Разобличаване на мошеничеството с понятието антисемитизъм

 

 

Какво означава понятието антисемитизъм?

 

Понятието антисемитизъм предполага наличие на понятие семитизъм. За семитизма енциклопедията не съобщава нищо! Тоест той не съществува! По същата логика, няма и антисемитизъм! Съществуват обаче две подобно звучащи понятия: семитист и семитистика. Първото означава изследовател настаро- и новосемитски езици и литература. Второто понятие означава съответната наука. Впрочем, с установяването на това е решен и самия въпрос.

Тук обаче става дума за едно обхващащо целия свят мошеничество посредством обобщаващото понятие антисемитизъм. На света се пласиране просто евтина долнокачествена стока; зад това се крие цяла една индустрия! В тази брошура ще разясним всичко това в подробности.

Една организирана клика се възползува от инертността и простодушието на мамените, тъй като последните не са в състояние да прозрят лукавщината на тези мошеници. По такъв начин, изобретателите на лъжата антисемитизъм правят един огромен гешефт!

Измамниците играят ролята на заслужаващи състрадание преследвани, будейки съчувствието на целия свят. Изключително с маскировачна цел те използуват нищо не значещото и затова водещо до заблуждение понятие антисемитизъм, а за невидимия враг понятието антисемит.

Каква цел преследва тази кампания? Тя е хитроумен способ, чиито изобретатели не се стесняват с помощта на измама и клевети да дискредитират онези, които им се изпречат на пътя. Всички тия действия служат за постигането на една единствена цел пари! Така, от алчност един мирогледсе превръща във метод за печалба на пари!

За щастие, сред същия този народ има и разумни хора, които отхвърлят подобни методи и даже разказват вицове за това:

       Един стар и един млад евреин вървят през градския парк във Франкфурт. Над дърветата прелита птичка, цвръква върху тях и отлита. Старият евреин поучава младия: Проклет антисемитизъм! А за другите те пеят!.

Кой не знае старата и винаги обещаваща успех джебчийска мъдрост: Дръжте крадеца! Да, това е рецептата на дребните крадци-джебчии по пазарите! Но когато се касае за големи суми, то тези мошеници на едро измислят нещо ново. Принципът обаче остава същия:Крадецът на дребно, за да отврече вниманието от себе си набеждава бързо някой наколо, нямащ и понятие за това. Мошениците от висша класа не се занимават с дреболии; с помощта на пригодения за целта призив Дръжте крадеца! (разбирай антисемитизъм) те набеждават цели групи и дори цели народи! Ние ще докажем това!

Как е възникнала измамата с антисемитизма? И как тясе проявява в постоянно промянящи се варианти? Защо това мошеничество от толкова голям калибър все още не е разобличено? Да разясним нещата що се отнася до най-грозната дума на всички времена: 

Кои са семити?

 

Съгласно енциклопедията, към семитите се отнасят повечето арабски народи. Кой обаче е противник на тези арабски семити? Ако трябва да бъдем точини, то това са израелците! Нали те от дълго време водят унищожителна война срещу арабските си съседи. Други народи, които биха били врагове на семитите практически няма, още по-малко такива, които едва ли имат допирни точки с арабите. Особено европейците и определени кръгове в САЩ отново и отново биват обвинявани, че са антисемити. Но това би означавало, че работят заедно с изреаелците и както тях се стремят към унищожаването на арабите.Това обаче е абсолютна безсмислица!

Само малка част от евреитепо света и сред израелците са семити. Ционистките евреи, за да прикрият своите тъмни дела използуват в своята постоянна психологична война, голямата маса от семитите, в известен смисъл в качеството на жив щит, или по-добре казано като шапка-невидимка! С помощта на нищо не означаващата дума-лозунг антисемитизъм, те без каквото и да е основание си присвояват все нови и нови незаслужени привилегии.Тоест, това е метода на крадците-джепчии Дръжте крадеца, но прилаган в световен мащаб!

В книгата на Норман Г. Финкелштайн Индустрията-Холокауст (Norman G. Finkelstein, Die Holocaust-Industrie, 2001, Piper-Verlag) ще намерим една особено сполучлива мъдрост: За организираните американски евреи тази театрална хистерия за нов антисемитизъм служеше за достигането на много цели. Виждаме, че тук се прави същото разкритие!

Неосведоменото мнозинство трябва да бъде въвлечено в заблуждение що сеотнася до истинските намерения на организираните евреи по отношение на неевреите.

Причината за враждата между евреите и неевреите лежи в целите на създадената от Моисей религия! Именно този факт ционистките евреи се стараят да прикрият! Единствено това е истинския смисъл на разводненото, клеветническо и преди всичко измамно прикрито оръжие антисемитизма.

Подстрекатели из средата на евреите са ционистите и ортодоксалните. Те диктуват сценария на световното еврейство. Те заблуждават целия свят с твърдението, че антисемитизма е умишлено, многостранно и подбуждано от умраза дискриминиране на еврейския народ. Това е една умишлена, основаваща се на Талмуда лъжа!

С помощта на тази основна лъжа ционистите и ортодоксалните създадоха понятието антисемитизъм, тази многозначна дума-лозунг, придавайки и престъпен характер! Точно така, както учи Талмуда! Тази убийствена грозна дума има не само психологическо въздействие, тя действителноизползува насилие във всички области на живота на мнимата конкурентна борба за преживяване. Всички биват обявени за противници на този уж богоизбран народ. Ако хората в Европа и Америкабяха равни пред закона, както това изисква Декларацията заправата на човека, то всеки, който употребява подстрекателското ругателство антисемитизъм, би тябвало да бъде подведен под отговорност.

Ония, които биват изнудвани, стопански ограбвани, политически дискриминирани и унищожавани като народ, биват обвинявани от богоизбраните с помощта на убийствени клевети, в антисемитизъм и с помощта на еврейската власт над медиите заклеймени като антисемити. По този начин трябва да бъдат унищожени онези, които се опитват да се защитават.

