Gospodari Rusije u 1920 godiniSastav Saveta narodnih komesara:


1. Pretsednik Saveta – Uljanov (Lenjin); Rus.

2. Komesar za Spoljne poslove Čičerin (po materi Jevrejin); Rus

3. Komesar za poslove nacionalnosti, Cugašvili; Rus.

4. Pretsednik Višeg ekonomskog saveta Lurje (Lerin); Jermenin.

5. Komesar za ustanovljenje, Šlihter; Jevrejin.

6. Komesar poljoprivrede, Gritjan; Jermenin.

7. Komesar Državne kontrole, Lander; Jevrejin.

8. Komesar Vojske i mornarice, Bronštajn (Trocki); Jevrejin.

9. Komesar državnog erara, Kaufman; Jevrejin

10. Komesat javnih radova, Šmit; Jevrejin.

11. Komesar javnog snabdevanja, E. Lilina (Knigisen); Jevrejka.

12. Komesar narodne prosvete, Lunačarski; Rus.

13. Komesar za veroispovest, Špicmerg; Jevrejin.

14. Narodni komesar Alfelbaum (Zinovjev); Jevrejin.

15. Komesar za javnu higijenu, Anvelt; Jevrejin.

16. Komesar finansija, Gukovski; Jevrejin.

17. Komesar pečata, Kogen (Volodarski ubijen); Jevrejin.

18. Komesar za izbore, Radomisljski (Uricki ubijen); Jevrejin.

19. Komesar pravde, Štajnberg; Jevrejin.

20. Komesar za evakuaciju, Fenigštajn; Jevrejin.

21. Njegovi pomoćnici, Ravič i Zaslavski; Jevreji.

Ukupno 22 člana: Rusa 3, Jermena 2, Jevrejina 17.

 


Vojni komeserijat.


1. Komesar Vojske i Mornarice, Bronštajn (Trocki); Jevrejin.

2. Predsednik revolucionarnog štaba Sev. Vojske, Finšman; Jevrejin.

3. Komesar Vojno-sudski 12-te Armije, Romm; Jevrejin.

4. Politički komesar 12-te Armije, Mejčik; Jevrejin.

5. Politički komesar 4-te Armije, Livenston; Jevrejin.

6. Predsednik saveta armije Zapadnog fronta, Pozern; Jevrejin.

7. Politički komesar Moskovskog Vojnog Okruga, Gubelman; Jevrejin.

8. Komesar Politički Vitebskoga Voj. Okruga, Dejb; Jevrejin.

9. Komesar za vojnu rekviziciju grada Slucka, Kalmanović; Latiš.

10. Politički komesar Samarske divizije, Bekman; Jevrejin.

11. Vojni komesar iste divizije, Gluzman; Jevrejin.

12. Komesar rekvizicionog odreda Moskovskog Okruga, Zuzmanovič; Jevrejin.

13. Pretsednik Glavnog moskov. vojnog. saveta, Bronštajn (Trocki); Jevrejin.

14. i 15. Njegovi pomoćnici, Grišfeld i Skljanski; Jevreji.

15. i 17. Članovi istog saveta: Šorodak i Petč; Jevreji.

Vojni komesar moskovske oblasti, Štajnhard; Nemac.
Vojni komesar moskovske oblasti, Dulis; Latiš.
Komesar škole pogranične grupe, Glajzer; Latiš.
Politički komesar 15-te divizije Saveta, Dzenis; Jevrejin.
22. Politički komesar 15-te divizije Saveta, Plonski; Latiš.

23. Komesar Vojnog saveta kavkaskih armija, Lehtiner; Jevrejin.

24. – 25. Izvanredni komesari Istočnog fronta, Buno i Šilman; Jevreiji.

26. – 28. Članovi Kazanskog Vojnog saveta Rozenholc, Mejhof, Nezenholc; Jevreji.

29. Komandant crvene armije u Jaroslavu, Gekker; Jevrejin.

30. Načelnik Petrovgradskog vojnog komeserijata, Cajger; Jevrejin.

31. Politički komesar Petrogradskog vojnog okruga, Gitris; Jevrejin.

32. Komandant Zapadnog fronta prema Čehoslovačkoj, Vacetis; Latiš.

33. Član saveta vojne komune, Lazimer; Jevrejin.

34. Načelnik vojne komune (biv. austr. oficir), Kolman; Jevrejin.

35. Vojni komesar Moskovskog voj. okruga, Matkaz; Jevrejin.

36. Načelnik odbrane Krima, Zak; Jevrejin.

37. Komandant kurskog fronta, Sluzin; Jevrejin.

38. Njegov pomoćnik, Silberman; Jevrejin.

39. Politički komesar Rumunskog fronta, Spiro; Jevrejin.

40. Punomoćnik za pregovore o miru s Nemačkom, Davidović; Jevrejin.

41. Kandidat, Šneur; Latiš.

42. Vojnik, Smirnovič; Jevrejin.

Dakle od 43 člana: Rusa 0, Latiša 8, Nemaca 1, Jevreja 34.

