Kruvina žydų istorija
 

Žydas yra žmogžudys ne tik žydų teorijoje. Jo istorija įrodo, kad jis praktikuoja tai, ką pamokslauja. Žydų tautos istorija yra nenutrūkstanti masinių žmogžudyščių ir kraujo vonių istorija. Ji prasidėjo prieš Kristų ir tęsiasi su Trockiu ir Zinovjevu.

 

1. Egipte žydai džiūgavo, kad jų mirties angelas išžudė visus žmonių ir gyvulių pirmagimius.

 

2. Kraštutinumai, link kurių eis žydai, parodyti Persijoje, kur žydas Mordechėjus ir žydė Estera pasirūpino 75000 antisemitiškų persų nužudymu. Jie pakorė antisemitišką karaliaus Kserkso ministrą, Hamaną, kartu su dešimčia jo sūnų. Jie atšventė šia kruviną pergalę ir iki šių dienų ją švenčia per Purimo vaišes. (Esteros knyga, 9:6)

 

 3. 115-117 metais po Kristaus, Kyrėnės saloje žydai sukilo, vedami savo vado Bar Kochbos. Jie nužudė 220000 (!) ne žydų, supjaustė ir sukapojo juos, gėrė jų kraują ir valgė žalią jų mėsą. (Cassius Dio (Dionas Kasijus), „Roemische Geschiche“ XVIII, 32).

 

4. Rusijoje žydai sukilo 1917 – aisiais metais ir sukūrė bolševizmą, vadovaujami Trockio, Zinovjevo ir kitų žydų, iš viso 35 milijonai (!) žmonių buvo nukankinti ir numarinti badu.

 

5. Vengrijoje, vadovaujant Bela Kunui, buvo surengtos baisios skerdynės, kuriose buvo nužudytos dešimtys tūkstančių ne žydų.

 

6. Žydų-bolševikų Sovietinėje Rusijoje masinės žudynės yra vykdomos net ir šiandien. Budeliai daugumoje yra žydai, vyrai ir moterys. Žydai yra naujų kankinimo metodų sukūrimo meistrai. Leisti gojams mirti kankinimuose jiems suteikia didžiausią malonumą. Anglų reporteriai rašo, kad kinų budeliai negalėjo pastoviai vykdyti savo kankinimų ir egzekucijų. Neabejotinai, jų vietas užėmė žydai ir žydės.

 

Žydų istorija yra parašyta krauju, ne žydų krauju. Tai įrodo, kad žydai yra nepaprastai žiaurūs ir, tuo pačiu metu, didžiuliai bailiai. Žydas nėra užsigimęs kareivis, jis yra užsigimęs sadistas ir žmogžudys.