Suomen tuhoamisohjelma

 

Lähteenä seuraavassa pääasiassa Gerd Honsik: ”Rassismus legal? Der Juden drittes Reich? Halt dem Kalergi-Plan!” 2005 (”Laillista rasismia? Juutalaisten Kolmas Valtakunta? Pysäyttäkää Kalergi-suunnitelma!”).

 

EU:n isä, kreivi Richard Coudenhove-Kalergi, oli salaliiton johtaja, jonka tavoitteena on tuhota Euroopan kansat. Jo v. 1923 hän julisti vapaamuurariveljilleen, että "juutalaisen aatelisrodun" on tultava Euroopan valtiaaksi. Tähän pääsemiseksi eurooppalaiset tulee risteyttää aasialaisten ja mustien kanssa. Tuloksena on ali-ihmisiä, helposti hallittavia, vailla luonnetta.

 

Coudenhove-Kalergi kirjoittaa ("Praktischer Idealismus", v. 1925, s. 21), että tuloksena syntyneet "sekarotuiset" jälkeläiset ovat "heikkoluonteisia, pidäkkeettömiä, vailla tahdonvoimaa, kestävyyttä, pieteettiä ja luotettavuutta", kun euraasialaiset ja negroidiset ominaisuudet syrjäyttävät eurooppalaisten ominaisuudet. Tämä EU:n perustajaisä tahtoo Eurooppaan ali-ihmisiä rotusekoituksen avulla. "Rasisminvastaisuuden" takana on koko ajan kammottava rasismi.

 

Sivulla 22/23 (e.m.t.) Coudenhove-Kalergi sanoo, että tulevaisuuden ihminen on oleva risteytys eri roduista. Euraasialais-negroidinen tulevaisuusrotu korvaa "kansojen moninaisuuden" "persoonallisuuksien moninaisuudella". Coudenhove-Kalergi visioi suurempaa Eurooppaa, todellista Paneurooppaa, joka ulottuu Vladivostokista San Franciscoon (Paneuropa 1922 bis 1966, s. 103). "Monikulttuurinen (siis kulttuuriton) Eurooppa" on vain ensi askel juutalaisen maailmanvallan diktatuuriin.

 

Edelleen Coudenhove-Kalergi: "Juutalaisuus on se verso, josta uusi, henkinen Euroopan aateli kasvaa - ydin, jonka ympärille uusi, henkinen aateli ryhmittyy - - Juutalaisten näkyvä asema nykyisin johtuu juutalaisten henkisestä ylemmyydestä." Tämä ylemmyys hänen mukaansa on vievä juutalaisuuden voittoon. Juutalaisista tulee ihmiskunnan valtiaita, aristokraatteja ja kapitalismin ja vallankumouksen lipunkantajia. Hän kutsuu juutalaisuutta henkis-urbaaniksi hallitsijaroduksi, ja hänen rasisminsa on täysin estotonta. Hän kutsuu Euroopan kansoja "vähempiarvoisiksi" (Praktischer Idealismus s. 28, 51, 52).

 

Kirjansa sivuilla 32/33 Coudenhove-Kalergi paljastaa, että bolsevismin ja kapitalismin takana on sama juutalaisuus. Bolsevismia hän kutsuu kommunistiseksi henkiseksi aristokratiaksi ja kapitalismia plutokraattiseksi demokratiaksi (plutokratia = rahavalta, rahamiesten valta). Toinen on sosialistinen ja toinen individualistinen juutalaisen aivoaateliston haara. Molempien takana on juutalaisuus.

 

Sivulla 178 hän sanoo, että "kansainvälisten sopimusten nojalla" tulee KOULUJEN ja LEHDISTÖN avulla taistella vieraita kansallisuuksia vastaan kohdistuvaa kiihotusta vastaan, ts. isäntäkansa jätetään suojattomaksi ja vähemmistöjä ja vieraita suositaan. Myöskään juutalaisia vastaan ei saa nousta.

