Протоколи от събранията на ционските мъдреци

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Първо издание на български език - публикувано от о.з. п-к Н. Рашков, 1943 г.

 

- Второ издание и превод - публикувано от Никола Николов през 1993 г.