Списък на по-известните евреи в България

през периода 1878 - 2009 г.

 

 

 (Забележка: В списъка се посочват и такива, които не са 100% евреи, но са с еврейска кръв. В повечето от тези случаи те се чувстват евреи. Освен това според Дял II., Глава I., Чл. 15 от Закона за Защита на Нацията - „От еврейски произход са лицата, на които поне един от родителите е евреин”.)

 

 

Марко Хаим Фридман ( 1925 г.)

Член на комунистическата партия, шумкар, терорист и атентатор. Бивш търговец на хартия, резидент на нелегалната Комунистическа партия и връзка с ЦК. Като платен комунистически агент участвува в атентата на църквата “Св. Неделя” в София, при който загиват 200 души от цвета на българската интелигенция. Осъден на смърт чрез обесване.

 

д-р Наим Исаков (1875-1932 г.)

Роден в семейството на банкера Исак Б. Давид. Завършва право в Париж. Социалист от 1908 г. Съратник на Димитър Благоев. Един от ръководителите на Задграничното бюро на БКП във Виена след Септемврийското въстание от 1923 г. Участник в Изпълнителния комитет на Коминтерна в Москва. Пребивавал нелегално като агент и шпионин на комунистите, болшевиките и масоните в Германия и Франция.

 

Леон Йосиф Таджер (1903-1941 г.)

Роден в София в семейство на известен адвокат. Учи земеделие във Виена но не завършва. Член на БКП, участвува в нелегална дейност срещу властта, терорист и член на бойна група; взривява железопътни цистерни и складове с гориво. Осъден на смърт чрез обесване.

 

Ана Аврам Вентура (1925-1944 г.)

Член на нелегалната организация “Макаби”, съратничка на ремсистката Тинка Джанин. Секретар на градския комитет на РМС в гр. Русе. Шумкарка; участвува в терористични акции, подкупва полицаи и извършва саботаж във фабрика „Жити”. Убита при престрелка с полицията в поредна акция.

 

Емил Шекерджийски (1944 г.)

Младежки деятел, журналист, революционер от болшевишки тип, шумкар-терорист от Кюстендилския отряд. Убит от жандармерията, заедно с още двама терористи,  по време на престрелка.

 

Менахем Алберт Менахем (Менахо Менахемов)

Опасен комунистически престъпник -терорист (преди 1944 г.), член на БКП.

 

Менахем Леон Папо (Мико Папо)

Известен терорист, участник в терористичните групи срещу властта преди 1944 г., член на БКП.

 

Самуил Мефано

Комунистически престъпник, развиващ подривна дейност. Участвува в образуването на Ямболската комуна от 1919 и 1921 г.

 

Хаим Юда Пизанти ( - 1938 г.)

Член на Видинския окръжен комитет на БКП, участвувал в Ломската комуна (1919 -1923 г.) заедно с Яко Бенарой и Рабено Леви. Политемигрант в СССР.

 

Аврам Яков Албухайре (1884-1924 г.)

Активен деец на БКП, участник в акции срещу властта и държавата. ликвидиран през 1924 г.

 

Виолета Якова Албухайре (1884 -1924 г.)

Терористка, участник в терористичните групи срещу властта, член на БКП.

 

Мати Рубенова

Терористка, участник в терористичните групи срещу властта преди 1944 г. Член на БКП.

 

Раймонд Вагенщайн – терорист, участник в терористичните групи срещу властта преди 1944 г., член на БКП.

 

Настя Исакова (1881-1962 г.)

Съпруга на д-р Наим Исаков, член на женското социалистическо движение.

 

Фрейда Хербел (1876-1950 г.)

Съпруга на Матю Хербел, член на женското социалистическо движение.

 

Бети Данон

Ятачка, предоставяла явки и тайни квартири на терористи от терористичните групи на БКП и РМС преди 1944 г.

 

Насим Барух

Интербригадист в Испания през гражданската война.

 

Леон Анави – интербригадист

 

Виктор Барух Меворах - интербригадист

 

Жак Ажер - интербригадист

 

Рубен Аврамов-Леви - интербригадист

 

Янто Давидов Канети - интербригадист

 

Сара Ково - интербригадистка

 

Цезар Ково - интербригадист

 

Исак Можев - интербригадист

 

Роберт Ешуа Меламед - интербригадист

 

Сами Яков Асса - интербригадист

 

Давид Давидов - интербригадист

 

Шарло Берджик – интербригадист

 

Насим Барух – интербригадист

 

Исак Бехмоарш – интербригадист

 

Хари Ешкенази – интербригадист

 

Йосиф Елазар Йосифов – интербригадист

 

Давид Натан Соломонов – интербригадист

 

Бела и Алберт Алмалех

Членове на БКП, в тяхната квартира е действувала нелегална радиостанция за подривна и дестабилизираща властта дейност преди 1944 г.

 

Лиза Кало (1907-1943 г.)

Шумкарка – терористка, убита при престрелка с властите, член на БКП

 

Жак Натан - политически секретар на БКМС през 20-те години, привлечен в ЦК на БКП за работа по подривната дейност и сваляне на законовата власт преди 1944 г.

 

Бенямин Дубавицки (Беньо Дубавици) (1912-1942 г.) - син на руски емигранти - евреи; комунистически престъпник-терорист, убит от властите при престрелка.

 

Буко Юда Коен (1888 г.) - комунистически престъпник, кмет на Новозагорската комуна.

 

Соломон Лазаров Голдщайн (1884 - 1968 г.) - член на БРСДП (т.с.), емигрант във Франция, където през 1915 г. става член на РСДРП (б.). Имал е тесни връзки с Ленин; умира в Москва.

 

Диана Саранга - от гр. Пловдив, шумкарка - терористка преди 1944 г.

 

Сабетай Гарти - шумкарка - терористка преди 1944 г.

 

Сузи Герон - шумкарка - терористка преди 1944 г.

 

Марко Деколо - шумкар - терорист преди 1944 г.

 

Май Джалдети - шумкар - терорист преди 1944 г.

 

Адолф Фабрикант - нелегален печатар и революционер-комунистически престъпник. Издава нелегалните „Информационен бюлетин” и „Отечествен фронт” в София, заедно с евреина Алексей Шелудко, участвуват в разпръскване на подривни позиви в кината (прeди 1944 г.).

 

Роза Фитерман - ятачка, предоставя нелегални квартири за терористи от терористичните групи преди 1944 г.

 

Жак Йона - солунски евреин, дошъл в София за да развива нелегална подривна дейност в БКП през 30-те години. Като гръцки поданик е депортиран от германците в лагер.

 

Мойсей Лазаров Голдщайн (1893-1923 г.) - брат на съратника на Ленин - Соломон Голдщайн. Активен деец на БКП и участник в Септемврийското въстание (антидържавен метеж). Разстрелян от властите за терористична антидържавна дейност.

 

Маир Джалдети - шумкар - терорист, ликвидиран от властите (от Пловдив).

 

Ездра Мордехай - шумкар - терорист, ликвидиран от властите (от Пловдив).

 

Израел Маир Илел - шумкар - терорист, ликвидиран от властите (от Пловдив).

 

Султана Исак Пизанти (1885-1942 г.) - социалистка, съпруга на Хаим Пизанти и майка на Рената Натан. Умряла от глад в Ленинград.

 

Йосиф Хаим Бенбасат (1908-1944 г.) - шумкар - терорист от бригадата „Чавдар”, ликвидиран от властите.

 

Лиячи Самуил Франсез (1896-1931 г.) - член на БКП, участник в подривното нелегално движение против държавата.

 

Матю Кербел (1872-1952 г.) - деец на социалистическото революционно движение, член на БКП.

 

Исак и Яко Алболах  - братя шумкари - терористи от Чирпан. Ликвидирани от властите.

 

Изи Аврам Герон - шумкар - терорист от Пловдив. Ликвидиран от властите.

 

Алберт Хаим Бенвенисти - терорист от Пловдив. Ликвидиран от властите.

 

Хаим Моис Чичек - терорист от Пловдив. Ликвидиран от властите.

 

Д-р Фаденхехт - член на Управителния съвет на Франко-белгийска банка (1934 г.), масон; крупен „специалист” по финансови измами и далавери.

 

Рахамим Куюмджийски - масон, подставено лице във финансови измами (1934 г.), от „петата колона”.

 

Д-р Соломон Алкалай - масон (1934 г.)

 

С. Арие - масон (1934 г.)

 

Г. Арие - масон (1934 г.)

 

Захари Алкалай - масон (1934 г.) - финансист.

 

Ал. Алкалай - масон (1934 г.).

 

Ал. Клайн - масон (1934 г.).

 

Д-р Б. Навон - масон (1934 г.).

 

П. С. Фридман - масон (1934 г.).

 

И. Фридман - масон (1934 г.).

 

С. Юлзари- масон (1934 г.).

 

Жак Асеов - масон (1937 г.).

 

Аврам Афталион - масон (1937 г.).

 

М. Ардити - масон (1937 г.).

 

Исак Барух - масон (1937 г.).

 

Елия Басан - масон (1937 г.).

 

Арон Бераха - масон (1937 г.).

 

Д-р М. Бурла - масон (1937 г.).

 

П. Враджали - масон (1937 г.).

 

Д-р П. Епелбаум - масон (1937 г.).

 

Д-р Б. Клайн - масон (1937 г.).

 

С. Мезан - масон (1937 г.).

 

Д-р Исак Менахемов - масон (1937 г.). Бенеберитска главна ложа ХVII.

 

Д-р Цемах Рабинер - масон (1937 г.). Бенеберитска главна ложа ХVII и равин.

 

Д-р Бернар Розенфелд - масон (1937 г.) от София. Бенеберитска главна ложа ХVII.

 

Аврам Вентура - масон (1937 г.) от Русе. Бенеберитска главна ложа ХVII.

 

Исак Исакович - масон (1937 г.) от Русе. Бенеберитска главна ложа ХVII.

 

Соломон Паси - масон (1937 г.) от Пловдив. Бенеберитска главна ложа ХVII.

 

Давид Хасон - масон (1937 г.) от Бургас. Бенеберитска главна ложа ХVII.

 

Аврам (Мамо) Сабетай Афталион (1886 -1968 г.) - роден в Русе, специализира в Англия, следва търговско училище във Виена. През 1912 г. основава масонската ложа „Зигмунд Бергел” в Русе. Премества се в София, където членува в масонската ложа „Зора”.

 

Ели Исак Сиди (1860-1953 г.) - основател на еврейската масонска ложа в България „Бнай-Брит” - ложата „Мицпе, 466” (1897 г.), масон - счетоводител.

 

С. Нахмияс - масон от ложата „Дунавска звезда” в Русе.

 

Елия Арие - масон от ложата „Заря”.

 

Аврам Кордови - масон от ложата „Заря”.

 

Сасон Алкалай - основател на кооперативно - спестовно масонско дружество „Сговор”.

 

Елия Арие - основател на кооперативно - спестовно масонско дружество „Сговор”.

 

инж. Исак Фридман - масон.

 

Рубен Джераси - един от първите масони в България.

 

Аврам Афталион - масон - банкер.

 

Анжел Кордова - масон.

 

Исак Афталион - масон.

 

Самуил Юлзари - масон.

 

Йосиф Хербст (1875-1925 г.) - публицист, ликвидиран за чифутските си писания и разлагаща дейност.

 

Пейсах (Петър) Израелевич Габе (1860-1926 г.) - руски евреин, едър чифликчия в Добрич, влиза в политиката и се кандидатира за народен представител. Изявен ционист. Баща е на поетесата Дора Габе.

 

Д-р Ашер Ицхак Хананел (1895-1964 г.) - равин, роден в Шумен. Завършва юридически факултет във Виена и равински семинар в Бреслау с докторат. Ционист, арестуван и съден.

 

Моше (Мошоначи) Шмуел Таджер (1832-1913 г.) - съдия в общински съд, назначен от турците. През 1891 г. Става главен равин.

 

Якир (Пресиадо) Ицхак Бакиш (1828-1910 г.) - председател на религиозния съд и хазан в „Кейла де Лос Грегос”. През 1886 г. е назначен за главен равин на България, ционист.

 

Д-р Цемах Рабинер ( - 1936 г.) - равин в София (1902 г.) и в Пловдив (1907 г.). Член на Ц. К. на Ционистката организация.

 

Рафаел (Руолф) Азриел Ардити (1875 -1958 г.) - роден в Шумен, равин.

 

Рахамим Асео - банкер, Българо-палестинска банка (1924 г.).

 

Аврам Исак Леви - банкер, Българо-палестинска банка (1924 г.).

 

Шеломо Кокашвели - банкер, Българо-палестинска банка (1924 г.).

 

Леон Коен - софийски адвокат, банкер в банка „Геула” (1928 г.).

 

Ели Бохор Барух - счетоводител в еврейска кредитна кооперация „Народен труд” (1932 г.), далавераджия.

 

Борис Н. Асеов - банкер, член на управителния съвет на Еврейска кооперативна банка „Шалом” (1932 г.), финансови машинации.

 

Нисим Л. Илел - банкер, председател на банка „Геула” (1934 г.), град Ямбол.

 

Йосиф Варсано - банкер, председател на банка „Геула” (1937 г.).

 

Исак Хаин Синтов - банкер, председател на Еврейска кооперативна банка „Шалом”, София (1937 г.).

 

Хаим Кордова - банкер, председател на Проверителния съвет на банка „Геула” (1940 г.), Ямбол.

 

Аврам Алфаса - банкер, председател на банка „Кармел” (1941 г.), София.

 

Д-р Самуил Шейнин - доктор по право (1926 г.).

 

Пресиадо (Якир) Аврам Романо (1865-1933 г.) - адвокат-ционист, ръководи дружество „Цион” в град Пловдив, главен комисар на Еврейския национален фонд в България (1922-1930 г.).

 

Д-р Израел Моше Калми (1885-1968 г.) - завършва Юридически факултет в Германия, адвокат в Русе, участвува в дружеството „Малбиш Арумим”, свързан с полк. Таджер.

 

Проф. д-р Нисим Меворах (1891 г.- ) - адвокат, дипломат, общественик и държавник, майка му е Роза Алфандари, от 1920 г. е член на БКП. Уважава властта на комунистическите престъпници в България.

 

Манчо Рахамимов Мошев (1902-1986 г.) - юрист, партиен деец, член на БКП, участва в нелегалните групи; съдия „народен обвинител” в VII състав на Народния съд след 9.9.1944 г., „палач в тога”.

 

Пепо Менахем Коен - юрист, завършил в Софийския университет (1936 г.), съдия - главорез от съставите на Народния съд след 9.9.1944 г.

 

Еми Барух - съдия - главорез от съставите на Народния съд след 9.9.1944 г.

 

Манчо Рахамимов - главорез от съставите на Народния съд след 9.9.1944 г.

 

Йосиф Кутев - главорез от съставите на Народния съд след 9.9.1944 г.

 

Исак Данон - главорез от съставите на Народния съд след 9.9.1944 г.

 

Д-р. Азаря Бохор Джалдети (род. 1923 г.) - роден в Пловдив, лекар, асистент в нервно-психиатрична клиника. Осигурява „местопребиваване” на противниците на БКП.

 

Проф. д-р. Емил Елиезер Коен (род. 1909 г.) - роден в Пловдив, ръководител на катедра „Очни болести”, специализация в СССР (1960-1963 г.). Член на БКП.

 

Панчо Владигеров (13.02.1899 - 8.9.1978) - известен композитор, евреин по майка - Елиза Пастернак. Преди 1933 г. работил в долнопробния театър на евреина Макс Райнхард. Според разказите на преподаватели от софийската консерватория (от преди 9.9.44 г.) - Владигеров открадва мелодията на своето най-известно произведение „Рапсодия Вардар от клубен пианист в София.