 

EU:n perustajat ovat triumviraatti Coudenhove-Kalergi, Tsekkoslovakian ent. ulkoministeri Edvard Benesch ja Otto von Habsburg. Coudenhove-Kalergi on tsekkoslovakialainen, ja Beneschiltä hän sai diplomaattipassin ja suosituskirjeitä ranskalaisten valtiomiesten luo, ja hän saikin Ranskan puolelleen "Saksan kurissa pitämiseksi". Yhdessä Ranskan juutalaisen ulkoministerin Robert Schumanin kanssa hän ryösti Saksan kansalta sen teräs-, rauta- ja kivihiilituotannon ja liitti sen ylikansallisen elimen alaisuuteen.

 

 

EU:n takana on juutalainen pankkimahti. Coudenhove-Kalegi kertoo ("Ein Leben für Europa" [= "YKSI elämä Euroopalle"], s. 124/125), että vuonna 1924 juutalaispankkiiri Louis Rothschid soitti hänelle ja kertoi toisen juutalaispankkiirin ja Venäjän vallankumouksen rahoittajan Max Warburgin lukeneen Coudenhove-Kalergin kirjan, ja häneen tahdottaisiin tutustua. Warburg antoi Coudenhove-Kalergille spontaanisti 60 000 kultamarkkaa paneurooppaliikkeen edistämiseen. Pankkiensa avulla juutalaiset ovat suunnitelmallisesti vieneet Euroopan kansoilta itsemääräämisoikeuden. USA ja presidentti Truman saatiin paneurooppaliikkeen taakse, joten USA:kin kuuluu Euroopan ja Suomen tuhoajiin ja hävittäjiin (menkääpä katsomaan Itäiselle Puistotielle Kaivopuistoon Helsinkiin, millainen varustus on USA:n suurlähetystön portin takana: sinne ei hevin pääse sisään! Eikä varmaan olla tervetulleita).

 

Juutalaiset pyrkivät saamaan eri maiden parlamentit puolelleen ja pakottamaan niiden hallitukset pyrkimään Paneurooppaan (EU:hun). Coudenhove-Kalergin mukaan ("Paneuropa", s. 79) juutalaisilla oli kolme painostusväylää: Euroopan maiden parlamentit, USA ja maailman yleinen mielipide. Ilmi ei käy, käyttivätkö juutalaiset rahaa, kiristystä vai tappouhkauksia saadakseen eurooppalaiset parlamentit suostumaan kansalliseen itsemurhaan. Suomen kohdalla tämä asia pitäisi tutkia.

 

Yksi triumviraatin jäsen, Otto von Habsburg (saksalaista keisarisukua), kutsuu Coudenhove-Kalergia "Euroopan profeetaksi" ja kertoo: "Kun Coudenhove pyysi, että ryhtyisin yhdessä hänen kanssaan ajamaan yhdistynyttä Eurooppaa, hän käytti raamatullista vertausta. Hän sanoi, että Mooseksen täytyi 40 vuoden ajan johtaa kansaansa läpi autiomaan" ("Damals begann unsere Zukunft", s. 157 - 158).

 

Coudenhove-Kalergin mukaan sosialismin (sosiaalidemokratian ja kommunismin), jota hän kutsuu SOSIAALISEKSI EUGENIIKAKSI (= rotuhygieniaksi), tarkoituksena on tuhota "aatelisto", so. porvaristo, jotta päästäisiin "epäoikeudenmukaisesta eriarvoisuudesta" "tasa-arvon" kautta "oikeudenmukaiseen eriarvoisuuteen", so. juutalaisvaltaan. Tässä, juutalaisvallan luomisessa, on hänen mukaansa sosiaalidemokratian ja kommunismin "korkein historiallinen missio" ("Praktischer Idealismus", s. 56/57).

 

Triumviraatin äänitorvena Otto von Habsburg toteaa, että "nationalisti on poliittisesti moraaliton", koska hän sortaa kaikkea vierasta (nationalisti tarkoittaa isänmaallista ihmistä). "Nationalismi (esim. suomalaisuus) sisältää olennaisena elementtinä vihan" ("Damals begann unsere Zukunft", s. 67)!! Suomalaisuus ja suomalainen isänmaallisuus on juutalaisten mukaan vihan ilmaus.

