Позорните вярвания на еврейските пещерни хора, които са написали Талмуда - Всички "религиозни" евреи искрено вярват в тази помия!

Пълният текст на Вавилонския Талмуд (на английски език): http://www.come-and-hear.com/talmud/index.html

Търсете във Вавилонския Талмуд: http://www.come-and-hear.com/tindex.html

 

 

 

1.      Вечният евреин е, за негово нещастие, продуктът на Талмуда. [Вавилонски Талмуд,  страница XII.]

2.   Евреите се отнасят към обитателите на Земята, не-еврейските хора, като друговерци, гои. Наблюдавайте на какво учи евреите Талмуда спрямо не-еврейското мнозинство, а именно, спрямо тези, които не са от еврейските Избрани хора:

3.      Евреите са наричани човешки същества, но не-евреите не са човешки същества! Те са чудовища! [Талмуд: Baba mezia, 114b.]

4.      Не-евреинът е като куче ! Да, еврейските писания учат да третираш кучето по-добре от не-евреина! [Ereget Raschi Erod, 22, 30.]

5.     Дори това че Бог създаде не-евреите,  те са животни в човешка форма! Не е прилично евреин да бъде обслужван от животно! Затова е обслужван от животни в човешка форма! [Midrasch Talpioth, страница 255.]

6.      Бременна не-еврейка не е по-добра от бременно животно! [Coschen hamischpat, 405.]

7.      Душите на не-евреите идват от нечисти духове, и са наричани прасета! Jalkut Rubeni gadol, 12b.]

8.     Въпреки, че не-евреина има същото тяло като евреина, сравнен с евреина, е все едно да сравниш маймуна с човек! [Schene luchoth haberith, страница 250 b.]

9.      Ако ядеш с не-евреин, все едно ядеш с куче! [Tosapoth, Jebamoth, 94b.]

10. Ако евреин има слуга или прислужница не-евреин и той/тя умре, не бива да изказвате съболезнования! Кажете на евреина: Бог ще замени загубата ти, все едно е умряло едно от неговите магарета или волове ! [Jore dea, 377, 1.]

11. Сексът между не-евреи е като секс между животни! [Талмуд Sanhedrin, 74b.]

12. Позволено е да отнемаш тялото и живота на не-евреин! [Sepher ikkarim, III, 25.]

13. Закон е да убиеш този, който отрича Тората! Християните принадлежат към тези, които отричат Тората! [Coschen hamischpat, 425; Hagah 425, 5.]

14. Позволено ти е да убиеш не-евреин еретик със собствените си ръце! [Талмуд, Abodah Zara, 4b.]

15. Всеки евреин, който пролива кръвта на безбожните не-евреи, сякаш прави жертвоприношение на Бог! [Bammidber raba, 21; Jalkut, 772.]

16. Талмудът е най-святата еврейска книга! Влиянието й е над това на Стария завет в юдаизма! [Erubin, 21b.]

17. Който не се подчини на равините заслужава смърт и ще бъде сварен в горещи изпражнения в ада! [Erubin, 21b.]

18. Ако евреин е изкушен да направи зло, той трябва да иде в град, в който не е познат и да направи злото там!  [Moed Kattan, 17a.]

19. Евреите са божествени! Ако не-евреин удари евреин, то не-евреина трябва да бъде убит! Да удариш евреин значи да удариш Бог! [Sanhedrin, 58b.]

20. Препоръчително е за евреите да мамят не-евреите! [Sanhedrin, 57a.]

21. Евреите не са длъжни да плащат на не-евреите дължимите за работата им заплати! Евреите имат висш легален статус! [Baba Kamma, 37b.]

22. Евреите могат да крадат от не-евреи! [Baba Mezia, 24a.]

23. Ако евреин намери предмет загубен от не-евреин няма нужда да го връща! [Baba Kamma, 113b.]

24. Бог няма да пожали евреин, който даде дъщеря си на стар мъж, който вземе жена за невръстния си син и който върне загубена вещ на не-евреин! [Sanhedrin, 76a.]

25. Евреите могат да крадат и убиват не-евреи! Когато евреин убие не-евреин няма да има смъртно наказание! Това, което евреин открадне от не-евреин може да задържи! [Sanhedrin 57a.]

26. Не-евреите са извън защитата на закон и Бог е определил парите им за собственост на Израел! [Baba Kamma, 37b.]

27. Евреите могат да лъжат не-евреи! [Baba Kamma, 113a.]

28. Евреите могат да използват лъжи, за да изхитрят не-евреите! Всички не-еврейски деца са животни! [Yebamoth, 98a.]

29. Не-еврейските момичета са мръсни по рождение! [Abodah Zarah, 36b.]

30. Не-евреите предпочитат секс с крави! [Abodah Zarah, 22a-22b.]

31. Съдовете на не-евреите носят лош вкус на сготвената в тях храна! [Abodah Zarah, 67b.]

32. Майката на Исус Христос е била курва! [Sanhedrin, 106a.]

33. Пасажа от Sanhedrin, 106 се радва заради ранната смърт на Исус!