Платени слуги*) подстрекават също така срещу собствения си народ. Използуваната при това тактика произтича от дългогодишния опит заводене на психологична война: Който има пари и владее средствата за масова информация, той владее също и масите.

Днес, през 2001 година, положението изглежда, че може да се промени. Разбирасе не всички технически достижения са полезни за човечеството, но що касае до интернета, можем да се надяваме, че с негова помощ и сравнително малоимотните получават възможност да се изкажат публично по разни въпроси, което ще помогне накрая истината да се наложи. Естествено, товае известно на международните подстрекатели и техните национални слуги и те вече призовават за сражение на широк фронт с всички обвинения накуп в нарастваща градация: престъпник убиец антисемит!

Впрочем в какво те набеждават така наречените антисемити? От векове насам, целта на ционистите и ортодоксалните e господство надостаналите народи, а последните са длъжни безропотно да търпят това. Този, който не е съгласен, който се противопоставя и дори провежда разяснителна дейност, бива прикован на световния стълб на позора с помощта на убийственото и грозно название антисемит.

Антисемитизмът трябва да бъде духовната проказа на човечеството, а набедения за антисемит, е един вид прокажен, който трябва да се постави под карантина. Той бива изолиран! Дори нещо повече,както в древността той бива поставен извън закона, подхвърлен на произвола на държавните органи и полезните идиоти, както и на продажните средства за масова информация за медийна екзекуция.

На какво се основава стремежа на ционистите и ортодоксалите да владеят другите народи?

Това е Моисеевотопетокнижие от Стария Завет... Това е така наречената богоизбраност на евреите. Благодарение на саморъчно скалъпената религия отнейния основоположник Моисей, назована в негова чест Мозаизъм, всички други народи биват деградирани до малоценни слуги на богоизбраните!

Всеки проницателен човек лесно ще разпознае доказателствата за това, съдържащи се в Библията и другите юдейски книги. За съжаление, принадлежащите към народите, както неевреите (гоите) биват наричани от евреите, са дотам несъобразителни, че техните противници без особено усилие водят своята игра. Но далеч по-опасни са онези гои (неевреи), които като слуги на ционистите и ортодоксалните пряко или косвено, се оставят да бъдат заплащани за своите услуги. Както казват ционистите:  Каква му е цената?

       Талмудът (Учението) произлиза от националната религия на Моисей. В известен смисъл Талмудът представлява изпълнение предписанията на Моисеевата религия. Това е добреизвестна тактика, състояща се в това, че Божиетослово се нуждае от тълкуватели. И тези коментатори манипулират всичко така, както е необходимо на самозваните богоизбрани за техните цели.

И двете книги на Моисеевата вяра библейската Тора и Талмуда вече в продължение на почти три хиляди години представляват основа запостигането на бленуваната цел власт над всички други народи. Пътя и средствата за постигането на тази цел са неразбираеми за безпристрастния, простодушен човек. Разпространяваното мнение, че такава налудна идея е невъзможна, тъй като народите (гоите) даже не са в състояние да си въобразят подобно коварно намерение, до сега много улеснява ционистите и ортодоксалните в успешното водене на тази психологична война за поробване.

 

Измамата с така наречените библейски привилегии

 

Според твърдението на всички официални евреи народ, нация, религия и народен Бог Яхве (Йехова), представляват пълно единство. Това може да се прочете при евреина Гюнтер Щембергер в книгата Религията на евреите, (Gnter Stemberger, Jdische Religion, Beck.Rh. 2003).

Полагайки големиусилия майсторите на лъжата използуват измамата за водене на тази психологична война с поразителен успех. Всички други техни дързости произтичат от този факт. Заедно с божиите повели в Библията и Талмуда намираме наставления за използуването на лъжата, като законно средство за борба на богоизбраните срещу целия останал свят!

 Съгласно Първа книга на Царете 22,22 и Втора книга на летописите 18,20 в качеството на допустим съратник в борбата Яхве (Йехова) създава духа на лъжата, която прилежно бива използувана от самозваните богоизбрани: А той казва (духа на лъжата):  Ще изляза и ще бъда лъжлив дух в устата на всичките му пророци. И Господ (Яхве) рече: Tи можеш да го подведеш и ще сполучиш; излез, и стори така.

В своето Послание към римляните 3,7 евреинът Павел потвърждава голямото значение на лъжата за юдеохристиянството, особено ако тя се използува от истинските хора. И тук незабавно се привежда едно подходящо обяснение това се нарича рабулистика (извъртливост в доводите): Доколкото божествената правда чрез моята лъжа стане прекрасна в своето значение, защо тогава трябва да бъда осъден като грешник?

Въпреки, че Павел се смята за основател на еврейското християнство, днес отново могат да възникнат възражения: какво общо има между нас християните и последователите на Моисеевата вяра?

Католическата и протестантската църква, днес повече от когато и да е било твърдят, че корените на християнството се намират във вярата на Моисей.

Да чуем какво казва по този повод евреинът Дизраели: Християнството това е юдаизъм за неевреи. Християнството е обиколният път, с чиято помощ юдаизмът постига своята цел! И това, което още повече улеснява ционистите иортодоксалните по пътя към успеха: Християнинът слави своята Библия, но не я чете!

Не е необходимо да привеждам доказателства за последователното прилагане на лъжата в Стария Завет.Съществува достатъчно литература на тази тема. Например Ужасната Библия (Стария Завет), Die Grausame Bibel, издателство Tim Schatowitz, D-25712 Burg.

  

Какво е значението на Талмуда?

 

Във всички училища в Израел се преподава Талмуд. Във висшите учебни заведения той е задължителен и върху него се полагат изпити. Освен това, съществуват специални талмудски училища. Известният по цял свят, починал през 1999 година евреин Игнац Бубис (Ignaz Bubis) в своите две биографични книги изказва радостта си, че даже в арабска Йордания има талмудско училище.