 

Исак Соломон Паси (род.1928 г.) - роден в Пловдив, завършил право в Софийския университет (1950 г.); асистент в катедра по „Марксизъм - ленинизъм” (1952-59 г.); кандидат на философските науки (1957 г.); дисертация „Г. В. Плеханов и марксическата естетика”; потомствен масон; член на БКП; сътрудник на ДС и цензор на литература и учебници за университетите; баща на престъпника и враг на България - Соломон Паси.

 

Соломон Исаков Паси - почетен президент на Атлантическия клуб - България, внук на масон от най-висша 33та степен, масон, член на СДС; радетел на идеята „България в НАТО” и „България - бананова република”; човек от висшия ешелон на „петата колона” в България, бивш външен министър от правителството на НДСВ. Смъртен враг на България!

 

Жана Езра Мелхова (род. 1922 г.) - родена в София, завършва английска филология в Софийския университет, специализации в Англия и САЩ; гл. асистент и доцент в СУ. Член на БКП.

 

Паулина Юрай Пиринска (род. 1914 г.) - родена в Ню Йорк, завършва гимназия „Джулая Ричман” и педагогическа икономика в университета „Бернард Барух”, преподавател по английски език в СУ „Климент Охридски” (от 1953 г.); доцент (от 1973 г.), член на БКП, майка на Георги Пирински.

 

Георги Пирински - роден в САЩ, виден комунистически престъпник, член на БКП (БСП), член на Висшия съвет на БСП, бивш министър на външните работи, председател на парламента при правителството на БСП (2005 - 2009).

 

Д-р Ашер Хананиел - главен равин в България (1947 г.); организира създаването на Еврейския културен институт към Централната консистория на евреите в България през 1947 г. (измисляне на чифутска „култура”!). Съорганизатори Ели Ешкенази, д-р Симон Маркус и др.

 

Жак Натан Примо (1902-1974 г.) - роден в София, виден комунистически престъпник - ”революционер”, идеолог на червените палачи. Политически секретар на БКМС през 20-те години; член на ЦК на БКП; завършил Икономическия факултет на РАНИОН - Москва (1928 г.); доцент 1947-48 г. (БАН); хоноруван професор 1948-49 г.; редовен професор 1949-52 г.; академик 1961 г. (завършен палач и гад). Партиен функционер от висшия ешелон на властта, историк, и икономист; председател на Еврейския ОФ комитет; член на цензурната комисия по идеологическа чистота на всекидневния и периодичния печат; идеолог-фалшификатор на българската историческа наука.

 

Ели Хаим Ешкенази (род. 1888 г.) - роден в София, завършил право в СУ; историк, старши научен сътрудник в Института за българска история и в Института за балканистика (БАН); председател на Еврейския научен институт; член на БКП; идеолог-фалшификатор на българската историческа наука.

 

Николай Янков Кауфман (род. 1925 г.) - роден в Русе, завършил Музикалната академия през 1952 г.; кандидат на науките по изкуствознание (1956 г.), старши научен сътрудник в института по музикознание, член на БКП. „Промива мозъци” в областта на музиката.

 

Нико (Нисим) Мойсей Яхиел (род.1919 г.) - роден в Русе; завършил философия в СУ (1957 г.); кандидат на философските науки (1965 г.); старши научен сътрудник, професор (БАН,1970 г.), член на БКП. „Промива мозъци” в областта на философията.

 

Нешо Давидов - публицист, автор на книгата „Айхман и айхмановци пред съда на народите”, издание на БКП, София 1961 г., член на БКП, подривник и „промивач на мозъци” в обществения сектор.

 

Изидор Соломонов - публицист, автор на материала „Процесът Адолф-Хайнц Бекерле и някои изводи от него”, 1980 г.

 

Исак Мошев - еврейски деятел, близък на Жак Натан, комунистически престъпник, ибрикчия, член на БКП.

 

Д-р Йосиф Бенрей - ционист, преводач на ционистка литература (1948 г.), израелски агент.

 

Елиезер Ардити - ционист, публицист (1948 г.), симпатизант на болшевиките и БКП.

 

Д-р Шаул Мезан (1893-1944 г.) - роден в Пазарджик, основател на дружество „Израел” (1908 г.), завършва медицина в Женева; изявен ционист, шумкар - терорист; ликвидиран от властите в Албания.

 

Ицхак Давичон Бали - масон, русенски еврейски деец, член на масонската ложа „Братство” и на еврейската русенска ложа „Зигмунд Бергел”, учител („промиване на мозъци”).

 

Аврам Юда Алфаса (1879-1971 г.) - роден в Одрин, председател на масонската ложа „Кармел” в София (1928 г.); ръководи еврейската масонска ложа „Бнай-Брит” (наричана в САЩ „Еврейското Гестапо” !!!) няколко години; емигрира в Израел през 1951 г.

 

Анри Асса - комунистически престъпник, идеолог, член на БКП; автор на книгата „Идеология и практика на ционизма и борбата на БКП срещу тях” (1917-1925 г.), издание на БАН 1980 г., от кохортата на клакьорите.

 

Соломон Леви - ционист, масон, пише за организациите на евреите в България - „Шалом” и „Бнай Брит Кармел” в София (1996-1997 г.)

 

Нинел Кьосева - пише за ционизма и еврейските масонски ложи в България (1998 г.)

 

Давид Коен - посланник на Израел в България (1998 г.), син на родители български евреи, емигрирали в Израел.

 

Проф. Бар Зохар (род. 1938 г.) - роден в България, д-р по философия на Еврейския университет в Ерусалим, депутат в Кнесета, пише фалшиви монографии за Холокоста, професор в Университета в Атланта (САЩ). Участвува на конференции в СУ.

 

Алберт Декало - публицист, ционист, пише в Годишника на Обществено-културно-просветна организация на евреите в България - „Шалом” (1986 г.); израелски агент.

 

Феня Декало - журналистка, пише във в. „Македония” и работи за еврейските масонски организации в България „Шалом” и „Бнай Брит Кармел”, израелски агент.

 

Давид Беневенисти - публицист, автор на материала „Интернационалните добродетели на партията на тесните социалисти: 80 години Бузлуджански конгрес” (1971 г.), комунистически престъпник, член на БКП, идеолог и клакьор на червените палачи; сега проводник на глобализма и израелски агент! (ветропоказател).

 

Израел Майер - публицист, „промива мозъци” в обществения сектор (1986 г.), израелски агент.

 

Витали Таджер - публицист, „промива мозъци” в обществения сектор (1986 г.), израелски агент.

 

Йосиф Алеви - публицист, пише за „видни евреи в България” (1969 г.), ционист.

 

Анушка Хеския Леви - родена в София през 1945 г., завършила испанска филология в СУ, преподавател в катедра „Испанска филология” към СУ (1973 г. ), специализация в Куба; израелски агент.

 

Татяна Антонова Шамрай - асистент в катедрата по руски език на Великотърновския университет (1972 г.), „промиване на мозъци” сред студентите.

 

Жак Аройо - преподавател по политическа икономика в СУ (1951 г.); „промиване на мозъци” сред студентите, клакьор на БКП, член на БКП;.

 

Жаклен Бехар - преподавател по педагогика, правни и държавни науки в СУ (1953 г.), клакьор на комунистическите престъпници, член БКП, „промиване на мозъци” сред студентите.

 

Жак Меламед - преподавател по правни и държавни науки в СУ (1953 г.), клакьор на комунистическите престъпници, член БКП, „промиване на мозъци” сред студентите.

 

Нисим Яхиел - преподавател по философия в СУ (1954 г.), клакьор на комунистическите престъпници, член на БКП, „промиване на мозъци” сред студентите.

 

Леон Леви - преподавател по философия в СУ (1958 г.), клакьор на комунистическите престъпници, член БКП, „промиване на мозъци” сред студентите.

 

Йосиф Барух - преподавател по журналистика в СУ (1958 г.), клакьор на комунистическите престъпници, член на БКП, „промивач на мозъци”.

 

Проф.Нисим Сабат Аладжем - роден 1921 г., преподавател по „Марксизъм-ленинизъм” във Висшия лесотехнически институт в София след 1949 г., член на БКП, клакьор и идеолог на комунистическате палачи, „промивач на мозъци”;!

 

Хаския Давидов Несимов - роден 1911 г. в София, преподавател, доцент и професор (1973 г.) във ВЛТИ, клакьор и идеолог на комунистическите престъпници, палачи, „промивач на мозъци”; член на БКП.

 

Лев Главинчев - счетоводител, червен палач - касапин от МВР след 9.9.1944 г., участвувал в репресии и избиване на хора от интелигенцията в София, член на БКП, виновен за смъртта на хиляди хора (виж книгата на Мито Исусов)!

 

Израел Зеев(и) - следовател, член на БКП, палач и касапин на хора; служител на МВР след 9.9.1944 г., измъчвал и убивал арестантите с особена жестокост и садизъм, виновен за смъртта на стотици хора (виж книгата на Мито Исусов)!

 

проф. Нико Яхиел - член на БКП, палач на комунистическите престъпници; от висшия ешелон, съветник на „другаря” Тодор Живков близо 30 години, посветен във всички тайни дела на бившия „първи”. След 1990 г. издава книга срещу тоталитарния режим („ветропоказател” от висша категория). Агент на ЦРУ и „Мосад”; в момента живее в Израел с $ 2000 пенсия и си пише мемоарите.

 

Рафаел Яко Бераха - роден 1925 г. в град Казанлък, завършил селскостопанско машиностроене (1954 г.), преподавател в катедра „Технология на металите” във ВИММЕСС, специализация в СССР,член на БКП.

 

Сабетай Аврам Леви - роден през 1922 г. в град Хасково, завършил ВМЕИ в София, асистент и кандидат на техническите науки, специализация в СССР, доцент, член на БКП.

 

Лейзер Марко Майер - доцент в катедра „Икономика на строителството, финанси и кредит”, към Висшия институт за народно стопанство „Д. Благоев” - Варна (1971-80 г.), член на БКП; „промиване на мозъци”.

 

Бениамин Раймонд Коен - роден 1930 г. в град Видин, завършил ИСИ - София (1953 г.). На работа във ВИАС, ст. научен сътрудник, доцент (1978 г.), ръководител катедра „Фотограметрия и картография” (1979-80 г.).

 

Силвия Нисим Недялкова - род. 1953 г. в град София, завършила философия и специализирала социология в СУ (1975 г.), старши асистент преподавател във ВИФ - управление и организация на физическата култура. Член на БКП.

 

Исак Яко Коен - род. 1947 г. в град София, старши асистент във ВИФ от 1972 г. Член на БКП.

 

Д-р Яко Моис Афар - род. 1924 г. в град София, завършил Медицински факултет на СУ (1951 г.); доцент по биохимия; работил в Централния научноизследователски институт по физическа култура, преподавател в Куба (1968-1970 г.); професор, член на БКП, съден за взимане на подкупи от студентите във ВИВ (НСА) и лежал в затвора! Синът му - д-р Афар работи в Националния възстановителен център „Дианабад”, набеден рефлексотерапевт, две години е бил на работа в Израел, където се е занимавал неизвестно с какво.

 

Д-р Азаря Бохор Джалдети (род. 1923 г.) в град Пловдив, завършил Висшия медицински институт в Пловдив, преподавател в Пловдивския университет („промиване на мозъци”); доцент, ръководител на катедра; специализирал в СССР, Италия и Франция - пато-психология, член на БКП, изпраща противници на престъпния комунистически режим в психиатрични клиники и лудници за унищожение! Пенсионер от 1984 г.

 

Ева Азаря Аладжем Михайлова - (род. 1938 г.) в град София, старши преподавател в ЦИУУРК, завършила ВМЕИ в София (1961 г.), специализации в Ленинград (77-85 г.), преподавател в СУ член на БКП, „промиване на мозъци” сред студентите!

 

Моис Илия Аройо - (род. 1952 г.) в град Сливен, завършил Физически факултет на СУ, ст. асистент, кандидат на физическите науки, преподавател в СУ, „промиване на мозъци”!

 

Роза Аврамова Бранц - (род. 1924 г.) в град Слудск, завършила Ленинградския държавен университет, научен сътрудник в Химическия факултет на СУ, член на БКП, „промиване на мозъци”.

 

Букица Барух Гринберг - (род. 1949 г.) в град София, завършила университета в Мериленд, САЩ със специализация, главен асистент във факултета за класически и нови фиологии в СУ; (1981 г.) член на БКП, „промиване на мозъци”.

 

Грета Маркова Ескенази - (род. 1931 г.) в град София, завършила Физико-математическия факултет на СУ, специализация в Москва, гл. асистент, доцент в Геоло-географски факултет на СУ, член на БКП, „промиване на мозъци”.

 

Д-р Хени Чилибонова-Лорер - (род. 1928 г.) в град в Казанлък, завършила „Химия” в СУ, ст. асистент във Ветеринарно-медицинския факултет, кандидат и доктор на биологическите науки, работи в Института по обща и сравнителна патология на БАН (1959 г.), член на БКП.

 

Моис Давид Авишай - (род. 1921 г.) в град Бургас, икономист, професор, завършил ВИИ „К. Маркс” 1952 г., професор 1980 г. - преподавал по политическа икономия; член на БКП, „промиване на мозъци”.

 

Моско Ашер Аладжем - (род. 1950 г.) в град София, машинен инженер, завършил ВМЕИ София (1974 г.), специализирал приложна математика, доцент (1989 г.), преподава компютърна графика във ВМЕИ, „промиване на мозъци”, израелски агент.

 

Моис Самуил Аройо - род. 1940 г. в гр Сливен, инженер-химик, завършил ВХТИ София (1963 г.), кандидат на химическите науки, асистент, доцент (1992 г.), преподавател във ВМЕИ, „промиване на мозъци”, израелски агент.

 

Нели Йомтова Бенбасат - род. 1924 г. в гр. София, инженер-химик, завършила Ленинградския технологичен институт (1953 г.), специализирала патентно дело, кандидат на техническите науки, доцент (1976 г.), преподавател във ВМЕИ, „промиване на мозъци” член на БКП.

 

Израел Рафаел Коен - роден 1914 г. икономист, доцент във ВИИ „К. Маркс, член на БКП, на работа в Министерството на промишлеността, преподавател във ВМЕИ, „промивач на мозъци” и играч от горния ешелон на комунистическите престъпници.

 

Барух Аврам Тачи - род. 1926 г. в София, машинен инженер, завършил в Прага, три специализации в Англия, кандидат на техническите науки, преподавател във Военната академия, доцент във ВМЕИ (1972 г.), член на БКП; „промивач на мозъци” и играч от горния ешелон на комунистическите престъпници

 

Самуил Леон Фархи - род. 1930 г. в гр. Шумен, електроинженер, завършил Държавната политехника (1952 г.); кандидат на техническите науки, професор (1976 г.) във ВМЕИ, „промивач на мозъци”, член на БКП.

 

Жак Жул Аройо - род. 1921 г., завършил СУ (1951 г.); професор (1968 г.); изследвания - икономически механизъм за управление на народното стопанство, член на БКП, клакьор на комунистическата власт, „промивач на мозъци”.

 

Нисим Сабат Аладжем - род. 1921 г., професор, „промивач на мозъци”,.

 

Давид Исаков Давидов - род. в гр. София, завършил Планово-икономическия институт в Ленинград (1950 г.), професор (1975 г.) в УНСС; ректор на ВИИ „К.Маркс” (1972 - 1975 г.), член на БКП, зам. министър; „промивач на мозъци” от висша категория; палач с писалка от горния слой на червената кохорта!

 

Проф. Алберт Давидов Аврамов (1924 - 1982 г.) - род. в гр. София, завършил ФССН в СУ (1951 г.), занимава се със статистика („стъкмистика”), член на БКП, и „промивач на мозъци”.

