Адам Вайсхаупт

(Статията е извадена от книгата на Никола Николов - “Световната Конспирация”)

 

Ръчната работа може да бъде контролирана чрез ръцете, докато духовната работа е като огъня и наводненията, които почти не се контролират. Те се разпространяват от само себе си.

 

 

 

 

Роден е на 6 февруари 1748 г. в Германия. Още твърде млад става професор по каноническо право в Ингълщадския университет. Преди това е бил свещеник в редовете на йезуитите.На 1 май 1776 год. той основава едно своего рода тайно - републиканско движение наречено  «Илюминати» много старо мистическо име, давано на училища и групи, които изучават вавилонския мистицизъм. В Илюминати се включват хора, които се мъчат да навлязат в още не­откритите човешки сетива и да открият техните духовни качества или ясновидства, т. нар. «трето око».Същест­вували са много секти в различни страни под името Илюминати, но нито една не е изиграла такава роля като движението на Вайсхаупт от Бавария.

Тази организация е основана върху йезуитските правила и принципи с много строга вътрешна дисциплина и взаимно наблюдение. След 1778 г. нейни членове успяват да подчинят масонските ложи, които започват да про­веждат стриктно тяхната политика. Всички командни постове в ложите се заемат от хората на Вайсхаупт.

Основната и крайна цел на илюминизма е световната революция, която се стремят да направят посредством повечето от ръководителите на държавите, техни пионки, сляпо изпълняващи заповедите им.

Окултните и демонични принципи, залегнали тяхното учение, променят ума и намеренията на тези които са влезли в редовете им.Началото на това сатанинско учение произхожда от агностицизмът, на който един от първите ръководители е бил много известният евреин Симон Магус. през първото столетие на н. е.

Илюминизмът се разпространява в Италия, Испания, Швеция и в голяма част от света, а в САЩ - значително по-бързо, за да заеме днес може би приоритетно място.

Това учение използва агностичния спиритизъм, за да се добере до природните закони. Неговите привърженици твърдят, че са в състояние по мистичен път да достиг­нат до всички тайни на природата, както и до произ­хождащите от тях енергия и власт.

Със своята интелигентност и йезуитска упоритост Вайсхаупт успява да обобщи и преработи тези стари учения и да създаде една сатанинска доктрина за световно завоева­ние, наречена Илюминати.Влиянието на неговия зъл гений убива милиони хора и се чувствува дори и днес. Самият Вайсхаупт става известен на всички под името Илюминати.

След като масонските ложи са превзети напълно от Илюминати, те стават господстваща сила и започват изпълнението на пъклените Вайсхауптови планове за уни­щожение на християнството н ликвидиране на.държав­ните управления. Всеки, който не е бил с тях, е бил против тях. Служили са си с химикали и отрови, неизвестни дотогава на никого. С тях са ликвидирали неудобните им личности. Това става известно на баварското правителство, което при една внезапна проверка на баварската масонска ложа през август 1785 г. конфискува всички тези химикали, собственост на организацията.

Според известната историчка Неста Вебстер всички формули използвани от Вайсхаупт произхождат от персийски и египетски религиозни източници и служат за чисто материални цели и разрушение на съществуващото об­щество.

За да превземе напълно масонските ложи, Вайсхаупт измисля една тайна система, чрез която всички негови хора много бързо стигат до най-високи степени и завземат властта и управлението на ложите. Хиляди такива ложи се учредяват по целия свят и под командите на Вайсхаупт минират всяко управление, което пречи на главния «бос» Ротшилд, скрит зад кулисите.

Според професор Робизон програмата на Вайсхаупт е следната:

1.      Унищожаване на всички мирни управления.

2.      Премахване на наследствеността.

3.      Премахване на частната собственост.     

4.      Премахване на патриотизма.

5.      Унищожаване на семейството.

6.      Премахване на религията

7.      Създаване на едно световно Управление.

Но да се постигнат всички тези седем точки би означавало светът да грохне и да се разпадне.

Както споменах по-горе, Вайсхаупт е възпитан в йезу­итски орден и е възприел свирепостта и жестокостта на организацията.