 

Mitä tulee toteuttamistapoihin, niin Coudenhove-Kalergi toteaa: "KOULU ja LEHDISTÖ (nyk. tietenkin myös TV ja muut sähköiset välineet) ovat ne kaksi instanssia, joiden avulla maailma on mahdollista uudistaa ja jalostaa verettömästi, ilman väkivaltaa. Koulu ravitsee tai myrkyttää lapsen sielun, lehdistö ravitsee tai myrkyttää aikuisen sielun. Koulu ja lehdistö ovat kummatkin nykyisin (v. 1925) henkeä vailla olevan älymystön hallussa: niiden takaisinsaaminen on jokaisen aatteellisen poliitikon, jokaisen aatteellisen vallankumouksen korkein tehtävä" ("Praktischer Idealismus", s. 37). Juutalaiset hallitsevatkin Suomen yliopistoja, koululaitosta ja mediaa nykyisin suvereenisti.

 

Coudenhove-Kalergi asettaa Euroopan VALLANKUMOUKSELLISEKSI elementiksi sen, että Euroopasta poistetaan rajat strategisessa, taloudellisessa ja kansallisessa mielessä (e.m.t., s. 173). Ei siis ole Suomen taloutta eikä suomalaisuutta. Ei ole Suomea. Suomi on vallankumouksella (EU:lla) lakkautettu olemasta.

 

Coudenhove-Kalergin mukaan sodat poistetaan tuomalla niiden tilalle "taloudellinen taistelurintama", boikotit ja esteet (e.m.t., s. 183). Sota rahasta ja taloudella pakottaminen. Sehän täällä nyt vallitseekin. Kalergi-suunnitelman toteutus on täydessä vauhdissa.

 

Euroopasta tehdään suunnitelmallisesti rotusekoitusta, jossa ei ole kansallisuuksia (esim. "suomalaisia") eikä niiden itsemääräämisoikeutta (hallintaoikeus siirretään juutalaisille). Kalergi pitää maailmaa kyvyttömänä hallitsemaan itseään, ja siksi hän julistaa uuden maailmanjärjestyksen: LUOMALLA GLOBAALI DEMOKRATIA JUUTALAISTEN JOHTAMA IHMISKUNTA saavuttaa rauhan, kulttuurin ja ravinnon. Raamatussa Joh. 8:44 sanoo kuitenkin juutalaisista: "Te olette isästä perkeleestä". Huimalla vauhdilla etenevä juutalaismahti on siis perkeleen mahtia. Kansa sekoitetaan sekarotuiseksi sekoitukseksi ja sitten luodaan kansanvalta (demokratia) - näin tuhotaan alkuperäisten rotujen ja heimojen (esim. suomalaisten) valta ja tuhotaan ne.

 

Kansalaisuusmääritelmäkin on muutettu: enää kansalaisuus ei perustu perinteisiin, syntyperään ja kulttuuriin vaan "perustuslakikuuliaisuuteen". Kuka tahansa siis voi tulla Suomeen ja tulla hetkessä suomalaiseksi!

 

Mainitun triumviraatin lisäksi Kalergi-suunnitelman (suunnitelma Euroopan tuhoamiseksi) toteuttajiin kuuluvat mm. Saksan ent. liittokansleri Konrad Adenauer, Englannin Winston Churchill, juutalaiset pankit, USA:n media, vapaamuurariliike ja CIA. Saksan entinen liittokansleri Helmut Kohl on ylistänyt Kalergi-suunnitelmaa.

 

Kalergi-suunnitelma on korvannut Morgenthau-suunnitelman (joka tähtäsi pelkän Saksan tuhoamiseen). Juutalaisten lisäksi Euroopan tuhoamista Kalergi-suunnitelmalla ajaa voimakkaasti USA, joka on juutalaisuuden sätkynukke.

 

Vuoden 2000 lopussa Euroopan sanomalehdissä kerrottiin YK:n suosituksesta, että EU toisi seuraavan 50 vuoden aikana EU:hun 650 miljoonaa siirtolaista (EU:ssa lienee reilut 300 miljoonaa asukasta!; päivitys: joulukuun 2009 tilanne: 500 miljoonaa), joilla muka korvattaisiin syntyvyyden lasku. Tämän YK:n juutalaiset ovat perustaneet tämänhetkiseksi päämajakseen, ja sitä on tarkoitus kehittää edelleen ja siirtää se myöhemmin Israeliin. YK:n peruskirjan laati juutalaispankkiiri Warburg.