 

Доц. Лейзер Марко Майор - род. 1933 г. в гр. Добрич, завършил ВИНС - Варна (1958 г.); специализация в Москва (1972 и 1986 г.) и в Будапеща (1980 г.), член на БКП, преподавател във ВИНС; „промивач на мозъци”; израелски агент.

 

Дико Йосиф Суружон - род. 1957 г. в гр. Варна, завършил математика в СУ (1980 г.), гл. асистент, преподавател във ВИНС; „промивач на мозъци”; израелски агент.

 

Исак Москона - публицист; „промивач на мозъци” (1970 г.) съчинител на „Еврейска култура”.

 

Николай Кауфман - музиковед, „промивач на мозъци” (1990 г.) съчинител на „Еврейска култура”.

 

Николай Цвятков Уфчев - публицист, съчинител на „Еврейска култура”. (1990 г.), израелски агент, „промивач на мозъци”

 

Анна Рашковска - научен сътрудник в Института за паметници на културата (1968 - 1991 г.), изкуствовед, съчинителка на „Еврейска култура”, израелски агент; работи за еврейската организация „Шалом”.

 

Рашел Ангелова - ст.н.с. в Центъра по архитектура при БАН; съчинител на „Еврейска култура”; разглежда например архитектурата на различни синагоги, като връх в европейската и българската архитектура, израелски агент (1998 г.)!

 

 

Художници - евреи в България: - Борис Шац; Ана Крамер-Бехар; Марко Бехар; Сузи Аронова; Мони Аладжемов; Ада Митрани; Греди Асса; Жана Бехар; Султана Суружон; Давид Перец; Елиезер Алшех; Соломон Бенун; Мориц Бенционов; Сами Биджерано; Жак Авдала; Андрей Даниел и прочее чифути с четки, правещи „еврейско изкуство”! Обществени паразити.

 

 

Йоан Левиев - роден 1934 г. в гр. Пловдив, завършил Художествена академия (1958 г.); живопис и графика, посредствен художник; обществен паразит.

 

 

Евреи - историци: фалшификатори на българската история: Рубен Леви, Леон Асланов, Берта Коларова, Давид Коен, Исак Самоилов, Ели Ешкенази, Жак Натан - червени агитатори и комунистически идеолози на българската историческа наука след 9.9.1944 г., червени шамани, клакьори и поддръжници на тоталитарния режим на БКП - всички са членове на БКП! (виж книгите: „Съдът над историците. Българската историческа наука. Документи и дискусии 1944-1950 г.”, София 1995 г.; Петър Чолов; сборник „Български историци. Библиографично - библиографски справочник”, София 1999 г.; Стефан Чурешки. „Грешките, неточностите и заблудите в учебниците по история”, София 2000 г.).

 

 

Рубен Аврамов Леви е специална личност от горната кохорта; историк, фактически идеолог на марксизма в България; директор на обединената школа на Коминтерна в Москва (1941-1943 г.); секретар на ЦК на БКП (1950 г.); председател на Комитета за наука, изкуство и култура и министър на културата в България (1952-1957 г.); палач с писалка и идеолог на комунистическите палачи.

 

Самуил Видас - чифутски културно-просветник (1975 г.), съчинител на „еврейска култура”.

 

Мильо Басан - музикант, пише за евреи в българската естрадна музика като: Нисо Левиев, Якоб Голдщайн, Алберт Пинкас, Мильо Басан, Борис Левиев, Моис Якоб Пинкас, Нико Нисимов, Бенцион Елиезер, Петър Ступел, Жул Леви, Морис Аладжем, Александър Аврамов и други световно неизвестни бездарници в областта на музиката (1978 г.).

 

Леа Коен Зидарова - пише за чифути - композитори; световно неизвестни; съчинители на „еврейска култура”

 

Манехем Бенсусан (1901-1958 г.)- роден в гр. Русе, диригент и композитор; обществен паразит.

 

Агафия Бенарова - съчинителка на „еврейска култура”; пише за чифути музиканти като: М. Цадинов; Сийка Петрова, Таня Цокова, Анжел Кокенов, г. Ниньо, Ружа Габай, Израел Аладжем, Нисим Алфандари и други обществени паразити! (1986 г.).

 

Боян Дановски - режисьор на политически и социалистически театър, театрален паразит, член на БКП, представян като „творец и мислител” !

 

 

Евреи театрални паразити: Исак Даниел, Моис Бениеш, Йосиф Розанов, Роза и Изидор Хершкович, Лео Конфорти, Леон Даниел, Гриша Островски, Луна Давидова, Леонтина Ардити, Ицхак Финци. С изключение на последния, всички са бездарници и световно неизвестни плужеци!...

 

 

Яко Молхов - съчинител на „еврейска култура” (1989 г.) (под това се разбира: хвалебствия, анализи, превъзнасяне на въображаеми заслуги и „творчески успехи”, както и натрупване на несъществени факти, раздути, преувеличени и украсени, за да се манипулира публиката и да се внуши значимостта на „еврейската култура” на дегенератите).

 

Алберт Коен - белетрист и мемоарист (1988 г.), шумкар-терорист; палач; член на БКП; съчинител на „еврейска култура” (Забележете, че всички тези „творци” български евреи, родени в България, никъде не говорят за българска култура (а това е средата, в която са се развили и работи), а претендират за някаква „еврейска култура”! Такава е философията и разбиранията на „петата колона” - да се ерозира и разрушава българското (и всяко друго) общество с неговите християнски ценности и традиции и да се налага чифутския сатанински нов световен ред!!!...).

 

Ребека Клейтман - публицистка, съчинителка на „еврейска култура” (1995 г.)

 

Рам Соломон - публицист, съчинител на „еврейска култура” (1988 г.); израелски агент.

 

Исак Москона - (1904-1985 г.) род. в гр. Пловдив, член на БКП; публицист, съчинител на „еврейска култура” (1978 г.); област езикознание. (1985 г.).

 

Ицках бен Аврам - Нисим - публицист, съчинител на „еврейска култура” (1988 г.); област езикознание.

 

Д-р Марко Исак Левиев (Марко Бунин) - 1906 - 1980 г.), комунистически престъпник, член на БКП, съчинител на „еврейска култура”.

 

Виктор Барух - писател, член на БКП, съчинител на „еврейска култура”, (под се разбира: идеолог и клакьор на комунизма, палач с писалка и отровител на душите на народа, душегубец, говорител на Юда и Сатаната - „пътят към ада е постлан с добри намерения”).

 

Салис Таджер - поет, белетрист, член на БКП, и съчинител на „еврейска култура” (1957 - 1984 г.).

 

Роза Бранц - съчинителка на „еврейска култура” (1987 г.) работи за „Шалом”.

 

Валери Петров - род. 1920 г. в гр. София, поет и писател, баща му е проф. Нисим Меворах (Юридически факултет на СУ); Н. Меворах е член на БКП, дипломат след 9.9.1944 г. Представител на България в ООН и посланик в САЩ, той и синът му са супер активни членове на БКП, червени шамани, палачи с писалки, идеолози на тоталитарната власт, „престъпници с бели якички”!

 

Розалия Ликова - публицистка, пише монографии за „изтъкнати” евреи, съчинителка на „еврейска култура” 1994 г.

 

Давид Овадия (1929 - 1995 г.) - литератор, съчинител на „еврейска култура”, член на БКП.

 

Алберт Бенбасат - историк, фалшификатор на българската история, зав. Отдел „'музеи” в Министерството на културата в правителството на Иван Костов (2000 г.); един от хората, опитали се да ликвидират Националния исторически музей в София, участва в организационни комитети за провеждане на конгреси по тракология, израелски агент, съчинител на „еврейска култура”, работи за „Шалом” и „Бнай Брит” !

 

Бернард Вестфал - съчинител на „еврейска култура” (1988 г.); област „литературознание”.

 

Мая Аврамова - историк - анти-българист от Института по тракология към БАН, израелски агент.

 

Катя Меламед - историк; израелски агент - СУ.

 

Виктор Барух - писател, пише антибългарски книги („отречени от закона” - 1993 г.); израелски агент, съчинител на „еврейска култура” и история.

 

Мария Калицин - съчинителка на „еврейска култура” и история; израелски агент (1995 г.).

 

Снежана Крумова Панова - род. 1934 г. в гр. Видин; завършва история в СУ (1957 г.); кандидат на историческите науки (1966 г.): дисертация „Стопанска дейност на евреите на Балканите през XVI и XVII в.”; асистент по история на БКП и КПСС в СУ (1958 - 1961 г.); научен сътрудник в Института по история при БАН (1967 г.); директор на Българския научен институт във Виена (1980 - 1985 г.); член на БКП; професор в Свободния университет във Варна (1995 г.); пропагандатор и експлоататор на комунизма и неговите облаги за „избраните”; съчинител на „еврейска култура” и история.; сега израелски агент (в зависимост от това как се „обръща палачинката” - първо сме комунистическа свиня, а после ционисти и глобалисти).

 

Рубен Леви Аврамов - род. 1900 г. в гр. Самоков, завършил Международната ленинска школа в Москва (1928 г.); кандидат на историческите науки (1933 г.); член на БКП; обществен и партиен деец; директор на Института по съвременни и социални теории след 9.9.1944 г.; палач с писалка; пътят му е осеян трупове; „промивач на мозъци”! Фалшификатор на българската история!!!

 

Леон Соломонов Асланов (1920 - 1976 г.) - роден в гр. Варна; завършил Висшата партийна школа (1954 г.); член на БКП; специализирал в Москва (1960 - 1961 г.); кандидат на историческите науки (1959 г.); доцент във Висшата партийна школа; историк - фалшификатор на българската история; и убиец с писалка; садист, тоталитарно нищожество!!!

 

Давид Соломон Елазар - историк, роден 1920 г. в гр. София; завършил Висшата партийна школа (1949 г); член на БКП; партиен функционер; завършил Военната академия; директор на Института по история на БКП; палач и тоталитарно нищожество; фалшификатор на българската история!!!

 

Берта Якова Калаора - род. 1929 г. в Благоевград, завършила Висшата партийна школа (1954 г.) и история в СУ (1969 г.); профсъюзен деец; журналистка; ст. научен сътрудник в Научноизследователския институт по профсъюзни проблеми; специалист по „промиване на мозъци”; фалшификатор на българската история, член на БКП.

 

Давид Буко Коен - род. 1919 г. в гр. Нова Загора; завършил Висшия институт по държавно стопанство (1942 г.); кандидат на икономическите науки (1966 г.); член на БКП; служител на МВР (ДС); завеждащ ЦДИА; ръководител на научния архив на БАН; старши научен сътрудник (1970 г.) идеолог на комунистическите престъпници в България.

 

Клара Йосиф Пинкас родена 1923 г. в гр. София; завършила Висшата партийна школа (1952 г.); кандидат на историческите науки (1960 г.); преподавател във Висшата партийна школа (ковачница за изроди и „промиване на мозъци”, аспирант по обществени науки в Москва; ст. преподавател в АОНСУ; доцент; зам. директор на Института по марксизъм-ленинизъм; член на БКП. (За лицата от 240 до 245 важи книгата на Петър Чолов „Български историци: Биографично-библиографски справочник - София, изд. „Наука и изкуство”, 1981 г.).

 

Д-р Салватор Израел (1908-1986 г.) - публицист, съчинител на „еврейска култура” и история; израелски агент; сътрудничи на „Шалом” (1984 г); член на БКП; работил в ИСУЛ.

 

Страхил Димитров Гичев (1926-1990 г) - род. в гр. Пловдив, историк, следвал в Юридически факултет и богословие в СУ; научен сътрудник в Института по балканистика (1965 г); от 1973 г. до 1987 г. е ръководител на група „Извори на българската история” в Института за история (БАН);специализации в Ленинград, Москва и Израел; занимава се с хебраистика (наука за евреите); владеел 12 езика, вкл. иврит (разбирай, че успешно лъже като „брадат евреин” на 12 езика!); фалшификатор на българската история; съчинител на „еврейска култура” и история.

 

Бойка Василева (1953-1998 г. ) - завършила Историческия факултет на СУ (1975 г.); старши научен сътрудник в Институт по история (БАН); специализация във Франция и Москва; монография „Евреите в България 1942 - 1952 г.”; докторска дисертация за историята на еврейската общност в България; сътрудник на „Шалом”; промивачка на мозъци”; израелски агент и съчинител на „еврейска култура”.

 

Жана Авишай - съчинителка на „еврейска култура”; сътрудник на „Шалом” (1991 г.). израелски агент.

 

Самуел Франсес - съчинител на „еврейска култура” и история (генеалогии на чифутски фамилии); израелски агент (1994 г.)

 

Ничко Бенбасат - съчинител на „еврейска история” (чифутски фамилии от Пазарджик); израелски агент (1994 г.); сътрудник на „Шалом”.

 

Матилда Албухайре - съчинителка на „еврейска култура” и история, израелски агент (1998 г.) сътрудник на „Шалом” и „Бнай - Брит”.

 

Люсиен Аврамов - израелски агент (1988 г.);

 

Соломон Розанис - израелски агент (1988 г.);

 

Олга Зироевич - израелски агент (1998 г.);

 

Ашер Ханакел - историк, израелски агент (1956 г.); фалшификатор на българската история, член на БКП.

 

Анри Асса - съчинител на „еврейска история”, израелски агент (1978 г.); фалшификатор на българска история.

 

Нисим Меворах - съчинител на „еврейска история”, израелски агент (1994 г.);

 

Соломон Леви - съчинител на „еврейска култура”, сътрудник на „Шалом” (1974 г.)

 

Натан Гримберг - съчинител на „еврейска култура”, сътрудник на „Шалом” (1961 г.)

 

Йеошуа Мордехай - съчинител на „еврейска история”, фалшификатор на българската история (1968 г.).

 

Вили Майер - съчинител на „еврейска история”, фалшификатор на българската история (1970 г.).

 

Домна Кристин - съчинител на „еврейска история”, фалшификатор на българската история (1970 г.).

 

Хаим Оливер - съчинител на „еврейска история”, фалшификатор на българската история (1976 г.).

 

Ешуа Кемалов Декало - род. в гр. Ямбол 1903 г., от 1926 г. член на БКП, партизанин терорист от нелегалните групи преди 1944 г.; укривател на нелегални радиостанции; след 9.9.1944 г. палач на народа, червен касапин!

 

Фидел Барух - съчинител на „еврейска история” (1984 г.), сътрудник на Обществена културно-просветна организация на евреите в Н.Р.България - „Шалом” („Мир”); израелски агент.

 

Йосиф Аструков - съчинител на „еврейска история” (1984 г.), сътрудник на „Шалом”

 

Йосиф Илел - съчинител на „еврейска история” (1987 г.), сътрудник на „Шалом”

 

Акад. Азаря Поликаров - член на БКП, палач с писалка (1988 г.).

 

Анжел Вагенщайн - комунистически престъпник, член на БКП, режисьор на филми на комунистическа тематика; „промивач на мозъци”; и идеолог на БКП; палач с камера; „независим” депутат с подкрепата на БСП в XXXVIII Народно събрание (2000 г.); един от авторите на писмото до еврейския Кнесет за сваляне възпоменателните плочи на Цар Борис III в Израел; „духовен пигмей”, гаврещ се с българската история; създава антибългарски настроения - провокатор; израелски агент.

 

Нир Барух - съчинител на „еврейска история” (1991 г) фалшификатор на българската история

 

Мая Калбург – Тодорова

Съчинителка на “еврейска култура” и история; израелски агент(1991 г.)

 

Роберт Ардити

Съчинител на “еврейска култура” и история; израелски агент(1993 г.)

 

Роберт Леви

Поет, типичен дегенерат.

Съчинител на “еврейска култура” и история; израелски агент (1999 г.)