 


Komesari unutrašnjih poslova


1. Narodni komesar Apfelbaum (Zinovjev), Jevrejin.

2. Njegov pomoćnik čerzvičajne komisije (Č. K.-a) Radomisljski (Uricki) ubijen od svog političkog druga; Jevrejin.


3. Načelnik propagande, Goldenrudin; Jevrejin.

4. Predsednik ekonomske komisije Pertogr. komune, Ender; Jevrejin.

5. Potpredsednik komisije za higijenu, Rudnik; Jevrejin.

6. Komesar za evakuaciju izbeglica, Fengštajn; Jevrejin.

7. Njegov pomoćnik, Abram Krahman; Jevrejin.

8. Komesar Petrogradskog pečata, Volodarski (ubijen); Jevrejin.

9. Petrogradski gradonačelnik, Šnajder; Jevrejin.

10. Moskovski gradonačelnik, Mičor; Jevrejin.

11. Komesar Moskovskog pečata, Krasikov; Jevrejin.

12. Komesar Petrogradske policije, Fejerman; Jevrejin.

13. Načelnik biroa za pečat, Martinson; Jevrejin.

14. Moskovski komesar javne bezbednosti, Rozental; Jevrejin.

Članovi Petrogradske Črezvičajne komisije “Čeka”
15. Mejkman; Jevrejin.

16. Giller; Jevrejin.

17. Kozlovski; Poljak.

18. Vodel; Jevrejin.

19. I. Razmirovič; Jevrejka.

20. Đesperov; Jermenin.

21. Iselevič; Jevrejin.

22. Krassikov; Jevrejin.

23. Buhan; Jermenin.

24. Merbis; Latiš.

25. Pajkis; Latiš.

26. Anvelt; Nemac.

Članovi Saveta Petrogradske komune
27. Zorke; Jevrejin.

28. Radomisljski; Jevrejin.

Članovi Moskovske Črezeičajne Komisije “ČkKa”
29. Predsednik; Dzeržinski; Poljak.

30. Potpredsednik: Poers; Latiš.

31. Šklovski; Jevrejin.

32. Knejfis; Jevrejin.

33. Cejstin; Jevrejin.

34. Razmirovič; Jevrejin.

35. Kronberg; Jevrejin.

36. Hajkina; Jevrejka.

37. Karson; Latiš.

38. Šauman; Latiš.

39. Lentovič; Jevrejin.

40. Rivkin; Jevrejin.

41. Antonov; Rus.

42. Delafabr; Jevrejin.

43. Citkin; Jevrejin.

44. E. Rozmirović; Jevrejin.

45. Sverdlov; Jevrejin.

46. Bizenski; Jevrejin.

47. Bljumkin (ubica frofa Mirbaha); Jevrejin.

48. Aleksandrovič; Rus.

49. Rajtenberg; Jevrejin.

50. Fines; Jevrejin.

51. Zaks; Jevrejin.

52. Jakov-Goldin; Jevrejin.

53. Golperštajn; Jevrejin.

54. Kniggisen; Jevrejin.

55. Lacis; Latiš.

56. Dejbolj; Latiš.

57. Sejzan; Jermenin.

58. Dejbkin; Latiš.

59. Načelnik Taganrogskog zatvora, Libert; Jevrejin.

60. Fogelj; Nemac.

61. Zakis; Latiš.

62. Šilenkus; Jevrejin.

63. Ansol; Latiš.

64. Pretsednik komisije Trubeckog bastiona i Petrovlovske tvrđave, Model; Jevrejin.
Svega 64 člana, od kojih: Rusa 2, Poljaka 2, Jermena 3, Nemca 2, Latiša 10, Jevreja 45.