За ционистите и ортодоксалните Талмудът по-важен от Тората (Стария Завет). В това учение, състоящо се от 14 дебели тома, всеки от по около 700 страници, се съдържат 63 трактата; Моисеевата вяра се тълкува по такъв начин, че нейното приложение да съвпада с практическия живот на евреите. Последствията за гоите са катастрофални! За евреина не съществува никаква област на живота, която да не е религия! (Stemberger). Евреинът-ционист Ели Визел (Eli Wiesel) казва:  ....Холокаустът действително представлява религия на тайнството.

 Учените-талмудисти достатъчно често обясняват, какво е искал да каже в Библията Бог Йехова. От приведените по-долу примери, може да се разбере огромното значениена Талмуда за всекидневния живот на евреите и неевреите (гоите).

 Историческата личност, пруският крал Фридрих II, изказвал своето отношение към религията със следния израз: Всеки да бъде блажен по свой маниер!. Това предполага, че що се отнася до религиозното възприятие на всеки отделен човек, всеки можеда живее в съответствие на своя мироглед, при условие, че тойне пречи на останалите!

Такова ограничение от уважение към другите в Моисеевата религия съществува само по отношение на съплеменниците, тоест към другите евреи, сред които все пак има избрани от първа класа; но никога уважение към чуждите по кръв или повяра!

Талмудът отива още по-далеч: единството на народа в Моисеевата вяра не допуска преминаването към друга вяра! Задължително е необходима кръвна връзка! Самотози, чиято майка е еврейка, е евреин! Така е възможно, те без да се опасяват от възможни нерешителни, отклоняващи се или даже чужденици,да остават верни на предписанията от Тората и Талмуда и дадът свобода насвоя стремеж за власт над всички други народи.

 

Доказателства за високомерието

и стремежа към господство на последователите на Mоисеевата вяра

и талмудистите

 

Цитати от Талмуда с различни тълкувания

 

Taanit, Fol.3а:  Така, както светът не може да съществува без вятър, така той не може да съществува без израилтяни. (Така се трактува това при Aboda zara, Fol. 10а).

 Всеки друг народ, с такава надменност и претенция към господство, рано или късно би стигнал до война със съседите си. Ако намирате тoва изключително нахалство на изралтяните безсрамно, то Вие, съвсем логично, представлявате противник на Моисеевата вяра, но в никакъв случай не сте антисемит.

 Taanit, Fol.10а:  Отначало била сътворена земята Израел, и едва на края останалия свят. Самият свети дух напоява земята Израел, а останалия свят неговия посланик. ЗемятаИзраел пие дъждовна вода, останалия свят само това, което е останало отнея. Първа пие Израилтянската земя, и едва след това останалия свят, подобно на човек, правещ сирене, който взема най-доброто, непригодното обачеоставя.

Този, който все още счита това за безобидно и не възразява, чеможе да живее само от отпадъците оставащи от господарската трапеза, тойе за ционистите и ортодоксалните евреи винаги добре дошъл. Виждаме, особено в Европа, как тези раболепни доброволни сътрудници биват отрупвани с привилегии, за това, че и за в бъдеще са готови от чувство за благодарност,или поради алчност за пари, да съдействуват за упадъка на нееврейските народи. Ако обаче някой разобличи тази наглост, той веднага бива обявяванот тези хора за антисемит, въпреки че истинското название би било противник на Моисеевата религия   антимозаист!

 Kidduschin, Fol. 4б:  Десет пъти била дадена на света мъдрост; девет пъти получила земята на Израел и един път останалия свят; десет пъти красота беше дадена на света; девет пъти получи земята на Израел и един път останалия свят.

Че от това ще се развие един метод с определена насока, трябва да забележи дори н най-глупавият гой (не-евреин). Този, който се противопоставя, не е антисемит, а противник на Моисеевата религия антимозаист!

Какво ще излезе от израилското дете, след като го възпитават в такъв дух, е лесно да си представи всеки възрастен, имащ достатъчно възпитателен опит.

 Sanhedrin, 104а:  Раби (равин, =учител, учен талмудист) казал от името на Р. Еханан:  Навсякъде, където те (евреите) дойдат, трябва да станат царе над своите господари. (Това значи: те трябва да се стремят към господство).

 Това намерение съвсем определено представлява случай на подстрекателство на народа. Тук би трябвало, поради нарушаване на международното право, да намери приложение Хартата на Обединените Нации! Но доколкото световната политика се определя от торбите с пари, то виновниците за тези нарушения естествено няма да бъдат привлечени към отговорност.

Доколко целта господство е вече достигната, може да преценивсеки, който е следил историята на последните осемдесет години.

Предимно представители на еврейския народ заграбиха властта в Русия през 1917 година. В резултатбеше унищожена руската интелигенция и селячество. С помощта на еврейски пари от САЩ болшевиките-евреи станаха царе над своите господари и властвуваха неограничено в огромната империя. Днес руският народ стои пред развалините натази епоха. Над 60 милиона руснаци трябваше по най-жесток начин да заплатят за това с живота си. Средствата за масова информация от цял свят инструмент на властта за оглупяване на народа, не оценяват този факт, като Холокауст. Това, че един евреин струва много повече, отколкото 60 милиона от друг народ, откровено доказва Талмудът в една друга глава.

Представителите на еврейския народ заграбиха в ръцете си най-важните средства за влияние върху хората не само в Европа. Те използуват средствата за масова информация така, както им е изгодно.

Експлоатирания впродължение на половин век германски народ особено добре усеща привилегиите на изралтяните. В останалите европейски страни, като Франция, Швейцария, Австрия, Швеция, както и в целия Източен блок вече също се разпознава въжделената им цел.