 

Eurooppa ei kuitenkaan tarvitse 650 miljoonaa siirtolaista, sen sijaan suunnitelma tuhota Eurooppa tarvitsee. Meidät on määrä hävittää 50 vuodessa! Pakollinen sekoittuminen vieraisiin ihmisiin ja pakollinen kulttuurista ja kielestä (kieleksi suunniteltu englantia tai esperantoa) luopuminen tarkoittaa käytännössä kansanmurhaa. Tietä raivataan aborttilainsäädännöllä ja ehkäisyvälineillä. Omat tapettava ja tilalle aasialaisia ja mustan rodun edustajia!

 

Jo vuonna 1915 juutalaispäällikkö Nahum Goldmann julisti, että kaikki ei-juutalaisten kulttuurit ja traditiot on tuhottava demokratialla (kyllä: DEMOKRATIALLA!). Hän sanoi, että tämä on välttämätöntä juutalaisten intressien kannalta.

 

Ja kirjassaan "Jüdische Geschichte, jüdische Religion" juutalainen professori Israel Shahak ilmoittaa, että juutalainen diktatuuri, jota Kalergi Eurooppaan ja maailmaan vaatii, on jo todellisuutta!

 

Kun EU:n perustajaisä Richard Coudenhove-Kalergin kirjoituksia katsoo, ei liene epäilystä siitä, että hän on 1900-luvun suurin rasisti. Paneurooppa-opillaan hän tahtoo tuhota muut kansat ja säilyttää yhden: juutalaiset. Jopa EU:n lippu julistaa juutalaista diktatuuria, Israelin kahtatoista heimoa (joita lipun 12 tähteä kuvaavat; lipun on tuonut EU:n lipuksi juuri Coudenhove-Kalergi, joka jo 1920-luvulla esitti sinisen lippunsa Euroopan lipuksi, "sininen taivas häiriintymättömän rauhan vertauskuvana"). Kalergin mukaan juutalaisilla on "parempi veri" ("Praktischer Idealismus", s. 45). EU:ssa on kyse vallankaappauksesta ja laajoista kansanmurhista (toteutetaan tuhoamalla kansojen itsemääräämisoikeus, kulttuuri, perinteet, kansalaisrauha ja myöhemmin myös kieli pääasiassa siirtolaisuudella; aseina MEDIAKONTROLLI, ASEET ja RAHAVALTA, joilla kansojen parlamentit ja hallitukset alistetaan). Jo v. 1924 Kalergi vaati juutalaisten vallankaappausta Euroopassa "monikulttuurisuuden" nimissä.

 

Vapaamuurari Coudenhove-Kalergi toteaa v. 1925: "Nykyisen politiikan kaaos päättyy vasta sitten, kun henkinen aristokratia (so. juutalaiset) on riistänyt haltuunsa yhteisön vallankäytön välineet: ruudin (so. aseet), kullan (so. rahan) ja painomusteen (so. tiedotusvälineet)" ("Praktischer Idealismus", s. 32-33). Juutalais-amerikkalainen "Imperiumi" omistaa enemmistön eurooppalaisistakin uutistoimistoista, joten lähde, josta tiedotusvälineet tietonsa ammentavat, on läpikotaisin myrkyttynyt. Imperiumi suoltaa tuuteistamme aivopesua (mm. holokaustihuijausta) ja propagandaa. USA merkitsee suurta vaaraa maailman kansojen itsemääräämisoikeudelle. Kaikilla mantereilla se pyrkii murtamaan kansojen tahdon.

 

V. 1966 Coudenhove-Kalergi sanoo: "Seuraavat viisi vuotta paneurooppaliikkeessä tähtäsivät pääasiassa tähän päämäärään: on saatava parlamentit pakottamaan hallituksensa ryhtymään Paneuroopan toteuttamiseen." ("Paneuropa 1922 bis 1966", s. 76). Tässä kylmästi sivuutetaan Euroopan kansojen oma sana. Jo vuonna 1948 Kalergi onnistui tekemään määräajoin kokoontuneesta "Eurooppalaisten parlamentaarikkojen kongressista" työkalunsa Kalergi-suunnitelman toteuttamiseksi, so. Euroopan hallitusten "pakottamiseksi". Siellä perustettiin "Eurooppaneuvosto", ja Saksan delegaation johdossa oli CIA:n tukema Konrad Adenauer, joka kuului kiinteästi Kalergin joukkoihin jo v. 1926 alkaen. Ylistettyään Adenaueria Coudenhove-Kalergi uhkaa: "Niin kauan kuin (Saksan) Liittotasavalta pitää kiinni Adenauerin perinnöstä, sen tulevaisuus on turvattu; heti kun se luopuu tästä perinnöstä, se allekirjoittaa kuolemantuomionsa" ("Donau-Bote", huhti-toukokuu 1972, s.1).