 


KOMESERIJAT INOSTRANIH POSLOVA


1. Narodni komesar, Čičerin (prognan); Rus.

2. Njegov pomoćnici: Karahan; Jermenin. Fritče; Latiš.

3. Direktor pasošne ekspedicije, Margolin; Jevrejin.

4. Konsul u Berlinu; Jofe; Jevrejin.

5. Pridoddat konsulatu u Berlinu (kažnjen u 1919 god. kao komesar Bavarske Sovjetske republike), Levin; Jevrejin.

6. Načelnik biroa štampe i informacija pri poslanstvu u Berlinu, Akselrod; Jevrejin.

7. Izvanredni punomoćnik u Parizu i Londonu, Bek; Jevrejin.

8. Konsul u Beču i Londonu, Rozenfeld (Kamenjev); Jevrejin.

9. Poslanik u Hristijaniji, Bejtler; Jevrejin.

10. Konsul u Glazgovu, Malkin; Jevrejin.

11. Predsednik delegacije za mir u Kijevu, Kain Rakovski; Jevrejin.

12. Njegov pomoćnik, Mapuilski; Jevrejin.

13. Pravni konsul, Astšub, (Ilsen); Jevrejin.

14. Generalni konzul u Kijevu Grinbaum, (Kševinski); Jevrejin.

15. Generalni konzul u Odesi, A. Bek; Jevrejin.

16. Konsul u Americi, Martens; Nemac.

Dakle od 17 članova: Rusa 1, (pa i njega su proterali), Jermenin 1, Latiš 1, Nemac 1, Jevreja 13.

 


KOMESERIJAT FINANSIJA


1. Prvi komesar (zbog sumnjive delatnosti bio je proteran iz Pariza), Meržvinski; Poljak.

2. Njegov pomoćnik, Don-Solovej; Jevrejin.

3. Komesar, Isidor Gukovski; Jevrejin.

4. Njegov pomoćnik, I. Akseldor; Jevrejin.

5. Direktor kancelarije, Zaks (Gladnev); Jevrejin.

6. Direktor kancelarije, Bogoljepov; Rus.

7. Glavni sekretar, Haskin; Jevrejin.

8. Njegov pomoćnik, Berta Hinevič; Jevrejka.

9. Predsednik finansiskih kongresa saveta, Lacis; Latiš.

10. Njegov pomoćnik, Vejstman; Jevrejin.

11. Komesar za likvidaciju rusko-nemačkih računa, Firstberg; Jevrejin.

12. Glavni sekretar njegov, Kogan; Jevrejin.

13. 14. i 15. Administracija narodnih banaka, Mihelson, Zaks, i Akselrod; Jevreji.

16. Sadnikov; Rus.

Finansiski agenti
17. U Berlinu, Laundau; Jevrejin.

18. U Kopenhagenu, Vorovski; Jevrejin.

19. U Štokholmu, Abraam Šnekman; Jevrejin.

20. Glavni revizor narodnih banaka, Kan; Jevrejin.

21. Njegov pomoćnik, Gorenštajn; Jevrejin.

22. Glavni komesar za likvidaciju privatnih banaka, Anrik; Jevrejin.

23. Njegov pomoćnik, Mojsej Kovš; Jevrejin.

Članovi tehničke komisije za likvidaciju privatnih banaka
24. Eljaševič; Jevrejin.

25. G. Hiftlih; Jevrejin.

26. A. Rogov; Jevrejin.

27. G. Lemerih; Jevrejin.

28. A. Rozenštajn; Jevrejin.

29. A. Plan; Latiš.

Dakle, od 29 članova: Rusa 2, Latiša 2, Poljak 1, Jevrejina 24.

 


KOMESERIJAT PRAVDE


1. Narodni komesar, i. Štajnberg; Jevrejin.

2. Komesar kasacionog suda, Šreder; Jevrejin.

3. Predsednik Moskovskog revolucionarnog tribunala, I. Berman; Jevrejin.

4. Komesar senata u Petrovgradu, Ber; Jevrejin.

5. Pretsednik vrhovne revolucionarne komisije, Bronštajn (Trocki); Jevrejin.

6. Pretsednik isledničke komisije pri revolucionarnom tribunalu, Bluzman; Jevrejin.

7. Sudija toga tribunala, Legendorf; Jevrejin.

8. Sudija toga tribunala, Slicki; Jevrejin.

9. Prokurov tribunala, Fridkin; Jevrejin.

10. Glavni sekretar konfidencionog odelenja, Hajnbark; Jevrejin.

11. Glavni sekretar narodne komune, Širvin; Jevrejin.

12. Komesar za narodnu zaštitu, Lucki; Jevrejin.

Narodni zaštitnici
13. G. Antokljski; Jevrejin.

14. V, Aronovič; Jevrejin.

15. R. Bisk; Jevrejin.

16. I. Bajer; Jevrejin.

17. A. Gundar; Jevrejin.

18. G. Davidov; Jevrejin.

19. R. Kastarjanc; Jermenin.

Dakle, od 19 članova: Rusa 0, Jermenin 1, Jevreja 18.

