Това е превод на статия появила се в испански уеб сайт. Тя представя интересна информация.

        Еврейските ритуални убийства в Нюрнберг са неописуеми, съдейки по тези снимки, в които по всички трупове на "обесените нацисти" личи срязване на врата, точно под ухото и следа от кръв, която зад ухото и стига до горната част на главата....

        Факта, че следата от засъхнала кръв отива нагоре - към челото и косата - демонстрира, че кръвта им се е стичала надолу, докато те са били увиснати надолу с главата и също така обяснява ужасното състояние на тези трупове. От горе надолу, се виждат телата на Юлиус Щрайхер, Артур Зайз-Инкварт, Вилхелм Кайтел и Ернст Калтенбрунер. Евреите е трябвало набързо да покажат тези трупове на международната преса, която е правила репортаж за съда в Нюрнберг. Еврейските екзекутори не са имали време да приготвят телата, така че да се заличат доколкото е възможно белезите от ритуалното жертвоприношение, особено при Кейтел, при когото лицето е цялото покрито в кръв. (А може би те са сметнали за ненужно да скрият белезите.) Никакви обяснения не са дадени от тяхна страна по този въпрос. Въпреки, че са показани само четири от тези картини, трябва да се подчертае, че ВСИЧКИ от екзекутираните са с разрязан врат, както е показано тук.

 

                                                          

     Юлиус Щрайхер                                                                                           Артур Зайс-Инкварт

 

                                                          

       Вилхелм Кайтел                                                                                         Ернст Калтенбрунер