 

Соломон Леви

Съчинител на “еврейска история” и фалшификатор на историята (1994 г.), сътрудник на “Шалом”

 

Моше Мозек

Съчинител на “еврейска история” и фалшификатор на историята (1998 г.), сътрудник на “Шалом” и “Бней - Брит Кармел”

 

Роберт Меламед

Съчинител на “еврейска история” и фалшификатор на историята (1985 г.), сътрудник на “Шалом”

 

Мария Калицин

Съчинителка на “еврейска история” и фалшификаторка на историята (1998 г.), сътрудник на “Шалом” и “Бнай – Брит Кармел”

 

Ребека Клейтман

Съчинителка на “еврейска история” и фалшификаторка на историята (1970 г.), сътрудник на “Шалом” и “Бнай – Брит Кармел”

 

Милена Махон

Чифутска авторка на псевдонаучни анализи на тема турски малцинства в България (2000 г.). Охулваща Българската православна църква; публикува в чифутския в. “Анти”; израелски агент; ерозиране на обществото с етническо напрежение!

 

Йосиф Перец

Журналист от в. “Анти” – зам. гл. Редактор; с нисък интелектуален потенциал; пишещ лъжливи материали за Холокоста (където евреи са избивали евреи!), глобалист и израелски агент; промиване на мозъци” чрез медиите, член на СДС; (същото като червения, но на мястото на “комунизма” се пише “ционизъм и глобализъм”); идеолог на “сините комунисти” от СДС!

 

Леон Митрани

Журналист – глобалист; седесар (“синя комунистическа свиня”); публикува в чифутския в. “Анти” (2000 г.); агитира за НАТО и ЕС. Проводник на идеята, че не е важно дали говориш истината или лъжеш, важното е да манипулираш хората и да ги плашиш така, че да повярват на всякаква дивотия; разказва вицове за Ротшилд и Клинтън, като прави реклама на евреите колко са велики; израелски агент

 

Нансен Бехар

“Независим” депутат в XXXVIII Народно събрание, с подкрепата на БСП (2000 г.); един на съавторите на писмото до еврейския кнесет за сваляне плочите на Цар Борис III; провокатор; израелски агент; комунистическа свиня.

 

Надежда Михайлова

Член на СДС; бивш говорител на СДС; набира опит по митингите, креватните гимнастики и др.; бивш министър на външните работи (“вътрешните” вече ги е овладяла); провежда т.нар. “дипломация на хаоса”; “гола вода” като специалист; продава България; член на Атлантическия клуб!...

  

Стефан Софиянски

Член на СДС; три пъти си е сменял фамилията (според “Талмуда” евреите могат до 8 пъти да си сменят името); бивш шеф на БТК; изключително корумпиран и свързан с хората на Андрей Луканов; бивш кмет на София; бивш министър-председател на служебно правителство през 1997 г.; извършва големи далавери чрез общински фирми и др. собственик на веригата „Софийски аптеки”. Член на Атлантическия клуб! Подсъдим...

 

Алисия Софиянска

Съпруга на кмета (виж по-горе); участвува в съмнителни фондации финансиращи СДС.

 

Соломон Анжел

Крупен мошеник и измамник в строителския бизнес; като ръководител на дружеството “Анжел”АД е измамил стотици вложители с милиони левове и валута, срещу обещания да им построи жилища в “Града на мечтите”!

 

В момента е следствен и подсъдим заедно с Чавдар Райчев по наказателно дело за длъжностно присвояване и измама в особено големи размери.

 

ген. Александър Гетман

Член на БКП; генерал от ДС и МВР; назначен по-късно за директор на Националната опера в гр. София; “контрол над мислите” на интелектуалците; комунистическа свиня и палач; попитан от журналисти в чужбина, как е възможно генерал да бъде директор на опера, той отговаря типично по еврейски и нагло: “Вие какво искате, полковник ли да бъде?!?....”

 

Аркадий Ваксберг

Член на БКП; резидент на КГБ за България по времето на Тодор Живков; в началото на 80-те години се е ровел в тайните документи и архиви на БКП и КПСС – правел е някакви проучвания; интересувал се е от евреите Сталин, Тротцки, Бухарин, Раден и др. Във връзка с избиване на евреи от евреи в ЧК и НКВД; близък приятел на “придворния поет” от ЦК на БКП – Любомир Левчев; член на ЦК на БКП, служител на ДС.

 

Татяна Ваксберг

Дъщеря на Аркадий Ваксберг;  журналистка в радио “Свободна Европа”; сътрудничи на чифутския в. “Анти” – орган на сините шамани от СДС; прави разследвания за бившата ДС; рови в архивите (каква трогателна приемственост!); истинската работа на тази чифутка е шпионаж под прикритието на журналистическата карта; израелски агент. Враг на България!

 

Давид Овадия (1929-1995 г.)

Шумкар-терорист преди 1944 г.; литератор; съчинител на “еврейска култура”, член на БКП; убеден според собствените му думи, че “историята се пише с кръв” и че “омразата не бива да угасва”, типичен палач – комунистическа свиня; цензор в Съюза на българските писатели.

 

Касиел Ноа Ашер (Деса Красова)

Вулгарна и извратена чифутска актриса, участвуваща в полу-порнографски, упадъчни спектакли без художествена стойност; перверзна псевдо-интелектуалка, залагаща на това да шокира публиката; дъщеря на режисьора Красимир Спасов и актрисата Рут Рафаилова; има извънбрачен син Зуи Ицхак, роден в Израел. Касиел Ноа Ажер “работи” в София, готова на всичко и най-вече да разлага обществото!

 

Дина Шнайдерман - пианистка, живее в чужбина и в България идва рядко.

 

Греди Асса - художник, преподавател по еврейско изобразително изкуство в НБУ (Нов български университет); част от магистърската програма по хебраистика - история и култура на евреите и Израел в НБУ; израелски агент.

 

Ева Волицер - преподавателка по еврейски театър в НБУ; израелски агент; гадина - съчинителка на „еврейска култура”.

 

Бахор Кахлон - главен равин на България, чете лекции по основи на религията в НБУ (как дяволът чете „Евангелието”); анархист.

 

Йосиф Леви - равин; председател на Централния израелски духовен съвет в България. Пропагандира еврейската религия по телевизията, като чете приветствия на еврейските празници; абсолютен израелски агент.

 

Максим Коен - равин от Софийската синагога; равин-шохет (извършващ ритуални заколвания на животни за кашерни храни); завършил е физика в София и Еврейска духовна академия в Ню Йорк; специалист по въпросите на юдейската религия.

 

Йосиф Сърчаджиев - актьор.

 

Фани Аронова - журналистка от Българска телевизия, канал 1, рубрика „Новини”.

 

Филип Димитров - от кохортата на сините шамани; член на СДС; бивш министър-председател - възстановил незаконно българското гражданство на 40 000 евреи (създаване на израелски агент); хомосексуалист (педераст) - удобен и лесен за манипулиране; паднал от власт с гръм и трясък, поради многобройните си гафове; разрушител на България; за благодарност е изпратен като посланик на България в САЩ; писал е на еврейски теми; сътрудник на „Шалом”, член на Атлантическия клуб. Смъртен враг на България!

  

Виктор Барух - писател; член на БКП; работил с архивите на МВР, Централния военен архив, архива на БКП; автор на книгата „РО-2 - отделението на смъртта” от поредицата „Архивите са живи”, Партиздат, София, 1985 г.

 

Ясен Кавада (Кавадарков) - публицист, типичен дегенерат; пише фалшиви книги за българската история; издава и списание „Исторически алманах” (2000 г.); фалшификатор на българската история („българите и траките били семити”?!?).

 

Биляна Кавадаркова - поетеса, сестра на Я.Кавадарков; типичен дегенерат;

 

Сами Поликар - журналист, работил в Националната телевизия и във в. „Труд”; в момента (2000 г.) работи в Международен център по проблемите на малцинствата и културните взаимоотношения в София; центърът се финансира от „Отворено общество” на евреина - милиардер Джордж Сорос; целите са ясни - създаване на етническо напрежение и ерозиране на обществото; капиталите на Дж. Сорос са престъпно придобити чрез борсови машинации и разрушаване икономиките на цели държави;

 

Алфред Давид Криспин - журналист - международник, завършил право и журналистика, член на БКП; репортер, редактор и задграничен кореспондент и гл. редактор в БТА; автор на книги със социо-икономически анализи; президент на еврейската масонска ложа „Кармел” (възстановена през 1992 г.) на „Бней-Брит” ; изключително вредна и опасна гнида!!!…

 

Жак Рафаел Ескенази - ст. научен сътрудник в Народната библиотека; доктор по филология; книгознание, библиография и др.; събира информация за българските евреи; съчинител на „еврейска култура” и история; масон - вероятно е член на ложата „Кармел” на „Бней-Брит” ; със сигурност подава и шпионска информация („Мосад”, ЦРУ)

 

Александър Божков - роден 1951 г. в гр. София; майка му е от рода Бакиш, от който е Соня Бакиш, съпруга на „другаря” Станко Тодоров от ЦК на БКП; завършва американски колеж в Ирак; следва ВМЕИ - София; член на СДС; и вожд. През 1992 г. оглавява Агенцията за приватизация и при него са първите сделки (и яки комисионни); изключително корумпиран - в етажите на властта е известен като „г-н 10%”; любим лаф: „Да приватизираме приватизацията!”; зам. министър-председател и главен преговарящ за влизането на България в ЕС в кабинета на Иван Костов (1999 г.), свален от поста за корупция; сега работи във фондациите и фирмите на евреина Джордж Сорос; член на Атлантическия клуб и „Ротари клуб”; в момента е следствен и подсъдим за крупни финансови афери с компенсаторни записи и други, когато е бил министър!…; има израелско гражданство. Смъртен враг на България - за щастие пукна през 2009 г.

 

Доц. Елиезер Алфандари - журналист, прави „анализи” на българските медии, автор на статията „Медии, политика, бизнес”; израелски агент (2000 г.)

 

Розалия Бикс - музиковед, леля на Теодора Несторова.

  

Еми Барух - журналистка; пише за Холокоста; кореспондентка на радио „Дойче Веле”, израелски агент.

 

Емануел Зисман - посланик на Израел в България; бивш депутат в Кнесета (2000 г.), роден е в България - гр. Пловдив.

 

Вилхелм Краус - произхожда от немски евреи; бивш министър на транспорта (1999 г.) в правителството на Иван Костов; член на СДС; свален за подкупи и далавери; в момента е следствен и подсъдим за финансови афери и злоупотреби в повереното му министерство; с негова помощ авиокомпания „Балкан” беше продадена на израелската фирма „Зееви Груп” (последствията ги знаете)! Враг на България!

 

Красимира Краус - съпруга на Вилхелм Краус; работи в Министерството на образованието и науката; ръководи дирекция „Професионално образование и обучение” в МОН; израелски агент за ерозиране на обществото (2000 г.); член на СДС; от кохортата на „сините комунисти”; членува във фондацията на Елена Костова „Бъдеще за България”.

 

Якоб Джераси

Евреин с двойно гражданство (израелско и българско); заедно със съучастниците си Линдел Грей, д-р Шмуел Пинхас и Надя Класс, чрез измама регистрират фондация “Международен комитет към ректора на СУ”, чрез която извършват финансови машинации и далавери ощетявайки Софийския университет със стотици хиляди долари; фондацията се използва също за провеждане на антибългарска пропаганда сред студентите – “промиване на мозъци” и чрез евреите преподаватели в СУ; в момента горните лица са следствени, но вероятно ще се отърват от съд. Трябва да бъдат изгонени от България!;

 

Вивиана Асса

Публицистка; пише сълзливи излияния за Холокоста във в. “Анти” и др.; по произход от солунските евреи (тези които тормозеха България чрез турското робство и финансираха арменския геноцид 1896-1923 г.!...)

 

Адрей Луканов

По произход от руските евреи; член на ЦК на БКП; участвува в “дворцовия преврат” срещу Тодор Живков (1989 г.); след това в ръководството на БСП; виновен за източването на около 19 милиарда долара от България; свързан с международния аферист и шпионин на четири разузнавания Робърт Максуел (евреин) – убит по-късно от своите (“Мосад”); Андрей Луканов създава т. нар. “дисиденти“ и опозиция – т.е. “сините комунистически свини” от СДС, които поканва за преговори на т. нар. “кръгла маса” (илюзия за обществото, че нещо се променя!); чрез подставени лица раздава капитали на около 300 избрани комунистически фамилии. Той е виновен за икономическата престъпност след 1989 г. и за създаването на организираната престъпност (“борчески” и други групировки) и икономическата разруха на страната; баща му Карло Луканов е бил вицепремиер и министър на външните работи по време на сталинисткия режим; според някои сведения дядото на Луканов е истинския предател на Васил Левски, а не поп Кръстьо, с когото са си разделили парите получени като награда от турците; Луканов е убит през1996 г. от наемен убиец – украинец от Симферополската мафия; вероятно зад убийството му стоят икономически интереси на по-големи акули; за посредник при убийството се посочва бизнесменът Ангел Василев (шеф на “Колонел”); фактите около убийството и истинския поръчител са все още неизвестни.

Андрей Луканов е бивш министър-председател на България през 1990 г. Подава оставка след стачната вълна на “Подкрепа”.

 

Емил Кало

Председател на еврейската организация (или масонска ложа?) “Шалом” в България; известен със скандали и манипулации около т. нар. “еврейски имоти”; води съдебни дела; заплашва и компрометира България пред международната общественост; оказва натиск с всички възможни средства срещу съдебни органи и държавни институции; извънредно вреден елемент. Счита се, че “Шалом” е в голяма степен свързана с комунистически структури! Смъртен враг на България!

 

ст.н.с. д-р Хаим Гозес

Икономист; прави “икономически анализи” във в. “Стандарт”; хвалебствия за МВФ и Световната банка и валутния борд (Мартин Заимов); манипулатор на общественото мнение в областта на икономиката и финансите; типична “пета колона” (2000г); вероятно бивш член на БКП, а сега глобалист!

 

Мартин Михайлов Заимов (Мартин Голдсмит)

Род. 1962 г. В Женева (Швейцария); майка му Клавдия Заимова е от известния предателски род Заимови; има брат – Михаил Заимов; завършил е ВМЕИ “В.И.Ленин” (1985 г.) със специалност “електронна техника”; баща му е Майкъл Голдсмит; М.З. има следдипломна квалификация по икономика в колежа “Birkbeck College” на Лондонския университет (1988 г.); с английско и швейцарско гражданство; подуправител в БНБ и шеф на Валутния борд (2000 г.); обвинен е от главния ревизор на БНБ – Кольо Парамов в разхищения, финансови машинации (нерегламентирани продажби на благородни метали и др.) и професионална некомпетентност; вероятно е и масон; няма необходимия образователен лиценз за заеманата длъжност.

 

Леа Коен

Член на СДС; посланник на България в Швейцария (Берн); събира информация и досиета от швейцарските банки; член или кандидат член на масонската ложа “Билделберг”; провежда антибългарска политика и участвува в задкулисните игри; вероятно работи за чужди шпионски централи; “синя комунистическа свиня”; израелски агент; член на Атлантическия клуб!...

 

Илко Ескенази

Покръстен евреин; основава организацията “Цион” (ционистка организация) в България, като противовес на “Шалом”; поддържал е тесни връзки със световното еврейство (масонски ложи, организации от мафиотски тип; финансови и банкови структури и т.н.) члена н еврейската масонска ложа “Кармел”, клон на “Бнай Брит” (еврейското “Гестапо”); в правителството на А. Луканов е отговарял за далаверите с външния дълг (през “Булбанк”); убит при неизяснени обстоятелства на Черно море по време на разходка с джет (представено е като нещастен случай!); поръчителите и изпълнителите са неизвестни.

 

Леон Алкалай

Председател на “Шалом” в Бургас; абсолютна “пета колона”!...