 


KOMESERIJAT ZA HIGIJENU


1. Komesar, Dauge; Nemac.

2. Načelnik Farmaceutskog odeljenja, Rapoporg; Jevrejin.

3. Njegov pomoćnik, Fuks; Jevrejin.

4. Direktor komisije protiv benerič. Bolesti, Veber; Jevrejin.

5. Direktor komisije za zarazne bolesti, Voljson; Jevrejin.

Dakle, od 5 članova: Rusa 0, Nemaca 1, Jevreja 4.KOMISIJA NARODNE PROSVETE


1. Narodni komesar, Lunačarski; Rus.

2. Komesar Severne Oblasti, Grinberg; Jevrejin.

3. Pretsednik komisije vaspitnog instituta, G. Zolotnicki; Jevrejin.

4. Načelnik Municipalne sekcije, Lurje; Jevrejin.

5. Načelnik Plastičkog instituta, Štenberg; Jevrejin.

6. Glavni sekretar komesarijata, M. Ajhenholc; Jevrejin.

7. Načelnik pozorišne sekcije (žena Kamenjeva), O. Z. Rozenfeld; Jevrejka.

8. Njena pomoćnica, Zac; Jevrejka.

9. Direktor 2. departmana, Grojnim; Jevrejin.

Članovi profesori socijalističke akademije nauka
10. Rejsner; Nemac.

11. Fritče; Latiš.

12. Gojhbork; Jevrejin.

13. M. Pokrovski; Rus.

14. Veltman; Jevrejin.

15. Sobeljson; Jevrejin.

16. Krupskaja; Jevrejka.

17. Nahamles Steklov; Jevrejin.

18. Stučka; Jevrejin.

19. Nemirovski; Jevrejin.

20. I. Rakovski; Jevrejin.

21. K. R. Levin; Jevrejin.

22. K. S. Oljšanski; Jevrejin.

23. Z. R. Šetenberg; Jevrejin.

24. Gurvič; Jevrejin.

25. Ludberg; Jevrejin.

26. Erberg; Jevrejin.

27. Keltulon; Mađar.

28. Grossman (Roščin); Jevrejin.

29. Kračkovski; Jevrejin.

30. Ursinen; Finac.

31. Tono Sirola; Finac.

32. Rozin; Jevrejin.

33. Dančevski; Jevrejin.

34. Glejcer; Jevrejin.

35. Goldenrudin; Jevrejin.

36. Budin; Jevrejin.

37. Karl Rapoport; Jevrejin.

38. Rotštajn; Jevrejin.

39. Lurje; Jevrejin.

40. Mering; Nemac.

41. Gaze; Jevrejin.

Počasni članovi iste akademije
42. Roza Luksemburg; Jevrejka.

43. Klara Cetkin; Jevrejka.

Literaturni biro Moskovskog proleterijata
44. Ajnhenholc; Jevrejin.

45. Polanski (Lebedev); Jevrejin.

46. Hersonskaja; Jevrejka.

47. V. Zajcev; Jevrejin.

48. Brender; Jevrejin.

49. Hodasevič; Jevrejin.

50. Švarc; Jevrejin.

51. Direktor 1. departmana, Pozner; Jevrejin.

52. Upravitelj komeserijata, Alter, Jevrejin.

Dakle od 52 člana: Rusa 2, Finca 3, Latiš 1, Mađar 1, Nemac 2, Jevrejin 43.

 


KOMESERIJAT ZA SOCIJALNU POMOĆ


1. Narodni komesar, E. Lilian (Knigisen); Jevrejka.

2. Direktor, Pauzner; Jevrejin.

3. Glavni sekretar, E. Helfman; Jevrejin.

4. Pomoćnik sekretara, Roza Haufman; Jevrejka.

5. Direktor penzionog odeljenja, Levin; Jevrejin.

6. Direktor kancelarije, K. F. Rozental; Jevrejin.

Dakle, od 6 članova: svi su Jevreji.

 


KOMESERIJAT RADA


1. Narodni komesar, V. Šmit; Jevrejin.

2. Njegov pomoćnik, Radus, (Zenkovič); Jevrejin.

3. Načelnik komisije javnih naoružanja; Jevrejin.

4. Komesar za javna naoružanja, M. Veltman; Jevrejin.

5. Njegov pomoćnik, Kaufman; Nemac.

6. Glavni sekretar, Raskin; Jevrejin.

7. Člaan Komesarijata, Kušner; Jevrejin.

8. Direktor eksplozivnog odeljenja, Zarh; Jevrejin.

Dakle, od 8 članova: Rusa 0, Nemac 1, Jevreja 7.KOMISIJA ZA OBNOVU GRADA JAROSLAVLJA


1. Predsednik, I. D. Tartakovski; Jevrejin.

2. Glavni agent, Isidur Zabludski; Jevrejin.

Dakle, oba člana su Jevreji.