98 χρόνια "Der Stürmer"!!!



 20.4.1923 - 20.4.2021

 

Εδώ ήμαστε ξανά!