34. Sanhedrin, 43a казва, че Исус е магьосник и е бил екзекутиран, защото е практикувал магии!

35. Gittin, 57a казва, че Исус в момента бива варен във врящи изпражнения!

36. Sanhedrin, 43a казва, че Исус е заслужил екзекуцията си!

37. Sanhedrin, 90a гласи, че който чете Новия завет няма място в бъдещия свят!

38. Shabbath, 116a гласи, че евреите трябва да унищожат книгите на християните!

39. Gittin, 69a гласи, че, за да излекува тялото си евреина трябва да вземе прах, който се намира на външната врата на тоалетна, да го смеси с мед и да го изяде!

40. Shabbath, 41a дава  правило, което регулира как да се пикае по свят начин !

41. Yebamoth, 63a заявява, че Адам е правил секс с всички животни в райската градина!

42. Yebamoth, 63a заявява, че селското стопанство е най-долния вид работа!

43. Sanhedrin, 55b заявява, че евреин може да вземе за жена три годишно момиченце!

44. Sanhedrin, 54b заявява, че евреин може да прави секс с момиченце стига то да е по-малко от 9 години!

45. Kethuboth, 11b гарантира, че не е нищо особено ако възрастен мъж прави секс с малки момиченца!

46. Yebamoth, 59b ни уверява, че е желателно жена правила секс с чудовище да се ожени за еврейски свещеник! Жена, която е правила секс с демон също е желателно да се ожени за еврейски свещеник!

47. Abodah Zarah, 17a заявява, че няма курва на света, с която равин Елизаер не е правил секс!

48. Hagigah, 27a заявява, че никой равин не може да иде в ада!

49. Baba Mezia, 59b ни разказва, как веднъж един равин спорил с Бог, оборил го и Бог си признал, че е загубил дебата от равина!

50. Gittin, 70a ни учи, че, идвайки от външна тоалетна, човек не трябва да прави секс докато не мине време, колкото  измине половин миля, защото скрития демон е с него през това време и ако прави секс, децата му ще са епилептици!

51. Gittin, 69b ни уверява, че, за да се излекува от плеврит евреина трябва да вземе изпражнение от бяло куче, да го смеси с балсам и да го изяде, дори това да доведе до разхлабване на крайниците.  

52. Pesahim, 111a ни разяснява, че е забранено, куче, жена или палмово дърво да мине между двама мъже, нито някой има право да ходи между две кучета, жени или палмови дървета, и че има специална опасност, когато една жена е в менструация или когато седи на кръстопът!

53. Menahoth, 43b-44a заповядва на всеки евреин да казва тази молитва всеки ден: Благодаря ти, Бог, че не ме направи не-евреин, жена или роб!

54. Shabbath, 86a-86b ни информира че понеже евреите са свети, не могат да правят секс през деня, докато къщата не може да бъде затъмнена и ако еврейски ученик реши да прави секс трябва да направи палатка от дрехата си, за да е тъмно! Gittin, 57b твърди, че 5 милиона евреи са били убити от римляните край град Бетар! Gittin, 58a твърди, че 16 милиона еврейски деца са били обвити от римляните в свитъци и изгорени!

55. Abodah Zarah, 70a разказва как равин попитан дали може да се пие вино откраднато в Пумбедита, или е заразено поради факта, че крадците може да са не-евреи, защото ако не-евреин пипне вино го прави нечисто.Равинът казал да не се притесняват, защото повечето крадци в Пумбедита, където е откраднато виното, са евреи и виното може да бъде пито от евреи!

56. Kallah, 51a учи, че Бог одобрява равини, които лъжат: Мъдреците веднъж седяли на край една порта, когато минали двама младежи, единия скрил лицето си, а другия го показал. За този, който открил лицето си ( Исус Христос ) раби Елизер отбелязал : Той е копеле! Раби Джошуа: Той е син на жена, която е забременяла по време на менструалния цикъл! Раби Акиба казал: Той е и копеле и син на жена, забременяла по време на менструалния цикъл! Раби Елизер и Джошуа казали на Акиба: Какво те кара да противоречиш на колегите си? Акиба отговорил: Ще го докажа. Отишъл при майката на Исус – Дева Мария -  която продавал семена на пазара. Акиба и казал: Дъще, ако ми кажеш честно това, което те попитам ще те даря с вечен живот. Тя му казала: Закълни се! Раби Акиба, дал клетва с устните си, но я анулирал със сърцето си и казал: Какво е положението на сина ти? Тя отговорила: Когато влезнах в брачната зала бях в менструация и съпруга ми странеше от мен, но най-добрия ми мъж прави секс с мен и този син ми се роди. Следователно детето е и копеле и заченато по време на менструалния цикъл на жена. Било съобщено навсякъде: Да бъде благословен бога на Израел, който доверил тайната си на равина Акиба!

57. Soferim, 15, rule 10 гласи, че и най-добрия от не-евреите трябва да бъде убит! (Евреите всяка година участват в поклонничество до гроба на Шимон бен Йохай, за да почетат този равин, който е призовавал за изтребление на не-евреите.!

      Нито католическите папи, нито лидерите на протестантите са заявявали, че равините на юдаизма отхвърлят или отричат Талмуда! Напротив, водачите на еврейското християнство са призовавали последователите на Христос да се подчиняват, уважават и подкрепят последователите на Талмуда!