 

Гад Зееви

Собственик на авиокомпания “Балкан” (75% от акциите); безскрупулен мошеник и “гад”; не изпълнява приватизационния договор и се гаври със служителите; до момента е уволнил и съкратил от “Балкан” над 1500 специалисти!; изнудва държавата и не си плаща сметките; разпродава имуществото на “Балкан” и на практика унищожава националния въздушен транспорт на България!

 

Барух Чакъров

Изпълнителен директор на “Балкан” при Гад Зееви; другото е ясно; израелски агент!

 

Давид Голан

Шеф на борда на директорите в АК “Блакан”, работи с Гад Зееви; израелски агент!...

 

Максим Бехар

Журналист, бил е кореспондент на в. “Работническо дело” във Варшава (1989 г.); съосновател на в. “Стандарт” (1992 г.); имиджмейкьр и обществени връзки (PR) на телевизия МТG (шведска групировка) с представител в България – Кеворк Кеворкян; автор на книгата “Вторичен инстинкт” (възхвала на световното еврейство и псевдо-икономически анализи) със редактор Татяна Ваксберг (виж N 300 и 301); израелски агент

 

Йоана Левиева

Репортерка по манипулациите в Българска телевизия (2000 г.)

 

Женени за еврейки са били следните „велики българи”:

Героги Димитров, Васил Коларов, Карло Луканов, Станко Тодоров и др. “отговорни другари” от ЦК на БКП!

 

Евреи заемат ключови места в България (виж по горе); юдео-масоните настъпват! :

 

Сергей Станишев - 43 год., евреин по майка, председател на Висшия съвет на БСП, потомствен комунист, роден в Украйна. Завършил висше образование в Москва. В тесни връзки с ПЕС и Социалистическия Интернационал. Наставници са му Юри Асланов, Георги Пирински, Георги Прохаски и Мартин Заимов – Голдсмит (всички до един – евреи), майка – Дина Сергеевна Мухина, баща – Димитър Станишев. Министър-председател на България при управлението на Тройната коалиция, което доведе България до пълна катастрофа. Извечен смъртен враг на България!

 

Кристиян Вигенин – член на БСП, завежда Отдела за Международни връзки (Социалистическия Интернационал и др.), известен хомосексуалист. Назначен е на мястото на Сергей Станишев.

 

Виктор Меламед – говорител на авиокомпания “Балкан”; приятел на Соломон Исак Паси – външен министър на РБ. Председател на Федерацията на ционистите в България (вероятен член на ложата “Бнай-Брит” – Синове на Завета, т.нар. Еврейско Гестапо. Организира яка пропаганда на ционизма. ПР-консултант на “Плама” – Плевен. След неговите консултации “Плама” беше доведена до фалит и източена.

 

Нина Стефанова Чилова (еврейка по майка) – юрист, депутат в НС от НДСВ; подавала е молба за израелско гражданство; родом от Видин, завършва право в СУ през 1999 г. и специализира банков мениджмънт; от 1998 г. е специалист в комисията по хазартни игри към Министерството на финансите; има роднини в Израел - там е работила като фризьорка. Министър на културата в „царското” правителство, с голям принос за упадъка на българската култура.

 

проф. Владимир Квинт (52 г.) – руски евреин, икономист, от Ню Йорк; икономически съветник на НДСВ; стои зад проекта за амнистиране на изнесените от България капитали и мръсни пари; агитира за МВФ и СБ, има връзки с организациите на унгарския евреин Джордж Сорос.

 

Даниел Левиев – бил е номиниран за министър в първия проектокабинет /МС/ на НДСВ.

 

Лидия Шулева (46 г.) – (по баща Биджерано) – инженер, Висша школа про-мениджмънт и маркетинг, Академия по мениджмънт в Мюнхен; маркетинг и финанси; SESMA – Гърция; член на УС на 9 дружества; шеф на холдинга “Албена инвест” (заплата USD 3000); вицепремиер и министър на социалните грижи в правителството на Симеон Сакскобурготски (2001 г.); потомствена комунистическа свиня от Велинград; баща – Санто Самуилов Биджерано; за нея упорито са лобирали Георги Прохаски и Александър Божков. Враг на българия!

 

Бенжамен Ханне – живее в Тел Авив; пише статии във в. “Нова Зора” против НДСВ и Симеон Сакскобурготски; вероятно има и българско гражданство.

 

Юрий Аропо – работи в КНСБ; подписал откритото писмо в защита на престъпника Александър Божков.

 

Валери Левиев – Централноевропейска мрежа на агенциите за недвижими имоти; подписал откритото писмо в защита на Александър Божков.

 

Филип Ромбо – предприемач; подписал откритото писмо в защита на Александър Божков.

 

Бетино Асса – художник.

 

акад. Иван Юхновски – председател на БАН; агитира за въвеждането на латиница успоредно с кирилицата в РБ, в комбина с бившия президент Петър Стоянов.

 

Мишел Герон – журналист, фоторепортер във в. “Нощен труд”.

 

ст.н.с. Исак Хаим Гозес – икономист; спец. кореспондент на в. “Стандарт”; пише умопомрачителни статии за пазарната икономика; рекламира МВФ и СБ; глобалист (интернационалист-комунистическа свиня)

 

Хайк Вахрам – журналист във в. “Стандарт”(ред. Спорт)

 

Светослав Абросимов – журналист във в. “Стандарт” (отд. “Международна информация”)

 

Рахима Петрова – хореограф в хор “Българче”

 

Златил Давидов – актьор от филма “След края на света” с реж. Анжел Вагенщайн.

 

Симеон Варсано – фотограф, дисидент от времето на Тодор Живков; лежал е в затвора за писане на лозунги по Партийния дом (“Тодор Берия Живков”); в. “Еврейски вести”.

 

ст.н.с. Мишел Израел – специалист по вредните лъчения и електромагнитни полета; работи в Центъра по хигиена (МА) – гр. София

Ерхард Матеевич – зам. кмет в Столична община (2001 г.)

Хенрих Натан Шпетер – член на РМС и на БКП, сътрудник на ДС; работил от българска страна в Центъра по икономическо развитие на ООН (ЮНИДО) в Ню Йорк; от 1946 г. шпионин на ЦРУ (псевдоним “Ендрю”), а от 1972 г. агент и на МОСАД (псевдоним “Михаел”), също и агент “Филип”. През 1973 г. е разкрит от ДС и осъден на смърт чрез разстрел. Впоследствие разменен с наш агент или на КГБ. Живее в Тел Авив, приятел със Зизи Шекерджийски, брат на Емил Шекерджийски.

Благой Варсамов (Варсамо) – журналист, публикува статии в проевропейския в. “Про & Анти”.

Исай Данон – активист от преброяването (2001 г.) манипулатор на данните в Студентски град (София);

Еми Барух – политолог, автор на книгата “Отвъд утопиите – България, Балканите, Европа – визии за следващото десетилетие”, изд. на радио “Дойче веле”, 2000 г.; пропагандира идеите на глобализма и Новия световен ред (НСР). Кореспондентка в радио “Дойче веле”.

Юрий Щерк – директор на дирекция “Международна сигурност” (връзки с НАТО) в МВнР.

Ирен Леви – дълбоко извратена пачавра, журналистка, водеща на предаването “Приказки за пораснали деца” (“Небивалици”) в телевизия БТВ и „Голите ангели”.

Зелма Алмалех – журналист в телевизията К 1, работи в комисията за развлекателни програми заедно с Люба Кулезич, продуцент и режисьор; член на УС на БНТ.

доц. Нико Исаков – оперен певец, работи в Софийската национална опера и преподава в Музикалната академия и в Скопие (Македония).

доц. к.ф.н. Соломон Леви – бивш член на БКП, комунистически идеолог; писал е във в. “Работническо дело” и др.

Емил Коен – фондация “Толерантност”; занимава се с легитимиране и обществена защита на сектите в РБ. Заема висок пост в анти-българската организация „Български хелзинкски комитет„. Смъртен враг на България!

д-р Давид Соломон Бенйозеф – работи в Александровска болница (МА).

Малина Новкиришка – юридически съветник на бившия премиер Иван Костов.

Юри Ступел – руски евреин, композитор; баща на композитора Петър Ю. Ступел

доц. Елиезер Алфандари – Институт по журналистика СУ, общественик, член на Бюрото на Националния комитет за защита на историческата истина в България. Автор на книгата “Медиите и властта”.

Соня Бакиш – съпруга на Станко Тодоров от ЦК на БКП (бивш министър-председател и председател на НС); журналистка, гл. Редактор в списание “Жената днес”; член на БКП. Леля на Александър Божков.

Георги Марков – историк, директор на Института по история към БАН; племенник на Виолета Якова – терористка от терористичните групи на БКП преди 1944 г. (участва в убийството на ген. Луков – водач на Съюза на Българските национални легиони).

Едуард Клайн – депутат от СДС в 38 и 39-то НС; има данни, че активно работи срещу интересите на България в комбинация с агентката на ЦРУ – Анастасия Мозер.

Едвин Сугарев – (майката е шведска еврейка); член на СДС, посланик на РБ в Монголия и Индия. Известен като “кинжала на СДС”; поет, интелектуалец с поза на идеалист.

 

Евреи-художници правят изложби само по време на “холокоста” (деня на холокоста – 2001 г.): Андрей Даниел, Александр Ивойлова, Володя Кенаров, Греди Асса, Жана Бехар, Нели Сант, Рени Вахнева, Симеон Кръстев, Слав Бакалов, Ставри Калинов, Юри Василев.

 

Хаим Алкалай – бизнесмен, сега живее в Израел; баща му Йозеф Алкалай е съден за черна борса в България.

Еди Шварц – бивш председател на “Шалом” в България.

 

Списък на български евреи със сметки в швейцарски банки: Сабетай Аронов, Дж. Аврамов, Йосиф Берге, Робърт Браун, Жан К. Домухчиев, Олга Дж. Домухчиева, Ребека Голдмън, Войтех Кубка, Елена Лоренц, Мико Меворах, А. Д. Новкиришки, Адалберт Жладек, фирма “Братя Аврамови”. /заб. – сметките са отпреди 1944 г.)

 

Рако Аврамов – партиен секретар на БКП през 60-те в Коларовград (Шумен).

Зако Хеския – режисьор на филма “Осмия” (партизански екшън); член на БКП; комунистическа свиня-”идеолог”.

Аврам Митов – политкомисар на Врачанския партизански отряд (терористична група) “Гаврил Генов”. след 9.9.1944 г. майор от ДС (КДС).

Николай Сърчаджиев – племенник на Йосиф Сърчаджиев; треньор по таекуондо; в момента работи в САЩ. Истинската фамилия е Фаденхехт.

Барух Сабат Чакъров (Боби Чакъров) – бивш прокурист на авиокомпания “Балкан”; представител на “Зееви холдинг”; бивш изпълнителен директор на “Балкан” – един от виновниците за фалита й.

Хариби Хаим Мешулам – равин-сатанист от Софийската синагога (1990 г.).

Евреи – съветници на Тодор Живков и идеолози на БКП: Нико Яхиел, Робърт Максуел, Леон Фабрикант, Исак паси, Валери Таджер, Валери Натан, Жак Натан Примо, Барух Шамлиев, Нансен Бехар, Андрей Луканов.

Хаим Асса – напуснал България след 1948 г., равин, живее в Ню Йорк; взема участие в рехабилитацията на цар Борис III за беломорските евреи и откриването на плочите в София (2001 г.).

Веселин Пантелеев Ешкенази – цигулар, в момента живее в Холандия.

Кеазим Исинов – художник.

Етиен Леви – певец, музикант в “Трамвай № 5”, трио “Трик”.

Милчо Левиев – преподавател в проевропейския Нов български университет, департамент “Музикално-сценични изкуства”; доктор хонорис кауза на НБУ. Член на Атлантическия клуб.

Самуел Франсес – автор на книгата “Евреите в международната политика. Една българска гледна точка”, изд. Национален институт по международни изследвания ИНТЕЛА, София, 1998 г. (проевропейска книга); гл.ред. на в. “Еврейски вести”. Лео Капон – актьор от класа на Теди Москов в НАТФИЗ.

Виктор Майер – диригент на Националната младежка филхармония.

Йосиф Леви – фирма “Транспринт”, София.

Матилда Леви - фирма “Транспринт”, София

София Фредовна Маджарова – моделиерка, в момента живее в Израел. Клевети и съди българската държава за медицински обезщетения.

Найо-Тицин Атанасов Нейков (майка – Виолета Тицин); женен е за Александрина Пендачанска (еврейка по майка); досаден и мрачен журналист.

Анджело Куюмджиев – банкер, емигрирал в САЩ; полковник от военното разузнаване на САЩ; сътрудник на ЦРУ, резидент и шпионин. От 1940 г. живее във Франция. През 1956 г. вербовал за ЦРУ известния шпионин Иван-Асен Георгиев (осъден на смърт чрез разстрел през 1964 г. в София).

Домусчиев – следовател, разследвал делото за икономическата катастрофа (А. Луканов, Т. Живков, О. Дойнов) – виновни няма, осъдени - също.

Йоана Левиева – Сойър – репортер в БНТ К 1, дъщеря на художника Иван Левиев.

Бачи Зеев (Зееви) – член на БКП, един от палачите на българския народ след 9.9.1944 г.; агент на НКВД (КГБ); руски евреин, дошъл от СССР.

Исак Елизар Франсис – член на БКП, един от палачите на българския народ след 9.9.1944 г.; полицай.

проф. Нисим Аладжем – член на обществения съвет на Национален патриотичен съюз “Отечество” (ляво ориентирана формация). НПС “Отечество” е политическа партия и издава в. “Нова Зора”.

Алберт Бенбасат – член на СДС, зав. отдел “Музеи” в Министерството на културата. Той е автор на проекта за закриване на и преместване на Националния исторически музей. Противник на проекта за “Музей на траките”; близък с френския евреин проф. Александър Фол – бивш министър на културата на НРБ; писател.

Ясенка Тучан Вайан – художник художествен текстил

Моско Хаския – собственик на “Пица Хът” и закусвалня “Приятели” в София.

Виктория Бехар – репортерка в бТВ.

проф. д-р Аврам Бен-Яков – роден 1933 г. в София, следва история в СУ (1950-51 г.). През 1952 г. емигрира в Израел. Културен аташе в Париж, дипломат в Мексико. Поддържа връзки с България. Жена му е от руските евреи. Участва в симпозиум на СУ “Спасяването на българските евреи”.

Самуел Финци – актьор, син на Ицхак Финци; снима се във филми – “Блубери хилс”, “Опашката на дявола” и др.

Сами Поликар – син на акад. Азаря Поликар, работи в Международен център за изследване на проблемите на малцинствата; връзка с фондация “Отворено общество” на Дж. Сорос.

Ирина Бехар – сдружение “Млада България”; учила икономика в Ню Йорк

проф. Леон Митрани – физик, автор на университетски учебници, сътрудник на проевропейския (глобалистки) вестник “Про & Анти”.

Петър Синтов – театрален режисьор, съпруг на оперната певица Анна Томова-Синтова.

д-р Йосиф Аврамов – финансов експерт, преподавател в СУ “св. Климент Охридски”.

Виза Недялкова – скандална журналистка, съпруга на социолога Андрей Райчев (в. “Сега”). Майка й се казва Сара Авишай. А. Райчев също е евреин.

Явор Геронтиев (Герон) – журналист във в. “24 часа” (отдел “Спорт”).

Мира Майер – работила е като журналист във в. “Орбита” (1989 г.)

Лиляна Ескенази – аспирант по европейско и международно право в Сорбоната (Франция). Участничка в “Българския Великден” (2000 г.)

Алберт Коен – писател.

Алберт Декало – писател-хуморист.

Венис Леви – диригентка на еврейския хор “Шалом”; пеят песни на иврит на еврейски празници.

Юри Жан Аройо – известен като “Рекордьора” – присъства в управителните съвети на 14 държавни дружества.