 

Mainitsen toisenkin uhkauksen Saksan kohdalla (lähde: Honsik: Rassismus legal, s. 42): Saksalainen juutalaisjohtaja, prof. Michael Wolffsohni esitti 25.9.2002 Jüdische Allgemeine Zeitungissa ehdot saksalaisten ja juutalaisten yhteistyölle Saksassa: Saksalaisten on hyväksyttävä ulkomaalaisten jatkuva muutto Saksaan, läntiseen liittoutumaan kuuluminen ja Israel-kritiikistä luopuminen. Hän kielsi puhumasta juutalaislobbyn olemassaolosta USA:ssa ja vaati luopumista saksalaisesta kulttuurista "johtokulttuurina". Hän kehotti CSU- ja CDU-puolueita luopumaan kristinuskosta! Ellei näihin ehtoihin suostuttaisi, hän uhkasi Saksan juutalaisten ja turkkilaisten liittoutuvan Saksan saksalaisia vastaan.

 

Suomen kansalta on jäänyt suureksi osaksi pimentoon se rooli, joka omilla poliitikoillamme on Kalergi-suunnitelman toteuttamisessa. Poliitikkomme ja puolueemme ajavat EU:ta (ainakin karttavat sen todellisen luonteen paljastamista) ja siten Suomen kansan lopullista tuhoutumista. Oma esivaltamme on pahin vihollisemme.

 

Euroopan kansojen tuhoamisen suunnittelussa (siis EU:n perustajaisinä) Coudenhove-Kalergilla oli kumppaneinaan toinen massamurhaaja, Tsekkoslovakian ulkoministeri Edvard Benesch, ja Saksan kuningasssuvun vesa Otto von Habsburg. Benesch karkotti toisen maailmansodan jälkeen Tsekkoslovakian sudeettialueilta n. 3 miljoonaa saksalaista ja tapatti heistä n. 300 000. Otto von Habsburg kutsuu Euroopan kansojen tuhoajaa Coudenhove-Kalergia "Euroopan profeetaksi" ja Stalinia, suurta massamurhaajaa, "erittäin suureksi henkilöksi, jolla on kiistämättömän nerokkaita ominaisuuksia", ja jatkaa, että "Stalin aina ajatteli maansa ja puolueensa parasta" ("Damals begann unsere Zukunft", s. 133). Ja koska massamurhaajan ihannointi on massamurhien hyväksymistä, voidaan sanoa, että EU:n kolme perustajaisää ovat massamurhaajia. Myös Coudenhove-Kalergi ylisti juutalaisia kommunistisankareita "itä- ja keskieurooppalaisessa vallankumouksessa", jossa tuhottiin kymmeniä miljoonia ihmisiä ja jossa murhatöiden toteuttajajärjestön (Salaisen poliisin) johtajat olivat miltei yksinomaan juutalaisia ("Praktischer Idealismus", s. 51).

 

Kalergi-suunnitelmassa "rauha" toteutetaan väkivallalla, "demokratia" tarkoittaa siinä itsemääräämisoikeuden kumoamista ja "monikulttuurisuus" kulttuurien tuhoamista. "Lehdistön vapaus" tarkoittaa propagandaa, "hyvinvointi" köyhtymistä ja velkaorjuutta, "historiankirjoitus" valehtelemista (esimerkkinä holokaustihuijaus ja vaikeneminen siitä, että liittoutuneet teurastivat pääosin sodan jälkeen rikollisesti 13-15 miljoonaa saksalaista). "Rasismin kieltämisen" varjolla toteutetaan historian suurinta kansanmurhaa, rotujen hävittämistä. Tässä on kyseessä äärimmäinen rasismi.

