEIDÄN KYKYNSÄ OLLA OLEMASSA. - - Täydellisen pelastumisen tarkoitus on TUHOTA KAIKKIEN KANSOJEN ELINVOIMA" (Jesiah Tishbi: Oppi pahasta ja saatanallisesta piiristä Kabbalassa [Torat ha-Rave-ha-Kelippah be-Kabbalat ha-Ari], s. 139-142).

 

"Modernissa historiassa tuskin on tapahtumaa, jonka takana eivät olisi juutalaiset. Me nykyiset juutalaiset emme ole mitään muuta kuin maailman viettelijöitä, sen tuhoajia, sen kiihottajia" (juutalainen kirjailija Oscar Levy: The World Significance of the Russian Revolution).

 

”Meidän rotumme (so. juutalaiset) on hallitsijarotu. Olemme jumalia tällä planeetalla. Eroamme alemmista roduista yhtä paljon kuin he eroavat hyönteisistä. Itse asiassa, verrattuna meidän rotuumme, muut rodut ovat elukkoja, karjaa korkeintaan. Muille roduille on annettava yhtä paljon arvoa kuin ihmisen ulosteelle. Meidän osanamme on alempien rotujen hallitseminen. Johtajamme on hallitseva maallista valtakuntaamme rautaisella valtikalla. Massat nuolevat jalkojamme ja palvelevat meitä orjinamme” (terroristipäällikkö ja Israelin entinen pääministeri Menachem Begin puheessaan Israelin parlamentille 23.6.1982; julkaissut israelinjuutalainen toimittaja Amnon Kapeliouk, New Statesman 25.6.1982; http://www.countercurrents.org/lamb010709.htm tai http://www.scoop.co.nz/stories/HL0907/S00025.htm).

 

KIRJALLISUUTTA

 

Ellen Hodgson Brown: The Web of Debt (2008)

 

Michael Rowbotham: The Grip of Death

 

Murray Rothbard: The Case against the FED

 

Stephen Zarlenga: The Lost Science of Money

 

G. Edward Griffin: The Creature from Jekyll Island

 

Eustace Mullins: The Secrets of Federal Reserve

 

Silas Walter Adams: The Legalized Crime of Banking

 

John Perkins: Confessions of an Economic Hit Man

 

M. W. Walbert: The Coming Battle

 

John F. McManus: Financial Terrorism

 

Ken Welton: Cap-Com, The Economics of Balance

 

PÄIVITYS 16.7.2009

 

Eräällä foorumilla sain kirjoitukseeni seuraavan kommentin:

 

”Tuossa rahasysteemissä on ainakin se virhe, että tavalliset liikepankit eivät rahaa luo tyhjästä. Käsittääkseni he lainaavat sen EKP:ltä, jolle maksavat myös koron. Lopputulos on kuitenkin sama.”

 

Kommentin kirjoittaja nähtävästi sotkee käteisen tyhjästä luomisen vastakohdaksi, eikä hän ole tiedostanut sitä rahan tyhjästäluomisprosessia, joka liikepankeissa tapahtuu, kun ne luovat velkoina 97% kaikesta rahasta; asiakkaille laina tietenkin voidaan antaa käteisenä tai sen voidaan antaa olla pelkkinä tietokonenumeroina, mutta tyhjästä luotua nämä molemmat ovat yhtä kaikki.

 

Vastineeksi kirjoitin:

 

”Kommentti koskee siis käteistä, joka muodostaa kaikesta rahasta kuitenkin vain pienen osan (suurin osahan, kaiketi 97%, on sähköistä tietokoneiden ruuduilla pyörivää rahaa, jota liikepankit voivat luoda tyhjästä käytännössä määrättömästi).

 

”Keskuspankki (euromaissa EKP haarakonttoreineen) lainaa korkoa vastaan - ei 'anna' - liikepankeille tuon käteisen rahan, jolla nämä sitten harjoittavat kirjoituksessa mainittua keinottelua (tekevät rahaa lainatulla rahalla). Esimerkiksi kesäkuun lopulla 2009 EKP laski liikkeelle tuollaista lainaa peräti 442 miljardia euroa alhaisella yhden prosentin korolla vuodeksi! Korkotuloa 4,42 miljardia euroa, ja liikepankeille liki rajattomat mahdollisuudet sitoa euromaat yhä syvempään velkaorjuuteen!

 

