Celosvetové revizionistické publikácie

Robert Faurisson

 

 

Garaudy zasahuje japonských čitateľov

V zmysle globálneho dosahu, predovšetkým vo Francúzsku a arabsko-moslimskom svete, je jednou nedávno sa objaviacou významnou revizionistickou prácou

Les mythes fondateurs de la politique israélienne ("Základné mýty izraelskej politiky"), dobre zdokumentovaná práca známeho francúzskeho autora a intelektuála Rogera Garaudyho.

Vo značne medializovanom súdnom procese bol Garaudy 27. februára 1998 odsúdený na pokutu 240 tisíc frankov za vyjadrenia vo svojej knihe z roku 1996. Garaudy bol uznaný vinným z "popierania zločinov proti ľudskosti" vyjadrením skepticizmu ohľadom vyhladzovacej verzie holokaustu, a pre "rasistické ohováranie" uvedením zreteľnej židovskej úlohy v západných médiách. Konvertita na islam si pre svoj boj získal pozoruhodnú podporu v arabskom a moslimskom svete, kde bol prípad považovaný za ďalší príklad pokrytectva, ktoré prevažuje v Európe a USA ohľadom otázok, týkajúcich sa židovských a sionistických záujmov.

Garaudyho "Základné mýty" sa rýchlo objavili v niekoľkých jazykoch. Teraz je k dostaniu japonská verzia v peknej pevnej väzbe, s bibliografiou, zdrojovými odkazmi a indexom. Za vydanie je zodpovedný revizionistický aktivista Aiji Kimura, tokijský novinár, autor niekoľkých kníh, vrátanie kritického pojednania o americko-japonskej úlohe vo vojne v Zálive. V novembri 1994 navštívil kanceláriu IHR v južnej Kalifornii, kde poskytol Markovi Weberovi video-interview.

Atraktívny booklet pre českých čitateľov

Na širokú čitateľskú verejnosť je zameraný pekne vytvorený, dobre ilustrovaný, 52-stranový booklet v českom jazyku "Osvětim: Fakta versus fikce", autora Rudolfa Seidla. Napriek svojmu názvu zahŕňa viac, než iba Auschwitz. Naplnený grafmi, diagramami a mnohými kvalitnými fotografiami, z toho niektoré farebné, tento booklet z roku 1998 je efektívnym úvodom k revizionistickému názoru vyhladzovacej verzie holokaustu. Tento booklet stojí 60 českých korún a dá sa získať na adrese: VHO, Postbus 60, 2600 Berchem 2, Belgium.

Predčiac svoju dobu

Všeobecne uznávaným zakladateľom historického revizionizmu bol Paul Rassinier, francúzsky učiteľ a undergroudový aktivista La Resistance, ktorý bol v roku 1943 zatknutý gestapom a internovaný až do skončenia vojny v koncentračných táboroch Buchenwald a Dora. Jeho odvaha a utrpenie boli neskôr ocenené najvyšším francúzskym vyznamenaním a ako zástupca Socialistickej strany bol neskôr zvolený do francúzskeho Národného zhromaždenia. Jeho memoáre táborových zážitkov Passage de la Ligne ("Prekračujúc líniu") a Le Mensonge d'Ulysse ("Odyseova lož") sa stretli s odmietnutím.

V roku 1950 napísal nadaný francúzsky autor Albert Paraz úvod k vydaniu "Odysovej lži". V tomto pozoruhodnom diele sa Paraz odvážne a elegantne pripojil k Rassinierovmu skepticizmu ohľadom tvrdení o plynových komorách, žiadajúc dokonca medzinárodnú komisiu nezávislých historikov na dôkladné prešetrenie tejto emocionálne ladenej otázky.

Parazov úvod, mimo tlače po mnoho rokov, je znovu k dostaniu v booklete z januára 1999 Préface a Mensonge d'Ulysse de Paul Rassinier ("Úvod k "Ulyssovým lžiam" od Paula Rassiniera"). V predhovore k tomuto novému vydaniu Robert Faurisson odporúča Paraza za "odvahu svojho myslenia a slobodu svojho vyjadrovania." Porovnávajúc ho so Céline, Faurisson taktiež vyzdvihuje Paraza za "jeho ušľachtilosť, honosnosť, jeho štýl." Tento 60-stranový booklet v cene 80 frankov/ks je k dostaniu u: Éditions Akribeia, 45/3 route de Vourles, 69230 St.-Genis-Laval, France.

Detailná štúdia o Majdanku

Na veľkom norimberskom súdnom tribunáli 1945-1946 Spojenci obvinili Nemcov, že v koncentračnom tábore Majdanek (pri poľskom Lubline) zavraždili 1,5 milióna ľudí. V posledných desaťročiach však bol Majdanek len o čosi viac ako poznámka v histórii holokaustu a dnes žiaden seriózny historik neakceptuje kedysi údajne dokázané tvrdenia o tunajších tisícoch obetí. Detailných, vedeckých prác bolo navyše poskromne.

Na zaplnenie tejto medzery napísali dvaja z vedúcich európskych revizionistických vedcov - Jürgen Graf zo Švajčiarska a Carlo Mattogno z Talianska -- KL Majdanek: Eine historische und technische Studie ("Koncentračný tábor Majdanek: Historická a technická štúdia"). Táto nová detailná práca je plodom dvoch rokov usilovnej práce v archívoch a intenzívnych štúdií pôvodných dokumentov z východoeurópskych archívov. Autori, medzi iným, skúmajú a odhaľujú legendu o "plynových komorách" Majdanku.

Táto softcoverová 300-stranová práca v nemeckom jazyku bola vydaná v roku 1998 a obsahuje mapy, diagramy, faksimile reprodukcie originálnych dokumentov a vzdušné fotografie z obdobia počas vojny. Práca obsahuje 30 fotografií (z toho 8 farebných), rovnako ako bibliografiu, početné zdrojové odkazy a index. Kniha je k dostaniu za 45 DM u vydavateľa: Castle Hill, P.O. Box 118, Hastings, E. Sussex, TN34 3ZQ, England - UK.

Osvienčimský ústredný stavebný úrad

Taliansky vedec Carlo Mattogno napísal detailnú štúdiu ústredného stavebného úradu SS "Zentralbauleitung" osvienčimského táborového komplexu. Táto agentúra bola zodpovedaná za všetky stavby v Auschwitz-Birkenau, vrátane známych budov krematórií (s ich údajnými vyhladzovacími "plynovými komorami").

La "Zentralbauleitung der Waffen SS und Polizei Auschwitz," vydaná v roku 1998, je založená na dlho utajovaných nemeckých dokumentoch, predovšetkým záznamov, zhabaných Sovietmi v roku 1945 a desaťročia ukrkytých v moskovských štátnych archívoch.

Približne polovica tejto 215-stranovej práce pozostáva z faksimile reprodukcií pôvodných dokumentov, vrátane, vrátane pracovných rozkazov, zoznamov pracovníkov, máp a diagramov, taktiež zdrojové odkazy a menný register. K dostaniu u: Libreria Ar, largo Dogana Regia, 84121 Salerno, Italy.