 Норман Финкелщайн в своята книга Индустрията-Холокауст подробно разказва за връзката на библейската богоизбранност и сингуларност (единственост по рода си) на земни явления, та чак до произтичащите от това мироглед и отношение към парите: Твърдението за единственността (сингуларността) на Холокауста представлява също така потвърждение за единствеността на евреите като такива. ... Холокаустът е особено явление, защото евреите са нещо особено.

По-нататък четем:  Неочакваното иобъркващо в хипотезата за вечния антисемитизъм е това, че тя се споделя от повечето непредубедени и от почти всички еврейски историци.

После става дума за Израел:  Освен това, тази догма осигури на Израел, извънредно голям произвол: доколкото неевреите постоянно само това и чакат, да убият евреите, то и евреите имат неограничено право да се защитават така, както намерят за добре. Каквито и средства да използуват евреите, дори агресия и инквизиции, те са законна самоотбрана. Боас Еврон (Boas Evron) оплаквав Поуката от Холокауста вечната ненавист на неевреите и отбелязва, че в резултат на това действително умишлено се създава параноя ... и затова на евреите всичко е позволено по отношение на другите народи.

 В победена Германия е в сила Основният закон (Конституцията) наложен от страните-победителки. Тук евреите най-безсрамно могат да си показват мускулите. Наистина в основния закон се прокламира равенството на всички пред закона, евреите обаче се ползуват от особени права. По такъв начин представителите на националното мнозинство биват деградирани до хора втора категория:

Евреите могат по желание да се откажат от военна служба.

Германците могат да бъдат обвинявани безнаказано в престъпления, дори ако те са измислени.

Издирването на истината е наказуемо, ако резултатите от това се окажат във вреда за евреите.

Оскърбление на евреите се преследва така, както преди е било преследвано оскръблението на Величеството [crimes majestetis].

Обиди на германския народ от общ характер не са наказуеми.

Престъпления извършени от германците, не могат да бъдат сравнявани с престъпления извършени от евреите.

Германците могат да бъдат обвинени в най-различни престъпления, дори ако обвиненията биват твърдени без провеждане на следствие.

Това доказва,че властта в Германия се намира в ръцете на ционистките евреи. Германският народ се намира под игото на ционистките евреи.

 Този, който заклеймява подобни факти, бива руган като антисемит,въпреки че той обвинява единствено Моисеевата религия и затова представлява противник на Моисеевата религия антимозаист!

 И до сега Шимон Визентал се хвали, че тържествено погребал една каса сапун от евреи.До днес тези хора и слугите на Моисейците и талмудистите разпространяват приказки, че германците правили сапун от евреи. По такъв начин не само цял народ бива злепоставян като банда престъпници, но преди всичко така се правят пари! Наистина, подриването на чужда репутацията, като метод се отнася към категорията на сапунените опери, но всяка невероятна абсурдност се използува за да се лъже, мами и унижава, за да си играят на власт! Този, който назовава тези престъпни машинации с името, което те заслужават, а именно: талмудски, моисейски лъжи, насочени към унищожаването на цял един народ, той бива приковаван от клеветническата индустрия на позорния стълб на лъжата-антисемитизъм.

 

Кои са господари във Федерална Република Германия, Австрия и другаде?

 

С помощта на тези няколко примера бе показано, кои са станали царе на народите национални мнозинства.

Който разкрива това възмутително положение, по понятни причини е противник на Моисеевата религия антимозаист но в никакъв случай не е антисемит!

 Sanhedrin, Fol. 37.а. Човек е създаден единствено за това, за да те поучи, че всеки, който погуби ЕДНА израелска душа, съгласно ПИСАНИЕТО, прави същото, ако да е ПОГУБИЛ ЦЕЛИЯ СВЯТ.И всеки, който е запазил израелска душа, съгласно Писанието, прави същото,като да е създал целия свят. Гореказаното също би трябвало да бъде повод за прокурорска намеса!

То обяснява невероятната игра с числа, които винаги се смятат за правилни, ако става дума за смъртта на евреи, без при това да са необходими точни доказателства. За повече показност високопоставени господа носители на високо достоинство и депутати, в качествотона театрални князе, имат единствената задача, с помощта на лъжи да създават у гостоприемния народ илюзията за демокрация. Парите владеят света! В никакъв случай не народната воля! Така изглежда днес положението не само в цяла Европа. Този демократическипример за подражание беше пренесен в Европа от САЩ.

 По такъв начин Холокаустът, със своите установени със закон шест милиона убити, изпълни своята, както положителна, така и отрицателна, целесъобразна задача. Да се запитаме: Случайно ли е, че всички народи в Европа и по света се намират в летаргичен сън? Така, с благословията на демокрацията, на народа се разрешава да покрепя в играта единствено желаните от евреите партии! Онзи, който се противопоставя на това измамно и егоистично учение, представлява антимозаист но в никакъв случай не антисемит!

Baba camma, Fol. 113а: ... Ако израилтянин и нееврей са изправени пред съда, ти си длъжен пред него, ако това е възможно по еврейския закон, да се даде право, а на неевреина да се каже: нека бъде по твоя закон; ако ли пък не (т.е.ако е съвсем невъзможно) тогава присъпи към този нееврей с коварство.

 Fol. 113б: ...Шемул казал: Разрешава се при върщане на нещо дължимо на акум (нееврей), той да бъде въведен в заблуждение (сиреч, ако той греши в своя вреда), както и да бъде заблуден при изплащанена дълг.

 С помощта на множество практически примери в Талмуда се предлага помощ под форма на различни трикове; за държание с неевреите за да бъдат изиграни.

Тук всички прокурори в Европа и света се призовават да предупреждават своите народи за талмудистките престъпления и ги защитават от тях!

Къде се крие причината за това, че нищо не се случва? Всички държавни обвинители без изключение спят? Или не се решават да действуват? Или не познават Талмуда? Или именно този мъртъв покой е доказателство за това, че целитена юдаизма в някой страни вече са постигнати?