”On hyvä vilkaista keskuspankkijärjestelmien mallimaahan USA:han, kuinka siellä käteistä syntyy ja mitä käteinen siellä on. USA:ssa sikäläinen hallitus tarvitessaan rahaa kirjoittaa yksinkertaisesti velkakirjan eli valtion obligaation (tässä vaiheessa USA:n käteinen on jo luotu, vaikkei se vielä käteiseltä näytä; käteiseksi muuntamisen suorittaa USA:n yksityinen keskuspankki FED). Sitten kyseinen velkakirja toimitetaan FED:iin, jossa se luokitellaan varoiksi (!), koska hallitus kerran on luvannut maksaa - veronmaksajathan ovat varma maksajakunta. Nyt FED:llä on siis varallisuutta, jota vastaan se voi lainata hallitukselle sen tarvitsemat rahat korkoa vastaan. FED painattaa setelipainossa tarvittavat setelit ja tallettaa ne hallituksen tilille hyvityksenä hallituksen velkakirjasta. Tätä tiliä USA:n hallitus sitten käyttää kuluihinsa, jolloin tämä tosiasiallisesti katteeton seteliraha lähtee liikenteeseen. Rahan vastaanottajat tallettavat sitä sitten omille pankkitileilleen, jolloin niistä tulee liikepankkitalletuksia. Liikepankeissa nämä talletukset ovat toisaalta velkoja, koska ne kuuluvat tallettajille, toisaalta pankissa ollessaan varoja, koska ne ovat käytettävissä. Näitä 'varoja' aletaan kutsua pankkireserveiksi. Mutta 'reservejä' tarvitsee USA:ssa olla vain 10% talletuksista, joten 90% on 'ylimääräistä' varantoa, joka voidaan lainata eteenpäin pankkilainoina. Kuitenkaan tallettajien tileillä olevaa rahaa ei käytetä vaan pankkiirit luovat lainoihin tuon verran aivan uutta rahaa tyhjästä lainanottajien velkakirjoja vastaan. USA:n liikenteessä olevan rahan määrä yksinkertaisesti kasvaa 90%:lla talletuksista. Lainattu raha siirtyy yhteiskunnan toimiin ja palaa sitten eri pankkien talletustileille. Taas voidaan lainata uusi kierros 90%:n säännön mukaan, ja kun kierroksia on käyty noin 28, summa sammuu ja liikenteessä olevan rahan määrä on kasvanut 9-kertaiseksi alkuperäiseen hallituksen velkaan nähden.

 

”Kommentin aiheeseen liittyvä relevantti kohta on siis se, että keskuspankista liikepankkeihin tuleva raha on 90-prosenttisesti 'ylimääräistä' varantoa, jolla voidaan pyörittää tyhjästä paljon lainoja ja paljon korkotuloa.

 

”Samoin EKP:n liikepankeille lainaamasta rahasta tulee 98-prosenttisesti laillisen keinottelun väline, joka hyödyttää yksityisiä osakkeenomistajia. Euroopassa 'ylimääräisen' varannon osuus on tuo 98%, joten liikepankit antaessaan sen lainaksi useissa kierroksissa lisäävät euromaissa liikkeellä olevan rahan määrää summalla, joka on 50-kertainen alkuperäiseen keskuspankkilainaan verrattuna (mikä synnyttää jatkuvan 'inflaatioksi' kutsutun piiloveron, koska tavaroiden ja palvelujen määrä ei juuri muutu).

 

”USA:ssa siis liikepankkeihin tuleva käteinenkin (setelit; kolikoilla tosin on jonkin verran omaa arvoa, kuitenkin vähemmän kuin kolikon numeroarvo) luodaan tyhjästä. EKP ei saa lainata jäsenmaiden hallituksille, joten EKP:ssa sen luoman rahan pohjana eivät voi olla hallitusten tai EU:n velkakirjat USA:n tapaan (euromaiden hallitukset hankkivat lainansa liikepankeilta ja lihottavat niiden osakkeenomistajia). EKP:lla on sen sääntöjen mukaan yksinoikeus antaa lupa setelien liikkeelle laskemiseen yhteisössä, liikkeellelaskijoina ovat EKP ja sen haarakonttorit (entiset jäsenmaiden keskuspankit). EKP:kin siis luo setelit tyhjästä. Euroalueellakaan seteleitä ei ole sidottu mihinkään, ja setelitkin, tuo 3% kaikesta liikkeellä olevasta rahasta, on luotu tyhjästä. Kun BIS vuonna 2003 luopui Sveitsin kultafrangista tiliyksikkönään ja otti käyttöön SDR:t (Special Drawing Rights), missään ei enää sen jälkeen seteleitä ole sidottu kultaan. Kaikki rajoitteet poistuivat, ja keskuspankit voivat luoda paperirahaakin niin paljon kuin haluavat - tyhjästä.

 

”Ja liikepankit nimenomaan luovat rahaa tyhjästä (myös tuon lainaamansa setelirahan turvin); ne luovat täysin tyhjästä 97% liikkeellä olevasta rahasta (tietokonenäytöillä pyörivän sähköisen rahan), lähes kaiken rahan siis. Käytössä on osittaisvarannon vaatimus, juutalainen raha.

 

”Mielestäni tietoa tästä mielettömästä koronkiskontaan perustuvasta raha- ja pankkijärjestelmästä olisi hyvä levittää eteenpäin, että ymmärrettäisiin ajoissa sanoutua siitä irti - nythän lähikuukausina uhkaa jättiromahdus, jolloin Suomi joutuu lopulliseen selvitystilaan ja korppikotkien haaskaksi ja meistä tulee rikollisten orjia täysimääräisesti ja peruuttamattomasti. On kiire.”

 

Eräässä toisessa kommentissa todettiin:

 

”Tämä rahan luomisen mekanismi on esitetty YouTubessa yksityiskohtaisesti videolla:

 

http://www.youtube.com/watch?v=1gKX9TWRyfs

 

Suosittelen.”

 

Tämän liki 2-tuntisen videon nähtyäni voin kuitenkin suositella vain ensimmäisiä 23 minuuttia, jossa juutalainen raha on esitetty aivan oikein; korkeintaan mielestäni kannatta katsoa noin 38 minuutin kohdalle, sillä lopussa sorrutaan keinotekoiseen selittelyyn ja itse pääasia, juutalainen raha, unohdetaan.

 

Ja sitä ei saa unohtaa.