 

Europarlamentaarikko Inigo Mendez Vigo ylisti v. 2003 Coudenhove-Kalergin ansioita ja vakuutti, että EU JATKAA TÄMÄN VIITOITTAMALLA TIELLÄ. Jopa itävaltalaispoliitikko Jörg Haider, joka muka halusi pysäyttää siirtolaistulvan Eurooppaan, kuuluu Kalergin paneurooppaliikkeen johtoon ja todellisuudessa ajaa siirtolaisuutta (Österr. Nationalrates Wortmeldung von Parlamentspräsident Andreas Khol vom 19/20/5/1999).

 

Siirtolaisuuden on laskettu olevan (Saksassa) kymmenen kertaa kalliimpaa kuin yhteiskunnan panostus lapsiin (Honsik: Rassismus legal, s. 36). Pääosa siirtolaisuudesta suuntautuu suoraan sosiaaliturvajärjestelmään ja tuhoaa sen. Siirtolaisuuden vastaanottaminen, johon Euroopan kansat on pakotettu niiden tuhoamiseksi, tapahtuu lasten, eläkkeiden, talouden ja koulutustason kustannuksella. Siirtolaisuudella pyritään myös kylvämään epäsopua Euroopan maihin, kun eri kulttuurit "törmäävät" toisiinsa. Tämäkin ajaa kansojen ja rotujen heikentämistä. Euroopan projekteista tärkein on kansojen etnisen tuhoamisen rahoittaminen.

 

Kanadalaisen "Saksan ja Euroopan tutkimuksen keskuksen" johtaja Jeffrey Peck totesi v. 1993: "Toivon, että ajan myötä saksalainen valtiokokonaisuus muuttuu puhtaasti valkoisesta ja kristillisestä ruskeaksi, keltaiseksi ja mustaksi, islamilaiseksi ja juutalaiseksi. Lyhyesti sanoen: saksalaisen identiteettikäsityksen on muututtava."

 

Ns. globalisaatiolla juutalais-amerikkalainen "Imperiumi" pyrkii siihen, että kansallisten talouksien suojamekanismit murretaan ja siten saadaan ote tehtaista, pankeista, konserneista, televisiosta ja lehdistöstä. Tätä suomalaisen elämän joutumista vihollismielisten tahojen valtaan ajaa Suomen johto, ja minusta tässä toteutuu maanpetos. Yhä useammat ihmiset ymmärtävät, ettei globalisaatio tarkoita mitään muuta kuin alistamista USA:n ja sen rahavallan alaisuuteen (tämä on demareiden mielisuunnitelma).

 

EU:ssa Euroopan kansat myös ryöstetään koronkiskontaan perustuvalla keskuspankkisysteemillä (EKP), ja tämä yksin on syypää taloudellisiin ongelmiimme ja tosiasialliseen köyhtymiseemme. Se mikä täällä on, pyörii vain velan varassa. Myös monipuoluejärjestelmä on kehitetty, jotta kansat kuluttaisivat voimansa keskinäiseen tappeluun. Tuhoamisemme etenee suunnitelmallisesti ja varmasti. Poliitikkomme ovat sen tärkeimpiä toteuttajia.

 

Presidentti Clintonin entinen juutalainen neuvonantaja professori Joseph Stiglitz kuvaa kirjassaan "Die Schatten der Globalisierung" Kansainvälisen Valuuttarahaston ja Maailmanpankin sortotoimia: maita, etenkin kolmannen maailman maita, ryöstetään, niiden hallituksia syöstään vallasta, niille annetaan taakkoja, joita ne eivät kykene kantamaan, ne kiedotaan suunnitelmallisesti velkaorjuuteen, joka johtaa alati kasvavaan köyhtymiseen ja työttömyyteen.

 

Sosiaalidemokraattinen päätoimittaja Peter Pelinka (Itävalta) kirjoittaa "News"-lehdessä 12/2000 (s. 52): "Jos EU otetaan vakavasti, sen sisällä ei ole enää kantaväestöä ja ulkomaalaisia - - Kansallisvaltioiden käsite on peräisin menneiltä vuosisadoilta, ja se on menneisyydessä synnyttänyt monia sotia. Nyt se pitäisi kantaa hautaan, kun talous, tiedonvälitys ja kulttuuri globaalistuu." Näin demarit heittävät kansojen itsemääräämisoikeudet tunkiolle ja käytännössä tuhoavat kansat. Armeijatkaan eivät enää puolusta isänmaata vaan osallistuvat juutalais-amerikkalaisen Imperiumin sotiin kaikkialla maailmassa.