Жул Леви (81 г.) – композитор, създал една опера и куп неизвестни произведения.

Мони (Соломон) Алмалех – преподавател в проевропейския Нов български университет и СУ (семиотика, символи на цветовете, тайно религиозно-мистично познание); автор на книгата “Цвят и слово”, изд. “Проф. Марин Дринов”, София, 2001 г.

Розалия Бикс – музикален критик, близка с диригента Георги нотев (евреин); авторка на книгата “На опера в стара София”, акад.изд. “Проф. Марин Дринов”, София, 2001 г.

Павел Горнщейн, Виталий Полонски, Михаил Якир – математици, автори на учебника “Задачи с параметри” (сборник от задачи по алгебра за ученици и кандидат-студенти) „, акад.изд. “Проф. Марин Дринов”, София, 2001 г

Ирина Щиглич – руска еврейка, пианистка, корепетитор.

Светлана Виталиевна Максимова – руска еврейка, пианистка, корепетитор.

Мати Рубенова – терористка от терористичните групи на БКП преди 1944 г.

Леон Ешкенази - терорист от терористичните групи на БКП преди 1944 г.

Сара Коен - терористка от терористичните групи на БКП преди 1944 г.

Минчо Рахамим - терорист от терористичните групи на БКП преди 1944 г.

Алис Леви - терористка от терористичните групи на БКП преди 1944 г.

Йосиф Илел -

Бека Лазарова – пише във в. “Еврейски вести” (“Шалом”).

Роберт Джераси – пише във в. “Еврейски вести” (“Шалом”).

Клод Майер – репортер във в. “Еврейски вести” (“Шалом”).

Лидия Блихтер – репортер във в. “Еврейски вести” (“Шалом”).

Серж Бенатар – репортер във в. “Еврейски вести” (“Шалом”).

инж. Леон Алкалай – председател на РОЕ “Шалом” в гр. Бургас

М. Бенйозеф (Мони) – общественик.

Мими Пезанти-Петкова – дописник във в. “Еврейски вести” (“Шалом”).

Сами Поликар - терорист от терористичните групи на БКП преди 1944 г.

Майер Кошницки - терорист от терористичните групи на БКП преди 1944 г.

Давид Давидов - терорист от терористичните групи на БКП преди 1944 г.

Марко Декало - терорист от терористичните групи на БКП преди 1944 г.

Сара Коен - терорист от терористичните групи на БКП преди 1944 г.

Аврам Морду Бехар - терорист от терористичните групи на БКП преди 1944 г.

Арон Мезан - терорист от терористичните групи на БКП преди 1944 г.

Жак Битев – публицист, пише във в. “Еврейски вести” (2000 г.); поет, преводач, литературен критик, испанист.

Яко Бехар – преводач на испански.

Давид Коен – историк (вж. 537)

Владимир Иванов Пауновски – историк (СУ 1986 г.), специализирал е хебраистика в Израел (1991 г.). От 1993 г. е директор на Еврейския исторически музей – гр. София; гл.ред. на Годишник на организацията на евреите в България “Шалом” и Бнай Брит “Кармел” – София (“Еврейското Гестапо” – най-мракобесническата еврейска масонска ложа); ционист. От 1987 г. работи в Института по балканистика към БАН.

Яко Молхов – писател.

Сами Биджерано – Сабин - художник.

Бенедикт Молхов – композитор и диригент.

Соломон (Мони) Бенйозеф – журналист във в. “Еврейски вести”.

Сами Гал – изпълнителен директор на дружество “Централни хали” АД (“Аштром” – Израел). Български евреин, роден в Пловдив с двойно гражданство. (“Аштром” има годишен оборот около 600 млн. USD.) Ще изграждат “бизнес-центрове” в България; закупуват градски парцели.

Юлияна Фархи – дописник във в. “Еврейски вести” (2000 г.); моделиер.

Силвия и Маурицио Еделщейн – от София.

Светла и Ото Леви – от София. Двете горни семейства се сродяват чрез брака на децата им Шер и Йосиф в Софийската синагога (2000 г.).

Яфа Меламед – сътрудник във в. “Еврейски вести”

Даниела Фархи – сътрудник във в. “Еврейски вести”

Асен Кисимов –актьор, бит от антисемити в трамвая. Участвал в мероприятия на “Шалом”.

Валери Петров (по баща Меворах) – писател, комунист, член на БКП и идеолог на БКП.

Майер Леви – музикант, участва в мероприятията на организацията “Шалом” (2000 г.)

Лика Ешкенази, Вера Розова и Владимир Славин – музикално трио, изпълняващо популярни еврейски сефарадски песни.

Аврам Фелдман – председател на РОЕ “Шалом”, гр. Варна.

Бенедикт Молхов – композитор; пише музика за еврейския вокален ансамбъл “Агада”.

Мириям Мешулам – сътрудник текстописец на вокален пансамбъл “Агада”.

Вано Мурадели – композитор.

Ори Комфорти – сътрудник на агенция “Сохнут”.

Рейна Ешкенази - хористка от “Агада”.

Михайлина Павлова – гл.ред. на в. “Еврейски вести” (2000 г.).

Нина Мирчева – редактор във в. “Еврейски вести”.

Емил Леви – сътрудник във в. “Еврейски вести” (предпечатна подготовка).

Лев Левиев, Елиезер Фишман и Арон Мозес – собственици на швейцарския “Истърн маркет телеком фонд” и сътоветно “Мобилтел” в България. Адвокат им е Тодор Батков – адвоката на Майкъл Чорни. Те са собственици и на “МCG холдинг”. Тримата са израелски граждани. Лев Левиев (Левайев) е руски евреин милионер и собственик на диамантени мини в Ангола. Инвестира усилено в България (хотели на Слънчев бряг и други места).

Шломо Зохар – председател на надзорния съвет на “Мобилтел” АД; собственик и управител на израелската одиторска фирма “Zohar & Co”; одитор на “Африка Израел инвестмънт”.

Шуламид Шамир – родена в гр. София През 1941 г. се изселва в Палестина. Съпруга на убития премиер на Израел Ицхак Шамир. Често посещава България. Участва в инициативния комитет организирал заснемането на филма “Извън хватката на Хитлер”.

проф. Михаел Бар – Зоар – роден в София, емигрира в Израел през 1948 г.; историк, бивш депутат от Кнесета; официален биограф на видния ционист Давид Бен-Гурион. Преподава в САЩ. Автор на книгата и сценарист на филма “Извън хватката на Хитлер”. Мнозина смятат тези творби за антибългарски.

Раймонд Вагенщайн – юрист и кинодраматург; син на известния комунистическа свиня – режисьорът Анжел Вагенщайн. Работил е като редактор в сп. “Лик”, сп. “Български филми” и сп. “Интеркино”. Председател на Асоциацията на българските книгоиздатели; управител на издателство “Колибри”.

Георги Давидов – началник на благоевградската ДС (1948 г.). Един от палачите на българския народ след 9.9.1944 г. Член на БКП. Действал е в съучастие със следователите Карамфилов и Костадин Кюлюмов като биячи, мъчители и палачи в МВР Благоевград.

Дан Герон, Акива Шиф – собственици на “Абротеа интернешънъл”, регистрирана в РБ за изграждане на бизнес-центрове. Същите са и в борда на директорите на фирма “Аштром” (Централни хали). С израелско гражданство.

Амнон Халпер – представител на “Аштром” в България, бизнесмен.

Марсел Самуелов – израелски предприемач, роден в България. Ще инвестира в гр. Ст. Загора, във “ВиК” и други проекти.

Максим Бехар – журналист (в. “Работническо дело” – кореспондент във Варшава); потомствен комунистическа свиня, син на Нансен Бехар (ЦК на БКП, Комисия за национална сигурност и съветник на Тодор Живков). М. Б. Е председател на Българския форум за бизнес лидери (под патронажа на принца на Уелс – Чарлз); шеф на рекламна агенция “МЗ комюникейшънс”.

Офра Щраус – израелска гражданка, собственичка на фирмата “Щраус Елит” за производство на кафе, млечни и шоколадови произведения. Притежава фабрика за кафе в България (във Вълчи дол, със 130 души персонал). “Щраус Елит” (в РБ е регистрирана като “Елит”) прави годишен оборот над 250 млн. USD. Родители на Офра са Михаил и Рая Щраус.

Цион Шерер, Нафтали Рофе, Амдажд Масаруа, Рахамим Йеремяху, Авигезер Хай и Нашеф Шади – израелски граждани, членове на престъпна група, арестувани в България. Групата е заловена при опит за незаконно изнасяне на 165 000 USD и документи на “Булбанк” през ГКПП Кулата към Гърция. Срещу Авигезер Хай е заведено и дело за побой над български гражданин. Престъпниците са фалшифицирали документи и са откраднали огромни суми чрез фалшиви транзакции от “Булбанк” и други банки. Парите са изпирани чрез казиното в хотел “Замъка Хранков” (собственост на евреи от Израел).

Мартин Шлаф – ген.директор на компанията “Роберт Плацек холдинг” (собственици са австрийски евреи), която купи “Мобилтел”. Мартин Шлаф е и директор на еврейския музий във Виена. “Австрийците” ще придобият 100% от акциите на българския Джи Ес Ем оператор чрез покупка на регистрираната в Холандия Ел Ел Телекомюникейшън (между 700 млн. и 1,1 млрд. USD.).

Максим Бехар (към 526) – журналист, кореспондент на в. “Работническо дело” във Варшава (1989 г.); съосновател на в. “Стандарт” (1992 г.); автор на книгата “Вторичен инстинкт” (2000 г.) под редакцията на Татяна Ваксберг (радио “Свободна Европа”).

Зико Калев – зам.пред. на Съюза на българските евреи в Израел. Вероятно с двойно гражданство.

Меир Овадия, Яков Вейнингер – собственици на Застрахователна компания “Левски-Спартак” – израелски граждани. Работят по създаването на израелски инвестиционен фонд (2000 г.) Директор на надзорния съвет е Светломир Баев – бивш посланик на РБ (1992-99 г.) в Израел.

Емануел Зисман – роден в Пловдив, емигрирал в Израел през 1949 г.. Съпругата му е от София. Посланик на Израел в България. Три пъти е бил депутат в Кнесета. Провежда кампания за оневиняване на престъпниците довели до фалит авиокомпания “Балкан”; ционист. Чете лекции, организирани от еврейската организация в България “Шалом”.

Амнон Халпер – (към 524) представител за България на израелската финансова групировка “Аштром” (Централни хали АД), поканени от евреина Стефан Софиянски; свързани са с израелската банка “Апоалим”, като заедно с две други израелски банки – “Леуми” и “Дисконт” (“Израле дисконт банк”) опипват почвата да стъпят здраво в България.

Членове на ръководството на еврейското ОФ след 9.9.1944 г. и членове на БКП: полк. Таджер, Изидор Соломонов, Давид Елазар, д-р Йосиф Аструков, Давид Бенвенисти, ст.н.с. Давид Коен. Идеолози на БКП и палачи на българския народ.

Давид Коен – историк; роден през 1919 г. в Нова Загора; до 1955 г. работи като счетоводител, а след това в Държавния архив. Ръководител на Научния архив на БАН (1982 г.); пише проеврейски и ционистки трудове.

Бронислав Хробок – полски евреин, представян пред обществеността като “полски благородник” (вероятно е купена титла). Член на полския клон на Бнай Брит; втори съпруг на княгиня Мария Луиза – сестра на Симеон Сакскобурготски. Двамата живеят в Ню Йорк.

 Арон Абрамович – инженер (гр. София)