По такъв начин измамата и мошеничеството биватузаконени във всяка страна по света, в която на власт се намират ционистии ортодоксални евреи. Те се държат на власт, основавайки се на закони, предписвани от Талмуда. Така може да се обясни и това, как е възможно, че някой осъден на 12 години затвор като вредител, бива обявен в Европа за морална инстанция. Такъв беше неотдавна починалият водач на евреите в Германия, Игнац Бубис.

Обаче, този, който разобличава религиозно обоснованите машинации по мнението на правоверните е антисемит и бива преследван за това. В действителност той е в състояние да докаже унищожителната ненавист на евреите-ционисти с помощта на техните собствени учения. И именно поради това той е противник на Моисеевата религия антимозаист! Германското списание Spiegel потвърди това с извода: Света стана още по-еврейски.

 Joma, Fol. 84б:  Ако по време на шабат (събота) девет християни бъдат затрупани заедно с един евреин, и друг евреин ги спаси, ние мислим, че те всички щебъдат благодарни на този евреин, даже и да знаят, че този евреин е направил това единствено за да спаси своя едноверец.

 Представете си само, че някой друг народ от майчиното мляко се възпитава в такъв начин на поведение, в качество на традиционен, така дасе каже начин на живот! Кой ще бъде възмутен най-напред от това? Естествено богоизбраните и техните слуги!

Мен ще ме удостоят с прозвището антисемит, поради това, че разяснявам на неосведомените чудовищното поведение на ционистите и ортодоксалните. В действителност, аз се защитавам срещу машинациите на позоваващите се върху Моисеевата религия!

 Megillah, Fol. 25б:  Р. Хон казва: На изралтянина е позволено да казва на неевреина:  Вземи своя идол (разпятие) и си го сложи в задника.

Дори за един нехристиянин такава, предизвикателна забележка звучи повече от нетактично. Какви викове на протест ще предизвикате при евреите, като кажете на някой от тях:  Вземи твоята тор и си я сложи в задника. Привеждам това само като пример и не призовавамдействително да се прави приведеното по-горе! Във всеки случай, етикета антисемит ще ви бъде лепнат със сигурност. Въпреки, че това прозвище не е правилно! Правилно би било: антиталмудист, или противник на Моисеевата религия, или антиюдаист! Всички тези три определения отразяват враждебното към другите народи единство на еврейските учения.

 Jabmuth, Fol. 16б: Ако нееврей или роб съжителствуват с израилтянка, то техните деца са курвенски деца.

 Това съответствува на еврейските расови закони, които са в сила в Израел от времето на Стария Завет и до ден днешен. Тази гаранция за запазването на собствената си народност има за евреите най-голямо значение. Всички останали народи, особено германските, биват дискредитирани с помощта на политически ругатни расизъм и враждебност към чужденците, ако те по някаквъв начин се стремят да се погрижат за съществуването на собствения си народ. Този, който обръща вниманието към тези несъответствия е в действителност антимозаист противник на Моисеевата религия.

 Един пример от политическата практика в Германия: Бившият министър на външните работи Кинкел имаше проблеми с израелския Закон за националността в собственото си семейство. Този закон е така строг, че не прави изключение към никого. На дъщерята на Кинкел, въпреки, че е омъжена за израилтянин и приела неговата вяра,до ден днешен бива отказвано израелско гражданство.

Що за хора са тези гои, тези неевреи, на които са съвсем добре известни всички приведени обстоятелства, но въпреки това се държат така, като че нищоне знаят и не се срамуват заедно с клеветниците-моисеевци да преследвати даже да наказват верните на своя народ съграждани в качеството на таканаречени антисемити?

 Berakhoth, Fol. 58а: Който видитълпа неевреи (гои), нека да каже: (Еп. 50,12):  Да бъде опозорена, посрамена майка ви, що ви е родила.

Fol. 58б.:  Който види гробове на неевреи, нека да каже: (Еп.50,12): Да бъде опозорена, посрамена майка ви, що ви е родила.

Който позволява така да бъде ругана собствената му майка, той е вече роб на ционистите. Който се противопоставя на това, бива клеветен като антисемит, въпреки че правилно би било почтеното звание противник на Моисееевата религия антимозаист.

Schabbath, Fol. 83а, Тук бива три пъти казано, че гоите и гоята са нечисти.

Megillah, Fol. 6бР. Достай казал: На този свят е позволено да се дразнят богохулниците. (богохулници това са неевреите).

Тъй като понятието дразня е широко, то бива разширено до понятието война. Този който обръща вниманието към исторически доказани факти, се преследва от талмудистите като антисемит! Ако го бяха преследвали както противник на Моисеевата религия, те не биха лъгали при избора на думата.

Jabmuth, Fol. 47а: Неевреи немогат да свидетелствуват.

По такъв начин на ционистите и на ортодоксалните евреи се дава власт да фалшифицират престъпления. Хора с правно мислене, настояващи за представяне на веществени доказателства за разкриването на престъпления, веднага биват заклеймявани като антисемити. Такова е положението в цяла Европа! Навремето, в Америка евреите и черните настъпваха в единен фронт, щом станеше дума за расовото безправие на малцинствата. Днес обаче, организираните американски евреи поради различна имуществено-класова принадлежност се разделиха от предишните си съратници. Днес те даже се намират в състояние на война с тях. Това доказва целесъобразността на преустройването от мирогледни към парични интереси. Доскорошните черни приятели днес са превърнати в антисемити! Товае типичното мошеничество с антисемитизма, тъй като тази враждебност няма нищо общо със семитите, а единствено с ционистките евреи!

Jabmuth, Fol. 61а: ...(Ezech. 34,31): Вие сте мое паство, овци на моите ливади, вие хората. Вие се наричате хора, останалите обаче, (световните) народи не се наричат хора....