Йезуитите са авангардът и армията на Римската църква. Орденът им е основан през 1541 г. от Игнациус Лойола. Една година преди това папа Павел III ги признава за «Remigini Militantis Ecelesiae». Лойола става първият генерал на Ордена. Историята на тази «Христова организация» е написана с много протестантска кръв. Главната квартира на йезуитите се установява във Ватикана, където папата ги ползва за всички по-специални мисии. По искане на много държави през 1773 г. папата разтуря организацията, но скоро след това тя е възстано­вена отново. И до днес дори съществуват многобройни училища и колежи на йезуитите. Те са известни със стриктното спазване на учението си и със своя мисти­цизъм. Те са т.нар. «Черен  интернационал».

Клетвата на йезуитите при постъпването в Ордена е следната: В името на разпънатия на кръст Христос аз се заклевам да скъсам всякакви връзки, които ме обвързват баща, майка, братя, сестри, роднини, приятели, с царя, съдии и всякаква друга власт, на която съм служил или клел за подчинение или служба. Отказвам се от рожденото си място, отсега нататък моето съществувание е в друга сфера. Заклевам се да открия на моя началник всичко, което правя.) мисля, чета, уча и виждам около себе си.»

Интригите и лошото име, характерни за този като­лически орден, са известни на цял свят. Но за'това, за което вечно ще носят отговорност, са Вартоломеевите кланета на 24 август 1572 г., когато избиват по особено подъл и жесток начин повече от 100000 хугеноти,

Вайсхауптовите трикове и намерения се разкриват и от едно писмо до негов близък съмишленик и съучастник.«Ние трябва да обмислим как да започнем да работим под някаква друга Форма. Стига да се постигне целта, няма значение под какъв претекст ще се изпълни. Винаги е необходимо едно прикритие. Ние трябва да се прикрием под името на една друга организация. Ложите, които са под франкмасонството в момента, са най-подходящата мантия за нашата възвишена кел, защото светът ги позна­ва вече и не очаква от тях нещо много голямо, което да заслужава внимание. Ние трябва да се обвием в непрони­цаема тъмнина и да не допуснем никакви шпиони или пратеници от други организации».

В друго писмо на Вайсхаупт срещаме следното признание: «Моето положение изисква аз да остана скрит от повечето членове, докато съм жив. Задължен съм да върша всичко посредством не повече от пет-шест души. Това ще покаже колко лесно ще бъде една умна глава да. дири­жира стотици хиляди хора.В друго свое писмо той пише:Аз имам двама непосредствено след мен, на които аз вдъхвам моя дух, моето желание и всеки от тези двама има също други двама и т.н.-по този начин най-добре се предават заповеди и се оперира политически». С такива начини на действие и прийоми тази извратена организация си е служила, за да могат Ротшилдови да постигнат своите планове за разстройване на света чрез революции.

Първата експлозия е Френската революция 1789 г. и всички последвали революции оттогава досега. Много добре обмислените планове и скритите действия на тази конспиративна организация са откривани едва след види­мия ефект: бунта, революцията, войната, изкуствения глад, икономическите и стопанските катаклизми.

Продължители на Вайсхаупт и на неговото движение Илюминати са триото: Карл Маркс, Фридрих Енгелс и Ласал. Те преработват фасадата на това учение, запаз­вайки неговите основни идеи. Слагайки ударение на алтруистичните принципи, те запазват революционното в доктрината. И най-интересното е, че тези трима, приемани за лидери на социализма и комунизма, никога не са били работници или на заплата, за «справедливостта» на която толкова разпалено са се борили. Маркс е бил един лентяй без какъвто и да е морал. Ласал наследява огромно наследство и никога в живота си не е работил нищо. Енгелс, много богат фабрикант на памук, е използвал труда на деца, на която е плащал нищожни заплати.

Маркс, чието истинско име е Мордохай. си сменя името по подобие на Вайсхаупт и примера му е последван от останалите ръководители на болшевишката революция. Маркс произхожда от равинска фамилия. Според много историци той е притежавал много лош характер - злобен, нетолерантен, жлъчен и непоносим. Неговите трудове не почиват на никаква научна основа. Всичко се доминира от неговите емоции. Но едно е истина: той е много добър последовател на Адам Вайсхаупт и несъмнено спомага за Болшевишката революция, която е пълно копие на френската.       