 

Ristin sijaan suurin osa eurooppalaisista kirkoista on hyväksynyt Euroopan lipun tunnukseksi Israelin kahtatoista heimoa, juutalaisuutta, kuvaavat 12 tähteä. Ne ovat myös hyväksyneet iskulauseen Euroopasta "kolmen suuren kulttuurin (tai maailmanuskonnon) Eurooppana", luopuneet siis kristillisestä Euroopasta. Jopa EKD (die Evangelische Kirche Deutschlands; Saksan evankelinen kirkko) on tunnustanut Saksan kollektiivisen syyllisyyden (toisessa maailmansodassa) ja siten hyväksynyt kaikki syytökset, jotka liittoutuneiden sotapropaganda (mm. holokaustihuijaus) on Saksaa vastaan esittänyt! Tällainen ei ole mikään Kristuksen ja totuuden kirkko! Muutenkin kaikkialla Euroopassa (myös Suomessa) teologisista tiedekunnista ja kirkoista on tullut juutalaisuuden pesäkkeitä.

 

Puolueet "valtioina valtiossa" ovat myös "Imperiumin" keksintöä. Tällaiset puolueet, jotka eivät nouse kansan tahdosta vaan ovat elimiä, jotka määrittävät kansan tahdon, tuhoavat valtiot "demokratian" nimissä. Vaaleissa tulisi äänestää miehiä, ei puolueita. Juutalais-amerikkalainen "Imperiumi" säätelee puolueiden toimintaa ja siten koko Suomea.

 

Coudenhove-Kalergi sanoo: "Ihmisten vaihtuminen uudessa yhteenliittymässä (EU:ssa) muuttaa Euroopan historiaa yhden ainoan sukupolven aikana perin pohjin. Jos silloin vielä on joitakin kansallismielisiä tai etnisiä ryhmiä, jotka eivät sellaista yhteenliittymää (EU:ta) hyväksy, heidän poliittinen vaikutusvaltansa on niin pieni, etteivät he kykene irrottamaan maataan 'Euroopan Yhdysvalloista'" (prof. George Kourvetariksen kirjoitus "Europe Comes to Age: The Economic and Political Integration of EEC", lehdessä "Journal of Social, Political and Economic Studies" 2/1986). Näin kylmäverisesti suunnitellaan länsimaiden tuho; kansat petetään.

 

Kuka sallii "valtiasihmisten" (juutalaisten) ryöstää isänmaansa, sitten tyrannisoida sitä, asettaa sen holhouksen alaiseksi ja sitten lopuksi rotuohjelmalla antaa sille ruman lopun? Kykeneekö, vastoin Coudenhove-Kalergin sanoja, Suomi vielä nousemaan Suomeksi ja välttämään tuhoutumisen? Kykeneekö Suomi sivuuttamaan päättäjänsä, vihollisensa?

 

Nahum Goldmann, sionistisen maailmanjärjestön (1956-68) ja juutalaisen maailmankongressin (1949-78) presidentti, paljastaa kirjassaan suunnitelmat siitä, kuinka eurooppalaiset kulttuurit tuhotaan: "Aikamme ensimmäinen tehtävä on tuhoaminen: kaikki sosiaaliset järjestelmät ja yhteiskunnalliset rakenteet, jotka systeemi on luonut, täytyy tuhota, yksittäiset ihmiset täytyy repäistä irti perityistä ympäristöistään; mikään perinne ei saa enää olla pyhä, vanha on nyt sairauden merkki. Voimat, jotka suorittavat tämän tuhoamistyön, ovat taloudellis-sosiaalisella alueella kapitalismi, poliittis-henkisellä tasolla demokratia" ("Der Geist des Militarismus", s. 37).

 

Jerusalemilainen historioitsija Jesiah Tishbi kertoo: "Israelin läsnäolo kansojen joukossa parantaa maailman mutta ei maailman kansoja - - se ei tuo kansoja lähemmäksi pyhyyttä vaan päinvastoin ottaa heiltä pyhyyden pois ja niin TUHOAA HEIDÄN KYKYNSÄ OLLA OLEMASSA. - - Täydellisen pelastumisen tarkoitus on TUHOTA KAIKKIEN KANSOJEN ELINVOIMA" (Torah ha-Rave-ha-Kelippah be-Kabbalat ha-Ari, s. 139-142).