Tosefot; Fol. 94б: ... Семейството на неевреите (чуждите, нохрим) е скотско семейство. (Същото се намира в трактата Kethuboth, Fol. 3б).

Дълг на прокурорите от всички страни, признаващи хартата наООН, е да вземат мерки срещу такава насочена срещу другите народи умраза!Всеки, който не позволява на привържениците на Моисеевата религия да гопринизяват до нивото на скот, са антиюдаисти, но в никакъв случай не антисемити.

Kiduschin, Fol. 82а:   Най-добрият лекар трябва да попадне в ада, и най-добрия касапин е приятел на Амалек и най-добрия гой трябва да бъде убит. (виж също: Jerusalem. Kidduschin 40б, Sophrim XV. 10; Aboda zara цара 26б. Tosephol; Majmonides: Jad chasada (Силна ръка):  49б; R. Jismael: Mechitat (Разрушение): 11а).

Според Стария Завет, Амалек е враг на израилтяните. Амалек става символ на всички следващи врагове на еврейския народ, до днешен ден. Всички народи, изпречващи се на пътя на ортодоксалните и талмудистите в тяхния стремеж за власт, представляват Амалек и биват обявени за антисемити.

Последователите на Моисеевата религия, талмудистите и юдаистите, позовавайки се на така наречената богоизбраност, оправдават призива към убийство поради човеконенавист, обоснован от тяхната религия и талмудско учение! Къде е възмущението на ООН? Кога ще се чуе обвинението на международния съд в Хага? Никой друг народ не би се осмелил на подобна безсрамна наглост. Това също е ясно доказателство за властта на Мозаистите. Всеки прокурор, който се запознае с това учение е длъжен да се намеси! Навсякъде по света, призив към убийство е наказуемо от закона деяние!

Толкова ли е голяма властта на ционистите, и толкова голям страха на гоите пред мозаистите, че прокурорите даже и на могъщи нации не се решават активно да се намесят? Всеки, който разкрива тези крещящи до небето обстоятелства, получава прозвището антисемит. Въпреки, че на дело той е антиюдаист, антиталмудист!

Затова пък, всеки, който се възползува от документално потвърденото в Харатата на ООН право свободно да изразява своето мнение, в някой страни може да разчита на посещение от прокуратурата.

Sotah, Fol. 35б:  Казано е (Jes. 35,12): Народите ще бъдат превърнати във вар. Така както варта не е трайна, но ще бъде изгорена, така и световните (нееврейските) народи нямат да просъществуват дълго (в светския съд), а ще бъдат изгорени.

Baba mezia, Fol. 33б: ...Ние ще погледнем на вашите приятели и те ще бъдат покрити с позор. (Isai. 66,5). Това ще рече: световните народи ще бъдат покрити с позор, израилтяните ще ликуват.

Еврейските деца се възпитават в този дух и по такъв начин ощеот малки биват подстрекавани към човеконенавистност. Този, който сочи към тази от хилядолетия пороповядвана умраза, за маскиране на последната, клеветнически бива клеймен с трудноопределимата дума антисемит! Въпреки че той като поборник за истината, трябва да бъде определен с гордото название антиюдаист.

Baba mezia, Fol. 61а. Tosefot: Не е разрешено да се ограбва брата (израилтянин), неевреите е разрешено да бъдат грабени, кактое казано (3. Моис. 19,13): Не е позволено да се обижда собствения брат, но тези думи казва Ехуда не се отнасят за гоя, доколкото той не ти е брат.

Baba mezia, ...111б: СъгласноР. Ехуда, не е позволено да се граби брата (израилтянин), да се граби обаче неевреин е разрешено.

Baba batra, ....54б: Имуществото на неевреите e подобно на пустиня, никому не принадлежи и всеки, който първи го вземе, е негово. (Същото четем в Choschen hamischpath 156,5 и 271,4).

Sanhedrin, Fol. 57а: По отношение на грабежа е казано: Кражба и грабеж са разрешени на израилтянина по отношение на неевреин. Проливане на кръв ... задължането на заплащането за работа ... са позволени на израилтянина по отношение на неевреина.

Baba kamma, Fol. 113б: Откъде обаче (ние обаче знаем) това, което е загубено от нееврей, е позволено (да се прибере)? Казано е (5 Mos. 22,3): Всичко, което е загубено от твоя брат. Значи, на собствения брат си длъжен да го върнеш, не обаче нанеевреина. Връщайки му го, ти престъпваш много тежко закона.

Имат ли въобще съвест хората, възпитани в такива религиозни норми на поведение? Могат ли порядъчните хора, не желаещи да приемат в сърцето си това учение,дълго да се съпротивляват срещу това мислене на безцеремонните, насочено изключително в собствена изгода, гледайки как те успешно устройват живота си? По света има безброй примери, потвърждаващи успеха на споменатото учение!

Финкелщайн в своята книга разкрива тези методи: През последните години Индустрията-Холокауст се превърна в истинско допълнително изнудваческо предприятие? Под предлог, че представя евреите по целия свят, живитеи мъртвите, тази индустрия в цяла Европа издига претенции за еврейскотоимущество от времето на Холокауста. Това двойно събиране на парсата, както в европейските страни, така и от евреите със законни претенции, което сполучливо може да се нарече последната глава на Холокауста, най-напред беше насочено към Швейцария.

И още едно указание върху мошеничеството-антисемитизъм от страна на Норман Финкелщайн За Индустрията-Холокауст швейцарската (изнудваческа бел. авт.) банкова афера измислените мъки, които уж претърпял след войната преживялия Холокауста Вилкомирски (Холокауст-мошеник бел. авт.) бяха още едно доказателство на неизгасимата и ирационална злоба на неевреите.