Жак М. Авдала - N 540 до N 1451

Маргарита М. Авдала

Мокс Р. Авдала

Рахамим С. Авдала

Самуил Я. Авдала - юрист

Светлана Ж. Авдала

Цеви А. Авдала

Давид М. Авижай

Жана Б. Авижай

Моис Д. Авижай

Олег М. Авижай

Ажер Л. Аврамов

Барух Р. Аврамов

Бениамин М. Аврамов

д-р Моис Н. Аврамов - лекар

Морено И. Аврамов

Моско С. Аврамов

Нисим М. Аврамов

Рахо М. Аврамов

Рубен Л. Аврамов

д-р Симанто Р. Аврамов - лекар

Рахила К. Аврамова

Рашел Д. Ажи

Ребека Е. Ажи

Нисим С. Азис

Самуил Н. Азис

Анри Д. Азриел

Венцислав А. Айзенбауер

Анатол И. Айзенщайн

Валентина И. Айзенщайн

Азаря С. Аладжем

Ажер М. Аладжем

Екатерина И. Аладжем

Израел А. Аладжем

Исак М. Аладжем

д-р Лили Аладжем - лекар

Лилия В. Аладжем - инженер

Мордохай Й. Аладжем

Морис Ж. Аладжем - композитор

Моско А. Аладжем - инженер

Райна Н. Аладжем

Сабитай Л. Аладжем

Соломон М. Аладжем

Тамара А. Аладжем

Емил М. Аладжемов - журналист

Майер Е. Аладжемов

Мони М. Аладжемов

доц. Нисим С. Аладжемов

Дора А. Аладжемова

Мария И. Аладжемова

Жак С. Албухайре

Майер С. Албухайре

Наталия Х. Александрова - Кац

Алберт М. Алкалай

Алберт С. Алкалай - инженер

д-р Мартин С. Алкалай - дерматовенеролог

Нисим А. Алкалай

Рафаел Н. Алкалай

Роза М. Алкалай

Салтиел Й. Алкалай

Юрий Е. Алкалай

Елица А. Алмалех - журналист

Исак И. Алмалех

Любка Г. Алмалех

Мешулам И. Алмалех

Мордо И. Алмознино

Вита Ч. Алфандари

Давид Ш. Алфандари

Елиезер Д. Алфандари - журналист, доцент СУ

Жулиета Н. Алфандари

Конорти Й. Алфандари

Леон А. Алфандари - инженер

Нисим А. Алфандари

Стела А. Алфандари

Сузи Ж. Алфандари

Рафаел А. Алхалел

Хаим Я. Алхалел

Емил А. Алхалелов

Леон Р. Алшех - инженер

Рахила С. Ангелова

Алберт С. Анжел

Жак Л. Анжел

Израел С. Анжел

Леон Я. Анжел

Самуил А. Анжел

Флор С. Анжел

Георги С. Ардити - инженер

Йосиф С. Арис

Ренета М. Арис

Мати С. Ароети

Валентин Ж. Аройо

Джеки С. Аройо

Жак Ж. Аройо

Изи С. Аройо

Йосиф С. Аройо

Самуил И. Аройо

Арон И. Аронов

Арон С. Аронов

Арон Х. Аронов

Димитър Й. Аронов

Методи Й. Аронов

Михаил И. Аронов

Цветан Й. Аронов

Виктория А. Аронова

Виолета М. Аронова

Красимира С. Аронова

Силя А. Аронова

Сузи И. Аронова

Шалтиел Я. Аруети

Исак Ш. Асаел

Моис Ш. Асаел

Юрий Л. Асланов

Венезия С. Асланова

Анри Н. Асса

Виктор А. Асса

Жак Ч. Асса

Ивет А. Асса

Исак М. Асса - инженер

Марко Я. Асса

Мордохай Я. Асса

Мориц И. Асса

Невена Н. Асса

Несим А. Асса

Сами Я. Асса

Челеби Ю. Асса

д-р Анжел Х. Аструг - лекар

Белла М. Аструг

Хаим Р. Аструг

д-р Евгени Й. Аструков - хирург

д-р Йосиф Х. Аструков - лекар

Долорес Я. Афар

Иванка Д. Афар

д-р Яко М. Афар - доцент

Давид Я. Ашер

Емил М. Ашер

Йосиф Н. Ашер

Моис Л. Ашер

Алберт М. Барух - инженер

Арманд Барух - писател

Бела Р. Барух

Виктор С. Барух

Еми Ф. Барух

Емил С. Барух

Естер А. Барух

Йосиф Н. Барух

Лиза М. Барух

Мони Н. Барух

Нисим М. Барух

Пинкас Й. Барух - инженер

Рафаел Н. Барух

Фидел Барух - адвокат

Хаим С. Барух

Цветанка А. Барух

Шели Ж. Барух

Яков Й. Барух

Давид А. Барухов

Емил Л. Барухов - художник

Аврам С. Басат

Бея Й. Басат

Благородна Б. Басат

Моксен Бахрам

Алберт Й. Бело

Стела А. Бело

Нели Ц. Бенбасат

Моис Г. Бенадо

Джеки Х. Бенадов - журналист

Хаим Н. Бенадов - журналист

Белла Х. Бенадова

Рафаел Л. Бенароя

Габриел С. Бенатов

Емил Г. Бенатов - инженер; НДСВ

Леон А. Бенатов - инженер

д-р Лъчезар М. Бенатов - лекар

Мориц Е. Бенатов

д-р Рубен Г. Бенатов - лекар

Ребека М. Бенатова

Шели С. Бенатова - инженер

Жак Е. Бенбасат

Йосиф Н. Бенбасат

Нели Й. Бенбасат

Нисим Х. Бенбасат

Алберт М. Бенвенисти

Давид Б. Бенвенисти

Естер Н. Бенвенисти

Жак Б. Бенвенисти

Зоя Р. Бенвенисти

Исак Б. Бенвенисти

Йосиф Л. Бенвенисти

Леон Ю. Бенвенисти

Максим И. Бенвенисти

Мони Я. Бенвенисти

Рудолф Б. Бенвенисти

Хаим М. Бенвенисти

Давид М. Бени - инженер

Майер Р. Бени

д-р Сара Л. Бени

Мая М. Бениеш

Йосиф С. Бенйозев

Мони М. Бенйозев

Соломон Бенйозев

Зоя М. Бенмайор

Матушка М. Бенмайор

Моско Н. Бенмайор

Роза А. Бенмайор

Йосиф С. Бенун

Матилда Й. Бенун

Соня Ш. Бенун

Гершон М. Беняминов

Буга Е. Беняминова

Алберт Й. Бераха

Зико Н. Бераха

Исак Й. Бераха

Исак М. Бераха

Йосиф И. Бераха

Леон Й. Бераха

Матилда М. Бераха - Теофилова

Рафаел Д. Бераха

Яко Н. Бераха

Алберт И. Бехар

Ваня А. Бехар - Дренкова

Давид С. Бехар

Евгения Н. Бехар

Евтер Г. Бехар

Еми Бехар - пианистка

Емил Ж. Бехар

Жаклин Бехар

Златина Й. Бехар

Иванка Д. Бехар

Ида Б. Бехар

Лилка С. Бехар

Луиза А. Бехар

Максим М. Бехар

Марио Я. Бехар

Марко И. Бехар

Мончо М. Бехар

Нансен А. Бехар - ст.н.с.; член на БКП; идеолог на комунистическите свине

Рашел Д. Бехар

Санто Е. Бехар

Соломон А. Бехар

Соломон И. Бехар

Тулек Я. Бехар

Хаим И. Бехар

Яко К. Бехар

Малина К. Бехарова

Рашел Бецалел

Сами Р. Биджеранов

Александър А. Бикс

Розалия А. Бикс - преподавателка в Музикалната академия

Румяна А. Бикс

Елза Р. Бланк - Лякова - инженер

Хаим Б. Блуменфелд

Херцелина Х. Блуменфелд

Роза Л. Бозеро

Роза А. Бранц

София А. Бранц

Йозеф Я. Брогли

Емил Р. Вагенщайн

Аркадий Ваксберг - БКП, резидент на КГБ в България

Йосиф Р. Варсано

Матилда Н. Варсано

Сабитай И. Варсано

Хаим Й. Варсано

Георги И. Варсанов

Илия Р. Варсанов

Сабитай А. Варсанов

д-р Анна Д. Варсанова

Златка А. Варсанова

Луиза Б. Варсанова

д-р Ребека Б. Варсанова

София И. Варсанова

Станка Г. Варсанова

Цивия А. Варсанова

Иван П. Вигенин

Диана Д. Герон

Йосиф Д. Герон

Шемая Й. Герон

Йорданка И. Геронова - инженер

Нисим С. Гершон

Аврам С. Гершон

Ангелина Г. Гершонова

Надя Н. Гетман

Кристина В. Гетманова

Стефания Й. Гетманова

Жан Р. Гисса

Стефан Г. Голднер

Траян С. Голднер

Арнолд М. Голдщайн

Митко Г. Голдщайн

Изидор Н. Давидов

Леон И. Давидов

Нисим Р. Давидов

Рахамим М. Давидов

Лилия Д. Давидова

Хилда К. Давидова

Евгени Дайнов - журналист, член на СДС, глобалист, антибългарист, седесар

Александър И. Давидов

д-р Александър И. Давидов - УНГ

Александър Н. Давидов

Александър П. Давидов

Ангел И. Давидов

Антон Е. Давидов

Благой Г. Давидов

Божидар А. Давидов

доц. Давид Давидов

Давид В. Давидов

Давид И. Давидов

Жозеф Д. Давидов

Исак Я. Данаилов

Ариела Н. Даниел

Леон А. Даниел - режисьор

Аврам Н. Данон

Израел Я. Данов

Исак Данон - Шемтов

Ребека Д. Данон

Самуел Е. Данон

д-р Софи Данон - Моше - лекар

Шимон Е. Данон

Яко И. Данон

Алберт С. Декало - журналист

Бина Й. Декало

Давид М. Декало

Ели М. Декало

Израел К. Декало

Моис Е. Декало

Рами М. Декало

Самуил А. Декало

Йосиф С. Джайн

Нисим С. Джаин

Вера П. Джераси

Елена И. Джераси

Емануил Н. Джераси

Херцел Ш. Джераси

Кирил Г. Еврейски

проф. Бенцион Н. Елиезер

Розина Л. Есигман

Грета М. Ескенази

Жак Р. Ескенази

Илияна И. Ескенази

Марсел Р. Ескенази

Азаря Й. Ешая

Джек Е. Ешая

Емил Ж. Ешая

Жак Й. Ешая

Жозефина Д. Ешая

Бенсион Ч. Ешкенази

Ели Х. Ешкенази

д-р Жак Ш. Ешкенази

Жули А. Ешкенази

Иван С. Ешкенази

доц. Изи Ешкенази

Изидор Ч. Ешкенази

Йосиф Б. Ешкенази

Лили А. Ешкенази

Лили Х. Ешкенази

Максим Ж. Ешкенази

Маргарита А. Ешкенази

Мико Ч. Ешкенази

Орета Ешкенази

Рашел М. Ешкенази

Рейна Я. Ешкенази

Симеон А. Ешкенази

Соломон Ж. Ешкенази

Соломон Й. Ешкенази

Станка Д. Ешкенази

Стефан И. Жидов

Аврам И. Зевулун

Израел И. Зеев

Димитър Я. Зилберщайн

Исак Г. Зилберщайн

Нешо Д. Иерохам

инж. Алберт Х. Израел

Богиня Г. Израел

Лино А. Израел

Морко А. Израел

д-р Салватор М. Израел - лекар

инж. Самуил Х. Израел

Хаим А. Израел

Йосиф М. Илел

д-р Аврам Я. Исаков

Александър П. Исаков

Арон Р. Исаков

Ажер Н. Исаков

Владимир Р. Исаков

Димитър С. Исаков

инж. Изи М. Исаков

Исак А. Исаков - инженер

Исак Л. Исаков

Исам М. Исаков - журналист

инж. Леонид М. Исаков

Марко Л. Исаков

Моис М. Исаков

Никола С. Исаков

Насим А. Исаков

Сами Р. Исаков

Стефан П. Исаков

Величка С. Исакова

Виолета К. Исакова

Костадинка И. Исакова

Мариета М. Исакова

Мария Г. Исакова

Надежда Д. Исакова

Петрана Г. Исакова

Петрия П. Исакова

Уляна Л. Исакова

Калин Я. Исинов

д-р Зелма Н. Йосифова

Мокс Й. Казес

Аврам Й. Кало

Елиза Й. Кало

Емил А. Кало

Йосиф Н. Кало

Максим А. Кало

инж. Алберт Х. Камхи

Естер М. Камхи

инж. Йосиф А. Камхи

инж. Мария С. Канети

инж. Соломон М. Канети

д-р Янко Д. Канети - лекар

Борис Д. Капланов

Георги С. Капланов

Димитър Н. Капланов

Петър Капланов

Радка Л. Капланова

Регина И. Кашер

арх. Асен П. Кашеров

Мари З. Кашеров

Андрей Д. Клайн

Емил Б. Клайн

Лидия Г. Клайн

д-р София Б. Клайн

Рибор Д. Клайн

Ханс А. Клайн - адвокат

Алберт Б. Коен - журналист

инж. Бенямин Р. Коен

Богдана И. Коен

инж. Валери П. Коен

инж. Вентура М. Коен

Давид Б. Коен

арх. Давид М. Коен

Езра С. Коен

д-р Жак С. Коен

Жак С. Коен

инж. Жозф С. Коен

Израел Р. Коен

Исак Я. Коен

Лиза С. Коен

Мадлена М. Коен

Максим Я. Коен

д-р Марсел Д. Коен

Марсел Й. Коен

Менахем М. Коен

Моис И. Коен

инж. Моис Р. Коен

Неама Ж. Коен

Нисим Г. Коен

инж. Нисим М. Коен

Нисим Р. Коен

Пепо М. Коен - адвокат, член на БКП

Радост Н. Коен

Рина Н. Коен

Роберт М. Коен

Рудолф Ч. Коен

Самуил Й. Коен

Снежинка Н. Коен - Рибарова

Стефка В. Коен

Стефка Р. Коен

Шели Д. Коен

Яко И. Коен

инж. Арон Б. Коенов

Бети И. Комфорти

Виктория Комфорти - Гласерман

Йосиф Я. Комфорти - журналист

Рахамим А. Комфорти - журналист

Майя Н. Конфино - Видас

инж. Нисим И. Конфино

Давид М. Конфорт

Рахамим Н. Конфорт

Изи С. Конфорти

Стефка К. Конфорти

Анри С. Конфортов

Сабитай Н. Конфортов

Мануела Кордова

Йозеф В. Кордон

инж. Моис Н. Кохенов

Нисим М. Кохинов

Борис Б. Краус

Виолета В. Краус

Йорданка К. Краус

Люба Д. Краус

Таня Б. Краус

Юлия В. Краус

Алфред Д. Криспин - журналист, масон, член на БКП и президент на ложата „Бнай-Брит” (Кармел).

Давид М. Криспин

Марсел А. Криспин

инж. Шалом С. Криспин

Йосиф Г. Лазаров

Йосиф Е. Лазаров

Леон Н. Лазаров

Аврам В. Лазаров

Барух И. Лазаров

Нисим И. Лазаров

Соломон Й. Лазаров

Соломон Н. Лазаров

Яко И. Лазаров

Аврам М. Леви

инж. Аврам С. Леви

Алис С. Леви

Анри Х. Леви

Анушка Х. Леви

инж. Ашер С. Леви

Бенжамен Д. Леви

Берта Х. Леви

Битуш Ч. Леви

Вики Е. Леви

Виктор Й. Леви

Виктория А. Леви

Давид А. Леви

Давид Б. Леви

Давид Я. Леви - журналист

Даниел Р. Леви

Даниела А. Леви

Деянка Т. Леви

Дора А. Леви

Ели Ж. Леви

Естер В. Леви

Естер М. Леви

Естрея Ш. Леви

Етиен Х. Леви

Жак М. Леви

Жак Ш. Леви

Жул Е. Леви

Изидор Й. Леви

Исак А. Леви

Исак Б. Леви

Исак Е. Леви

Исак И. Леви

Исак Й. Леви

Йосиф А. Леви

Йосиф И. Леви

инж. Йосиф С. Леви

д-р Йосиф Ч. Леви

Йосиф Я. Леви

Калина Р. Леви

Кръстина К. Леви

Леон В. Леви

Леон Г. Леви

Леон М. Леви

Лилия И. Леви

Лия Д. Леви

Мадлена И. Леви - Примо

Матилда Б. леви

Матилда Й. Леви

Мелани Ж. Леви

Мико Л. Леви

Моис Б. Леви

Моис Д. Леви

Моис З. Леви

Моис Й. Леви

Моис Н. Леви

инж. Моис С. Леви

Моис Х. Леви

Моше Й. Леви

Моше Р. Леви

Нисим К. Леви

Нисим Л. Леви

Нисим С. Леви

д-р Нора Т. Леви - стоматолог

Рафаел С. Леви

Рени Я. Леви

к.м.н. Рони Н. Леви

Рудолф Г. Леви

Сами Б. Леви

Сами С. Леви

Самуил М. Леви

д-р Сара М. Леви

Светла Л. Леви

Соломон А. Леви

Соломон Й. Леви

Хаим Б. Леви

Хаим Я. Леви

Хаин Б. Леви

Херц Б. Леви

Херцел Б. Леви

Шелм С. Леви

Яко И. Леви

инж. Яко И. Леви

Яко Р. Леви

Даниел М. Левиев

Емил С. Левиев

Израел Н. Левиев

Лилчо Б. Левиев

д-р Марко К. Левиев

Мартин М. Левиев

Олег С. Левиев

Соломон С. Левиев

Жули С. Левиева - журналистка

Мария М. Левиева

н.с. арх. Радка Г. Левиева

проф. д-р Алберт Т. Луканов

Раиса А. Луканова

инж. Леон А. Маиров

Майер Я. Маиров

д-р Анушка Б. Маирова

Барух А. Майер

Вили И. Майер

Израел Б. Майер

Рашел Б. Майер

Сабетай М. Майер

Фиданка Н. Майер

Дора Н. Машиах

Исак С. Машиах - инженер

Роза М. Машиах

Рут И. Машиах

Арон Я. Машиях

Буко Н. Машиях

Виктория Ч. Машиях

инж. Давид Н. Машиях

Исак Б. Машиях

Нисим Б. Машиях

Самуил С. Машиях

Анна П. Меворах

д-р Ева Н. Меворах

Аврам М. Мехамед

инж. Аврам С. Меламед

Ана Д. Меламед

д-р Валентин Р. Меламед

Донка Н. Меламед

Йоланта С. Меламед

Леон М. Меламед

д-р Моис Н. Меламед - лекар

Рафаел Д. Меламед

Рафаел С. Меламед

Роберт Е. Меламед

Сабитай С. Меламед

инж. Самуил М. Меламед

Самуил С. Меламед

Соломон С. Меламед

инж. Шинто А. Меламед

Дора Албертова Аладжемова - филолог, И-т по история при БАН, проучвател

ст.н.с. Ели Хаим Ешкенази (1888-1972 г.) - юрист, И-т по история при БАН; пр-л на Евр. научноизсл. и-т.

ст.н.с. Георги Георгиев Марков - историк; директор на И-т по история - БАН (2002 г.)

к.и.н. Анка Димитрова Меламед - историк, И-т по история - БАН (2002 г.)

