Några ord utifrån ”Fången i Spandau” – Martyren för freden Rudolf Hess

 

 

"-Vad jag egentligen ville veta, är om ni, ifall ni fick leva om ert liv, ändå skulle träda i tjänst hos en man som Hitler?

-Givetvis skulle jag göra det, överste Bird. Jag skulle inte vilja missa chansen att få tjäna Adolf Hitler som hans ställföreträdare. Jag skulle gå helhjärtat in för min uppgift."

Så sade en av 1900-talets största och ädelmodigaste män efter att ha suttit över 20 år inspärrad som ett djur i en 2x2 m stor cell - Rudolf Hess - Prisoner of Peace. Skildringen ”Fången i Spandau” är verkligen en skakande skildring. Inte bara över Fånge nr 7 Hess, utan även över de andra politiskt dömda politiska fångarna. Här satt tyska flottans chef Raeder och arkitekten Speer i 20 år... Brott mot mänskligheten? Att rita hus, att leda sitt lands flotta? Jag vilja säga att det känns oerhört psykiskt betungande att sätta sig in i dessa stolta män som de allierade förbrytarna spärrade in. Raeder och ubåtsflottans chef Dönitz bad att få bli skjutna och dö som män, men, nej, det ville inte höga demokrater - in i celler i tiotals år skulle de. Under 60-talet började de bli gamla och nedbrutna både psykiskt och fysiskt av den långa fängelsetiden. Att se dessa stora män brytas ner roade herrar demokrater och kommunister mycket. Särskilt ryssarna gillade att på olika vis terrorisera dem och svälta dem. Och Fånge nr 7 släppte de ju som bekant aldrig ut.

Vad fan var deras brott?

"Jag har tänkt på Willy Brandt och på att han fått nobelpriset. Det beror mycket på vilka tider man lever i och på omständigheterna. Låt oss dra en parallell. Säg att jag hade lyckats, när jag flög till Skottland i fredsärenden. Vad skulle då ha hänt?... Då skulle jag ha uträttat något mycket större än Willy Brandt. Jag skulle mycket väl ha kunnat vara en kandidat för nobelpriset...."

Men nu vet vi det: Att rita hus (Speer) och bygga upp sitt lands ungdom (Shirach - riksungdomsledaren som satt 20 år i Spandau) är brottsligt. Lika sjukt som för några år sedan, då DDR-Tysklands tjänstemän ställdes till ansvar i BRD-Tyskland för att de följt sitt lands lagar! Man ska visst vara fjärrskådare och veta att några år senare tar Västtyskland över, och då ställs man inför DERAS lagar! Fy fan vad sjukt! Ska vi inte ta och bötfälla alla som körde fortare än 110 på motorvägarna innan 110-gräns infördes på 60-talet???!!!

Ola Lindström