Финкелщайн показва това още по-ясно: Изследване проведено от университета в Тел-Авив през април 1997 година, показва забележителен прираст на антисемитизма в Швейцария. Но това гибелно развитие съвсем не се свързва с това, което Индустрията-Холокауст измъкна от Швейцария. Антисемитизмът не се предизвиква от евреите нахално заявяви Бронфман. Антисемитите, са отговорни за антисемитизма.

Всеки здравомислещ човек вижда размера на мошеничеството-антисемитизъм на богоизбраните бирници. Талмуда предоставя на избраните основата за тяхното така наречено талмудстко право. И затова, всички, които му се противопоставят, саантисемити? Какво мошеничество!

След швейцарците още веднаж дойдоха на ред германците. Tози път ставаше дума за пари на принудителните работници. Финкелщайн пише: Но това, ... просто не е истина, че те не са получили никакво обещетение. В ... договора с Германия за обещетение на концлагеристите бяха включени също така и евреите, работили принудителен труд. Германското правителство изплати на бившите затворници-евреи обещетения поради лишаване от свобода и за вреди нанесени наздравето. Само задържаните работни заплати не бяха формално обезщетени. Тези, които вследствие на принудителния труд са се позовали на влошеното си здраве, получиха прилична пенсия.

Финкелщайн клейми играта с числа, на организираните евреи, които без каквото и да е стеснение използуват най-различни средства за да прикриятсвоето мошеничество. При това Финкелщайн мисли за опасността, която целия целия този Холокауст може да задвижи. Само главния проблем на тази въпиюща акция всеоще не е изясна и до днес: след войната във Федерална Република Германия заявления за обещетение са подали четири милиона евреи!

Тук без заобикалки се представя изкуството на организираното еврейство да живее прагматично. Всеки що-годе посветен знае, че тук на първо място важат кабалистичните пресмятания, водещи винаги до желания резултат; второ, не е възможно да не присъствува Мойсеевата терория за богоизбраност; и трето, престъпните учения на Талмуда безцеремонно се претворяват в живота. При това те стигат дори до дотам, че не щадят и собствените братя по кръв. Ще бъде позор за човечеството, ако на тези методи не бъде поставен край.

Тук трябва да се спомене, че организираните евреи решиха да предявяват своите претенции към държавите от Източния блок не такапублично. Целият свят знае, с какви стопански трудности се борят страните от Източния блок. Въпреки това те биват шантажирани със заплахи, принуждават ги да плащат, в противен случайще им отнемат външноикономическите възможности.

Задкулистните ръководители на тези акции доказват сами, как добре познават своя Талмуд. Богатствата на целия свят принадлежат на избраните, както това е казано в Талмуда, трактат Baba bathra, 54б: Имуществото на неевреите е подобно на пустиня, то не принадлежи никому, и всеки,който първи го вземе, му принадлежи. А който протестира срещу това, ще го обявим за антисемит!

При това огромно натрупване на престъпни машинации е съвършено ясно, че организираните евреи се стараят да държат от себе си по-далеч всички, опитващи се да обяснят тези машинации; прилагайки като оръжие метода Дръжте крадеца! и нищо не значещото понятие антисемитизъм.

Имайки предвид това, става ясно, че скоро и Норман Финкелщайн може да бъде обявен за антисемит.

Така се постъпва с всеки неевреин, който клейми подобни интриги на определени организирани евреи. Но той в никакъв случай не е антисемит, а антиталумудист, и то поубеждение!

Sanhedrin, Fol. 58бР. Хона казва:  ... Ако неевреин удари израилтянин, то той заслужава смърт. Ако някой удари израилтянин в лицето,то е същото, ако той би ударил Бога в лицето.

От тази гледна точка, във връзка с по-горе споменатите изказвания, стават разбираеми историите за ужастите наводняващи целия свят от подчинените на ционистите средства за масова информация. За един от тези подстрекатели от САЩ, Ели Визел, не се знае, дали неговата библейска умраза вече не го е довела до религиозна лудост.

Sanheddrin, Fol. 74б. Tosefot:  Съжителство с чужденци (с неевреи) е равно на съжителство със скотове.

Aboda zara, Fol. 37а:  ... Нееврейско момичена възраст от три години и един ден става за полово сношение....

Международните правни норми би трябвало да намерят тук дори минимално приложение за подстрекателство към злоупотреба с деца. Подобни престъпления ционистите искат да прикрият с клеветническото клеимо антисемитизъм. Този, който разкрива това, е противник на Моисеевата религия антимозаист!

Аboda zara, Fol. 4б: Тоs.: Еретика е позволено да убиеш със собствени ръце.

Защо хората се възмущават от делата на инквизицията? Единствено поради това, че тогава това е могло да засегне всеки като еретик? Този, който се противи на този призив към религиозно убийство, в никакъв случай не е антисемит!

Erubin, Fol. 43б:  Когато дойде Месия, всички ще станат роби на евреите.

Съмнява ли се някой още в намеренията на ционистките евреи? Тези хора изучават националните мнозинства в страната в която живеят, за да могат после по-лесно да ги управляват.

Ако гоите получат достатъчно сведения за целите на евреите и решат даим заплатят със същата монета, то намиращите се на власт евреи вероятно ще се замислят, не е ли по-добре да се откажат от манията си за богоизбраност.

Schabbath, Fol. 89а:  Какво значи Хар Синай? Това значи планина, от която се разпространява умраза към всички народи по света.

Тук лежи корена на цялото зло спъвайки мирния живот на всички народи! Надменната, въображаема богоизбраност и с нищо не оправданата религиозна ненавист към всички други народи, проповядвана и изучавана напланината Синай, не дава на хората покой. Тазиумраза опровергава всякакъв антисемитизъм! Остава единствено мошеничеството наречено антисемитизъм! 

Кой би се учудил след подобно еврейско признание, че всеки който се стреми къмравноправие на всички народи, бива клеветен като антисемит? Мойсеевата вяра това е религията на еврейството, официално означавана като юдаизъм. Tова оправдава и защитната реакция на народите под название антиюдаизъм!