ст.н.с. Ашер Исак Хананел - историк, юрист; равин в София (1929-1951 г.); И-т по история - БАН

Пламен Симеонов Цветков - ст.н.с. - историк; И-т по история - БАН; преподавател в НБУ; масон

н.с. I ст. Виолета Жак Якова - Маркова - историк, И-т по история - БАН (2002 г.); лектор в НБУ

инж. Яко Х. Меламедов

Вахан Михранов

Аврам Й. Молхов

Валери Я. Молхов

д-р Жак Х. Молхов

Максим Я. Молхов

Хаим М. Молхов

Яко А. Молхов

доц. Жана Е. Молхова

Красимира Ж. Молхова

Лили Молхова - Геронова - журналист

Леон И. Москона

Аврам М. Натан

инж. Вили Ж. Натан

Джеки М. Натан

инж. Моис М. натан

Рената Ж. Натан - журналист

Цветанка П. Натанаилова

Аврам Д. Ниньо

Алберт Л. Ниньо

д-р Ася Ш. Ниньо

Диана Х. Ниньо

Жан И. Ниньо

инж. Исак Я. Ниньо

Мариета С. Ниньо

Нисим А. Ниньо

Самуил Ш. Ниньо

Хаим Б. Ниньо

Фортуна А. Ниньо

д-р Шимон С. Ниньо - професор

д-р Моис И. Нисимов - лекар

Нисим М. Нисимов

Самуил И. Нисимов

д-р Хаския Д. Нисимов - инженер

Бланш С. Нисимова

д-р Сабитай О. Овадиев - лекар

Давид Х. Овадия - писател, член на БКП

Хаим Д. Оливер - журналист

Мати Н. Оруети

Беки Б. Перец

Мими С. Перец

инж. Олга А. Перец

Йосиф П. Перец - журналист, работи като зам.-гл. ред. в проеврейския в. „Про Анти”; чл. на СДС, абсолютен израелски агент.

Перец Х. Перец

Хеския Ш. Перец

д-р Шарл И. Перец - лекар

Шаул Б. Перец

Иля П. Песах

Ребека А. Песах

Аврам Ж. Пинкас

д-р Аврам Л. Пинкас - лекар

Клара Й. Пинкас

Лена А. Пинкас - Гарова

Полина Ч. Пинкас

Ребека Ж. Пинкас

Херцелина Н. Пинкас

Елисавета М. Пипано - Босилкова

Димо А. Пипанов - журналист, музиковед

инж. Емил Пипанов - работил е в Телефонния завод в София.

Тамара Поликар

Азаря Поликаров - член на БКП; професор

инж. Бенямин Н. Примо

д-р Ору М. Примо - лекар

Иван С. Примов

Камен Г. Примов

инж. Никола П. Примов

Светозар Б. Примов

Боряна Я. Примова

Иванка П. Примова

Лилия Л. Примова

Атанас Н. Примовски

Алберт В. Прогер

Жак Й. Райшер

Емил М. Рахамимов

Манчо М. Рахамимов

д-р Виолета В. Рахамимова

Аврам Л. Рашин

Лиляна Рейнголтова

Даринка А. Розанис

Соломон Розанис

Йосиф М. Розанов

Кирил А. Розанов

Емил А. Розентал

Лидия Х. Розентал

Лучо Я. Розенщайн

Матилда Н. Рубенова

Румяна С. Рубенова

Моис С. Салтиел

Исак М. Самуил

Жозев М. Самуилов

Исак Н. Самуилов

к.т.н. инж. Барух Сачи

Елиезер А. Сачи

Жозеф И. Семах

Израел Й. Семах

Бети Я. Сиди

Давид Л. Соломонов

Изидор Н. Соломонов

Йосиф Д. Соломонов

Соломон Л. Соломонов

Хаим М. Соломонов

Дора С. Соломонова

Самуил М. Сореф

проф. Леон С. Суружан

Леон С. Суружан

Виктория Ю. Таджер - (комунистка)

Витали Е. Таджер

Жак М. Таджер

Жак О. Таджер

д-р Йомто Н. Таджер - лекар

Марийка Б. Таджер

Марко Я. Таджер

Мордоше И. Таджер

Овед Л. Таджер

Салис С. Таджер

Сара К. Таджер

Соломон Х. Таджер

Хаим С. Таджер

Шери М. Таджер

Арон Р. Талви

Виктория Р. Талви

Гинка К. Талви

Елена А. Талви

Нисим М. Талви

Симеон М. Талви

инж. Леон Н. Узиел

Нисим Л. Узиел

Елисавета Ж. Фабрикант

Михаил А. Фабрикант

Невена Н. Фабрикант

Анна Йосифова Фаденхехт

Арон И. Фархи

Виктор Л.Фархи

Виолета Б. Фархи

Елена М. Фархи

Кисим И. Фархи

Ребека Б. Фархи

Бохар М. Фачев

Йосиф Б. Фачев

Соломон Б. Фачев

Виолета М. Фачева

Тамара Д. Фачева

Йосиф Х. Фергуц

Ида С. Финци - артистка

Ицхак С. Финци - актьор

Самуел И. Финци - актьор

Яков А. Финци

Алфред О. Фогел

Мария Н. Фол - (френски евреи)

Александър Фол - френски евреин; гръцко лоби; проф.; историк, И-т по тракология при БАН, бивш министър на културата, член на БКП.

Исак Е. Франсез

Исак Н. Франсез

Самуил С. Франсез

Ели И. Францес

Соломон С. Францес

Розали Фриц

Карл М. Фридман

Розалия Х. Фридман

Мариус М. Фридманов

арх. Елко З. Хазан

Жулиен В. Хазан

Зигмунд И. Хазан

Йосиф Н. Хазан

Нисим И. Хазан

Сузана Ш. Хазан

Соломон М. Хаим

Максим С. Хаимов

Хаим Ч. Хаимов

Виргиния Х. Хаимова

Евгения С. Хаимова

д-р Стаменка Р. Хаимова

Съветка А. Хаимович

Соломон М. Хакимов

Стела С. Хакимова

Давид А. Халеба

д-р Ажер И. Хананел - лекар

Моис Б. Ханне

Леон Ш. Хасид

Дора Е. Хершкович

Емил Й. Хершкович

Якоб Й. Хершкович

Зако С. Хеския - кинорежисьор, член на БКП; з. а.

Лилия В. Хеския

доц. д-р Йозеф Хром

Леон С. Хубеш

Роза Хубеш - Николова

Сара С. Хубеш

Яко С. Хубеш

Леон И. Шамли

Барух И. Шамлиев - журналист

Сара И. Шамли

Яким И. Шаханов

Вентура Н. Шварц

Софи В. Шварц

Еди С. Шварц

Витали Ж. Шекерджийски - (комунист)

Витали Й. Шекерджийски

Йосиф В. Шекерджийски

Любен Н. Шекерджийски

Рахамин Д. Шекерджийски

Чавдар Е. Шекерджийски

Жак Р. Шемтов - журналист

Моис Я. Шемтов

Бука Я. Юлзари

Емилия М. Юлзари

Израел А. Юлзари

ст.н.с. Илич Р. Юлзари

Матей А. Юлзари

д-р Рафаел И. Юлзари

д-р Робер Р. Юлзари

Аврам А. Яков

Александър К. Яков

Ангел П. Яков

Блажо И. Яков

Борис И. Яков

Борислав Й. Яков

Валентин Я. Яков

Веселин В. Яков

Георги И. Яков

Георги С. Яков

Дечо Д. Яков

Димитър И. Яков

Димитър Н. Яков

Димитър П. Яков

Жак Б. Яков

Иван Г. Яков

Иван Н. Яков

Иван Р. Яков

Илия Й. Яков

Илия К. Яков

Илия П. Яков

Кирил П. Яков

Красимир П. Яков

Ленин А. Яков

Любен С. Яков

Никола В. Яков

Петър А. Яков

Петър Н. Яков

Сандо Д. Яков

Симеон Е. Яков

Соломон М. Яков

Ришко Ц. Яков

Яко И. Яков

Янаки П. Яков

Янко Д. Яков

Бояна П. Якова

Васила Д. Якова

Василка М. Якова

Емилия С. Якова

Лиляна И. Якова

Лиляна С. Якова

Лиляна Я. Якова

Марийка Й. Якова

Радка И. Якова

Рени Й. Якова

Роза С. Якова

Станка Д. Якова

Янка Д. Якова

Ана Х. Янкови

Юри Г. Яковлев

Мовсес С. Якубан

Арон Яна

Емил Н. Яхиел

Нисим М. Яхиел

Нико Яхиел - съветник на Тодор Живков; БКП член агент на „МОСАД”; в момента е в Израел.

Йозеф Раус - австрийски евреин; собственик на „Мобилтел” (Мобилтел холдинг ГМБХ); живее в Австрия.

 

Калин Тодоров Примов - депутат на НДСВ в 39-то Народно събрание; обл. Кърджали

Сабин Леви - музикант, органист

Ралица Ненчева Агайн - депутатка в НДСВ в 39-то Народно събрание от София - град; близка е с другата еврейска депутатка от Видин - Нина Чилова.

Йоана Левиева - Сойър - репортерка в БНТ - К1, дъщеря на художника Йоан Левиев от гр. Пловдив и племенница на музиканта Милчо Левиев; омъжена за южноафриканеца Клайф Сойър (вероятно евреин) журналист от редакцията на „Ройтерс” за Южна Африка.

Йосиф Цанков - музикант, композитор, (починал).

Нидал Алгафари - режисьор, приятел с руския евреин - певец Йосиф Давидович Кобзон, свързан с руската мафия.

Виктория Меламед - служителка в Министерството на външните работи, от времето на министър Соломон Исак Паси (2002 г.)

Елена Розберг - водеща новините в еврейското радио „Ретро радио” - София; собственик е евреинът Мартин Захариев, който е собственик и на сп. „Егоист” и сп. „Плейбой” (българското издание).

Симеон Леви - фотограф, участвува в изложби на еротични фотографии със съмнителни естетически качества; еротична фотография за деня на „Свети Валентин” (2002 г.)

Карло Андреев Луканов - син на бившия премиер на РБ и член на ЦК на БКП Андрей Луканов, който ограби държавата и при делбата на плячката беше убит от съратниците си. Тази разбойническа фамилия си има традиции - дядото на Андрей Луканов е човекът, който е предал Васил Левски и след това набеждава известния Поп Кръстьо!... Карло А. Луканов е учил и работил в Москва.

 

Евреи - комунистически престъпници, ликвидирани като членове на терористични групи на БКП и Комунистическия интернационал;

участници във въоръжена терористична дейност срещу България преди 1944 г.:

(Извадка от сборника „За свободата 1923-1945 г.”, София, 1977 г.;

съставители Мария Бужашка, Невена Атанасова, Радка Русева и Мария Геновска)

 

Мойсей Лазаров Голдщайн - род. в Разград, ликвидиран 1923 г.

Йосиф Яков Хербст - род. Одрин, ликвидиран 1925 г.

Марко Рафаел Финци - род. Разград, ликвидиран 1925 г.

Моис Коен - род. в гр. София, ликвидирант 1925 г.

Марко Хаим Фридман - род. в гр. Ст. Загора, обесен 1925 г. (заради атентата в църквата „Св. Неделя” - 1925 г.) - загиват близо 160 души.

Рахила Ангелова Николова - род. в с. Църква, ликвидирана 1925 г.

Михаил Исак Васерман - род. в гр. София,  ликвидиран 1925 г.

Сами Гавриел Коен - род. в гр. София, ликвидиран 1925 г.

Аврам Шемтов - род. в гр. Русе, ликвидиран 1930 г.

Шалом Аврамов Леви - род. в гр. Самоков, умира в СССР - 1938 г.

Жак Даниел Йона - род. в гр. Солун, ликвидиран 1941 г.

Леон Йосиф Таджер - род. в гр. София, обесен в гр. Русе, 1941 г.

Давид Аврам Шабат - род. в гр. София, умрял в Скопския затвор - 1943 г.

Ничко Моис Натан - род. в гр. София, ликвидиран 1943 г.

Синто Аврам Аврама - род. в гр. София, ликвидиран 1943 г.

Ема Сами Валицер - род. в гр. София, ликвидирана 1943 г.

Яко Мордохай Бенаройо - род. в гр. Берковица, ликвидиран 1943 г.

Майер Михаил Кошницки - род. в гр. София, ликвидиран 1943 г.

Менахем Леон Папо - род. в гр. София, ликвидиран 1943 г.

Моис Нисим Калев - род. в гр. Видин, ликвидиран 1943 г.

Йосиф Хаим Бенбасат - род. в гр. Пазарджик, ликвидиран 1943 г.

Давид Бежор Аладжем - род. в гр. София, ликвидиран 1943 г.

Лиза Йосиф Кало - род. в гр. София, ликвидирана 1943 г.

Роза Ефраим Хершнович - род. в гр. Русе, ликвидирана 1943 г.

Марко Нисим Моше, род. в гр. Лом, ликвидиран 1944 г.

Михаел Мойсей Ешкенази - род. в гр. Русе, ликвидиран 1944 г.

Йосиф Нисим Ралви - род. в гр. София, ликвидиран 1944 г.

Ефраим Хаим Бенцион - род. в гр. София, ликвидиран 1944 г.

Хаим Яков Бали - род. в гр. София, ликвидиран 1944 г.

Клара Яко Саломова - род. в гр. Лом, ликвидирана 1944 г.

Клара Габриел Леви - род. в гр. София, ликвидирана 1944 г.

Витка Йосиф Леви - род. в гр. София, ликвидирана 1944 г.

Йосиф Рахамим Леви - род. в гр. София, ликвидиран 1944 г.

Исак Рахамим Ралви - род. в гр. София, ликвидиран 1944 г.

Перец Алберт Камхи - род. в гр. София, ликвидиран 1944 г.

Берта Алберт Камхи - род. в гр. София, ликвидирана 1944 г.

Шабат Рубенов - род. в гр. София, ликвидиран 1944 г.

Жан Хаим Абрамович - род. в гр. София, ликвидиран 1944 г.

Менахем Исак Ешкенази - род. в гр. София, ликвидиран 1944 г.

Емил Морис Шекерджийски - род. в гр. Дупница, ликвидиран 1944 г.

Мати Моис Рубенова - род. в гр. София, ликвидирана 1944 г.

Аврам Юда Кало - род. в гр. София, ликвидиран 1944 г.

Нисим Моис Меламед - род. в гр. Тел Авив, ликвидиран 1944 г.

Алберт Моис Ваена - род. в гр. Видин, ликвидиран 1944 г.

Натан Леон Зилберщайн - род. в гр. София, ликвидиран 1944 г.

д-р Наим Исаков - род. в гр. София, умрял в Москва 1932 г.

Шалом Аврамов Леви - род. в гр. Самоков, умира в СССР 1938 г.

Леон Анави - род. в гр. Пловдив, ликвидиран в Мадрид 1938 г.

Виктор Барух Меворах - род. в гр. София, ликвидиран в Испания 1938 г.

 

 

Евреите в Първи състав на българоубийствения т. нар. „народен съд”:

 

Манчо Рахамимов Мошев (1902 - 1986 г.) - обществен -обвинител в 7-ми състав на „народния съд”;

Исак Елизар Франсез - съдия;

Пепо Менахем Коен - съдия (баща на Леа Коен - бивша посланичка в Швейцария, от СДС, член на „Билдербергите”);

Еми Барух - съдия;

Йосиф Кутев - съдия;

Исак Данон - съдия;

проф. д-р Насим Юда Меворах - съдия;

  д-р Израел Моше Калми (1885 - 1968 г.) - съдия;

  д-р Самуил Борисов Шейнин - съдия;

  д-р Израел Бохор Леви - съдия;

  д-р Шаул Хаим Романо - съдия;

д-р Йосиф Максимов Фаденхехт - съдия (роднина на артиста Йосиф Сърчаджиев, активист на СДС и ДСБ, бивш член на НСРТ);

д-р Елизар Якоб Вентура - съдия;

д-р Марчел Калев - член на съда;

д-р Яко Исак Арис - член на съда;

д-р Александър Клайн - член на съда (роднина на Едуард Клайн, депутат от СДС);

д-р Нисим Рахамим Леви - член на съда;

 Йосиф Яшаров (1894 - 1971 г.) - адвокат в „народния съд” (член на масонските еврейски ложи „Бнай Брит”, „Общите ционисти”) и други.