 

Kalergi-suunnitelma on siis Richard Coudenhove-Kalergin juutalaisten varaan rakentama suunnitelma Euroopan kansojen TUHOAMISEKSI verettömästi. Kansojen identiteetti tuhotaan nihiloimalla niiden isänmaallisuus (nationalismi) ja kulttuuri (roskakulttuurilla) ja niiden lisääntymistä estetään (ehkäisyvälineet, abortit, naiset töihin, perheet hajotetaan) ja koko kansa tuhotaan sekoittamalla se siirtolaisilla sekakansaksi, jolla ei ole omaa identiteettiä eikä kulttuuria eikä tahtoa, on vain keskinäistä riitelyä ja nahistelua, kuten nyt Euroopassa.

 

Tämä suunnitelma on EU, jossa ”isänmaallisuus” romutetaan kertaheitolla ja kansat sidotaan koronkiskontaan perustuvaan keskuspankkiin (EKP:hen) ja siten juutalaispankkimaailman orjiksi, ks. kirjoitustani "Juutalaisuuden opinkappaleet":

 

http://vilaurio.blogspot.com/2008/01/juutalaisuuden-opinkappaleet.html

 

EU:ssa siirtolaisten maahantuonnista on tullut velvollisuus. EU:n perustajaisä Coudenhove-Kalergin mukaan Euroopan kansat pyritään sammuttamaan etnisessä - siis rodullisessa ja kulttuurisessa - mielessä. Tilalle nousee "ainoa rotu", juutalaiset, hallitsemaan identiteettinsä menettäneitä kansoja. Kansat pyritään tuhoamaan täydellisesti, etteivät ne enää nouse tavoittelemaan itsemääräämisoikeutta. Tällainen "sammuttaminen" merkitsee käytännössä todellista kansanmurhaa. Tämän tuhoamistyön toteuttamista varten Suomeen on asetettu nukkehallinto (puolueet ovat amerikkalais- ja juutalaisvallan - suuren rahan - paikallisia toimielimiä: ne eivät vahingossakaan paljasta totuutta EU:sta [juutalaisdiktatuurista] tai koronkiskontaan perustuvasta Euroopan keskuspankkisysteemistä, saati holokaustihuijauksesta).

 

Kalergi itse ei ole juutalainen (äiti japanilainen, isä eurooppalainen aristokraatti, jonka sukujuuret ovat monella taholla, esim. Kreikassa), mutta hän oppi "antisemitismiä" vastaan taistelevan isänsä peruna nostamaan ylös juutalaisia ja ihailemaan heitä "ylempänä rotuna". Coudenhove-Kalergi (kuoli 1970-luvun alussa) haluaa nostaa juutalaiset Euroopan ja maailman hallitsijoiksi. Kalergin ajatukset selviävät parhaiten antologiasta "Praktischer Idealismus" (1925), jota Gerd Honsik, joka nyttemmin on tyrmässä paljastustensa vuoksi, käsittelee kirjassaan "Rassismus legal?", tarkoittaen kirjansa nimellä juuri muiden rotujen mitätöimistä juutalaisrodun kustannuksella. Toinen kirja, jota Honsik teoksessaan käsittelee, on Kalergin kirja "Paneuropa 1922 bis 1966". Paneuropa = EU. Kirja "Praktischer Idealismus" löytyy osoitteesta

 

http://www.archive.org/details/PraktischerIdealismus1925

 

EU on määrä laajentaa maailmanlaajaksi, ja sen johdossa on oleva juutalaisrabbeista koostuva diktatuurielin. Kyseessä on siis viime kädessä toisella nimellä kulkeva kommunismi (myös sanaa "globalisaatio" on käytetty), jonka ydin on juutalaisjohtoinen keskuspankki. Juuri tästä "Pan-Euroopasta" Coudenhove-Kalergi itse puhuu monissa teoksissaan (n. 20 kappaletta). Hän on EU:n (paneurooppa-ajatuksen) isä, ja hänen toimiensa ja kirjojensa johdosta EU:ta alettiin toteuttaa, ja esim. v. 1927 suomalainen H. Holma oli mukana tässä liikkeessä. Nykyisin kaiketi koko Suomen johto.