Защо ортодоксалните така упорито се държат за лъжовното название антисемитизъм? За да мамят хората! Своето намерение да владеят света и всички народи, юдаистите се опитват да прикрият използувайки тактиката на завоалиране! С помощта на всички мислими и немислими престъпни хитроумности те превърщат всичко в пари. Дори тяхната религия им идва на помощ. За да прикрият основите на тази огромна измама, те се грижат, щото тяхната Моисеева религия с нейното престъпно учение и тяхната народност да не стават явни. Затова те веднага стоварват поройот клевети върху мнимия враг, за да вършат амбулантна търговия от врата на врата с размитото и напълно фалшивото понятие антисемитизъм, будейкисъстрадание!

 

Доколко сериозно трябва да бъдат вземани Тората и Талмуда?

 

Талмуд означава учение. Съгласно вестник FAZ, Frankfurter Allgemeine Zeitung от 19.4.1995 г., брой 91,

Следното изречение от книгата Josua 1,8 представлява девиза на института за еврейски изследвания в Хайделберг:

 

Длъжен сида се занимаваш с Учението

ден и нощ!

 

Йошуа 1,8 казва: Длъжен си постоянно да говориш за тази Книга на законите и ден и нощ да размисляш за това, за да действуваш точно така, както в нея е написано.

По-горе бяха цитирани по-важните поучения от Талмуда. Тези цитати позволяват да се разбере,в какъв съсем друг свят живеят евреите-талмудисти. Те не познават света на народите! Те желаят вечна борба с помощта на нечестни средства, лъжа, измама иубийство, докато постигнат своята цел световното владичество.

Всеки, който се брани срещу това, ще бъде с оклеветен с ненавист, въпреки че той има всички основания да бъде антиюдаист. Но евреите се придържат към неясното понятие антисемит. С всеки разясняващ това, те водят война. Той бива преследван не като антиюдаист, а като антисемит. Основаниетоза това е следното: С понятието антиюдаист, този просветител би имал възможност, да вземе позиция пред съда и представи своите доводи срещу юдаизма. Наистина, понятието антисемит бива оценявано като клевета, обаче, пред съда то не може да бъде обяснено!

Всеки евреин, притежаващ друг паспорт, освен израелски, се счита на първо място евреин. Това се потвърждава от многобройни пример с известни евреи.

Познавачът на Талмуда Райнголд Майер пише в своя Талмуд: ...по-късно евреите се намираха под юрисдикцията на управляващата власт или страната където живееха. Законите на страната биват признавани, дотолкова, доколкото те не противоречат на наставленията (на Талмуда). Накратко казано: единствено Талмудът представлява истинския закон за всеки евреин! Ако тук и там законите на съответната страна биват признавани, то това се прави единствено по целесъобразност.

Криминалистите и медиците трябва да се заемат с обяснението на антисемитизма. Дали зад това се крият престъпни намерения? Или става дума за измислена болест, поразяваща изключително евреите и техните привърженици. Съществуват указания за това, че се касае за хипохондрия. Действително, има хора, които се чувствуват зле, ако не са болни. Тогава тази болест трябва да се нарича антисемитизъм, и нападнатите от нея болест могат единствено да бъдат съжелявани.

Докато този проблем не е разрешен, авторът на тази брошура е горд с това, че срещу него, срещу така наречения антисемит се бори една лукава банда. В действителност, със своя труд той допринася за постигане на взаимно разбирателство между народите и целта за това е тяхното равноправие.

 

Съдебна и еврейска експертиза

 

За да внесем повече яснотав проблема ще цитираме съдебната експертиза на Втората голяма съдебна палата в Берлин от 10-ти август 1957 година:

Евреите-юдаисти и особено младежта, децата на родители ортодоксални-юдаисти и сега, след основаването на държавата Израел, кактои преди и във всички времена се обучават, съгласно Тората, Талмуда и извадките от Талмуда, обясненията към него, Шулхан аруха...

От гореказаното следва, че ортодоксално-юдейската традиция и нейната действителност в и извън държавата Израел се поддържа и пази неизменна от ортодоксално световно еврейство.

В тази съдебна експертиза се цитира Ханс Бардтке: Находки на ръкописи в Мъртво море, Берлин 1953 г., стр. 148-149:

... от богословска гледна точка крайната цел остава една и съща: обещаваното от Тората и пророците световно господство на Израел, от чиито нозе чужденците ще ближат праха, ще му служат, а тяхното имущество и владения ще станат собственост на Йерусалим.

По-нататък, експертизата съдържа още един цитат от Вечния закон на евреина Шалом Бен-Хорин. Еврейски еженеделник (Jdische Wochenschau), Буенос Айрес XVIII (1509), 1957 г., стр. 3:

Това са последствията от идеологията на Тората, на пророците, на писанията, включително Мишна, Талмуда и Шулхан-Арух, която (идеология) постоянно води еврейството от диаспората в неизбежен конфликт с националните мнозинства; причината за всички антиеврейски реакции на националните мнозинства, духовни и културно-политически, винаги лежи в онази надменност на еврейската идеология, че уж са богоизбран народ, народ, който коренно се е обособил и отделил от гоите нееврейското мнозинство в страната, прилагайки срещу тях двойния талмудско-казуистичен морал. Това неизбежно предизвиква възмущението и отбранителната реакция на тези народи...

 

Всичко изложено до тук,доказва

заглавието на тази брошура!

 

Ако гоите все още не разбират, какво ги очаква,

то трябва да им припомним, че

 

САМО  НАЙ-ГЛУПАВИТЕ  ГОВЕДАСАМИ  СИ  ИЗБИРАТ  КАСАПИНА !


 

*)  [шабец-гои, мн.ч. слуги на евреите,работещи в шабат (събота); шабашники рус.;

     Schabatgoim нем.]