Ваншоп си сменя името на Спартак. По подобие на него първите комунисти в Европа са се наричали спартаковци и сменят името си по-късно, когато се назовават кому­нисти31.

Влиянието на Илюминати в Европа и САЩ е ог­ромно. То се предава на следващите поколения и досега чрез най-старите тайни науки астрология, окултизъм, кабализъм, номерология и други. Много видни американци са били също едни от тях. В 1913 г. Американският федерален резерв поставя на гърба на еднодоларовата банкнота египетската пирамида с всевиждащото око на Луцифер.

Подривната дейност, изпълнявана едно време от Илюминати и подчинените н масонски ложи, се върши днес от повече от 12000-13000 различни организации, пръснати по цял свят.

Под лозунга за «световен мир» тези конспиратори целят да унищожат половината от населението на земята чрез атомни бомби, за чието премахване така усърдно говорят. Напоследък от тяхна страна има много голям натиск за замразяване и унищожаване на ядреното оръ­жие. Целта е всичко да мине под контрола на ООН - организация, която е настоящата главна квартира на Илюминати.

Както преди Вайсхаупт е имал специални училища създадени с цел да се изучава в тях интернационализъм, днес неговите последователи също поддържат такива университети, в които не всеки -може да влезе.

Защо в Холивуд се срещат най-много комунисти? Защото всички кинокомпании са собственост на междуна­родните банкери и киноартистите са техни пионки.

Защо по-голямата част от персонала на Ей Би Си, Си Би Си и Ен Би Си са членове на Трилатералната комисия и Комитета за връзки с чужбина? Защото собствениците на тези компании са същите конспиратори-банкери, които контролират Съветския съюз и всички комунистически страни.

Средствата и инструментите на комунистическото дви­жение за революции и войни фактически са се оформили тук, в САЩ, и никога не са били така активни, както в момента.

Връзката между Ротшилд и САЩ става посредством неговия съдружник от Франкфурт - Якоб Шиф, който прави една много здрава не само финансова, но и роднинска връзка с Павел Вартбург, Феликс Вартбург и Рокфелер, след което се оформя голямата Американска банкерска конфедерация.

Илюминати навлизат не само в банкерските, но и в политическите и военните среди на САЩ. Те имат свои хора в Конгреса, Сената, сред военните, ЦРУ, и дори сред президентите. Уилсън е един от тях, както и Франклин Рузвелт. В прочутите 14 точки на Уилсън се крият тайните намерения на конспираторите - всички народи да се откажат от своята независимост.

Адам Вайсхаупт е един от най-гениалните изпълнители на пъклените намерения на Ротшилд. В Париж преди 200 години той довежда хиляди главорези от най-различни страни, на които ежедневно се плаща за всяко тяхно участие. Това са огромни средства, които само Ротшилдови могат да посрещнат. Днес живеем в друг стадий на развитие и мислене. Необходимо е народът, да бъде манипулиран по съвсем друг начин - с кадифени ръкавици. Училищата, колежите, университетите/науч­ните институти и много религиозни организации са днешният Илюминати, който също както и. преди се поддържа морално и материално от мега-банките.

Вайсхаупт е умрял отдавна, но неговите идеи и прийоми се използват и днес от наследниците на Ротшилд, които, също както Вайсхаупт, са се прикрили зад много други банкери, схоластици й държавни управления. Той умира на 82-годишна възраст и до последния ден от живота си, дълги години след Френската революция, продължава да ръко­води криминалната дейност на финансовите си господари, които поддържат с неимоверно големи материални средства бруталните конспирации на организацията му.

Една от главните причини, за да се възприеме от хората   идеята   на   тази   организация,   е  фанатичното. потискане на народа от римокатолическата църква, която разделя народа на две борещи се за власт фракции.

Жестокостите на католическата църква озлобяват хората и лесно ги правят привърженици на противника, който в случая е Илюминати.